Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1209/2014- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΕΤΟΥΣ 2014

Με την Πολ.1209/19.9.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2505/22.9.2014 τεύχος Β' ) με θέμα "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την τροποποίηση του Ν. 4223/2013 με τις διατάξεις του δέκατου όγδοου άρθρου του Ν. 4286/2014, απαιτείται νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η ίδια πράξη εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Η πράξη αυτή υπογράφεται από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή, κατά περίπτωση.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1209/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcnF0djZsNzY0MHM/edit

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

Το άρθρο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα  "  H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" σελίδα  30.
Αρθρο 
του κ. Αθανασίου Λ. Βουθούνη , Οικονομολόγου, Φορολογικού Συμβούλου, Προέδρου & Δ.Σ. της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Με τους νόμους 4261/2014 και 4281/2014, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2589/2000):

Α. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

Με το άρθρο 185 του Ν. 4261/05-05-2014 προστέθηκε στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) νέο άρθρο 39β΄ με τίτλο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, και ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.

Ειδικότερα:

Το ειδικό αυτό καθεστώς είναι προαιρετικό, παρέχεται η δυνατότητα στα υποκείμενα στο φόρο των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.  .......
Δείτε το ολόκληρο το  άρθρο του κ. Αθανασίου Βουθούνη. 
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMi1hT29seUFXSkU/edit

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

ΑΠΕΡΓΙΑ  23ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2014
Συμμετέχουμε μαζικά ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την ΤΡΙΤΗ 23.9.2014, ημέρα που κρίνεται στο Άρειο Πάγο η δουλειά, η ζωή με αξιοπρέπεια, το μέλλον 595 καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Ένα ολόκληρο χρόνο ο αγώνας τους έγινε σύμβολο για όλη την κοινωνία που δοκιμάζεται και εμείς είμαστε στο πλευρό τους , περήφανοι που τις εκπροσωπούμε.
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ.
Έχουν κερδίσει πρωτόδικη απόφαση που τις δικαιώνει και ορίζει την επιστροφή τους στη δουλειά. Η Κυβέρνηση ζητά να αναιρεθεί από τον Άρειο Πάγο. Θα σταθούνε και τώρα όρθιες και εμείς δίπλα τους πιστεύοντας ακράδαντα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
ΖΗΤΑΜΕ :
Την άρση της διαθεσιμότητας . 
Την εφαρμογή του υπ' αριθμ.1584/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), που κρίνει παράνομη τη διαθεσιμότητα και ορίζει την άμεση επιστροφή στις θέσεις εργασίας μας.

Διεκδικούμε δουλειά με αξιοπρέπεια για όλους και όλες. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !!!

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΡΙΤΗ 23.9.2014 & ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 121 ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ : ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 1/10/2014 ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΦΟΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Με την Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014 /16.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ (που δημοσεύθηκε στο ΦΕΚ 2484/18-9-2014  τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) " Έρχονται  Φορολογικοί έλεγχοι από 1η Οκτωβρίου 2014 σε Μεγάλες  Επιχειρήσεις και Φορολογούμενους Μεγάλου Πλούτου.
Ειδικότερα,
Καθορίζουμε:
1. Την 1 Οκτωβρίου 2014, ως ημερομηνία λειτουργίας των κατωτέρω Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:
α) Της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 24 και 26, αντίστοιχα, της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178).
β) Του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με τις αρμοδιότητες και την δομή, που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 της αναφερθείσας, στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 1΄ της παρούσας παραγράφου, απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Π.Δ. 111/2014.
γ) Των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή, που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 27 της προαναφερθείσας, στις προηγούμενες περιπτώσεις της ίδιας υποπαραγράφου, απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 80 του Π.Δ. 111/2014, εκτός από το Τμήμα, του οποίου η ημερομηνία λειτουργίας καθορίζεται με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης.  .................
Δείτε ολόκληρη την Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNGI0Rm1OTmVaRjA/edit

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ TAXIS ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α


21/9/2014  ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης Εν.Φ.Ι.Α. που περιλαμβάνει: (α) περιπτώσεις οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκότερη φορολογητέα αξία μεταξύ Φ.Α.Π. 2013 και Εν.Φ.Ι.Α.,  (β) εξαίρεση από το φόρο ακινήτων που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία, (γ) την απαλλαγή από τον κύριο φόρο του υπολοίπου οικοπέδου ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και (δ) τη μείωση του συντελεστή συμπληρωματικού φόρου μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Σχέδιο επαναπατρισμού κεφαλαίων με εφάπαξ φόρο 15%, ή 7,5% αν επενδυθούν, μελετά η κυβέρνηση – παραμένει αγκάθι η τρόικα

Φέρτε πίσω τα λεφτά και ξεχάστε πόθεν έσχες, φορολογικούς ελέγχους και συντελεστές 42%. Βάλτε τα στις ελληνικές τράπεζες με εφάπαξ φόρο 15% ή κάντε επενδύσεις και εξασφαλίστε φορολόγηση του κεφαλαίου με συντελεστή 7,5% μια κι έξω και πλήρη φορολογική αμνηστία. Κοινώς φέρτε τα λεφτά, δώστε  κατιτί και δεν σας ενοχλήσουμε ξανά.....

πηγή.τα νέα

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο "ΝΟΜΟΣ" ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Ημερομηνία λήξης το τέλος του 2015 θα έχει η ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Από το 2016 και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η οικονομία θα έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, τόσο η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια, όσο και ο «νόμος Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα αντικατασταθούν από ένα αναμορφωμένο πτωχευτικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις, αλλά πλέον και για τα φυσικά πρόσωπα. Και αυτό διότι, όπως επισημαίνουν στην «Κ» κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, τόσο ο νόμος Κατσέλη όσο και η προωθούμενη ρύθμιση για τη διαχείριση του χρέους των επιχειρήσεων θεωρούνται εμβαλωματικές λύσεις που θεσπίστηκαν ακριβώς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως ήταν αυτές που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα το εάν θα δοθεί παράταση ή όχι στη ρύθμιση που προβλέπει αναστολή των πλειστηριασμών και πόσης διάρκειας θα είναι αυτή, θα εξαρτηθεί πιθανότατα από τις πολιτικές εξελίξεις και από την πορεία της συνολικής διαπραγμάτευσης με την τρόικα. 
Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», θα έχει αναδρομικότητα ισχύος, ακόμη και μετά την κατάργησή του. ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής 

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού των επιχειρήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2016 προανήγγειλε σήμερα, Παρασκευή, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας σε διεθνές συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Αθήνα.
Αναφερόμενος στο χαιρετισμό του στο θέμα του συνεδρίου «Αποτελεσματικότεροι Έλεγχοι σε Πολυπλοκότερο Περιβάλλον» ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους, αφενός διότι από το 2016 θα ισχύουν οι νέοι κανόνες που τέθηκαν με την Οδηγία 2014/56 για τους ορκωτούς ελεγκτές, και αφετέρου διότι από τη χρονιά αυτή και συγκεκριμένα για χρήσεις που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016, το φορολογικό πιστοποιητικό στη μορφή που είναι σήμερα δεν θα υπάρχει....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του in.gr
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231348959 

ΠΟΛ.1208/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1131/2013

Mε την Πολ.1208/17.9.2014 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2489/18.9.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄), με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για το Δήμο Άσσου−Λεχαίου, για τον οποίο η τιμή οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:    69,50€
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1208/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYmpxMjkwdGtEeW8/edit

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΙΚ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

18.9.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ.
 Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:
Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει τη φορολόγηση των κερδών από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 13% και αυτό θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.
πηγή. ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΟΛ.1200/2014- Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ. 1200/3.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/18-9-2014) με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων" ορίζεται  ότι.(Αφορά τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης από 1/1-31/12/ .. )
Ειδικότερα,
 Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που αφορά μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
Δείτε την Πολ.1200/2014 και το συνημμένο έντυπο Ε9.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1ZHSjQ4dmFCU0E/edit

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1206/2014-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΙΚΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με την Πολ.1206/16.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα..
Ειδικότερα,
 Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών και των κοινωνιών αστικού δικαίου, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι στις πιο πάνω επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος και σε όσες περιπτώσεις αυτό έχει ήδη βεβαιωθεί, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαγραφή του ποσού, όπως ορίζει η ΑΥΟ - ΠΟΛ.1167/2.8.2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1206/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0otb215SnNUVnc/edit

Γ.Γ.Δ.Ε.-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

                          Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Αναφορικά με την φορολόγηση της διατροφής, από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
Όσον αφορά στη χρήση του 2013 καθώς και προγενέστερων ετών, το ποσό της διατροφής που καταβάλλονταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο, βάσει δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο υπερέβαινε τις 5.000 ευρώ, φορολογούνταν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ν.2238/1994) με συντελεστή 26% και για ποσό διατροφής μέχρι 50.000 ευρώ σύμφωνα με την κλίμακα των μη μισθωτών. Περαιτέρω, υπολογίζονταν προκαταβολή φόρου η οποία όμως σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονταν έναντι του φόρου που προέκυπτε για το επόμενο οικονομικό έτος.
Τέλος, τονίζεται ότι πλέον με βάση της διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από 1.1.2014, απαλλάσσεται από τον φόρο.

Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

                                        Αθήνα,16 Σεπτεμβρίου 2014.
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι:
α) Η ειδοποίηση των δόσεων που εκτυπώνεται από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (Εφαρμογή Ε9)  αναφέρεται μόνο στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων με βάση την αρχική εκκαθάριση.
β) Η πίστωση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους εμφανίζονται στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISNet, στην οποία εμφανίζονται οι καταβολές.
Επιπλέον, όπως έχει ήδη τονιστεί από τη ΓΓΔΕ και σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, τα ποσά που θα προκύψουν από τη νέα εκκαθάριση, όπου αυτή απαιτείται, θα εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.