Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

"ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ" Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ 5 ΔΙΣ €

Τεράστια «τρύπα» ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ αποκαλύπτεται στις εισπράξεις των φόρων για 2017. Στο οικονομικό επιτελείο καθησυχάζουν ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα δεν κινδυνεύει, ούτε η διανομή μερίσματος 800 εκατομμυρίων τον Δεκέμβριο όπως υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός. Αυτό επιτυγχάνεται με περικοπές 1 δισ. στα κονδύλια για πληρωμές συντάξεων και 760 εκατ. σε δαπάνες σε Υγεία και Πρόνοια, καθώς και σε αιματηρή αύξηση των εσόδων από κατασχέσεις που αναμένεται να αγγίζουν φέτος τα 4 δισ. ευρώ.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του   newmoney. Εδώ.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

EΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε.

Tη δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή μέρους της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι πιάστηκαν τα δυο προηγούμενα χρόνια στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταδίκασε το υπουργείο Οικονομικών για εφαρμογή αντισυνταγματικής διάταξης και συγκεκριμένα του υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα ακόμη και στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος το καλύπτει επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου που αποταμιεύθηκε ή συσσωρεύτηκε τα προηγούμενα έτη. ...
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital  Εδώ.

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1158/2017-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 € ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την Κ.Υ.Α -Πολ.1158/ 28.9.2017 των Υπουργείων Εργασίας κ.λ.π και Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3634/13.10.2017 τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον Ε.Φ.Κ.Α., υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής Κ.Ε.Α.Ο.). .........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1158/2017. Eδώ.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1147/2017-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με  την  Πολ. 1147/25.9.2017 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3576/11.10.2017  τεύχος Β)'  με θέμα " Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης  "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που διαθέτουν άνευ ανταλλάγματος είδη σίτισης κυριότητας τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο καταπολέμησης του παιδικού υποσιτισμού, ως ακολούθως:  ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1147/2017.  Εδώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΣΜΕΝΩΝ

                                         Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τρίτη 31.10.2017.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1161/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ(ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)

Με την Πολ.1161/9.10.2017 του ΥΠΟΙΚ και  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων"  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. διενεργεί Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (λοταρία).
2. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, τα στοιχεία των οποίων έχουν περιέλθει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
3. Οι τυχεροί επιβραβεύονται με χρηματικά ή σε είδος έπαθλα. .......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1161/2017.    Eδώ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ(ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση, από την υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου για τη διενέργεια του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.
Αρμόδια Διεύθυνση για τη διενέργεια των κληρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων είναι τα εξής:
Α) Η αρμόδια Υπηρεσία μέχρι τις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα λαμβάνει τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον προηγούμενο μήνα. Στο τέλος του μήνα πραγματοποιούνται κληρώσεις που διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο.
Β) Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε από τη μία να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναλλαγές, από την άλλη πλευρά να δίνονται κίνητρα για συναλλαγές που θεωρούνται μικρής αξίας.
Γ) Οι κληρώσεις θα είναι μηνιαίες και σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται χίλιοι (1.000) τυχεροί νικητές που κερδίζουν από €1.000,00. Στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Δ) Τα έπαθλα είναι αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ενώ είναι και ακατάσχετα.
Ε) Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο φορολογούμενος.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ν.4490/2017-ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 150/11.10.2017 τεύχος Α' ο Νόμος 4490/2017 με θέμα  " Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής."
Ειδικότερα,
- Με το άρθρο πρώτο   κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27 Ιανουαρίου 2016, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επισυναπτόμενηστη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα.
  • Καθορίζεται η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
  • Καθορίζεται το νόμισμα των ποσών που περιέχονται στην Έκθεση ανά χώρα. Η ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα, διενεργείται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) μήνες από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του Ομίλου των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

- Με το άρθρο ένατο δίνεται και στο ΣΔΟΕ αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
-Με το άρθρο δέκατο τέταρτο παρατείνεται  για δεύτερη φορά μεχρι 31/10/2017 από (30/9/2017) η οικειοθελής αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων.
 Κατεβάσετε τον Νόμο 4490/2017. Εδώ.

ECOFIN-EΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Νέο σύστημα για την επίλυση διαφορών διπλής φορολόγη­σης μεταξύ των χωρών-μελών, το οποίο ενισχύει τους υπάρχοντες μηχανισμούς, υιοθέτησε χθες στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο ECO­FIN της Ε.Ε. Σύμφωνα με την εσθο­νική προεδρία, η νέα νομοθεσία βελτιώνει τη σημερινή, ενώ θα εν­θαρρύνει τις επενδύσεις με τη δη­μιουργία ενός πιο ευνοϊκού φορο­λογικού περιβάλλοντος και τη μεί­ωση του κόστους των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η οδηγία που είχε εγκριθεί κατ' αρχήν στη σύνοδο του Συμβουλίου στις 23 Μαΐου απο­σκοπεί στη βελτίωση των μηχανι­σμών επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών-μελών σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές προκύπτουν από την ερ­μηνεία των συμφωνιών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Βα­σίζεται στη σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορο­λογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.    ....
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής  .Eδώ.

ΠΟΛ.1159/2017-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΜ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με  την  Πολ.1159/3.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3569/11.10.2017  τεύχος  Β-'   με θέμα  " Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης " ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών, όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο, που δεν διατέθηκε στους εταίρους, μετόχους κ.λπ., ή ενώ είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, υπέβαλαν δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο αυτής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1159/2017. Εδώ.

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Κ.Υ.Α. 45857/772/.2017-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 350 € ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Με την Κ.Υ.Α.  45857/772/4.1.2017  του Υπουργείου Εργασίας-ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3534/9.10.2017 τελυχος Β' με θέμα " Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.  ....      Δείτε ολόκληρη την Κ.Υ.Α.  45857/772/4.1.2017  Eδώ.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Φ.Π ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ

Με το άρθρο 102 § 2 του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή από  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα  " Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις." παρέχεται η δυνατότητα με οικονομική συνδρομή του ΥΠΟΙΚ  παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών και από τους λογιστές σε Φυσικά Πρόσωπα για την αναδιάρθρωσή των χρεών τους.
Ειδικότερα
 Προβλέπεται η παροχή, από δικηγόρους και λογιστές, εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην περίπτωση εξωδικαστικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορώνν, με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι, είναι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσις των παρόχων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον οποίο και εγγράφεται προς τούτο κατ' έτος ειδική πίστωση.
Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Κ.Υ.Σ.Δ.I.Χ.) καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι διορισμού των παροχών, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης αυτών, κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Με το άρθρο 106 του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή από  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα  " Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις."επέρχονται τροποποιήσεις -συμπληρώσεις στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
Ειδικότερα,
 1. Αυξάνεται από 20.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης της επένδυσης ή της τελευταίας καταβαλλόμενης δόσης, το οποίο δύναται να καταβληθεί άπαξ ή να προστεθεί στην προηγούμενη δόση αντίστοιχα. 
2. Παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα συγχώνευσης σε μία ή περισσότερες δόσεις των δόσεων που καταβάλλονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (από την 3'1 μέχρι και την 7η) με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης (κατά τα ισχύοντα, δυνατότητα συγχώνευσης υφίσταται για την 5η, 6η και 7η για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι φορείς υλοποίησης δεν είναι Μεγάλες Επιχειρήσεις και το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ). 
3. Δίδεται η δυνατότητα μετατροπής βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. 
4. Ορίζεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και του Προέδρου, των μελών, γραμματέων και αξιολογητών-εισηγητών της Ενωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης). 
5. Συμμετέχει εφεξής, στις γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 27 τουν.4399/2016. περί ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, κ.λπ. και ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου φορέα.     
 (άρθρο 106)

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1066/2017-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1066  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστική σκοπιά, η αλλαγή νομικού τύπου της Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν συνεπάγεται μεταβολή της αναφερόμενης οντότητας, αυτής καθαυτής.
Ως εκ τούτου, η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 της Ι.Κ.Ε., για λογιστικούς σκοπούς, θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της χρήσεως 2016 τόσο της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία της μετατροπής, όσο και της Ι.Κ.Ε. μετά την ημερομηνία της μετατροπής.
Η μεταφορά των αποτελεσματικών λογαριασμών της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία μετατροπής, θα γίνει συγκεντρωτικά στους αντίστοιχους κατά περίπτωση λογαριασμούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος της Ι.Κ.Ε.
  Δείτε ολόκληρη την 1065/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.   Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1065/2017-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1065  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η αναγνώριση των εξόδων που αφορούν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος κλπ, στα απλογραφικά βιβλία, από λογιστικής απόψεως, γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014.
Δηλαδή, για λογαριασμό παροχής περιόδου 01.12.2016-31.01.2017 αξίας 500 ευρώ για παράδειγμα, το έξοδο που αφορά την περίοδο 01.12.2016 – 31.12.2016, έστω 250 ευρώ, θα αναγνωρισθεί ως έξοδο στη χρήση 2016. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση έχει εφαρμογή η αρχή της σημαντικότητας, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 7.
Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την 1065/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1036/2017-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1036  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το σχέδιο λογαριασμών του ΠΔ 1123/80 μπορεί να χρησιμοποιείται από τις οντότητες βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, με την υποχρέωση υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών για τη διευκόλυνση της ασφαλούς εφαρμογής των ΕΛΠ. Σημειώνεται ότι όλες οι λοιπές ρυθμίσεις του ΠΔ 1123/80, πλην των κωδικών του σχεδίου λογαριασμών, έχουν ρητά καταργηθεί.
 Δείτε ολόκληρη την 1036/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.  Eδώ.

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Μόνο τυχαία δεν είναι η κατάθεση μέσα στην εβδομάδα που πέρασε διάταξης με την οποία παρατάθηκε κατά ένα μήνα η ρύθμιση για την οικιοθελή αποκάλυψη κεφαλαίων. Η ρύθμιση, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αλλά και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είναι επιτυχημένη εισπρακτικά και αποτελεί σημαντικό αιμοδότη των κρατικών ταμείων. Και αυτό διότι οι εισπράξεις από τα λεγόμενα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού.  ....      
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital. Εδώ.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Ε.-Ν.Π

Με  την  ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 12.9. 2017   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, εξαιρουμένων αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, παρατίθενται, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή, οι κάτωθι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργούνται κατ' ελάχιστο.  .....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017   Eδώ.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1157/2017-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΙ Ο.Τ. Α ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ

Με την Πολ.1157/3.10.2007 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017(/31.07.2017) " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η απαλλαγή από τον φόρο του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. από την δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων τους, η οποία θεσπίζεται με τις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις, αφορά αποκλειστικά στο εισόδημα από την παραχώρηση ακινήτων τους σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, ήτοι σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε φορείς του Δημοσίου, και για την εξυπηρέτηση αναγκών που ρητά αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1157/2017.  Εδώ.

ΠΟΛ.1156/2017- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4484/2017(ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

Με  την  Πολ.1156/3.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
-  Με τις διατάξεις αυτές δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ως υποκατάστημα νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.(άρθρο 12)
 - Η  καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4446/2017, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, με την επισήμανση ότι δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.(άρθρο 14)
 - το εισόδημα που αποκτάται από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, δεν αποτελεί πλέον εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από κάθε τρεις μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου 42 που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου, καθώς δεν θεωρείται συστηματική διενέργεια πράξεων, αλλά φορολογείται με συντελεστή 15%, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 του ν.4172/2013.(άρθρο 77)
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1156/2017.Εδώ.

ΠΟΛ.1155/2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την  Πολ.1155/3.10.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.        
  Ειδικότερα
  'Οτι μετά την 1.1.2017, οπότε και ισχύουν οι διατάξεις του ν.4472/2017, οι οποίες ως μεταγενέστερες κατισχύουν αυτών του ν.2889/2001, η ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου που καταβάλλεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017 και τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των προσώπων αυτών.
Η εν λόγω ειδική αμοιβή φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ίδιου νόμου.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1155/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1144/2017-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Π.Σ.Α.Α. ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ

Με  την  Πολ. 1144/21.9.2017 του Υπουργού και  της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3477/4.10.2017 τεύχος Β)'  με θέμα " Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190). " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση
Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παρόντος δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. α’ και 2.1, σε συνδυασμό με το Τμήμα 1 περίπτ. η’και Τμήμα 3 παρ. 3 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, ορίζονται ως εξής:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1144/2017. Εδώ.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1154/2017-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟ 2017

Με την Πολ.1154/4.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα  " Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε συνέχεια της ως άνω Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία προβλέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών και επιβολής προστίμων (στο εξής: «πράξεις προσδιορισμού») σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασμό με τη με αριθ. 1738/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:  ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1154/2017.Εδώ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή η τροπολογία για την Οικειοθελή Αποκάλυψη Εισοδημάτων στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής." με την οποία παρατείνεται μέχρι 31/10/2017(από 30.9. 2017)- όπως πρώτοι Ανακοινώσαμε την 27/9/2017.
Δείτε την τροπολογία  Eδώ.
Σήμερα  4/10/2017 Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής (στην Γ΄/410/2017 Συνεδρίαση) και αποτελεί το άρθρο 14 του Νέου Νόμου.

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1151/2017-ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ Α' ΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ


Με  την  Πολ.1151/29.9.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση και εφαρμογή η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2540/Β) (ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ) και με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.) καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους και για τα οποία η οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες εφαρμογής:
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1151/2017. .Εδώ.

ΠΟΛ.1152/2017-ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΝΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

Με  την  Πολ.1152/2.10.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις διατάξεις του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, επί του θέματος της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, και δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές, εξακολουθούν, και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/25.1.2013. Συνεπώς, στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1152/2017.  Eδώ.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ 935 ΕΚΑΤ. € ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018

Τις δυο σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο εκατομμύρια φορολογούμενους απέκρυψε από το κείμενο του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού το υπουργείο Οικονομικών. Δεν τα απέκρυψε όμως από τους αριθμούς που δείχνουν νέα αύξηση των προβλεπόμενων φορολογικών εσόδων.
Πιο συγκεκριμένα:
- τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2018 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20,775 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 382 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος. Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 325 εκατ. ευρώ λόγω της είσπραξης τον Ιανουάριο 2018 της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ του έτους 2017. Ωστόσο, το ποσό αυτό, σε δημοσιονομική βάση, θα υπολογισθεί στο έτος 2017. Περιλαμβάνεται, όμως και η επίπτωση της κατάργησης από τον Ιανουάριο της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου μισθωτών και συνταξιούχων καθώς και η κατάργηση της έκπτωσης ιατρικών δαπανών που θα αποτυπωθεί με αυξημένο φόρο στα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2018....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital    Εδώ.

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

ΣΕ 50 ΜΗΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 82 ΝΟΜΟΥΣ

Οι συχνότατες αλλαγές του φορολογικού συστήματος αποτελούν το σημαντικότερο αντικίνητρο για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η "Καθημερινή της Κυριακής", είναι ίσως ο καθοριστικός παράγοντας που οι επενδυτές αποχωρούν και οι μεγάλες εταιρείες μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, κάτι που έχει μεγάλο κόστος και για το Δημόσιο. Είναι ενδεικτικό ότι σε διάστημα 50 μηνών σε 4 από τους βασικότερους νόμους που εφαρμόστηκαν το 2014, η κυβέρνηση προχώρησε με άλλους 82 νόμους στην μεταβολή τους.....
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.     Εδώ.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1150/2017-ΜΕ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΩΝ TABLET, LAPTOP & KINΗΤΩΝ

Με την Πολ.1150/29.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Για τον πωλητή
Ο πωλητής έχει σε κάθε περίπτωση υποχρέωση ελέγχου των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 39α.
Στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο πωλητής για τις παραδόσεις αγαθών που εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α, δεν χρεώνει Φ.Π.Α. και αναγράφει την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». Στην περίπτωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. βάσει της οποίας προβλέπεται η μη επιβάρυνση του στοιχείου με Φ.Π.Α. θα αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο η ειδικότερη αυτή διάταξη.
Για τον αγοραστή.
  Η απόκτηση των εν λόγω αγαθών από τον αγοραστή (υποκείμενο σε κάθε περίπτωση του κανονικού καθεστώτος) αποτελεί πράξη λήπτη, δηλαδή ο τελευταίος έχει την υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις εν λόγω παραδόσεις με δικαίωμα έκπτωσης επίσης του φόρου αυτού, εφόσον η απόκτηση των συγκεκριμένων αγαθών θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. φορολογητέων παραδόσεων, ενδοκοινοτικών παραδόσεων κλπ).  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1150/2017. Εδώ.

ΕΚΠΝΕΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εκπνέει  αύριο  30/9/2017 η προθεσμία ηλεκτρονικής  δημοσίευσης στο  ΓΕΜΗ   μόνο  των εγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων πραγματοποιήθηκε  στην καταληκτική ημερομηνία  10/9/2017 (τη  10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β § 1 και 7α §1 περ.ζ  του Ν.2190/1920  ορίζεται ότι.
 -Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
 (43β §1)
 -Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
 ζ. Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας.
( 7α  §1 περ ζ )

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *