Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικές διατάξεις για τον ρόλο, τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρα 37-40), ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νομικού πλαισίου.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορισμένοι υπεύθυνοι αλλά και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται πλέον να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

ΠΟΛ.1100/2018-ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την Πολ.1100 /23.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ. 130/2017 γνωμοδότηση του

ΠΟΛ.1099/2018-ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Α.Δ.Φ. Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Με την Πολ.1099 //23.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας."  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.  Ειδικότερα,
  Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ. 13/2018 γνωμοδότηση του Β΄

ΠΟΛ.1098/2018-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ


Με την Πολ.1098/23.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση της αριθμ. 30/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ " διευκρινίζονται  τα
ακόλουθα. Ειδικότερα,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ.30/2017 γνωμοδότηση του Νομικού

ΠΟΛ.1097/2018-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Με την Πολ.1097/22.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
Το ειδικό επίδομα οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται ούτε σε φόρο ούτε και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα προς όσα προβλέπονται με την Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ΠΟΛ 1091/2018 (ΦΕΚ Β' 1846), για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της σχετικής δήλωσης.

ΠΟΛ.1095/2018-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Α(ΕΝ.Φ.Ι.Α) ΤΟΥ Ν.4174/2013


Με την  Πολ.1095/21.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
 Ειδικότερα  
Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 για τα έτη κατά τα οποία ο εκκαθαριστής

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΠΟΛ.1091/2018-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Με την  Πολ.1091/18.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ1846/22.5.2018 τεύχος  Β΄ - με θέμα " Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 ( Α΄179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού. " ορίζονται  τα  ακόλουθα.        
 Ειδικότερα
      Άρθρο Μόνο
 1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Μία λίστα για τον έλεγχο των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, δημιούργησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των μελών της.
  Αυτός ο οδηγός με την λίστα ελέγχου έχει σχεδιαστεί για να

ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤ. & ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Η ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Α.Ε.

Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ  1077946  ΕΞ 21.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013, σε περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής σε άλλη εταιρεία (ΕΠΕ ή ΙΚΕ) ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.,

ΠΟΛ.1092/2018-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ


Με την Πολ.1092/21.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,
  - Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι στην έννοια της διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, των αποθεματικών

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/05/2018 Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τέθηκε σε διαβούλευση  το Σ/Ν  περί  Ανωνύμων Εταιρειών  το οποίο θα αντικαταστήσει τον Ν.2190/1920. http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8911
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
 Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 31/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
- Δείτε το Σ/Ν. Eδώ.
- Δείτε την Αιτιολογική έκθεση Εδώ.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

ΔΕΑΦ Β 1075697 ΕΞ 2018 -ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1075697ΕΞ 15.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
 Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το πάγιο μέρισμα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε2 ΚΑΙ Ε3 ΤΟΥ Φ.Ε. 2017

Αναρτήθηκαν στο site της  ΑΑΔΕ, " Οι Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις " για το Ε2 και Ε3, του φορολογικού έτους 2017.
-Κατεβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις του Ε2 Εδώ. 
-Κατεβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις του Ε3   Εδώ.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Ν.4537/2018-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/2366/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4537/2018 -ΦΕΚ 84Α /15.5.2018 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες"
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται  με το νόμο αυτό απαριθμούνται κατωτέρω. 

Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ,  η  Αποφ. Α.Π. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 20.4.2018-ΦΕΚ 1686/15.5.2018 με  το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018.
Ειδικότερα,
Την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 22 και τον καθορισμό στοχοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/27-05-2016) των οργανικών μονάδων της Αρχής για το έτος 2018, ως ακολούθως:....
Δείτε τοΕπιχειρησιακό Σχέδιο Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.873/2018-ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 873 ΕΞ 15.5.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), όπως αυτό ερμηνεύθηκε με την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, παρέχεται η δυνατότητα διαφύλαξης των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική)

ΣΛΟΤ: Α.Π.502/2018-ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 502 ΕΞ 15.5.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα "Yπερανάληψη" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Υπερανάληψη ονομάζεται συνήθως η σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα που επιτρέπει την διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων με πιστωτικό υπόλοιπο για τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα, ανάλογα με την σύμβαση, επιτρέπει την διατήρηση του «ελλειμματικού» λογαριασμού για συγκεκριμένο ποσό (το πιστωτικό όριο) και χρονικό διάστημα.

ΓΝΩΜ.1680/2018-ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ 2012 & 2013 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Κοινοποιούμε το πρακτικό της 1680/2018 Γνωμ του Ν.Σ.Κ  (που σας είχαμε προαναγγείλει στην δημοσίευσή μας της 14.5.2018 όταν δημοσιεύσαμε την 1262/2018 Απόφαση της ΔΕΔ) το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ , περί του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για  τη διενέργεια έλεγχου και έκδοση, καταλογιστικών πράξεων,σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό της παρ. 5 άρθ. 82 του ν,2238/1994, χωρίς παρατηρήσεις

ΕΦΚΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής:

ΠΟΛ.1089/2018- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Με  την  Πολ.1089/14.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α'176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α'63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.            
Ειδικότερα      
Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τα παρακάτω:

ΠΟΛ 1084/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1137/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ


Με την Πολ.1084/10.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  - ΦΕΚ 1690/15.5.2018 - με θέμα "Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1137/2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. 

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΑΑΔΕ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προέβη σήμερα με Απόφαση του στην επιλογή και τοποθέτηση είκοσι έξι (26) Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α' τάξης της Αττικής, με κύρια κριτήρια το επίπεδο κατάρτισης, τις δεξιότητες και την εμπειρία που αυτοί διαθέτουν στο φορολογικό αντικείμενο και με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. σε καίριες θέσεις ευθύνης που συμβάλλουν καθοριστικά στο έργο του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας....
Δείτε  ολόκληρο το Δ.Τ της ΑΑΔΕ Eδώ

ΠΟΛ.1088/2018- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 124/2017 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΚΤΕΟ


Με την Πολ.1088/11.5.2018   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    

ΣΛΟΤ: Α.Π.622/2018-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 622 ΕΞ 8.5.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όπως προκύπτει από το ερώτημά σας, ο Όμιλος συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.»).

ΠΟΛ 1087/2018-ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΡΞΗ


Με την  Πολ.1087/11.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 - Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, δεν έχουν ευκαιριακό και παρεπόμενο χαρακτήρα

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3190/1955 ΠΕΡΙ Ε.Π.Ε.

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  απο το Υπουργείο Οικονομίας και  Ανάπτυξης  Σ/Ν  με θέμα "Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις."
 Ειδικότερα,
 Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.3190/1955 αναφορικά με την λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στα εξής κατά βάση σημεία:
1. Ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μίας Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ.

ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΑΕ


Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ  Β 1073111 ΕΞ 11.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
 - Από στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι μεταξύ των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος,

ΠΟΛ.1086/2018-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ Ν.Π ΤΟΥ Ε.Ο.Χ


Με την  Πολ.1086/11.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε την 207/2017 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

ΑΠΟΦ.1262/2018 ΤΗΣ Δ.Ε.Δ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (?) ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 & 2013 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ Φ. Π.

 Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ  η  Απόφαση 1262/8.2.2018 της  Δ.Ε.Δ  σύμφωνα με την οποία " Το δικαίωμα του Δημοσίου για τον έλεγχο της χρήσης 2011, είχε ήδη υποπέσει σε παραγραφή από τις 30/04/2014 "για τις επιχειρήσεις που έλαβαν Φορολογικό  Πιστοποιητικό  καθότι δεν ελέχθησαν εντός του 18 μηνου που προέβλεπε η  Πολ.  1159/2014. Κατά ανάλογη εφαρμογή  υποστηρίζεται ότι έχουν παραγραφεί και οι χρήσεις  2012 και  2013. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *