Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝΜε την Πολ.1176/29.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010"  δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση της εν λόγω δήλωσης,από τις OFFSHORE που έχουν ακίνητα στήν Ελλάδα, καθώς και από τις Α.Ε & ΕΠΕ οι οποίες έχουν ως σκοπό σύμφωνα με το καταστατικό τους  την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.   Ειδικότερα,
 Με τις ισχύουσες διατάξεις από το έτος 2010 αναπροσαρμόσθηκε ο φορολογικός συντελεστής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 από 3% σε 15% και διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των προσώπων - οντοτήτων που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου. Ειδικά για το έτος 2010 τι δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1158/2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1176/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cd/55/be/cd55bef13b1d0b2ff14d88b43d8dac96e3f02a6e/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1176.pdf

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ε.ΔΗΜ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο  Αρ. Πρωτ 2/78586/0025/1.11.2010 του ΥΠΟΙΚ, με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β1554/28.07.2009) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών γιατην παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από τα πιστωτικά ιδρύματα»,
τροποποιείται και συμπληρώνεται η Α.Υ.Ο 2/54979/0025/23-7-2009.
Ειδικότερα,
«Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την υπαγωγή τους στο προσωρινό πλαίσιο υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 10/12/2010.
Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να την
κοινοποιήσουν στο Γ.Λ.Κ. (Δ 25). Σχέδιο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Γ.Λ.Κ. (http://www.minfin.gr/).»
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο .
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/01/ea/0d/01ea0dbfebaf5376c511fb82aa11107cb0402065/application/pdf/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F+%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F+2%CE%94%CE%99%CE%A3.pdf

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ

29.11.2010

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας της ρύθμισης που αφορά στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, λαμβάνοντας υπόψη την αθρόα προσέλευση των φορολογουμένων τις τελευταίες ημέρες, παρατείνεται η προθεσμία της ρύθμισης που αφορά στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών.
Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα των φορολογούμενων που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες, δίνει μια τελευταία ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, με καταληκτική ημερομηνία στις 28 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση, οι προθεσμίες που προβλέπονται έχουν ως εξής:
* για την αποδοχή από τους επιτηδευματίες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΠΣ) μέχρις τις 28 Δεκεμβρίου,
* για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου,
* για την αποδοχή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδίδονται και διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου,
* για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου,
* για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
* Η επίλυση της διαφοράς επί υποθέσεων για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
* Επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη ΓΓΠΣ ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα ή έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, η προσέλευση των φορολογουμένων κρίνεται άκρως ικανοποιητική, καθώς μέχρι την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου το συνολικό ποσό είσπραξης είχε ξεπεράσει τα 560 εκ. ευρώ, με το συνολικό ποσό της βεβαίωσης να φτάνει το 1 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι περίπου 350.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες προσήλθαν για να υπαχθούν στη ρύθμιση.

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ


Με την Πολ.1174/26.11.2010 του ΥΠΟΚ με θέμα " Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του N .3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών", παρέχονται νέες διευκρινίσεις για την περαίωση.
Επισυνάπτονται επίσης δύο πίνακες ( παραβάσεων Κ.Β.Σ και καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών περαίωσης.
Ειδικότερα,
-Για να εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου (Α.Ε.Π.) του Κ.Β.Σ. πριν την αποδοχή από τον επιτηδευματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος που εξέδωσε η αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει οπωσδήποτε να υφίσταται σχετική έκθεση ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω Κώδικα. Συνεπώς, στην περίπτωση που κατά την έκδοση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή κατά την αποδοχή αυτού υφίστανται δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία ή έγγραφα (π.χ. καταγγελίες) αλλά δεν έχει συνταχθεί και δεν υφίσταται σχετική έκθεση ελέγχου, δεν θα εκδίδεται Α.Ε.Π. του Κ.Β.Σ., τα επιβαρυντικά όμως αυτά στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του N. 3888/2010, λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση του εν λόγω Σημειώματος ή κατά την αποδοχή αυτού.
-Πρόστιμα Κ.Β.Σ. που έχουν εκδοθεί μέχρι 30.9.2010 που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και αφορούν συμπληρωματικά στοιχεία για ήδη ελεγμένες με τακτικό έλεγχο ή περαιωμένες χρήσεις με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμα έλεγχος στις λοιπές φορολογίες (εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ.), εμπίπτουν, ανεξαρτήτως των διατάξεων της περίπτωσης δ. ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3888/2010, και στις διατάξεις της περίπτωσης δ. αα΄ της ίδιας πιο πάνω παραγράφου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1174/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f7/99/c4/f799c44437cd05a24b73fcafc1e3f30821e765a9/application/pdf/1174.pdfΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την Πολ. 1173/25.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας)", δίδονται οδηγίες  για να ελαχιστοποιούνται οι αυτοψίες κατά την έναρξη και μεταβολή των εργασιών των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα,
 Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αυτό πράγματι απαιτείται, κατά την κρίση του, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δημιουργούν υπόνοιες (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, της νομικής μορφής όπως μονοπρόσωπες ΕΠΕ κλπ).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1173/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/9c/3e/5c/9c3e5c3a7ef3d1a30b3bd8ac0936058c3a91cd65/application/pdf/pol1173_20101125.pdf

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟ 2011

Φορολογικό νομοσχέδιο-«σκούπα» με 10 αλλαγές που έχουν στόχο να αναθερμάνουν την αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων και να κάνουν χειροπιαστές τις υποσχέσεις για μειώσεις φόρων από το 2011 στις επιχειρήσεις πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το υπουργείο Οικονομικών. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων, όπως οι αλλαγές στη φορολογία του καπνού και των τσιγάρων και το κυριότερο η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο 13% για τα είδη καθημερινής κατανάλωσης και την παροχή υπηρεσιών.
Πηγή: http://www.tovima.gr/

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28.12.2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε από την Υπουργό  Τίνα Μπιρμπίλη
που ενταχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορων και Δικτύων με θέμα " Σύσταση εθνικού συμβουλίου οδικής ασφάλειας και γενικής διεύθυνσης οδικής ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου
οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση σύμβασης μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις " προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
-Παρατείνεται μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής( από 28.10.2010 ) με συστημένη επιστολή στην πολεοδομία, για τα δικαιολογητικά που αφορούν τους ημιυπαίθριους χώρους.
- Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής του ειδικού προστίμου διατήρησης και αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων καταβολής ανά κατηγορία ακινήτων.
Προβλεπεται  η καταβολή του προστίμου εντός 30 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και 32 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3843/2010, ολόκληρο ή τμηματικά σε 10 και 8 ισόποσες δόσεις αντιστοίχως, εκ των οποίων η πρώτη εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του ιδίου νόμου.
Έκπτωση 10% θα παρέχεται στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης.
   Eπίσης προβλέπεται, ότι για τους χώρους που διατηρούνται, δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, ενώ για τους χώρους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κειμένης ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 Τέλος ως προς τον φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, διευκρινίζεται ότι οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν πριν της τακτοποίησής τους.

ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ-ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Λουκέτα θα μπορεί να βάζει το ΣΔΟΕ όχι μόνο σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν αλλά και σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις ενεργητικής δωροδοκίας πολιτικών προσώπων, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και σε ξέπλυμα χρήματος.

Εσοδα
Οι πιέσεις της τρόικας για άμεση πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς και η ανάγκη άντλησης εσόδων ύψους 1,59 δισ. ευρώ το 2011, από την καταπολέμησή τους υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών να ενεργοποιήσει τα μέτρα που επιτρέπουν το κλείσιμο επιχειρήσεων με συνοπτικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα:
1. Οσοι εντοπίζονται να μην έχουν κόψει πάνω από 10 αποδείξεις ή ακόμη και μια απόδειξη που η αξία της υπερβαίνει τα 500 ευρώ θα βλέπουν το ΣΔΟΕ να βάζει επιτόπου «λουκέτο» για 48 ώρες στην επιχείρησή τους.
2. Αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά που διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων και λοιπών παραστατικών για τρεις συναλλαγές. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 3 ετών το λουκέτο θα μπαίνει για έξι μήνες.
3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Γ. Παπακωνσταντίνου και Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδη, επιτρέπεται στο ΣΔΟΕ να επιβάλλει εφεξής λουκέτα σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις ενεργητικής δωροδοκίας πολιτικών προσώπων, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και σε ξέπλυμα χρήματος. Οι επιτηδευματίες θα έχουν περιθώριο πέντε ημερών πριν τη σφράγιση της επιχείρησής τους προκειμένου να αντικρούσουν τα ευρήματα των ελεγκτικών και δικαστικών Αρχών. Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι:
Η απόφαση για την προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτελείται από υπαλλήλους του ΣΔΟΕ τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την κοινοποίησή της.
Η σφράγιση της επιχείρησης ενεργείται με τη χρήση των σφραγίδων του ΣΔΟΕ (του ελάσματος ή των δύο μεταλλικών πλακών) και με την τοποθέτηση δύο κλειδαριών ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου καθώς και σε κάθε άλλη είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης. Τα κλειδιά της μίας κλειδαριάς θα βρίσκονται στην κατοχή της υπηρεσίας και της άλλης στην κατοχή του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης παραλαβής των κλειδιών από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αυτά φυλάσσονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Πηγή : http://www.imerisia.gr/

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝΜε την Πολ.1172/25.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος οικογένειας"
διευκρινίζεται ότι   στην περίπτωση αυτή δεν παρέχεται απαλλαγή στον ανάπηρο ανήλικο.
Ειδικότερα,
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων του νόμου, έχει γίνει δεκτό (ΥΠ.ΟΙΚ. 1051096/464/Τ.Ε.Φ./20-5-2009), ότι οι προβλεπόμενες απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας είναι υποκειμενικές και χορηγούνται αποκλειστικά στα πρόσωπα εκείνα τα οποία ο νόμος ρητά κατονομάζει και θέτει τις ειδικές προϋποθέσεις που δικαιολογούν τη σχετική φορολογική απαλλαγή. Συνεπώς, στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται αυτοκίνητο όχημα που έχει παραληφθεί από ανάπηρο μέλος
οικογένειας, δεν είναι από το νόμο επιτρεπτή η μετάθεση της αιτούμενης φορολογικής απαλλαγής στους γονείς των ανάπηρων τέκνων. Κατ΄ ακολουθία, δεν παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί νομίμως στο όνομα των γονέων, τα οποία όμως δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1174/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/09/d5/c2/09d5c2e445bbea4afba474a48d814b14e273de47/application/pdf/pol1172_20101125.pdf

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΛ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 20 € ΟΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣΜε την Πολ.1171/25.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ηλεκτροκίνη-
των δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης ",
διευκρινίζεται ότι πληρώνουν  τέλη  κυκλοφορίας  20 € οι ηλεκτροκίνητες μοτοσικλέτες.
Ειδικότερα,
Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου προκύπτει ότι για τις επιβατικές
ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1 Νοεμβρίου 2010, δεν συντρέχει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Επειδή δε, στα οχήματα της κατηγορίας αυτής, δεν προσδιορίζονται στοιχεία κυλινδρισμού κινητήρα, όπως προκειμένου περί των συμβατικών αντίστοιχων οχημάτων, τα επιβαλλόμενα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αντιστοιχούν στην μικρότερη κατηγορία κυβισμού των συμβατικών μοτοσικλετών και ανέρχονται στο ποσό των 20 ευρώ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1171/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/78/68/31/78683141a9f5bec9cdab2e1c0ac3455db9d58804/application/pdf/pol1171_20101125.pdf

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΧΡΙ 29.11.2010 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΑ


Με την Απόφαση - Πολ. 1169/24.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010",
δίδονται παρατάσεις για τήν § 6 του άρθρου 12 και του άρθρου 11 του ν.3888/2010.
Ειδικότερα,
-Παρατείνεται μέχρι 29.11.2010 ( από 26.11.2010 ) η προθεσμία υποβολής του ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων ( εικονικά - πλαστά ) της § 6 του άρθρου 12.
-Παρατείνεται μέχρι 29.11.2010 ( από 24.11.2010 )  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επίλυσις των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν.3888/2010.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1169/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/8f/a8/36/8fa836681e2dc61cdea08f3e7a36a1f223710b9c/application/pdf/1169.pdf

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚ. ΤΡΙΤ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΗΤΑΣ

Με την Πολ.1166/23.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 3386/2005",
δίδονται διευκρινίσεις σε σχετικά ερωτήματα για τα δικαιολογητικα( άδεια διαμονής κ.λ.π ) που απαιτούνται για έναρξη δραστηριότητας από ύπήκοους τρίτων χωρών για παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή έργου κ.λ.π
Ειδικότερα,
`Αδεια διαμονής του άρθρ . 17 του Ν. 3386/2005 όπως ισχύει.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α), κ.λ.π., για τη συμμετοχή τους ως νομίμων εκπροσώπων στις παραπάνω εταιρείες, θα προσκομίζουν στη Δ.Ο.Υ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών και θεώρησης βιβλίων και στοιχείων των εν λόγω εταιρειών και άδεια διαμονής του άρθρ. 17 του Ν.3386/2005, όπως ισχύει.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1166/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/9b/2b/9f/9b2b9ffef283d4c2abc4fe33abe68dc8e7c25223/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1166.pdf

ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤ/ΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ ΚΦΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με την Πολ.1165/2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα στελέχη τους και των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.3863/2010", διυκρινίζεται ότι οι διατάξεις της § 9 του  άρθρου 14 του  Κ.Φ.Ε (Ν 2238/94 ) δεν αφορούν τις λοιπές επιχειρήσεις αλλά  τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις  μόνο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διορθώνοντας την Πολ. 1135/2010.
Ειδικότερα,
Τέλος, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ισχύουν:
α) για τα μπόνους και κέρδη που χορηγούν σε στελέχη τους τα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και
β) για τα οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως που χορηγούν οι επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82) σε εργαζομένους τους που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Αντίθετα οι παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν εφαρμόζονται για τα μπόνους, κέρδη και οικονομικά κίνητρα που χορηγούν οι λοιπές πέραν των πιο πάνω ρητά αναφερομένων, επιχειρήσεις.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1165/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/24/33/7d/24337d795f033a6b7994c50c20577341a28f1bcf/application/pdf/pol1165_20101122.pdf

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με την Απόφαση-Πολ.1158/16.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002» παρατείνονται οι προθεσμίες  για τις OFF SHORE που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα.
Ειδικότερα,
-Παρατείνεται μέχρι και την 29/12/2010 ( από 23/10/2010 ) η δυνατότητα  μεταβίβασης των  ακινήτων των OFF SHORE σε φυσικά πρόσωπα για να τύχουν των απαλλαγών( από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων κ.λ.π ) που προβλέπει η μεταβατική διάταξη της § 1 του άρθρου 58 του ν.3842/2010.
-Παρατείνεται μέχρι και την 30/12/2010, ( από 30/11/2010  Α' Παράταση με την  Πολ 1062/2010 )ανεξαρτήτως ψηφίου Α..Φ.Μ, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1158/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/53/68/b5/5368b5c582c3708b60e4048afac85c64c678e4ea/application/pdf/pol1158_20101116.pdf
*Επίσης με την Απόφαση -Πολ.1159/16.11.2010 του ΥΠΟΙΚ  καθορίζεται ο " Τύπος και
περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή "
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1159/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cf/b3/62/cfb362f8a0d59beefe0278a592add3bd118ceb05/application/pdf/pol1159_20101116.pdf

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αναρτήθηκε στο site της  Ε Λ Τ Ε  η παρακάτω Ανακοίνωση:

Ανακοίνωση ΕΛΤΕ 0006/10- Επίσημη μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου:
1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3693/2008), οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, διενεργούνται, ανάλογα με τη φύση τους, σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα του άρθρου 24 του ίδιου νόμου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (εφεξής «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου»).
2. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC) στην αγγλική γλώσσα. Το IAASB έχει εκδώσει τα Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Clarified International Standards on Auditing), τα οποία έχουν εφαρμογή σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που ξεκινούν από την 15η Δεκεμβρίου 2009.
3. Με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προτύπων αυτών, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), κατ΄ εξουσιοδότηση της ΕΛΤΕ, πραγματοποίησε τη μετάφραση των Αποσαφηνισμένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα. Η εν λόγω μετάφραση έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General of Translation).
4. Τα Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ.
5. Εξυπακούεται ότι η υπ΄ αριθμ. 483/6.10.2004 (ΦΕΚ Β 1589/2004) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ θεωρείται καταργημένη βάσει της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3693/2008 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους, που διέπονται από τον Ν. 3693/2008 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους που διέπονται από τον Ν. 3693/2008 και διενεργούνται βάσει των διατάξεών του, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Πατήστε εδώ για το αρχείο.
http://elte.org.gr/images/files/pdf/handbook.pdf

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ

Με την Πολ.1164/17.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Αντικειμενικό σύστημα προστίμων Κ.Β.Σ. – Συνταγματικότητα αυτού», κοινοποιείται η απόφαση (Τμήμα Β' ) 2402/2010 του Σ.τ.ε ,με την οποία κρίθηκε ότι ο αντικειμενικός τρόπος επιμέτρησης των φορολογικών προστίμων δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 20 παρ.1 (δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας) και του άρθρου 25 παρ.1 (αρχή αναλογικότητας).
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η διάταξη του άρθρου 5 § 10 περ.β΄ του ν.2523/1997, με την οποία προσδιορίζεται αντικειμενικώς το πρόστιμο για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. στο διπλάσιο της αξίας κάθε φορολογικού στοιχείου, περιορίζοντας τη σχετική διακριτική ευχέρεια της φορολογικής Αρχής με δυνατότητα μειώσεως του μόνο στο μισό, όταν η εικονικότητα των τιμολογίων ανάγεται αποκλειστικώς στο πρόσωπο του εκδότη, δεν αντίκειται στην προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αρχή της αναλογικότητας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1164/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a8/a0/c6/a8a0c679095bf000730937466880c7041d6d098f/application/pdf/pol1164_20101117.pdf

ΤΑ 47 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΦΟΡ. ΤΟΜΕΑ

Με την Απόφαση Αρ. Πρωτ : ΔΟΣ Α 1150236 ΕΞ /9.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»",
καθορίζονται τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2010, τα οποία δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα  σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και δεν έχουν υπογράψει  τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.
*Οι δαπάνες , oι αγορές Α΄ υλών ,εμπορευμάτων κ.λ.π  που καταβάλλονται σε εταιρείες των κρατών αυτών δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
Ειδικότερα,

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ως ακολούθως:
Α/Α
1. Ανδόρα Andorra
2. Ανγκουίλα Anguilla
3. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua & Barbuda
4. Αρούμπα Aruba
5. Μπαχάμες the Bahamas
6. Μπαχρέιν Bahrain
7. Μπαρμπάντος Barbados
8. Βερμούδες Bermuda
9.Μπελίζ Belize
10. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands
11. Μπρουνέι Brunei
12. Νήσοι Κέιμαν Cayman Islands
13. Νήσοι Κουκ the Cook Islands
14. Κόστα Ρίκα Costa Rica
15. Χιλή Chile
16. Ντομίνικα Dominica
17. Γιβραλτάρ Gibraltar
18. Γρενάδα Grenada
19. Γουατεμάλα Guatemala
20. Γκέρνσεϋ Guernsey
21. Νήσος Μαν Isle of Man
22. Τζέρσεϋ Jersey
23. Λίβανος Lebanon
24. Λιβερία Liberia
25. Λιχτενστάιν Liechtenstein
26. Μαλαισία Malaysia
27. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
28. Μοντσεράτ Montserrat
29. Μαυρίκιος Mauritius
30. Μονακό Monaco
31. Ναούρου Nauru
32. Ολλανδικές Αντίλλες Netherland Antilles
33. ΠΓΔΜ FYROM
34. Νιούε Niue
35. Παναμάς Panama
36. Φιλιππίνες Philippines
37. Αγία Λουκία St. Lucia
38. Αγιος Χριστόφορος και Νέβις St. Kitts and Nevis
39. Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες St. Vincent and the Grenadines
40. Σαμόα Samoa
41. Σεϋχέλλες Seychelles
42. Σιγκαπούρη Singapore
43. Νήσοι Τέρκς και Κάικος Turks and Caicos
44. Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ US Virgin Islands
45. Βαναυάτου Vanuatu
46. Ουρουγουάη Uruguay
47. Χόνγκ-Κόνγκ Hong-Kong
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΙΣ Α.Π.Υ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Με την Πολ.1163/19.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από δικαστικούς επιμελητές",
διευκρινίζεται η εκδοση των Α.Π.Υ για επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών
Ειδικότερα,
-Ενόψει των προαναφερομένων, οι δικαστικοί επιμελητές, όπως και όλοι οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, για επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών μέσα στον ίδιο μήνα προς τον ίδιο πελάτη-εντολέα,(δικηγόρους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ), μπορούν να εκδίδουν την Α.Π.Υ. μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά (προηγούμενου).
-Επισημαίνεται τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ότι, για συναλλαγές (παροχή υπηρεσίας), με το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. εξακολουθεί να ισχύει και με την εφαρμογή των νέων διατάξεων από 1-1-2011,η υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. από τους δικαστικούς επιμελητές με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη και όχι με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1163/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/47/2a/bf/472abfc5ae0c35ac2a564dade23e79bcfc4cfdfb/application/pdf/1163.pdf

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Απόφαση-Πολ.1162/18-11-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας αποδοχής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του N . 3888/2010 ",
παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010 ( από 18.11.2010 )  η περαίωση για όσους φορολογούμενους είχαν λάβει το Εκκαθαριστικό τους Σημείωμα  από την ΓΓΠΣ.
Ειδικότερα,
                                                         
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 του Υπουργού Οικονομικών, για την αποδοχή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.3888/2010, από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1162/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ae/93/61/ae9361485b2ef6ae0703a92090039196fe3bed1a/application/pdf/1162.pdf


                                                                       

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΞ.ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Πολ.1161/17.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με "Συμπληρωματικές οδηγίες για τον συμψηφισμό των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. ΣΧΕΤ : α) ΠΟΛ. 1136/07.10.2010 β) ΠΟΛ. 1140/15.10.2010"
δίδονται συμπληρωματικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Ειδικότερα,
Στην ΑΥΟ 1019446/113/0015/2008 (ΠΟΛ.1034/14.2.2008), όπως συμπληρώθηκε με την ΑΥΟ (ΠΟΛ.1140/15.10.2010) καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, και η διαδικασία συμψηφισμού της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης με οφειλές προς το Δημόσιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. όπως αυτές ισχύουν.
Ειδικότερα, στην παρ. 7 του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι, εφόσον από τον έλεγχο του συστήματος TAXIS διαπιστώνεται ότι δικαιούχος ΔΙΠΕΘΕ δεν είναι ενήμερος, είτε λόγω ληξιπρόθεσμων ατομικών χρεών, ληξιπρόθεσμων χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας, είτε για άλλους λόγους, τότε το προς επιστροφή ποσό αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμού, κατόπιν σχετικού ελέγχου, η δε διαφορά αποδίδεται στο δικαιούχο, εφόσον προηγουμένως τακτοποιηθούν και οι λοιπές τυχόν εκκρεμότητές του.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1161/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/32/78/e5/3278e51231a7ccdde300e7dc77e7443787355e70/application/pdf/1161.pdf

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 6.33 ΔΙΣ.€ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΝέες επιβαρύνσεις 6,33 δισ. ευρώ φέρνει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011, με τον οποίο δίνεται ένα ακόμη ισχυρό «χτύπημα» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσω της αύξησης του ΦΠΑ βασικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και του ΕΦΚ στις βενζίνες, που θα πυροδοτήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύνολο της αγοράς.

Η αύξηση των εσόδων του 2011 θα στηριχθεί στην πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, η οποία αναμένεται να αποφέρει στα δημόσια ταμεία ποσό ύψους 4.050 εκατομ. ευρώ, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις που έχει ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση και κοστολογούνται σε 2.280 εκατομ. ευρώ.
Τα 20 μέτρα
Συγκεκριμένα, τα είκοσι μέτρα στα οποία θα «στηριχθεί» ο νέος κρατικός προϋπολογισμός αφορούν:
* την επέκταση του λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος και την εφαρμογή των νέων τεκμηρίων φορολόγησης,
* την πλήρη απόδοση των ρυθμίσεων για την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια,
* την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων,
* την πλήρη απόδοση της αναμόρφωσης της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και της φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,
* την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία για τη χρήση έτους 2009,
* την πλήρη απόδοση της αναπροσαρμογής των συντελεστών ΦΠΑ,
* την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 11% και 5,5% σε 13% και 6,5% αντίστοιχα και μεταφορά των φαρμάκων και της διαμονής σε ξενοδοχείο στο συντελεστή 6,5% από 11% που ισχύει σήμερα,
* την πλήρη απόδοση της αναπροσαρμογής του ΕΦΚ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, καθώς και της επιβολής ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια,
* την πλήρη εξίσωση από 15/10/2011 του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και αντικατάσταση της επιστροφής της διαφοράς τους με την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στους οικονομικά ασθενέστερους,
* την πώληση αδειών τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών και την είσπραξη δικαιωμάτων από τη διενέργεια αυτών,
* την αύξηση της φορολόγησης των αμοιβών σε είδος συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση,
* την επιτάχυνση της είσπραξης φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των προστίμων για την αυθαίρετη δόμηση,
* την πλήρη απόδοση της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με την υπαγωγή σε ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών νέων κατηγοριών επαγγελματιών,
* την εισαγωγή συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια καυσίμων και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου,
* την αύξηση των παραβόλων και εξόδων της δικαστικής διαδικασίας,
* την εφαρμογή σχεδίου δράσης με στόχο τη βελτίωση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
* την επιτάχυνση της βεβαίωσης και αύξηση της εισπραξιμότητας των επιβαλλόμενων προστίμων,
* το δραστικό περιορισμό της εκκρεμοδικίας με τις θεσμικές αλλαγές στη διαδικασία εκδίκασης των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια και
* την πώληση αδειών χρήσης συχνοτήτων, την ανανέωση αδειών τηλεπικοινωνίας και την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Αθηνών.
Προς την κατεύθυνση αύξησης των δημοσίων εσόδων αναμένεται να συμβάλλει και το νέο πλαίσιο ελέγχων το οποίο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει:
* νέα συστήματα εντοπισμού της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
* αυστηροποίηση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις
* νέο καθεστώς επίλυσης των φορολογικών διαφορών.
Πηγή : Η Ναυτεμπορική

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΧΡΙ 29/11/2010 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Δόθηκε στην Δημοσιότητα   από το γραφείο Τύπου του ΥΠΟΙΚ  η Ανακοίνωση με την οποία  παρατείνεται μέχρι 29/11/2010 η Περαίωση για όσους φορολογούμενους είχαν λάβει το
Εκκαθαριστικό τους Σημείωμα που έληγε σήμερα (18/11/2010).
Θα ακολουθήσει και η σχετική Απόφαση .
                            18.11.2010

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας Περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες της συγκυρίας, η ανταπόκριση των φορολογουμένων στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κρίνεται ικανοποιητική.
Για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων, χωρίς να υπολογίζονται οι ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων και τα ποσά που κατεβλήθησαν απευθείας στις ΔΟΥ, εισπράχθηκαν ήδη μέσω τραπεζών, μέχρι χθες, περίπου 300 εκ. ευρώ. Ήδη, 170.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αποδέχθηκαν την περαίωση καταβάλλοντας τα σχετικά ποσά.
Σημειώνεται ότι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εστάλησαν 1.400.000 σημειώματα περαίωσης, ενώ για τεχνικούς λόγους άλλα 250.000 σημειώματα θα εκδοθούν με ευθύνη των αρμόδιων ΔΟΥ, οι οποίες ήδη έχουν εφοδιαστεί με το απαιτούμενο λογισμικό.
Ανταποκρινόμενο στο αίτημα των παραγωγικών φορέων για παράταση των προθεσμιών περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, δεδομένου ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας που λήγει σήμερα, μέχρι και την 29-11-2010.
Ζητάμε την κατανόηση των φορολογούμενων για τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία αναπόφευκτα εμφανίστηκαν, σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας και αφορούσε εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες.
Η περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων είναι προαιρετική. Αποτελεί όμως την τελευταία ευκαιρία για τους φορολογούμενους να γυρίσουν οριστικά σελίδα στις σχέσεις τους με την Εφορία. Να κάνουν μια νέα αρχή, που εφεξής θα στηρίζεται σε αυστηρούς, συστηματικούς και καθαρούς κανόνες προσδιορισμού και ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ Δ.Ο.Υ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 29.11.2010 ΤΑ ΕΚΚΑΘ/ΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ

Με την Απόφαση - Πολ.1156/11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του N .3888/2010, καθώς και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις υποθέσεις αυτές."
διδονται  νέες οδηγίες και παρατείνονται οι ημερομηνίες αποδοχής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που θα εκδοθούν πλέον από τις Δ.Ο.Υ.
Ειδικότερα,
-Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την πραγματοποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του N.3888/2010 εκδίδεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκδοσής του, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι την 10.11.2010. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογα και εν προκειμένω
-Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης κατά τα ανωτέρω των ως άνω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ορίζεται η 29.11.2010. Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τους επιτηδευματίες, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του N. 3888/2010, γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την αναφερόμενη σε κάθε Εκκαθαριστικό Σημείωμα ημερομηνία έκδοσης αυτού. Τυχόν επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, που περιέρχονται ή υφίστανται στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα από το χρόνο έκδοσης αυτού μέχρι το χρόνο αποδοχής του, λαμβάνονται υπόψη με σχετική τροποποίηση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά το χρόνο αποδοχής του.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση- Πολ.1156/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cd/f6/a8/cdf6a83cd6ca6c38fd93a1921f207de59ab76881/application/pdf/POL_1156_20101115.pdf

ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Πολ.1155/11.11.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Eξόφληση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών πρακτόρων, αξίας 3.000 ευρώ και άνω, για παρεχόμενες υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρίες.",
παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού , κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 18§ 2 του Κ.Β.Σ.
Ειδικότερα,
Ενόψει των προαναφερομένων και λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα των υπόψη συναλλαγών, δεδομένου ότι αυτές δεν διενεργούνται απευθείας μεταξύ των πρακτόρων και των αεροπορικών εταιριών, αλλά μέσω του διεθνούς οργανισμού Ι.Α.Τ.Α., με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις που εκδίδει (όπου και εμφανίζονται τόσο οι εισπράξεις των αεροπορικών εταιριών όσο και οι προμήθειες των πρακτόρων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμεσολάβησης), οι κανονισμοί του οποίου αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα για την εγκυρότητα και τη διαφάνεια των υπόψη συναλλαγών, είναι δυνατόν οι πράκτορες να να συμψηφίζουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες προς αυτούς προμήθειες από τις αεροπορικές εταιρίες, καταβάλλοντας στην Ι.Α.Τ.Α., μέσω τραπεζικών λογαριασμών, το υπολειπόμενο ποσό
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1155/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e3/3e/33/e33e335883341c59cb93c5aa1911ecd70c599e46/application/pdf/POL_1155.pdf

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ


Δημοσιεύθηκε σήμερα στο site της ΑΚΙΟΕ η Εισηγητικη έκθεση για την Πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
Η Επιτροπή που ορίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού ,αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των φορέων και τα αποτελέσματα από τη Δημόσια Διαβούλευση, διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη της πιστοποίησης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και αυτό διότι:
1. Θα οδηγήσει στην άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τις φορολογικές αρχές διαμέσου ενός επαγγελματία που θα μπορούν να εμπιστεύονται και ο οποίος θα πρέπει να διαφυλάσσει τα συμφέροντά τους. Ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο έγκαιρος και ορθός υπολογισμός και η πληρωμή των φορολογικών βαρών από τους φορολογουμένους προς τις φορολογικές αρχές. Παράλληλα ο φορολογικός έλεγχος θα υποβοηθείται σημαντικά από τους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς.
Η διαφορά από την ισχύουσα κατάσταση, με την πιστοποίηση είναι η αναγνώριση της συνυπευθυνότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού στον υπολογισμό:
α) του λογιστικού αποτελέσματος για την άσκηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας ,
β) του φορολογικού αποτελέσματος ή του προσδιορισμού της φορολογικής βάσης για την άσκηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να γνωρίζει εξίσου καλά τόσο τις λογιστικές όσο και τις φορολογικές διατάξεις και θα πρέπει να αναγνωρίζει και να είναι σε θέση να κατανοεί τις διαφορές μεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας και να εφαρμόζει τις κατάλληλες διατάξεις ορθά και αντικειμενικά.
Μέσω της πιστοποίησης και σε συνέχεια, όπως αναφέρει η παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010 , της παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής, θα πρέπει να παρέχεται εξουσιοδότηση και των δύο πλευρών (επιχείρησης και φορολογικής αρχής) για διεκπεραίωση των εργασιών του φορολογουμένου ή της επιχείρησης που προσδιορίζονται από τις υφιστάμενες διατάξεις και αυτών που θα προσδιορισθούν περαιτέρω ως έργο του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού. Το σύνολο των φορολογικών εργασιών θα εκτελείται από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό, εξαιρουμένου του φορολογικού ελέγχου. Η πιστοποίηση θα χορηγείται ανά τάξη σύμφωνα με τις τάξεις του Λογιστή Φοροτεχνικού (Ν.2515/1997 και ΠΔ340/1998) . Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συντελεστεί μια αναβάθμιση των αδειών άσκησης επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού. ...........
Δείτε ολόκληρη την Εισηγητική Έκθεση.
http://www.akioe.gr/default.asp?node=page&id=6164

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟ ΤΟ 2011 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝΜε την Απόφαση Δ6Α1149661 ΕΞ 2010/11.11.2010 του ΥΠΟΙΚ συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), για την υλοποίηση του έργου "Κάρτα Αποδείξεων" η οποία θα αντικαταστήσει την συλλογή αποδείξεων από τους φορολογούμενους για την δικαιολόγηση του αφορολόγητου ποσού τους. Θα περιλαμβάνει τον Α.Φ.Μ του φορολογούμενου, θα περιορίσει της συναλλαγές σε μετρητά, και την φοροδιαφυγή.
Ειδικότερα,
Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι:
1. Η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στο έργο «Κάρτα Αποδείξεων», το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να
καταγράφουν ηλεκτρονικά μέρος των αποδείξεων που εκδίδονται γι αυτούς, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών των τραπεζών για την εξυπηρέτηση συναλλαγών που γίνονται μέσω
πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την Πολ.1153/5-11-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Προσκόμιση αχρησιμοποίητων, θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών"
δίδονται απαντήσεις σε γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τη διακοπή των εργασιών των επιτηδευματιών.
Ειδικότερα,
Εφόσον, μετά τη διενέργεια του προσήκοντος ελέγχου, διαπιστωθεί ότι, ο επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει παύσει οριστικά τις εργασίες του (συναλλαγές του) σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν, γίνεται δηλαδή αποδεκτή η εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής των εργασιών του σε χρήση για την οποία έχει ήδη παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρο και παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων , βάσει των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 21 παρ.2 και 39 παρ.3 του Κ.Β.Σ., συνάγεται ότι δεν μπορούν να βεβαιωθούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και να επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα για απώλεια βιβλίων, στοιχείων, δικαιολογητικών εγγραφής φορολογικών ταμειακών μηχανών κ.λ.π. για τη χρήση αυτή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1153/2010.
http://www.gsis.gr/cmdocs/8056.pdf
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Με την Πολ.1152/4-11-2010 τουΥΠΟΙΚ με θέμα «Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε.»
δίδονται οδηγίες δια την  θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων των Δικηγόρων Επαρχιών κ.λ.π
Ειδικότερα,
Οτι κατά την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τις ΔΟΥ των Δικηγόρων Επαρχιών, των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και των Άμισθων Δικαστικών Επιμελητών θα ζητείται να προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1152/2010.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/bb/af/90/bbaf90f7f12f992396e2f9c6533a5c8a3ebfe76c/application/pdf/pol1152_20101104.pdf

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Το Υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών και προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των φορολογούμενων πολιτών που παραλαμβάνουν εκκαθαριστικά σημειώματα και να μην υπάρξουν παρερμηνείες, υπενθυμίζει:
■Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών είναι απολύτως προαιρετική και παρέχεται ως δυνητική επιλογή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την αξιοποιήσει για το κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων.
■Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να το αγνοήσει χωρίς καμία επίπτωση. .........................
Δείτε ολόκληρη την Νέα Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/c7bbb8f3-8dbc-46bd-9398-4b081d7693b2

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Με την Πολ.1151/3-11-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων μηχανογραφικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων,"
δίδονται απαντήσεις σε γραπτά και προφορικά ερωτήματα.
Ειδικότερα,
Ενόψει των ισχυουσών διατάξεων και κατ’ αναλογία των διοικητικών θέσεων που αναφέρονται στην έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων, και δεδομένου ότι, κατά συνήθη πρακτική, οι εκμεταλλευτές θεαμάτων διαθέτουν τα εισιτήρια στο κοινό μέσω τρίτων και από χώρους που εκμεταλλεύονται αυτοί (τρίτοι), γίνεται δεκτό ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί του ν. 1809/1988, με τους οποίους εκδίδονται μηχανογραφικά τα εισιτήρια θεαμάτων, μπορεί να εγκατασταθούν εκτός των επαγγελματικών χώρων του φορολογικά υπόχρεου (εν προκειμένω εκμεταλλευτή του θεάματος) σε εγκατάσταση τρίτου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.1809/1988, ανά τρίτο και τόπο εγκατάστασης του φορολογικού μηχανισμού.
β) Κατάθεση έγγραφης συμφωνίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκδότη των εισιτηρίων, μεταξύ αυτού και του τρίτου, από την οποία να προκύπτουν ο τρόπος έκδοσης - εκτύπωσης των εισιτηρίων, οι χώροι διανομής αυτών, τα θεάματα που αφορά, καθώς και η συμφωνούμενη αμοιβή ή ο τρόπος που αυτή προκύπτει
Δείτε  ολόκληρη την Πολ.1151/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e9/69/b5/e969b52f7336b2b1fb2ee7a6c9defb4b4a3374c3/application/pdf/pol1151_20101103.pdf

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝ/ΘΗΚΕ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Με την Πολ.1150/2-11-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  "Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011,"
κοινοποιείται ο πίνακας των περιοχών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αγροτών.
 Ειδικότερα,
-Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2010 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.
-Τέλος, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1116/29.7.2010 σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του λαδιού κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), με βάση την οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο η πιο πάνω εισφορά δακοκτονίας (1,524Χ2%=0,030 ευρώ /κιλό), για το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011 και όχι οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1150/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/00/0b/06/000b062bd3eade0adcb278f6ff219748e4a3e88c/application/pdf/pol1150_20101102.pdf


Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

.Παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2010 (από 15/10/2010) οι διατάξεις του άρθρου 18 §§ 1 και 2 του ν.3842/2010 που προβλέπουν Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
Η παράταση δόθηκε  με το άρθρο 10 § 1 του ψηφισθέντος  χθές  στη Βουλή νόμου 3892/4-11-2010 ΦΕΚ 198 Α') με θέμα "Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων"
Υπενθυμίζουμε ότι με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η εισαγωγή μέσα σε έξι (6) μήνες από φυσικά και νομικά πρόσωπα κεφαλαίων ή μέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους με την προϋπόθεση καταβολής φόρου με συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.
Προϋπόθεση είναι τα εισαγόμενα κεφάλαια να είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (15/4/2010).
Την 16.11.2010  εξεδόθη και η Πολ.1157/2010 γιά το ίδιο θέμα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1157/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/47/2a/f5/472af5d0326e03d213c7a49972e41a78b04f79fe/application/pdf/1157.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την έναρξη αποπληρωμής των εκκαθαριστικών για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3888/2010 υπενθυμίζει τα εξής:
 Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.
 Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις.
 Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από την Γ.Γ.Π.Σ και θα αφορούν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα ελέγχου.
 Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής προκειμένου ο φορολογούμενος να υπαχθεί στη ρύθμιση εάν επιθυμεί και να γίνει κατάργηση της φορολογικής εκκρεμότητας για τις χρήσεις που θα επιλέξει να υπαχθεί.
 Κάθε φορολογούμενος-αποδέκτης εκκαθαριστικού θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού του, μόλις το παραλάβει.
 Εφόσον συμφωνεί, μπορεί να περαιώσει επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσει, με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες από την παλαιότερη μέχρι την πιo πρόσφατη.
 Με την καταβολή ποσοστού 20% από το συνολικό ποσό που αφορά στις χρήσεις που επιλέγει να ρυθμίσει ως προκαταβολή, τεκμαίρεται η από μέρους του ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή των στοιχείων του εκκαθαριστικού σημειώματος.
 Η αποδοχή των όρων της ρύθμισης δια της καταβολής σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο, της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα. ....................
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/8d16baed-69de-4af1-9416-bfa551394ca2

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ

του κ. Π. Θ. Ρέππα
τ. Δ/ντή Υπουργείου Οικονομικών,
Ειδικού Συγγραφέα Φορολογικών Βιβλίων,
Συνεργάτη της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.»

 Μόλις κυκλοφόρησε το Βιβλίο του Φορολογία Χαρτοσήμου
Ερμηνεία των Διατάξεων του Κ.Τ.Χ,  Εκδοση 2010.

I. Γενικά
1. Οι μετέχοντες σε εμπορικές εταιρείες εν γένει (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), καθώς και άλλα πρόσωπα, καταθέτουν πολλές φορές στις εν λόγω εμπορικές εταιρείες διάφορα χρηματικά ποσά, είτε για προσωρινή ταμειακή τους διευκόλυνση, είτε για αύξηση του κεφαλαίου τους, με τα οποία (χρηματικά ποσά) πιστώνονται στη συνέχεια οι προσωπικοί τους λογαριασμοί.
2. Οι ανωτέρω χρηματικές καταθέσεις, οι οποίες αποδεικνύονται από σχετικές εγγραφές στα βιβλία των ανωτέρω εμπορικών εταιρειών:
α. Εάν είναι απλές χρηματικές καταθέσεις, οι οποίες γίνονται χωρίς μνεία της αιτίας κατάθεσής τους, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ, ήτοι, σύνολο 1,20%), σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5, περίπτωση γ', εδάφιο τέταρτο, του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
β. Εάν γίνονται, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου των ως άνω εμπορικών εταιρειών, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, ανεξάρτητα αν, για τις καταθέσεις αυτές είχε προηγηθεί ή όχι απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της. Και τούτο, γιατί η αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής εταιρείας, ως πράξη συνιστώσα αντικείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, οποτεδήποτε γενόμενη, απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του περί Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων Νόμου 1676/1986. Αντίθετη εκδοχή, περί επιβολής, δηλαδή, τέλους χαρτοσήμου στις καταθέσεις αυτές, θα προσέκρουε στο άρθρο 10 και στους σκοπούς της κοινοτικής περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων Οδηγίας 69/335/1969 Ε.O.K. Έτσι, αποφάνθηκε επί του ανωτέρω θέματος το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του 1470/2002.
II. Ειδικά
1. Από πλευράς Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ν. 1041/1980 - Περί Ε.Γ.Λ.Σ.), οι χρηματικές καταθέσεις των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών και των εταίρων των λοιπών εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), που προορίζονται, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου τους, παρακολουθούνται στον Λογαριασμό 43 «Ποσά προορισμένα, για αύξηση του κεφαλαίου». Ειδικότερα:
α. Στον λογαριασμό 43.00 «καταθέσεις μετόχων» παρακολουθούνται οι καταθέσεις, που γίνονται από τους μετόχους ανώνυμης εταιρείας, για να καλυφθεί, ολικά ή μερικά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας. Η σχετική διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να ολοκληρωθεί, κατά νόμον, το αργότερο μέσα σε ένα έτος αφότου οι μέτοχοι καταθέσουν στην ανώνυμη εταιρεία τα σχετικά χρηματικά ποσά, που προορίζονται, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
• Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας εντός του έτους, τα σχετικά χρηματικά ποσά επιστρέφονται στους καταθέτες, μεταφερόμενα από τον ανωτέρω λογαριασμό 43.00 στην πίστωση του ειδικού υπολογαριασμού του λογαριασμού 53 «πιστωτές διάφοροι», με χρέωση του οποίου καταβάλλονται στους μετόχους.
β. Στον λογαριασμό 43.01 «καταθέσεις εταίρων» παρακολουθούνται οι καταθέσεις, που γίνονται από τους εταίρους των λοιπών, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες, εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), για να καλυφθεί η προσεχής αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου.
Η σχετική διαδικασία της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου των εν λόγω εμπορικών εταιρειών πρέπει να ολοκληρωθεί, κατά νόμον, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο αφότου οι εταίροι καταθέσουν στις ανωτέρω εταιρείες τα σχετικά χρηματικά ποσά, που προορίζονται, για την αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου.
• Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου των ως άνω εμπορικών εταιρειών εντός του εξαμήνου, τα σχετικά χρηματικά ποσά επιστρέφονται στους καταθέτες, μεταφερόμενα από τον ανωτέρω λογαριασμό 43.01 στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού 53.14 «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες», με χρέωση του οποίου καταβάλλονται στους εταίρους.
2. Ενόψει της προαναφερόμενης αντιμετώπισης, από πλευράς Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των χρηματικών καταθέσεων, που προορίζονται, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου των εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), ενδέχεται να δημιουργηθούν στην πράξη ερωτηματικά, ως προς την οφειλή ή μη τέλους χαρτοσήμου στις εξής δύο περιπτώσει, ήτοι:
α. Στην περίπτωση της επιστροφής από τις εταιρείες στους καταθέτες των σχετικών χρηματικών ποσών, λόγω της μη πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου τους, δια μεταφοράς των χρηματικών αυτών ποσών στους οικείους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, και
β. Στην περίπτωση της μη επιστροφής από τις εταιρείες στους καταθέτες των σχετικών χρηματικών ποσών, λόγω της μη πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου τους, δια της μη μεταφοράς των χρηματικών αυτών ποσών στους οικείους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόμου 1041/1980 «περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», με συνέπεια οι εμπορικές ως άνω εταιρείες να εκμεταλλεύονται, προς όφελός τους, τα χρηματικά αυτά ποσά, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να υπερβεί ακόμη και το ένα έτος.
• Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, οι παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να τύχουν, κατά τη γνώμη μας, της παρακάτω αντιμετώπισης, από πλευράς τελών χαρτοσήμου. Ειδικότερα:
- Περίπτωση πρώτη. Σε περίπτωση επιστροφής από τις εταιρείες στους καταθέτες των σχετικών χρηματικών ποσών, λόγω της μη πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου τους, δια μεταφοράς των χρηματικών αυτών ποσών στους οικείους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, δεν δημιουργείται, κατά τη γνώμη μας, εξ αιτίας της μεταφοράς αυτής, υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, για τους εξής λόγους: (α) Η κατάθεση χρημάτων, για την υπαγωγή της σε τέλος χαρτοσήμου, και ειδικότερα στο τέλος χαρτοσήμου 1% της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 5γ, εδάφιο τέταρτο του Κώδικα Χαρτοσήμου, προϋποθέτει συμφωνία, δηλαδή, σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και του καταθέτη μετόχου, εταίρου ή τρίτου, πράγμα, που δεν συμβαίνει στις ανωτέρω περιπτώσεις, επειδή η μεταφορά των χρηματικών ποσών στους οικείους, κατά περίπτωση, λογαριασμούς δεν γίνεται κατόπιν συμφωνίας, προϋπόθεση απαραίτητη, κατά νόμον (Κ.Τ.Χ.), για τον χαρακτηρισμό των μεταφερόμενων χρηματικών ποσών, ως νέων χρηματικών καταθέσεων, αλλά υποχρεωτικά, κατ' επιταγή νόμου (Ν. 1041/1980 - Περί Ε.Γ.Λ.Σ.), ως αναγκαία συνέπεια της μη πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, δια των προηγηθεισών χρηματικών καταθέσεων, για το σκοπό αυτό. (β) Η, κατά τ' ανωτέρω, κατ' επιταγή νόμου και όχι δι' ιδιαίτερης συμφωνίας, μεταφορά, δια λογιστικής εγγραφής, των χρηματικών ποσών σε άλλον λογαριασμό, διαφορετικό από εκείνον, που είχαν καταχωρηθεί αρχικά, δεν επέχει θέση νέας χρηματικής κατάθεσης, αφού δεν έχει προηγηθεί ειδική σχετική συμφωνία προς τούτο, αλλά απλής επιστροφής των κατατεθέντων χρημάτων από την εταιρεία στους καταθέτες αυτών μετόχους, εταίρους ή τρίτους, εξαιτίας της ματαίωσης της αύξησης του κεφαλαίου της, η οποία (επιστροφή χρημάτων), γενόμενη, δια πιστώσεως των σχετικών λογαριασμών στο όνομα των δικαιούχων, δεν υπόκειται, όπως προαναφέρθηκε, σε τέλος χαρτοσήμου, ελλείψει σχετικής διάταξης νόμου».
- Περίπτωση δεύτερη. Σε περίπτωση της μη επιστροφής από τις εταιρείες στους καταθέτες των σχετικών χρηματικών ποσών, λόγω της μη πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου τους, δια της μη μεταφοράς των χρηματικών αυτών ποσών στους οικείους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν. 1041/1980 «περί Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», δημιουργείται, κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της μη μεταφοράς αυτής, υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, και ειδικότερα του τέλους χαρτοσήμου 1% της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 5γ, εδάφιο τέταρτο, του Κώδικα Χαρτοσήμου, επειδή οι ανωτέρω χρηματικές καταθέσεις, μετά την πάροδο του έτους επί ανωνύμων εταιρειών και του εξαμήνου επί των λοιπών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), δεν θεωρούνται, πλέον, ως καταθέσεις γενόμενες επί σκοπώ αυξήσεως κεφαλαίου, αλλά ως απλές καταθέσεις, επειδή η μη ανάληψη αυτών, εκ μέρους των καταθετών, συνιστά σιωπηρή συναίνεση αυτών, ως προς την παραμονή των εν λόγω χρηματικών καταθέσεων στην εταιρεία, επί σκοπώ ταμειακής της διευκόλυνσης. Εξαιρετικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη σιωπηρή συναίνεση του καταθέτη η περίπτωση, κατά την οποία αυτός, αμέσως μετά τη λήξη του έτους ή του εξαμήνου, κατά περίπτωση, ή, εντός ευλόγου μικρού χρονικού διαστήματος από τη λήξη του έτους ή του εξαμήνου, αξίωσε, εξωδίκως ή δικαστικώς, την επιστροφή από την εταιρεία των κατατεθέντων υπ' αυτού σ' αυτή χρημάτων και μάλιστα εντόκως. Η εξαίρεση, πάντως, αυτή, ως θέμα πραγματικό, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά σε κάθε περίπτωση χωριστά.
3. Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής όχι μόνο στην περίπτωση, που οι καταθέσεις χρημάτων σε εμπορικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), επί σκοπώ αυξήσεως του κεφαλαίου τους, γίνονται από μετόχους επί ανωνύμων εταιρειών ή από εταίρους επί των λοιπών εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), αλλά και στην περίπτωση, που οι καταθέσεις αυτές γίνονται στις εταιρείες από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη μετόχους ή εταίρους των εν λόγω εμπορικών εταιρειών. Τούτο, δε, έχει γίνει δεκτό και με την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 1470/2002.
*Το παρόν άρθρο θα δημοσιευθεί προσεχώς στο Περιοδικό Λογιστής.

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με την Πολ.1149/27-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’),"
επισημαίνονται τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2011, με βάση και τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.
Ειδικότερα,
Η προμήθεια είναι εμπρόθεσμη όταν γίνεται μέχρι 31.12.2010.• Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα.
 Υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και οι μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων και:
α) των οχημάτων για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, έναντι ποσού των τριών (3) ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (άρθρα 28 και 31 του ν. 2873/2000).
β) των αυτοκινήτων οχημάτων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος, Προξενικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αλλά έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, με δωρεάν χορήγηση αυτού.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1149/2010.
http://www.gsis.gr/cmdocs/8042.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *