Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1199/2017-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Με  την  Πολ. 1199/6.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την αντιμετώπιση των υποθέσεων φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις ΣτΕ 2333/2016, ΣτΕ 171/2017, ΣτΕ 683/2017 και την απόφαση ΠΟΛ.1163/2017 (ΦΕΚ 3882 τ.Β'), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1199/2017. Eδώ.

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ & ΤΙΣ 17/12/2017 ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Διαβούλευση εντύπου Ε3
Με βάση την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1053076ΕΞ2017 / 05-04-2017, συστάθηκε ομάδα εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  για τον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», στο πλαίσιο της οποίας  αναμορφώθηκε το σχετικό  έντυπο με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών δεδομένων, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2017.
Για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο
e3_proposal@aade.gr

ΠΟΛ.1196/2017-ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΦΗΜ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ

Με  την  Πολ. 1196/8.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
   Την οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.
Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α:
 [...]
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1196/2017. Εδώ.

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ το Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα(Νοέμβριος 2017)
 Η έκδοση του «Εγχειριδίου Συνηθέστερων Ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα» εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την παροχή ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους πολίτες και οικονομικούς φορείς, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) αυτής. ......
 Δείτε ολόκληρο το Εγχειρίδιο.Eδώ.

ΠΟΛ.1195/2017-Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ

Με  την  Πολ.1195/6.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Για τις περιπτώσεις που η σχετική εντολή ελέγχου αφορά μόνο τη σύζυγο ανεξαρτήτως εάν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ανεξαρτήτως εάν στη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνονται στα σχετικά πεδία και τα εισοδήματα του συζύγου, καθώς η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εκδίδεται και στο όνομα του συζύγου, ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τον διενεργηθέντα έλεγχο που αφορά στη σύζυγο, βεβαιώνεται «στον φορολογούμενο» δηλαδή στον υπόχρεο καταβολής φόρου τέλους, εισφοράς κ.λπ. δηλαδή εν προκειμένω στη σύζυγο. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1195/2017.Εδώ.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC/DAC4 Reporting) από τους υπόχρεους Ομίλους Πολυεθνικών Εταιρειών σύμφωνα με το ν.4170/2013 (Α΄163) και το ν.4490/2017(Α΄150) .
Για την είσοδο της εφαρμογής . Εδώ.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Δ.Τ. ΑΑΔΕ- ΜΕΧΡΙ 28/2/2018 Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ Α.Λ.Σ.

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της  Α.Α.Δ.Ε το παρακάτω Δελτίο Τύπου με θέμα "Απόσυρση Ταμειακών Μηχανών"
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΑΑΔΕ
 Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-02-2018. Από την 01-03-2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.  .....
 Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. της ΑΑΔΕ. Εδώ.

ΠΟΛ.1194/2017-ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗ/ΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

Με  την  Πολ.1194/5.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Δε θεωρείται πληροφορία από την αλλοδαπή και ως εκ τούτου δε συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο, η πληροφορία, η οποία περιέρχεται σε γνώση της φορολογικής αρχής μέσω της επεξεργασίας του ημεδαπού τραπεζικού λογαριασμού ή από στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος κατά την επεξεργασία του ημεδαπού τραπεζικού λογαριασμού και αφορούν τις ως άνω πληροφορίες (χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ.). Τέτοια είναι η περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα).  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1194/2017 Εδώ.

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Κ.Υ.Α 1249/2017-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Δ.Π.Κ.)

Με την Κ.Υ.Α.1249/1.12.2017 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β'  4235/4.12.2017 )των Υπουργείων  Οικονομικών,  Διαιωσύνης κ.λ.π. με θέμα "Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων των περιπτ. α΄ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύονται με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ως άνω νόμου.  ...
 Δείτε ολόκληρη την Α. 1249/2017.Εδώ.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1187/2017- ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

Με την Πολ.1187/23.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4232/4.12.2017 τεύχος Β’- με θέμα " Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού."  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
-  Ως «Βραχυχρόνια Μίσθωση» στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού» ορίζεται η μίσθωση «Ακινήτου» που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και εμπεριέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.
 -  Η Διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από τον «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1187/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1184/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ(CbC REPORTING)

Με την Απόφαση  Πολ.1184/22.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α'163) και 4490/2017 (Α'150) " ορίζονται  τα ακόλουθα.

Ειδικότερα,
 Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ' Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω νόμου.    ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1184/2017. Eδώ.

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Αντιμέτωποι με έναν ακόμη φόρο κινδυνεύουν να βρεθούν από την Πρωτοχρονιά οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για τον φόρο υπεραξίας, η εφαρμογή του οποίου έχει ανασταλεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, τρίτη αναστολή, όπως έχει έως τώρα η κατάσταση, δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Ο φόρος που βαρύνει τους πωλητές των ακινήτων (οι αγοραστές επιβαρύνονται με τον φόρο μεταβίβασης) ψηφίστηκε με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το 2013, αλλά ακόμη δεν εφαρμόστηκε....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital. Eδώ.

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1191/2017-ΔΕΚΑΕΤΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Με την Πολ.1191/1.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "Κοινοποίηση της αριθ. ΝΣΚ 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως του άρθρου 84§ 4 του ίδιου νόμου."
 διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 (περιπτ. β') του άρθρου 84 του ΚΦΕ, ερμηνευομένων σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας των νομοθετικών διατάξεων περί παραγραφής, (α) ο φορολογικός έλεγχος (και ο βάσει αυτού καταλογισμός φόρου και πρόσθετου φόρου, λόγω ανακρίβειας της δηλώσεως) πρέπει να διενεργείται, κατ' αρχήν, εντός πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, (β) κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα της παραγράφου 1, χωρεί, σύμφωνα με τη στενώς ερμηνευτέα διάταξη της περιπτώσεως β' της παραγράφου 4 (σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 περιπτ. α'), έλεγχος (ακόμα και αρχικός) και έκδοση, βάσει αυτού, πράξεως καταλογισμού φόρου και πρόσθετου φόρου, εντός δεκαετίας από το τέλος του προαναφερόμενου έτους, εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής Διοίκησης «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος (πρβλ. ΣτΕ 1303/1999, ΣτΕ 2632/1996), τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπ' όψιν της η φορολογική αρχή κατά την ανωτέρω πενταετία (ΣτΕ 2426/2002).....
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1191/2017. Eδώ.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1192/2017-ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ(20ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 2012 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ

Με την Πολ.1192/1.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014. " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Με την εν λόγω Γνωμοδότηση έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι ενόψει των γενομένων δεκτών με τις υπ' αριθ. ΣτΕ 1738/2017, ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 (§§1-2) του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - ΚΦΔ - (ν.4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση, υφισταμένης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 2012.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1192/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1190/2017-ΓΝΩΜ. 254/2017 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Με την Πολ.1190/1.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού
φόρου διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της, δεκτό ότι, προκειμένου περί χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, λόγω παραγραφής του δικαιώματος προς επιβολή του φόρου κλπ, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού για τις υποθέσεις αυτές δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκηση της ποινικής δίωξης.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1190/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1170/2017-ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 17 ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με την Πολ. 1170/9.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4161/29.11.2017 τεύχος Β’-    με θέμα " Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β' 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει."  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Προστίθενται 17  νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:
 [...]
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1170/2017.   Eδώ.

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών που σας αναλογούν, με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιήσατε με ηλεκτρονικό τρόπο τον προηγούμενο μήνα και των οποίων τα στοιχεία περιήλθαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Αποτελέσματα κληρώσεων
Οκτώβριος 2017

ΠΟΛ.1189/2017-ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΚΕ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕ

Με  την  Πολ. 1189/28.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).
Παράδειγμα:
1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συμβάλλεται σε δανειακή σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.. Για την πράξη αυτή οφείλεται χαρτόσημο με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1189/2017.Εδώ.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνουν ότι η πρώτη κλήρωση του προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Γνωστοποιείται ότι πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης θα αναρτηθούν σε εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) το πλήθος των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι  χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.   ......

Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ.  Εδώ.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Κ.Υ.Α 130060/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000€

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4158/27.11.2017 τεύχος Β'  η Κ.Υ.Α  130060 των Υπουργείων Οικονομίας, Εργασίας και Οικονομικών με θέμα "Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62) " με την οποία  καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις για την υπαγωγή στην  αυτοματοποιημένη διαδικασία των επιχειρήσεων που οφείλουν από 20.000 έως 50.000€
 Ειδικότερα
- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr
- Σύμφωνα με την απόφαση οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αυτοποιημένη διαδικασία δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν αίτηση βιωσιμότητας. 
- Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 . 
Δείτε την απόφαση εδώ. Eδώ.

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1804/2017-ΤΟΚΟΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1804  ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμαΤόκοι ανατοκισμού " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σε ότι αφορά τη λογιστική πτυχή του ερωτήματός σας , αναφέρουμε τα εξής, που προβλέπονται από τις διεθνώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, που καθιερώνονται από το ν. 4308/2014 και τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς).
(α) Οι τόκοι, είτε ως έσοδο είτε ως έξοδο που είναι η δική σας περίπτωση, καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία και αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή του δουλευμένου. Συνεπώς, αν κατά το χρόνο σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι τόκοι ήταν απαιτητοί από την τράπεζα και συνεπώς δουλευμένοι βάσει των σχετικών συμβάσεων, ορθά αναγνωρίσθηκαν και επιβάρυναν τα αποτελέσματα των οικείων χρήσεων.
(β) Αν μεταγενέστερα με νέες συμβάσεις ή νόμους, γίνει οριστική διαγραφή των τόκων ή μέρους αυτών, τα ποσά που διαγράφονται, αναστρέφονται και αναγνωρίζονται ως έσοδα, στη χρήση στην οποία υπογράφονται οι νέες συμβάσεις ή εφαρμόζονται οι νέοι νόμοι.
(γ) Αν οι εν λόγω τόκοι αναγνωρίσθηκαν από σφάλμα (λόγω λάθους) σε κάποιες προηγούμενες χρήσεις, οφειλομένου του σφάλματος, είτε στην υπόχρεη οντότητα είτε στην τράπεζα, γίνεται αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4308/2014, με τα ποσά των τόκων που έπρεπε να αναγνωρισθούν βάσει των σχετικών συμβάσεων ή νόμων.
 Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την την 1804/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1802/2017-ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1802 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Από λογιστική πλευρά, με βάση τον ν.4308/2014, «η αγορά και η πώληση άυλου χρόνου», όπως περιγράφεται στο ερώτημα, θεωρείται αγορά και πώληση αποθεμάτων, εφόσον η ενδιάμεση οντότητα δεν λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου.
Στην περίπτωση που η ενδιάμεση οντότητα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου, η εν λόγω οντότητα δεν θεωρείται ότι αποκτά και μεταπωλεί αποθέματα και ως εκ τούτου η λογιστική παρακολούθηση δεν περιλαμβάνει λογαριασμούς αγορών και πωλήσεων αποθεμάτων, αλλά μόνο λογαριασμό εσόδων στον οποίο αναγνωρίζονται οι λαμβανόμενες προμήθειες διαμεσολάβησης.
Η κρίση επί των ανωτέρων θεμάτων στηρίζεται σε κάθε περίπτωση στα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης. Για τις ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 Δείτε ολόκληρη την την 1802/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1783/2017-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1783 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χειρισμός προστίμου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Εφόσον με βάση τις σχετικές διατάξεις, η ανώνυμη εταιρεία είναι καθολικός διάδοχος της ατομικής επιχείρησης στην οποία βεβαιώθηκαν τα σχετικά ποσά, η καταβολή τους μπορεί να γίνει από την ανώνυμη εταιρεία, με επιβάρυνση, στη χρήση στην οποία βεβαιώθηκαν (2014):
(α) Του λογαριασμού του «φόρου εισοδήματος» της χρήσεως, κατά το μέρος που οι επιβαρύνσεις αφορούν φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις αυτού και,
(β) Του λογαριασμού «λοιπά έξοδα και ζημίες», κατά το μέρος που αφορούν λοιπούς, εκτός φόρου εισοδήματος, φόρους.
Το ΣΛΟΤ δεν είναι αρμόδιο για φορολογικά θέματα.
Δείτε ολόκληρη την την 1783/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1764/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΚΑΤ. ΦΟΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1764 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Στην απογραφή έναρξης της χρήσεως 2016, περιλαμβάνεται η υποχρέωση που έχει προκύψει για το εισόδημα της χρήσεως 2015 και αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος, όχι την προκαταβολή για την επόμενη χρήση και μόνο το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εισοδήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μεταφέρεται για παρακολούθηση στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αγνοώντας τα άλλα προσωπικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τα σχετικά εισοδήματα.
Παράδειγμα...[...}

 Δείτε ολόκληρη την την 1764/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤΕδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2017-ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1718 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ανάλυση ισολογισμού " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το ν. 4308/2014. 
 Δείτε ολόκληρη την την 1685/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ . Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1685/2017- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1685 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Ο ισολογισμός έναρξης κατά τη μετατροπή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στοιχεία της καθαρής θέσης) της Ο.Ε. πριν τη μετατροπή, που πρέπει να μεταφερθούν και αναγνωρισθούν από την Α.Ε.. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από όλα τα διαθέσιμα, βάσει του ν. 4308/2014, λογιστικά αρχεία της Ο.Ε.. Με την αναγνώριση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τα ανωτέρω, θα προκύψει η διαφορά που συνιστά την καθαρή θέση, η οποία θα αναγνωρισθεί μέσω του, κατά το καταστατικό, μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν απομένον υπόλοιπο θα αναγνωρισθεί στο υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο.
Για παράδειγμα, αν  ....    [...]

 Δείτε ολόκληρη την την 1685/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ  Εδώ.

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 12/12/2017 Η ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τέθηκε σε λειτουργία μέχρι 12/12/2017 η σελίδα  για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος.
https://www.koinonikomerisma.gr/

Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι & δηλώστε ότι αποδέχεστε το Κοινωνικό Μέρισμα σε 6 βήματα 
Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας (το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων) και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας. ....

Για την είσοδο της σελίδας. Εδώ.

ΥΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ

Μισθωτοί και συνταξιούχοι δήλωσαν πέρσι το 79% των συνολικών εισοδημάτων, σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό τετραπλάσιο των ελεύθερων επαγγελματιών, των εισοδηματιών και των αγροτών αθροιστικά.
Μόλις 1 στα 200 νοικοκυριά δηλώνει ετήσιο εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ, ενώ το 1 στα 4 νοικοκυριά δηλώνει ότι ζει με μεικτό εισόδημα κάτω από 250 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 2016, μόνο τα τεκμήρια “αποκάλυψαν” πρόσθετα εισοδήματα 7 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν αποκρυβεί από τους φορολογούμενους.
Aπό το πρωτοσέλιδο της Αυγής.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ " ΚΟΥΡΕΜΑ "-ΑΝΑΣΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ

Σε σημαντική μείωση και μάλιστα αναδρομικά των φορολογικών προστίμων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπουργείο Οικονομικών ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις στους οποίους είχαν επιβληθεί εξοντωτικές επιβαρύνσεις λόγω παραβάσεων που είχε διαπιστώσει η φορολογική διοίκηση.
Με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τους φορολογικούς ελέγχους αλλά και την ευθυγράμμιση της φορολογικής νομοθεσίας στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr ετοιμαστεί οι σχετικές διατάξεις που πρόκειται πολύ σύντομα να κατατεθούν για ψήφιση στη Βουλή.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital. Εδώ.

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

AΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018

Αναρτήθηκαν  στο  site της ΑΑΔΕ τα έντυπα των Τελών Κυκλοφορίας 2018.

Τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.
Προθεσμίες
Τα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα
  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Βήμα-βήμα
  1. Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα
  2. Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Πλήρης κατάλογος ερωτήσεων - απαντήσεων

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *