Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ.1043/2017- ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Με  την  Πολ. 1043 /22.3.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3) 
 Για το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2016, δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες και επισημάνσεις για την ορθή συμπλήρωσή του:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1043/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdGw4WVNXS3JMUEU/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1040/2017-ΜΕΧΡΙ 10/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με την Πολ.1040/20.3.2017 της  Υφυπουργού Οικονομικών ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 973/22.3.2017 τεύχος Β' ) με θέμα " Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                    αποφασίζουμε
1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), καθώς και η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, παρατείνεται μέχρι τις 10 Απριλίου 2017. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                   Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017
                                                            Η Υφυπουργός
                                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ.1026/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2017

Με  την  Πολ. 1026/21.2.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  943/21.2.2017 τεύχος  Β'  με θέμα  " Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει "ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως: 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2016, οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' υποβάλλονται μέχρι και 31/03/2017». 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1026/2017.

ΠΟΛ.1023/2017-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ

Με  την  Πολ. 1023/10.2.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  943/21.2.2017 τεύχος  Β'  με θέμα  " Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που παραδίδουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της προσφυγικής κρίσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως θεσπίστηκαν με το άρθρο 73 του ν. 4375/2016, ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1023/2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWNGRzhrYjBWZDg/view?usp=sharing

ΤΟ 1,6% ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Μόλις 120.000 πολίτες πληρώνουν το 29,5% του συνόλου του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που εισπράττει το κράτος, σύμφωνα με έρευνα της δια ΝΕΟσις που παρουσιάζει η «Καθημερινή».
Πρόκειται για πολίτες με εισοδήματα 42.000 ευρώ και άνω, που αποτελούν μόλις το 1,6% των φορολογούμενων, σύμφωνα με δεδομένα από το 2014.
Από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι το Δημόσιο χάνει ετησίως έως και 16 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της φοροδιαφυγής, ποσό το οποίο αποτελεί το 32% των συνολικών ετήσιων εσόδων του κράτους.
Η αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η υπερφορολόγηση, η πολυνομία, οι χιλιάδες νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλιοι συνθέτουν τις αιτίες της φοροδιαφυγής. 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση και στην εξέλιξη της φοροδιαφυγής θα πρέπει να αναζητηθούν στην φορολογική πολιτική και στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας εν γένει.
Σύμφωνα μάλιστα με τα ευρήματα, οι άγαμοι είναι αυτοί που φαίνεται να φοροδιαφεύγουν λιγότερο σε σύγκριση με τους έγγαμους.
πηγή.skai.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ.1042/2017-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ( ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Φ.Σ.Κ.

Με  την  Πολ.1042/20.3.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "      Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Kατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των οριζομένων στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4254/2014 από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1042/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pam1LaGFfS05CTjA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1041/2017-Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με  την  Πολ. 1041 /20.3.2017   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α'/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985)."  διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α'/23 - 07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, Κεφάλαια 1-9, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), για ενημέρωσή σας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του ένατου άρθρου του άρθρου 1 του ιδίου νόμου οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση με την οποία αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ' άρθρο 924 ΚΠολΔ διενεργείται μετά την 1.1.2016. Πριν από την παράθεση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο ανωτέρω νόμος στο δίκαιο της (κοινής) αναγκαστικής εκτέλεσης, υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 89 του ν.δ. 356/1974- Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) στο πεδίο εφαρμογής της είσπραξης των δημοσίων εσόδων σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1041/2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRFNUbTIzRHh4QjQ/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 -ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ

Με την Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 της  ΑΑΔΕ με θέμα " Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «…………...», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993". διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένου ότι η εν λόγω εισφορά πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 και επομένως το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει κατά τη μεταβατική περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης και μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω εισφοράς περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της εισφέρουσας εταιρείας, η «……………….» δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της την εν λόγω δαπάνη αγοράς φυσικού αερίου (μέσω του κόστους πωληθέντων) το φορολογικό έτος 2016.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUG1TNXg3R1R6NVk/view?usp=sharing

ΑΠΟΦ. 31637/2017-ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΚΑΙ ΕΕ

Με την Απόφαση 31637 /15.3.2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β'  928/20.3.2017) με θέμα " Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
Τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, II και III της παρούσης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου και το οποίο είτε χρησιμοποιείται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε κατατίθεται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής:
Δείτε ολόκληρη την Αποφ.31637/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQlRXSFM1Z3ZqZDA/view?usp=sharing

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Δελτίο Τύπου
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποσαφηνίζει τα εξής:
-  Οι μόνες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου, είναι αυτές που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 4 του ν.4387/2016 (πολεμικές συντάξεις, συντάξεις Εθνικής Αντίστασης, συντάξεις λογοτεχνών-καλλιτεχνών, προσωπικές συντάξεις, συντάξεις λόγω ανικανότητας που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης).
- Τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται εξαίρεση των βουλευτών και αιρετών α' και β' βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
-  Σχετικά με παραπλανητικές αναφορές στον Τύπο, αποδεικνύονται αμέσως ψευδείς. Σε ότι αφορά τους ευρισκόμενους εν θητεία βουλευτές, δεν συντρέχει λόγος έκδοσης των συντάξεων και ως προς τον επανυπολογισμό, πρόκειται για μια διαδικασία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2018 και έως τότε θα έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος και γι' αυτή την κατηγορία.
-  Για πολλοστή φορά λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ξεκαθαρίζει ότι καμιά τέτοια εξαίρεση δεν πρόκειται να υπάρξει και οι αιρετοί αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους λοιπούς ασφαλισμένους
της χώρας.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SEPENET.GR

Δελτίο Τύπου
Σας γνωρίζουμε ότι στο PORTAL του ΟΠΣ ΣΕΠΕ (sepenet.gr) ενεργοποιήθηκαν 3 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 2 νέες εκδόσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είχαν ήδη δοθεί προς χρήση.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται πλέον προς τους εργοδότες από το PORTAL του ΣΕΠΕ είναι οι κάτωθι:
1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα (ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ)
2.Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές
3. Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο
Οι 2 νέες εκδόσεις αφορούν στις κάτωθι ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
1.Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (Ενσωματώθηκαν πληροφορίες που αφορούν στο ατύχημα και στον παθόντα)
2.Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας. (Δίνεται πλέον η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αιτούνται άδεια για εργασία και σε περιοχές που δεν διαθέτουν υποκαταστήματα).

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

Αναρτήθηκε σήμερα στο ΥΠΟΙΚ (Νίκης 5-7)  από τους Συλλόγους των Εφοριακών Αττικής , Κυκλάδων και Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας , πανό  διαμαρτυρίας που καταλαμβάνει 4 ορόφους του Υπουργείου σχετικά με την επικείμενη μείωση του αφορολογήτου.

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

TI ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ

Kλείδωσε η μείωση του φόρου ακινήτων στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Το μόνο που μένει ανοικτό είναι το ποσοστό της μείωσης του φόρου με τους θεσμούς να ζητούν μικρότερη μείωση σε σχέση με την ελληνική πλευρά. Η αριθμητική του φόρου και το χρονοδιάγραμμα της μείωσης. Εκτός από τη μικρή μείωση του ΕΝΦΙΑ, οι θεσμοί θέλουν και μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23% καθώς και μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές εταιρειών και εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr
http://www.capital.gr/tax/3198733/ti-erxetai-gia-ton-enfia-sto-paketo-ton-upo-diapragmateusi-antimetron

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

«Η λογική θα σε πάει από το Α στο Β. Η φαντασία θα σε πάει παντού» είχε πει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Τη ρήση αυτή ακολουθούν στην Ελλάδα ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες και καταστηματάρχες των οποίων η φαντασία στη φοροδιαφυγή φαίνεται πως δεν γνωρίζει όρια. Εχουν βρει τους πλέον ευφάνταστους τρόπους για να ξεγλιστρούν από την Εφορία, να κρύβουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, να κλέβουν τον ΦΠΑ ακόμη και τώρα που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι πληρωμές με πλαστικό χρήμα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών. 

«Πειραγμένα» POS που στέλνουν τις εισπράξεις κατευθείαν στο εξωτερικό, αδήλωτες ταμειακές μηχανές, παπούτσια μόνο για το ένα πόδι, αποδείξεις από διπλανά καταστήματα, αποδείξεις μικρότερης αξίας από την πραγματική συναλλαγή, εκπτώσεις για πληρωμή με μετρητά και χωρίς απόδειξη, αλλά και επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους και συνεχίζουν να προσφέρουν την εργασία τους στην αγορά είναι ορισμένα μόνο από τα κόλπα που σκαρφίζονται όσοι θέλουν να ξεφύγουν από τις δαγκάνες της Εφορίας.

Στο γαϊτανάκι της φοροδιαφυγής που έχει στηθεί σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Από καταστηματάρχες, ξενοδόχους, γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους μέχρι ιερείς και νοικοκυρές...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του έθνους.
 http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/taxydaktylourgoi_sti_forodiafygi-65087788/

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΣΟΛ-Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΦΕΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Στο Ενημερωτικό Δελτίο  του  ΣΟΛ μηνός Φεβρουαρίου  2017 περιλαμβάνεται απάντηση σε ερώτημα ( Γνώμη Φορολογικής Επιτροπής ) με θέμα " Η σύναψη σύμβασης άφεσης χρέους δεν αποτελεί κατάλληλη ενέργεια, για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της απαίτησης και συνεπώς δεν μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη ούτε να διαγραφεί η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013"
Δείτε το ερώτημα με την απάντηση του ΣΟΛ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSk5sQVM3WktIa3M/view?usp=sharing

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία  στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις " με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις  στον  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ν. 4172/2013) σχετικά με τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 Ειδικότερα,
 1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 27 και πλέον εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω νομικών προσώπων η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου όχι μόνο από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 (χρέη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών)που ισχύει και σήμερα αλλά και: α) από τη διαγραφή χρεών κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα), ή ως αποτέλεσμα οριστικής διαγραφής ή συμφωνίας ρύθμισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσεων και β) την μεταβίβαση δανείων ή πιστώσεων κατά τα οριζόμενα.
Η ανωτέρω χρεωστική διαφορά εκπίπτει πλέον σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις (αντί των 15 που ίσχυε για τη χρεωστική διαφορά του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 ή του γενικού κανόνα μεταφοράς της ζημίας προς συμψηφισμό με κέρδη για τα επόμενα πέντε έτη).
Το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς δεν θα υπερβαίνει το ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που έχουν λογισθεί έως 30.6.2015 για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «Αναβαλλόμενη Φορολογικής Απαίτηση» (ΑΦΑ).
2. Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 27Α, σχετικά με τις ΑΦΑ των εν λόγω νομικών προσώπων που δύναται να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις αυτών κατά του Δημοσίου, υπό τις οριζόμενες στο ίδιο άρθρο προϋποθέσεις.
α) Προστίθενται στις ΑΦΑ και αυτές που αφορούν στις προσωρινές διαφορές από την προαναφερόμενη χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου.
β) Τίθεται ως πλαφόν του φορολογικού συντελεστή, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ΑΦΑ, αυτός που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015 (δηλ. εφαρμόζεται ο εκάστοτε φορολογικός συντελεστής εφόσον όμως δεν υπερβαίνει το 29%).
γ) Το συνολικό ποσό των ΑΦΑ τόσο από την χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (δηλ. την πραγματοποιηθείσα ζημία κατά το μέρος που δεν έχει αποσβεσθεί φορολογικά) όσο και από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 (δηλ. το ανώτατο ύψος ΑΦΑ που ισχύει και σήμερα), αφού αφαιρεθούν:
τυχόν ποσό οριστικής κι εκκαθαρισμένης απαίτησης, το οποίο προέκυψε σε περίπτωση λογιστικής ζημίας χρήσης από μετατροπή ΑΦΑ και το οποίο αφορά στις ανωτέρω συσσωρευμένες προβλέψεις,
το ποσό του φόρου που αναλογεί σε τυχόν μεταγενέστερες ειδικές φορολογικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στις ανωτέρω συσσωρευμένες προβλέψεις και
το ποσό του φόρου που αναλογεί στις ετήσιες αποσβέσεις της χρεωστικής διαφοράς λόγω πιστωτικού κινδύνου, εφόσον και κατά το μέρος που η χρεωστική διαφορά αντιστοιχίζεται με τις ανωτέρω προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRnZXbDV2UHZtb2M/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝ. 2017 ΚΑΙ ΦΕΒ.2017

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους, παρατείνει την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθώς και την προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Αντίστοιχα ορίζει την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών).

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΣΛΟΤ:Α.Π 2660/2016-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2660/16.12.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Πρακτορεία Ταξιδίων" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. Βάσει των ορισμών του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014, έσοδο είναι «η μικτή εισροή οικονομικών ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, η οποία προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες μιας οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός των αυξήσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας». Έσοδο στην αναφερόμενη περίπτωση είναι μόνο η προμήθεια της ΙΚΕ. Για την προμήθεια αυτή πρέπει να εκδίδεται το ενδεδειγμένο παραστατικό του ν. 4308/14.
2. Στην αναφερόμενη περίπτωση η ΙΚΕ εκδίδει παραστατικά πώλησης για λογαριασμό τρίτων. Δηλαδή, επί της ουσίας η οντότητα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για λογαριασμό άλλων οντοτήτων. Το εισπραττόμενο τίμημα για λογαριασμό τους δεν θεωρείται έσοδο (δεν αυξάνει την καθαρή της θέση) αλλά συνιστά υποχρέωση. Η σχετική παρακολούθηση των εισπράξεων για λογαριασμό άλλων οντοτήτων, γίνεται βάσει του άρθρου 5 του νόμου που καθορίζει τα θέματα της διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.
Δείτε ολόκληρη την 2660/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYmRwaURFYzRWYm8/view?usp=sharing 

ΣΛΟΤ:Α.Π 2552/2016-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PARKING KAI EΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2552/18.11.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων "  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω δραστηριότητες από πλευράς επιχειρηματικής ουσίας αφορούν συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 11 2(β) και 13 (δ) του Ν. 4308/2014, κατά περίπτωση.
Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών.
 Δείτε ολόκληρη την 2552/2016 Γνωμ. του  ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWhyejFkbDA2OVU/view?usp=sharing

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
Στην επιλογή του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης προχώρησε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μετά από την εξεταστική διαδικασία, που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται στην Α.Α.Δ.Ε.
Συγκεκριμένα, στη θέση αυτή τοποθετείται ο Ευθύμιος Σαΐτης.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και την εξέταση των υποψηφιοτήτων για κάθε θέση, με μοναδικό γνώμονα την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την εδραίωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης.

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ.1037/2017-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ

Με  την  Πολ. 1037/ 9.3.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Και για τους αλιείς του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, που πραγματοποίησαν μεταβολή και από 01/01/2015 τηρούν υποχρεωτικά βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, έστω κι αν απαλλάχτηκαν από την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), η ημερομηνία μεταβολής (01/01/2015) θεωρείται για την δραστηριότητα αυτή ως ημερομηνία πρώτης έναρξης, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.
 Eπισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθ. 31 του ν. 3986/2011 (παρ. 1 του παρόντος), εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οι αλιείς του ειδικού κατ' αποκοπήν καθεστώτος ΦΠΑ που έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1037/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjVUcGtyV2Jhdkk/view?usp=sharing

ΜΕΧΡΙ 31/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΕΕ που είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία των λογιστών φοροτεχνικών να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ του έτους 2017, ανακοινώνουμε ότι προς διευκόλυνσή τους παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ΥΔ μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΝΕΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΕΣΜΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ

 Μαραθώνιες διαβουλεύσεις, μεταμεσονύχτιες συσκέψεις, μάχες με όπλο τους αριθμούς οδήγησαν στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς έπειτα από ένα «καυτό» δεκαήμερο. 
Βασικό εμπόδιο παραμένει το Εργασιακό, καθώς και οι ακραίες απαιτήσεις του ΔΝΤ λειτουργούν ανασταλτικά στο οριστικό κλείσιμο του πακέτου.     
Οι παρεμβάσεις στο αφορολόγητο όριο «κλείδωσαν» στο 1% του ΑΕΠ το 2019, που σημαίνει ότι θα ξεκινά από τα 5.600 ευρώ για τον άγαμο και θα αυξάνεται σταδιακά- πάνω από τα 5.900 ευρώ - για τις οικογένειες με παδιά.   
Τα ισόδύναμα θα περιλαμβάνουν μεγάλο αναπτυξιακό πακέτο, μείωση της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών και του ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον προβλέπονται μέτρα για την στήριξη των συνταξιούχων και δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Το Ταμείο δέχθηκε την υπεραπόδοση των εσόδων για το 2016 και πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό κένό το 2017 και το 2018.  
Οι επαφές συνεχίζονται εξ αποστάσεως και μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν δύο με τρεις τηλεδιασκέψεις του κουαρτέτου με το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος εν όψει του Eurogroup της 20ης Μαρτίου.

πηγή το έθνος της κυριακής

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ

Η κυβέρνηση είχε δύο επιλογές. Είτε να ισοπεδώσει το αφορολόγητο κάτω από  τα 5.000 ευρώ, καθιερώνοντας έναν σχετικά χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή κοντά στο 15% για να βγαίνουν τα νούμερα του ΔΝΤ, είτε να αποδεχθεί την πρόταση των δανειστών για αφορολόγητο στα 5.900 ευρώ με πρώτο συντελεστή 22%. Επιλέγει, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητική πηγή, το δεύτερο.
Κάπως έτσι, έχει μπει ήδη το νερό στο αυλάκι για παρακράτηση φόρου 220 ευρώ για κάθε χιλιάρικο ετήσιων αποδοχών πάνω από τα 5.900 ευρώ στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και το αγκάθι του αφορολογήτου θεωρείται πως έχει φύγει από τη μέση της επιδιωκόμενης συμφωνίας. Ο φόρος εισοδήματος σύντομα θα αποτελεί εφιάλτη ακόμα και για όσους αμείβονται με 500 ευρώ τον μήνα....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο των νέων.
http://www.tanea.gr/news/politics/article/5431330/bazoyn-xeri-sta-mikra-portofolia/ 

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ.1035/2017-ΜΕΧΡΙ 15/7/2017 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ Τ.Χ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με  την  Πολ.1035/3.3.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Σχόλιο. Η  Πολ. αυτή δεν αναφέρει τι θα γίνει μετά τα πρόστιμα που κατέβαλλαν  κακώς οι εταιρείες  πέρυσι στις εφορίες παρά τις  δικές  μας αντιρρήσεις , και πως αυτά θα επιστραφούν.
Ειδικότερα
Tα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ 117/1966 εγκύκλιός μας).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1034/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR3prTHl5RzFBczQ/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1034/2017-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1) ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε2,Ε3.

Με  την  Πολ.1034 /7.3.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/9.3.2017 τεύχος Β'  με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή " ορίζονται τα έντυπα Ε1,Ε2,Ε3. 
Δείτε τις 14 αλλαγές  που επέρχονται στο  έντυπο  Ε1. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX1hQS2ZKOURlVGM/view?usp=sharing 
Ειδικότερα
1. Ορίζουμε ότι, για το φορολογικό έτος 2016, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) (παράρτημα Α), καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων, α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φ-01.002)-(Ε2) (παράρτημα Β),
 β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) (παράρτημα Γ) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει και 
γ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) (παράρτημα Δ) που συμπληρώνεται χειρόγραφα και προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον ζητηθεί, έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της Α,Β,Γ και Δ αντιστοίχως.  ....
Δείτε ολόκληρη την  Πολ.1034/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSWVTY01xdVNhT1k/view?usp=sharing

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ

Mε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα  στην Βουλή με θέμα "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις" επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, στον Κ.Φ.Ε(Ν.4172/2013) καθώς και στον  Κ.Φ.Δ
(Ν.4174/2013)
Ειδικότερα,
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από μία εισφέρουσα εταιρεία έναντι τίτλων μίας λήπτριας εταιρείας. Ειδικότερα ορίζεται ότι, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, οπότε ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.
(άρθρο 32)
2. Γίνεται νομοτεχνική διόρθωση στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ως προς τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όποιον παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. (άρθρο 33) 
3.  Προβλέπεται ότι, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν.4264/2014, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου δεν εμπίπτει εφεξής στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών.  (άρθρο 34) 
4.   Οι υφιστάμενες φοροαπαλλαγές που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης επεκτείνονται γενικώς στις εργασίες και συναλλαγές αυτής, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο αυτές ίσχυαν για τις συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, την εξόφληση τους, την πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ' αυτών κ.λπ.
(άρθρο 35) 
5.   Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, με το οποίο ρυθμίζεται η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης κ.υ.α. (αντί από 1.2.2017 που προβλέπεται)  (άρθρο 36)
Δείτε το Σ/Ν 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWmNqT3Q0THhETG8/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ 1031/2017-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Πολ.1031/7.3.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Κοινοποίηση της με αριθμό 324/2016 Γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ "
 διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με αυτή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, δεν υπόκεινται στο τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1031/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcDVXLVI1akdleU0/view?usp=sharing
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ. 324/2016 του ΝΣΚ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdWk3amsxZjktekE/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1030/2017-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν)

Με  την  Πολ. 1030/3.3.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 720/8.3.2017 τεύχος Β'  με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013." ορίζεται ότι
Ειδικότερα,
Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β' της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1030/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pckxhSmd6OUVzQnc/view?usp=sharing

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

O EΦΚΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ"

Ο θόρυβος που σηκώθηκε για την ασφάλιση όσων εργάζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) και κατατάχτηκαν, αδιάκριτα και συγκεχυμένα, στη κατηγορία "μπλοκάκια", δεν δικαιολογείται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Με τον λαϊκό τρόπο "μπλοκάκια" χαρακτηρίστηκε σκωπτικά και έγινε αποδεκτή στωικά μια βολική για πολλούς και διάφορους, διαστρέβλωση στο χώρο της εργασίας και της ασφάλισης.
 Εργαζόμενοι που πρόσφεραν υπηρεσίες και είχαν στην πραγματικότητα σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγκάζονταν κάτω από την πίεση των εργοδοτών και με το φόβο της ανεργίας να λαμβάνουν οι ίδιοι, μόνοι τους και στο σύνολό τους την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών.  .......
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση τουΕΦΚΑ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcWFOOVdvSGg4MzQ/view?usp=sharing