Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΟΙ 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Μέτρα κατά φοροφυγάδων, πιο σκληρό «πόθεν έσχες» - Και δικαστικοί στην κεντρική επιτροπή ελέγχου βουλευτών και υπουργών.
Αφαίρεση ΑΦΜ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συστηματικά φοροδιαφεύγουν, κατάργηση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, πρόσληψη 400 φοροελεγκτών και αναμόρφωση του πλαισίου για το «πόθεν έσχες»  προβλέπουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή .
Το πιο σκληρό μέτρο αφορά την αφαίρεση του Α.Φ.Μ που θα οδηγήσει ουσιαστικά σε κλείσιμο όλων όσοι κατά σύστημα φοροδιαφεύγουν. ......
πηγή.το βήμα.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ 400.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Μπιλιετάκι» από την εφορία θα πρέπει να περιμένουν πλέον περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων(ΕΕΤΑ) για το 2013. Η ΔΕΗ απέστειλε τα σχετικά ανεξόφλητα ποσά στις αρμόδιες ΔΟΥ οι οποίες είναι αρμόδιες πλέον να εισπράξουν τα ποσά. Η ημερομηνία πληρωμής του γνωστού «χαρατσιού» έληξε την Παρασκευή και οι οφειλέτες θα έχουν να κάνουν πλέον με την εφορία και τις προσαυξήσεις ανάλογα με το χρόνο που δεν θα γίνεται η εξόφληση.
Η ΔΕΗ διευκρίνισε ότι:
  • Όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στον λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».
  • Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα - ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο. Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες - πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ - είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.
Το 2013 ήταν η τελευταία χρόνια που εισπράχθηκε το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος καθώς από εφέτος εφαρμόζεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ θα αρχίσει να πληρώνεται από τα τέλη Αυγούστου και σε πέντε δόσεις χωρίς καμιά εμπλοκή της ΔΕΗ.
πηγή.ημερήσια

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Δ12 Α 1109216 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με την  Δ12 Α 1109216 ΕΞ/ 24.7. 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα  "Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12 Α 1109216 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paEdDcnc2dG44b28/edit

Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ /24-7-2014 της  Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων). Επομένως, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUVjckg5c1V1Q2c/edit

Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ/24.7. 2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Συνάγεται ότι στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τις εκατό (3%). Το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή της αξίας για τις πιο πάνω περιπτώσεις υποχρεούται να παρακρατεί το φόρο.
 Από την κείμενη νομοθεσία δεν παρέχεται η δυνατότητα ο παρακρατούμενος φόρος να αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής και επομένως η τροποποίηση της ΠΟΛ.1027/20.1.2014 δεν είναι σύννομη.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWmJuXzNtOGFERDA/edit

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Φ. Π

Με την Πολ. 1182/25.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων"ορίζεται  ότι. 
Ακατάσχετο ποσό μέχρι 1500€ για τα φυσικά πρόσωπα και ισχύει για μία μόνο τράπεζα.
Ειδικότερα,
 Για το μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής των ειδικότερα οριζόμενων στην παρούσα και μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει γνωστοποιήσει κατά τα ανωτέρω στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, δύναται να εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXISnet σχετικό αποδεικτικό γνωστοποίησης, το οποίο θα προσκομίζεται στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1182/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbTMzNTd5TmdVcW8/edit

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Δ6Α 1107671 ΕΞ 2014- 4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ 1/9/2014

 Με την  Αριθμ. Δ6Α 1107671 ΕΞ/22-7-2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/23-7-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων"  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε
Καθορίζουμε την 1−9−2014, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 23 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, Β΄ 1079 και Β΄ 1846) απόφασής μας.
Δείτε ολόκληρη την απόφαση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWdQUjNpY181LWc/edit

ΜΕΧΡΙ 26/9/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

24.7.2014
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 25/07/2014 με το ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 26/09/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 26/09/2014.

ΠΟΛ. 1181/2014-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤ. 2014

Mε την Πολ.1181/23.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014" διευκρινίζονται ότι.
Ειδικότερα,
* Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση (μηδενικές ή πιστωτικές) ή τροποποιητικών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ισχύει η παράγρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 βάσει της οποίας επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 παράγρ. 1 εδάφιο 1 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε κάθε περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.
* Υπενθυμίζουμε ότι με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 2523/1997, ΠΟΛ.1317/2.12.1997, είχε διευκρινισθεί ότι εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2IwTFB6OTVWSVU/edit

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014-ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΠΙΣΙΝΕΣ

Με την Δ.Λ.  Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1107659 ΕΞ 21.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Στις πισίνες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, αφού αυτός επιβάλλεται πάνω στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται οι πισίνες στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). ...........
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd3dtNFNCZ3FCclU/edit

Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 2014-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 22-07-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013" διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Δεδομένου ότι ο συμβολαιογράφος κατά τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4178/2013 και των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.1562/1985, υποχρεούται να συντάξει σχέδιο συμβολαιογραφικού εγγράφου, το σχέδιο θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύεται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., χωρίς βέβαια την αναγραφή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και την επισύναψη αυτού, ώστε, κατά τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου να συμπληρωθεί μόνο ο αριθμός αυτού και να επισυναφθεί τούτο.
Βεβαίως, η προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (φΕΚ 170 Α') είναι απαραίτητη από το δικηγόρο στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής.
Δείτε ολόκληρη την   Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZEpmTkdRdldzbVk/edit

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 2 ΔΙΣ € "ΚΡΑΧ " ΣΕ 23 ΤΑΜΕΙΑ

Στην κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων προχωρά η κυβέρνηση από τις αρχές του επόμενους έτους ενώ παράλληλα επιχειρεί μια καταγραφή της «τρελής» λίστας με έμμεσες επιβαρύνσεις των πολιτών οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων θα τινάξει στον αέρα κυρίως τα επικουρικά ταμεία.
Ο κατάλογος που έχει δημιουργηθεί από μια πρώτη καταγραφή αναφέρει 199 φόρους υπέρ τρίτων, οι 93 εκ των οποίων σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 40 επιβαρύνουν την τουριστική αγορά και 25 καταβάλλονται υπέρ διαφόρων νομικών ενώσεων.
Όπως αναφέρει το Εθνος, το ξήλωμα της παράλογης πολλές φορές λίστας ξεκίνησε με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, συνεχίζεται με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για φόρους υπέρ τρίτων που αποτελούν έσοδα επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο με την επικαιροποιημένη λίστα των φόρων που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης για να τη θέσουν υπόψη της τρόικας.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113314367

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ε40 / 573/2014 ΙΚΑ- ΤΑ 20€ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.Δ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με το Γενικό Έγγραφο   με  Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 573/17.7.2014 τουΙΚΑ  με θέμα "Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στους υπόχρεους εργοδότες θα υπενθυμίζεται κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., στο αποδεικτικό παραλαβής, ότι « η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2014 ». ....
Δείτε το Γενικό έγγραφο  Ε40 / 573/17.7.2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWG5mUTVMY2E2R1U/edit

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  Το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2014)
 Ειδικότερα,
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  •  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  • ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
  • ΜΗΤΡΩΟΥ
  • ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  •  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

                                                                                                        ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 Δείτε όλες τις Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlQwN3RlcFF4Zm8/edit

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στον αέρα βρίσκονται τα έσοδα του κράτους καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός αδυνατεί να εισπράξει τους φόρους, ειδικά από την αρχή του έτους.
Στις μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν 291 έλεγχοι (από στόχο 340). Βεβαιώθηκαν 91,5 εκ. ευρώ, από τα οποία στα δημόσια ταμεία έφτασαν 40,6 εκ. ευρώ
Τόσο ο φοροελεγκτικός όσο και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός δεν κατάφεραν να κάνουν τους ελέγχους που είχαν προγραμματιστεί και να συλλέξουν τους βεβαιωθέντες φόρους και τα αναλογούντα πρόστιμα.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων για τους ελέγχους που έγιναν σε μεγάλες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, και τα έσοδα που έφεραν στα δημόσια ταμεία.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους πλήρεις ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί 250 και να έχει εισπραχθεί το 65% των βεβαιωθέντων ποσών.
Τελικά έγιναν μόνο 194 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 274,37 εκατ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν 82,07 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό εισπραξιμότητας μετά βίας προσέγγισε το 30%.
Σε επίπεδο μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν 291, όταν ο στόχος για το εξάμηνο είχε τεθεί στους 340. Βεβαιώθηκαν 91,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία στα δημόσια ταμεία έφτασαν 40,6 εκατ. ευρώ. Ετσι η εισπραξιμότητα των φόρων έφτασε στο 44,4%, έναντι στόχου 65%.
Οσον αφορά τους ελέγχους φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, ναι μεν υπερκαλύφθηκε ο στόχος για τον αριθμό των ελέγχων, καθώς ολοκληρώθηκαν 377 από στόχο 307, αλλά οι εισπράξεις δεν ήταν οι προσδοκώμενες.
Συνολικά βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 93,2 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκε μόλις το 20,5%, έναντι στόχου 50%.
Εξάλλου συνεχίζεται η αλματώδης αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, με αποτέλεσμα 2,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι «όμηροι» της Εφορίας, όπως αποκάλυψε χθες το «Εθνος της Κυριακής».
Αύξηση 6,2 δισ. ευρώ
Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 6,22 δισ. ευρώ και έφτασαν τα 67,25 δισ. ευρώ.
Μόνο τον Ιούνιο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους και πρόστιμα ύψους 1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
• Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο εντός του 2014, διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 6,22 δισ. ευρώ.
• Το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 61,025 δισ. ευρώ.
• Οι εισπράξεις έναντι του παλιού ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν στο εξάμηνο στα 994 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώθηκαν στα 739 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικό της αποτυχίας των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι το γεγονός ότι από τα 67,25 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις μόλις 2,06 δισ. ευρώ, δηλαδή το 3% του συνόλου.
Από τα 2,06 δισ. ευρώ που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις, έχουν εξοφληθεί μέχρι στιγμής μόνο 665,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, από τα 2,6 εκατομμύρια των οφειλετών, έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις λιγότεροι από 153.000.
 πηγή.Ημερήσια