Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΦ.34124/2018--ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Φ.Κ.Α. ΕΩΣ 31/12/2017 & ΠΑΝΩ ΤΩΝ 50.000€ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ


Με την Αποφ. 34124/2768/19.6.2018 της Υπουργού  και του Υφυπουργού  Εργασίας κ.λ.π. (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2318/19.6.2018   τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β΄
4640)." ορίζονται τα ακόλουθα.   Ειδικότερα,
Η αριθμ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 4640) τροποποιείται ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η-12-2017,

ΠΟΛ.1116/2018-ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 31/12/2017 & ΠΑΝΩ ΤΩΝ 50.000€ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Με την Πολ.1116/19.6.2018 της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2319/19.6.2018 τεύχος Β)' με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιω­θεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62).' ορίζονται τα ακόλουθα,   Ειδικότερα
 Η ΠΟΛ.1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφαση της Υφυ­πουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση.

EΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Την λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 27 Ιουλίου, ζητά - με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Υφυπουργό, Κατερίνα Παπανάτσιου, και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή - ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

ΓΝΩΜ. 111/2018 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ-ΠΩΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αναρτήθηκε στο site του Ν.Σ.Κ  η  Γνωμ. 111/5.6.2018 με θέμα " Εφαρμογή ή μη της υπ’ αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών, ενόψει των αποφάσεων 1738/2017, 2934 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας."

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1115/2018- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 966 ΤΟΥ ΚΠολΔ


Με την Πολ.1115/18.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4549/14.06.2018 (Α' 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α'182)"διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.              
Ειδικότερα, Σε συνέχεια του Τέταρτου Μέρους της ΠΟΛ.1017/2018, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 23 του Τμήματος Γ' του ν. 4549/2018 (Α' 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της

ΠΟΛ.1111/2018-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΠΣΑΑ

Με την  Πολ.1111/8.6.2018 του Υπουργού και της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ2265/15.6.2018 τεύχος Β΄) με θέμα"Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150) "ορίζονται τα ακόλουθα. Ειδικότερα,
                        Άρθρο 1
             Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Ν.4549/2018-Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 105/14.6.2018 ο  Ν.4549/2018  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022."που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης.
Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 111, 112, 115, 116, 117, 118. και 126.
Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με τον Νόμο αυτόν, απαριθμούνται παρακάτω:

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Δημοσιεύθηκε στο site της Βουλής το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο (πρακτικά ΡΛΣΤ 14.6.2018) του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022. "που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης.
Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 111, 112, 115, 116, 117, 118. και 126.
  Κατεβάστε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο Eδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ν.4548/2018- Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104 /13.5.2018 τεύχος Α΄ ο Νόμος 4548/2018 με θέμα " Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών "
  Κατεβάστε  τον Ν.4548/2018 Εδώ.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε

  Αναρτήθηκε στο site της Βουλής το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο (πρακτικά ΡΛΔ¨) του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα  "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών"
  Κατεβάστε  το ψηφισθέν νομοσχέδιο Εδώ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ-ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50.000 € ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ

Κατατέθηκε στην Βουλή τροπολογία(1621/251 12.6.2018 )  με θέμα " Ρύθμιση θεμάτων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονομικών. στο Σ/Ν  του ΥΠΟΙΚ "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022.
Ειδικότερα,
1. Ορίζεται ότι, ειδικά για το έτος 2018, λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης της νέας απόφασης

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1113/2018-ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2192/12.6.2018 τεύχος Β'  η  Πολ.1113/2018 με θέμα "Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.
Κατεβάστε τις αντικειμενικές αξίες  Εδώ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Π. ΤΗΣ Φ.Α.Α


Δελτίο Τύπου/ΥΠΟΙΚ
Υπογράφηκε και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Έως αύριο θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.614/2018-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΡΧΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ)

Με την Αριθμ. Πρωτ. 614 ΕΞ 29.5.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου) " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με την Πολ. 1003/2014, με την οποία ερμηνεύτηκε, εκτός των άλλων, και το άρθρο 11 του Ν 4308/2014, σχετικώς με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή, ή η παράδοση των αγαθών.

ΠΟΛ.1107/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.

Με την Πολ.1107/31.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος μετά τη θέση σε ισχύ του αρθ. 196 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), σας διευκρινίζουμε τα εξής:

ΠΟΛ.1101/2018-ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ Η ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ

Με την Πολ.1101/22.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2102/8.6.2018 τεύχος  Β-'  με θέμα" Εκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.               
Ειδικότερα 
1. Για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή σε ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στη Βουλή  κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022."το οποίο περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις στα άρθρα 111, 112, 115, 116, 117, και 118.
 Eιδικότερα,
Οι κυριότερες φορολογικές διατάξεις που επέρχονται  με το πολυνομοσχέδιο αυτό απαριθμούνται παρακάτω.
1.Παγιώνεται η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή

ΣΛΟΤ: Α.Π.496/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 496 ΕΞ 29.5.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Την 31η Δεκεμβρίου 2014 υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια απομειώσεως της συμμετοχής, καθώς αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

ΔΕΑΦ Β1087649 ΕΞ 2018-ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤ/ΤΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ Ν.Π. ΩΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β1087649 ΕΞ 6.6.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα
Ειδικότερα

 Το ποσό της αποζημίωσης που εισπράττουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, λόγω του

ΠΟΛ.1108/2018-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1108/8.6.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2129/8.6.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της πα­ραγράφου 1B του άρθρου 41ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδο­λογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια" ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
                Άρθρο 1  
 Οι εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών που κα­τατέθηκαν μέχρι 22.3.2018 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2018, (ΦΕΚ 20/Β/2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και

ΠΟΛ.1112/2018-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Με  την  Πολ.1112/7.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,

 Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/2016 της Υπηρεσίας μας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, καθώς και των ΠΟΛ.1162/2017, ΠΟΛ.1037/2018 και ΠΟΛ.1062/2018,

ΠΟΛ.1104/2018-ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Φ.Η.Μ.

Με την Πολ.1104/31.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2105/8.6.2018   τεύχος  Β-' με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)" ορίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα, Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ. που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την Α.Υ.Ο. Σ. 1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΠΟΛ.1110/2018-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Με την  Πολ.1110/7.6.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                     
Ειδικότερα

 Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1199/2017, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τον επανυπολογισμό, την επιστροφή ή το συμψηφισμό των φόρων επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, λόγω ανακαθορισμού των τιμών ζωνών,

ΠΟΛ.1109/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την  Πολ.1109/7.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15-5- 2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Με το άρθρο 145 του νόμου τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 54 Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Με τις νέες διατάξεις απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού  ΕΝ.Φ.Ι.Α. στον

44 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( ΕΝΤΥΠΟ Ν)

Αναρτήθηκαν στο site της  ΑΑΔΕ  44  Συχνές  Ερωτήσεις - Απαντήσεις  για την Δήλωση Φορολογτίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Έντυπο Ν ) Κατεβάστε τις Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εδώ.

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.412/2018- ΔΠΧΑ 16

Με την Αριθμ. Πρωτ. 412 ΕΞ 2.5.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " ΔΠΧΑ 16 " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 34/2013 ΕΕ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.4032018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 403 ΕΞ 22.5.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Όπως έχουμε αιτιολογήσει και σε προηγούμενη γνωμοδότησή μας (ΣΛΟΤ Α.Π. 55/20.03.2018), παρόλο που από τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα, αυτονόητο είναι ότι η λογιστική παρακολούθηση τους, μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας, «σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές» (Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ, παρ. 3.1).

ΠΟΛ.1106/2018-ΜΕΧΡΙ 29/6/2018 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΕΝΤΥΠΟ Ν)

Με την  Πολ.1106/ 6.6.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν. 4537/2018 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                Ειδικότερα
  - Η δήλωση Νομικών Προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα 29/6//2018 (από 30/6/2018) από το τέλος του φορολογικού έτους. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά.

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. (ΕΝΤΥΠΟ Ν)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ
 Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων φορολογικού έτους 2017

 Λειτουργεί και το Ε3

Για την είσοδο στην εφαρμογή πατήστε Εδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *