Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος).
1. Η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Ε.2019/2019-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Με την  Ε.2019/13.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α') και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β'), όπως  ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την  ορθή  εφαρμογή αυτών"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Α.1167/2019- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ


Με  την Α. 1167/22.4.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,   αποφασίζουμε: 
1) Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 και την παράγραφο 6 του άρθρου 7 και προσθέτουμε νέα παράγραφο 6 στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1161/2017 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ, ΦΕΚ 3657/Β΄/17-10-2017) περί Προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

Ε.2105/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 51,78,80 ΚΑΙ 81 ΤΟΥ Ν.4611/2019

Με την  Ε. 2105/10.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73)."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 51 (Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης), 78 (Επίδομα Στέγασης), 80 (Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα)  και 81 (Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία)  του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73). 

Ε.2104/2019- ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 10% ΤΑ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

 Με την  Ε. 2104/10.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2018 εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Ν.4618/2019-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

  Δημοσιεύθηκε ο Ν.4618/2019  ΦΕΚ 89/10.6.2019 τεύχος Α' με θέμα "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας"   Ειδικότερα,
 Με το άρθρο δωδέκατο  καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4472/2017 σχετικά με:
(ϊ) τη μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και
(ίί) τα φορολογικό, αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του προαναφερόμενου μέτρου

ΣΛΟΤ: Α.Π 1105/2019-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 1105 ΕΞ 4 6.. 2019 του ΣΛΟΤ  με  θέμα " Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]       Συμπέρασμα
Το στοιχείο (ββ) του εδαφίου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 63 αναφέρει ότι στη λογιστική κατάσταση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου πρέπει να καταχωρίζονται οι σημαντικές αλλαγές πραγματικής αξίας που δεν εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία. Όμως η κατάσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να συντάσσεται σε κάθε περίπτωση.

ΣΛΟΤ: Α.Π 10592019-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 1059 ΕΞ 4. 6. 2019 του ΣΛΟΤ  με  θέμα "Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κατά την φυσική επαλήθευση του συγκεκριμένου αποθέματος «χύμα αλάτι», η διαπίστωση σημαντικής απώλειας του βάρους του, καταγράφεται ως διαφορά απογραφής. O N 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των διαφορών απογραφής. Κατόπιν αυτού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου (ΕΓΛΣ).

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

Ψηφίστηκε η τροπολογία στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας"   Ειδικότερα,
 Με το άρθρο δωδέκατο (σελίδα 57 ) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4472/2017 σχετικά με:
(ϊ) τη μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και
(ίί) τα φορολογικό, αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του προαναφερόμενου μέτρου

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Ε.2098-2019-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΤΗΣ Δ.Κ.2106 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Με την  Ε.2098/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Ως γενικά παραδείγματα προϊόντων που κατατάσσονται στην κλάση 2106 μπορούμε να αναφέρουμε, με βάση τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.), τα εξής:
(1) Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, είτε απευθείας ως έχουν [π.χ. τζατζίκι, τυροκαυτερή, ταραμοσαλάτα, ρώσικη σαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2020 Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ


Με τροπολογία (Αρ. 2234/ Ειδ.195/6.52019) που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο"Μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις" στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας προβάλλονται
τα παρακάτω.    Ειδικότερα, 
Με την υπόψη τροπολογία καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4472/2017 σχετικά με:
(ϊ) τη μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172;2013) και
(ίί) τα φορολογικό, αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του προαναφερόμενου μέτρου

E.2101/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


 Με την  Ε. 2101/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης,Διοικητή ΑΑΔΕ,αναφορικά με τα δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας  για  την  επιβολή  του  τέλους  ταξινόμησης  στα  αυτοκίνητα  οχήματα  και  τις μοτοσικλέτες"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1203/16-5-2019 Απόφαση του Διοικητή  ΑΑΔΕ, αναφορικά με  τα  δικαιολογητικά  και  διατυπώσεις  προσδιορισμού  και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες

Ε.2100/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Α.1179/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.


Με την  Ε. 2100/4.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε."διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.       Ειδικότερα,         
 Με την Α.1179/25.04.2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1999/Β΄/31.5.2019) επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 και καθορίζεται διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018 έως και 31.5.2019. Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης διευκρινίζονται τα εξής:

Ε.2099/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Με την Ε. 2099/3.6.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης  φυσικού αερίου" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                      
Ειδικότερα
        Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου, τέθηκε το θέμα αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των περί

ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ Ν.3299/2004

 Ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
    Σας γνωρίζουμε ότι, ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουμε δεχθεί από τα επιμελητήρια της χώρας, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προωθεί τροπολογία

Α.1210/2019- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 30/9/2019 ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Με την  Α.1210/ 28.5.2019  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2091/5-6-2019 τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει  " ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα
               αποφασίζουμε:
    H προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 1/7/2019 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών.
 Ειδικότερα, σε εφαρμογή του νόμου 4611/2019 που ψηφίστηκε στις 15 Μαΐου 2019 με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, από την 1η Ιουλίου 2019 οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταβάλλουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Ε.2097/2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με την  Ε. 2097/3.6.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), ορίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της

Ε.2096/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ


 Με την  Ε.2096/31.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α’ του ν. 4612/2019 (77 Α ́) και των άρθρων 1 (άρθρο 12 της σύμβασης) και 3 του ν. 4613/2019 (78Α ́) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
        Με το άρθρο 3 του νόμου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) με το οποίο προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ε.2095/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 Με την Ε. 2095/3.6.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
      Με  τις διατάξεις  του ν.4596/2019 (Α’32)  ρυθμίζεται,  μεταξύ άλλων, ο  χρόνος έκδοσης  του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

Ε.2094/2019- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ


 Με την  Ε. 2096/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92/2014) όπως ισχύει σήμερα " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα ,    Με το άρθρο 2 του ν. 4256/14 θεσμοθετήθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (εφεξής e-Μητρώο Πλοίων),

Ε.2091/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ

Με την  Ε.2091/30.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
          Η έκπτωση των ποσών οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη  εταιρεία  κατόπιν  παραίτησης  από  το  δικαίωμα  είσπραξής  τους  βάσει αμοιβαίας συμφωνίας

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ- ΜΕΧΡΙ 30/9/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 
Η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου ήταν καλεσμένη του Σωτήρη Πολύζου στην εκπομπή της TRT "Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα" την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Mεταξύ άλλων είπε ότι  έχει υπογράψει απόφαση που παρατείνει μέχρι 30/9/2019 την ρύθμιση των 120 δόσεων για την εφορία.

Ε.2093/2019-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Α.Σ

Με την  Ε. 2093/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής –Χρηματοδότησης –Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77). "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ε.2092/2019-ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Με την Ε. 2092/2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
-Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (10%).

ΔΕΕΦ Α 1077193 ΕΞ 2019-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜIΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με την ΔΕΕΦ Α 1077193 ΕΞ 24.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Δυνατότητα αναδρομικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

Α.1179/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με  την  Α.1179/25.4.201της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1999/31.5.2019 τεύχος Β-'με θέμα " α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018 "  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,        Αποφασίζουμε:
                                 Άρθρο 1
                 Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11,14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988)

Α.1211/2019 -Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/7/2019 ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Mε την Α.1211/28.5.2019 της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2007/31.5.2019 τεύχος Β με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 " ορίζεται ότι.

Ειδικότερα.......  αποφασίζουμε :
      1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του  άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

A.1208/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με  την Α.1208/24.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1995/31.5.2019  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ εδάφιο γ΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690) όμοια απόφαση και ισχύει "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,

Α.1152/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΚ 87.02,87.04 & 87.05

Με την Α. 1152/12.4.2019   της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1934/29.5.2019 τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05». "ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
               αποφασίζει:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Α.1203/2019-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Φ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Με την  Α. 1203/16.5.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1933/29.5.2019  τεύχος Β)'  με θέμα " Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα    αποφασίζουμε:
                   Άρθρο 1
          Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
     1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
     α. οι προδιαγραφές των τιμοκαταλόγων με τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης των οχημάτων, κατά περίπτωση, οι οποίοι υποβάλλονται για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας,

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Α.1197/2019-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Με  την  Α. 1197/16.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1911/28.5.2019  τεύχος  Β-'  με θέμα " Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)." ορίζονται   τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
                                       αποφασίζουμε:
      Την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων, στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.)

Α.1194/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Με την Α. 1194/16.5.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1910/28.5.2019  τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.." ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα
       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
      Η παράγραφος 2 της ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ. 4294 Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
     «2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγήθηκε η απαλλαγή για τα έτη 2018 και 2019 για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου

Α.1193/2019- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Α.1193/16.5.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1910/28.5.2019  τεύχος Β)'  με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β΄) "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
       1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1056/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1325 Β΄)
προστίθεται νέα περίπτωση ζ) ως εξής:

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

AΑΔΕ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ


                                                  Αθήνα, 28 Μαΐου 2019
            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                           
Με την Α.1203/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ότι πλέον, τα υποστηρικτικά έγγραφα της Ειδικής Δήλωσης που υποβάλλεται στα Τελωνεία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά

Α.1204/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1130/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την Α.1204 /23.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  (που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1869/27.5.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

Δόθηκε στην Δημοσιότητα το  Εγχειρίδιο από την ΑΑΔΕ  με θέμα "Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167)"

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Εδώ.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


                                                        Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
Σύμφωνα με επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το γραφείο της κας Παπανάτσιου, αναμένονται ανακοινώσεις από το γραφείο της Υφυπουργού στον τομέα των παρατάσεων που απασχολούν τον κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών ενόψει των Εθνικών Εκλογών που προκηρύχθηκαν από τον Πρωθυπουργό.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. 2018

Τέθηκε σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ  η  εφαρμογή για την υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογικού έτους 2018

Ν.4613/2019-Ο ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε ο Ν.46/13/2019  ΦΕΚ 78/24.5.2019 τεύχος Α'  με θέμα "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις." ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις.
Κατεβάστε το Ν.4613/2019 Εδώ.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

A.1195/2019-MEXΡΙ 20/5/2019 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ


Με  την  Α. 1195/16.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ1860/24.5.2019 τεύχος  Β-' με θέμα"Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Α.1201/2019- ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( Ε1)

Με  την  Α. 1201/21.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1861/24.5.2019 τεύχος Β-'με θέμα " Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β’/2019) " ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
                       αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Α. 1041/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄353) ως ακολούθως:
       1. Προστίθενται νέοι κωδικοί στον Πίνακα 4Δ1 του έντυπου Ε1, 299-300 με περιγραφή «Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Ε.2088/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Με την  Ε. 2088/23.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Στις επιχειρηματικές δαπάνες που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή, όπως, π.χ. οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε (μετά την 1.1.2014) για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών,

Ε.2086/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Με την  Ε. 2086/22.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό πρoσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του ν. 27/1975. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, προκύπτει ότι η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΚΦΕ αναφέρεται μόνο στο αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα  γραφείων, σύμφωνα με τον α.ν.89/1967 και όχι στο αλλοδαπό προσωπικό ναυλομεσιτικού γραφείου του ν.27/1975.

Ε.2085/2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Με την Ε. 2085/17.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
          Για την εφαρμογή του κανόνα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ περί φορολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών όχι στην Ελλάδα, αλλά στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο λήπτης, θα πρέπει ο λήπτης, πέρα από την κοινοποίηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ που διαθέτει στον τόπο εγκατάστασής του, να μπορεί να αποδεικνύει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο την επαγγελματική χρήση των νοσοκομειακών και ιατρικών υπηρεσιών που λαμβάνει.

EΔΟΕΑΠ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αθήνα 23-05-19 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ, Ν4498/2017, παρ.2, άρθρο 24, περίπτωση στ’) ΕΔΟΕΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2017-04/2019
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ, σας γνωρίζουμε ότι  παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕΕΔ (Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου), περιόδου 11/2017-04/2019 (ανά μήνα) μέχρι την 30/06/2019,

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

ΕΓΚ. 24/2019 ΕΦΚΑ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Φ.Κ.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-18 ΤΟΥ Ν.4611/2019

Αναρτήθηκε στο site του ΕΦΚΑ η  Εγκύκλιος  24/22.5.2019 με θέμα " Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019"
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4611/2019

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την ρύθμιση των οφειλών  προς ΕΦΚΑ  σε 120 Δόσεις.
Δείτε επίσης τις  Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 4611/2019 Εδώ.

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ .2019 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ APOSTILLE ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΔΦ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ 12.4.2019 της ΑΑΔΕ  με θέμα " Διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση “apostille” στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦΕιδικότερα,
Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του άλλου κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε  στο site της ΑΑΔΕ  η παρακάτω Ανακοίνωση.
 'Άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων"

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή.Εδώ.

ΥΠΟΙΚ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ


Αναρτήθηκαν στο  site του ΥΠΟΙΚ  οι  Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών στην Εφορία"
Ειδικότερα,

1) Ποιες κατηγορίες υπάγονται στη ρύθμιση;
 H ρύθμιση έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των φυσικών προσώπων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

Δε'ιτε όλες τις ερωτήσεις απαντήσεις  Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *