Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Mε διάγγελμα σήμερα του  κ. Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ 1  μεταξύ άλλων εξήγγειλε την άμεση χορήγηση  617.000.000 €  σε 1.600.000  χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 850€  και την αναστολή της αύξησης(κατάργηση της μείωσης ) του ΦΠΑ για τα νησιά  του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου λόγω των προσφυγικών ροών που έχουν δεχθεί.
Δείτε ολόκληρο το διάγγελμα.
  Επιστροφή στην κοινωνία λόγω των δημοσκοπήσεων ή πρόωρες εκλογές ?

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν. 4387/2016

Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα " Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)"  επέρχονται τροποποιήσεις στον ασφαλιστικό νόμο  4387/2016  με διατάξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ' (Εφαρμοστικές διατάξεις-άρθρα 23 έως 59)
 Ειδικότερα,
- Καθορίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών τους.
(άρθρο 27§1)
- Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
 (άρθρο 38§2)
- Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
(άρθρο 39 §3)
  Δείτε την αιτιολογική έκθεση
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pczEzVkpxMmpHWkU/view?usp=sharing
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDRmN2VXYUhFckE/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1182/2016- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Φ.Α.Π. ΕΤΩΝ 2011-2013 ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

Με την  Πολ.1182 /7.12.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε την 26/2016 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, συνοδευόμενη από το 1048/φ. Ερ. 975/7.6.2016 έγγραφό του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής. [...]
 Προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός της αξίας των οικοπέδων της περιφέρειας του Δήμου Νέας Μάκρης, τα οποία βρίσκονται εκτός Α.Π.Α.Α., για τα έτη 2011-2013, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) με μόνη την αναγραφή σε αυτήν του λόγου της τροποποίησης στο πεδίο των παρατηρήσεων του φορολογούμενου, χωρίς την τροποποίηση λοιπών στοιχείων της δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα τίθεται στη συνέχεια σε εφαρμογή η μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. ετών 2011-2013, στην οποία ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη νέα μειωμένη τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1182/2016.

ΠΟΛ.1181/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Mε την Πολ.1181/6.12.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 48 του ν.4172/2013, με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2014/86/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών/συμμετοχικών δανείων (hybrid profit participating loans) μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με σκοπό την αποφυγή καταστάσεων διπλής μη φορολόγησης διανεμόμενων κερδών μεταξύ θυγατρικών και μητρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών.
* Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.4378/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 40 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2015/121/ΕΕ του Συμβουλίου, αναφορικά με την υιοθέτηση ενός ελάχιστου κοινού γενικού κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ως αντίβαρο των πρακτικών του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και την αποτροπή καταστάσεων φοροαποφυγής με την κατάχρηση των διατάξεων της Οδηγίας Μητρικών- Θυγατρικών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZDN3RGZrZ3ZqT2s/view?usp=sharing

ΓΕΝΙΚΗ 24η ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Γενική  24ωρη απεργία έχουν κηρύξει για σήμερα Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.
Τα συνδικάτα καλούν σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Πεδίον του 'Αρεως,  και του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια καθώς και στα απεργιακά συλλαλητήρια που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Με το
 συλλαλητήριο θα δοθεί  " ηχηρή απάντησή των εργαζομένων σε όλους εκείνους που με τις πολιτικές τους συνεχίζουν να καταστρέφουν κοινωνία και οικονομία " τονίζει σε ανακοίνωσή της η  Συνομοσπονδία. Στην Απεργία μετέχουν και  οι Εφοριακοί οι οποίοι καλούνται από την Ομοσπονδία τους να αποκλείσουν το ΥΠΟΙΚ.
 Κλειστοί οι δρόμοι στο Κέντρο της Αθήνας

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για άλλον έναν μήνα τα φορολογικά έσοδα και γενικά τα έσοδα του προϋπολογισμού κινήθηκαν καλύτερα από τις προβλέψεις. Και ο Νοέμβριος εμφάνισε ικανοποιητική πορεία με αποτέλεσμα όλα να δείχνουν πλέον ότι στο σύνολο του έτους ο στόχος για τα κρατικά έσοδα θα εκπληρωθεί επιτρέποντας στο οικονομικό επιτελείο να αξιοποιήσει τη σχετική επίδοση ως επιχείρημα για τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού κενού για τα επόμενα έτη.  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  capital.gr
http://www.capital.gr/tax/3175229/ti-krubei-i-auxisi-ton-forologikon-esodon

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ν.4441/2016- ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος  Α'   227/6.12.2016 ο Ν.4441/2016 με θέμα "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις"

Κατεβάσετε τον Ν.4441/2016,
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcjA3UkJNN2x6aFE/view?usp=sharing

Γ.Γ.Δ.Ε.- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Γ.Γ.Δ.Ε.
Στην επιλογή Προϊσταμένων σε Διευθύνσεις Πληροφορικής, Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μετά από την εξεταστική διαδικασία, που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται πλέον στη Γ.Γ.Δ.Ε.
Συγκεκριμένα, τοποθετούνται:
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης:
Προϊσταμένη: Σωφρονά Λυδία  .....
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. της  Γ.Γ.Δ.Ε. με όλες τις τοποθετήσεις
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paHBSQjZqX3cyVXc/view?usp=sharing

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Common Reporting Standard (CRS) ή Κοινό Πρότυπο Αναφοράς είναι οι τρεις λέξεις που έχουν κάνει χιλιάδες καταθέτες από εκατοντάδες χώρες σε όλο τον κόσμο να χάσουν τον ύπνο τους και σύντομα θα μετατραπούν σε εφιάλτη για πολλές χιλιάδες ακόμα, μεταξύ αυτών και για τουλάχιστον 60.000 συμπατριώτες μας!
Πρόκειται για την ενεργοποίηση από 1ης Ιανουαρίου 2017 του προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (CRS) ή, σε απλά ελληνικά, της ενημέρωσης των φορολογικών αρχών κάθε χώρας με τα λεπτομερή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι πολίτες τους σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ενημερωθούν αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Ελληνες πολίτες στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε πολλές δεκάδες χώρες, από την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ελβετία μέχρι τη Σιγκαπούρη, το Μονακό, τον Παναμά, το Χονγκ Κονγκ και τον Λίβανο! ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/886362/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/allazei-to-ka8estws-elegxoy-twn-kata8esewn-ellhnwn-sto-e3wteriko 

ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ Ο ΦΑΠ ΑΠΟ ΤΟ 2018

Σχέδιο: Σε ενιαίο φόρο για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών
Έναν φόρο για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, κτίσματα, γήπεδα και αγροτεμάχια, χωρίς αφορολόγητο, με προοδευτική κλίμακα, περιλαμβάνει το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών για την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ που θα καταβληθεί, εκτός απροόπτου, για τελευταία φορά το 2017.
«Κλειδί» των επικείμενων αλλαγών αποτελεί η μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο ύψος των εμπορικών τιμών, η οποία βάσει μνημονίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017, όμως, λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει προς το παρόν η αρμόδια για τον προσδιορισμό τους ειδική επιτροπή, ο χρόνος ήδη μετατίθεται για το δεύτερο εξάμηνο του επομένου έτους.
πηγή. ναυτεμπορική.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ

Νέες θυσίες για όλους την επόμενη διετία προκειμένου να επιτευθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ
 
 Το πακέτο των μέτρων που οδηγεί εκ του ασφαλούς στην επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 έχει ήδη συμφωνήσει η κυβέρνηση εν όψει της αυριανής κρίσιμης συνεδρίασης του Eurogroup. Πρόκειται για σειρά φόρων που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα ισχύσουν μέσα στο 2017.
πηγή. το Βήμα της Κυριακής

ΤΑ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ

Η υψηλή φορολογία εξανεμίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων, ακυρώνει επενδυτικά σχέδια και υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton, το 2015 οι επιχειρήσεις είχαν κέρδη 2,9 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρους 2 δισ. ευρώ.  ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/886363/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/epixeirhseis-me-kerdh-29-dis-eyrw-plhrwsan-foroys-2-dis-eyrw-to-2015

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μετρητά, καταθέσεις, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και… άλογα ιπποδρόμου που τυχόν κατέχουν θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.
Το υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να δημιουργήσει εντός της διετίας 2017-2018 μια τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση όλων των φυσικών και των νομικών προσώπων, ενώ ήδη το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.  .........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1179697/to-ergo-entaxthike-sto-espa-kai-i-ulopoiisi-tou-tha-anatethei-se-idiotiki-etaireia-pos-tha-leitourgei

ΦΑΚΕΛΩΜΑ: Η ΕΦΟΡΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ 1.270.047 Α.Φ.Μ

 Η μεγάλη λίστα του ΚΕΦΟΜΕΠ προέκυψε από το πάντρεμα διαφόρων καταλόγων του ΣΔΟΕ τα τελευταία χρόνια, από τη λίστα Λαγκάρντ και τις λίστες Μπόργιανς έως τα αρχεία που είχε συγκεντρώσει η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος
Σε πολλές εφορίες, ακόμα και στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, χιλιάδες φάκελοι με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις παραμένουν ακόμα και σήμερα χάρτινοι. Δεν συνιστά είδηση.
Το γεγονός όμως ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατάφερε να ψηφιοποιήσει τα στοιχεία καταθέσεων για 1.270.047 φορολογουμένους συνιστά καινοτομία, η οποία πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εντοπισμού φοροφυγάδων.
Το δείγμα είναι τεράστιο. Ενας στους έξι φορολογουμένους είναι φακελωμένος όσον αφορά τις τραπεζικές του καταθέσεις και εφόσον η διασταύρωση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, όπως έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις, βγάλει σημαντικές αποκλίσεις, ο έλεγχος βρίσκεται πλέον προ των πυλών.
Στους ηλεκτρονικούς αυτούς φακέλους έχουν καταγραφεί όλες οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο 2002-2014 και η δεξαμενή των φορολογουμένων δεν είναι τυχαία. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο των Νέων.

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Επειδή αρκετοί συνάδελφοι μας ερωτούν για την Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων  2016 των επιχειρήσεων  που προβλεπόταν με τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992 και επαναλαμβανόταν  κάθε τέσσερα (4) χρόνια στα οικόπεδα - γήπεδα και κτίρια (η τελευταία έγινε 31/12/2012) σας γνωρίζουμε (υπενθυμίζουμε) ότι η εν λόγω αναπροσαρμογή έχει καταργηθεί με την περ. β της § 3 του  άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
 Η σχετική διάταξη αναφέρει:
       Άρθρο 38 του ν. 4308/2014.
   Καταργούμενες  και τροποποιούμενες διατάξεις
§   3.  Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
[...]
β) τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992.
Συνεπώς οι συνάδελφοι να μην ανησυχούν καθότι θα απαλλαγούν από μία επίπονη εργασία.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Σ.Ε.Ε. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) μέσα από μια σειρά απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το δώρο Χριστουγέννων.
Κατοχύρωση δώρου Χριστουγέννων
Το δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.
Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. της Γ.Σ.Ε.Ε. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlc4UTJ5YWlUN28/view?usp=sharing

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΟ Φ-01.044)

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής, μέσω διαδικτύου, μέχρι 31/12/2016 (εξαιρετικά μόνο για το Φ.Ε. 2015) και της βεβαίωσης εισοδημάτων (έντυπο Φ-01.044) από μερίσματα (νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά με την Πολ. 1274/30-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2919/31-12-2015), η οποία επισυνάπτεται.
  
Σημειώνεται, ότι το αρχείο των εν λόγω βεβαιώσεων υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου (www.gsis.gr), και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
 Σχετική Πολ.1274/2015.

ΠΟΛ.1166 ΕΩΣ 1178/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Mε τις Πολ.1166 έως 1178/25.11.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Β΄ 3850 &  3851/30.11.2016) δίδονται σε διάφορες πληγείσες περιοχές τις χώρας παρατάσεις και αναστολές καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.
Δείτε όλες τις προθεσμίες και τις   Πολ.1166 έως 1178/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdDVOYjlQUW5tdkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbVcta0NyNkVrcTQ/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΟΙΚ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Σχετικά με αναφορές στα ΜΜΕ μετά την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας 2017 διευκρινίζουμε τα εξής:
 Τα τέλη κυκλοφορίας 2017 έμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2016 ανά κατηγορία οχήματος. Ωστόσο για ένα σχετικά μικρό αριθμό οχημάτων υπήρξε κατάταξη σε άλλη κατηγορία τελών λόγω της υποχρέωσης της χώρας για συμμόρφωση με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 46 ν. 4410/2016). Πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000. Από αυτά για τα 41.978 υπήρξε μείωση των τελών κυκλοφορίας, για τα 60.234 δεν υπήρξε μεταβολή και για τα 31.854 υπήρξε αύξηση.

ΠΟΛ.1179/2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΕΛ ΑΕ

Με  την  Πολ. 1179/17.11.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Για περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει οδηγός - συνιδιοκτήτης (μέλος της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου) του λεωφορείου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εταιρικής του εισφοράς, όπως συμβαίνει με τη σύμβαση εταιρείας με την έννοια του άρθρου 741 ΑΚ, προκύπτει ότι οι αμοιβές που αυτός λαμβάνει για τις υπόψη υπηρεσίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Περαιτέρω και δεδομένου ότι η κοινωνία αποτελεί πλέον υποκείμενο του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 45 του ν.4172/2013, οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείων με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013 (αριθμ. πρωτ. Δ12Α1053453 ΕΞ2014/24.03.2014).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1179/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbWk3TzkwZUV0ZVE/view?usp=sharing

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΟ TAXIS ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

Ανακοίνωση  (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)
29-11-2016: Ανάρτηση Τελών Κυκλοφορίας 2017 (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)
 - Oι οδηγοί μπορούν να τα τυπώσουν,   πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος αλλά και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή με  τους κωδικούς taxisnet.
 Τα ποσά έχουν παραμείνει αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η προθεσμία καταβολής εκπνέει στις 31/12.

Γ.Γ.Π.Σ-ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ TAXIS 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29-11-2016: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης σας ενημερώνει ότι όλες οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αναβάθμισης των υπολογιστικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

ΣΛΟΤ:Α.Π.2077/2016-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-444 & C-445/16

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2077 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16
" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι αναφερόμενες στο έγγραφο διατάξεις προέρχονται από την Οδηγία 34/2103/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4308/2014. 
Συγκεκριμένα:
Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας:
 Δείτε ολόκληρη την 2077/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdlVaaW1QanZ6MW8/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:A.Π.2075-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2075 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ορθά περιγράφεται η λογιστική εγγραφή και ο χρόνος αναγνώρισης. Στην πίστωση πρέπει επιπλέον να αναγνωρισθούν και οι σχετικοί φόροι που παρακρατούνται από τις αμοιβές και αποδίδονται στο δημόσιο.
Δείτε ολόκληρη την 2075/2016 Γνωμ.του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWZ3NmZGZkFVMjQ/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1963 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ 01.01.2014, με το σωρευμένο ποσό των αποζημιώσεων βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014, χρεώνονται τα αποτελέσματα εις νέον με πίστωση του λογαριασμού της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους.
Μεταγενέστερα, τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημιώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στο σχετικό λογαριασμό στην κατάσταση αποτελεσμάτων και γίνεται προσαρμογή του υπολοίπου της πρόβλεψης με επηρεασμό των αποτελεσμάτων (κέρδος ή ζημία), ώστε το υπόλοιπο της πρόβλεψης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού να εμφανίζει το υπόλοιπο βάσει των προβλέψεων του νόμου.  .....
Δείτε ολόκληρη την 1963/2016 Γωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1Zya1VpUkl1X1U/view?usp=sharing