Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2660/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2660  ΕΞ 13.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  "Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχειρίζεται δωρεά, η οποία έχει ως αποδέκτη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (δημόσιο νοσοκομείο).
Δεν διευκρινίζεται στο ερώτημα, αλλά με δεδομένο ότι το ΔΣ του Νοσοκομείου δεν έχει αρμοδιότητα ανάθεσης της διαχείρισης της δωρεάς σε τρίτο, πιθανολογείται ότι η ανάθεση αυτή για τον έλεγχο και την διεκπεραίωση τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μέσω του χρηματικού ποσού της δωρεάς, έγινε από τον δωρητή (Ίδρυμα).
Κατά την γνώμη μας, δεν είναι ορθό τα τιμολόγια να εκδίδονται στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ασχέτως αν οι προμηθευτές έρχονται σε επαφή ή αναζητούν πληροφορίες για το έργο, από αυτήν, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάθεσης για την παρακολούθησή του. Οι προμηθευτές προσφέρουν εργασίες βελτίωσης κτιριακών υποδομών ή εξοπλισμό κ.λπ. προς τον πελάτη τους που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει μοναδική υποχρέωση να εγγυάται την εξόφληση των τιμολογίων, ή οποία εκτελείται από τον ίδιο τον δωρητή (Ίδρυμα) και να επιστατεί τις εργασίες για την ομαλή εξέλιξη του έργου, μάλιστα δε χωρίς αμοιβή.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν είναι συμβατό να εκδίδονται τα τιμολόγια στην επωνυμία του πελάτη σας.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν εκδοθεί τιμολόγια, με τον τρόπο που περιγράφετε στο ερώτημά σας, ασφαλώς η λογιστική τους παρακολούθηση θα έχει αμιγώς πληροφοριακό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το πρόβλημα που θα προκύψει, δεν αφορά τόσο την συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών (όπου γίνεται απλή διασταύρωση πληροφοριών των συναλλαγών), αλλά τον τρόπο με τον οποίο, η αξία των τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, νομίμως, τυπικά και ουσιαστικά, θα ενσωματωθεί στα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου, που είναι ο πελάτης των προμηθευτών του έργου.

Δείτε ολόκληρη την 2660/2018 Γνωμ του ΣΛΟΤ Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *