Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Στα 10 μέτρα για να εισπράξει φόρους με το στανιό έχει στήσει πλέον η κυβέρνηση έναν στους δύο φορολογούμενους. Από τους 7.397.711 που είχαν ενεργό ΑΦΜ στην Ελλάδα όταν ξεκινούσε η χρονιά (80.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2015) οι 4.267.408 ή το 58% έφτασαν μέχρι τον Σεπτέμβριο να χρωστάνε στην Εφορία ​-και να μην έχουν να πληρώσουν​-​ τη δόση του ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήματος! 
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η Εφορία κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια χωρίς να εισπράττει. Σε ένα εκατομμύριο φορολογούμενους έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μέσα στους τελευταίους 20 μήνες (υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ) οι οφειλέτες στους οποίους έγιναν κατασχέσεις για απλήρωτα χρέη στην Εφορία αυξήθηκαν κατά 300.000 περίπου, από 695.074 που ήταν τον Δεκέμβριο του 2015 σε 991.392 τον φετινό Σεπτέμβριο. Και αυτοί είναι μόλις οι μισοί σε σχέση με τα 1,7 εκατομμύρια που βρίσκονται με το ένα πόδι πια στον προθάλαμο των κατασχέσεων......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του newmoney Εδώ.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1175/2017-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με  την  Πολ.1175/16.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ' πηγής του ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ' επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά των, κατά περίπτωση, εφαρμοστέων διατάξεων του ν.2238/1994 ή του ν.4172/2013, αναλόγως του είδους του εισοδήματος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1175/2017. Εδώ.

ΕΦΚΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40.000 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Δ.Π.Υ

        Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017
Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,
Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας".
Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές ενός (1) έτους (συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές των μισθών του έτους καθώς και αυτές των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν εργαζόμενους, αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚ.1/2017-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με την Εγκύκλιο 1/16.11.2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα " Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4495/2017" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Για τα αυθαίρετα που διαπιστώνονται μετά την ισχύ του Ν.4495/17, ο υπολογισμός των προστίμων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου.
Τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων, για τα οποία έχει συνταχθεί έκθεση αυτοψίας και υπολογισμός προστίμων με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4178/13 και η έκθεση αυτοψίας έχει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τοιχοκόλλησης προ της ισχύος του Ν.4495/17, αναπροσαρμόζονται από τις 3 Νοεμβρίου 2017, με τις διατάξεις του άρθρου 94 του νόμου. ... 
Δείτε την Εγκύκλιο 1/2017. Εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με την  ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 του ΕΦΚΑ με θέμα "Aσφαλιστική ενημερότητα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Από 1-1-2017 ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 53 τον ν. 4387/2016, η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Συνεπώς οι εργοδότες και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις αρμόδιες, κατά την 31-12-2016, υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται την διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των προϋφιστάμενων Ασφαλιστικών Ταμείων και ανεξαρτήτως ιδιότητας (εργοδότη- αυτοαπασχολούμενοι κλπ) έτσι ώστε να προκύπτει η ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ. ....
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270. Eδώ.

ΠΟΛ.1174/2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ @ Ε.Γ.-Ε.Δ

Με  την  Πολ. 1174/16.11.201της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "     Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 Β’) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
 Ειδικότερα
  Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η ανταλλαγή αυτή αποτελεί κατά ρητή διατύπωση της ως άνω Υ.Α. μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους, προκύπτει ότι και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 42 του ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του κέρδους (υπεραξίας) που θα αποκτήσουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την ανταλλαγή των τίτλων τους κατ’ εφαρμογή της σχετικής Υ.Α.. ....
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1174/2017. Εδώ.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

OΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Δ.Ε.Ε. ΣΤΟ THESSALONIKI TAX FORUM


                                          Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017
Κυριότερα σημεία της ομιλίας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, στο 9ο Τhessaloniki Tax Forum.
Ανακλητικές/Τροποποιητικές Δηλώσεις:
Υπεγράφη χθες εγκύκλιος για το χρόνο αναδρομής των ανακλητικών/τροποποιητικών δηλώσεων και του δικαιώματος επιστροφής φόρων, από την 3ετία στην 5ετία, εναρμονισμένη με τη σχετική - παγιωμένη πλέον -νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Προσαύξηση περιουσίας: 
Αναμένεται νέα εγκύκλιος, με διευκρινίσεις σχετικά με το τι συνιστά προσαύξηση περιουσίας. Γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι επίπονοι από πλευράς αποδεικτικών στοιχείων. Με την εγκύκλιο αυτή αποσαφηνίσουμε τους ερμηνευτικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε, υπό το φως της νομολογίας και δίνουμε σαφείς κατευθύνσεις για δικαιότερους ελέγχους 
Σχεδιάζουμε το νέο έντυπο Ε3.
 Βρίσκεται σε τελική φάση, θα δοθεί για παρατηρήσεις στους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς. Βασική φιλοσοφία: Συγχώνευση των πινάκων είτε πρόκειται για απλογραφικά ή για διπλογραφικά βιβλία. Έμφαση στην αποτύπωση των κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουμε γνώση των μέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία, να γνωρίζουμε δηλαδή τι είναι εύλογο και τι όχι, ώστε ο έλεγχος να εστιάζει σε εκείνες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδείξει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.
Νέα απόφαση ΣτΕ: 
Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο πριν δούμε το πλήρες κείμενο.
Είναι σίγουρο ότι θα μας βάλει σε ένα νέο κύκλο ανασχεδιασμού.Μιλάμε για νέα αλλαγή, με ό,τι επίπτωση θα έχει αυτή στον προγραμματισμό μας.
Σε κάθε περίπτωση, σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Σ.τ.Ε 2934/2017-ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε σήμερα ότι μετά την πενταετία δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι κινήσεις και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα, για φορολογικούς ελέγχους και καταλογισμούς, καθώς έχει επέλθει παραγραφή.
Η υπ΄ αριθμ. 2934/2017 απόφαση του ΣτΕ, (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη Σάρπ και εισηγητής, ο πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακόπουλος), ελήφθη, με αφορμή υπόθεση ελέγχου επιχειρηματία, για την επταετία (2001-2008), ο οποίος έχει αποβιώσει και συνέχισε την δικαστική διεκδίκηση η κόρη του ως κληρονόμος.
Η αρμόδια ΔΟΥ έλαβε υπόψη τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών ως συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν στην ΔΟΥ μετά την πάροδο 5ετίας.
πηγή. ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

Με την Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017  του ΥΠΟΙΚ  ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3976/14.11.2017 τεύχος Β') με θέμα " Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων" επέρχεται νέα χαλάρωση των capital controls
Ειδικότερα,
- Επιτρέπεται πλέον -υπό όρους- το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν λογαριασμό, αλλά και η προσθήκη συνδικαιούχου
- Επιπλέον ανοίγει ο δρόμος για ανάληψη μετρητών έως το 100% του ποσού που ήρθαν από το εξωτερικό.
- Επιτρέπονται συναλλαγές από τα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για νομικά πρόσωπα ή επιτηδευματίες προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, αντί των 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα.
* Δείτε την απόφαση  Eδώ.
* Δείτε επίσης και τις 30 ( επικαιροποιημένες ) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις της ΕΕΤ. Εδώ.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 Ψηφίστηκε κατ΄άρθρων χθες στην Βουλή το Σ/Ν  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις" 
Ειδικότερα.
Στο άρθρο 11  με θέμα "Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης."παρατείνεται  εκ νέου η εν λόγω  προθεσμία μέχρι 25.11.2017(από 15.11.2017
Κατεβάσετε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ. Eδώ.

ΠΟΛ.1171/2017-ΕΚΠΙΠΤΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Με  την  Πολ.1171/10.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Σας κοινοποιούμε την αριθ. 59/2017 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση δεν υποβάλλει και για όσο χρόνο δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος που να αφορά στη διαχειριστική περίοδο ολοκλήρωσης της οικοδομής, δεν τίθεται ζήτημα έκπτωσης φόρου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1171/2017. Εδώ.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1172/2017-ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Με την Πολ. 1172/14.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται από 1/1/2014 και μετά, ανεξάρτητα εάν αφορούν χρήσεις πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ., ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της ΠΟΛ.1174/2014 εγκυκλίου ως προς την προθεσμία υποβολής αυτών, ήτοι πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός το οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης. Από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης άρχεται η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής φόρου, η οποία, για εισοδήματα των χρήσεων μέχρι 31/12/2013, είναι τριετής (παρ. 7 άρθρου 84 Ν.2238/1994).  .....
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1172/2017. Eδώ.

ΜΕΧΡΙ 25/11/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Μέχρι 25/11/2017 παρατείνεται εκ νέου με τροπολογία η οποία κατατέθηκε υπό την μορφήν νομοτεχνικής βελτίωσης από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο στην Βουλή  κατά την Συζήτηση του Νομοσχεδίου "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις"

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

TI ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΙ " ΚΑΥΤΑ " ΜΕΤΩΠΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εξελίξεις σε έξι κρίσιμα μέτωπα της φορολογίας έρχονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ζητήματα που οι φορολογούμενοι περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα επηρεάσουν άμεσα το ύψος της συνολικής φορολογικής τους επιβάρυνσης και θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο για σημαντικά πεδία της φορολογία τα οποία έχουν επίδραση σε αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα για το μέλλον.
Ειδικότερα εξελίξεις αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα στα εξής πεδία:
 -Τέλη κυκλοφορίας για το 2018.
 -Αντικειμενικές αξίες.
 -Φόρος υπεραξίας ακινήτων.
  -Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί
 -Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.
 -Φορολοταρία.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.  Eδώ.

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1674/2017-ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1674 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η ομόρρυθμη εταιρεία υπάγεται στην περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και ταξινομείται σε κατηγορία μεγέθους βάσει του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Οι ρυθμίσεις αυτές εξειδικεύονται στην ΠΟΛ 1003/2014 του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στις ρυθμίσεις του ν. 4308/14 παραπέμπουν και οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (ν. 4172/13).
Ο ν. 4308/2014 δεν καταργεί ρητά τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. Πάντως, με δεδομένο ότι ο ν. 4308/2014 είναι μεταγενέστερος και συνιστά ειδικό δίκαιο, που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 34/2013, η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατισχύει των προβλέψεων του Π.Δ. 84/2001.
 Δείτε ολόκληρη την 1674/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ .Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1629/2017-ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Ε.Λ.Π.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1629 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή) " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με βάση το άρθρο 37 του ν. 4308/2014, η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως 7 του νόμου, αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου. Ωστόσο, στην αρχή της περιόδου της πρώτης εφαρμογής (μετάβασης) παρέχεται η δυνατότητα κάποιων χειρισμών (διευκολύνσεων) όταν η αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό. Συνεπώς, οι εν λόγω διευκολύνσεις, κατ΄ αρχήν, έχουν εφαρμογή μόνο στη μετάβαση.     [...]
  Δείτε ολόκληρη την 1629/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1584/2017-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΟΡΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1584 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται μόνο το ποσό που αφορά το έξοδο για φόρο εισοδήματος, δηλαδή το ποσό Α.
 Δείτε ολόκληρη την 1584/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.  Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1538/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1538 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Ο όρος οργανικά έξοδα δεν υφίσταται ρητά στο ν. 4308/2014. Η επισκευή είναι έξοδο και η λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης έσοδο. 
Τα εν λόγω ποσά αναγνωρίζονται στους σχετικούς λογαριασμούς και μπορούν να συμψηφίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 11 (γ), του άρθρου 16, του ν. 4308/2014.
Δείτε ολόκληρη την 1538/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1496/2017-ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1496 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Το θέμα ρυθμίζεται από την παράγραφο 11 (β), του άρθρου 16, του ν. 4308/2014.
  
 Δείτε ολόκληρη την 1496/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1476/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ POS

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1476ΕΞ 12.07.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με βάση τα άρθρα 3-15 του ν.4308/2014 δεν προβλέπεται συγκεκριμένος/τυποποιημένος τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων και διενέργειας των λογιστικών εγγραφών, αλλά διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος οι οποίες τίθενται ελεύθερα από την οντότητα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, των χρησιμοποιούμενων συστημάτων πληροφορικής και των αποδεκτών πρακτικών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πιθανός τρόπος παρακολούθησης.
   [...]
   Δείτε ολόκληρη την 1476/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.  Eδώ.

ΠΟΛ.1165/2017-ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Με την Πολ. 1165/3.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3964/10.11.2017τεύχος Β’- με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη- μοσίων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης " ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Μετά το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1110/2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:
                                     Άρθρο 6
Σε περίπτωση που σε βάρος φορολογουμένου ο οποίος υποβάλλει ή έχει υποβάλει δήλωση με βάση τις διατάξεις του ν. 4446/2016 εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης ιη’ του ίδιου άρθρου και νόμου, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, εκτός αν αποδείξει ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στη δήλωση με βάση τις διατάξεις του ν. 4446/2016 δεν προέρχονται από το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση κατά τα ανωτέρω.
Η παρούσα καταλαμβάνει δηλώσεις που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016) και εφεξής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1165/2017.  Εδώ.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 1/4/2018 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ 5%(ΑΠΟ 20%)

  Κατατέθηκε στην Βουλή τροπολογία στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ   " Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων " με θέμα " Μείωση από 20% σε 5% συντελεστή ειδικού φόρου επί της αξίας των διαφημίσεων, από 1.4.2018."
 Ειδικότερα, 
                             Άρθρο...
   Τροποποίηση άρθρου πέμπτου ν. 3845/2010
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράφει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και γι' αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται, από 1.4.2018, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).»
Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία. Eδώ.

Κ.Υ.Α.-ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την  Κ.Υ.Α- ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 6.11.2017  του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης-Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3944/9.11.2017 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παρ.1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
2. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1167412  ΕΞ 2017.Eδώ.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Α.2210/2017-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Με την  Απόφαση  Αριθμ. 2210 οικ./27.10.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3916/7.11.2017 τεύχος Β') με θέμα " Έγκριση Κανονιστικής Πράξης του ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC " ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα,
 Την έγκριση της Κανονιστικής Πράξης περί μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC, όπως επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
 Δείτε ολόκληρη την Α. 2210/2017. Εδώ.

ΠΟΛ.1166/2017-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/11/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Με  την  Πολ.1166/3.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων», για την παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης ν.4446/2016) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τις ως άνω διατάξεις παρατείνεται μέχρι και την 15.11.2017 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 από τότε που έληξε, μετά την παράταση που δόθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου τετάρτου του ν. 4490/2017 (ΦΕΚ Α' 150), (δηλαδή από την 31/10/2017).
Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η.11.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 είναι τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (βλ. σχετικά ΠΟΛ.1095/2017).
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1166/2017.Εδώ.

ΠΟΛ.1168/2017-Α.Φ.Μ. ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με  την  Πολ. 1168/6.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο.                     
"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, η οποία αφορά φορολογικά έτη και περιόδους από 1-1-2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α' της παρ 1 σε συνδυασμό με την περ. α' της παρ 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013). Για την υποβολή μετά την 1-1-2014 εκπρόθεσμης δήλωσης, που αφορά περιόδους έως την 31-12-2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997, με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καμία περίπτωση ποσό, να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο, που ορίζεται στην περ. α' της παρ.2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1252/2015 εγκύκλιο. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του εδαφίου α' της παρ. 48 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. συνεχίζουν να τυγχάνουν εφαρμογής.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1168/2017. Εδώ.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Κ.Υ.Α 116821/2017-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤ. ΜΗΧ. ΡΥΘ. ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Κ.Υ.Α 116821/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης- Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3909/6.11.2017 με θέμα " Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62) " ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62) που τηρείται αρμοδίως στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), www.keyd.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου αυτού.
Δείτε την Κ.Υ.Α  116821/2017. Εδώ.

ΠΟΛ.1167/2017-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.180/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΣΚ

Με την Πολ. 1167/6.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "   Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του  ΝΣΚ " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η παροχή με την ονομασία «έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένου», που χορηγήθηκε σε προϊσταμένους υπηρεσιακών λειτουργιών της ΟΤΕ ΑΕ, με βάση την από 16/5/1995 ΕΣΣΕ, η οποία υπεγράφη μεταξύ ΟΤΕ ΑΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ, αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, τόσο υπό το καθεστώς του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όσο και του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013), υπό την εξυπακουόμενη βεβαίως προϋπόθεση ότι οι εν προκειμένω ενδιαφέροντες όροι της εν λόγω ΕΣΣΕ είναι διαχρονικώς ενεργοί. Παρεπομένως, η ΟΤΕ ΑΕ, υποχρεούται να προβαίνει σε παρακράτηση φ.μ.υ. επί των εξόδων κινήσεως και παραστάσεως και σε απόδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1167/2017. Eδώ.

ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 2017-ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την  ΔΕΑΦ 1165181/6.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, να καταθέσουν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής αίτηση διαγραφής της βεβαιωθείσας γι αυτόν τον λόγο προκαταβολής.  .....
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1165181/6.11.2017. Εδώ.

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ  1140965 ΕΞ 22.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Η  βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης).  ....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ  1140965 ΕΞ 2017Eδώ.

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΑΑΔΕ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με εγκύκλιο που υπογράφηκε σήμερα, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, προχώρησε σε νέες διευκρινίσεις, σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης. Έτσι, φυσικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. τη διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής.Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ HI-TEC ΕΦΟΡΙΑ

Για άλλη μία φορά οι φορολογούμενοι ακούνε υποσχέσεις για πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της εξυπηρέτησης στις Εφορίες, προκειμένου να εκλείψει ολοσχερώς η ανάγκη για φυσική παρουσία τους σε αυτές. Αυτήν τη φορά οι υποσχέσεις έρχονται μέσω του έργου "Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ", το οποίο ήδη κατακυρώθηκε σε αναδόχους εταιρείες και στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης με πολλαπλούς και εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, που θα φανεί αν πρόκειται αυτήν τη φορά να υλοποιηθούν. Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020.....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr  Eδώ.

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ν.4495/2017 - ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 167/3.11.2017 τεύχος Α'  ο  Ν. 4495/2017  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με θέμα " Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα.
 Ειδικότερα,
 Καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων καθώς και των ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εγκαθίστανται μετά την 28/7/2011, καθώς και για αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων.
 Ορίζεται επίσης  στο ποσό των 250 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα, το ελάχιστο ύψος των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
 (άρθρο 94)
 Κατεβάσετε τον Ν.4495/2017. Εδώ.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/11/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία  με θέμα " Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης" στο Σ/Ν  του ΥΠΟΙΚ   " Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων " με την οποία παρατείνεται εκ νέου μέχρι 15.11.2017 (που πρώτοι αποκαλύψαμε) η οικειοθελής αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων που έληξε 31/10/2017 των άρθρων 57 έως 60 του Ν.4446/2016.
 Δείτε την τροπολογία  Εδώ.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1470/2017- ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΦΚΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1470 ΕΞ 12.07.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Κωδικός  λογιστικής  καταχώρησης ΕΦΚΑ  "  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με βάση τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 ισχύουν τα εξής: 
 8. Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.
 9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
 Δείτε ολόκληρη την 1470/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *