Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Το Υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις προόδου των πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι την έκτακτη αυτή δομή συντονίζει η Κατευθυντήρια Επιτροπή, που αποτελείται από τους συναρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς και Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, υπό τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών. Η έκτακτη δομή εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ

Στην υλοποίηση μιας ακόμα κυβερνητικής δέσμευσης που θα φέρει σημαντικό όφελος στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, συγκροτήθηκε η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη εισήγησης για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τυχόν αναγκαίων διατάξεων που θα ενταχθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο.
Την Επιτροπή αποτελούν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οικονομολόγοι, επαγγελματίες του κλάδου των φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων, εκπρόσωποι ενώσεων ελευθέρων επαγγελματιών και φορέων της αγοράς εν γένει (ΠΟΦΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ), με εμπειρία και τεχνογνωσία, που μπορούν να συμβάλουν με τις παρατηρήσεις και τις γνώσεις τους στην ουσιαστική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των πολιτών συνολικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Με βάση την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1027/9.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 256), από την 1 Απριλίου 2011 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω εξοφλούνται μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών, ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ή με επιταγές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών με μετρητά, τα οποία ο πωλητής υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζα εντός δύο ημερών.
Από την 1 Ιανουαρίου του 2012 οι πιο πάνω υποχρεώσεις θα ισχύουν για συναλλαγές από 1.500 ευρώ και άνω.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διευρυμένων δυνατοτήτων που παρέχονται από την εφαρμογή των νέων φορολογικών νόμων για την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ξεκίνησε διαδικασίες κατασχέσεων απαιτήσεων για πλήθος οφειλετών εις χείρας τρίτων.
Η πρώτη κατάσχεση επιβλήθηκε εις χείρας μεγάλης αλυσίδας Super Market στις 18 Μαρτίου 2011 και αφορούσε σε 290 προμηθευτές της - οφειλέτες του Ελληνικού Δημοσίου με οφειλές συνολικού ύψους 28.499.301 ευρώ. Η εταιρεία κατέθεσε θετική δήλωση στις 28 Μαρτίου 2011 και θα καταβάλει άμεσα ποσό 1.100.059 ευρώ για εξόφληση τρεχουσών υποχρεώσεων της, σε πίστωση μέρους των οφειλών 86 οφειλετών και για εξόφληση οφειλών 42 από αυτές. Επίσης, η εταιρεία με την δήλωση της δεσμεύεται να αποδίδει στο μέλλον και κάθε άλλο ποσό που θα γεννηθεί από την συνεργασία της με τους 290 οφειλέτες αυτούς και μέχρις εξοφλήσεως των υποχρεώσεων κάθε ενός από αυτούς.
Επίσης, στις 24 Μαρτίου 2011 επιβλήθηκε δεύτερη κατάσχεση εις χείρας άλλης μεγάλης αλυσίδας, που αφορά σε 302 προμηθευτές της - οφειλέτες του Ελληνικού Δημοσίου με οφειλές συνολικού ύψους 38.127.101 ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με στόχο, πέραν της αύξησης των εσόδων, την εμπέδωση της φορολογικής συνέπειας των πολιτών ως συστατικό στοιχείο για την επίτευξη της φορολογικής δικαιοσύνης

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨ/ΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΗΔ/ΤΙΩΝ ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΤΩΧΟΣ

 Με την Πολ.1058/14.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» διευκρινίζονται μετά από γραπτό μας ερώτημα τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι, ενώ έχουν εκδοθεί τιμολόγια μεταξύ επιτηδευματιών, αξίας εκάστου άνω των 3.000 €, τα οποία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. πρέπει να εξοφληθούν μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή, στη συνέχεια, ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων και μετά την έκδοση των τιμολογίων, κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης. Έτσι, ενώ ο ένας επιτηδευματίας εξοφλεί τα ληφθέντα τιμολόγια μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή ο άλλος, μετά την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, αδυνατεί να εξοφλήσει τα ληφθέντα τιμολόγια μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.

Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ανωτέρω συναλλαγών, μπορεί να συμψηφίζονται αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ επιτηδευματιών των οποίων ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, για τιμολόγια όμως που εκδόθηκαν πριν από την υπαγωγή του στην κατάσταση αυτή (πτώχευση).
Επίσης επιτρέπεται ο συμφηφισμός α) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και β) των ναυτικών πρακτόρων με τους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1058/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/04/2d/e6/042de6fc12ebf15346c1a00fb8e802a0d5f0e5dd/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1058.pdf

ΑΠΟ 1/4/2011 ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝ/ΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 1.4.2011 εφαρμόζεται ο νέος τρόπος εξόφλησης στις συναλλαγές με τους ιδιώτες. Αναδημοσιεύομε την ανάρτηση της 11.2.2011 για την ενημερωσή σας
Με την Α.Υ.Ο.- Πολ.1027/9.2.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α΄58/23.4.2010)." προβλέπεται το μέτρο να εφαρμοσθεί από 1.4.2011 και να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα,
Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής, το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής.
Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1027/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/95/2a/ce952a50080d2be30db43df06ca7aabe9041dab8/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1027.pdfΤρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ψηφίστηκε σήμερα κατά πλειοψηφία και στο σύνολο από την Ολομέλεια της Βουλής (συνεδρίαση ΡΘ') ο νέος Φορολογικός νόμος με θέμα «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Στην ανάρτησή μας της 25.3.2011 έχουμε παραθέσει τις 31 Αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου για τις επιχειρήσεις.
Δείτε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/k-forodia-pap.pdf


ΜΕΧΡΙ 31/5/2011 Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Μ.Α.Π

Κατόπιν ελέγχων διασταυρώσεων που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φορολογουμένων-κατόχων Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίοι αν και όφειλαν, δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά στη φορολογία αυτή, για την περίοδο 1997 μέχρι 2007.

Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία καλούνται να τακτοποιήσουν την φορολογική τους υποχρέωση, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες δηλώσεις μέχρι την 31η Μαΐου 2011, κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων που παρέχονται από το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Επισημαίνεται ότι αμέσως μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει ενδελεχής έλεγχος των φορολογουμένων που δεν ανταποκρίθηκαν από εξειδικευμένο ελεγκτικό μηχανισμό, ειδικά οργανωμένο για τον έλεγχο αυτόν.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Α.Π


Με την Πολ. 1057/24.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού συνιστά παροχή υπηρεσίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι μισθώσεις ακινήτων απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., αντίθετα η μίσθωση ευκαιριακά αιθουσών, κινηματογράφων, θεάτρων, ξενοδοχείων κλπ., για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων υπάγεται στο Φ.Π.Α., όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987.
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1057/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/69/d9/ad/69d9ad0c510a958d3042cd9555e4290cc2309b8f/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1057.pdf

ΑΠΟ 1/4/2011 ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 2‰ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α

Με την Πολ.1056/28.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά" διευκρινίζονται τα ακόλουθα. Ειδικότερα,
Για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιβάλλεται φόρος δύο τοις χιλίοις ( 2‰ ) ο οποίος θα αποδίδεται από την ΕΧΑΕ εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ, με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι συναλλαγές πώλησης των εν λόγω μετοχών. Ακόμη συνάγεται, ότι για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, ο εν λόγω φόρος θα αποδίδεται από τον εκάστοτε πωλητή στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1056/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/99/07/2a/99072a2078f06a5ce48838c92fda2aa42e58e691/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1056.pdf

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε3 ΚΑΙ Ε5

Με την Πολ.1053/24.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)." παρέχονται διευκρινίσεις και παραδείγματα για την σωστή συμπλήρωση των ως άνω εντύπων.
Ειδικότερα,
Έντυπο Ε3.
-Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α'253), σχετικά με τη διαδικασία του «αυτοελέγχου» των υποβαλλόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.Για τις υπόψη διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, αναφορικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1191/17.12.2010 διαταγή.
-Έντυπο Ε5.
-Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3842/2010, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ και τα κέρδη πλέον των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ομόρρυθμες εταιρίες, ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.), φορολογούνται με συντελεστή εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).
- Ειδικά, για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες κοινωνίες, μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), αφού προηγουμένως αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Επομένως, αν στην κοινωνία συμμετέχουν μόνο ενήλικοι, τα κέρδη της κοινωνίας φορολογούνται με συντελεστή 25% χωρίς την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1053/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/af/bd/b1/afbdb11c0d8ba5ffbb9653e4d7ae97bc9c2a1ccf/application/pdf/E3-E5+%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD.+%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+2010-11.pdf
Δείτε την Φορολογική αναμόρφωση.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/37/d2/8d/37d28d728e72c721d0c65e7101519c3fe102bb41/application/pdf/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1054/2011.(Τύπος και περιεχόμενο της Δ.Φ.Ε)
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3d/18/ca/3d18caf912db7406c957f452fb6f0cf7e5367cd8/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1054.pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ και ανάρτηση στη «Διαύγεια», ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς.
Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2010 με το Ν.3842/10 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, αφού πλέον οι δηλώσεις θεωρούνται ειλικρινείς και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε δείγμα υποθέσεων το οποίο θεσπίζεται με ανάλυση κινδύνου.Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η πρόβλεψη για την ευθύνη των λογιστών – φοροτεχνικών για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους επιτηδευματίες πελάτες τους αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους.
Παρατίθενται στην συνέχεια αναλυτικοί πίνακες:.......................
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση και τις καταστάσεις
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/a39d70fc-d130-47de-b5d8-414357183db9
Δείτε την Φορολογική Αναμόρφωση.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/37/d2/8d/37d28d728e72c721d0c65e7101519c3fe102bb41/application/pdf/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΟΙ 31 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"  στις σελίδες 20,21 και 22.
Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με θέμα «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία, και θεσπίζονται αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.
Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:
1. Επαναφέρεται το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 3842/2010 φορολόγησης κερδών και μερισμάτων με διαφοροποιημένο συντελεστή παρακράτησης 25% για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 01/01/2012 και μετά (χρήση 2011) και 21% για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011 (χρήση 2010) από 10% που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος 3697/2008.
Την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος την είχαμε πρώτοι αναγγείλει στο άρθρο μας και είχε δημοσιευθεί την 31/12/2010 στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» με θέμα «16+1 μεταβολές στη φορολογία από τη νέα χρονιά» και είχαμε τότε δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από τους αναγνώστες μας για την επαλήθευση της πληροφορίας αυτής.
Η μη εφαρμογή του Ν. 3842/2010 που προέβλεπε δύο συντελεστές για την φορολόγηση των Νομικών Προσώπων τόσο για τα αδιανέμητα κέρδη (24% που θα μειωνόταν κατά μια μονάδα κατ’ έτος) και 40% για τα διανεμόμενα κέρδη, εκτός από την υπέρμετρη φορολόγηση των επιχειρήσεων δημιουργούσε και αρκετά προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του (λύση εξίσωσης με δύο αγνώστους) και καταστρατηγούσε έμμεσα τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ της Ε.Ε. για την φορολόγηση μητρικών-θυγατρικών και αποθάρρυνε τις διασυνοριακές επενδυτικές τάσεις.
Ειδικότερα με το άρθρο 14 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση (παρακράτηση) με συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Δ.Σ. κ.λπ., ανεξάρτητα αν η καταβολή της γίνεται σε μετρητά ή μετοχές.
Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρεία και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.Αν όμως δικαιούχος των μερισμάτων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των μερισμάτων κ.λπ. με τα λοιπά εισοδήματά του, είναι μικρότερος του 25% με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου επιστρέφεται.Όταν καταβάλλονται μερίσματα από ημεδαπή (θυγατρική) ανώνυμη εταιρεία σε μητρική της με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 90/435/ΕΟΚ (μητρικές – θυγατρικές) συμμετοχή της αλλοδαπής στο κεφάλαιο της ημεδαπής για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή χρόνια με το κατώτερο ποσοστό που ορίζει η οδηγία 123/2003, 15% από την 01/01/2007 και 10% από την 01/01/2009 και μετά, καθώς και την νομική μορφή που προβλέπει το παράρτημα Α1 του Ν. 2578/1998) δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου.
Προς τούτο απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας της μητρικής από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν αθροιστικά οι απαιτούμενες τρεις (3) προϋποθέσεις (δεν απαιτείται όταν οι μετοχές της ημεδαπής είναι ονομαστικές) Πολ. 1180/31-12-2008.
Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε μία ουσιαστική διαφορά του νόμου αυτού από τον Ν. 3697/2008 καθότι προβλέπεται πλέον ρητά η επιστροφή του φόρου που έχει παρακρατηθεί όταν εισπράττει μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια προβαίνει σε διανομή σε χώρα της Ε.Ε. και έχει τις τρεις (3) προϋποθέσεις που προαναφέραμε.
Το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου που θα επιστρέφεται θα εξευρίσκεται με υπολογισμό του μέρους που αναλογεί στα διανεμόμενα μερίσματα προς την μητρική της Ε.Ε.
Σημειώνεται ότι με την Διοικητική Λύση με αρ. πρωτ. Δ12Β1064393 ΕΞ 2010 17/05/2010 του ΥΠΟΙΚ είχε απορριφθεί αίτημα του γραφείου μας για επιστροφή του παρακρατηθέντος αυτού φόρου στο προηγούμενο καθεστώς με την αιτιολογία ότι δεν προβλεπόταν από τις προηγούμενες διατάξεις.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου 25%.
Οι συντελεστές 21% για το 2011 και 25% από το 2012 και μετά εφαρμόζονται και για την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία. Όταν τα μερίσματα παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος των μερισμάτων αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση.
Με τους ίδιους συντελεστές 21% ή 25% προβλέπεται παρακράτηση φόρου και για τα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές Ε.Π.Ε. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά κ.λπ. με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία που ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Παρακράτηση φόρου ενεργείται και στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).
Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο καθεστώς του Ν. 3697/2008 δεν προβλεπόταν παρακράτηση φόρου για τις Ε.Π.Ε. και τους συνεταιρισμούς, παρά μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες.
Με το ίδιο άρθρο μειώνεται στο 20% (από 23%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2012 και μετά ο φορολογικός συντελεστής που θα εφαρμόζεται στο σύνολο των κερδών των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις, δημόσιες, δημοτικές κ.λπ.). Ειδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 24%.
Για τα αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις των αναπτυξιακών νόμων (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998, Ν. 1262/1982 κ.λπ.), όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία γίνεται η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού.
Και για τα αποθεματικά αυτά ενεργείται παρακράτηση φόρου 25% εκτός των αποθεματικών του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (κεφαλαιοποιούνται μόνο με συντελεστή 10% με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό) και του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990 (κεφαλαιοποιούνται μόνο με συντελεστή 5%) καθότι οι διατάξεις αυτές είναι ειδικότερες και κατισχύουν και υπάρχει ρητή επιφύλαξη στον παρόντα νόμο.
Τέλος απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα μερίσματα που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε. από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στις οποίες συμμετέχουν και έχουν τις τρεις (3) προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση που το αποθεματικό αυτό διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί θα υπόκειται σε παρακράτηση 25% μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της § 4 του άρθρου 106 του Ν. 2238/94 (άρθρο 14).
2. Καθιερώνεται νέος τρόπος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για τους τόκους από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λήξη του.
Ο φόρος εισοδήματος που παρακρατείται κατά τον χρόνο της εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά την λήξη του ομολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο εξαργύρωσης αποδίδεται με δήλωση της δικαιούχου τράπεζας ή αυτής που μεσολαβεί για λογαριασμό τρίτου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, με δήλωση που υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει (αντί να πιστώνεται με τον φόρο αυτό ο λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος).
Επίσης δεν θα ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% (§ 2 του άρθρου 10 του Ν. 3842/2010) στους δεδουλευμένους τόκους κατά την μεταβίβαση των τίτλων αυτών ή των τοκομεριδίων τους πριν από τη λήξη τους για τα εταιρικά ομόλογα που μεταβιβάζονται, τα οποία εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (ισχύουν για μεταβιβάσεις τίτλων και λαμβάνουν χώρα από τις 23/05/2010 και μετά) (άρθρο 15).
3. Παρατείνεται και για το έτος 2011 η φορολόγηση των πωλήσεων των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε αλλοδαπά χρηματιστήρια κ.λπ. και για μετοχές που αποκτώνται μέχρι 31/12/2011 και αυξάνεται από 01/04/2011 ο συντελεστής στο 2‰ (από 1,5‰ που ισχύει μέχρι 31/03/2011).
Για εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.λπ. που αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 01/01/2012 και μετά θα ισχύουν οι τροποποιημένες με το νόμο αυτό διατάξεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2238/94 που προβλέπουν ότι:
Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Για τον προσδιορισμό του κέρδους (υπεραξίας) που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει από την ίδια αιτία μέσα στο ίδιο έτος. Αν από τον συμψηφισμό προκύπτει ζημία, μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 4 του Ν. 2238/94.
Σημειώνεται ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις που καθιερώθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 3842/2010 και δεν ίσχυσαν λόγω των γνωστών παρατάσεων, προέβλεπαν φορολόγηση με 20% εάν η πώληση γινόταν σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γινόταν σε διάστημα δωδεκαμήνου (12) από την κτήση τους (άρθρο 16).
4. Ορίζεται πλέον ρητά ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά και προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για δωρεές που πραγματοποιούν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.
5. Προστίθενται στις εταιρείες που εξαιρούνται των διατάξεων περί υποκεφαλαιοδότησης (υποπερ. δδ΄ της περ. δ΄ της § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94) και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α΄).
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εξαιρεθεί οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 (leasing), πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν. 1905/1990 (factoring), ειδικού σκοπού του Ν. 3156/2003, παροχής πιστώσεων του Ν. 2937/2001, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
(Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά).
6. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2014 (από 31/12/2010) το δικαίωμα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που χορηγείται όταν οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν μέσα στη χρήση τον μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στις δύο (2) προηγούμενες χρήσεις (άρθρο 17).
7. Για τις παραγραφόμενες απαιτήσεις (μερίσματα, τόκοι, ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών κ.λπ.) που περιέρχονται οριστικά στο Δημόσιο με βάση το άρθρο 1 του Ν. 1195/1942 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ποινολόγιο) για την επιβολή κυρώσεων. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής (προσαύξηση 1%, 2% και 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης αντίστοιχα) και την καταβολή των σχετικών ποσών εφάπαξ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα τα ποσά που έχουν παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου και δεν έχουν ακόμα αποδοθεί να καταβληθούν εντός του επόμενου από τη δημοσίευση του νόμου μήνα, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής (άρθρο 18).
8. Προβλέπεται η μη βεβαίωση προκαταβολής σε βάρος των εταιρειών που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 και τις γενικές διατάξεις του α.ν. 2190/20 ή του Ν. 3190/1955, καθότι το προϋπάρχον νομικό πρόσωπο παύει να υπάρχει (άρθρο 19).
9. Αλλάζει από 01/05/2011 και εφεξής ο τρόπος υποβολής των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση πάνω από 50 άτομα προσωπικό (από 500 άτομα) και τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση (από διμηνιαία που υπέβαλαν μέχρι τώρα).
10. Καθιερώνεται ως υποχρεωτικός τρόπος υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών για όλα τα Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε (Α.Ε., Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις κ.λπ.)
Προβλέπεται επίσης η έκδοση Α.Υ.Ο. η οποία θα καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο κ.λπ. των δηλώσεων αυτών που υποβάλλονται από 01/01/2011 και μετά (άρθρο 20).
11. Αυξάνεται στο 50% (από 25%) το ποσοστό του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών, που βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άσκησης από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμης προσφυγής. Η διάταξη αυτή ισχύει για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εφεξής. Η αύξηση αυτή αποτελεί στην πραγματικότητα τεχνητό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στο να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα της έννομης προστασίας (άρθρο 20 του Συντάγματος).
12. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των φόρων, τελών και εισφορών που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις (όχι κατώτερες των 300 ευρώ) μετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προβλέπεται στην § 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997. Επί δικαστικού συμβιβασμού ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
Η τυχόν άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ.
13. Δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010, στις επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες (Ν. 3693/2008), εφόσον στο πιστοποιητικό που θα εκδώσουν, δεν περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Σημειώνεται ότι το άρθρο 80 του Ν. 3842/2010 προβλέπει σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (νομική μορφή, κατηγορία βιβλίων, κλάδο κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη ή ζημίες, συντελεστές κ.λπ.), καθώς και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα κ.λπ.
Προβλέπονται επίσης να εκδοθούν Α.Υ.Ο. οι οποίες θα ορίζουν τα κριτήρια, μόρια και τις παραβάσεις κ.λπ. που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, καθώς και του τυχαίου δείγματος ελέγχου που δεν θα συναρτάται με την χρησιμοποίηση των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Επίσης διατάξεις που προβλέπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο σε κατηγορίες υποχρέων εξακολουθούν να ισχύουν. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία Α.Υ.Ο. και συνεπώς η μη έκδοση των αποφάσεων (κανονιστικές πράξεις) καθιστούν ανενεργό το άρθρο 80 του Ν. 3842/2010.
14. Επεκτείνεται η μείωση της φορολόγησης της υπεραξίας και στα εταιρικά μερίδια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που μεταβιβάζονται από πωλητή που έχει βαθμό συγγένειας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας με τον αγοραστή και φορολογείται με 5% και 10% αντίστοιχα (από 20%).
15. Απαλλάσσονται από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς της § 10 του πέμπτου άρθρου του Ν. 3845/2010 τα έσοδα των επιχειρήσεων από συμμετοχές για τα οποία έχει καταβληθεί η εν λόγω εισφορά από τη θυγατρική εταιρεία βάσει και του Ν. 3808/2009 (κέρδη χρήσης 2008).
16. Παρατείνεται μέχρι 30/09/2011 (από 31/12/2010) ο επαναπατρισμός κεφαλαίων που βρίσκονται στην αλλοδαπή καθώς και η δήλωση αυτών ότι παραμένουν στην αλλοδαπή (άρθρο 18 του Ν. 3842/2010) με κοινό πλέον συντελεστή φορολόγησης 8% (από 5%) και για τα μεταφερόμενα κεφάλαια (άρθρο 21).
17. Μειώνονται τα ανώτερα όρια των πρόσθετων φόρων του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997 (ποινολόγιο) στο 60% (από 100%) για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και 120% (από 200%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να τον δικαιούνται (ισχύει για εκπρόθεσμες δηλώσεις και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού).
18. Προβλέπεται ότι εξαιρετικά σε περίπτωση που εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα βάσει της § 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και εφόσον έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδήποτε έλεγχο ή χωρίς να έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης αυτών, θεωρείται γενική (και όχι αυτοτελής) παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3).
19. Καθιερώνεται υποχρέωση των επιτηδευματιών που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. Επίσης προβλέπεται η έκδοση Α.Υ.Ο. όπου θα καθορίζονται η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία κ.λπ. Τέλος, στους παραβάτες της υποχρέωσης αυτής θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με την συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης (άρθρο 26).
20. Θεωρείται ως νεόδμητο για την καταβολή του Φ.Π.Α. (αυτοπαράδοση στο κόστος του ακινήτου) το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας (3) από την αποπεράτωση της οικοδομής (από την πενταετία (5) από την έκδοση της άδειας).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οικοδομές που αποπερατώνονται από 01/01/2011 και εφεξής. Για τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν μέχρι 31/12/2010 ως χρόνος έναρξης της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η 01/01/2011.
21. Παρέχεται από 01/01/2011 η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς Φ.Π.Α. των εμπορευματικών κέντρων, εφόσον ο υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τα ακίνητα αυτά παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που βαρύνει την κατασκευή και τη συντήρησή τους, ο οποίος υπόκειται σε δεκαετή (10) διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους.
22. Επαναφέρεται η τμηματική καταβολή σε τρεις (3) δόσεις του Φ.Π.Α.
Με την παραλαβή των εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων καταβάλλεται το 40% του συνολικά οφειλόμενου ποσού (ελάχιστο) και το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις (30% + 30%) και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 300 ευρώ, προσαυξημένο κατά 2%.
Η τμηματική καταβολή εφαρμόζεται για δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει μετά την 01/07/2011.
23. Παρέχεται το δικαίωμα καταβολής του Φ.Π.Α. σε έξι (6) δόσεις (αντί από δύο που ισχύει) στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή σε περίπτωση κατάργησης της φορολογικής δίκης (άρθρο 27).
24. Καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική. Τα δεδομένα που καταγράφονται στην μαγνητική κάρτα είναι ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης καθώς και η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής.
Αρμόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 29).
25. Για την επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών, ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται:
– κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου καθώς και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων,
– κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ (άρθρα 31 έως 35).
26. Ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται για το έτος 2010 τα 34 κράτη που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 (ΦΕΚ 1590 Β΄) (εξωχώριες εταιρείες) ενώ για το έτος 2011 τα 47 κράτη που καθορίζονται με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 1805 Β΄).
Παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να αποδείξουν ότι οι δαπάνες (αγορές κ.λπ.) του άρθρου 51Β΄ του Ν. 2238/94 αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές (όπως και με τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς) και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών με σκοπό την φοροδιαφυγή κ.λπ. προκειμένου να αναγνωρισθούν ως δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.
Επίσης επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρείται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (60 εκατοστά από 50 εκατοστά του φορολογικού συντελεστή) σε κράτος εκτός Ελλάδας (άρθρο 13).
27. Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας (tax residence) στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του ΟΟΣΑ.
Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του (προστέθηκε με το άρθρο αυτό) στην Ελλάδα άνω των 183 ημερών τον χρόνο.
Επίσης, εάν ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του σε ένα από τα 47 μη συνεργάσιμα με την Ελλάδα κράτη (του άρθρου 51Α του Ν. 2238/94) συνεχίζει να θεωρείται κάτοικος Ελλάδας και έχει όλες τις υποχρεώσεις του στην Ελλάδα (άρθρο 12).
28. Θεωρείται ως ποινικό αδίκημα η άνω των τεσσάρων (4) μηνών καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο κ.λπ. και διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
• Μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
• Από 5.000 έως 10.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση έως 1 έτος
• Από 10.000 έως 50.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση 6 τουλάχιστον μήνες
• Από 50.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση 1 τουλάχιστον έτος
• Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται φυλάκιση 3 τουλάχιστον έτη
Σημειώνεται ότι αν η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών που το αδίκημα είναι αυτόφωρο, ο εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία (χωρίς καμία προδικασία) σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες. Αν υποβληθεί αίτηση αλλά έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο εισαγγελέας εάν δεν διατάξει προανάκριση, μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο.
29. Θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως ως συνεχή αυτόφωρα τα αδικήματα:
– της φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος
 Μέχρι 15.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
 Από 15.000 – 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
 Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη
– της φοροδιαφυγής για τη μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.
 Από 1 – 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημέρες
 Από 3.000 – 75.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
 Από 75.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη
Σημειώνεται ότι για τα εικονικά – πλαστά και νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ο χαρακτήρας του αδικήματος παραμένει στιγμιαίος και προβλέπονται οι παρακάτω ποινές:
 Από 1 – 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών
 Από 3.000 – 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
 Από 150.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη
(άρθρο 3)
30. Προβλέπονται επίσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής:
α) η εκπόνηση τριετούς Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με συγκεντρωμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους (άρθρο 1).
β) καθιερώνεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων (άρθρο 2).
γ) η αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ καθώς και η αξιολόγηση του προσωπικού του (άρθρα 4 έως και 8).
31. Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, έναντι των οφειλών του προς αυτό, ο οποίος δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αυτός έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο.
Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους (άρθρο 11).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 2011

To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.

1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011. Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.
Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:
Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.
Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).................
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/98bb5bc9-b332-4616-8c54-a097bc326d00 

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ώρα. 14.00μμ
Ψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ολομέλεια της  Βουλής  κατά πλειοψηφία και κατά αρχήν και κατά άρθρον (μετά από ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσε η αντιπολίτευση για τα άρθρα 3,20,21,43,44,45,47,και 48 )το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο με θέμα"Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών."
Εκκρεμεί η ψηφισή του από την ολομέλεια της Βουλής  στο Σύνολο  που θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 29/3/2011.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με την  Α.Υ.Ο-Πολ.1051/18.3.2011του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Επιστροφή Φ.Π.Α στούς αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι αγρότες υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. που έχουν υποβάλει την αίτηση επιστροφής, είτε απευθείας, είτε μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω αυτών, αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που έχει υποβληθεί για το έτος 2011, σύμφωνα με το ν. 3877/2010, μέχρι 30.6.2011. Στην περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ή στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής/τροποποιητικής δήλωσης, το αντίγραφο των δηλώσεων αυτών προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την υποβολή τους.
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις με υψηλά ποσά επιστροφής και ανώτερα των 10.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και τις δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, και για μικρότερα ποσά έλεγχος θα διενεργείται, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις για μη νόμιμη επιστροφή ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1051/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/12/4c/7a/124c7a0c47cd334a1fdc9548cc17835eadb4605b/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1051.pdf

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Πρόγραμμα 90 ημερών για την ανάταξη των εσόδων θέτει σε εφαρμογή ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Γιάννης Καπελέρης
             Το τρίμηνο σχέδιο

Προκειμένου να πετύχει ακριβώς αυτή την αφύπνιση του εισπρακτικού μηχανισμού, ο μεσσήνιος οικονομολόγος θέτει σαν πρώτο του στόχο ένα πρόγραμμα τρίμηνου σχεδιασμού. Τι προβλέπει αυτό;
1.Την ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού μέσω προσωρινών ελέγχων, με έμφαση στο εισόδημα και τον ΦΠΑ.
2.Την έκδοση αναλυτικής απόφασης στην οποία θα περιγράφονται βήμα προς βήμα όλες οι ενέργειες και διαδικασίες για τους τακτικούς ελέγχους. Η απόφαση θα προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που θα ελέγχονται, καθώς και τα βήματα για το πώς θα γίνουν οι έλεγχοι αυτοί.
3.Θα δημιουργηθούν ειδικές ομάδες για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων. Εμφαση θα δοθεί στους ελέγχους των οφειλετών με μεγάλη ακίνητη περιουσία.
4.Τμήμα του 3μηνου σχεδιασμού αποτελεί και η σταδιακή αναδιάρθρωση των Εφοριών με συγχωνεύσεις κάποιων και κατάργηση των πιο μικρών, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της έλλειψης του προσωπικού εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.
5. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και για να απελευθερωθεί δυναμικό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στους ελέγχους, θα αναπτυχθούν στις Εφορίες σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τις συναλλαγές τους με την Εφορία εξ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία όπως σήμερα...........
Πηγή. http://www.tanea.gr/


Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Κατατέθηκε χθες, Πέμπτη 17 Μαρτίου, στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων».

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να ρυθμιστεί η αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, η οποία λειτουργεί σήμερα χωρίς κανέναν έλεγχο και ρύθμιση, σε βάρος των δημοσίων εσόδων και κυρίως του κοινωνικού συνόλου, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, μέσα από την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιχνιδιών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή είναι δυνατή η διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από μία αγορά, της οποίας ο παράνομος κύκλος εργασιών εκτιμάται σε περισσότερα από 4 δισ. ευρώ ετησίως. Ειδικά για το 2011, προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση).
Το σχέδιο νόμου λαμβάνει υπόψη το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, για να επιτευχθεί συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η μέχρι τώρα πλήρης απαγόρευση στοιχίζει στη χώρα μας πρόστιμο 31.536 ευρώ την ημέρα.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1050/15.3.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα ¨" Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας” διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
-Θέτουμε υπόψη σας και τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες παρασχέθηκε στο παρελθόν η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που παραλήφθηκαν ως οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σε αντικατάσταση (απόσυρση) όμοιων αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.

Συνεπώς, από το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη στα καινούρια αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που τέθηκαν σε κυκλοφορία και σε αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας στη χρονική περίοδο των ετών 1990 έως 1994. 
παιτείται η ολοσχερής καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των τυχόν κατά περίπτωση
οφειλομένων προστίμων από τον κάτοχο του αποσυρομένου οχήματος, πριν τη χορήγηση της σχετικής
Βεβαίωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας. 
-Ενόψει των ανωτέρω, τονίζεται ότι, η σχετική Βεβαίωση Καταβολής των τελών κυκλοφορίας, αφορά αποκλειστικά στον τελευταίο κάτοχο του οχήματος που αιτείται τη Βεβαίωση αυτή και δεν σχετίζεται με την ύπαρξη τυχόν οφειλών από άλλους προηγούμενους κατόχους του οχήματος αυτού κατά το παρελθόν.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1050/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3f/7e/72/3f7e729475a78c2168162216c864514ecf5df5fb/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1050.pdf

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Με την Πολ.1049/15.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολή μειωμένων τελών" διευκρινίζονται τα παρακάτω.Ειδικότερα, Εφόσον διαπιστωθεί το πραγματικό γεγονός ότι, από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει η οφειλή των τελών κυκλοφορίας, πριν τη σύνταξη του οικείου χρηματικού καταλόγου, απαιτείται προηγουμένως να κλητευθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών, με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων (επισυνάπτεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), προκειμένου να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να τηρηθούν οι διατυπώσεις για την έγκυρη επίδοση της πρόσκλησης, δεδομένου ότι, μετά την ενημέρωση του φορολογουμένου και την παροχή των απόψεών του, είναι νόμιμη η σύνταξη χρηματικού καταλόγου και η ταμειακή βεβαίωση των οφειλομένων ποσών. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2948/2001, σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο
ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1049/2011.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α

16.3.2011
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής Εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, που αφορούν στη χρήση του 2010.
Μέχρι χθες, Τρίτη 15 Μαρτίου, και σε 16 συνολικά ημέρες παραγωγικής λειτουργίας, οι υποβολές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεπέρασαν τις 200.000, φτάνοντας συνολικά τις 218.500, με μέσο όρο τις 13.656 υποβολές ανά ημέρα, ενώ οι περισσότερες υποβλήθηκαν στις 8 Μαρτίου φτάνοντας τις 34.714.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής, για όσους υποκείμενους η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2010, είναι:
στις 12 Απριλίου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
στις 23 Μαΐου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αναβαθμισμένη υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου TAXISnet, το οποίο παραδίδεται σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία, ενώ τα μικρά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τις πρώτες μέρες λειτουργίας έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και πλέον η υπηρεσία προσφέρεται αδιάλειπτα και αποτελεσματικά.
Με το νέο TAXISnet αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες, όπως το φορολογικό ημερολόγιο και οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται στο προφίλ του κάθε χρήστη, ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό στοιχείων που τον αφορούν.

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Α.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ 1039/25.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011" προβλέπονται τα παρακάτω.
*Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με  την § 1 του άρθρου 33 του ν.3842/2010 τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία την 1η Ιανουαρίουν κάθε έτους ,υποβάλλουν δήλωση Φ.Α.Π ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ τους με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15 Μαΐου του οικείου έτους(2011)
Ειδικότερα
                                         Αποφασίζουμε,

1. Για το έτος 2011 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης απαιτείται είτε η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα. Μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή της, απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.
ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα από το Στρατό, απαιτείται η Διυπουργική απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.
στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την ίδρυση και λειτουργία του.
ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται, ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
θ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
ι) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ανεγειρόμενου κτίσματος, αντίγραφο της αρχικής οικοδομικής άδειας.
ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέου κτίσματος κατά το χρόνο που διαρκεί η ανακατασκευή του ή η επισκευή τμημάτων του ή η επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών του, η οικεία άδεια, για την οποία δεν πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την έκδοσή της την 1η Ιανουαρίου του 2011.
ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δικαιώματος υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρχουν κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, επειδή βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές, τον τίτλο του ακινήτου (συμβόλαια συστάσεις, άδειες οικοδομής κ.λπ.), καθώς και το φύλλο υπολογισμού αξίας οικοπέδου.
3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.
4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ), εκτός της περίπτωσης ια) της παραγράφου 2 της παρούσας. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
5. Κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν το κρίνει απαραίτητο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓOΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘ. ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α

Με την Πολ. 1048/15.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010." κοινοποιούνται οι οδηγίες για την συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α έτους 2010(Φυλλάδιο Ν. 34).
Ειδικότερα,
Με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1026/2010 ορίστηκαν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κοινοποιούνται με την παρούσα και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minfin.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/.
Δείτε τις Οδηγίες για τη συμπήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010(Φυλλάδιο Ν.34) http://www.gsis.gr/cmdocs/1048_2011_odigies_2010.pdf

ΝΟΜΙΜΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με αποφάσεις της Ολομέλειας.
«Ναι» στον καταλογισμό φόρου μεταβίβασης μετοχών, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
Σύμφωνα με δύο χθεσινές αποφάσεις της Ολομέλειας, είναι συνταγματικές και νόμιμες οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 2753/1999 (με τον οποίον εισήχθη η φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης» από τη μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών). Σημειώνεται ότι μετά το σχετικό νόμο, είχε εκδοθεί απόφαση του υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της πραγματικής αξίας των μετοχών.
Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε (αποφάσεις 737 και 738/2011) ότι οι διατάξεις του Ν. 2753/1999 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο προσδιορίζουν ευθέως από το νόμο «το αντικείμενο του φόρου, δεν παραβιάζουν τους ορισμούς του άρθρου 78 του Συντάγματος», που καθορίζει τον τρόπο επιβολής των φόρων.
Επομένως, «νομίμως καταλογίζεται φόρος μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εφόσον ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου έγινε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999».
Με το σχετικό σκεπτικό, το ΣτΕ ανέτρεψε αντίθετες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε δύο φορολογούμενους στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Θεσσαλονίκης, που κατέθεσαν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης μετοχών, συνοδευόμενες από ιδιωτικά συμφωνητικά. Με τα τελευταία, μεταβιβάστηκαν με πώληση σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και καταβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος. Όμως, ύστερα από τέσσερις μήνες, οι φορολογούμενοι ζήτησαν την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου, με νέα δήλωση που κατέθεσαν στη ΔΟΥ, με την οποία ανακαλούσαν την προηγούμενη λόγω συγγνωστής πλάνης.
Πηγή.naftemporiki.grΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΝΔΟΚ/ΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011


Με την Πολ.1047/14.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2011" ορίζονται τα όρια για το 2011.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, όπου ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια εξομείωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT, όπως αυτά ισχύουν από 1.1.2011 έως 31.12.2011, βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παράγραφος 3 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2011

25/01/2011
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3, τα στατιστικά κατώφλια εξομοίωσης τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΦΙΞΕΙΣ: 130.000 €

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: 90.000 €

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *