Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας (φέτος 19 Φεβρουαρίου 2018).
Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).
Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η Καθαρά Δευτέρα πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΑΚΙΝΗΤΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

   Τρεις σημαντικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων βρίσκονται προ των πυλών. Μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης βρίσκεται στην τελική ευθεία η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών που θα κάνει το φορολογικό τοπίο των ακινήτων πιο ορθολογικό και δίκαιο. Παράλληλα, αλλαγές επίκεινται και στον φόρο κατοχής ακινήτων, τον ΕΝΦΙΑ, προκειμένου να επαναρρυθμιστεί μετά την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών, ενώ εντός του 2018 θα πληρωθεί για πρώτη φορά φόρος εισοδήματος για όσους εκμισθώνουν βραχυχρόνια τα ακίνητά τους μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.Eδώ.

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΕΓΚ.7/2018 ΕΦΚΑ -ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ

Με την εγκύκλιο 7/16.2.2018( Αρ.Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731) του ΕΦΚΑ  με θέμα "Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Ειδικότερα.
 Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19.5.2017) προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2018 και για κάθε επόμενο έτος ως εξής:
«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».
Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο 7/2018 του ΕΦΚΑ. Εδώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

                                     Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι οι εισφορές Ιανουαρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 28.2.2018.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΕΦ Α 1025807 ΕΞ 2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΠΕΥ

Με την  ΔΕΕΦ Α 1025807 ΕΞ 12.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Παροχή πληροφοριών περί του φορολογικού χειρισμού, από πλευράς ΦΠΑ, των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.3691/2008, που εφαρμόζουν οι ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες τους " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Στην περίπτωση που οι ΑΕΠΕΥ προβαίνουν στην τιμολόγηση (διακριτά από τις επενδυτικές υπηρεσίες που αυτές παρέχουν) των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.3691/2008 που εφαρμόζουν προς τους πελάτες τους θα πρέπει στο στοιχείο που θα εκδοθεί να υπολογιστεί και ο αναλογών ΦΠΑ με τον ισχύοντα συντελεστή (24%).
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1025807 ΕΞ 2018. Eδώ.

ΠΟΛ.1027/2018- ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Με  την  Πολ.1027/12.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  "Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Στην παρούσα εγκύκλιο παρατίθενται οι βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία της πτώχευσης με τους ν. 4446/2016, ν. 4472/2017, ν. 4491/2017 και ν. 4512/2018 και ενδιαφέρουν άμεσα το Δημόσιο ως πιστωτή που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία και παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων από τη Φορολογική Διοίκηση.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1027/2018.Εδώ

ΠΟΛ.1026/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡIKΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑBΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 54 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ.

Με  την  Πολ 1026/12.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 και πλέον ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) παραβάσεις και αντίστοιχα πρόστιμα για τη μη έκδοση, ή την ανακριβή έκδοση ή λήψη παραστατικών που αφορούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη συνοδευτικών στοιχείων διακίνησης, καθώς και για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1026/2018 Eδώ,

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Α.Π. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/2018 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με την  Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14.2.2018 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα " διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016 βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), των αυτοαπασχολουμένων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και των αγροτών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ) αποτελεί το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται από 1/1/2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το έτος 2018 η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος (άρθρο 58 παρ. 1 του ν.4472/2017).
 Δείτε ολόκληρη την Α.Π. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/2018 .Eδώ.

ΠΟΛ.1023/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ

Με την Πολ.1023/12.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Ως αξία κτήσης των παγίων για τον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 στην περίπτωση απόκτησης αυτών συνεπεία μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο εξυγίανσής της με βάση τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν τη κατάργησή τους, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παγίων όπως αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο.
Ως προς τον φορολογικό χειρισμό των μισθωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης του ν.1665/1986 που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μεταβιβάζονται στην αποκτώσα εταιρεία με την συναίνεση του εκμισθωτή, ισχύουν τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινιστεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 έγγραφό μας, καθόσον στην περίπτωση αυτή η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται διά σωρευτικής αναδοχής σ' όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού χρηματοδοτικού μισθωτή.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1023/2018.Εδώ.

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Α.Π : Β/7/ΟΙΚ. 7713/466/2018-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Με την Α.Π : Β/7/ΟΙΚ. 7713/466/12.2.2018  Απόφαση  του Υπουργείου Εργασίας  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640)  Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών  έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.¨ διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 2 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, δύνανται να υποβάλλουν άπαξ έως 31/12/2018 ηλεκτρονικά αίτηση που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ρύθμιση των οφειλών τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), εφόσον αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 50.000€. ...
Δείτε ολόκληρη την Α.Π : Β/7/ΟΙΚ. 7713/466/2018 .Eδώ.

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

ΑΚΙΝΗΤΑ: OI 21 ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ

Αλυσιδωτές αντιδράσεις σε δεκάδες φόρους και τέλη πρόκειται να προκαλέσει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Πρόκειται για την υλοποίηση της μνημονιακής δέσμευσης για εξίσωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων που θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί το αποτέλεσμα βεβαίωσης και είσπραξης πολλών φόρων που βαρύνουν την ακίνητη ιδιοκτησία και όχι μόνο. Οι νέες αντικειμενικές σχεδιάζεται να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2018 που σημαίνει ότι θα επηρεάσουν και αναδρομικά τους φόρους που υπολογίζονται με τις αντικειμενικές. Οι φόροι που θα επηρεαστούν από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ανέρχονται σε 21 και είναι:
 1. ΕΝΦΙΑ: Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων  υπολογίζεται με βάση τις τιμές ζώνης των ακινήτων. ........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital Eδώ. 

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Με την  ΔΕΑΦ  1021217 ΕΞ 1.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η διάταξη της περ.β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4172/2013 αναφέρεται γενικά στην αποζημίωση για έξοδα κίνησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ  1021217 ΕΞ 2018 Eδώ.

ΠΟΛ.1022/2018-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Φ.Δ.Χ & Τ.Λ.Δ.Χ

Με την Πολ.1022/5.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ(Τ.Λ.Δ.Χ.) "  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 - Το τίμημα που εισπράττουν οι φορείς χορήγησης από τους ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος εμπίπτει στην απαλλαγή του άρθρου 22.1.ιε΄ του Κώδικα ΦΠΑ μόνο εφόσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες είναι μέλη των φορέων χορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι φορείς δεν δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.
- Αντίθετα, όταν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν αποτελεί μέλος του φορέα που χορηγεί η ανανεώνει το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, το τίμημα που καταβάλλει στο φορέα για την πράξη αυτή υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι φορείς χορήγησης έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους κ.ά.).
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1022/2018. Eδώ.

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Φ.Κ.Α ΕΩΣ € 50.000

Αναρτήθηαν στο site  www.keyd.gov.gr,  24  Συχνές Eρωτήσεις-Απαντήσεις για την ρύθμιση οφειλων  στο Δημόσιο και Φ.Κ.Α έως €50.000.
1. Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα;
Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, Α'167) αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εφόσον:
i. Έχει κάνει έναρξη εργασιών.
ii. Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
iii. Έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.  .......
Δείτε και τις 24 Συχνές  Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εδώ.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ,ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Π.Σ
Η επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους, τα δικαστήρια και άλλους φορείς, αναμένεται να εκτινάξει τη χρήση των e-παραβόλων, η οποία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ προχωρά και η έκδοση και πληρωμή τους μέσω ΑΤΜ και POS.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών, επεκτείνει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών παραβόλων σε όλους τους Δήμους της Χώρας. ....
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. Εδώ.

ΠΟΛ. 1021/2018- ΚΟΙΝ. 291/2017 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ

Με  την  Πολ. 1021/1.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ' αριθ. 291/2017 του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, για τις εν λόγω παραβάσεις δύνανται να τύχουν εφαρμογής και μετά την κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., οι ουδέποτε καταργηθείσες μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του ΚΦΔ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, δηλαδή, εφόσον το νέο καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον ίδιο τον φορολογούμενο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1021/2018. Εδώ.

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟΛ.1018/2018-ΓΝΩΜ 215/2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Με  την  Πολ.1018/1.2,2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

 Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των χορτολιβαδικών εκτάσεων που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοικοινότητα καθώς και των βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών (περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979) γίνεται κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλαδή με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους και όχι μόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, όπως μέχρι σήμερα προβλέπονταν για τα δάση
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1018/2018 Εδώ.

ΠΟΛ.1020/2017-ΚΟΙΝ.ΓΝΩΜ 266/2017 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με  την  Πολ.1020/1.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚδιευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή(η οποία έγινε αποδεκτή) το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων, πριν από την ισχύ του ν. 4110/2013, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα, αποτελεί εισόδημα των εργαζομένων από μισθωτές υπηρεσίες, κατά το άρθρο 45 Κ. Φ. Ε, το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση κατά τον χρόνο που οι δικαιούχοι της ασφαλιστικής παροχής (ασφαλίσματος) απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης αυτής, όχι μόνον όταν η ασφάλιση επιβάλλεται από τον νόμο ή έχει αποτελέσει όρο μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών της εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης, αλλά και στην περίπτωση της καταβολής των ασφαλίστρων για τον μισθωτό εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, εξ αφορμής, πάντως, της σχέσεως εργασίας, ακόμα και αν ο εργοδότης είχε επιφυλαχθεί του δικαιώματος της μονομερούς διακοπής της καταβολής των ασφαλίστρων. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1020/2017 Eδώ.
Δείτε την Γνωμ, 266/2017 του Ν.Σ.Κ.Εδώ.

ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 -ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ  1017570 ΕΞ 1.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο εισόδημα. Επομένως, αναγράφονται στον κωδ. 781 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα ανωτέρω ποσά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με την τυχόν καταβαλλόμενη διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, καθόσον αυτή αποτελεί με βάση την περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 απαλλασσόμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Δείτε ολόκληρη την   ΔΕΑΦ  1017570 ΕΞ 2018   Eδώ.

ΠΟΛ.1019/2018-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Με  την  Πολ. 1019/2.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α'170) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να αποδεχθεί, με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, η οποία υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου, εντός της προθεσμίας για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής,
α) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17.1.2018 ή
β) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία.
  Περαιτέρω ως κίνητρο για την εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, παρέχεται η μείωση στο 60% του επιβληθέντος με την παραπάνω πράξη προστίμου,.......
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1019/2018. Eδώ.

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟΛ.1015/2018-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την Πολ.1015/30.1.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  308/2.2.2018  τεύχος Β’- με θέμα " Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94).) "  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης του φόρου διαμονής, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου αυτού, το υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης του «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (94 Α΄), όπως ισχύουν.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1015/2018. Eδώ.

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(FRANCHISING)

Με την  ΔΕΑΦ  Β 1017519 ΕΞ 1.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising). "  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Σε κάθε περίπτωση μία εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα τα οποία προμηθεύεται τόσο από προμηθευτές (δικαιοπάροχους) προς τους οποίους καταβάλλει δικαιώματα όσο και από τρίτους, οι καταβολές των δικαιωμάτων εκπίπτουν κατά τον χρόνο πώλησης των εμπορευμάτων μέσω του κόστους πωληθέντων. Κατά συνέπεια, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποια εμπορεύματα αντιστοιχούν οι καταβολές δικαιωμάτων και σε ποια όχι. Ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό και οι εν λόγω καταβολές δεν έχουν ενσωματωθεί εν τέλει στο κόστος πωληθέντων, τα ποσά που εμφανίζονται σε τυχόν χωριστά τιμολόγια θα εκπίπτουν με βάση τις γενικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 περί έκπτωσης των δαπανών. 
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ  Β 1017519 ΕΞ 2018 .Eδώ.

ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018-ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Με την ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 1.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Οσον αφορά σε κοινόχρηστα οχήματα, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα δεν έχουν παραχωρηθεί από την εργοδότρια επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν συνιστούν για τον εργαζόμενο παροχή σε είδος. ..........
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018 Eδώ.

ΠΟΛ.1017/2018-ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Με  την  Πολ. 1017/1.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα."   διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Συνοπτικά, οι κυριότερες μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις σχετικές μεταβατικές διατάξεις, είναι οι ακόλουθες:
• Θέσπιση διενέργειας και των κατά ΚΕΔΕ διενεργούμενων πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστική διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από 1.5.2018 
• Εναρμόνιση του χρόνου και τρόπου διενέργειας πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα πρότυπα του ΚΠολΔ
• Θέσπιση ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού σε διαδικτυακό τόπο και μεταβολή / εναρμόνιση του χρόνου κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων)
• Θέσπιση ελάχιστου / υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) ..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1017/2018. Εδώ.

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΟΑΕΔ -ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την Α.Π.:7495/01.02.2018 του ΟΑΕΔ με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α ' 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α' 137)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ο άνεργος, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρo 7 του ν. 2112/1920 (Α' 67) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται, εάν μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ξεκινά από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης στον εργοδότη.  ......
 Δείτε ολόκληρη την Α.Π.:7495/01.02.2018. Eδώ.

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Διαθέσιμη στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (οφειλές δηλαδή για τις οποίες δεν έχει λήξει καμία δόση).
Υπενθυμίζουμε ότι  η ρύθμιση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 114 του Ν.4514/2018.

Ν.4514/2018-ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ Νο 14 /30.1.2018 τεύχος  Α' ο  Ν. 4514/2018 με θέμα "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις "
Ειδικότερα,

 Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 111,112,113,114,115,116,117 και αναλύονται στην  ανάρτησή μας της 15/12/2017. Με τροπολογία προστέθηκε και το άρθρο 120 που τροποποιεί τον Φόρο Διαμονής
 Διευκρινίζεται ότι ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις οριζόμενες διακρίσεις.
Κατεβάστε τον Ν.4514/2018 Eδώ.

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1014/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Με την Πολ.1014/29.1.20182018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα" Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016."    διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων ετών, οι οποίες μεταφερόμενες (συμψηφιζόμενες) με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια χρήση, πραγματοποιείται και διανομή κερδών θα πρέπει τα προς διανομή ποσά να φορολογούνται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, ξεχωριστά (αυτοτελώς).
Το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που δεν έχουν υπαχθεί σε φορολόγηση προστίθεται στις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες,..
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1014/2018. Eδώ.

ΣΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με την  Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ. 5472/128/29.1.2018 του  Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
Μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή των ανωτέρω ασφαλισμένων στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, είναι η συμπλήρωση συνολικά 40 ετών ασφάλισης, η συμπλήρωση των οποίων κρίνεται αυτοτελώς ανά κλάδο ασφάλισης. ....
Δείτε ολόκληρη την Φ10042/οικ. 5472/128/29.1.2018 Eδώ.

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ MADE IN USA

 Νέα εργαλεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ για έσοδα από «ζωντανές» υποθέσεις - Τα στοιχεία που θα υποδεικνύουν τους στόχους των ελέγχων
Σε έτος ηλεκτρονικών ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου αναδεικνύεται το 2018 για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει νέα στρατηγικά projectς που προετοιμάζονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να λειτουργήσουν μέσα στη χρονιά. Για τους σχεδιασμούς αυτούς μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής είχε επαφές και ανταλλαγές απόψεων προ μηνός επί αμερικανικού εδάφους με σημαίνοντα στελέχη του φοροελεγκτικού μηχανισμού του IRS των ΗΠΑ, στο περιθώριο του οικονομικού forum Capital Link, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του newmoney  Εδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *