Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Α.1104/201-ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ, ΡΑΔΙΟ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με  την  Α. 1104/18.3.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1059/29.9.2019   τεύχος  Β-' με θέμα "Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του. "  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,   αποφασίζουμε:
        ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών», όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Ε.2050-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν.4602/2019 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Ε.2050/28.3.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Ως προς τη φορολογία ακίνητης περιουσίας προβλέπεται ότι κατά τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. χορηγείται σε αυτήν πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη,

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Δημοσιεύθηκαν στο site της  Α.Α.Δ.Ε οι  Οδηγίες (Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογικού έτους 2018.



Για να κατεβάστε τις οδηγίες πατήστε  Eδώ.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ- Φ.Π. ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2018

 Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2018.

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή πατήστε Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π 537/2019-ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 537 ΕΞ 19.3. 2019  του ΣΛΟΤ με θέμα "Αλλαγή τρόπου τήρησης λογιστικών βιβλίων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
     Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας, εάν και εφόσον η ΑΕ δεν έχει πλέον την υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν 4308/2014, δύναται να συντάσσει, εφεξής, τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, ακολουθώντας το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).

ΣΛΟΤ: Α.Π 401/2019-ΑΡΧΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 401 ΕΞ 19.3. 2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Αρχή Δεδουλευμένου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Ως γνωστόν, η «αρχή του δεδουλευμένου» συνιστά διαχρονική βασική λογιστική αρχή, σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις των συναλλαγών μίας οικονομικής μονάδας, καταχωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της «όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά» [Παράρτημα Α, Ορισμοί του Ν 4308/2014].

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/ 395890/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ

 Δημοσιεύθηκε η με ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/ 395890 /28.3.2019 του ΕΦΚΑ  με θέμα "Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης"
Ειδικότερα,
 Με το παρόν Γενικό Έγγραφο, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την απεικόνιση του χρόνου ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών, των προσώπων που αμείβονται με Τίτλους Κτήσης, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)                 
                            1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 22/4/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ


         Δελτίο Τύπου
Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών δηλώσεων απόδοσης:
α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή τις πληρωμές που καταβλήθηκαν στο μήνα Ιανουάριο του 2019.
Η καταληκτική ημερομηνία αυτών των δηλώσεων παρατείνεται μέχρι και τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

ΜΕΧΡΙ 22/4/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Μ.Υ.Φ)

Υπογράφτηκε Απόφαση που παρατείνει τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ)  μέχρι 22/4/2019(από 31/3/2019)
Παραθέτουμε εν συνεχεία  και το επίσημο Δελτίο Τύπου που επιβεβαιώνει την πληροφορία που πρώτοι δημοσιεύσαμε.                                       
                                            Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών) έτους 2018, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

ΣΟΛ ΑΕ -Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

Από το Ενημερωτικό  Δελτίο του Φεβρουαρίου 2019 του ΣΟΛ.ΑΕ  αναδημοσιεύουμε το άρθρο του  Νομικού Συμβούλου του  ΣΟΛ κ.  Αριστομένη Μανουρά  με θέμα " Η Μείωση του Κεφαλαίου υπό τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018 "
Κατεβάστε το άρθρο του ΣΟΛ.Εδώ.

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π 368/2019-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ(LEASING) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 368 ΕΞ 19.3. 2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού καταχωρίζονται στα τηρούμενα βιβλία της οντότητας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως εξής:

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 14/2019 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ η Εγκύκλιος 14/27.3.2019 με θέμα " Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)"
 Ειδικότερα,
   Α΄. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ
Ο τίτλος κτήσης, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις, συνιστά τρόπο συναλλαγής μεταξύ προσώπων που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, για δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ασκούν, και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά στους πρώτους, με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει στο σύνολό του τις €10.000 ετησίως.

TΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΦΟΡΩΝ

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων φόρων σύμφωνα με τις Αποφάσεις 1099/2019, 1100/2019 και 1101/2019.
Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:
  1. Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
  2. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση)
  3. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (προκαταβολή)
  4. Μερίσματα
  5. Τόκοι
  6. Δικαιώματα         Για την είσοδο στην  εφαρμογή πατήστε   Εδώ.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

ΜΕΧΡΙ 30/4/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ( Δ.Π.Κ & Δ.Ο.Σ)

Με τροπολογία (Αρ. 2055/26.3.2019 , ε.δ. 50) που κατατέθηκε στην Βουλή  με τίτλο "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Δίνεται παράταση εως 30-4-2019 για την καταχώρηση ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους φορείς των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019" στο Σ/Ν " του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Ε.2049/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΤ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ

Με την Ε.2049/18.3.201 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 14 - 17 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19/12.02.2019), με τις οποίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού, ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/2455 του Συμβουλίου “για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως”.

Ε.2048/2019- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ


Με την  Ε.2048/21.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Β. Άρθρο 4 ν. 4601/2019 (Σχέση με φορολογικές διατάξεις)
 1. Με το άρθρο 4 του ν. 4601/2019 ρυθμίζονται ζητήματα της σχέσης των εταιρικών μετασχηματισμών του νόμου αυτού µε τις διατάξεις άλλων νόµων, φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχοµένου.

Ε.2047/2019- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 10%

 Με την Ε.2047/21.3.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48) αναφορικά με τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 64 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).            Με την παρ.1 του άρθρου 65 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) με την οποία καθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο. Με τη διάταξη αυτή τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).        

Ε.2046/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Ε.-Ν.Π


 Με την Ε.2046/21.3.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018."διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα
Ειδικότερα
  -Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, στις περιπτώσεις φορολογικών ετών που δεν ταυτίζονται με το ημερολογιακό έτος, ο προσδιορισμός του φορολογικού έτους γίνεται με βάση το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου εκκινεί το φορολογικό έτος.        

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου.
 Η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος (2019) συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

ΕΝΦΙΑ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ -" ΦΩΤΙΑ " ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


 Την ένταξη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων περίπου 2.000 περιοχών μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.
 Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020 όλη η Ελλάδα θα έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, κάτι που σημαίνει ότι θα ενταχθούν συνολικά περίπου 7.500 περιοχές.

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Δ.Τ./ ΑΑΔΕ-ΤΕΛΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (ΤΕ.Π.Α.Η.)

                                        Aθήνα, 22 Μαρτίου 2019
                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα 22/03/2019 έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aade.gr/polites/etepai το νομοθετικό πλαίσιο, συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις και συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με το Τέλος Πλοίων  Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η). Τα παραπάνω είναι διαθέσιμακαι στην αγγλική γλώσσα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού και πληρωμής του ΤΕΠΑΗ (eTEPAI), θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Την 18/3/2019 όλες οι Δικαστικές Ενώσεις αποστείλαμε στην αρμόδια Αρχή Επιτροπής της Βουλής ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διευκρινισθούν ζητήματα που αφορούν τη συμπλήρωση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες. Το κείμενο που αποστείλαμε είναι το παρακάτω : 
Δείτε ολόκληρο το κείμενο.Εδώ.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π 163/2019-ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν.2065/92

Με την Αριθμ. Πρωτ. 163 ΕΞ 19. 2.2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92 " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν 4308/2014, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
α) ……………………………………………………………………………………………….
β) Τα άρθρα 20 έως 27 του Ν 2065/1992 (περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων).
 Ακολούθως, βάσει του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, το ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής, που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία εκείνη, λογιστικών ζημιών, κεφαλαιοποιείται, όσον αφορά την περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από τον χρόνο της αναπροσαρμογής.

ΣΛΟΤ: Α.Π 358/2019-ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.

Με την Αριθμ. Πρωτ. 358 ΕΞ 26. 2.2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
Τις περιόδους που άρχισαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες του νέου λογιστικού πλαισίου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014), οι οποίοι εφαρμόζονται εφεξής. Εξ άλλου, από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργήθηκε η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε’ του Ν 4093/2012 (ΚΦΑΣ), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει του Κώδικα αυτού, ή του προϊσχύσαντος ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ).

ΣΛΟΤ: Α.Π 352/2019-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 352 ΕΞ 5. 3.2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
Η έκταση, οι κτηριακές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που θα αποκτηθούν θα πρέπει να καταχωριστούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.

ΣΛΟΤ: Α.Π 336/2019-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 336/ ΕΞ 26.2.2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 2 του Ν 4308/2014 (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη).Επιπλέον, στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόμος, προβλέπει ως προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας μεγέθους την υπέρβαση ή την μη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολουμένων ατόμων) για δύο διαδοχικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων

ΣΛΟΤ: Α.Π 186 /2019-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΕ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 186 ΕΞ 26. 2.2019  του ΣΛΟΤ με θέμα " Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) που αφορά το τρίτο κριτήριο κατάταξης των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, διατυπώνεται ως: «ο μέσος όρος απασχολουμένων κατά την διάρκεια της περιόδου». Ως περίοδος, νοείται το δωδεκάμηνο διάστημα (λογιστική χρήση), είτε: 1/1 – 31/12, είτε: 1/7 – 30/6 του επόμενου έτους

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

A.1099/2019-H ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Με  την Α.1099/18.3.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 949/20.3.2019  τεύχος  Β-' με θέμα "Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,  αποφασίζουμε:
       Άρθρο 1
     Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης
     παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς
     αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
     στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Α.1101/2019-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με  την  Α. 1101/18.3.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 948/20.3.2019 τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013. "  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα   αποφασίζουμε: 
            Άρθρο 1
      Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης
      του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις
      διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
      του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’
      της  παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013

Α.1100/2019-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ,ΤΟΚΟΥΣ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με  την Α. 1100/18.3.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 951/20.3.2019   τεύχος  Β-' με θέμα "Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013." ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,  αποφασίζουμε:
             Άρθρο 1
           Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης 
            παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα
             από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
    1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς και οι τροποποιητικές, δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, που αποκτώνται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εφεξής, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω TAXISnet.

Ε.2045/2019- ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 66 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ.


Με την  Ε. 2045/19.3.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα "Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.            
* Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε μετά από ερώτημα του γραφείου μας και υιοθέτησε πλήρως τις τεκμηριωμένες απόψεις μας.
Ειδικότερα
 Τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 55Α και στην παρ.1 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Δ.
 Δείτε ολόκληρη την Ε.2045/2019.Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *