Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1197/2014-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ

Με την Πολ.1197/27.8.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε  τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ"  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Ύστερα από μεγάλο αριθμό, τόσο προφορικών, όσο και γραπτών ερωτημάτων, σχετικά με την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ» των συνταχθέντων, βάσει της υπ΄ αριθ. Δ10Β 1027032 ΕΞ 2014/1033/11.2.2014 (328 Β΄) κοινής Υπουργικής απόφασης, μισθωτηρίων, που αφορούν στην παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 18 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (112 Α΄), μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο.
Ενόψει των ανωτέρω, η ανάρτηση των εν λόγω μισθωτηρίων στο διαδίκτυο καθίσταται υποχρεωτική με βάση τον προαναφερόμενο νόμο. ....
Δείτε ολόκλητη την Πολ.11972014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbVlPd1ZfOFQtQ3c/edit

ΠΟΛ.1196/2014-ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Με την Πολ.1196/27.8.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε συνέχεια του αναφερομένου στο θέμα σχετικού έγγραφου μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄) ΄) με θέμα «Χάραξη αιγιαλού - παραλίας», με το οποίο αντικαθίστανται και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄), που αφορούν την χάραξη του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1.α του προαναφερομένου άρθρου ν. 4281/2014 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.2971/2001 (285 Α΄) ορίζοντας ότι για την χάραξη του αιγιαλού λαμβάνονται πλέον υπόψη έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι θεωρούνται ως υπόβαθρα επί των οποίων είναι χαραγμένη προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού με κόκκινο χρώμα, κλίμακας 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009.  ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1196/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZHFpMGNXVWozUkk/edit

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Το άρθρο δημοσιεύεται στο  Περιοδικό Λογιστής του Αυγούστου 2014.
Τρόπος αντιμετώπισης, ως προς τα τέλη χαρτοσήμου, των δανειακών και άλλων συμβάσεων που καταρτίζονται στην αλλοδαπή.Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 3639/2013 και 124/2014. Παρατηρήσεις. 
Άρθρο 
Του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
πρώην Δ/ντή Τελών και Ειδικών Φορολογιών
Υπουργείου Οικονομικών

Α. Τι προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις
Η χαρτοσήμανση των εγγράφων, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα έγγραφα που έχουν αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία που κείται στην Ελλάδα ή υποχρεώσεις εκτελεστέες σ' αυτή, συνταχθέντα δε στην αλλοδαπή, όχι όμως ενώπιον ελληνικής αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα κατά τον παρόντα νόμο τέλη υπό τις διακρίσεις που ορίζονται, στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα ανάλογα με τη χώρα που συντάσσονται (Ευρώπη, Τουρκία ή Αίγυπτο – άλλη χώρα).
Β. Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών
Οι ανωτέρω διατάξεις είχαν ερμηνευθεί κατά βάση με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ. 1027/1990, η οποία είχε εκδοθεί ύστερα από τη γνωμοδότηση της Συνέλευσης των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων 679/1989.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών:
α. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, αναφέρονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου, αν συντάσσονταν ενώπιον ελληνικής αρχής στην αλλοδαπή, θα υποβάλλονταν οπωσδήποτε σε τέλη χαρτοσήμου.
Επομένως, οι διατάξεις αυτές δεν αναφέρονται σε έγγραφα τα οποία δεν θα υποβάλλονταν σε τέλη χαρτοσήμου αν συντάσσονταν ή εκδίδονταν στην ημεδαπή.
β. Ως “εκτελεστέα” υποχρέωση στην Ελλάδα, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, νοείται η πράξη ή η ενέργεια ή η συμπεριφορά εν γένει του οφειλέτη (υποχρέου) με την οποία αποσβέννυται υποχρέωση (ή οφειλή του). ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του κ. Δ. Αδαμόπουλου

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει γίνει η νέα εκκαθάριση του φόρου - Η πρώτη δόση θα πληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η έκτη έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Κερδισμένους και χαμένους θα έχουν οι αλλαγές που θα έρθουν σε δόσεις το επόμενο διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών μετά τον σάλο που ξέσπασε από την υπερφορολόγηση περίπου 600.000 ιδιοκτητών ακινήτων λόγω των λαθών που έγιναν στην επιβολή και στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκυησίας Ακινήτων.
Στους ωφελειμένους σε σύγκριση με τα αρχικά εκκαθαριστικά "σοκ" αναμφισβήτητα περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός 4.000 οικισμών εκτός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων στην Κεφαλλονιά.
Στους μεγάλους χαμένους παραμένουν όσοι έχουν κενά , μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα οποία, ακόμη και αν ισχύσει η έκπτωση 20%-30%, και πάλι θα φορολογηθούν αυστηρά καθώς τα τελευταία χρόνια με το "χαράτσι" ακινήτωνμέσω των  λογαριασμών της ΔΕΗ η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων δεν πλήρωνε ούτε ένα ευρώ φόρο.  .............
πηγή.το βήμα
 

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΡΑΝΕ ΜΕΡΕΣ

Υστερα από 36 χρόνια . Το εισόδημα κάθε φορολογουμένου καθορίζεται ηλεκτρονικά .Τους τελευταίους μήνες ζωής τους μετρούν τα τεκμήρια διαβίωσης. Στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η κατάργησή τους από το 2015 καθώς η Γενική Γραμματεία Εσόδων γνωρίζει ήδη τι έχει και τι δεν έχει ο κάθε φορολογούμενος ενώ μπορεί να συμπεράνει και το ύψος των ετήσιων πραγματικών δαπανών του το πραγματικό ελάχιστο εισόδημα που απέκτησε.Σκαλίζοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς άλλωστε η λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας έχει γίνει εύκολη υπόθεση για τους ελεγκτές...........
πηγή.τα νέα


Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

ΠΟΛ.1198/2014-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Με την Πολ. 1198/25.8.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α" δίδεται στην Δημοσιότητα το νέο εντυπο της δήλωσης ΦΠΑ που  θα ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται απο 1.1.2015.
Ειδικότερα,
                  Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/14.7.2011 και ΠΟΛ.112
/3.6.2013 καταργούνται από 1.1.2015.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                         Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                 Αικ .Σαββαίδου
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1198/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVjZFejZfbGV3M2s/edit 
 Δείτε το νέο έντυπο. 
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pamQ3ZENpSlZmYVk/edit

Οι βασικότερες αλλαγές του νέου εντύπου είναι:
1. Δεν θα αναγράφονται οι εισροές (δαπάνες και αγορές) ανά συντελεστή ΦΠΑ σε 12 κωδικούς,  όπως απαιτούσε το παλαιό έντυπο, αλλά  θα χρησιμοποιούνται μόνο 2 κωδικοί (αξία και αναλογών ΦΠΑ).
 2. Οι ειδικοί λογαριασμοί (κωδικοί πληροφοριακού χαρακτήρα) ενσωματώνονται αντίστοιχα στις εκροές και εισροές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ορθότερη δήλωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων για σκοπούς ΦΠΑ και την απαραίτητη διασταύρωση αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση.

3. Ενσωματώνεται η αίτηση επιστροφής με την απλή συμπλήρωση ενός κωδικού για το ποσό και αντίστοιχων κωδικών για το λόγο της επιστροφής και δεν θα απαιτείται πλέον κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επιστροφής.
4. Ενσωματώνεται η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές.
5. Δίνεται η δυνατότητα να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση σε αυτόν του προς επιστροφή ποσού.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό παγίων και για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση περίπλοκων πινάκων για τον προσδιορισμό των παραπάνω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

29.8.2014
Αναρτήθηκε σήμερα στο site  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω             
                    Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε για την τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, που ψηφίστηκε στις 28.8.2014 από τη Βουλή των Ελλήνων:

Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.»
Υπενθυμίζουμε την υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 13.8.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία μέχρι και την 30.9.2014, «Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.»

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Η 1Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  η  πρώτη προσθήκη-τροπολογία για τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α στο σχέδιο νόμου "Ανάπτυξη 
Υδατοκαλλιεργειών" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ειδικότερα,
Με την υπόψη τροπολογία συμπληρώνεται το άρθρο 8 του ν.4223/2013, που αναφέρεται στην πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας  Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και ορίζεται ότι οι πράξεις προσδιορισμού που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου:
  • δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από τις 30.9.2014,   
  • δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία.   
Δείτε ολόκληρη την  προσθήκη-τροπολογία.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3palp0Zk1FLTM0VHc/edit

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

27.8.2014
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Με την καθιέρωση του ΕΝΦΙΑ, γίνεται ένα πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαία βάση για την Ακίνητη Περιουσία, με στοιχεία που συμπληρώνονται και διορθώνονται συνεχώς.
Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά κοστολογήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογία παρ΄ ότι δεν υπάρχει συλλογική – τόσο για τους πολίτες όσο και για το Δημόσιο - εμπειρία μιας τέτοιας διαδικασίας.
Αυτός είναι ο τρόπος που εφαρμόζεται και διεθνώς για να περιοριστούν οι πιθανότητες φοροδιαφυγής και να αποδυναμωθεί η αδιαμεσολάβητη σχέση φορολογούμενου - έφορου που πολλές φορές οδηγούσε σε στρεβλώσεις.
Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων περιουσίας εφαρμόζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Η χώρα μας παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά παράλληλα δεν είχε Κτηματολόγιο, στερείτο  οργανωμένης σύγχρονης κτηματαγοράς και κυρίως δεν υπήρχε φορολογική βάση για τα ακίνητα αφού όσα στοιχεία υπήρχαν ήταν αποσπασματικά και ελλιπή, αφού άλλα καταγράφονταν στα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης (Ε9 και Ε2) και άλλα από τους ΟΤΑ και τη ΔΕΗ.
 Μέσα  σε σύντομο χρόνο έγιναν πολλά. Υπήρξαν, όμως, αστοχίες στην εφαρμογή του νόμου. Το πρώτο σφάλμα που εντόπισα, επιχείρησα να το βελτιώσω άμεσα. Η παρέμβαση που έγινε τον Ιούνιο αφορούσε περίπου 2.000.000 φορολογούμενους πολίτες. Εντοπίστηκαν όμως και άλλα λάθη στη συνέχεια για τα οποία – με τη νομοθετική παρέμβαση που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών - προχωρούμε στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό τους.  Στο μέλλον θα υπάρξουν νέες βελτιώσεις όσο η βάση γίνεται πληρέστερη και αντιπροσωπευτικότερη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των μη ηλεκτροδοτούμενων ανοίκιαστων κτισμάτων.
Βασική δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει η  διεύρυνση της φορολογικής βάσης ως προϋπόθεση σωστής και δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών καθώς και η διόρθωση λαθών και αδικιών που μπορεί να προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νόμου.  Στόχος είναι οι επιβαρύνσεις να μειώνονται σταδιακά και ο ΕΝΦΙΑ να γίνει πλήρως ανταποδοτικός, δηλαδή να αποτελεί το βασικό έσοδο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να προβούν και εκείνοι με τη σειρά τους στις απαραίτητες διορθώσεις και παράλληλα να εξασφαλίσει το δημοσιονομικό στόχο με διευρυμένη ,όμως, φορολογική βάση. Περισσότεροι υπόχρεοι να πληρώσουν λιγότερα.

Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι εξής:
1.    Για  οικόπεδα εντός οικισμών αλλά εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων  θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου, τόσο του κυρίου όσο και του συμπληρωματικού,  η ευνοϊκότερη αξία για το φορολογούμενο, μεταξύ της αξίας που ίσχυε για τον υπολογισμό του ΦΑΠ και αυτής  που χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπολογιστεί φόρος με μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος  αλλά στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προβλήματα, όπως αυτές ορισμένων οικισμών, η αξία που θα ληφθεί υπόψη θα είναι η ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο.
2.    Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου σε έξι δόσεις, με την πρώτη  να είναι καταβλητέα την 30η Σεπτεμβρίου 2014  και την τελευταία στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 2015.
3.    Βελτιώνεται και ηλεκτρονικοποιείται το πλαίσιο για τη χορήγηση εκπτώσεων και απαλλαγών σε όσους τις δικαιούνται. Συγκεκριμένα:
3.1.    Καταργείται ως  προϋπόθεση για τη χορήγηση απαλλαγής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 
3.2.    Ηλεκτρονικοποιείται  και απλοποιείται η διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής σε αναπήρους για τη διευκόλυνσή τους.
4.     Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το 2014, πέραν των σεισμοπλήκτων ακινήτων, το σύνολο των ακινήτων  της Κεφαλονιάς.
 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της  νέας εκκαθάρισης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει απλό και χρηστικό οδηγό ορθής συμπλήρωσης του Ε9, επισημαίνοντας στους φορολογούμενους συνήθη σφάλματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί. Σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχιών του συστήματος, αυτές θα διορθωθούν πριν την έκτη και τελευταία δόση.
Η διευκόλυνση του πολίτη  αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών.

ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με αφορμή τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν αναρτηθεί στην Γ.Γ.Π.Σ. για τις επιχειρήσεις, υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4223/31-12-2013 για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που υπολογίζεται στην συνολική αξία με ποσοστό 5‰, εξαιρείται η αξία των κτισμάτων, οικοπέδων, γηπέδων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Διαπιστώσαμε ότι σε αρκετά εκκαθαριστικά δεν έχει υπολογιστεί η μείωση λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, καθότι στα Ε9 των εταιρειών δεν έχει συμπληρωθεί, όπως προβλεπόταν, ο Κωδικός 4 στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει να γίνει τροποποιητική Δήλωση του Ε9 των εταιρειών για να συμπληρωθεί ο Κωδικός 4 στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, όταν τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., για να μειωθεί ο καταβαλλόμενος φόρος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ. Φ2-2155 του ΥΠΑΝ με θέμα " Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Παρακαλούμε για την άμεση διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χωρικής σας αρμοδιότητας ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος εισροών- εκροών και την ενημέρωση μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
  Σχετικά επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός σημείων ελέγχου του συστήματος εισροών- εκροών ..
Δείτε ολόκληρη την Φ2-2155.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZmx3aFZKa0xnMm8/edit

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

26.8.2014
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Αναφορικά με τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, περί σχεδίου καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ και κατάργησης των μειωμένων φορολογικών συντελεστών το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:
Τα όσα λέγονται και γράφονται περί καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή και κατάργησης μειωμένων φορολογικών συντελεστών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν επεξεργάζεται σχέδιο για επιβολή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, ούτε για κατάργηση των εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΤΟ 19% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

Από τους ισχύοντες 23% και 13% - Aναμένεται να επιβαρυνθούν οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης
 Νέες ανατροπές στο καθεστώς του ΦΠΑ σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα περιλαμβάνει «πακέτο» ελαφρύνσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι τα μηνύματα από το Παρίσι, στις αρχές της άλλης εβδομάδος, κατά τη συνάντηση με την τρόικα θα είναι θετικά.
Ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης έχει ήδη ζητήσει και αναμένει εντός των προσεχών ημερών ειδική μελέτη από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με τις προτάσεις του επί των αλλαγών στον ΦΠΑ, αλλά κυρίως πώς θα μπορούσε να γίνει σταδιακά η μετάπτωση σε νέο καθεστώς χωρίς τη δημιουργία αναταράξεων στην αγορά και πρωτίστως χωρίς την απώλεια εσόδων.
Στο πλαίσιο αυτό θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται πλέον ο εξορθολογισμός των χαμηλών συντελεστών του ΦΠΑ, με απώτερο στόχο, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», την καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή στα επίπεδα του 19% ή του 21%.
Αλλωστε αποτελεί πάγιο αίτημα των εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ, ενώ με βάση και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει «εντός του καλοκαιριού ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του ΦΠΑ, να το νομοθετήσει έως τον Οκτώβριο και να το θέσει σε ισχύ από την 1-1-2015».  .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/848622/eniaios-suntelestis-fpa-sto-19-kai-katargisi-olon-ton-eksaireseon

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ;

Είναι αυτονόητο ότι οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, πρέπει να σταθμιστούν με μεγάλη προσοχή και κυρίως σοβαρότητα. Οι πολίτες  που δικαιολογημένα αγανάκτησαν αντικρίζοντας τα τρελά , σε πολλές περιπτώσεις, εκκαθαριστικά  δεν έχουν άλλα περιθώρια ανοχής. Οι συσσωρευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις επί δικαίων και αδίκων , έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο αρνητικό κλίμα που υπονομεύει και την αξιοπιστία του φόρου και την αποτελεσματικότητα του.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει  επίσης τα προβλήματα που αφορούν  τις κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται απαλλαγές ή μειώσεις του φόρου, γιατί είναι ανάπηροι, πολύτεκνοι ή διαθέτουν ελάχιστο εισόδημα. Είναι απαράδεκτο να φορτώνονται οι πολίτες τα λάθη ,τις παραλείψεις και την ανοργανωσιά της διοίκησης και να ταλαιπωρούνται από μια ατέλειωτη γραφειοκρατία, για να βρουν το δίκιο τους. Είναι απαράδεκτο την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα σχεδόν τα στοιχεία , να απαιτούν από τους πολίτες να αποδείξουν ότι δικαιούνται πράγματι τις απαλλαγές.

Επιτέλους κάποιοι επιτέλους πρέπει να αντιληφθούν ότι  αφού δεν μπορούν να μειώσουν την υπέρμετρη φορολογία, ας μας απαλλάξουν τουλάχιστον από την υπέρμετρη γραφειοκρατία. Γιατί είναι παράλογο στην εποχή της κυριαρχίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, να κυριαρχεί ακόμα  στη διοίκηση η λογική του χαρτοβασίλειου.
πηγή.το βήμα

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

ΦΠΑ: Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Η κυβέρνηση μετά το πείραμα στην εστίαση παίρνει χαρτί και μολύβι με στόχο να κάνει πράξη τις φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν ανάσα στους πολίτες και ώθηση στην ανάπτυξη.

Το πείραμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση βάζει την κυβέρνηση σε σκέψεις. Θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ από το 23% στο 13% και σε άλλους κλάδους αποφέροντας και μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες αλλά και μια αναπτυξιακή ώθηση. Ενδεχόμενη μείωση του Φ.Π.Α στην οικοδομή θα μπορούσε να δώσει το φιλί της ζωής στον κλάδο όπου καταγράφεται ένα απόθεμα απούλητων κατοικιών της τάξεως των 150.000-200.000 και η επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α απειλεί να δώσει τη χαριστική βολή.  .......

πηγή.τα νέα