Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 -Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την  Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οοκονομικών(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  2115/30.9.2015 τεύχος Β') με θέμα "Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                  αποφασίζουμε
Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, από 1ης Οκτωβρίου 2015 εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου: Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος Σκιάθος. 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ανακοινώνεται ότι από την 1η  έως την 21η Οκτωβρίου 2015 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
Υπενθυμίζεται ότι ο ετήσιος πίνακας προσωπικού υποβάλλεται ηλεκτρονικά μια φορά το χρόνο από τους εργοδότες.

ΣΛΟΤ: 1409πε ΕΞ 2015-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με τον Αριθμ. Πρωτ 1409.πε 19 ΕΞ 30.1.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Χειρισμός εσόδων από υπομίσθωση ακινήτου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί 75 και 62, με κατάλληλο τίτλο που να δηλώνει ότι αφορούν τεκμαρτά ποσά. Ωστόσο, στην κατάσταση αποτελεσμάτων δεν πρέπει να εμφανίζονται τεκμαρτά κονδύλια. Το θέμα είναι καθαρά φορολογικό και τακτοποιείται στη δήλωση φόρου εισοδήματος..
Δείτε ολόκληρη την  1409πε ΕΞ 2015.

ΣΛΟΤ:Α.Π.πε 19 ΕΞ2015-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ

Με τον Αριθμ. Πρωτ.πε 19 ΕΞ 30.1.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εταιρικά μερίδια υπέρ το άρτιον "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το υπέρ το άρτιο είναι ένας λογαριασμός (επί της ουσίας κεφάλαιο) που διευκολύνει την είσοδο νέων εταίρων ή την αύξηση κεφαλαίου από μερικούς και όχι όλους του εταίρους με τρόπο που να μην θίγεται η περιουσιακή κατάσταση των υπολοίπων. Συνεπώς, μπορεί να γίνει υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχικών μεριδίων.
Δείτε ολόκληρη την

ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με  την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ 14.9.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση των διατακτικών σίτισης που χορηγεί επιχείρηση σε εργαζομένους της "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο εξαργύρωσης των διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ (σε εστιατόρια ή supermarkets) προκειμένου για την έκπτωση των σχετικών δαπανών, και συνεπώς ότι οι υπόψη δαπάνες, οι οποίες συνιστούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο μας.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pODc0RFVsanZjV0k/view?us

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε. 
Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1124/2015 παρατείνεται, για τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α ν. 4174/2013 (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων), από την λήξη της έως και την 30η Οκτωβρίου 2015.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 3.7. 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διενέργεια ηλεκτρονικών εισπράξεων και πληρωμών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ICISnet, παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωσή σας, επισημαίνοντας ότι αυτές αφορούν μόνο τις ηλεκτρονικές εισπράξεις, ενώ οι επιστροφές θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται από τις Τελωνειακές Αρχές κατά τα ισχύοντα.
 Για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής, ο συναλλασσόμενος, κατά την υποβολή του σχετικού τελωνειακού παραστατικού , οφείλει να δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να την εξοφλήσει. Συγκεκριμένα, απαιτείται η συμπλήρωση στο πεδίο «τρόπος πληρωμής» των κωδικών:
 Α προκειμένου για φυσική πληρωμή στο ταμείο του Τελωνείου
 Η προκειμένου για ηλεκτρονική πληρωμή
 Για κάθε ηλεκτρονική πληρωμή, το σύστημα αποδίδει στον συναλλασσόμενο μία «ταυτότητα πληρωμής».
Δείτε ολόκληρη την  ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟ 1.10.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, για την κατάργηση της μείωσης των συντελεστών κατά  30% στον Φ.Π.Α.
Με την  απόφαση αυτή από 1.10.2015 στα νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος θα ισχύσουν οι συντελεστές 6%, 13% και 23% που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή είναι για την κυβέρνηση πολιτική αναγκαιότητα (και όχι επιλογή) που προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς και βασικό στάδιο για να προχωρήσει η αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα.
Τα προβλήματα των νησιών μας είναι γνωστά και αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε πολλούς τομείς. Ειδικά για τα θέματα φορολογίας, επισημαίνουμε:
1. Όπως αναλυτικά έχει συμφωνηθεί (από τον Ιούλιο 2015, στις προαπαιτούμενες δράσεις) οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ θα αναθεωρηθούν το 2016, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από την φοροδιαφυγή, θα είναι μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα. Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνει όλο το οικονομικό επιτελείο τις προσπάθειές του.
2. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα θεσπιστούν κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, για την αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στις αλλαγές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην φορολογία εισοδήματος, θα υπάρξουν τέτοια μέτρα.
  3. Οι φορολογικοί έλεγχοι στην τουριστική περίοδο, δημιουργούν ένα νέο φορολογικό τοπίο, τα έσοδα του οποίου θα επιτρέψουν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα ανακουφίσουν πολίτες και επιχειρήσεις.
4. Η επιλογή των προαναφερόμενων νησιών, έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή κριτήρια, όπως θα γίνει και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών (από 1.6.2016 και 1.1.2017). Τα απομακρυσμένα νησιά θα μπουν στην τελευταία ομάδα. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ρόδος με βάση κριτήρια όπως  ο πληθυσμός (115.490) και οι αφίξεις τουριστών το 2014 που ξεπέρασαν τα 2 εκ.

ΠΟΛ.1204/2015-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ. ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕΤΡΗΤΑ

Mε την Πολ 1204/4.9.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2077/23.9.2015 τεύχος Β') με θέμα " Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά" μειώνεται στα 200€(από 500€) το όριο καταβολής οφειλών στις Δ.Ο.Υ με μετρητά.
Ειδικότερα,
  αποφασίζουμε,
Tο ποσό των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1056/11.5.2010 (ΦΕΚ 712 Β΄/2010) ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200,00 €). 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                              Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015 
                                  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΩΣ ΤΑ 12.ΟΟΟ.ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20,000€

Με ανατροπές σε κλιμάκια, συντελεστές, αφορολόγητο όριο και απαλλαγές, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζει αναδιανομή βαρών για πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογουμένους. 
 Ελαφρύνσεις στα χαμηλά εισοδήματα    
Με βάση τα σενάρια που επεξεργάζονται οι τεχνοκράτες στο υπουργείο Οικονομικών προκύπτουν ελαφρύνσεις για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, οριακές μεταβολές στη φορολογία για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και κλιμακωτή αύξηση του φόρου για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ.Επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για τους αγρότες με την εξομοίωση της φορολογίας τους με τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά με αναγνώριση μεγαλύτερων εξόδων που θα αφαιρούνται από τον τζίρο, καθώς και για τους εκμισθωτές ακινήτων λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας.Για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην ισχύουσα κλίμακα και στους συντελεστές, πέραν της αύξησης της προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος στο 70% από 55%. ..... 
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του έθνους. http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=64257752 


Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 14 ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS

Χαλαρώνουν περαιτέρω τα capital controls μετά τη νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε αργά τη νύχτα στο ΦΕΚ. Οι αλλαγές αφορούν στη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, στη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και στη δυνατότητα πρόωρου «σπασίματος» προθεσμιακών καταθέσεων.

Μεταξύ άλλων, δίδεται η δυνατότητα μεταφοράς έως και 500 ευρώ στο εξωτερικό ενώ σε ειδικά περιπτώσεις όπου παρατηρούνται προβλήματα υγείας, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 2000 ευρώ το μήνα. Δίδεται η δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε ακόμη περισσότερες περιπτώσεις (για πληρωμές εργοσήμου, για φοιτητές, φαντάρους κλπ) ενώ για πρώτη φορά επιτρέπεται το πρόωρο σπάσιμο προθεσμιακής κατάθεσης εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Οι 14 αλλαγές στα capital controls έχουν ως εξής:  ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του in.gr
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500028477

ΠΟΙΑ ΝΗΣΙΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%.ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

Εν αναμονή απόφασης για τη λύση του Γόρδιου Δεσμού - Ποια νησιά θα χάσουν πρώτα την έκπτωση 30% στους συντελεστές - Σε ισχύ τίθεται από 1ης Οκτωβρίου βάσει μνημονίου το μέτρο - Άγνοια δηλώνουν οι νησιώτες - Όλα τα σενάρια
 Θολό παραμένει ακόμη το τοπίο για τον ΦΠΑ στα νησιά, παρά το γεγονός πως, σύμφωνα με όσα προβλέπει το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα, την 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ η κατάργηση της έκπτωσης 30% στους συντελεστές ΦΠΑ στην πρώτη κατηγορία νησιών του Αιγαίου.
Καθώς ο Σεπτέμβριος τείνει προς την εκπνοή του και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, οι κάτοικοι των νησιών της χώρας ζητούν - και δικαίως - να ενημερωθούν για το νέο καθεστώς που αναμένεται να ισχύσει σε μερικά 24ωρα από τώρα.
Κατά τις πληροφορίες, η σχετική απόφαση που θα ρίχνει φως στο θέμα της κατάργησης της έκπτωσης 30% στους συντελεστές ΦΠΑ στην πρώτη κατηγορία νησιών του Αιγαίου θα πρέπει να αναμένεται έως τη Δευτέρα.
Στην εν λόγω απόφαση θα απαριθμώνται όλα εκείνα τα νησιά, τα οποία θα χάσουν πρώτα την έκπτωση του 30% στους συντελεστές ΦΠΑ.
Για τους καλά γνωρίζοντες, κοινή παραδοχή είναι πως η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ θα πρέπει να ξεκινήσει από τα λεγόμενα κοσμικά νησιά, εκείνα που και από τουρισμό σφύζουν και δεν βρίσκονται πολύ μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα.
Επομένως, η πρώτη κατηγορία νησιών που θα έρθει αντιμέτωπη με την κατάργηση της έκπτωσης του 30% θα περιλαμβάνει νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Τύνος, η Πάρος, η Νάξος, η Μήλος.
Τι σημαίνει αυτό; Πως από την 1η Οκτωβρίου οι συντελεστές ΦΠΑ στα εν λόγω νησιά θα αυξηθούν σε 6%, 13% και 23% - όπως ισχύει στην ηπειρωτική Ελλάδα - από 5%, 9% και 16% που θα είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Η κατάργηση της έκπτωσης του 30% στους συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσει για μια δεύτερη κατηγορία νησιών από 1ης Ιουνίου 2016, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε και θα καταργηθεί η έκπτωση σε μια τρίτη κατηγορία νησιών.
Εκείνο, όμως, που πρέπει να τονιστεί είναι, πως παρά τις εξαγγελίες περί του αντιθέτου, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση κανενός αντισταθμιστικού οφέλους για τους κατοίκους των νησιών που θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες επιβαρύνσεις.
πηγή.www.news 247.gr

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1213/2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Με την Πολ. 1213/22.9.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου" διευκρινίζονται  ότι.
Ειδικότερα,
Το εισόδημα από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτους (είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε για νέες άδειες), αποτελεί εισόδημα από δικαιώματα του άρθρου 38 του ν. 4172/2013, καθόσον φέρει όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το εισόδημα που αποκτά ο μισθωτής (ενοικιαστής) του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.  ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1213/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa3JOOHVraVhVSlU/view?usp=sharing

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα, για θέματα φορολογικής πολιτικής και για τη διασφάλιση της αντικειμενικής ενημέρωσης των πολιτών, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι:
1.Το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα είναι σαφές και καθορισμένο από τις διατάξεις του Ν 4336/2015 (ειδικά στις σελίδες 1015-1019) και δεν υπάρχει περίπτωση να προστεθεί κανένας νέος φόρος, επιβάρυνση κλπ.
2.Πολλές από αυτές τις διατάξεις είναι σε θετική κατεύθυνση (π.χ. διαγραφή ληξιπρόθεσμων χρεών σε ορισμένες περιπτώσεις, μείωση επιτοκίων σε ορισμένες ρυθμίσεις χρεών κλπ.) και δεν ανταποκρίνονται στην προπαγάνδα της καταστροφολογίας και του μηδενισμού που επενδύουν (προεκλογικά αλλά και τώρα) ορισμένοι.
3.Στον τομέα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, προβλέπονται πολλές δράσεις (π.χ. περιουσιολόγιο) οι οποίες μαζί με άλλες που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας, θα δώσουν πολύτιμα έσοδα στο δημόσιο.
4.Παράλληλα με την υλοποίηση των προαπαιτούμενων και των δεσμεύσεων της συμφωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών, θα ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με κοινωνικούς φορείς, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η ενίσχυση πολιτών και επιχειρήσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές στον τομέα της φορολογίας, θα αλλάξουν ριζικά την υφιστάμενη κατάσταση στη φορολογία του εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ και σε πολλούς άλλους τομείς.
5.Το Υπουργείο Οικονομικών θα κινηθεί με ρεαλισμό και ευαισθησία, στα προβλήματα που δημιουργεί το υπάρχον φορολογικό σύστημα και με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συμφωνίας. Όσοι διαφωνούν, ας καταλάβουν επιτέλους την ετυμηγορία των πολιτών στις 20.9.15 και ας προσαρμόσουν επιτέλους την πολιτική τους στα νέα δεδομένα.
 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ,ΤΕΚΜΗΡΙΑ,ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Αλλαγές εκ βάθρων στη φορολογία εισοδήματος με νέους συντελεστές για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες, νέο «μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές που έχουν απομείνει και ριζικό «λίφτινγκ» στα τεκμήρια διαβίωσης σχεδιάζει το νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Το στίγμα των φορο-ανατροπών που θα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου καθώς είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να «ξεκλειδώσει» η δόση των 3 δισ. ευρώ, έδωσαν χθες ο νέος υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης.
Ειδικότερα ο κ. Χουλιαράκης υποστήριξε ότι υπάρχει πεδίο μείωσης των ανισοτήτων ή της καλύτερης κατανομής του δημοσιονομικού βάρους μέσα από την αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος. Στόχος -όπως είπε- είναι ο φόρος εισοδήματος να γίνει πιο προοδευτικός, να απαλειφθούν εξαιρέσεις που είναι άδικες ή παλιές, ξεπερασμένες και να επανεξεταστεί το θέμα της διαφοράς των φορολογικών συντελεστών με βάση την πηγή του φόρου εισοδήματος που έχει οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια εσόδων. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές και κλίμακες ανάλογα με το εάν το εισόδημα προέρχεται από μισθούς - συντάξεις, ελεύθερα επαγγέλματα ή ενοίκια.  ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113747117

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1211/2015-ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 12% ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Mε την Πολ.1211/22.9.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για την υπεραξία που προκύπτει από την εισφορά των οχημάτων φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης σε μεταφορικές εταιρείες με βάση τις διατάξεις του ν. 3887/2010 δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, συνάγεται ότι οι εταιρείες αυτές θα διενεργούν αποσβέσεις επί της συνολικής αξίας των οχημάτων αυτών, όπως αυτή αναγράφεται στα βιβλία τους και προέκυψε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7, και όχι μόνον επί της αναπόσβεστης αξίας που είχαν τα αυτοκίνητα αυτά πριν από την εκτίμησή τους. Η αξία αυτή θα αποσβένεται με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως, εφόσον πρόκειται για Φ.Δ.Χ. που εκτελούν εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές. Για τον τρόπο απόσβεσης της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ., έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015/8.5.2015 έγγραφό μας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1211/2015

H ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρωθυπουργός : Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης : Δραγασάκης Ιωάννης
 1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
         Υπουργός Πάνος Κουρουμπλής
 • Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Χριστόφορος Βερναρδάκης
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη: Νίκος Τόσκας
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
 • Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
 1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
 • Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα Τουρισμού: Έλενα Κουντουρά
 • Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ : Αλέξης Χαρίτσης
 • Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζάγκρη
 1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 • Υπουργός: Πάνος Καμμένος
 • Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
 1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός Παιδείας : Νίκος Φίλης
 • Αναπληρώτρια Υπουργός : Αναγνωστοπούλου Σία
 •   Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
 • Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης
 1. Υπουργείο Εξωτερικών
 Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
 • Αναπληρωτής υπουργόςαρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών υποθέσεων: Νίκος  Ξυδάκης
 • Υφυπουργός Εξωτερικών : Δημήτρης Μάρδας
 • Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης Αμανατίδης
 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
 • Αν. Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
 1. Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φωτίου
 • Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της ανεργίας: Ράνια Αντωνοπούλου
 • Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων : Αναστάσιος Πετρόπουλος
 1. Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
 • Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας: Παύλος Πολάκης
 1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός : Μπαλτάς Αριστείδης
Υφυπουργός Αθλητισμού : Σταύρος Κοντονής
 1. Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
 • Αναπληρωτής υπουργός : Τρύφων Αλεξιάδης
 • Αναπληρωτής υπουργός : Γιώργος Χουλιαράκης
11)Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός : Πάνος Σκουρλέτης
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος: Γιάννης Τσιρώνης
 1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
       Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
 • Υφυπουργός : Δημήτρης  Καμένος
 1.  Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργός : Θοδωρής Δρίτσας
 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
   Υπουργός : Βαγγέλης Αποστόλου
 • Αναπληρωτής : Μάρκος Μπόλαρης
Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς

Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: Αλέκος Φλαμπουράρης
 Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος : Όλγα Γεροβασίλη

Πρόεδρος της Βουλής προορίζεται ο Νικόλαος Βούτσης.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ:Α.Π.1471πε ΕΞ 2015-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Με τον Αριθμ. Πρωτ.1471 πε ΕΞ 19.1.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστικές εγγραφές οικοπεδούχου - αντιπαροχή " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με την αξία των διαμερισμάτων όπως αυτή προκύπτει από το φορολογικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων θα:
 (α) χρεωθούν  τα κτίρια και τα οικόπεδα σε περίπτωση που τα ληφθέντα διαμερίσματα θα ιδιοχρησιμοποιούνται ή θα ενοικιάζονται.  Ο καταμερισμός της αξίας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως για παράδειγμα βάσει των αντικειμενικών αξιών.  Αν τα διαμερίσματα προορίζονται για μεταπώληση θα χρεωθεί λογαριασμός των αποθεμάτων χωρίς διαχωρισμό της αξίας σε κτίρια και οικόπεδα.
 (β) χρεωθεί  ο λογαριασμός με ΚΑ 54 «ΦΠΑ», αν ο ΦΠΑ του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων συμψηφίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας,  ή ο λογαριασμός με ΚΑ 63 «Φόροι τέλη», αν ο εν λόγω ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται.
 (γ) πιστωθεί η λογιστική αξία του οικοπέδου που δόθηκε ως αντιπαροχή.
 Η διαφορά που θα προκύψει από τις ανωτέρω κινήσεις με α, β  και γ, συνιστά λογιστικό αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία το  οποίο καταχωρείται στον λογαριασμό με Κ.Α. 81 «Έκτακτα κέρδη ή Έκτακτες ζημίες».
 H εν λόγω λογιστική αντιμετώπιση αφορά εταιρίες που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 Δείτε ολόκληρη την  Α.Π.1471 πε ΕΞ 19.1.2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU3l6ZEUtb2N0eXc/view?usp=sharing

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1209/2015-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με την Πολ.1209/17.9.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α' κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2016-2020" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα ποσά φόρου και εισφοράς ανά κ.ο.χ. των πλοίων Α' κατηγορίας που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 αντίστοιχα προσαυξάνονται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, για την πενταετία 2016-2020 με την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών σε δολάρια ΗΠΑ ανά Κ.Ο.Χ.  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1209/2015.

ΠΟΛ.1208/2015-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ

Με την Πολ.1208/16.9.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εκχώρηση μισθωμάτων από κληρονόμο"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ο κληρονόμος δύναται να υποβάλλει δήλωση εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων για λογαριασμό του αποβιώσαντος, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1208/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLU5BU2lrY3A2RWc/view?usp=sharing

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:O KIΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ

Μεγάλη δοκιμασία περιμένει τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να αποφύγουν τον κανονισμό για το bail in δηλαδή για το κούρεμα καταθέσεων.
Αυτό αναφέρει το σημερινό δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph και σημειώνει πως τη στιγμή που οι ψηφοφόροι θα προσέρχονται στις κάλπες, στην άκρη του μυαλού τους θα πρέπει να έχουν την ανησυχία ότι ενδέχεται να υποστούν ζημιές έτσι ώστε να σταθεί ξανά στα πόδια του τραπεζικό σύστημα της χώρας, που επλήγη καίρια τους τελευταίους μήνες.
Είναι γνωστό ότι μέρος της χρηματοδότησης από το τρίτο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα θα πάει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το πόσο φτάνει στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά άμεσα διαθέσιμα στην Αθήνα θα είναι μόνο τα 10 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113735672

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ:Α.Π.1592πε ΕΞ 2015-ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Με τον Αριθμ. Πρωτ. 1592πε ΕΞ 18.5.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Εξάντληση αρίθμησης υποχρεωτικού λογαριασμού" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων οι κωδικοί αριθμοί των λογαριασμών τίθενται και αναπτύσσονται ελεύθερα από την επιχείρηση, στα πλαίσια των πληροφοριακών αναγκών της.
 Δείτε ολόκληρη τηνΑ.Π. 1592πε ΕΞ 18.5.2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pakdudFBXd2d3NmM/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π 2344/2015-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

Με τον Αριθμ. Πρωτ.2344 πε ΕΞ 22.1.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ενοποίηση Θυγατρικής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Από τα περιγραφόμενα στο ερώτημα προκύπτει μια σκοπούμενη ενέργεια η οποία δεν δίνει έλεγχο στο μέτοχο που κατέχει το 20%, διότι το υπόλοιπο 80%, ναι μεν μετέτρεψε τις μετοχές του σε προνομιούχες άνευ ψήφου, αλλά έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα εντός 6 ετών να τις μετατρέψει εκ νέου σε κοινές μετά ψήφου και να ανακτήσει τον απωλεσθέντα έλεγχο. Η κατοχή τέτοιου δικαιώματος από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους μετόχους για τους οποίους δεν προκύπτει από το ερώτημα ότι δεν ενεργούν ενιαία, τεκμηριώνει βάσει του ΔΠΧΑ 10 την δυνατότητα άσκησης ελέγχου από αυτούς. .....
Δείτε ολόκληρη την 2344 πε ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUTFOQmpQM1dQMlU/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1207/2015-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

  Με την Πολ.1207/16.9.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19 /Β) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ή συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, (μέλος/εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ Ανωνύμων εταιρειών, νόμιμος εκπρόσωπος κ.λ.π) , .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ1207/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcGtfOFZTeDkxU1U/view?usp=sharing

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1205/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν 4336/2015

Με την Πολ.1205/15.9.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιείται η περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80) που αφορά στη σταδιακή κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρία στάδια καταργήσεως, αρχής γενομένης από 01.10.2015 μέχρι την οριστική κατάργηση των μειωμένων νησιωτικών συντελεστών από 01.01.2017. Τα νησιά που εντάσσονται σε κάθε στάδιο θα οριστούν ειδικότερα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. ........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1205/2015.

ΠΟΛ.1200/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με την Πολ.1200/2.9.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2001/15.9.2015 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει τη χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις περιπτώσεις που: α) υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. Ως στοιχεία τέτοια νοούνται: i. η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1200/2015.

ΠΟΛ.1194/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε

Mε την Πολ.1194/27.8.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1968/11.9.2015 τεύχος Β') με θέμα "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Ότι τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ αγαθά, κατά το χρόνο της εξαγωγής τους ή της παράδοσης τους σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. είναι: α) Αυτούσια, όταν: αα) Ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο όταν εισήχθησαν ή ββ) Έχουν μεν υποστεί κάποια από τις συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 72 του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2454/1993, η οποία όμως δεν έχει ως αποτέλεσμα, ούτε τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) των αγαθών αυτών ούτε την ανάγκη καθορισμού συντελεστών απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό συμμετοχής στο τελικό προϊόν, των αρχικών αγαθών που υπέστησαν κάποια από τις συνήθεις εργασίες. β) Μεταποιημένα, όταν τα εξαγόμενα ή παραδιδόμενα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. αγαθά .........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1194/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWF9UbVFIaFNnUms/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1192/2015-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Mε την Πολ.1192/13.8.2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1967/11.9.2015 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Ως καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα, θεωρούνται τα σκάφη μήκους άνω των επτά και μισού (7,5) μέτρων, εφόσον παραδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή παραδίδονται προτού το σκάφος πραγματοποιήσει εκατό (100) ώρες πλεύσης......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1192/2015

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014 παρατείνεται κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015.
Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 να υποβάλουν τυχόν διορθωτικές καταστάσεις.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πρόσκληση στους πολίτες να επιστρέψουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα χρήματα που πήραν από τις τράπεζες και τα κρατούν «σε σεντούκια», στα στρώματα στο σπίτι τους, απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης.
Ο κ. Αλεξιάδης μιλώντας χθες στην πρωινή εκπομπή του Μega διαβεβαίωσε ότι όποιος πολίτης γυρίσει χρήματα στην τράπεζα από την οποία τα είχε σηκώσει επειδή φοβόταν «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» εννοώντας ότι αν πρόκειται για χρήματα που έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο και έχουν φορολογηθεί δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς δεν πρόκειται να ελεγχθούν και να φορολογηθούν. ................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113725764

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *