Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ν.4972/2022- Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Φ.Η.Μ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α'  181/23.9.2022 ο Ν.4972/2022 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα"με τον οποίο επέρχονται και φορολογικές ρυθμίσεις

 Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται παρακάτω:

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την εκκίνηση της απογραφικής διαδικασίας του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Παράλληλα δίνονται στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή κάρτας της ψηφιακής κάρτας στους κλάδους (τράπεζες και σουπερμάρκετ), από τους οποίους ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου.

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2023 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Με τροπολογία (1421/211 20-9-2022 ) που κατατέθηκε  στην Βουλή στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα" καταργείται από 1/12023 για όλους η εισφορά αλληλεγγύη, επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης, εξαιρούνται κάποιοι υπόχρεοι από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος και αυξάνεται το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται παρακάτω:

1.    Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η. 1.2023 και εφεξής. 

Για το 2022 θα ισχύσουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και το 2021.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Δ.Τ /ΑΑΔΕ-ΑPPODIXI:KATEBΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ- "ΕΣΥ ΣΚΑΝΑΡΕΙΣ, ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ"


                                  
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

                                                                            

Τώρα, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη γνησιότητα των αποδείξεων, που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους, αρκεί να κατεβάσουν την εφαρμογή, appodixi, στο κινητό τους.

 Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, ενδυναμώνεται η  άσκηση του δικαιώματος του πολίτη να ελέγχει τη νομιμότητα των πληρωμών, που κάνει στις συναλλαγές του, για κάθε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζει.

 Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στα ηλεκτρονικά καταστήματα Google Play Store (για κινητά με λογισμικό Android) και ΑppStore (για κινητά με λογισμικό IOS, δηλαδή της Apple).

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Α.1125/2022-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με  την  Α. 1125/2.9.2022 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4889/16.9.2022  τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71)» "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα, ....αποφασίζουμε:                    

                    Άρθρο 1

 Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων: 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ" ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 150.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Επειδή έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ότι ένας αριθμός ωφελουμένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα  «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»  ή στον συνδυασμό το ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ με το Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής τους, θα πρέπει εγκαίρως να την υποβάλλουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή και σε αυτούς η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://supportemployees.services.gov.gr  και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ"

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας περιόδου αγορών με χρήση κουπονιών νέων μη ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή». Η νέα καταληκτική ημερομηνία αγορών είναι η 1η Νοεμβρίου 2022, ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2022. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.τ.Ε (2163&2323/2020 ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΔ Α.4864/2021

         Με το Σ/Ν που κατατέθηκε στην Βουλή του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα" επέρχονται  και  φορολογικές ρυθμίσεις . Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται παρακάτω:

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Δ.Τ./ΥΠΟΙΚ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4738/2020

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας (ΚΥΑ με Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022, ΦΕΚ 4696/Β’/8.9.22).

Για μία σειρά δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμισή τους κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά μόνον εάν τα ζητήσουν οι πιστωτές, το Δημόσιο ή και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δ.Τ./ΥΠΟΙΚ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ 86 Δ.Ε.Θ

Μετράμε πλέον 2,5 χρόνια αλλεπάλληλων, σφοδρών, εξωγενών κρίσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.
Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχές και προβάλλει αντιστάσεις, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια ισχυρή δυναμική.
Στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής.
Εκπέμπει ασφάλεια, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.
Συγκεκριμένα:

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Δ.Τ. ΥΠΟΙΚ-ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9/2022 ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να καταθέσει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2022 -ΩΡΑ 15.00 -ΔΕΘ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Σάββατο, 10/9/2022, Ώρα 15.00
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Εμπειρία – Προκλήσεις – Μεταρρυθμίσεις»
 
Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση των επιχειρήσεων της χώρας και εν γένει των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – συμπεριλαμβανομένων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων – σχετικά με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μετά και τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός να αναδειχθεί η χρησιμότητα της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, ιδίως συναρτήσει της διαφάνειας των εταιρικών δομών, και αφετέρου να ενημερωθούν πλήρως τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες της χώρας μας για τη σχετική υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους στο Μητρώο.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ-ΜΕΧΡΙ 30/11/2022 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 

  Ανακοίνωση

Οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων,
                    του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται από                                                                                                                       31-08-2022 έως και 30-11-2022.

Ε.2070/2022-ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ

Με την  Ε. 2070/7.9.2022   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Επιβολή φόρου ασφαλίστρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των μελών τους"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

            Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά την επιβολή φόρου ασφαλίστρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτουν

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των

μελών τους.

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΡΙΘ.125209/2022-ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'  4750/8.9.2022   η  Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.125209 EΞ 6.9.2022 των  Υπουργείων Οικονομικών  και  Επικρατείας  με θέμα  "Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.'με την  οποία ορίζεται ότι.Ειδικότερα,........ αποφασίζουμε: 

                       Άρθρο 1 

                        Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 και η περιγραφή των σχετικών οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ, Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ appodixi


Καλησπέρα σας,

 Παρουσιάζουμε σήμερα την εφαρμογή μας appodixi.

Η εφαρμογή appodixi, που παρουσιαζουμε σήμερα, είναι η πρώτη εφαρμογή για κινητά της ΑΑΔΕ, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό μας για την καταγραφή των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Προστίθεται στο έργο των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, myDATA και timologio, ενισχύοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, προς όφελος του υγιους επιχειρείν, της οικονομίας, και του κοινωνικού συνόλου.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Α.1121/2022-ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ

 Με  την  Α. 1121/29.8.2022 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4642/2.9.2022 τεύχος  Β-'με θέμα " Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος. "ορίζονται   τα  ακόλουθα.Ειδικότερα,αποφασίζουμε: 

                          Άρθρο 1

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ν.4965/2022- Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Η ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 4627/2.9.2022 ο Ν.4965/2022 με θέμα "Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα "με το οποίο  επέρχονται οι παρακάτω φορολογικές ή μη ρυθμίσεις. Ειδικότερα,

 1.Καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(άρθρο 8)

T.τ.Ε-ΜΕΧΡΙ 30/9/2022 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε. 2021 ΑΠΟ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

              02/09/2022 - Δελτίo Τύπου

Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2022 έχει ορισθεί ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (εισηγμένες και μη επιχειρήσεις), σύμφωνα με την ταυτόχρονη κατά νόμο  (4308/2014, 4548/2018) υποχρέωση δημοσίευσής τους.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος τα αναθεωρημένα υποδείγματα προς υποβολή για την εταιρική χρήση 2021, μαζί με τις τεχνικές οδηγίες. Επίσης, σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις που συλλέγει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δεν είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή και δεν καλύπτουν τις ανάγκες της Τράπεζας της Ελλάδος, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε αυτή τη μορφή.

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Σ/Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων με θέμα" Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα "με το οποίο  επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις. Ειδικότερα,

 1.Καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(άρθρο 8)

Α.1117/2022-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με  την  Α. 1117/26.8.2022 του  Αναπληρωτή Υπουργού και  του  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4619/ 1.9.2022  τεύχος Β)'  με θέμα " Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, των διαδικασιών αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε κομιστές αξιογράφων, κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α' 150) "ορίζονται   τα  ακόλουθα Ειδικότερα,....αποφασίζουμε: 

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Δ.Τ. ΥΠΟΙΚ-ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

           Δελτίο Τύπου

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρούν στη διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων δεν έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και όσων επιχειρήσεων οι οφειλές βεβαιώνονται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικής απόφασης, προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλουν το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Δ.Τ ΥΠΟΙΚ & ΑΑΔΕ-ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9 ΣΤΙΣ 15.00 μμ

* Εν συνεχεία εκδόθηκε η Α.1120/2022 ΦΕΚ 4627/1.9.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας της εφαρμογής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

Τα νομικά πρόσωπα που μέχρι την 30/8/2022 δεν είχαν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση, μπορούν να την υποβάλουν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα 15:00. 

Ο φόρος που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές, μπορεί να καταβληθεί χωρίς κυρώσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022.

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Γ.Ε. 391505/2022-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ 20€ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 Με το Γενικό έγγραφο 391505 του ΕΦΚΑ  με θέμα "«Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)»."  υφίσταται υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο, εισπράττεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε., μηνός Αυγούστου και έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 38 και 40 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει.

 Δείτε ολόκληρο το Γ.Ε.391505/2022. Εδώ.

ΟΙ 8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η μείωση του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια (από 20), ο διπλασιασμός των δόσεων για πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 24 δόσεις (από 12), η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Προνοίας  Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και η επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» σε όλους τους ένστολους είναι μερικές από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος.

ΥΠΟΙΚ ΚΑΙ ΑΑΔΕ -ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30/8/2022

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022

 Δελτίο Τύπου

 Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι, λόγω τεχνικής αδυναμίας που έχει παρουσιαστεί από χθες, 29/8/2022, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έτους 2021, αμέσως μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία της εφαρμογής, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί επεκτείνοντας την καταληκτική ημερομηνία για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της τεχνικής αδυναμίας.

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ

 Όπως μας πληροφορούν συνάδελφοι Φοροτεχνικοί-Λογιστές από τις επιχειρήσεις από τις 11.00 πμ σήμερα το σύστημα δεν κάνει δεκτά τα έντυπα Ν (ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κ.Λ.Π.) και Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Επειδή αύριο λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων , επιβάλλεται να δοθεί νέα παράταση των φορολογικών δηλώσεων λόγω ανωτέρας βίας , για να ομαλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής και να υποβληθούν όλες οι δηλώσεις δίχως πρόβλημα και να ηρεμήσουν οι συνάδελφοι που δέχονται αφόρητη πίεση, και οι περισσότεροι δεν έκαναν διακοπές καθότι η προηγούμενη παράταση έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη  για να μπορέσουν  να εκπληρώσουν τις πολλαπλές  υποχρεώσεις τους (myDATA κ.λ.π.) μεσούντος του καλοκαιριού.

Θ.Β

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Ε.2064/2022-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Με την  Ε. 2064/24.8.2022  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 (Α΄251"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα,

                ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                                                   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Εγκύκλιος που αφορά στη συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014.

Ε.2065/2022-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Με την  Ε. 2065/25.8.2022 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών"  διευκρινί.ζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα,

                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                                            Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Δ.Τ./ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 50 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

                                                                                                                                    24 Αυγούστου, 2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, σύντομα θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *