Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛ/ΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛ. ΤΗΣ Ο.Ε.Ο.Α ΑΘΗΝΑ 2004

Με την Πολ.1142/30.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της " Ο.Ε.Ο.Α Αθήνα 2004 ", που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου" παρατείνεται η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων μέχρι 30.9.2011(από 30.6.2011).
Ειδικότερα,
Με την ΠΟΛ.1105/6.5.2011, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 25/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ (αφού έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών), έγινε δεκτό ότι οι υπάλληλοι της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», οι οποίοι έχουν εισπράξει την εν λόγω παροχή, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος Ιουνίου χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, γίνεται δεκτό, ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις πιο πάνω συμπληρωματικές δηλώσεις χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων χωρίς πρόσθετους φόρους θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ
Δείτε την Πολ.1142/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2Ff4%2Fef%2F99%2Ff4ef99d30f37ab5c3ee420fd731033d7a5d6964e%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1142.pdf



ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡ/ΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ Σ.Α.Δ.Φ

Με την Πολ.1141/23.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/11.6.2009 εγκύκλιος διαταγή της Υπηρεσίας μας.
β) Η με αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιος διαταγή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12). κοινοποιούνται τα ποσοστά παρακράτησης φόρου των  μερισμάτων των κρατών ,Αζερμπαιτζάν,Καναδά,Κατάρ,Μαρόκου,Σουηδικής Αραβίας,Σερβίας και Τυνησίας.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια του υπ. αριθ. α) σχετικού, σας παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τα ποσοστά παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις νέες Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος που συνήψε η χώρα μας. Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ. έχουν εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2011 και εντεύθεν.
Δείτε την Πολ.1141/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F1d%2Ff6%2F33%2F1df633f7f559456cbebfb5705463d6da529e2550%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1141.pdf






Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΑΠΟ 27.6.2011 ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο Ε.Φ.Κ. ΣΤΑ ΦΘΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Με την Αριθ.Πρωτ. ΔΕΦΚ 5028009 ΕΞ 2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" κοινοποιούνται τα παρακάτω σχετικά με την φορολογία των Βιομηχανοποιημένων καπνών.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 36 του σχεδίου νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Ν.2960/2001 αναφορικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και των βιομηχανοποιημένων καπνών.
Ειδικότερα και όσον αφορά τη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. To προβλεπόμενο από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.2960/2001, ελάχιστο συνολικό ποσό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα, ορίζεται σε ποσοστό 95% του συνολικού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη Σταθμισμένη Μέση Τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, αντί του 75% που ίσχυε έως σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σταθμισμένη Μέση Τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2011 έχει καθοριστεί στα 156,56 ευρώ η Φορολογική Μονάδα, το ελάχιστο συνολικό ποσό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των τσιγάρων διαμορφώνεται στα 96,6758 ευρώ ανά Φορολογική Μονάδα τσιγάρων, αντί του ποσού των 76,323 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.
2. Η διάρκεια της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.2960/2001 πίστωσης του Ε.Φ.Κ., η οποία παρέχεται στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου μετά από αίτησή τους, μειώνεται στις τέσσερις (4) εβδομάδες αντί των οκτώ (8) εβδομάδων που ίσχυαν έως σήμερα.
Όσον αφορά τις τροποποιήσεις στη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα δοθούν τυχόν οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του κοινοποιούμενου άρθρου, οι ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και των ενεργειακών προϊόντων ισχύουν από 27 Ιουνίου 2011, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φυσικού αερίου ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 που ισχύουν από 1 Σεπτεμβρίου 2011. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ



Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

27.6.2011
Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  με  δύο αλλαγές ο Εφαρμοστικός Νόμος του Μεσοπρόθεσμου με θέμα " Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ".
Ειδικότερα,
        Απαλείφθηκε η § 6 του άρθρου 29 που προέβλεπε τον περιορισμό των επιστροφών στα 300 ευρώ λόγω των αποδείξεων που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι  πάνω από το όριο.
        Προστέθηκε η § 7 στο άρθρο 31 η οποία προβλέπει ότι το τέλος επιτηδεύματος θα ξεκινήσει από το 2010 και όχι από το 2011 και θα είναι για το 2010 300€ ανεξάρτητα από την περιοχή που επιτηδευματίας θα έχει την έδρα του.
 Το τέλος επιτηδεύματος αυτό θα συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Δείτε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/snefarm.pdf
Δείτε ολόκληρη την Αιτιολογική Έκθεση.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/aitiologikhefarm.pdf

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

27.6.2011
Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι :
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου που λήγει την 30η Ιουνίου 2011, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουλίου 2011.
2. Παρατείνεται η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 29η Ιουλίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
3. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/04.05.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/12.05.2011), ως ακολούθως :
α) Την 18η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3,4.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5,6.
δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9,0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
4. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή τους είναι η 26η Ιουνίου 2011 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.



ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Νέα Περαίωση σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚ και για τη χρήση 2010 για να κλείσει το άνοιγμα του φετινού προϋπολογισμού των 612 εκ. €, μετά το ναυάγιο του περιορισμού των επιστρεφομένων ποσών των  φόρων  από τις αποδείξεις.Στην νέα περαίωση μελετάται να περιληφθούν και όσοι αποκλείστηκαν από τις προηγούμενες περαιώσεις,όπως οι ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας πάνω από 400000 €, κ.λ.π. Η ρύθμιση αυτή εάν τελικά υιοθετηθεί θα ενταχθεί στον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου που θα κατατεθεί σήμερα στην Βουλή.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1132/6.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός όρων ,προυποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 73 "Κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής" του ν.3842/2010(Φ.Ε.Κ. 58 Α'/23.4.2010) προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής ο «Επενδυτής»), που επιθυμεί να τύχει των ευεργετημάτων των διατάξεων των παραγράφων 9−12 του άρθρου 73 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58 A΄/23.4.2010), καταβάλλει το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή κινηματογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (στο εξής «ΕΚΚ»), πλην του οφειλόμενου ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται στην εταιρεία παραγωγής. Το ΕΚΚ καταγράφει το ποσό σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ’ ονόματι της οικείας ταινίας και το καταθέτει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, που ανοίγεται με επιμέλεια του ΕΚΚ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1132/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F70%2F6b%2F20%2F706b20cb8226d6934a2564393ec97414840950bb%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1132.pdf

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 Με την Α.Υ.Ο - Πολ.1130/6.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ.1175023/3752/00ΤΥ/ Δ 28.12.2010.Πολ.1200(Φ.Ε.Κ 2038/Β'/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών."γίνονται διορθώσεις στα λάθη των πινάκων σε διάφορους οικισμούς της χώρας.
Ειδικότερα,
Γίνονται Διορθώσεις σε οικισμούς των Νομών, Πέλλας, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, και Χανίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει: α) στις υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας από 01.01.2011 και
β) στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσίευσή της.
Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, λαμβάνεται υπόψη η αξία που προκύπτει με την παρούσα απόφαση, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την προκύπτουσα με βάση την 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ'/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απόφαση. Στις υποθέσεις αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί οι οικείες φορολογικές δηλώσεις, παρέχεται στο φορολογούμενο αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να υποβάλλει νέα δήλωση ή αίτηση, κατά φορολογία, για νέα εκκαθάριση του φόρου με βάση τη μικρότερη αξία συνυποβάλλοντας και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων.






Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΒΑΡΙΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

«Βαριά και σε πολλά σημεία τους άδικα», αλλά επιβεβλημένα λόγω της αδήριτης εθνικής ανάγκης, χαρακτηρίζει τα νέα οικονομικά μέτρα ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν πυροδοτήσει οι ανακοινώσεις για το Μεσοπρόθεσμο.
Σε δήλωσή του ο κ. Βενιζέλος τονίζει ότι είναι πολύ εύκολο να διατυπώνει κανείς σκληρή κριτική για φορολογικά μέτρα που είναι από τη φύση τους δυσάρεστα για τους πολίτες. «Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Πρόκειται για υπαρξιακά αναγκαίες σωστικές κινήσεις», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος επειγόντως είναι η σταθεροποποίηση της κατάστασης «προκειμένου αμέσως μετά να γίνουν όλες οι αναγκαίες βελτιώσεις και να διαμορφωθεί η προοπτική την οποία αποζητά η ελληνική κοινωνία»............
Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ


Θα κατατεθεί την Δευτέρα στην Βουλή ο Εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου με θέμα "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015" με τον οποίο επιβάλλονται νέα φοροεισπρακτικά μέτρα.
Ειδικότερα,
Στο κεφάλαιο Δ' και στα άρθρα 27 έως και 36 του νομοσχεδίου αναφέρονται οι νέες επώδυνες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Οι κυριότερες αλλαγές είναι:
1) Μειώνεται στις 8000 € (από 12000 €) το αφορολόγητο όριο εισοδήματος.Το εισόδημα από 8000 € μέχρι 12000 € θα φορολογείται  με 10%, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση έως 400 €. Από την μείωση του αφορολογήτου εξαιρούνται οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών εφόσον έχουν εισόδημα κάτω από 12000 € και όλα τα άτομα με αναπηρία.(άρθρο 27
§ 2)
2) Αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων για τη χρήση 2011 στο 25% του εισοδήματος του καθενός για εισόδημα μέχρι 60000 € Αν οι αποδείξεις που προσκομίζονται υπολείπονται του  προβλεπόμενου ποσού ,επιβάλλεται φόρος 10%  στο υπολειπόμενο ποσό.Δεν προβλέπεται έκπτωση για τις παραπάνω  του προβλεπόμενου ποσού  των αποδείξεων που θα προσκομισθούν.(άρθρο 27§ 3)
3) Μειώνονται από τη χρήση 2011 στο 20% οι εκπτώσεις  και από το φόρο (από το 100% που εξέπιπταν και από το εισόδημα) των εξόδων ιατρικής περίθαλψης ,των τόκων των στεγαστικών δανείων , καθώς και των υποχρεωτικών εισφορών που καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία.Οι εκπτώσεις αυτές μειώνονται στο 10% όταν το εισόδημα του φορολογούμενου  είναι πάνω από 40000 €, και κατά το τμήμα των δαπανών  που υπερβαίνει το ποσό αυτό.(άρθρο 27 §§ 4,5,6, και 8)
4) Αυξάνονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ( τεκμήρια ) για
κατοικίες ,αυτοκίνητα,σκάφη και πισίνες.Οι αυξήσεις για τις κατοικίες κυμαίνονται από 30% έως 37,5% και για τα αυτοκίνητα από 33,3% έως και 100%.(άρθρο 28 §§ 1,2,3,4,5)
5) Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2013 το πόθεν έσχες  όλων των ακινήτων. (άρθρο 28§ 6 και 7).
6) Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης ( έκτακτη ) στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.
* 1% για εισόδημα από 12001 € έως 20000 €. ( επί ολοκλήρου του ποσού)
* 2% για εισόδημα από 20001 € έως 50000 €.
* 3% για εισόδημα από 50001 € έως 100000 €.
* 4% για εισόδημα άνω των 100001 €.
* 5%  για τα Δημόσια πρόσωπα (Υπουργούς,βουλευτές, περιφερειάρχες,δημάρχους κ.λ.π.).
(άρθρο 29 §§ 1,2,3,4,5, και 6)
7) Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά  5% στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011. (Εισοδήματα 2010) * Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
 * Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενό του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος.
Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.
 *  Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενό του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
 * Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενό του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
( άρθρο 30 §§ 1,2,3,4,και 5.)
8) Επιβάλλεται  από 1.1.2011 και μετά Τέλος Επιτηδεύματος( κεφαλικός φόρος) σε Επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας. Το τέλος ορίζεται ως εξής.
 * Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως,
 * Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως,
Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.( άρθρο 31 §§ 1,2,3,4,5, και 6).
9) Μειώνεται  στις 200000 € ( από 400000) το όριο για την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.( Φ.Α.Π ) (άρθρο 33.)
10) Μετάταξη  από 1.9.2011 των Υπηρεσιών εστίασης  από το 13% ( χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α) στον 23% (υψηλό  συντελεστή Φ.Π.Α ).Εξαιρούνται τα κυλικεία που λειτουργούν σε νοσοκομεία,σχολεία και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας.(άρθρο 34)
11) Αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έως 12,5%(άρθρο 35).
12) Αυξάνεται για φέτος κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω αύξησης του Ειδικού φόρου κατανάλωσης και μέχρι το τέλος του 2013 θα εξισωθούν οι φόροι του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης στο 80% της ισχύουσας τότε φορολογίας του πετρελαίου κίνησης.
13) Αυξάνεται ο ελάχιστος φόρος στα φθηνά τσιγάρα.
14) Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.
(άρθρο 36)
Δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο του εφαρμοστικού νόμου.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F9c%2F14%2F59%2F9c145932b2799307ef541734468e5639e5e5284a%2Fapplication%2Fpdf%2F24-6-2011_17.15_%25CE%2595%25CE%259A%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A3%2B%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2594%25CE%25A3.pdf

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΠΩΣ ΑΠΟΣΒΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ Φ.Δ.Χ

Με την  Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ.  Δ12  Β 1088456 ΕΞ 2011/17.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τρόπος απόσβεσηςτης αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (Φ.Δ.Χ) που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές», υπόκεινται σε ισόποση απόσβεση σε χρονικό διάστημα από τρία έως και επτά έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.
2. Με την ΠΟΛ.1106/11.5.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3888/2010, έγινε δεκτό, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ δεν αφορά στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών των υπαγόμενων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, καθώς οι αναγνωριζόμενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκμαρτής αξίας της άδειας και όχι επί του κόστους αγοράς αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (30.09.2010).
Το ποσό της τεκμαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στον κωδικό 312 του πίνακα Ζ’ του εντύπου Ε3, ο οποίος αναμορφώνει τον κωδικό 346.
3. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, το μηχανογραφικό σύστημα των Δ.Ο.Υ δεν δέχεται καταχώρηση στον κωδικό 312 του εντύπου Ε3.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εκμεταλλεύονται Φ.Δ.Χ πρέπει να αναγράφουν στον κωδικό 461 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 το πιο πάνω ποσό απόσβεσης και η δήλωση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπως σας έχουμε γνωρίσει ήδη προφορικά.




Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΜΕΧΡΙ 29/6/2011 Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ OFFSHORE ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ

Με την Α.Υ.Ο- Πολ.1112/12.5.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του N . 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
*Μέχρι τις 29.6.2011 έχουν προθεσμία οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες εταιρείες να υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες για τα ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα.
*Απαραίτητη για την απαλλαγή είναι η διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο ενώ η βεβαίωση αφορά κάθε ακίνητο χωριστά.
*Σε περίπτωση μη χορήγησης απαλλαγής, η εταιρεία δύναται να διατυπώσει ρητή ειδική και αιτιολογημένη επιφύλαξη.
*Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η δήλωση του φόρου υποβάλλεται μετά την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1112/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2a/c7/95/2ac795db036dfe93b9310fc68c456c2efbe95683/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1112.pdf

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/9/2011 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1111/12.5.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"  Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2011, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο - Πολ.1111/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/08/8e/0c/088e0c992077946baa113fd56fc1025c07519c37/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1111.pdf

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Με την Πολ.1140/16.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α΄),σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης." παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στις περιπτώσεις ανταπόκρισης του φορολογούμενου και υποβολής των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007, οι προβλεπόμενοι πρόσθετοι φόροι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 επί εκπρόθεσμων δηλώσεων μειώνονται στο ½, χωρίς τα ανώτατα αυτά όρια των πρόσθετων φόρων να μπορούν να υπερβούν το 60%.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1140/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/64/c2/a9/64c2a90afb9fef8106118031f7ba75aeb8d289bd/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1140.pdf

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την Πολ.1139/10.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών."παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Οτι η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών τους δαπανών και όχι για την κάλυψη δαπανών για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, αποτελεί πρόσθετη παροχή υπέρ αυτών των στελεχών και υπαλλήλων η οποία προσαυξάνει το εισόδημά τους από μισθούς και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Δείτε ολοκληρη την Πολ.1139/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3d/fc/c8/3dfcc802b7e5c5399527367239487d1d0e803d08/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1139.pdf

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με την Α.Υ.Ο - Πολ.1138/15.6.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α»." δίδονται νέες παρατάσεις.
Ειδικότερα,
                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που υποχρεωτικά υποβάλλονται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011.
2. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1098/4.5.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/12.05.2011), ως ακολούθως:
α) Την 4η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6.
δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1138/2011.http://www.gsis.gr/cmdocs/8196.pdf

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Μ.Υ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1137/15.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.β)Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης( παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010) "δίδονται νέες παρατάσεις.
Ειδικότερα,

              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.
2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 30η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1137/2011.http://www.gsis.gr/cmdocs/8195.pdf

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Η Δ.Ο.Υ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Με την Πολ.1136/15.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χορήγηση στοιχείων στίς επιχειρήσεις που έλαβαν  Α.Φ.Μ μέσω των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Κατόπιν τούτου, σε κάθε περίπτωση που οι ως άνω εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την έναρξη εργασιών τους σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης) αιτούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της επιχείρησής τους, το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. θα χορηγεί έγγραφο ως το συνημμένο υπόδειγμα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1136/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/fb/f1/c3/fbf1c3e8e1df8394ad9d1b3f7a36fb3aea24ce86/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1136.pdf

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

16.6.2011
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω  Ανακοίνωση.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνονται:
Η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.Η  προθεσμία  υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010) που λήγει την 30η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.
Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ που υποχρεωτικά υποβάλλονται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011. Οι προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου  Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/04.05.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/ 12.05.2011), ως ακολούθως:
α) Την 4η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.
  1. β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.
  2. γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 5, 6.
  3. δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 7, 8.
  4. ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 9, 0.
Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες παρατάσεις δεν επιφέρουν μετάθεση των εσόδων.

ΜΕΧΡΙ 30/6/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε. Ε

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο Σπινέλλη Διομήδη, θα δοθεί παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι τις 30/6/2011.
Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση.



Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΝΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύριο Πέμπτη 16.6.2011 θα προχωρήσει σε Ανασχηματισμό της Κυβερνήσεως του και στην συνέχεια θα ζητήσει από την Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τον Ελληνικό λαό, ο Πρωθυπουργός, αντί Κυβέρνησης Συνεργασίας η οποία θα αντιμετώπιζε τα κρίσιμα  οικονομικά προβλήματα της χώρας. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  ζήτησε  στην πρόταση του Πρωθυπουργού για Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας μεταβατική Κυβέρνηση  η οποία θα διαπραγματευθεί  εκ νέου το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο και μετά  να γίνουν εκλογές. Για άλλη μια φορά οι πολιτικοί μας  δεν βρέθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρείται βέβαιον ότι μετακινείται ο Υπουργός των Οικονομικών και αναμένονται εκπλήξεις για τα νέα πρόσωπα που θα εισέλθουν στη Νέα Κυβέρνηση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ

 Σας υπενθυμίζουμε ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 που ισχύει για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται από 01/05/2011 και εφεξής, αντικαταστάθηκε η § 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) με την οποία ορίζεται ότι:
 «2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα:
 »α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και
 »β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων.
 »Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου».
 Σημειώνεται ότι το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου 1 αναφέρει:
 «Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες».
 Κατόπιν τούτων οι επιχειρήσεις που τη χρήση 2010 απασχολούσαν κατά μέσο όρο περισσότερα από πενήντα (50) άτομα (από 500 που ίσχυε), υποχρεούνται να υποβάλουν μόνο τη δήλωση Φ.Μ.Υ. (όχι Φ.Ε.Ε. και αμοιβές τρίτων που εξακολουθούν να υποβάλλονται με διμηνιαία δήλωση) για παρακρατήσεις που έγιναν τον μήνα Μάιο 2011 στις 20 Ιουνίου για τον Α.Φ.Μ. που λήγει σε 1 κ.λπ. μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

14.6.2011 
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση. 
Τo Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 2011, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής:
1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
1.1 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε  την 1/4/2011, και θα υποδέχεται δηλώσεις φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών έως 30/06/2011 (Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των επιτηδευματιών που δηλώνουν αποκλειστικά εισόδημα από ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος λήγουν στις 15/06/2011). Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης. Παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές /φοροτέχνες να υποβάλλουν τις δηλώσεις πελατών τους φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών χωρίς αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ. 
1.2 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/9/2011.
1.3 Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/7/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/9/2011.
1.4 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. Η υποβολή ξεκίνησε στις 21/02/2011, ολοκληρώθηκε  στις 31/05/2011 και υποβλήθηκαν 885.149  δηλώσεις.

2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

2.1 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος  Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5)  Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική,  ξεκίνησε στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία τις 29/4/2011 και υποβλήθηκαν 41.718 δηλώσεις.
2.2 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και υποβλήθηκαν 719 δηλώσεις.
2.3 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 9/5/2011, ολοκληρώθηκε 30/05/2011 και υποβλήθηκαν 28.164 δηλώσεις.
2.4 Καταστάσεις από λογιστές – φοροτεχνικούς (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.
2.5 Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.
2.6 Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.
2.7 Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο β εξάμηνο 2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 20/06/11.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε9, Κ.Β.Σ, Κ.Λ.Π

Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι:
Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011.
Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011.
Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων) θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την Πολ.1135/6.6.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείρηση χορηγούμενης έκπτωσης πρός το Δημόσιο, που αφορά δαπάνες για μεταφορά μαθητών έτους 2010." παρέχονται οι παρακάτω οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
*Για τις χορηγούμενες εκπτώσεις από επιτηδευματίες – μεταφορείς προς το Δημόσιο (Περιφέρειες ανά την Επικράτεια), κατ’ εφαρμογή της αρ. 2/2851/0020/4.4.2011 απόφασης του Γ.Λ.Κ., που αφορούν οφειλές προς αυτούς μέχρι την 31.12.2010, για παρασχεθείσες υπηρεσίες (μεταφορά μαθητών) για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά (χρεωστικά) φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), εκδίδονται από τους υπόψη επιτηδευματίες πιστωτικά τιμολόγια, στο χρόνο που συμφωνείται από τους αντισυμβαλλόμενους (Περιφέρειες, επιτηδευματίες – μεταφορείς) η χορηγηθείσα έκπτωση.
Επομένως, εφόσον η χορηγούμενη έκπτωση, λόγω διακανονισμού του Δημόσιου σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των αρχικών τιμολογίων πώλησης των επιτηδευματιών – μεταφορέων, γίνεται τη χρήση 2011 εκδίδοντας τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια, την επόμενη δηλαδή χρήση από τη χρήση που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες (μεταφορά μαθητών) και για τις οποίες είχαν εκδοθεί τα σχετικά (χρεωστικά) φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), αυτά αποτελούν αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων της διαχειριστικής χρήσης 2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1135/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/6a/8e/92/6a8e921d2fa435f828c14139a1193181e9b46d75/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1135.pdf


Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΝΑΥΛΟΥ

Με την Πολ.1134/8.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Ελεκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είπραξη αυτού." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
  Ύστερα από τα παραπάνω αντικείμενο φορολογικού ελέγχου αποτελεί πλέον και η ορθή απόδοση του επίναυλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ελέγχων και αρμοδιοτήτων. Eπομένως, εάν μετά τη διαδικασία ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος επίναυλος από υπόχρεο πλοιοκτήτη ή δεν αποδόθηκε ορθά, η είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου θα επιδιωχθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Συγκεκριμένα εφόσον ο νόμος,στην προκειμένη περίπτωση, δεν προβλέπει την εν ευρεία εννοία βεβαίωση του χρέους, (π.χ. έκδοση καταλογιστικής πράξης), αποτελεί νόμιμο τίτλο εισπράξεως του επίναυλου η απόδειξη της οφειλής εκ δημοσίου εγγράφου (π.χ. έκθεση ελέγχου) κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. β του Κ.Ε.Δ.Ε. χωρίς να απαιτείται άλλη βεβαιωτική (ευρείας έννοιας) διαδικασία.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1134/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F11%2F29%2F37%2F11293795883218d806743af7eced826ac20abc53%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1134.pdf

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Στην Βουλή κατατέθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015." που εγκρίθηκε το μεσημέρι από το  Υπουργικό  Συμβούλιο.
Ειδικότερα,
                 Άρθρο Μόνο.
1.Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 το οποίο έχει ως εξής.
....................................................................................................................................
Για τα φορολογικά το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει.
*Η Κυβέρνηση προχωρά στην αναστολή του πόθεν έσχες για κάθε κατοικία για τα επόμενα δύο χρόνια.
*Η Κυβέρνηση δεσμεύεται για την επαναξιολόγηση του συστήματος φορολόγησης και την επιδίωξη της μείωσης των συντελεστών με νομοθετική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2011.
Η παρέμβαση θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και θα στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην ανακούφιση των ασθενέστερων.
*Καμία περαιτέρω αύξηση στις αντικειμενικές αξίες το 2011.
Επίσης από τον πίνακα Παρεμβάσεις στη φορολογία 2011-2015  αναφέρεται ότι,
*Επιβάλλεται Εκτακτη Εισφορά στα εισοδήματα πάνω από 12000€ με συντελεστές 1% από 12000-20000 €, 2% από 20000-40000 € και 3% πάνω των 40000 €.
*Επιβάλλεται Εκτακτη Εισφορά στα επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα άνω των 2000 κ.ε κλιμακωτά από 150-650 €.
*Επιβάλλεται Εκτακτη Εισφορά στίς πισίνες με 10€ το τ.μ για τις δηλωμένες και 20 € το τ.μ για τις αδήλωτες.
*Επιβάλλεται Εκτακτη Εισφορά στά σκάφη αναψυχής, ανάλογα με το είδος και το μήκος του σκάφους.
* Επιβάλλεται Ειδικό τέλος στίς Τραπεζικές συναλλαγές.
* Αυξάνεται  από την 1.9.2011 ο Φ.Π.Α  στο 23%( από 13%) στις υπηρεσίες εστίασης(καφετέριες, εστιατόρια,ζαχαροπλαστεία κ.λ.π).
*Μείωση Φοροαπαλλαγών.
*Αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών.
*Μειώνεται το Αφορολόγητο όριο του Φόρου Ακίνητης Περουσίας ( Φ.Α.Π.) στίς 200.000  από 400000€ με αύξηση του συντελεστή  του πρώτου κλιμακίου σε 0,2%(από 0.1%).
*Αυξάνονται κατά 10% τα Τέλη κυκλοφορίας του 2012.
υξάνεται ο κατώτατος Εδικός Φόρος Κατανώλωσης  στα Τσιγάρα σε 95% ή 100% ( από 75%)
*Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο.
*Τακτοποίηση των Αυθαιρέτων.
*Επιτάχυνση των Αποκρατικοποιήσεων. κλ.π.
Δείτε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου.http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/snmeso.pdf
Δείτε  ολόκληρη την Αιτιολογική Έκθεση.http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/airiologikhmeso.pdf
Δείτε ολόκληρο το Ενημερωτικό Σημείωμα.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F9f%2Fb6%2F02%2F9fb6025a2176ff6dbe131fa6cc665a359ad3a498%2Fapplication%2Fpdf%2FYS_MTFS_policy_paper_10%255B1%255D.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *