E.Λ.Π.-Ε.Γ.Λ.Σ.
19)  Ν.4449/2017-ΦΕΚ Α' 7/24.1.2017 "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις "
.https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYTdQOGRtN2Q5dVk/view?usp=sharing

18) Πολ.1165/17.11.2016" Η ερμηνευτική για το Προαιρετικό Φορολογικό Πιστοποιητικό κ.λ.π
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcl9lRXhIdjM2SmM/view?usp=sharing

17) Πολ.1034/2016" Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α')
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdXp4bXh5WklPNVE/view?usp=sharing

16) Λογιστική Οδηγία 010/2015 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTUF6cnNqVEV5QUE/view?usp=sharing 

 15) Α.Π.1328 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ " "Κόστος Ιδιοπαραγωγής Παγίου Ζωικού Κεφαλαίου"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQkRnaGhRaUx3TlE/view?usp=sharing

14) Α.Π. 1253 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ "Λογιστικός Χειρισμός Βελτιώσεων σε ακίνητο του Εκμισθωτή"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUTJ2bGVYLUtkZlE/view?usp=sharing

13) Α.Π. 1178 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ."Λογιστική εγγραφή διατακτικών σίτιση"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNV96eTVXZElxdGM/view?usp=sharing 

12) Α.Π. 1006 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ "Χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων αεροπορικής εταιρείας από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση κάθε πτήσης"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pblZYdHFvaTRuaHM/view?usp=sharing 

11) Α. Π. 1049 ΕΞ 18.6.2015 του ΣΛΟΤ  "Λογιστικός Χειρισμός Αφορολόγητων Αποθεματικών"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pekhuUVpCLW80RzQ/view?usp=sharing

10) Α.Π. 781 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ   "Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση ακινήτου"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbEY0ZGRIdE9PSVE/view?usp=sharing

9) Πολ.1124/2015  "Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α')"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZFd5TEhJS2F1X1U/view?usp=sharing 

  8) Ν.4308/2014-ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014 " Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa05fdGczVjlBSWM/edit

 7)  ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2.5.2014-Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ.) -§ 10 κατάργηση του 18μηνου της ΠΟΛ.1159/2011-
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNE1tX2thcGdzX0U/view?usp=sharing

.......................................................................................................................................
6) Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1155/12.7.2012 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ Ν.2122'τεύχος Β' )" Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β’1657) και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης" 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMjdFQTFERWcwNzg/edit

5) Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1086/31.3.2012"Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657/Β’), καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ056Z0loMWZ5TkE/edit

4)Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1011/10.1.2012 "Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174)"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNWQwYjAxYzEtZWVlMy00MTI3LWE1M2ItZTBkYmM3YmMwYTIy&hl=en_US 3) Αρ. Πρωτ. ΓΔ.ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011.
 «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με "το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α174)»,
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZjFjYWU4ZGQtYzczMC00ZDBhLThjMzctYTBjOTZjNWI1ZTI3&hl=en_US


2)  Αριθμ. 44760/1362/24.10.2011.
  Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων».
  http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/fek-b-2409-2011.pdf


1) Α.Υ.Ο -Πολ. 1159/22.7.2011."Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174)"
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/9d/51/e8/9d51e8754a1953549b9a1a9a713942dbfd2d35e4/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1159.pdf 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *