Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ΑΑΔΕ:ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ myDATA

                                              Αθήνα, 04 Μαρτίου 2024

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Διευρυμένες, από 1/3/2024, είναι οι λειτουργικότητες της πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση εφαρμογής του κανόνα των ανεκτών αποκλίσεων, κατά τη δήλωση εξόδων που υπερβαίνουν κατά 30% τα έξοδα που έχουν διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ειδικότερα, εφεξής η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ παρακολουθεί το σύνολο των εξόδων που δηλώνονται προοδευτικά σε όλο το φορολογικό έτος και συγκρίνει το άθροισμα αυτών με το άθροισμα των εξόδων της επιχείρησης που έχουν καταχωρηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα στην πλατφόρμα myDATA.

Α.1035/2024-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ POS-TΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 
  την  Α. 1035/ 29.2.2024  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1377/29.2.2024 τεύχος  Β-' με θέμα " Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β’ 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ»."  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,   ...αποφασίζουμε:

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Α. 1034/2024-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΑΦΔΣΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Με  την  Α. 1034/29.2.2024 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1376/29.2.2024 τεύχος  Β-'με θέμα " Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1073/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου» (Β’ 4516 και Β’4606). "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,.........αποφασίζουμε:
      Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1073/18.5.2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών

Δ.15/Δ΄/14831-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Με την Απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ΄/14831 των Υπουργείων Οικονομίας -Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1391/1.3.2024 με θέμα "Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης."ορίζεται ότι.Ειδικότερα,....αποφασίζουμε

                  Άρθρο 1
      Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα εξειδικεύει τα ζητήματα που αφορούν την ανάληψη υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) απασχόλησης από εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ:
α. λόγω γήρατος,
β. λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο),

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΑΔΕ:ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

                                                     Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2024
                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας του ν.27/1975 που υπέβαλλαν τη δήλωση εμπρόθεσμα αλλά, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν την Ταυτότητα Οφειλής, δύναται να καταβάλουν την 1η δόση του φόρου που προκύπτει από αυτήν χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την 4η Μαρτίου 2024 αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω
συστήματος πληρωμών IRIS

Ο.Ε.Ε.-Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 15/3/2024 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά το τέλος του διμήνου κάθε έτους υποχρεούται να διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ το αρχείο των λογιστών-φοροτεχνικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στο αρχείο είναι καταχωρημένοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί που έχουν υποβάλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

ΥΠΕΘΟ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1+1 ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ POS-TΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ


  Στο 85% η αναβάθμιση των συστημάτων POS-ταμειακών – Ξεπέρασαν τις 60.000 οι διασυνδέσεις

 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την παράταση για 1+1 μήνα αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Η απόφαση αυτή ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα της ίδιας της αγοράς παρόχων POS και ταμειακών μηχανών όσο και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου. Σημειώνεται ότι η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει αναβαθμιστεί το 85% των συστημάτων POS και ταμειακών, ενώ οι διασυνδέσεις ξεπέρασαν τις 60.000, με τα προγραμματισμένα ραντεβού τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανέρχονται στις 20.000.

ΟΕΕ: ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ -POS-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο επιπλέον, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, και τη χορήγηση περιόδου ανοχής μέχρι τις 10 Μαρτίου 2024 για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Ιανουαρίου 2024, ζητά, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Τροπολογία για την «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025» και για το επίδομα μητρότητας

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που περιλαμβάνει την «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025» και το επίδομα μητρότητας.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΕΡΓΑΝΗ -ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                   28/02/2024

Δεδομένης της πρώτης εφαρμογής της κάρτας εργασίας στη Βιομηχανία και στο Λιανεμπόριο και δεδομένης της μεταβολής του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2024, η δοκιμαστική περίοδο (trial περιβάλλον) των εφαρμογών του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσει 01/05/2024.

Από 1/7/2024 θα ξεκινήσει η πλήρης επιχειρησιακή εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

ΕΦΚΑ-ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                          Αθήνα,  26/2/2024

Τέθηκε σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα δήλωσης εργασίας για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Συνταξιούχοι - Δήλωση Απασχόλησης ή πληκτρολογώντας απευθείας τον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php οι συνταξιούχοι που ήδη απασχολούνται ή έχουν αναλάβει για πρώτη φορά εργασία μετά την 1/1/2024, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση για την απασχόλησή τους.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

YΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2024 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2024 μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, λόγω του ότι συμπίπτει με τη Μεγάλη Τετάρτη. Η απόφαση για τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -POS(KYA 8139/2024)

Οι οντότητες που λαμβάνουν πληρωμή από πληρωτή, δηλαδή φυσικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτόν τον λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής, εφόσον ο πληρωτής ενεργεί ως καταναλωτής για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή εμπορική του δραστηριότητα.

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

ΑΑΔΕ- 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ VOUCHER TΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ POS

              
                                                   Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024
             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4 ερωτήσεις-απαντήσεις για τη χρηματοδότηση μέσω voucher της αγοράς και διασύνδεσης POS
1. Πώς μπορώ να καλύψω το κόστος ή μέρος του κόστους για την αγορά POS και τη διασύνδεσή του με την ταμειακή μηχανή;
Ένα σημαντικό μέρος του κόστους για την αγορά POS και τη διασύνδεση του με ταμειακές μηχανές καλύπτεται μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές». Η ενίσχυση έχει τη μορφή επιταγής (voucher) και ο κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει σε εγκεκριμένους από το Πρόγραμμα προμηθευτές.

ΥΠΕΘΟ-ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ 15% ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας Pillar II για το παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης

 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας, που προβλέπει τη θέσπιση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους ημεδαπούς ομίλους μεγάλης κλίμακας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε συμπληρωματικό φόρο έως της τάξεως του 15% επί των κερδών.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

ΠΟΦΕΕ-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΗΜ ΜΕ POS ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ κ. Βασίλειος Καμπάνης μίλησε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, σχετικά με το σχέδιο νόμου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα επί των άρθρων που αφορούν την διασύνδεση ΦΗΜ με POS.

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ-ΜΕΧΡΙ 1/3/2024 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ

 Από τα Γραφεία Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στον ορισμό νέας προθεσμίας, έως την 1η Μαρτίου 2024 (αντί της 22/2/2024), για την υποβολή, τροποποίηση ή διόρθωση αιτήσεων και την επιβεβαίωση των απαραίτητων στοιχείων, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων για το τρέχον έτος, προχώρησαν με κοινή τους απόφαση ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης και Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Ο εν λόγω όρος της ασφάλισης κατοικιών φυσικών προσώπων, σε συνάρτηση με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, όπως θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, αφορά ασφαλιστήρια συμβόλαια έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα) για το έτος 2024.

ΕΦΕΕΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 23/2/2024-ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για την ολομέλεια των πρόεδρων των ενώσεων της ΠΟΦΕΕ
Κάλεσμα για την κινητοποίηση μας στις 23/2/2024
Ο αγώνας συνεχίζεται…
Κλείνουμε τα γραφεία μας στις 23/2/2024, απέχουμε από κάθε φορολογική ή λογιστική πράξη.
Όλοι συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΕΦΕΕΑ στις 23/2/2024 και ώρα 11.00 στο Υ.Ο ( Καραγεώργη Σερβίας 10).
Συμμετέχουμε στο πανεργατικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 28/2/2024 ώρα 10.30 π.μ.

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

ΥΠΕΘΟ- ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ POS ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σαφείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις παρείχε κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, σε πλήθος ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, τόσο σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης, αλλά και σε σχέση με οικονομικά ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, για την προθεσμία προμήθειας POS, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ύστερα και από την παράταση ενός μηνός που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους υπόχρεους. Ως προς το ενδεχόμενο παράτασης στη διασύνδεση ταμειακών και POS επί του παρόντος δεν προβλέπεται.

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

ΑΑΔΕ:myDATA:ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ myDATA ΚΑΙ ΤΟ TIMOLOGIO

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις νέες εκδόσεις v1.0.8 του myDATAκαι v1.5.0 για το timologio θέτει σε λειτουργία από σήμερα Τρίτη 20/02/2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,  για την προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών της πλατφόρμας στις σχετικές επικαιροποιήσεις της απόφασης Α. 1138/2020. Οι προσθήκες στις νέες εκδόσεις είναι αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τους φορείς της αγοράς, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

ΑΑΔΕ:5+1 EΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ POS ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 
             Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2024

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, η ΑΑΔΕ απαντά σε 5+1 κρίσιμες ερωτήσεις για το έργο της διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα.

1. Ποιες είναι οι φάσεις για τη διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων;

1.1. Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων:  Συστήθηκε, τηρείται και επικαιροποιείται συνεχώς στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) (Α. 1137 /06.09.2023). Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων δηλώνονται αυτοματοποιημένα μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers)

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ POS, ΦΗΜ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ

 Mε τα άρθρα 42 έως και 45  του Σ/Ν του ΥΠΕΘΟ  που κατατέθηκε στην Βουλή με θέμα " Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις"επιβάλλονται πρόστιμα σε παρόχους POS , Φ.Η.Μ , και σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται.

Ειδικότερα,

Με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου ορίζεται η υποχρέωση εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας να μεριμνήσουν, ώστε οι τύποι Φ.Η.Μ. να είναι συμβατοί με τους

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Ε.2010/2024-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΦΗΜ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕFT/POS

 
Με την  Ε. 2010/16.2.2024  της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β’ 3940) απόφασης του
Διοικητή της ΑΑΔΕ 
"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

  Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να επιλυθούν
πρακτικά ζητήματα που έχουν προκύψει κατόπιν θέσης σε ισχύ της υπό στοιχεία Α.1098/2022
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

ΥΠΕΘΟ-ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ POS TAMEIAΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Νέοι κύκλοι χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια για την αγορά και την διασύνδεση των POS

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αυστηρότερα πρόστιμα και κυρώσεις όχι μόνο για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές τους μηχανές, αλλά και για τους παρόχους των POS, των ERPs και των ταμειακών μηχανών σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 10/2024-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ (ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,ΑΥΤΟ/ΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ)

 Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ η Εγκύκλιος 10/2024 (Α.Π. 231513/15.2..2024) με θέμα" Καταβολή Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, των συνταξιούχων «εξ ιδίου δικαιώματος» οι οποίοι παράλληλα ασφαλίζονται ως Μη Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες" με την οποία διευκρινίστηκαν τα παρακάτω.Ειδικότερα,

 ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ ΤΑ΄ 211/20-12-2023).
2. Η αριθ. 1/2024 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.
3. Η αριθ. 7/2024 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών/Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ. 

Α.1025/2024-ΜΕΧΡΙ 29/2/2024 ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Φ.Ε. 2023

 Με  την  Α. 1025/13.2.2024 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  1063/14.2  τεύχος  Β-'   με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023."  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο.Ε.Ε -ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΗ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ-17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

 Σημαντικά θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και με την ευθύνη των λογιστών, εγείρονται από την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α. 1020/2024) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων των επιχειρήσεων στο myDATA, και η οποία ορίζει ότι τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων – εξόδων καθορίζονται σε 30%, τόσο στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, όσο και στην περίπτωση δεδομένων εξόδων, ανά φορολογική περίοδο δήλωσης φόρου, σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

ΠΟΦΦΕ -ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΕΘ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε9 ΤΟΥ 2024

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 151

Θέμα: Αίτημα για διορθώσεις Ε9 έτους 2024

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσια επιστολή της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) σχετικά με τις διορθώσεις του Ε9 για το έτος 2024.

Συγκεκριμένα στο αίτημά της η Ένωση αναφέρει:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

ΑΑΔΕ-ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ POS ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ

                                                Αθήνα, 12Φεβρουαρίου 2024

                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δρομολογούνται αυστηρές κυρώσεις για όσους παρόχους POS δεν σπεύσουν να αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του έργου της ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, ενόψει της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου την 29η Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή, εστάλησαν e-mails στις πρώτες 15.000 επιχειρήσεις, που διαθέτουν ταμειακή μηχανή, και οι πάροχοι των οποίων έχουν αναβαθμίσει τα POS τους.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ο ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΣΕ 11 ΔΟΣΕΙΣ & ΣΕ 12 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2025-ΜΕΧΡΙ 8/3/2024 ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ Ε9 ΤΟΥ 2024

 Με τροπολογία (93/8) που κατατέθηκε στην Βουλή στο Σ/Ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα "Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης"ορίζονται τα ακόλουθα.

 Με Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις.
1.α. Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ.). κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα. ακίνητα σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής Προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της προαναφερόμενης απαλλαγής. ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *