Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1063/2018-ΜΕΧΡΙ 2/4/2018 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Δ.ΗΛΕ.Δ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ Η.Μ.Π ΓΙΑ ΤΟ 2017

Με την Πολ.1063/30.3.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1173/30.3.2018  τεύχος  Β-' με θέμα " Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.               
Ειδικότερα
 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3(α) του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’167), όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) με έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2017

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο για το φόρο διαμονής, ο οποίος επιβάλλεται από 1.1.2018 σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, προκειμένου να δοθούν ομοιόμορφες οδηγίες εφαρμογής και να επιλυθούν ζητήματα, που εντωμεταξύ προέκυψαν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ...
Δείτε ολόκληρο το Δελτίο τύπου. Εδώ.

ΠΟΛ.1061/2018- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 3/4/2018 ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.Σ.


Με  την  Πολ. 1061/28.3.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  1167/29.3.2018 τεύχος Β)'  με θέμα "Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών » " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                                   αποφασίζουμε
Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3336/20.04.2005 παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών.

ΣΛΟΤ: Α.Π.341 /2018-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 341  ΕΞ 20.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Αγροτικός Συνεταιρισμός " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η μόνη λογιστική εγγραφή που απαιτείται να διενεργηθεί είναι η μεταφορά από τον λογαριασμό των πλεονασμάτων στον λογαριασμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αναφορά στο άρθρο 23, παράγραφο 3 του Ν 4384/2016 «……

ΣΛΟΤ: Α.Π.315 /2018-ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 315  ΕΞ 20.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Είναι προφανές ότι η μητρική εταιρεία είναι διαφορετική επιχειρηματική οντότητα από την θυγατρική της. Η κάθε μία, έχει δικό της ΑΦΜ και διακριτά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η σχέση τους, ως οντότητες ενός Ομίλου, εντοπίζεται στο γεγονός ότι η μητρική επιχείρηση ελέγχει την θυγατρική, στο πλαίσιο της διοίκησης και της κεφαλαιακής εξάρτησης.

ΣΛΟΤ: Α.Π.295 /2018-ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 295  ΕΞ 20.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...] Αναφορικά με τα ερωτήματα που θέσατε, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:
α) Όταν ένα πάγιο στοιχείο δεν χρησιμοποιείται καθόλου, είτε επειδή δεν υπάρχει ζήτηση των προϊόντων που παράγει, είτε επειδή είναι ασύμφορη για την εταιρεία η χρήση του, πρέπει να τίθεται σε αδράνεια.

ΠΟΛ.1062/2018- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜ.10/2018 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

 Με  την  Πολ. 1062/28.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. ΝΣΚ 10/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 23-03-2018, όπως προκύπτει από την επισημειωματική πράξη αυτού επί του σώματος της γνωμοδότησης.

ΜΕΧΡΙ 3/4/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 30/3 & 2/4/2018 ΛΟΓΩ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.Σ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΥΠΟΙΚ
Υπογράφτηκε η απόφαση από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (Παρασκευή 30/03 και Μ. Δευτέρα 02/04, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005) παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Μ. Τρίτη 03/04). 
 Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

ΣΛΟΤ: Α.Π.55 /2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 55  ΕΞ 20.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων "η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Από την διατύπωση του ερωτήματος προκύπτει ότι, μετά την απορρόφηση, υφίσταται πλέον μία εταιρεία (η Α-ΑΕ), με ένα υποκατάστημα (την πρώην Β-ΑΕ). Ωστόσο, η απορροφώμενη Β-ΑΕ, όταν λειτουργούσε ως ιδιαίτερη οντότητα (δηλαδή πριν την απορρόφηση), είχε δύο υποκαταστήματα.

ΠΟΛ.1057/2018- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν΄ 2017)

Με  την  Πολ.1057/223.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ1137/28.3.2018  τεύχος  Β-' με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ 2012 & 2013 ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΩ ΛΗΞΕΩΣ18ΜΗΝΟΥ

Αναδημοσιεύομαι  το σημερινό άρθρο του Γ. Παλαιτσάκη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. 
Παράλειψη της ΓΓΔΕ απάλλαξε χιλιάδες Α.Ε. από ελέγχους 2012 - 2013: Ευθύνες αναζητεί ο Γ. Πιτσιλής
 Στην απώλεια του δικαιώματος του Δημοσίου να ελέγξει χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 οδήγησε ένα λάθος που διέπραξαν τα έτη 2014 και 2015 οι αρμόδιες υπηρεσίες της τότε λειτουργούσας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Γ.Δ.Φ.Δ. 1047682 ΕΞ 2018 - ΑΝΑΓΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1159/2017

Με την  Αριθ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1047682 ΕΞ/26-03-2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Ανάγκη υλοποίησης της ΠΟΛ 1159/2017 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Σε συνέχεια του ως υπ΄ αρ. 1 σχετικού εγγράφου μας και λαμβάνοντας υπόψη και το υπ’ αρ. 2 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας διευκρινίζεται, πως λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης της ΠΟΛ.1159/2017, η «θέση σε εκκαθάριση» στο μηχανογραφικό σύστημα να εμφανίζεται την επόμενη μέρα της «δηλούμενης» μεταβολής (διακοπής). 

ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 27 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 28.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι ο
αντιλογισμός των προβλέψεων που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των διατάξεων της περιπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 καταλαμβάνει μόνο τις πρόσθετες ειδικές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί και εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα των τραπεζών είτε με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, είτε με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 26 του ν.4172/2013, κατά περίπτωση.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018  Eδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30Η ΜΑΡΤΙΟΥ & 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Tο διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό την 30η Μαρτίου  και την 2α Απριλίου 2018, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2660/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2660  ΕΞ 13.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  "Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχειρίζεται δωρεά, η οποία έχει ως αποδέκτη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (δημόσιο νοσοκομείο).

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

  Οι ανά συντελεστή αναλογικού τέλους διατάξεις της Φορολογίας Χαρτοσήμου.
  Άρθρο 
Του Δημητρίου Κ. Αδαμόπουλου
  επίτιμου Δ/ντή Τελών και Ειδικών Φορολογιών
Υπουργείου Οικονομικών
  Αντικείμενο των τελών χαρτοσήμου είναι τα συντασσόμενα έγγραφα και οι εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όσα δηλαδή υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας των καταρτιζόμενων με τα έγγραφα έννομων σχέσεων, επιβάλλονται με πολλούς συντελεστές, ανάλογα με την καταρτιζομένη έννομη σχέση ή ομάδα έννομων σχέσεων.

ΠΟΛ.1059/2018- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με  την Πολ.1059/23.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                   
 Ειδικότερα
  Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α' 240), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν.4472/2017 (Α' 74) και ισχύει, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής:

ΠΟΛ.1058/2018-ΓΝΩΜ 287/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Με  την  Πολ.1058/23.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος. " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την υπαγωγή σε ΦΠΑ ή σε ΦΜΑ της μεταβίβασης νεόδμητου ακινήτου σε Τράπεζα λόγω μεταβίβασης δια δικαστικής εκχωρήσεως σε αυτήν της απαίτησης που έχει εργολάβος–κατασκευαστής, δυνάμει εργολαβικού προσυμφώνου, ο οποίος έχει αποπερατώσει πλήρως την κατασκευή ακινήτου επί αντιπαροχή, έναντι του οικοπεδούχου.

ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018-ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ 24750 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Με  την ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 20.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1086/26.3.2018  τεύχος  Β-'βασειμε θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/ 22.12.2017 (Β΄ 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα ,
 Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22.12.2017 (Β΄ 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2018 κατά προτεραιότητα, από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2522/2018-ΛΗΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2522  ΕΞ 13.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος, το «INVOICE» που εκδίδεται από τον Διεθνή Οργανισμό (Αυστρία), προς τον πελάτη σας, έχει ως σκοπό την έγκριση (υπό μία έννοια) των συγκεκριμένων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον δεύτερο, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.

ΣΛΟΤ: Α.Π.22/2018-ΠΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 22  ΕΞ 13.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ερώτηση για ποιές λογιστικές εγγραφές γίνονται σε πλειστηριασμό" η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Στο Ενεργητικό του ισολογισμού του νομικού προσώπου βρίσκονται τα υπό κατάσχεση περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μετά το τέλος του πλειστηριασμού και την κατακύρωση τους στους υπερθεματιστές, θα μεταβιβαστούν σε αυτούς, ενώ παραλλήλως θα αρχίσει και η διαδικασία εξόφλησης των χρεών του, όπως τα σχετικά ποσά αυτών εμφανίζονται στο σκέλος του Παθητικού.

ΣΛΟΤ: Α.Π.15/2018-ΕΛΠ Ν.4308/2014

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 15 ΕΞ 13.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΕΛΠ Ν.4308/2014 " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σχετικά με το Σχέδιο Λογαριασμών που δύνανται να εφαρμόζουν οι οντότητες από 1/1/2015, στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Άρθρο 3 παρ.9 και Άρθρο 38 παρ.3 περιπτώσεις στ, ζ και η ) προβλέπονται τα εξής:

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΦΩΤΙΑ ΣΕ 21 ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ- ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ


Αντί να μειωθεί αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων λόγω της επικείμενης αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Ποιοι είναι αναλυτικά οι φόροι που παίρνουν την ανηφόρα.


Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital Eδώ.

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


 H ΓΣΕΕ και το  Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων &Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου.
 Η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος (2018) συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1056/2018-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Σ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Με  την  Πολ.1056/21.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας,

ΠΟΛ.1055/2018-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ 50.000 €

Με  την  Πολ.1055/23.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ

ΑΑΔΕ-ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 50.000 €

                                           Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
Υπεγράφη σήμερα από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, εγκύκλιος εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1223/2017 για τη ρύθμιση ήδη βεβαιωμένων κατά την 31.12.2016 οφειλών έως 50.000 ευρώ.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Σ.τ.Ε. 389/2018-ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση  του Σ.τ.Ε  389 /2018  με την οποία κρίθηκε ότι.
 Επιτρεπτό αυτεπάγγελτου ελέγχου διοικητικής πράξεως αποκλειστικώς και μόνον για λόγο αναγόμενο σε παράβαση δεδικασμένου. Μη νομίμως η προσβαλλόμενη απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας προέβη σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της επίδικης πράξεως της φορολογικής αρχής και ακύρωση αυτής λόγω καταλογισμού με αυτήν ενός ενιαίου προστίμου και όχι ισαρίθμων προς τις αυτοτελείς παραβάσεις προστίμων κατά παράβαση της οικείας διάταξης. Δέχεται την αίτηση αναιρέσεως.
 Δείτε την 389/2018 απόφαση του Σ.τ.Ε Eδώ.

ΠΟΛ.1043/2018-ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 € ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Με  την  Πολ.1043/6.3.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  1002 /21.3.2018 τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει " ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Σ.τ.Ε 287/2018 - ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π. ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ


Δημοσιεύθηκε η απόφαση  του Σ.τ.Ε  287 /2018  με την οποία κρίθηκε ότι.
 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως απαιτείται η συνδρομή αμφοτέρων των παραγράφων 3 και_ 4 του άρθρου 53 π.δ. 18/1989. Σε περίπτωση που πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση του ΚΒΣ, όπως για έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου, ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, λόγω παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση τέτοιας πράξης, καθίσταται μη νόμιμη και η συναφής πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997. .....
Δείτε ολόκληρη την 287/2018 απόφαση του Σ.τ..Ε  Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *