Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Φ.80000/οικ.12151/274/2018 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Με την Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.12151/274/19.3.2018 του ΕΦΚΑ  με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος "
 διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την καταβολή σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου, με ταυτόχρονη κατάργηση για τα πρόσωπα αυτά των προγενέστερων σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1050/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ


Με  την  Πολ.1050/15.3.2018 του Υπουργού και Αναπληρωτού  και  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  951/16.3.2018  τεύχος Β)' με θέμα " Τροποποίηση της
ΠΟΛ.1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών,

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1038/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Με  την  Πολ.1038/28.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 916/15.3.2018  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/ 20.5.1993, περί απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

10 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,ΤΟΚΟΥΣ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Φ.Ε.2016

Αναρτήθηκαν στο  site της  ΑΑΔΕ  οι  Συχνές  Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα,Τόκους.Δικαιώματα ,Φορολογικού έτους 2016. (Ενημερωμένο 15.03.2018)   Κατεβάσετε τις 10 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Eδώ.

18 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Φ.Ε. 2017

Αναρτήθηκαν στο  site της  ΑΑΔΕ  οι  Συχνές  Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού έτους 2017. (Ενημερωμένο 15.03.2018)  Κατεβάσετε τις 18 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Eδώ.

19 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Φ.Ε. 2017

Αναρτήθηκαν στο  site της  ΑΑΔΕ  οι  Συχνές  Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού έτους 2017. (Ενημερωμένο 15.03.2018)

  Κατεβάσετε τις 19 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Eδώ.

ΠΟΛ.1040/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Μ.Α.Μ.Α.

Με  την  Πολ.1040/6.3.2017 του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών και  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 884/14.3.2018  τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων "ορίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 1. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2503/2018-ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2503 ΕΞ 6.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σχετικώς με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το ακίνητο είναι ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας ή ανήκει στον μέτοχο, ως φυσικό πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, αν υποτεθεί ότι το ακίνητο ανήκει στον βασικό μέτοχο, ενώ το αντίτιμο της εκποίησής του κατευθύνεται προς την εξόφληση φορολογικού χρέους του νομικού προσώπου,

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

23 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α-VIES

 Αναρτήθηκαν στο  site της  ΑΑΔΕ  οι  Συχνές  Ερωτήσεις -Απαντήσεις για τις Δηλώσεις Φ.Π.Α-VIES (Ενημερωμένο 14.03.2018)

 Κατεβάσετε τις 23 Ερωτήσεις-Απαντήσεις. Eδώ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αναδημοσιεύομαι από το Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση (τεύχος 811 Φεβρουάριος 2018 ), τον " Συνοπτικό Πρακτικό   Οδηγό  Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος " που επιμελήθηκαν τα Επίλεκτα Στελέχη  της Διεύθυνσης Άμεσης Φορολογίας (ΔΕΑΦ) του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Βασίλης Δασουράς και  κ. Δημήτρης Παπαγιάννης


Κατεβάσετε τον Οδηγό  Εδώ.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε. 2017

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΑΑΔΕ
Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων - αμοιβών - μερισμάτων ή τόκων ή δικαιωμάτων για το φορολογικό έτος 2017

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1044/2018- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Με  την  Πολ.1044/6.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 880/13.3.2018  τεύχος  Β-'   με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της " ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ"-Εντυπο Ε3 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1044/2018.Eδώ.

ΠΟΛ.1045/2018-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με  την  Πολ.1045/7.3.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  881/13.3.2018  τεύχος  Β-'   με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (΄Εντυπο Φ-01.042)

 1.    Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.042).

ΔΕΑΦ Β 1040816/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β 1040816/8.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον α.ν.1627/1939. " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Οι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί που διέπονται από τις διατάξεις του α.ν. 1627/1939 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2169/1993 και των ν. 2810/2000 και ν. 4015/2011, προσδιορίζουν τα κέρδη τους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ

                                                     Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/AΑΔΕ 
 Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ. Αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις παρακάτω ενέργειες: 

ΣΛΟΤ: Α.Π.104/2018-ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 104  ΕΞ 27.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Κρυπτονομίσματα " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή λογιστικοί κανόνες καταχώρισης και αποτίμησης κρυπτονομισμάτων (ψηφιακού νομίσματος), είτε στα Ε.Λ.Π., είτε στα Δ.Π.Χ.Α., είτε στα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ, παρά την εξάπλωση της χρήσης των κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΜΕΧΡΙ 19/3/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Λόγω του μεγάλου αριθμού των λογιστών - φοροτεχνικών οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να υποβάλουν την ΥΔ του έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 & Ν. 4111/2013, ανακοινώνουμε ότι προς διευκόλυνσή τους η ήδη δοθείσα προθεσμία της 12ης Μαρτίου 2018 παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

                                       Aθήνα, 12 Μαρτίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Φεβρουαρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΠΟΛ.1034/2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Φ.Π.Α ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με  την  Πολ. 1034/21.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 816/8.3.2018   τεύχος  Β-' με θέμα " Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα..Ειδικότερα
Τον καθορισμό διαδικασίας έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, το δικαίωμα της οποίας ασκείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κώδικας Φ.Π.Α.» από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β΄Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ

                                        Αθήνα, 11 Μαρτίου 2018
            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Σε συνέχεια του από 4/3/2018 Δελτίου Τύπου αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΟΥ Β' Λάρισας, η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τα ακόλουθα. Η λειτουργία της ΔΟΥ Β' Λάρισας έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη Δευτέρα 12/3/2018 οι πολίτες και επιχειρήσεις που υπάγονται στην Υπηρεσία αυτή θα μπορούν να εξυπηρετούνται στο κτίριο όπου στεγάζεται η Α' ΔΟΥ Λάρισας, επί της οδού Χατζημιχάλη 81, στη Φιλιππούπολη Λάρισας.

MEIΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,5% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ 17

Παρά τις χορηγήσεις των επιδομάτων τον Δεκέμβριο το πρωτογενές πλεόνασμα αποδείχτηκε διπλάσιο του στόχου του μνημονίου και ανοίγει τον δρόμο για «κούρεμα» φόρων και για αναβολή μείωσης των συντάξεων.  ......

Δείτε ολόκληρο το άρθρο της sofokleousin Εδώ.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1049/2018- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Με  την  Πολ. 1049/8.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α' 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α' 152/13-10-2017) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
 Ειδικότερα
  Με το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1189783 ΕΞ 29.12.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1-13) του ν. 4446/2016 (Α'240/22-12- 2016), οι οποίες επέφεραν εκτεταμένες τροποποιήσεις στον ν.3588/2007 (Πτωχευτικό Κώδικα και εφεξής ΠτΚ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Ε3

                                                               Αθήνα, 09 Μαρτίου 2018
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ 
Στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του ν.4308/2014, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΕΓΚ. 14/2018 ΕΦΚΑ-ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 50% ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την Εγκύκλιο 14/8.3.2018 (Αριθ. Πρωτ  ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404) του ΕΦΚΑ με θέμα " Μείωση εισφοράς κατά 50% των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 προβλέπεται ότι:  " Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης."

ΣΛΟΤ: Α.Π.2547//2018-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2547 ΕΞ 27.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Εφόσον οι εταιρείες μεταπώλησης λογισμικού αγοράζουν  από τις εταιρείες παραγωγής  λογισμικού τις  «ετήσιες άδειες χρήσης – release» και στην συνέχεια τις μεταπωλούν σε πελάτες, αντιμετωπίζονται ως αποθέματα και συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή τέλους της διαχειριστικής περιόδου όπως ακριβώς και τα αγοραζόμενα και μεταπωλούμενα λογισμικά προγράμματα.
  Δείτε ολόκληρη την 2547/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Εδώ.

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1042/2018- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α.Σ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Με  την  Πολ.1042/6.3.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Το πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016, στα μέλη και στα μέλη - επενδυτές, κατά περίπτωση, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής του από τη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1042/2018 Eδώ.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2476//2018-ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Λ.Π.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2476 ΕΞ 27.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εφαρμογή Ε.Λ.Π. " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία Α είχε υπαχθεί στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά ,(ως θυγατρική εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας) με βάση προϊσχύουσες νομικές διατάξεις οι οποίες έχουν πλέον καταργηθεί.

ΠΟΛ.1041/2018-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Με  την  Πολ.1041/5.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 18/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της Υπαγωγής ή μη σε τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνει η Επιχείρηση «Δήμος Αθηναίων -Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνα» "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ΄ αριθμ. 18/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2427//2018-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2427 ΕΞ 27.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μελέτες Πυρασφάλειας & Έκδοση Πιστοποιητικών " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα στοιχεία», ως άυλο περιουσιακό στοιχείο ορίζεται: «ένα αναγνωρίσιμο μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση». Παρεμφερής ορισμός υπάρχει και στο άρθρο 18 του Ν. 4308/2014, για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βλέπε στο Παράρτημα του νόμου: «Ορισμοί»).

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *