Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δόθηκε στην Δημοσιότητα μέρος  του Πολυνομοσχεδίου με θέμα " Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής τουΝ.4046/2012 και άλλες διατάξεις"
 Το πολυνομοσχέδιο των 191 σελίδων αποτελείται από τρία άρθρα .Το πολυνομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος  ώστε να ψηφιστεί ως το βράδυ της Κυριακής..
Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο άρθρο πρώτο Παράγραγος Δ'
Ειδικότερα,
1) Μειώνονται τα πρόστιμα στα 250€ (από 1.000€) για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και στα 500€ (από 2.500€) για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Παραμένει το πρόστιμο των 2.500€ στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν συνεργάζεται στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων, για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Θεσπίζεται ανώτατο όριο προστίμου το ποσό των 30.000€  (ανά φορολογικό έλεγχο) που μπορεί να επιβληθεί όταν πρόκειται για μη έκδοση ή για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων. 
 2) Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα  σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3) Εκτείνεται ο συμψηφισμός Φ.Π.Α  σε όλο το δημόσιο φορέα επί εμπορικών συναλλαγών( Παράγραφος Β')
 "Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε βέβαιη και προσδιορισμένη, από αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο, απαίτηση επί εμπορικών συναλλαγών, κατά του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί στο ίδιο φορολογικό στοιχείο με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση." 
4) Νομοθετούνται οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί  για τους αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν μόνο
εκκαθαριστική δήλωση όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα.(Παράγραφος Γ')
5) Επαναφέρονται οι διατάξεις της απόδοσης του χαρτοσήμου επί ειδικών περιπτώσεων που  προέβλεπαν οι μεταβατικές διατάξεις  του ΚΒΣ(Π.Δ.186/92) ο οποίος καταργηθήκε.( Υποβάλλονται σε 50 ημέρες από την λήξη του τριμήνου) 
6) Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται από το συμβολαιογράφο. Στην περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, τα αναλογούντα πρόστιμα και τόκοι βαρύνουν το συμβολαιογράφο.
7) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015, ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Κεφαλονιά και τους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.
8) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας τα οχήματα στα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών ή να εξαχθούν.
 Δείτε το πολυνομοσχέδιο
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdU9mY05kMkMwQVU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *