Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος).
1. Η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Ε.2019/2019-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Με την  Ε.2019/13.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α') και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β'), όπως  ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την  ορθή  εφαρμογή αυτών"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Α.1167/2019- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ


Με  την Α. 1167/22.4.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,   αποφασίζουμε: 
1) Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 και την παράγραφο 6 του άρθρου 7 και προσθέτουμε νέα παράγραφο 6 στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1161/2017 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΞ46ΜΠ3Ζ-63Κ, ΦΕΚ 3657/Β΄/17-10-2017) περί Προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

Ε.2105/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 51,78,80 ΚΑΙ 81 ΤΟΥ Ν.4611/2019

Με την  Ε. 2105/10.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73)."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 51 (Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης), 78 (Επίδομα Στέγασης), 80 (Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα)  και 81 (Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία)  του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73). 

Ε.2104/2019- ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 10% ΤΑ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

 Με την  Ε. 2104/10.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2018 εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Ν.4618/2019-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

  Δημοσιεύθηκε ο Ν.4618/2019  ΦΕΚ 89/10.6.2019 τεύχος Α' με θέμα "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας"   Ειδικότερα,
 Με το άρθρο δωδέκατο  καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4472/2017 σχετικά με:
(ϊ) τη μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και
(ίί) τα φορολογικό, αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του προαναφερόμενου μέτρου

ΣΛΟΤ: Α.Π 1105/2019-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 1105 ΕΞ 4 6.. 2019 του ΣΛΟΤ  με  θέμα " Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]       Συμπέρασμα
Το στοιχείο (ββ) του εδαφίου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 63 αναφέρει ότι στη λογιστική κατάσταση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου πρέπει να καταχωρίζονται οι σημαντικές αλλαγές πραγματικής αξίας που δεν εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία. Όμως η κατάσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να συντάσσεται σε κάθε περίπτωση.

ΣΛΟΤ: Α.Π 10592019-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 1059 ΕΞ 4. 6. 2019 του ΣΛΟΤ  με  θέμα "Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κατά την φυσική επαλήθευση του συγκεκριμένου αποθέματος «χύμα αλάτι», η διαπίστωση σημαντικής απώλειας του βάρους του, καταγράφεται ως διαφορά απογραφής. O N 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των διαφορών απογραφής. Κατόπιν αυτού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου (ΕΓΛΣ).

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

Ψηφίστηκε η τροπολογία στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας"   Ειδικότερα,
 Με το άρθρο δωδέκατο (σελίδα 57 ) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4472/2017 σχετικά με:
(ϊ) τη μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και
(ίί) τα φορολογικό, αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του προαναφερόμενου μέτρου

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Ε.2098-2019-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΤΗΣ Δ.Κ.2106 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Με την  Ε.2098/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή του ανθρώπου της ΔΚ 2106 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Ως γενικά παραδείγματα προϊόντων που κατατάσσονται στην κλάση 2106 μπορούμε να αναφέρουμε, με βάση τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.), τα εξής:
(1) Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, είτε απευθείας ως έχουν [π.χ. τζατζίκι, τυροκαυτερή, ταραμοσαλάτα, ρώσικη σαλάτα, μελιτζανοσαλάτα,

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2020 Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ


Με τροπολογία (Αρ. 2234/ Ειδ.195/6.52019) που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο"Μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις" στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας προβάλλονται
τα παρακάτω.    Ειδικότερα, 
Με την υπόψη τροπολογία καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 13 του ν. 4472/2017 σχετικά με:
(ϊ) τη μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172;2013) και
(ίί) τα φορολογικό, αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του προαναφερόμενου μέτρου

E.2101/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


 Με την  Ε. 2101/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης,Διοικητή ΑΑΔΕ,αναφορικά με τα δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας  για  την  επιβολή  του  τέλους  ταξινόμησης  στα  αυτοκίνητα  οχήματα  και  τις μοτοσικλέτες"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1203/16-5-2019 Απόφαση του Διοικητή  ΑΑΔΕ, αναφορικά με  τα  δικαιολογητικά  και  διατυπώσεις  προσδιορισμού  και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες

Ε.2100/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Α.1179/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.


Με την  Ε. 2100/4.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε."διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.       Ειδικότερα,         
 Με την Α.1179/25.04.2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1999/Β΄/31.5.2019) επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 και καθορίζεται διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018 έως και 31.5.2019. Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης διευκρινίζονται τα εξής:

Ε.2099/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Με την Ε. 2099/3.6.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης  φυσικού αερίου" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                      
Ειδικότερα
        Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου, τέθηκε το θέμα αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των περί

ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ Ν.3299/2004

 Ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
    Σας γνωρίζουμε ότι, ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουμε δεχθεί από τα επιμελητήρια της χώρας, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προωθεί τροπολογία

Α.1210/2019- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 30/9/2019 ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Με την  Α.1210/ 28.5.2019  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2091/5-6-2019 τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει  " ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα
               αποφασίζουμε:
    H προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 1/7/2019 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών.
 Ειδικότερα, σε εφαρμογή του νόμου 4611/2019 που ψηφίστηκε στις 15 Μαΐου 2019 με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, από την 1η Ιουλίου 2019 οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταβάλλουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Ε.2097/2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με την  Ε. 2097/3.6.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), ορίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της

Ε.2096/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ


 Με την  Ε.2096/31.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α’ του ν. 4612/2019 (77 Α ́) και των άρθρων 1 (άρθρο 12 της σύμβασης) και 3 του ν. 4613/2019 (78Α ́) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
        Με το άρθρο 3 του νόμου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) με το οποίο προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ε.2095/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 Με την Ε. 2095/3.6.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
      Με  τις διατάξεις  του ν.4596/2019 (Α’32)  ρυθμίζεται,  μεταξύ άλλων, ο  χρόνος έκδοσης  του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

Ε.2094/2019- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ


 Με την  Ε. 2096/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92/2014) όπως ισχύει σήμερα " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα ,    Με το άρθρο 2 του ν. 4256/14 θεσμοθετήθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (εφεξής e-Μητρώο Πλοίων),

Ε.2091/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ

Με την  Ε.2091/30.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
          Η έκπτωση των ποσών οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη  εταιρεία  κατόπιν  παραίτησης  από  το  δικαίωμα  είσπραξής  τους  βάσει αμοιβαίας συμφωνίας

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ- ΜΕΧΡΙ 30/9/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 
Η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου ήταν καλεσμένη του Σωτήρη Πολύζου στην εκπομπή της TRT "Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα" την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Mεταξύ άλλων είπε ότι  έχει υπογράψει απόφαση που παρατείνει μέχρι 30/9/2019 την ρύθμιση των 120 δόσεων για την εφορία.

Ε.2093/2019-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Α.Σ

Με την  Ε. 2093/3.6.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής –Χρηματοδότησης –Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77). "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ε.2092/2019-ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Με την Ε. 2092/2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
-Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (10%).

ΔΕΕΦ Α 1077193 ΕΞ 2019-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜIΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με την ΔΕΕΦ Α 1077193 ΕΞ 24.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Δυνατότητα αναδρομικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

Α.1179/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με  την  Α.1179/25.4.201της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1999/31.5.2019 τεύχος Β-'με θέμα " α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018 "  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,        Αποφασίζουμε:
                                 Άρθρο 1
                 Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11,14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988)

Α.1211/2019 -Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/7/2019 ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Mε την Α.1211/28.5.2019 της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2007/31.5.2019 τεύχος Β με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 " ορίζεται ότι.

Ειδικότερα.......  αποφασίζουμε :
      1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του  άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

A.1208/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με  την Α.1208/24.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1995/31.5.2019  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ εδάφιο γ΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690) όμοια απόφαση και ισχύει "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,

Α.1152/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΚ 87.02,87.04 & 87.05

Με την Α. 1152/12.4.2019   της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1934/29.5.2019 τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05». "ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
               αποφασίζει:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *