Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΜΕΧΡΙ 30/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α,Β,Γ, ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε
 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής στους φορολογούμενους πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνσή τους ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2015, εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία:
α) Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ  του αντισυμβαλλομένου, τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μια εγγραφή ανά αριθμό Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών.
β) Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, υποβάλλονται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2015.
γ) Σε περίπτωση αποκλίσεων, δεν απαιτείται η διόρθωση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών εφόσον η διαπιστωθείσα, μετά από έλεγχο, συνολική αξία της απόκλισης ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ.

ΠΟΛ.1087/2015-ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Με την Πολ.1087/16.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα  "Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής"  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για  την απόδειξη της αγροτικής ιδιότητας κατά την επίκληση των απαλλακτικών διατάξεων από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, των νόμων 634/1977 και 2520/1977, απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών (πρώην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), όπως ορίζεται και με την με αρ. πρωτ. 1086938/581/Β0013/ΠΟΛ 1205/21-7-1998 εγκύκλιο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1087/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVRtOWl1NVlTUEU/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1086/2015-ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Δ.ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΙ

Mε την Πολ.1086/16.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές" διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
Για εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς μέχρι 31/12/2013 αλλά μετά την διοικητική επίλυση της διαφοράς εκδόθηκε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ερήμην του ενδιαφερόμενου και μάλιστα δυσμενέστερη, οι σχετικοί συμβιβασμοί θεωρούνται ισχυροί, οπότε οι αποφάσεις αυτές δεν εκτελούνται. Ευνόητο είναι ότι αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από την διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς και ήδη έχουν εκτελεσθεί με αποτέλεσμα να έχουν βεβαιωθεί φόροι πέραν αυτών που προέκυψαν από τη διοικητική επίλυση της διαφοράς τα σχετικά ποσά πρέπει να διαγράφονται και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί να επιστρέφονται επιφυλασσόμενων των διατάξεων του ν.δ.356/1974 όπως ισχύει.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1086/2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peHptalRYcXUwdFk/view?usp=sharing

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αναρτηήθηκε σήμερα στο site της  Γ.Γ.Δ.Ε το εγχειρίδιο του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εγχειρίδιο Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων"
  Ειδικότερα, 
το Εγχειρίδιο αυτό επιδιώκει:
- να εξοικειώσει τους Εσωτερικούς Ελεγκτές με τις βασικές έννοιες που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, όπως είναι οι έννοιες του κινδύνου, της διαδικασίας, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κλπ.
- να καταγράψει το θεσμικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και να ορίσει το πεδίο εφαρμογής του
- να περιγράψει συνοπτικά τα στάδια της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
- να αναλύσει τα βήματα της εκτέλεσης ενός εσωτερικού ελέγχου, τα οποία οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ακολουθούν
- να παράσχει πρακτικές συμβουλές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η δειγματοληψία και η διενέργεια συνεντεύξεων
- να τυποποιήσει τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τον εσωτερικό έλεγχο
- να θέσει τις αρχές που πρέπει να πληροί η έκθεση εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα περιεχόμενά της
- να ορίσει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν προκύψουν ευρήματα που καθιστούν αναγκαία την ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών.
Δείτε ολόκληρο το Εγχειρίδιο.https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXM3NnU0azNGRTA/view?usp=sharing

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ:ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ Δ.Ν.Τ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιάνης Βαρουφάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το «αν η Ελλάδα ζήτησε από το ΔΝΤ ενημέρωση για τη διαδικασία μετά από αθέτηση πληρωμής» απάντησε ότι «είναι ψευδέστατο».

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΥΠΟΙΚ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΙΚ
Υπέρογκοι τόκοι,  προσαυξήσεις και πρόσθετοι φόροι, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν  συσσωρευθεί, για να τριπλασιασθούν σχεδόν κατά την πενταετία των μνημονίων φθάνοντας στο 40% του ΑΕΠ τέλος του 2014 ως  χρέη σε βάρος  εκατομμυρίων νοικοκυριών και  εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, ρυθμίζονται - διαγράφονται  με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο, που τίθεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή αύριο  Παρασκευή 17-4-2015.
Η παρούσα ρύθμιση δίνει τη  δυνατότητα στα νοικοκυριά που οφείλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία έως 3000 ευρώ, να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εφόσον ενταχθούν στη ρύθμιση, να παραμείνουν βιώσιμες.  ......
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQUpGRXU1b3pyX0k/view?usp=sharing

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Με απόφαση (ΠΟΛ.1085/15.4.2015)  της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.
 Στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΠΟΛ.1074/2015-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ.Ε 2014

Με την Πολ.1074/1.4.2014 της Γ. Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 574/8.4.2015 τεύχος Β')  με θέμα  "  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ» το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας.
2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β' της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν.4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της λήγει στις 30 Ιουνίου 2015. ......
Δείτε ολόκλρη την Πολ.1074/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWUhBYTFKTFNXbVU/view?usp=sharing

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΕΦΟΡΙΑ:ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στο ίδιο έργο θεατές... είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν και φέτος περίπου έξι εκατομμύρια φορολογούμενοι και χιλιάδες λογιστές - φοροτεχνικοί που θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις.
Μόλις πριν μερικές ημέρες εκδόθηκε η απόφαση της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαϊδου με την οποία ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (έντυπο Ε1) και των εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2 και έντυπο Ε3). Η εφαρμογή στο Taxisnet δεν έχει ακόμη ανοίξει και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία (εκτιμάται τις επόμενες ημέρες) ενώ ήδη η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη δέχεται αιτήματα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Στην ανακοίνωση της ΓΓΔΕ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 ενώ ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου ανεξαρτήτως τηςη ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΤΑ " ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ " ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες, αποπληρωμές δανείων, πιστωτικών καρτών και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων οι παγίδες για τους φορολογουμένους
Τεκμήρια-φωτιά θα αντιμετωπίσουν ίσως για τελευταία φορά οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να υποβάλουν το επόμενο διάστημα τη φορολογική δήλωσή τους και θα αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014. Οποιος είναι ανύπαντρος ή παντρεμένος, διαθέτει αυτοκίνητο, σπίτι, πληρώνει δάνειο, πιστωτική κάρτα ή έχει κάνει δωρεά η γονική παροχή πάνω από 300 €, πληρώνει  δίδακτρα, έχει σκάφος αναψυχής, πισίνα κ.λ.π θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δαγκάνα των τεκμηρίων όπου κάθε χρόνο πιάνονται περισσότεροι απο 700000 φορολογούμενοι. ....
πηγή.το βήμα

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σε τροχιά κατάρρευσης έχουν μπει ορισμένες από τις τελευταίες περικοπές που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ένα νέο δημοσιονομικό «σοκ» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

  Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», ύστερα από σχετική πιλοτική δίκη, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προσανατολίζεται να κρίνει αντισυνταγματικές μερικές από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με μνημονιακούς νόμους από το 2012. Οι σχετικές προσφυγές έχουν γίνει από πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε τράπεζες, σε ΔΕΚΟ και στρέφονται κατά του ΙΚΑ (για τις μειώσεις των κύριων συντάξεων) και του ΕΤΕΑ (για τις επικουρικές).
  πηγή.έθνος

  Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

  Δ14Β 1023579 ΕΞ 2015-ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

  Mε την Δ.ΛΑρ. Πρωτ: Δ14Β 1023579 ΕΞ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα.
  Το πρακτορείο ταξιδιών για τις τουριστικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, να παρέχει προς εξυπηρέτηση των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ  εμπίπτει κατ' αρχήν στις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα ΦΠΑ για τις πράξεις που ενεργεί  ιδίω ονόματι, χρησιμοποιώντας προς εξυπηρέτηση των πελατών του τις υπηρεσίες τρίτων.
  Η παροχή υπηρεσιών διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων υπάγεται στο ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών τόσο στην περίπτωση που συμφωνείται η παροχή μόνο αυτών των υπηρεσιών, όσο και στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες τρίτων (μεταφορές, εκδρομές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων). Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές και ανεξάρτητα από το λήπτη των υπηρεσιών, το πρακτορείο εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών και δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών που περιλαμβάνονται στο κόστος του πακέτου.

  Δείτε ολόκληρη την  Δ14Β 1023579 ΕΞ 2015
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbG54ZUZLell3dFk/view?usp=sharing

  ΠΟΛ.1084/2015-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

  Με την Πολ.1084/8.4.2015 της Γ,Γ,Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Οι αποδοχές που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα) οι οποίοι εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. Κατόπιν της αποσαφήνισης αυτής, τα αναφερόμενα περί παρακράτησης στην περίπτωση ii της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου V της εγκυκλίου ΠΟΛ.1072/31.3.2015 παύουν να ισχύουν και συνεπώς η περίπτωση αυτή διαγράφεται από την προαναφερόμενη εγκύκλιο. ....
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1084/2015.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRmtxTWtWQXNrNjA/view?usp=sharing

  Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

  ΠΟΛ.1083/2015-ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Με την Πολ.1083/8.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Οι παροχές σε είδος της παρ.1 του παρόντος οι οποίες δίνονται στο προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που συνάπτεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος, αυτές δίνονται προκειμένου να καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1083/2015.   
   https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQmZHRkswT2hzQTQ/view?usp=sharing

  Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

  ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε2, Ε3 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

       ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε
  Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
  φορολογικού έτους 2014
  Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των  λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση  οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
   Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
   Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. 
   Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολήςλόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον  αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής   της δήλωσης  με ηλεκτρονικό  τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές  σε χειρόγραφη  μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
   Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.  
   Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των  λοιπών έντυπων που συνυποβάλλονται με αυτή, το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) και το έντυπο Ε3 (κατάσταση  οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

  ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  Αρθρο
  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 §§ 1 και 2 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
   «Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
   »1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
   »2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
  ……
  »δ. ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας». .........
  Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Α. Βουθούνη 
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc29WampLa3lSYkE/view?usp=sharing 

  ΠΟΛ.1082/2015-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α

  Με την Πολ.1082/6.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS)" δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση του νέου εντύπου.
  Ειδικότερα,
   Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/11.2.2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου.
  Το έντυπο χρησιμοποιείται τόσο για την υποβολή των τακτικών όσο και των έκτακτων δηλώσεων ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την ίδια φορολογική περίοδο τόσο τακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις.
   Δείτε ολόκληρη την Πολ.1082/2015.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTGstOUtMcWI0cVE/view?usp=sharing

  ΠΟΛ.1081/2015-ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Mε την Πολ.1081/6.4.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», εξετάζονται από τα Αυτοτελή Τμήματα Επανεξέτασης και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. ....
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1081/2015.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdjdOejFReWc3S0E/view?usp=sharing

  Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

  ΠΟΛ.1079/2015-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ Η ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500€

  Με την Πολ. 1079/6.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα. 
  Ειδικότερα,
  Σε περίπτωση αγοράς αγαθών που παραδίδονται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (ταχυμεταφορέας - courier - «εισπράκτορας για λογαριασμό τρίτων») με αντικαταβολή του τιμήματος χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής αλλά με μετρητά, τότε η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αναγράφει στο «συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς» (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) που υποχρεούται να εκδίδει με βάση τον Κανονισμό Γενικών Αδειών (αριθμ. Απόφ. 686/064 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ. /ΦΕΚ 1700Β'/10.07.2013) τον αριθμό και την ημερομηνία του τιμολογίου που εξοφλείται και το ακριβές ποσό των μετρητών που
  παραλαμβάνει.  Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έχει την υποχρέωση να καταθέσει συνολικά τα ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας εντολέα - πωλητή, εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Το αντίγραφο του «συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς
  (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.)  που παραδίδεται στον αγοραστή των αγαθών και αναγράφει το ποσό που αυτός κατέβαλε διαφυλάσσεται μέχρι το χρόνο παραγραφής της χρήσης μέσα στην οποία το έλαβε. .......
  Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1079/2015.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNXoyQldyb0JDVTQ/view?usp=sharing