Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Α.1007/2021-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κ.Λ.Π

Με  την  Α. 1007/18.1.2021 του Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στοΦΕΚ138/20.1.2021 τεύχος Β)'  με θέμα " Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) "ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,... αποφασίζουμε:

           Άρθρο 1

      Υποβολή Αίτησης 

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της παρ. 7 αυτού, υποβάλλεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

ΜΕΧΡΙ 29/1/2021 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 2020

 Υπενθυμίζουμε ότι 29/1/2021 λήγει η προθεσμία υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το 2020.

Ειδικότερα, Η παράταση αυτή προβλέπεται με την Α.1185/10.8.2020 η οποία αναφέρει .

     ...........αποφασίζουμε:                         

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄ 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».

myΤΑΧΙSnet-EKTΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ 16.00 ΕΩΣ 17.00

  Ανακοίνωση ΑΑΔΕ

myTaxisnet: Εκτός λειτουργίας η Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, σήμερα, 20 Ιανουαρίου, από 16.00 έως 17.00  

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Ε.2012/2021- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 72,83,90,115,126,131,142,143,146 ΚΑΙ 190 ΤΟΥ Ν.4764/2020

Με την  Ε. 2012/15.1.2021 της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Α'256/23-12-2020) - Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 207) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» του ν. 4764/2020 (Α'256/23-12- 2020).

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Ε.2011/2021-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Φ.Π.Α ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ Η.Β ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

 Με την  Ε. 2011/ 14.1.2021 της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

 1. Γενικά 

Το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) έπαψε να αποτελεί κράτος μέλος (εφεξής κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ) την 31.1.2020 και έκτοτε ίσχυε μεταβατική περίοδος, η οποία προβλεπόταν στα άρθρα 126 έως 132 της Συμφωνίας Αποχώρησης1 του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής Συμφωνία Αποχώρησης). Η μεταβατική περίοδος διήρκεσε έως την 31.12.2020, δεδομένου ότι το ΗΒ είχε αποφασίσει να μην επεκτείνει τη διάρκειά της. 

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 κι εφεξής, η νομοθεσία της ΕΕ παύει να εφαρμόζεται στο ΗΒ. 

Ε.2010/2021-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 77 ΚΑΙ 78 ΤΟΥ Ν.4764/2020

Με την  Ε. 2010/15.1.2021  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α΄256) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78του κεφαλαίου Α ́ «Φορολογικές Ρυθμίσεις» του μέρους Β ́ του ν.4764/2020 (Α ́256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις  συνέπειες  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού COVID-19, την  ενίσχυση των  μέσων  μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/2021- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 89/16.1.202  η  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ3060/15.1.2021  όλων των  Υπουργείων   με θέμα" Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 "με την  οποία ορίζεται ότι. Ειδικότερα,.......αποφασίζουμε: 

                  Άρθρο 1

        Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

1490/33/2021-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Με  την  Α. 1490/33/13.1.2021 του  Υπουργού  Εργασίας (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 83/15.1.2021   τεύχος Β)'  με θέμα " Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2021." ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,........ αποφασίζουμε:

     1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2021, τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. 

ΓΔΟΥ 4/2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔΟΥ 1/2021 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 86/15.1.2021  η  Κ.Υ.Α.Αρ.οικ. ΓΔΟΥ 4/15.1.2021 των  Υπουργείων Οικονομικών  και Ανάπτυξης με θέμα  " Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7)."με την  οποία ορίζεται ότι. Ειδικότερα,...... αποφασίζουμε: 

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1/4.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ««Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

 Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το  Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Κύρωση της Πολυμερούς Σύμβασης για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.Ειδικότερα,

 

 Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Πολυμερής Σύμβαση για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών, η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 24 Νοεμβρίου 2016 και υπεγράφη από την Ελληνική Δημοκρατία στις 7 Ιουνίου 2017. 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/2021

 

Απόσπασμα από την ενημέρωση του Υπουργού Ανάπτυξης προς τους  διαπιστευμένους συντάκτες.

Από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, λοιπόν, ξεκινούν τα καταστήματα με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ.  Η 8ηνυχτερινή ορίστηκε ώστε να υπάρχει μια ώρα περιθώριο για να μπορούν να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους, όπως θα το εξηγήσει αναλυτικότερα ο κύριος Χαρδαλιάς στη συνέχεια.

Για να γίνει η μετακίνηση θα πρέπει να στέλνετε SMS στο γνωστό σας 13033 με την επιλογή 2, «μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ», ή με το έντυπο βεβαίωσης κίνησης, με χειρόγραφη βεβαίωσης κίνησης.

Είναι ακριβώς ο αριθμός που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Το ίδιο μήνυμα και ο ίδιος αριθμός θα χρησιμοποιείτε για να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικού εμπορίου.

ΜΕΧΡΙ 19/1/2021 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5

Το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να διευκολύνει την ένταξη των επιχειρήσεων στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την προσεχή Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021.

 

Παράλληλα, σε περίπτωση λαθών, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα myBusinessSupport(www.aade.gr/mybusinesssupport) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έως τις 19 Ιανουαρίου 2021.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

       Δελτίο Τύπου /ΥΠΟΙΚ

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, το μέτρο της πλήρους αναστολής καταβολής του ενοικίου, το οποίο εφαρμόζεται για τον μήνα Ιανουάριο, επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο.

 Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Φεβρουάριο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

ΕΡΓΑΝΗ-ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 31/1/2021 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2021

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Ιανουάριο 2021 υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 19/1/2021 μέχρι και 31/1/2021.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Α.1286/2020-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ., ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΙΝ ΤΗΣ§1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν.2960/2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Με  την  Α. 1286/23.12.2020  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 5976/31.12.2020  τεύχος  Β-' με θέμα "Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021."  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,......αποφασίζουμε: 

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Ε.2008/2021- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 Με την Ε. 2008/11.1.2021 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 A’, 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α’, 04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764 /2020 (ΦΕΚ 256 Α)- αναφορικά με τη παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, -με τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 και της μουστάρδας ΔΚ 2103,- και την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., αντίστοιχα.    "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

Α.2888/2021-ΜΕΧΡΙ 12/3/2021 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 43.12.2021  η  Κ.Υ.Α.   Αρ.οικ. 2888/12.1.2021 των  Υπουργείων  Ανάπτυξης και  Υγείας με θέμα  " Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με  την  υπ’  αρ.  46553/13.5.2020  κοινή  απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και  Υγείας  “Τροποποίηση  και  παράταση  ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454) "με την  οποία ορίζεται ότι. Ειδικότερα,......αποφασίζουμε:

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Ε.2004/2021-ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΤΟΥ Ν.4172/2013

 Με την  Ε. 2004/11.1.2021 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.. Ειδικότερα

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Ε. 2071/2019 εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, σας παρέχουμε τις περαιτέρω διευκρινίσεις: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, εισήχθηκε ο κανόνας περιορισμού των τόκων

11 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ myCAR

 Αναρτήθηκαν στο site της ΑΑΔΕ οι Συχνές-Ερωτήσεις για το myCAR.

                                            myCAR 

1. Ε Θέλω να θέσω το όχημα μου σε ψηφιακή ακινησία. Τι πρέπει να κάνω;

     Α  Συνδέεστε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή myCAR με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλέγετε ή καταχωρείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Α.1003/2021-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ

Με  την  Α.1003/11.1.2021 του Υπουργού , Αναπληρωτή Υπουργού και  του Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 37/11.1.2021 τεύχος Β)'  με θέμα " Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19."ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

AΥΡΙΟ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΘΗΚΕΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αύριο Τρίτη 12/01/2021 θα πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο του 2020.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 325,7 εκατ. ευρώ και αφορά 645.054 δικαιούχους, σε 168.199 επιχειρήσεις.

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΓΑΝΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 22/1/2021 ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε.13

Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποβολών από υπόχρεο εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου «Ε13: Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων»* η μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε στην παρ. 5 του άρθρου πρώτου της ΥΑ 49091 /Δ1. 14744/4-12 2020 (Β’ 5474/11-12-2020) παρατείνεται έως και τις 22/1/2021, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που:

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Α. 1002/2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με  την  Α. 1002/31.12.2020  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 20/8.1.2021τεύχος  Β-'με θέμα " Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει.  "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,........ αποφασίζουμε: 

                     Άρθρο 1

 Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΓΑΝΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Π.Σ.-ΕΡΓΑΝΗ

          

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                      7/1/2021 

Ι. Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση και μόνο των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, εντός των παρακάτω προθεσμιών ανά μήνα, ως ακολούθως: 

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Κ.Υ.Α.47/9/2021- ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4/4.1.2021   η  Κ.Υ.Α.   Αρ.οικ. 47/9/4.1.2021 των Υπουργείων Οικονομικών και  Εργασίας  με θέμα  "Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19."με την  οποία ορίζεται ότι.  Ειδικότερα,......αποφασίζουμε

               Άρθρο 1

         Επέκταση καταβολής 

           δόσεων ρύθμισης εργοδοτών

ΓΔΟΥ 1/2021 -ΜΕΧΡΙ 15/1/2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 7/4.1.2021   η  Κ.Υ.Α.   ΓΔΟΥ 1 /4.1.2021 των  Υπουργείων Οικονομικών , και Ανάπτυξης   με θέμα "Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020."με την  οποία ορίζεται ότι. Ειδικότερα,, αποφασίζουμε: 

                     Άρθρο 1 

            Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Α.1289/2020-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ /ΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 Με  την  Α.1289/22.12.2020  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 5855/31.12.2020 τεύχος  Β-' με θέμα " Καταβολή  οφειλών  στις  Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά  Κέντρα  με επιταγές και κάρτες πληρωμών "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,......αποφασίζουμε: 

         Άρθρο 1

     1. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.

ΑΑΔΕ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ

Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ το παρακάτω το  Εγχειρίδιο για τις Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα - Μετοικεσία

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο .Eδώ. 

Ε.2213/2020-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 1-1-2021 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ

Με την  Ε. 2213/31.12.2020  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση των άρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α΄242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

 Κοινοποιούμε τις διατάξεις, 

α) του άρθρου 38 του Κεφ. Β του Μέρους Γ με τίτλο "Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001", και 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *