Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία  έχουν συσσωρευτεί στο υπουργείο Οικονομικών και περιμένουν τη σειρά τους προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή και να ψηφιστούν. Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν ένα ευρύ φάσμα φορολογικών ζητημάτων, από την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τον τρόπο που θα φορολογηθούν τα φετινά εισοδήματα.
Στις αλλαγές που έρχονται περιλαμβάνονται με μερικές σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσει κρατώντας στο σκοτάδι τους φορολογούμενους αναφορικά με υποχρεώσεις, όπως είναι συγκέντρωση αποδείξεων.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται είναι:
- διάταξη με την οποία θα γλιτώνουν από την παγίδα των τεκμηρίων οι άνεργοι και οι φορολογούμενοι που έχουν πενιχρά εισοδήματα, όπως είναι το εισόδημα μερικών ευρώ από τόκους καταθέσεων ή ένα περιστασιακό εισόδημα. Με τη διάταξη θα ισχύσει και για τα εισοδήματα του 2015 αυτό που ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2014. Δηλαδή οι φορολογούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ και τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Από αυτό το ευνοϊκό καθεστώς εξαιρούνται οι επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα.. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΕΣΠΑ 2016-ΤΑ 4 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν απο το Υπουργείο Οικονομίας τα 4 πρώτα προγράμματα Επιδότησης "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 Ειδικότερα,
 Οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις από 6.000 έως 100.000 ευρώ ανάλογα.
Συνοπτικά τα τέσσερα προγράμματα τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν είναι:
1. “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής οκτώ τομείς: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία. Δείτε εδώ πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
2. "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Δείτε εδώ πως θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
3. "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, αφορά δυνητικούς δικαιούχους για την ίδρυση νέας επιχείρησης, και είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι τομείς τους οποίους αφορά είναι οι ίδιοι με τους παραπάνω. Δείτε εδώ πως θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
4. "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ θα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.Δείτε εδώ πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
πηγή.www.cnn.gr

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΛΙΟ

Για το φθινόπωρο, όπως όλα δείχνουν, παραπέμπεται η εφαρμογή του περιουσιολογίου, ενώ δεν αποκλείεται να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο και να τεθεί σε λειτουργία από το 2017.Η καθυστέρηση στην κατάθεση των σχετικών διατάξεων αλλά και το πεπερασμένο ηλεκτρονικό σύστημα taxis καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία του περιουσιολογίου, στο οποίο θα συμπεριληφθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι μέχρι την εφαρμογή του μένουν να ξεκαθαριστούν πολλά, όπως, για παράδειγμα, η βασική ανησυχία των πολιτών που σχετίζεται με το αν τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την επιβολή νέων φόρων, με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και με την αξιοπιστία του συστήματος taxis. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/849001/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apo-f8inopwro-to-perioysiologio 


ΣΛΟΤ:Α.Π 2813/2016-ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2813 ΕΞ 20.1.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά την άποψη του ΣΛΟΤ ο φορέας σας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το Νόμο 4308 δεδομένου ότι δεν ταξινομείται πλέον στις οντότητες του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Πάντως, με δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα σας, (ασφαλιστικός οργανισμός), μπορείτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε το ΠΔ 80/97, μέχρι την ενδεχόμενη κατάργησή του.
Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερη σημασία επί του θέματος έχει η απόφαση της διοίκησης του ταμείου και η θέση του φορέα που το εποπτεύει.
 Δείτε ολόκληρη την ΓΝΩΜ. Α.Π. 2813/2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc1dnSEZROThWczQ/view?usp=sharing

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΘΟΛΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟ 2016

Συντηρείται από το υπουργείο Οικονομικών η αβεβαιότητα σχετικά με τις αποδείξεις του 2016, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μη γνωρίζουν τι τελικά θα ισχύσει. Αν και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης από τα τέλη του 2015 έχει προαναγγείλει την πρόθεση της κυβέρνησης για συλλογή αποδείξεων μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ωστόσο, ακόμα δεν έχει παρουσιασθεί κάποιο σχέδιο από το οικονομικό επιτελείο και είναι άγνωστο πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Χθες ο κ. Αλεξιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ανέφερε ότι «για τις αποδείξεις του 2016, σε όσες περιπτώσεις έχουμε αφορολόγητο, οι φορολογούμενοι πρέπει να τις μαζεύουν». Είπε, επίσης, ότι θα κατατεθεί διάταξη για τα θέματα του αφορολόγητου, που θα το συνδέει με αποδείξεις, χωρίς να χρειάζεται να τις διακρατεί ο φορολογούμενος, δεδομένου ότι τα στοιχεία θα αποστέλλονται από τις τράπεζες στο υπουργείο Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα αυτά θα ισχύσουν με την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/848832/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/8olo-paramenei--to-topio-gia-th-syllogh-apodei3ewn-to-2016 

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΛ.1021/2016-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Με  την  Πολ.1021/5.2.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 213/8.2.2016) με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β'/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Προϋπόθεση για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι.  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1021/2016.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ

Αλλαγή στο ημερολόγιο των φόρων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός μεν να αρχίσουν τα εισπράττεται νωρίτερα ο φόρος από το φετινό εκκαθαριστικό και αφετέρου να μην πέσουν πολύ βαριές οι φετινές φορολογικές υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της Καραγιώργη Σερβίας προβλέπει ότι φέτος η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, πιθανόν έως την ερχόμενη εβδομάδα 15 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί πολύ πιο σύντομα, δηλαδή θα κλείσει το αργότερο έως το τέλος Μαΐου. Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής θα ξεκινήσει και η πληρωμή του φόρου.
Το προσχέδιο που έχει εκπονήσει το υπουργείο προβλέπει ότι ο φόρος εισοδήματος πρόκειται να πληρωθεί ακόμη και σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις. Πρακτικά ο σχεδιασμός προβλέπει την πληρωμή δόσης τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Με βάση αυτό το σχέδιο ο φόρος θα πέσει λίγο πιο ομαλά στους φορολογούμενος καθώς αντί για τρεις δόσεις στις οποίες εξοφλείται συνήθως, πρόκειται να εξοφληθεί σε τέσσερις δόσεις. Παράλληλα, τα έσοδα θα ενισχυθούν νωρίτερα καθώς ο φόρος θα αρχίσει να εισπράττεται από τον Ιούνιο αντί για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που ξεκινάει συνήθως τα τελευταία χρόνια.
Το δεύτερο συστατικό αυτού του σχεδίου αφορά στον νέο φόρο ακινήτων, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να πληρώνεται κατά τους μήνες που δεν υπάρχει πληρωμή δόσης του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήματος. Για παράδειγμα, ο νέος φόρος ακινήτων θα μπορούσε να πληρωθεί, επίσης, σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Ιανουάριο του 2017.
Συνολικά οι φορολογούμενοι θα κληθούν από τον Ιούνιο να πληρώσουν ποσό που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα περίπου 2,65 δισεκατομμύρια αφορούν στον νέο φόρο ακινήτων (θα εισπραχθούν δηλαδή όσα εισπράττονται και με τον ΕΝΦΙΑ)  και άλλα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν με τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος.
πηγή.www.capital.gr

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Χωρίς καμία φορο-ελάφρυνση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα αλλά με περισσότερους φόρους για όσους εισπράττουν ενοίκια και μάλιστα από το πρώτο ευρώ και φοροελαφρύνσεις για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες ως «αντίδωρο» στις επιβαρύνσεις που προβλέπει το ασφαλιστικό, σχεδιάζει η κυβέρνηση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Το κυβερνητικό σχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που βρίσκεται στα χέρια του κουαρτέτου των Θεσμών και εξετάζεται φέρνει:
• Μεγαλύτερες φοροεπιβαρύνσεις σε μισθωτούς με ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Πρόκειται για περίπου 26.000 φορολογουμένους και που θα δουν τον φορολογικό λογαριασμό τους να «φουσκώνει» εάν περάσουν από τους Θεσμούς και τη Βουλή οι ανατροπές στη φορολογία των εισοδημάτων.
• Περισσότερους φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα πάνω από 41.000 ευρώ τον χρόνο. Κατακόρυφη αύξηση της φορολογίας για 1,7 εκατ. φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο τηςημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113906814

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Το εναλλακτικό αυτό σενάριο προβλέπει τρεις ξεχωριστές φορολογικές κλίμακες, μία για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, μία για καθαρά κέρδη από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα και μία για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα. Βάσει του σεναρίου αυτού, το εισόδημα από κάθε μία εκ των τριών αυτών πηγών θα φορολογείται αυτοτελώς με τη δική του κλίμακα, δηλαδή τα εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές δεν θα αθροίζονται για να υπαχθούν σε φόρο με ενιαία κλίμακα. .............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του e-typos.com
http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/165232/enallaktiko-senario-gia-treis-klimakes-forou-sta-eisodimata/

ΠΟΛ.1020/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

Με την Πολ. 1020 /21.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  " Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.
Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:
 α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 115 ν. 2238/1994, στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού η προσωπική και εις ολόκληρον συνευθύνη με το νομικό πρόσωπο για τις, μετά την 1.12.1998, οφειλές αυτού, που προέκυψαν από ΦΠΑ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, εκτείνεται σε όλους όσους διετέλεσαν διοικούντες του νομικού προσώπου και δη από το χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση απόδοσης (καταβολής) του ΦΠΑ στο Δημόσιο και εντεύθεν, μέχρις εξοφλήσεως,
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1020/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHJBTVc0bWJkdmM/view?usp=sharing

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΛ.1019/2016- Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/5/2015 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Με  την  Πολ.1019/3.2.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα 
Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν θανάτους, που έχουν συμβεί, και συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί, από 21-5-2015 και εφεξής καθώς και υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν την 21-5-2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21-5-2015, κατά τα προαναφερθέντα άρθρα 7, 8 και 40 του Κώδικα, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος κ.λπ..
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1019/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlVIa0RDdnpicTg/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1018/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 41322/2015

Με  την  Πολ.1018/3.2.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1018/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTHF5TVdDck9IS0E/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1017/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.408/2013 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με  την  Πολ. 1017/3.2.2016   της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου."διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα..
Ειδικότερα
 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας φωτοαντίγραφο της αριθ. 408/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
 Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι:
 Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 νομίμως επιβάλλονται εις βάρος της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και μετά τον θάνατο του μοναδικού της εταίρου, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιβάλλονται εις βάρος των κληρονόμων του θανόντος μοναδικού εταίρου της.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1017/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHo4OEFPcnV4LU0/view?usp=sharing

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ

 Φορολογικούς συντελεστές - σοκ έως και 60% για τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και μεγάλες επιβαρύνσεις κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια φέρνει η πρόταση την οποία κατέθεσε η κυβέρνηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πλευρά του, το κουαρτέτο εξέφρασε ενστάσεις για το φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης και ειδικά για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τη μη ενσωμάτωσή της στη φορολογική κλίμακα.
Αν και είχε συμφωνηθεί να ενταχθεί η εισφορά αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα, η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και να διατηρήσει την έκτακτη εισφορά, ενώ παράλληλα επιβάλει ανώτατο φορολογικό συντελεστή 50%, δηλαδή συνολικό ανώτατο φορολογικό συντελεστή 58%. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο www. in.gr
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500056185

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ Ο.Ε.Ε.

Σε κοινή σύσκεψη των φορέων των λογιστών - φοροτεχνικών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου του 2016, στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, προέδρου του ΟΕΕ, αποφασίστηκαν τα εξής: Απορρίπτουμε το προσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό, το οποίο έχει φορολογικό και δημοσιονομικό χαρακτήρα, και σε καμία περίπτωση ασφαλιστικό.  
 Ζητούμε την απόσυρση όλων των διατάξεων και την έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο από μηδενική βάση.
 Προχωράμε σε αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, από την ημέρα, που θα ανοίξει το σύστημα. Η αποχή θα είναι κυλιόμενη, δηλαδή η απόφαση για συνέχισή της θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 Καλούμε τους λογιστές – φοροτεχνικούς να συμμετέχουν μαζικά στην αυριανή κινητοποίηση και στην αποχή από την υποβολή δηλώσεων. 

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΛΟΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες) και ΕΣΕΕ (έμποροι)

www.dikaiologitika.gr
Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται σήμερα (4/2/2016) η χώρα η οποία παραλύει από την Γενική απεργία που έχει εξαγγείλει η  ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ καθώς και οι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί φορείς όλης της χώρας (γιατροί , δικηγόροι, φοροτεχνικοί, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί κ.λ.π). για να διαμαρτυρηθούν για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί  η κυβέρνηση. Στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν επίσης η ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, Αστικές συγκοινωνίες και οι αγρότες κ.λ.π
(γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί, φοροτεχνικοί, διατροφολόγοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι).

www.dikaiologitika.gr
(γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί, φοροτεχνικοί, διατροφολόγοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι).

www.dikaiologitika.gr

(γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί, φοροτεχνικοί, διατροφολόγοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι).

www.dikaiologitika.gr Στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν
ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες) και ΕΣΕΕ (έμποροι)

www.dikaiologitika.gr

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ -ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Προτάσεις «σοκ» για τη φορολογία εισοδήματος υπέβαλε στο κουαρτέτο η κυβέρνηση, με στόχο να καλύψει μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κενού, άνω του 1,7 δισ. ευρώ, έως το 2018.
Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνάντηση, παραδόθηκε στους δανειστές σχέδιο σύμφωνα με το οποίο σε όλες τις κλίμακες, εισοδήματος και κεφαλαίου, προστίθεται ανώτατος φορολογικός συντελεστής 50%.
Ετσι τα κλιμάκια διαμορφώνονται ως εξής:
* κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων: 22%, 32%, 42% και 50%, με βασικότερο σενάριο ο ανώτατος συντελεστής να ισχύσει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ
* κλίμακα ατομικών επιχειρήσεων - ελεύθερων επαγγελματιών: 26%, 33% και 50%
* κλίμακα εισοδημάτων από ενοίκια: 15%, 35% και 50%, αν και υπάρχει πρόταση να διατηρηθούν οι προηγούμενοι πιο χαμηλοί συντελεστές (11% και 33%) και τα έσοδα να αναπληρωθούν με τη θέσπιση προκαταβολής για τα ποσά ενοικίων που θα εισπράξουν στο μέλλον οι ιδιοκτήτες.
Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου με την ανωτέρω πρόταση είναι όπως εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περί τα 600 - 700 εκατ. ευρώ.
 Η εναλλακτική
Θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι στο τραπέζι με τους δανειστές έχει ήδη πέσει ως εναλλακτική και πρόταση για ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία θα ενταχθούν τα εισοδήματα από όλες τις πηγές και όπου επίσης ο ανώτατος συντελεστής θα είναι στο 50%.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1062107/duo-senaria-sok-gia-ti-forologia-protathikan-stous-daneistes

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

                                                  Αθήνα,  1 Φεβρουαρίου 2016 
ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ 
Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013
Παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,  για συγκεκριμένες κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου. Η παράταση δόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΕυκλείδηΤσακαλώτου,  του Υπουργού Περιβάλλοντος και   Ενέργειας ΠάνουΣκουρλέτηκαι του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓιάννηΤσιρώνη, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ 50% ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Σενάρια πολλών ταχυτήτων για τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσει από φέτος για όλους τους φορολογουμένους άρχισε να επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, με τους φορολογικούς συντελεστές να ξεκινούν από χαμηλά 10% - 15% και να φθάνουν ακόμη και το 50% για τα μεγάλα εισοδήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σενάρια που εξετάζονται υπάρχει αφορολόγητο όριο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα κινείται κοντά στα σημερινά επίπεδα των 9.550 ευρώ και θα «χτίζεται» με δαπάνες που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο  της ημερήσιας.
.http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113901861

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Ν.4360/2016-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/29.1.2016 τεύχος Α'  ο νόμος 4360/ 29.1.2016  των Υπουργείων Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών,  με θέμα " Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ."
 Κατεβάστε τον Ν.4360/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzN2NjN5ay1Fd2c/view?usp=sharing

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015-Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 23.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
α) Η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων δεν αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών αλλά και την παράδοση των αγαθών (όπως στην περίπτωσή σας παράδοση φαγητού) που πραγματοποιούνται στην εν λόγω εκδήλωση.
 β) Για την εφαρμογή της απαλλαγής απαιτείται έγκριση μετά από έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης, ο οποίος συνίσταται στην συνδρομή των προϋποθέσεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVWJLSGl0R0hVT2M/view?usp=sharing

ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Με την Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 27.12016 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/28.1.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ.2785/Β') Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η εν λόγω  απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει.
1. Όλοι οι οινοπαραγωγοί οι οποίοι θα υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
 -       έως 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/02/2016 να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στα αρμόδια τελωνεία μόνο με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου. Με την υποβολή της αίτησης χορηγούνται άμεσα οι άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.
-       έως 30/04/2016 να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  2. Οι μικροί οινοπαραγωγοί που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
-       έως την 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/04/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 30/06/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/08/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/10/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το εναπομείναν 1/4 των αποθεμάτων.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVlFYTJXdjJuUm8/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε. 
 Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία -που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2016- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για το ζήτημα αυτό.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών είναι προς υπογραφή η σχετική απόφαση για την παράταση στην προθεσμία υποβολής των εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής δραστηριότητας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών.

ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11

Με την  απόφαση 3657/Δ9.997 του Υπουργού Εργασίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 /27.1.2016 τεύχος Β' ) παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής  για το 2016 του εντύπου Ε11(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)
Δείτε την απόφαση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUHo1RlJEazZXNWs/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 -ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα. " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
O εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη - παραγωγό για την αμοιβή των οποίων αμείβεται σε είδος από τους αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή, από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου ο συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί από 20.7.2015 είναι ο κανονικός 23%. Η ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αμοιβή σε είδος από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου α) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος. β) επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του κανονικού καθεστώτος.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWV3aklIRWpnV2s/view?usp=sharing

Δ14Β 1082681 ΕΞ2015- ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1082681 ΕΞ17.6.2015   της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
H αντιπαροχή που λαμβάνει ο οριζόμενος ως σύνδικος πτώχευσης υπάγεται σε κάθε περίπτωση σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον χαρακτηρισμό της αμοιβής αυτής ως δικηγορικής ή όχι.
Δείτε ολόκληρη την Δ14Β 1082681 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTV3YlJyLUtuY0U/view?usp=sharing

Δ14Β1061918ΕΞ2015-ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: Δ14Β1061918ΕΞ29.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς."
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η αντιπαροχή που λαμβάνουν οι οριζόμενοι ως κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς υπάγεται σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον τρόπο που καλύπτεται η αμοιβή (είτε καταβάλλεται είτε από το ενεργητικό της εκκαθαριζόμενης περιουσίας ή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής).
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. Δ14Β1061918ΕΞ2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRm5KTmdoZ2o4b3c/view?usp=sharing

Ο.Ε.Ε-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, είχε ζητήσει την παράταση εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για το φορολογικό έτος 2016, καθώς η εφαρμογή τους για το 2015 ήταν πρακτικά αδύνατη, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας του Ν.4308/2014.
 Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Φορέα μας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΟΕΕ ότι στο επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα αρθεί  η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015.

ΠΟΛ.1015/2016-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Με την Πολ.1015 /26.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για την υποβολή δήλωσης Intrastat." διευκρινίζονται τα ακόλουθα
Ειδικότερα,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 546/Γ4-51/15.1.2016 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2016 έως 31.12.2016, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:
 α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και
 β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1015/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ3M0ajJndGh6OEE/view?usp=sharing