Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΕΓΚ. 14/2018 ΕΦΚΑ-ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 50% ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την Εγκύκλιο 14/8.3.2018 (Αριθ. Πρωτ  ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404) του ΕΦΚΑ με θέμα " Μείωση εισφοράς κατά 50% των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 προβλέπεται ότι:  " Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης."

Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ Φ10042/οικ. 5472/128/2018 Εγκύκλιος- Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την παρούσα παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες για την πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της:
Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο 14/2018. Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *