Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ( Κ-Φ.Π.Α. -Ν 2859/2000)

Με την  Ε. 2036/20.5.2024  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248)." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα,

 Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248) στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2024 της Α.Α.Δ.Ε.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ "ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ"

   Αναρτήθηκαν στο site  της ΑΑΔΕ οι οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013».

 

Κατεβάστε τις οδηγίες  Εδώ.

ΥΠΕΘΟ-"ΠΑΓΩΝΟΥΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

                                                         

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το «πάγωμα» για ένα χρόνο των επιτοκίων για τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη φορολογική διοίκηση, προβλέπεται με διάταξη στο πλαίσιο τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από έκτακτες περιστάσεις». Στόχος της ρύθμισης είναι να αποτραπεί η υπέρμετρη επιβάρυνση των φορολογούμενων από τα αυξημένα επιτόκια μετά τη λήξη της προηγούμενης ρύθμισης στις 31/03/2024.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Α.1082/2024- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

Με  την  Α. 1082/20.5.2024  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β΄3617)   "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

 Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄3617), ως προς τον χρόνο ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους. 

Α.1080/2024-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με  την  Α. 1080/17.5.2024  της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2872/21.5.2024 τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024 (Α΄58). "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. ,Ειδικότερα

Περίληψη Απόφασης

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ-ΜΕΧΡΙ 31/5/2024 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

                                                                         Αθήνα, 20 Μαΐου 2024
   
                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΑΔΕ - Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Έως τις 31/5 η υποβολή δήλωσης για νομικά πρόσωπα Μετατίθεται από την 20/5/2024 για την 31/5/2024 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) για νομικά πρόσωπα και οντότητες.

ΣΛΟΤ: Α.Π.223/2024-ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 223 ΕΞ 7.2.2024 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ερώτημα εαν εισαγόμενα αγαθά σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προσμετρώνται στα αποθέματα " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.     ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Παράρτημα Ι του ν. 4308/2014 τα Περιουσιακά Στοιχεία ορίζονται ως: «Πόροι επί των οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη».

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων επί των οποίων ασκεί έλεγχο μια οικονομική οντότητα

ΣΛΟΤ: Α.Π.249/2024-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 249 ΕΞ 7.2.2024 του ΣΛΟΤ με θέμα " Υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε όμιλο εταιρειών " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.     ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν.4308/2014 προβλέπεται ότι: «Μια μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα (απαλλασσόμενη οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε : ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

 

                                                                        Αθήνα, 20 Μαΐου 2024

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας μας που εκδόθηκε στις 15/5/2024 επισημαίνονται 18 συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στην ορθή υποβολή των δηλώσεων και καθιστούν το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα υποβολής τους ανέφικτο να τηρηθεί.

Και ενώ περιμέναμε κάποιες λύσεις, με έκπληξη ακούσαμε στις 17/5/2024 τον Υπουργό Οικονομικών να αναφέρεται σε ραδιοφωνικό μέσο στο δελτίο τύπου της ΠΟΦΕΕ, εστιάζοντας στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, για τις οποίες ουδεμία αναφορά γίνεται στο εν λόγω Δελτίο Τύπου, αμφισβητώντας μάλιστα την υπευθυνότητα του συλλογικού οργάνου των Λογιστών - Φοροτεχνικών. Δεν γνωρίζουμε εάν η άστοχη αναφορά του κ. Χατζηδάκη στο περιεχόμενο του δελτίου τύπου ήταν προϊόν παραπληροφόρησής του, κάτι που αφήνουμε ασχολίαστο στο πλαίσιο της καλής πίστης.

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 15-05-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

                                                          Αθήνα, 17 Μάϊου 2024

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: Απάντηση στην από 15-05-2024 ανακοίνωση λογιστών - φοροτεχνικών για τις φορολογικές δηλώσεις

Με αφορμή ανακοίνωση λογιστών - φοροτεχνικών για τη προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ως προς την προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ακολουθήθηκε και φέτος η διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο και η οποία είναι γνωστή στους λογιστές-φοροτεχνικούς.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Κ. Χατζηδάκης: Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ δεν παίζουν με τις φορολογικές δηλώσεις – Μήπως το πρόβλημα είναι ότι λιγότεροι φορολογούμενοι θα προσφύγουν φέτος στους λογιστές;

Με αφορμή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και ειδικά τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στον δημοσιογράφο Νίκο Ανδρίτσο, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, καταρχάς, υπήρχε σε κάποιο βαθμό και τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ποια είναι η διαφορά; Η υπογραφή. Δηλαδή πέρσι απαιτείτο ούτως ή άλλως η υπογραφή του φορολογούμενου.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΠΟΦΕΕ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΣΩΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

 

                                                                            Αθήνα, 15 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τέθηκαν σε λειτουργία στις 25 Απριλίου 2024 για τα φυσικά πρόσωπα και την 1η Μαΐου 2024 για τα νομικά πρόσωπα.  Για ακόμη μία φορά όμως  οι λογιστές φοροτεχνικοί αλλά κυρίως οι φορολογούμενοι βρίσκονται «στο ίδιο έργο θεατές».

Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του Μαΐου και δυστυχώς οι Λογιστές φοροτεχνικοί, παρατηρούμε ότι δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις.  Οι φορείς του δημοσίου και οι τράπεζες, υπέβαλλαν λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα για τους περισσότερους φορολογούμενους.   Επίσης παρατηρούμε πως οι μηχανογραφικές εταιρίες ακόμα δεν έχουν προλάβει να αναβαθμίσουν τα προγράμματα τους με τα νέα έντυπα φορολογίας γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την εργασία των φοροτεχνικών.

Οι προθεσμίες που έχουν καθοριστεί  (μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 για τα φυσικά πρόσωπα και έως 28 Ιουνίου 2024 για τα νομικά πρόσωπα), είναι δύο μήνες λιγότεροι από όσους ο ίδιος ο νομοθέτης είχε προβλέψει (Ν.4172/2013). 

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ- 97 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε2, Ε3.

  Αναρτήθηκαν στο site της ΑΑΔΕ οι παρακάτω 97 Συχνές - Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τα έντυπα Ε1 , Ε2 , Ε3.

Κατεβάστε τις 58  Συχνές - Ερωτήσεις Απαντήσεις για το Ε1. Εδώ

 Κατεβάστε τις 16 Συχνές - Ερωτήσεις Απαντήσεις για το Ε2.Εδώ.

  Κατεβάστε τις 23 Συχνές - Ερωτήσεις Απαντήσεις για το Ε3.Εδώ.

Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ- 50 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν )

 Αναρτήθηκαν  σήμερα στο  site  της ΑΑΔΕ "Οι  Συχνές ερωτήσεις -απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν)

 

 Κατεβάστε τις Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις. Εδώ.

Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

Ε.2030/2024-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

Με την  Ε. 2030/22.4.2024 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS). "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

 Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ (ΕΝΤΥΠΟ 050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024-Φ2 TAXIS)

Κυριακή 5 Μαΐου 2024

Α.1076/2024-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

Με την  Α. 1076/2.5.2024 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2670/2.5.2024 τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση  "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα.......... αποφασίζουμε:
                 Άρθρο 1

Παρασκευή 3 Μαΐου 2024

Α.1058/2024-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/7/2024

Με  την  Α. 1058/19.4.2024   της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2660/2.5.2024 τεύχος Β-' με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS». " ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

 ........ .......................αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS» όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Το έντυπο της παραγράφου 1 ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2024 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ-ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

 Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ η παρακάτω Ανακοίνωση.

 " Έναρξη φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων έτους 2023 "

 Α. Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • την αρχική εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.
  • την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.
  • το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας).

Ε.2032/2024-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ. Ε . 2023

 Με  Ε. 2032/1.5.2 024 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

 Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023.

Α.1073/2024-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ. Ε. 2023 + ΕΝΤΥΠΟ Ν

Με  την  Α. 1073/1.5.2024   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα ,

 Περίληψη Απόφασης

ΑΑΔΕ-ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ" ΤΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ " ΣΤΟ myCAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

                                                                                                          Αθήνα, 1 Μαΐου 2024
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας του οχήματός τους έχουν από σήμερα οι ιδιοκτήτες οχημάτων, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, πληρώνοντας τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

ΑΑΔΕ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ 7.600 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

                                                       Αθήνα, 30 Απριλίου 2024
              
                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παροχή επιπλέον χρόνου διασύνδεσης ΦΗΜ και τερματικών POS σε 7.600 επιχειρήσεις, που διαθέτουν συστήματα, τα οποία, με βάση τα στοιχεία που έλαβε από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών συστημάτων (ΣΕΚΤ) και από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι ασύμβατα μεταξύ τους, ώστε να προχωρήσουν στην άμεση αντικατάσταση, είτε της ΦΗΜ, είτε του τερματικού POS.

ΑΑΔΕ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ , ΦΠΑ

                                                           30 Απριλίου 2024

 Κοινή Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  και της ΑΑΔΕ 

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και καταβολής  βεβαιωμένων οφειλών
Λόγω έκτακτων εργασιών στις υποδομές της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται με αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας& Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι προθεσμίες εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως και την 2α Μαΐου 2024.

ΕΡΓΑΝΗ--ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/5/2024 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       30/04/2024

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου  Ε4 «Τροποποιητικός αποδοχών - Πίνακας Προσωπικού» παρατείνεται έως και 31/5/2024. 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική άνευ άλλων παρατάσεων.

Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ-ΜΕΧΡΙ 31/5/2024 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                  29/04/2024

Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που εξυπηρετούνται από τα λογιστικά γραφεία της χώρας αυτό το διάστημα και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου  Ε11 «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» έως και 31/5/2024.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική άνευ άλλων παρατάσεων.

Α.1062/2024-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/7/2024 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Με  την  Α. 1062/24.4.2024 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2532/29.4.2024 τεύχος  Β-'με θέμα " Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 "  ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,   αποφασίζουμε

                                           ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), παρατείνεται μέχρι και την 26-7-2024.
          Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                  Αθήνα, 23 Απριλίου 2024
                                                                                Ο Διοικητής
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Κυριακή 28 Απριλίου 2024

ΑΑΔΕ-ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ " ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ" ΚΑΙ "ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΟΥ"


                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» εμπλουτίζονται με νέες λειτουργικές δυνατότητες, για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων χρηστών.
Ειδικότερα:
Α. Στην ψηφιακή εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να:
• προσθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία και να επισυνάψουν αρχεία σε υποβληθέν αίτημά τους, με νέα επικοινωνία επί του ίδιου αιτήματος, όσο αυτό δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Η δυνατότητα παρέχεται για μέχρι πέντε (5) ενδιάμεσες επικοινωνίες σε κάθε αίτημα

Α.1064/2024-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΗΜ ΟΙ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

 Με  την  Α. 1064/25.4.2024  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2521/25.4.2024 τεύχος  Β-'με θέμα " Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/ 31.12.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος» (Β’ 3/2015). "  ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *