Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1056/2018-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Δ.Δ.Σ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Με  την  Πολ.1056/21.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας,
αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.               
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΦΔ (ν.4174/2013, ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 2, περίπτ. α' πρώτο εδάφιο του ν.4493/2017 (ΦΕΚ Α' 164/31.10.2017), και σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες και υποδείγματα αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1056/2018 .Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *