Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΠΟΛ.1061/2016-ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%

Με την Πολ.1061/24.5.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, από 1/6/2016. 
Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. είναι οι εξής:
 α) ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%,
 β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 13%,
 γ) ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, παραμένει 6%. 
 Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%.
* Από 1/6/2016 δεν ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο. Συνεπώς στα νησιά αυτά από 1/6/2016 εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 24% (κανονικός), 13% (μειωμένος), 6% (υπερμειωμένος).
* Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1061/2016.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

AITHMA TOY OEE ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με σημερινή επιστολή του Προέδρου του, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού την προώθηση τροπολογίας, σχετικά με την παράταση της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, την οποία κρίνει αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω των συνεπειών της καθυστέρησης των προβλεπομένων φορολογικών διαδικασιών, αλλά και της μη τήρησης της πολιτικής δέσμευσης ότι η εφαρμογή των ΕΛΠ θα ισχύσει από 1/1/2016.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή του προέδρου του ΟΕΕ.

ΠΟΛ.1060/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με την Πολ.1060/17.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». κοινοποιείται η εγκύκλιος ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.2.201.
 Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε συνημμένη προς ενημέρωσή σας την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.2.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».
 Επισημαίνεται ότι η ως άνω εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα   www.buildingcert.gr. 
                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                                                                       Γ. Πιτσιλής

ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016 -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Π.Ε.Π. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3888/2010

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 17.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4337/2015" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένων των ανωτέρω, οι πράξεις προσδιορισμού προστίμων που αφορούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και για τις οποίες προκύπτουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010, προσδιορίζονται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4337/2015, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης στο ένα πέμπτο (1/5) στο πλαίσιο διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcmI1NFFYaFQzRVk/view?usp=sharing

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Αναρτήθηκε στο site της Βουλής το Πολυνομοσχέδιο με τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων κ.λ.π. όπως ψηφίστηκε χθές στην Βουλή με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."  με όλες τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής.
Ειδικότερα
- Ο φόρος 5 ευρώ (από 2,6 ευρώ που ισχύει) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας θα ισχύει άμεσα, από 1η Ιουνίου 2016 και όχι από 1η Ιανουαρίου του 2018.
- Το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού έρχεται πιο νωρίς και επιβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 2017 αντί 1η Ιουλίου 2017 που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο.
- Παράλληλα καταργείται η απαλλαγή που έχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες από την επιβολή ΕΦΚ φυσικού αερίου. Η διάταξη έχει αναδρομικότητα από 1.1.2016.
- Παύει η αναδρομική ισχύς της φορολόγηση των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς αντί 1.1.2016 το μέτρο θα ισχύει από 1.6.2016. Επίσης, η νέα φορολογία για τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και ι φορολογικές ρυθμίσει για τους ΟΣΕΚΑ θα ισχύσουν από 1.6.2016 αντί αναδρομικά από 1.1.2016.
- Τέλος, προστέθηκε ρύθμιση ώστε ποσοστό 20% της ετήσιας αμοιβής παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων να δίνεται σε ΟΤΑ.
 Κατεβάσετε το πολυνομοσχέδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSUlzNFlldThRQzQ/view?usp=sharing

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ 153 ΨΗΦΟΥΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε τη αντιπολίτευση με 153 ψήφους ΝΑΙ (κατά πλειοψηφία -145  ΟΧΙ , απουσίαζαν ο Α. Γεωργιάδης  της ΝΔ και ο Γ. Ψαριανός  από το  Ποτάμι ) το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις." το οποίον επιφέρει μία φοροκαταιγίδα αυξήσεων των εμμέσων φόρων, την σύσταση της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων, τον  Αυτόματο Μηχανισμό  Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης  κ.λ.π. Διαφοροποιήθηκε μόνο  η Βουλευτής του  ΣΎΡΙΖΑ κ. Βασιλική Κατριβάνου η οποία καταψήφισε τις διατάξεις του Υπερταμείου και τον αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής (κόφτη).Στη συνέχεια η βουλευτής παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα της.

ΠΟΙΟΥΣ " ΚΑΕΙ " ΤΕΛΙΚΑ Ο ΝΕΟΣ ΕΝΦΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τελικά ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει. Φέτος, μετά τις αλλαγές που έγιναν, αναμένεται να προκαλέσει φορο-σοκ σε περισσότερους από 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που θα δουν τον «λογαριασμό» του φόρου να εκτοξεύεται στα ύψη, αλλά και χαμόγελα σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που θα διαπιστώσουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν λιγότερο φόρο για την κατοικία τους.
Όμως για την πλειονότητα των φορολογούμενων που κατέχουν μια κατοικία ή το πολύ δύο κατοικίες ο ΕΝΦΙΑ του 2016 θα είναι ο ίδιος με αυτόν που πλήρωσαν το 2015, καθώς η μείωση των αντικειμενικών αξιών δεν επηρέασε καθόλου το ποσό του φόρου.  .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114012417

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ

Καίριο πλήγμα στη βαρέως "λαβωμένη" από την πολυετή κρίση, την κακή εφαρμογή των μνημονίων και τις κυβερνητικές παλινωδίες οικονομία δίνει το νομοσχέδιο που καλείται να ψηφίσει την Κυριακή η Βουλή.
Ο λόγος για το εξαιρετικά υφεσιακό πακέτο μέτρων που προέρχεται κατά 95% περίπου από φόρους και  προκαλεί αυτομάτως απώλεια ΑΕΠ κατά 1%. 
Δίδει τα "κλειδιά" της χώρας σε έσοδα, δαπάνες και περιουσία -δημόσια και ιδιωτική- χωρίς να έχει εκ των προτέρων συμφωνία για τις δόσεις, αλλά και για το θέμα του χρέους. Το νομοσχέδιο αποτελεί την "εγγύηση" που παρέχει η κυβέρνηση στους δανειστές.  Μια "εγγύηση" που ψηφίζεται εκ των προτέρων, εν αντιθέσει με την διαδικασία που ακολουθείτο στα προηγούμενα μνημόνια (της Ελλάδας και των άλλων κρατών), όταν ο εφαρμοστικός νόμος ακολουθούσε  την πολιτική απόφαση των θεσμών.
Στη συμφωνία που επιχειρείται παραμένει άγνωστο τι θα γίνει όχι μόνο για τις δόσεις και το χρέος, αλλά και αναφορικά με το κόστος του προσφυγικού, η τελική μορφή που θα λάβει ο "κόφτης" δαπανών, ενώ δεν τίθεται θέμα πρόσθετων αναπτυξιακών αντισταθμισμάτων.
Πάντως, πολλά θα καθοριστούν από  τα μεγάλα ραντεβού κορυφής των επόμενων ημερών σε επίπεδο G7 και Eurogroup, με το ΔΝΤ να επιμένει σε σημαντική μείωση του χρέους.
πηγή.capital.gr

ΣΛΟΤ:Α.Π 460/2016- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 460 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, κάθε συναλλαγή ή γεγονός (όπως η καταστροφή αποθεμάτων) πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλα και επαρκή τεκμήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική αρχή της σημαντικότητας.
2. Στα βιβλία εσόδων-εξόδων, η ζημία από καταστροφή αποθεμάτων ενσωματώνεται στο κονδύλι «Μεταβολή αποθεμάτων».
3. Το ΣΛΟΤ έχει τη γνώμη ότι από λογιστική άποψη δεν είναι απαραίτητη η διακριτή καταχώρηση των καταστροφών αποθεμάτων ως ζημία στο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
 Αναφορικά με τις φορολογικές διαστάσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.460/2016. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcWFnWVJoNzBUQ1k/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ :Α.Π.868/2016-ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:868 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απάντηση στο ερώτημα είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και κρίσης της οντότητας.
 Συγκεκριμένα:
 1. Η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης θεωρείται έσοδο παροχής υπηρεσιών και η αξία του λογισμικού έσοδο πώλησης αγαθών.
 2. Εάν η αξία του λογισμικού είναι μικρή σε σχέση με την αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης, το κόστος του λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος παροχής της υπηρεσίας.
 3. Εάν η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης σε σχέση με την αξία του λογισμικού είναι μικρή, το κόστος της εγκατάστασης - παραμετροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος του πωλούμενου λογισμικού.
 Για φορολογικές πτυχές του θέματος το ΣΛΟΤ δεν εκφέρει άποψη.
 Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.868/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlNJMHlxbnlfV0U/view?usp=sharing

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aναρτήθηκε στο site της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Το Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα " (Απρίλιος 2016)
Κατεβάσετε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUWNNZk12VXV1X3M/view?usp=sharing

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Στην Βουλή κατατέθηκε τα μεσάνυχτα το πολυνομοσχέδιο με την αύξηση των έμμεσων φόρων  και την σύσταση της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων κ.λ.π. με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."
Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 285 σελίδες και περιλαμβάνει 233 άρθρα.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  φορολογικές ρυθμίσεις που επέρχονται  με το πολυνομοσχέδιο απαριθμούνται κατωτέρω.
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.), ως διάδοχος φορέας της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων. 
Επίσης ορίζεται ο σκοπός σύστασης της Αρχής και οι αρμοδιότητές της κ.λ.π 
(άρθρα 1- 43) 
2. Αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη.  
3. Η προβλεπόμενη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 
4. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων (από 10% σε 15%) εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1-1-2017 και μετά.
(άρθρο 44) .
5. Προβλέπεται ότι, ο οφειλόμενος από τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου φόρος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.
Αντίστοιχη διάταξη για τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τίθεται και για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, για τις οποίες επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων ημεδαπής. 
6. Επίσης, ο φόρος επί των κερδών των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ ως προς τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο ελάχιστος οφειλόμενος φόρος κυμαίνεται από 0,025% έως 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού τους, ανάλογα με την κατηγορία αυτών. 
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1-1-2016.
(άρθρα 45-49) 
 7. Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. ήτοι:
α. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων.
β. Αυξάνονται επίσης οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
γ. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα νπδδ και νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 2,5 %ο στο 3,5 %ο.
Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 %ο.
 δ. Οι κατά τα ανωτέρω νέοι συντελεστές ισχύουν από 1.1.2016.
 ε. Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31-12- 2014 μέχρι και την 29-7-2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση.                                                  
(άρθρα 50-51) 
8. Από 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από το 23% στο 24%.
9. Ορίζονται τα νησιά (δεύτερη ομάδα) για τα οποία η μείωση των συντελεστών καταργείται από 1-6-2016 (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος).
 (άρθρο 52) 
10. Επιβάλλεται, από 1-1-2018, φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα. Το ποσό του φόρου ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 € για ξενοδοχεία 3 αστέρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο ποσό του 0,25 € για δωμάτια - διαμερίσματα 1-2 κλειδιών, 0,50 € για δωμάτια - διαμερίσματα 3 κλειδιών και στο ποσό του 1,00 € για δωμάτια - διαμερίσματα 4 κλειδιών.
(άρθρο 53) 
11.  Επιβάλλονται, από: α. 1-6-2016 τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10% και
β. από 1-7-2017 τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους υπέρ της επιχείρησης προ του ΦΠΑ. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα εν λόγω τέλη.
 (άρθρα 54 - 55) 
12. Αυξάνεται, από 1-1-2016,
α. η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα τυχερά παίγνια από το 30% (επί του μικτού κέρδους από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας) κλιμακωτά έως το 35%. Ειδικότερα παραμένει στο 30% για μικτό κέρδος ποσού μέχρι 100 εκατ. ευρώ, ενώ αυξάνεται στο 32,5% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ και στο 35% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν (αντί για κάθε τρίμηνο που ισχύει σήμερα).
β. Καταργείται ο φόρος (3%) επί του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου.
(άρθρα 56-57) 
13. Με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κεφαλαίου τροποποιούνται - συμπληρώνονται - καταργούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).
α. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως:
Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092, με συντελεστή δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ιιιΐ) προϊόντος.
Στον καβουρδισμένο καφέ με συντελεστή τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στον μη καβουρντισμένο καφέ  με συντελεστή δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους
Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 1292 και 2101 12 98, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
β. Τα εν λόγω προϊόντα δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.
γ. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών Φ.Π.Α.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
ε. Ορίζεται η 1 -1 -2017 ως χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών.
(άρθρο 58) 
14.Ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι κυμαίνονται από 4% έως 32%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού.
Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (002).
Υπόκεινται εφεξής και τα υβριδικά αυτοκίνητα σε τέλος ταξινόμησης περιοριζόμενο στο 50% του προβλεπόμενου. (Σήμερα τα οχήματα αυτά δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης).

Επανακαθορίζονται τα είδη στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.
 Ορίζεται ως χρόνος ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων η 1-6-2016 και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.  (άρθρο 59) 
15. Αυξάνεται:
σε 26% από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα),
σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους από 156,70 που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στο λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων.
β.αα) Καταργούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. για την αιθυλική αλκοόλη στην περιοχή Δωδεκανήσου,
ββ) Αυξάνεται:

ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό ΡΕΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα και
σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό ΡΕΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα, ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
γ. Αυξάνονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. ορισμένων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ.: της βενζίνης των περιπτώσεων β' και γ' , από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης  κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
του φωτιστικού πετρελαίου κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
των υγραερίων (ΕΡΟ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, από 330 σε 430 ανά 1000 χιλιόγραμμα, και
του βιοντήζελ της περίπτωσης κστ', από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
δ. Αυξάνεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ε. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
(άρθρο 60) 
 16 . Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει από 1-6-2016.
β. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν από 1-1 -2017.
(άρθρο 61 ) 
17.Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία του ν.43 54/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, κ.λπ.         
  (άρθρο 62) 
Κατεβάστε το πολυνομοσχέδιο.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3V3dVFXQVZJcGM/view?usp=sharing
Κατεβάσετε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXFPOG1KWEp0QWc/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΔΕΑΦ Β' 1076528 ΕΞ 2016-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1076528 ΕΞ18.5.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Χρόνος παρακράτησης και
απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ως ημερομηνία εγγραφής του σχετικού εισοδήματος σε πίστωση του δικαιούχου ή εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας, προκειμένου για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, νοείται όχι η 31.12.2015 αλλά ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών εγγραφών που απαιτούνται για το κλείσιμο του ισολογισμού και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, με το παρόν γίνεται δεκτό ότι ο σχετικός φόρος πρέπει να αποδοθεί με τη δήλωση που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση ΓΓΔΕ, στον χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού και κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως αυτός ειδικότερα ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ή του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, ανάλογα με το φορολογικό έτος.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β' 1076528 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWZIOVZXQkttVjQ/view?usp=sharing

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 Αναρτήθηκε στο site της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  οι  ΟΔΗΓΙΕΣ   ΧΡΗΣΗΣ για την υποβολή των  Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  του Φορολογικού έτους 2015.
 Κατεβάσετε της Οδηγίες Χρήσης.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWUgxaldsaEhWc0k/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 20.4.2016-ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Με την Δ.Λ. Αριθμ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 20.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας, κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας, συμμετοχικής ή αφανούς εταιρείας, καθώς και κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015. Τα πιο πάνω δεν ισχύουν αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι των κερδών του φορολογικού έτους 2014 πριν από το τέλος αυτού, οπότε στην περίπτωση αυτή χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη των κερδών.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 20.4.2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paXMxd3F5S3JBS2c/view?usp=sharing

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
 Με αφορμή αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων του φορολογικού έτους 2015, διευκρινίζουμε τα εξής:
 Με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013(ΚΦΕ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 και έχει εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
 Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος) φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα), ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (αγοραπωλησία μετοχών, χρεογράφων, αμοιβαίων, κλπ. - Άρθρο 42 Κ.Φ.Ε.) και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Δηλαδή, αν το εισόδημα προέρχεται μόνο από τις παραπάνω πηγές, τότε φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.
 Αντίθετα, στην περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα και από μισθωτή εργασία, τα οποία είναι μικρότερα από το εισόδημα, που προκύπτει από τις παραπάνω πηγές (κεφαλαίου ή υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου), τότε η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Συνεπώς, οι εκκαθαρίσεις γίνονται - όπως και πέρυσι - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν υπάρχει θέμα λανθασμένης εκκαθάρισης από το TAXIS.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016- ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 10% ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ11.5.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με  θέμα " Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το πιο πάνω ποσό έχει συμπεριληφθεί στα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2014, συνάγεται ότι σε περίπτωση διανομής του, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.  ....
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOExnQXAydl9ib0k/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016- ΜΕ ΣΥΝΤ. 5% ΑΠΟΣΒΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δ.Χ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 12.5. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ με  θέμα" Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η απόσβεση του κόστους κτήσης των λεωφορείων δημοσίας χρήσης ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης και ανανέωσης αυτών, θα διενεργείται με τον συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήτοι 5% ετησίως.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paVQtN3JQRzhLa0E/view?usp=sharing

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Η εφορία θα δείξει τα δόντια της πολύ σύντομα σε όλους τους φορολογούμενους που έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους με τη… σωτήρια ρύθμιση των 100 δόσεων.
Οι επόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες, θα πρέπει να εξοφληθούν εγκαίρως ή να ρυθμιστούν εκ νέου με την πάγια ρύθμιση προκειμένου οι οφειλέτες να μην αποβληθούν από τις 100 δόσεις. Στο πλαίσιο των αλλαγών στη νομοθεσία για όσους έχουν ρυθμίσει οφειλές τους που επέβαλαν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών το περασμένο Φθινόπωρο με τα πακέτα προαπαιτούμενων για την εκταμίευση προηγούμενων δόσεων του ελληνικού προγράμματος. ....
Δείτε ολόκληρο το  άρθρο του capital.gr

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πλήγμα για 7 στους 10 ασφαλισμένους και συνταξιούχους επιφέρει ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι απώλειες ως 30% από το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Πόσο αυξάνονται οι εισφορές. Οι αλλαγές για μισθωτούς και «μπλοκάκια» και οι μεγάλοι χαμένοι.
Με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, εξετάζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από σήμερα και εφεξής, καθώς αργά το βράδυ της Πέμπτης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Ασφαλιστικό, ο νόμος 4387/2016 πλέον, με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Αυτό σημαίνει ότι οι νέες συντάξεις που θα εκδίδονται στο εξής, θα προκύπτουν με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού, με Εθνική Σύνταξη στα 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης και ανταποδοτική σύνταξη, με νέα ποσοστά αναπλήρωσης και υπολογισμό με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το σύνολο του εργατικού βίου του δικαιούχου και όχι η καλύτερη πενταετία, της τελευταίας δεκαετίας, όπως ίσχυε έως τώρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Όλα αυτά οδηγούν και μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάνουν και το 30%.  ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του euro2day.gr
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1420265/se-efarmogh-to-neo-asfalistiko.html

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Στην τελική πρόταση για τους έμμεσους φόρους που παρουσίασε η κυβέρνηση στους δανειστές προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους 5% σε όλους τους συνδρομητές. 
Στην πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση στους δανειστές «Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας» γίνεται λόγος για την επιβολή φόρου 5% σε κάθε σύνδεση με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή και ευρυζωνικής σύνδεσης (internet), με τα προσδοκώμενα έσοδα να ανέρχονται σε 65 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Αγορά, συναντά τις αντιδράσεις των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, που ζητούν να μην εφαρμοστεί το μέτρο. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, το τελικό κόστος για τον καταναλωτή θα είναι κατά πολύ υψηλότερο του 5%, καθώς πάνω στην αύξηση από το νέο τέλος θα επιβληθεί και ο ΦΠΑ.
πηγή. sofokleousin.gr
 

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΠΟΛ.1053/2016-ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Mε την Πολ.1053/26.4.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1329/11.5.2016 τεύχος Β') με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 Για το έτος 2016, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 §3 περ. β του Ν.3091/2002 υποχρέωση υποβολής Δήλωσης  έχουν και οι Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
Η προθεσμία υποβολής λήγει 20.5.2016 , και η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1053/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWGVTc1ZwSHI0dFk/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016-ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 - ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:677 ΕΞ 20.4.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 - ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Για λογιστικούς σκοπούς, η απομείωση των απαιτήσεων είναι θέμα απόφασης της διοίκησης της επιχείρησης, βάσει των πραγματικών συνθηκών αναφορικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.
Η απομείωση των απαιτήσεων για λογιστικούς σκοπούς βάσει των ανωτέρω, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την απομείωση (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, για την οποία το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την 677/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd2R6ZE1SZG14eXM/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:799 ΕΞ 26.4.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε." η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  • Τα θέματα του λογιστικού χειρισμού της διαγραφής των υποχρεώσεων ρυθμίζονται από το άρθρο 22 του N. 4308/2014.
  • Το τι συνιστά έσοδο καθορίζεται στους ορισμούς του παραρτήματος Α του N. 4308/2014.
  • Τα θέματα της αναγνώρισης (καταχώρησης στα αποτελέσματα) των εσόδων, ρυθμίζονται από το άρθρο 25 του N. 4308/2014.
  • Για τα νομικά και τα φορολογικά θέματα που ανακύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
  • Δείτε ολόκληρη την 799/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQUJ1SjVhQXhzeDA/view?usp=sharing