Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΑΚΙΟΕ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΦ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΩΣ 31/12/2015

Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών μας ενημέρωσαν ότι η ΠΟΛ που είναι προς υπογραφή ,  θα δώσει την δυνατότητα    υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων του έτους 2014   έως την 31/12/2015.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΥΦ ΕΤΟΥΣ 2014

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αναμένεται απόφαση για παράταση υποβολής των ΜΥΦ έτους 2014

ΠΟΛ.1253/2015-ΜΕΧΡΙ 29/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ-ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με  την  Πολ. 1253/25.11.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και τις 29.1.2016 οι προθεσμίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.11.2015, 28.12.2015 και στις 26.1.2016, για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
 2. Παρατείνονται μέχρι και την 29.1.2016 για τους ανωτέρω υποκείμενους: 
 α) Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30.11.2015 και στις 31.12.2015.
 β) Οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ίδια ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1253/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paUVZVTZEemhJNUk/view?usp=sharing

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1251/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

Με  την  Πολ. 1251/12.11.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2530 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα  1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1163/23.7.2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για να χορηγηθεί απαλλαγή, στις περιπτώσεις που κτίσμα της νήσου Κεφαλληνίας έχει υποστεί ζημίες από το σεισμό του Ιανουαρίου του 2014, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.»
 2. Το υπόδειγμα 1 της απόφασης ΠΟΛ.1163/23.7.2015 τροποποιείται, αντικαθίσταται, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1251/2015.

ΣΛΟΤ:Α.Π.1822/2015-ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 01/07/2014 - 30/06/2015

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:1822 ΕΞ 19.10.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Ενδιάμεση χρήση επιχείρησης 01/07/2014-30/06/2015 " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τις επιχειρήσεις που έχουν ετήσια λογιστική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015, η εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του ν. 4308/2014, έχει ισχύ από την 01.07.2015 και συνεπώς για το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου 01.07.2014 - 30.06.2015, (σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων), ακολουθούνται οι κανόνες του ΕΓΛΣ.
Δείτε ολόκληρη την  ΣΛΟΤ Α.Π.1822/2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcDQ5T29vMlpYNUk/view?usp=sharing

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αναρτήθηκε σήμερα στο  site  του Taxis  η παρακάτω Ανακοίνωση :Ολοκλήρωση ανάρτησης  Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας 2016 (Δ.ΗΛΕ.Δ./ Γ.Γ.Δ.Ε
 Για την εκτύπωσή τους θα πρέπει o εκάστοτε ιδιοκτήτης να συνδεθεί στο TAXISNET είτε με τους κωδικούς που έχει για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, είτε με το ΑΦΜ του και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν το αντίτιμο που τους αναλογεί είτε ηλεκτρονικά είτε σε τράπεζες και ΕΛΤΑ το αργότερο μέχρι τις 31/12/2015.

ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 9/11/2015 Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Α.Π. ΤΟΥ Π.Ε.Α ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Π.Σ.Μ.Α.Π

Με την  Αρ. Πρωτ:ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 18.11.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι από 09-11-2015 και εφεξής, οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. για το ακίνητο που εκμισθώνουν, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την υποβολή αυτής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Στην Προσωποποιημένη πληροφόρηση των εταιρειών αναρτήθηκαν οι αυξημένες προκαταβολές 100% (από 80%) που θεσμοθετήθηκαν αναδρομικά και για το φορολογικό έτος 2014 με το Ν. 4336/2015 και οι οποίες θα καταβληθούν σε δύο (2) δόσεις, 31/11/2015 η πρώτη και 31/12/2015 η δεύτερη. Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα την φορολογική τους δήλωση ισχύει η έκπτωση 2%.

ΠΟΛ.1252/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ.

Με την Πολ.1252/20.11.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)" ερμηνεύονται οι νέες διατάξεις των προστίμων του Κ.Φ.Δ.
Ειδικότερα 
 Βασικά σημεία των διατάξεων του Δεκάτου Κεφαλαίου είναι τα εξής: 
α) Επιβάλλονται κυρώσεις τόσο για διαδικαστικές (άρθρα 54 και 56) όσο και για ουσιαστικές παραβάσεις (άρθρα 58, 58Α και 59).
 Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι ουσιαστικές παραβάσεις συνδέονται με τη μη τήρηση των ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, έχουν ως συνέπεια τη μη καταβολή ή καταβολή μειωμένου φόρου ή την είσπραξη επιστροφής φόρου, και διαπιστώνονται πάντοτε κατόπιν ελέγχου.
Τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 για τις ουσιαστικές παραβάσεις επιβάλλονται μόνο κατόπιν ελέγχου και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φορολογία για την οποία επιβάλλονται. Έτσι, το πρόστιμο του άρθρου 58 είναι η γενική ρύθμιση για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε παραβάσεις σχετικές με όλους τους φόρους, τέλη και εισφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, πλην του ΦΠΑ και των παρακρατούμενων φόρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στα άρθρα 58Α και 59, αντίστοιχα
 β) Ως προς τη σώρευση των προστίμων για την ίδια παράβαση, στην περίπτωση που οι σχετικές διαδικαστικές παραβάσεις διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 62, το μεγαλύτερο μεταξύ των προστίμων του άρθρου 54 και των προστίμων των άρθρων 58, 58Α ή 59, κατά περίπτωση.
γ) Εισάγεται νέο άρθρο 55Α, ως γενική διάταξη για την παραπομπή των εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη. Το νέο άρθρο συνδέει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων με την ποινική διαδικασία και τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, η οποία εισάγεται πλέον ως ειδικό κεφάλαιο στον ΚΦΔ (Δωδέκατο Κεφάλαιο, άρθρα 66-71, βλ. άρθρο 8 ν. 4337/2015), κατόπιν κατάργησης των σχετικών διατάξεων του ν. 2523/1997. ..
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1252/2015.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Τέλος στην «καλοκαιρινή» υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ετοιμάζεται να βάλει το υπουργείο Οικονομικών από το 2016, καθώς εντείνονται οι διαδικασίες ώστε όλα τα συστήματα του υπουργείου, κυρίως δε το TAXIS, να είναι έτοιμα να «υποδεχτούν» από το επόμενο έτος τις δηλώσεις, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», από τον Φεβρουάριο.
Στόχος για τον οποίο άλλωστε συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ειδική ομάδα εργασίας, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) για το φορολογικό έτος 2015.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έργο της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών, η ανάλυση απαιτήσεων, η μέριμνα για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή αποφάσεων όπου απαιτείται, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXIS και TAXISnet σε θέματα παραλαβής δήλωσης, συλλογής πληροφοριακών στοιχείων, όπως εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων, προσυμπλήρωσης, διασταυρώσεων, ελέγχου, εκκαθάρισης, βεβαίωσης και είσπραξης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015.
πηγή. ναυτεμπορική.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

" ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ " 2,2 ΔΙΣ €

«Φοροκαταιγίδα» 2,2 δισ. ευρώ θα «χτυπήσει» το 2016 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο εισοδήματα και κέρδη, σε μια αγορά που θα εξακολουθήσει να αναζητά «σταγόνες» ρευστότητας, καθώς και το επόμενο έτος θα «βυθίζεται» στην ύφεση. Στο «στόχαστρο» και οι 716 φοροαπαλλαγές που έχουν απομείνει. ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1033530/epidromi-gia-tin-eispraksi-22-dis-euro-apo-neous-forous

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ν.4346/2015-ΟΙ 9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 152 τεύχος Α' ο νόμος 4346/20.11.2015  με θέμα  "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων" ο οποίος περιέχει τα προαπαιτούμενα για την καταβολή της δόσης των 2δις €.
Ειδικότερα,
Οι 9 Φορολογικές  Αλλαγές που επέρχονται με το  Ν. 4346/20.11.2015   απαριθμούνται κατωτέρω.
1) Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 61 του ν. 4342/2015 (σχετικά με την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο και τη ρύθμιση ζητημάτων ευθύνης για την παραγραφή Δημοσίων Εσόδων)           
(Άρθρο 2)
2) Ορίζεται η θητεία του Γ.Γ.Δ.Ε.  σε δύο (2)  από πενταετή που θα επιλεγεί και θα διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 στοιχείο 5, υποπαράγραφος Ε2, της παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
(Άρθρο 3)
Ρύθμιση 100 Δόσεων
3) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η περίπτωση δ' του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, ώστε η ρύθμιση του ως άνω νόμου να απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, και μέχρι τις  31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές εξοφληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες, για το χρονικό διάστημα από τις 15.12.2015 μέχρι τις 30.6.2016, και εντός δεκαπέντε (15) ημερών, για το χρονικό διάστημα από τις 1.7.2016 και μέχρι τις 31.12.2017. Πέραν των ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση νέων οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη εξόφληση. Από την 1.1.2018, προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Σε κάθε περίπτωση, εντούτοις, η ρύθμιση του ν. 4321/2015 διατηρείται εάν οι νέες οφειλές είναι σε αναστολή ή ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται πριν οι οφειλές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Εφόσον οι νέες οφειλές με τις εντός ρύθμισης υπερβαίνουν σε σύνολο τις 50.000 ευρώ η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για νέες οφειλές που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, ώστε να προβλέπεται και για τη ρύθμιση του νόμου αυτού ως λόγος απώλειας η μη εξόφληση των νέων οφειλών του ακριβώς κατά τα οριζόμενα ως άνω για τη ρύθμιση του ν. 4321/2015.
(Άρθρο 4)
Ανείσπρακτα ενοίκια
4) Προβλέπεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία  δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.
 Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
(Άρθρο 11)
5)  Επιβάλλεται  από 1.1.2016   ειδικό τέλος πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το οποίο βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από τον πάροχο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
(Άρθρο 12)
6)  Επιβάλλεται από 1.1.2016 στα απλά και αφρώδη κρασιά (άρθρο 90 ν.2960/2001), καθώς και στα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά, εκτός από κρασί και μπύρα (άρθρο 92 ν.2960/2001), συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.               
(Άρθρο 13)
7)  Επέρχονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων.
Προβλέπει αυξήσεις για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά το 2006 και μειώσεις για τα  τέλη κυκλοφορίας των παλαιότερων οχημάτων. 
Για τα υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες,  έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»
βριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
βριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
(Άρθρο 17)
8)  Παρατείνεται έως την 31/12/2015  η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων( πόθεν έσχες)  έτους 2015(χρήση 2014) από τα υπόχρεα πρόσωπα.
(Άρθρο 16)
9)  Επαναφέρεται η απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το καθεστώς ΦΠΑ.
   - Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΠΑ θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
- Τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί διαγράφονται και επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα κατόπιν σχετικής αίτησης των υποκειμένων στα πρόστιμα.
 - Οι υποκείμενοι που από 20.07.2015 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30.12.2015.
-    Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης τροπολογίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
(Άρθρο 19)
Τέλος η κυριότερη μη φορολογική διάταξη υπάρχει στο άρθρο 14 με το οποίο τροποποιήθηκαν επί τα χείρω οι διατάξεις του ν.3869/2010 για την προστασία από τους πλειστηριασμούς της Πρώτης Κατοικίας αφήνοντας ακάλυπτους 4 από τους 10  δανειολήπτες.
Κατεβάστε τον ν.4346/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNnpKVWxKMzFuYVE/view?usp=sharing

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ €

Αναρτήθηκε στο site  της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την Δόση των 2 δις €. με θέμα " "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων"  όπως ψηφίστηκε εχθές στην Ολομέλεια της Βουλής   με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Κατεβάσετε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZWN6RUdrMkVtZE0/view?usp=sharing

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ 153 ΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ €

Ψηφίστηκε σήμερα στην Βουλή κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την δόση  των 2δις € με θέμα "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων" 
Ψήφισαν  290 - ΝΑΙ  153  - ΟΧΙ   137   - ΠΑΡΩΝ   0 
Συνεπώς έγινε δεκτό επί της αρχής κατά άρθρο και στο σύνολο του κατά πλειοψηφία.
Διεγράφησαν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες  ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝ.ΕΛ  ο κ. Στάθης Παναγούλης καθότι απουσίαζε από την ψηφοφορία, και ο  κ. Νίκος Νικολόπουλος ο οποίος  το καταψήφισε.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή  σήμερα στο σχέδιο Νόμου με θέμα " Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων" επαναφέρεται η  απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης  στον ΦΠΑ.
Ειδικότερα,   
Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπονται τα εξής:
1.     Επαναφέρεται η απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το καθεστώς ΦΠΑ.
2.     Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΠΑ θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
3.     Τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί διαγράφονται και επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα κατόπιν σχετικής αίτησης των υποκειμένων στα πρόστιμα.
4.     Οι υποκείμενοι που από 20.07.2015 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30.12.2015.
5.     Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης τροπολογίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.  
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdk9VdUpwVmxvVnc/view?usp=sharin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας (Τ.Κ.) του 2016 είναι η καλύτερη απάντηση, στην παραπληροφόρηση και την καταστροφολογία που επέλεξε μερίδα των Μ.Μ.Ε. το προηγούμενο διάστημα, για προφανείς λόγους.
Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelkxcTFrVEFiaTg/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015-ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣ. Ι.Χ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Με την Δ.Λ. Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 17.11. 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, οι δηλώσεις υπεραξίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων εξακολουθούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015 .
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3palFrYnRPNUM5dTQ/view?usp=sharing