Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΕΧΡΙ 28/9/2020 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ. ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ


Το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη σημερινή Συνεδρίασή του
(17/9/2020), την νέα παράταση έως τις 28/09/2020, της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για τις κάτωθι κατηγορίες:

1. Ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:

α. εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),

Ε. 2148/2020-ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ,ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΛΠ

 

Με την  Ε.2148/14.9.2020 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. Α 1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ  με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων»"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 4

       


                             Ανακοίωση ΑΑΔΕ

 Σε λειτουργία η εφαρμογή αιτήσεων αποζημίωσης ειδικού σκοπού 4

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τροπολογία(465/16.9.2020) που κατατέθηκε στην Βουλή στο  Σ/Ν  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα "Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή(Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις" με την οποία θεσπίζεται

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

       


                                        Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020

                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων,  προσανατολισμένη  στην  ψηφιοποίηση  των υπηρεσιών  της  και  την  καλύτερη  δυνατή  εξυπηρέτηση  των  φορολογουμένων  πολιτών, ανακοινώνει ότι το Φορολογικό Μητρώο ενημερώνεται πλέον αυτόματα για τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω διασύνδεσης με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ε.2146/2020-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

Με την  Ε. 2146/8.9.2020 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4714//2020 (ΦΕΚ 148 Α΄) με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα,

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου κοινοποίησης του ν.4714/20 παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000),

Δ.Τ.-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΘ

         
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΥΠΟΙΚ
Η χώρα μας, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, εξακολουθεί να βιώνει μία πρωτόγνωρα δύσκολη κατάσταση, με πολύ υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. 
Από την αρχή αυτής της δοκιμασίας, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δρα έγκαιρα, υπεύθυνα, μεθοδικά και αποφασιστικά, ώστε οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες και όσο το δυνατόν ταχύτερα αναστρέψιμες. 
Παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας και τις υποδείξεις των ειδικών και ενισχύει, διαρκώς, το «οπλοστάσιό» της, με επιπλέον πόρους και εργαλεία.

Ε.2147/2020-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΟΓΑ

 

Με την Ε. 2147/11.9.2020  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για  την επιβολή τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 433/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β ́) σχετικά με τον χρόνο  παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ,  για διαχειριστικές  περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Δ., δεδομένου ότι από 1/1/2014 το ζήτημα

Ν.4722/2020- Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ Π.Ν.Π (10 & 22/8/2020) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 40% ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Α΄ 177/15.9.2020  ο  Ν. 4722/2020  του Υπουργείου Υγείας με θέμα " Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών

Κ.Υ.Α 217/2020-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2020

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3948/15.9.2020  η  Κ.Υ.Α.  ΓΔΟΥ 217/2020 των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας με θέμα "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020."με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα. Ειδικότερα, ...αποφασίζουμε:

   Άρθρο 1

                            Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 30/10/2020 ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε & Α.Ε

 

Με την § 3 του άρθρου 61 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου παρατείνονται μέχρι 30.10.2020 οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και Α.Ε. 

Σ.τ.Ε 1348/2020-ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1348/2020
Φορολογία – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Παραγραφή – Επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων – Δεν συνιστούν τέτοια στοιχεία τα  συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτου ή τα συμπεράσματα του φορολογικού ελέγχου 
(Α) Στοιχεία που αφορούν στην εκ μέρους του ελεγχόμενου φορολογούμενου αγορά ή πώληση ακινήτων στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», κατά το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περιπτ. α του ΚΦΕ,

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ


Κατόπιν επικοινωνίας με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχ. Ιδιωτ. Χρέους κ. Κουρμούση και προς αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζονται τα παρακάτω για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ:

  • Η δήλωση του Πληρεξούσιου Σύμβουλου γίνεται μόνο μέσω της αίτησης του αιτούντα.
    Ο Σύμβουλος δεν μπορεί με τους προσωπικούς του κωδικούς να διαχειριστεί ή να δει τις αιτήσεις που έκανε για λογαριασμό άλλων, παρά μόνο με τους κωδικούς του κάθε αιτούντα/πελάτη.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100% Φ.Ε. 2019 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή (455/79) στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας" (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "'Εκτακτα μέτρα για την ενίσχυση..." προβλέπεται μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΘ 2020

Τα 12 οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ 2020, απαριθμούνται κατωτέρω.

Βήμα πρώτο. Μειώνονται κατά 3 μονάδες (από 39,7% σε 36,7%) οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021.

Βήμα δεύτερο. Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Το μέτρο θα ισχύει κατ΄ αρχάς για ένα έτος, το 2021.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΓΑΝΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

    


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                        11/9/2020 

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 Δείτε τις προθεσμίες   Eδώ.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3


Σε λειτουργία οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα 3

Δείτε τις οδηγίεςΕδώ.

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 207/10.9.2020- ΜΕΧΡΙ 21/9/2020 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (3) ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

  Με την Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 207/10.9.2020 του Υπουργείου Οικονομικών και ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3867/10.9.2020  με θέμα "  Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020' ορίζονται τα ακόλουθα..Ειδικότερα, αποφασιζουμε:  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ my BUSINESSSUPPORT ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

             


            Ανακοίνωση ΑΑΔΕ.

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του my BusinessSupport  για τα Αξιόγραφα.

Για την είσοδο στην εφαρμογή πατήστε  Εδώ.

ΜΕΧΡΙ 15/9/2020 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ.ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ

Αναρτήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) μηνός Ιουλίου του 2020 των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 15η Σεπτεμβρίου.Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΠΟΙΚ- ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

 Με νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, κατά 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο, ώστε να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν συγκεκριμένα στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από την πανδημία.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ(Π.Α)

  

Κατατέθηκε στην Βουλή  Σ/Ν  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με θέμα " Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις Ειδικότερα, 

 Ι.α. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων και επανακαθορίζονται οι γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΦΚΑ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

 
Δελτίο Τύπου 

                                           Αθήνα 08-9-2020

Γ. Βρούτσης: «Ένα ακόμη βήμα καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και εκσυγχρονισμού του e-EΦΚΑ –Για πρώτη φορά έκδοση ενιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους»

Κ.Υ.Α. 34236/860/2020-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

 

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3770/7-9-2020  η  Κ.Υ.Α  34236/860/1.9.2020.2020 των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας  με θέμα "Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020" με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα.Ειδικότερα, αποφασίζουμε

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Κ.Υ.Α.28700/1559/2020- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3765/7-9-2020  η  Κ.Υ.Α 28700/1559/31.8.2020 των Υπουργείων Οικονομικών,Ανάπτυξης και Εργασίας  με θέμα " Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων." ορίζονται τα ακόλουθα. Ειδικότερα,  αποφασίζουμε: 

Τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων, ως ακολούθως:

50 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αναρτήθηκαν στο  site  της ΑΑΔΕ  οι " Συχνές -Απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας." (Ενημέρωση 04-09-2020)

 Κατεβάστε τις 50 Ερωτήσεις-Απαντήσεις  Εδώ.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΟΜΙΔΑ-ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 30%

 

Το δράμα των ιδιοκτητών ακινήτων φαίνεται ότι δεν θα έχει σύντομο τέλος, πολλώ μάλλον όταν επανέρχεται και η μείωση μισθωμάτων κύριας και φοιτητικής κατοικίας. Παρά τις εντονότατες αντιρρήσεις της ΠΟΜΙΔΑ, δημόσιες και μη, σε νέο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή,  περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων και στη μείωση των μισθωμάτων, επαγγελματικών και κατοικιών, καθώς και στα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών, τόσο όταν η μείωση αυτή είναι υποχρεωτική, όσο και όταν είναι οικειοθελής (προαιρετική)

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2020

MEΧΡΙ 30/10/2020 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ Α.Ε

 

Mε το άρθρο 43 του Σ/Ν του Υπουργείου υγείας που  κατατέθηκε στην Βουλή και κυρώνει τις Π.Ν.Π της 10 & 22/8/2020 προβλέπεται. 

Άρθρο 43

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ Π.Ν.Π (10 & 22/8/2020) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 40% ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

Κατατέθηκε στην Βουλή Σ/Ν του Υπουργείου  Υγείας με θέμα "Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας" (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "'Εκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *