Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1216/2018- ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Με την Πολ.1216/29.11.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι σχολικοί συνεταιρισμοί συστήνονται ως ελεύθερη ένωση των μαθητών, σκοπός των οποίων είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, της κοινωνικής ευθύνης κ.λπ., αλλά και εν γένει η εμπέδωση των αρχών της συλλογικότητας, συνάγεται ότι προέχει ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους, ανεξάρτητα από την υποχρέωση

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1215/2018-ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


Με την Πολ. 1215/26.11.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
       Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης, σκοπό έχουν τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

                              Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΚΑ
Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 ασφαλισμένων Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών:
  • με παράλληλη άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας
  • υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9 άρθρ.39 Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)
πρόκειται να αναρτηθεί στον Ατομικό τους Λογαριασμό στον ιστότοπο ΕΦΚΑ, το διήμερο Παρασκευή – Σάββατο 30/11-1/12/2018.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΟΥ 2019

 Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία(Α.Τ. 1812/5  27.11.2018) με θέμα" Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων." στο Σ/Ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο "Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681".
 Ειδικότερα,
 Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4223/2013, αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι Α.). 
1.    Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2019 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016, 2017 και 2018) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.ΙΑ., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. 

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία(Α.Τ. 1811/4  27.11.2018) με θέμα " Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος." στο Σ/Ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο " Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681".
Ειδικότερα,
Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά

ΣΛΟΤ: Α.Π.2316//2018-ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2316 ΕΞ  20.11.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
 Κατά συνέπεια, από τις ανωτέρω διατάξεις του Νόμου παρέχεται η δυνατότητα της σύνταξης μόνο των λογιστικών στοιχείων (παραστατικά) σε ξένη γλώσσα και σε διαφορετικό από το Ευρώ νόμισμα και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014, ενώ δεν προβλέπεται η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε άλλη γλώσσα και σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ.

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2019

 Αναρτήθηκαν στο site της ΑΑΔΕ  τα Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων  2019.
Προθεσμίες
 Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :
  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
  •    Για την είσοδο στην υπηρεσία πατήστε  Εδώ.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ψηφίστηκε από την Βουλή  κατά άρθρων το Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις."
 Κατεβάστε το Σ/Ν  Eδώ.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1214/2018 -ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 2/4/2019 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕ.Π.Α.Η

Με την Κ.Υ.Α - Πολ.1214/23.11.2018  των  Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 5263/23.11.2018 τεύχος Β)'  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΟΛ.1210/2018 "Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξης τους" (Β' 5170)." ορίζονται   τα  ακόλουθα.

ΠΟΛ.1208/2018-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Φ.Η.Μ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΑΔΕ


 Με την Πολ. 1208/9.11.2018 της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  5259/23.11.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " 
Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:AΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΕΕ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ


                                           Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αυθαίρετα το Ο.Ε.Ε. αυξάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην αναγκαία εκπαίδευση, για το έτος 2019, στα 50€ (από 30€ που ήταν το 2018)

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε έγκαιρα και από τις 22 Μαρτίου 2018 στο Δ.Σ. της, που συγκλήθηκε στο Κιλκίς, διατυπώσει την αντίθεση της στην όποια πρόθεση αύξησης του ποσού των τριάντα ευρώ, που αφορά στο δικαίωμα παρακολούθησης της αναγκαίας εκπαίδευσης των Λογιστών-Φοροτεχνικών και καταβάλλεται στο Ο.Ε.Ε..

Α.Π. 1688/2018-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΥΠΟΒΠΛΗΣ ΔΠΚ & ΔΟΣ

Δημοσιεύθηκε η  Εγκύκλιος  Αριθ. Πρωτ.1688/Γ 22.11.2018 της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  με θέμα "Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολή"
 Ειδικότερα,
 Βάσει της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, η ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 Στο πλαίσιο της ψήφισης και υλοποίησης των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών. 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα παραδείγματα της ουσιαστικής στήριξης, ενίσχυσης και προοπτικής που τα προβλεπόμενα μέτρα σημαίνουν για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες:

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Δελτίο Τύπου
Κρατικός Προϋπολογισμός 2019

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2019.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στηρίζεται σε μακροοικονομικό σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΛΠ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία με θέμα " Εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια." στο Σ/Ν του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο " Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας

Δ.Ε.Δ 4466/2018- ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Φ.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

 Με την Απόφαση 4466/22.10.2018 της Δ.Ε.Δ. κρίθηκε ότι δεν οφείλεται  σε  Α.Ε. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου για το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο με την καταβολή της , αλλά μόνο όταν κεφαλαιοποιείται η εν λόγω διαφορά.(Σχετικές και οι αποφάσεις  ΣτΕ 3015/2009 και 1774/2018)
Ειδικότερα,
 Επειδή, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό της απόφασης ΣτΕ 1774/2018, για την υπαγωγή στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου της εισφοράς (ποσού) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΣΛΟΤ: Α.Π.2256//2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2256 ΕΞ 13.11.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστικές εγγραφές ασφαλιστικών επιχειρήσεων " η
απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με την παράγραφο 37.5.2 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014 παρέχεται η δυνατότητα για περιουσιακά στοιχεία, οι συναλλαγές των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρώτης εφαρμογής και πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης του νόμου 4308/2014, αλλά δεν καταχωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, να λογιστικοποιούνται εφεξής βάσει των προβλέψεων της φορολογικής νομοθεσίας, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από αυτή τη νομοθεσία.

ΠΟΛ.1213/2018-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν.4569/2018


Με την Πολ. 1213/19.11.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α'179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα
Σε συνέχεια α) της ΠΟΛ.1190/2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες σας οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179) περί εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως πιστωτή, στις δίκες του ν. 3869/2010 και β) του υπ' αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1155760 ΕΞ/22-10-2018 εγγράφου μας,

ΔΕΑΦ 1171568 ΕΞ 2018-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ Ν.Π

Με την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ  1171568/19.11.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητα"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, το ποσό των χρηματικών βραβείων

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ & ΑΑΔΕ

20-11-2018: "Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων"
 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής, την Τετάρτη 21/11/2018 από 15:00 έως 17:00
Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. 

ΑΠΟΦ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ 2018 -ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  5169/16.11.2018 τεύχος Β'  η  Απόφαση  ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ13.11.2018 της ΑΑΔΕ με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β΄ 4791) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018», όπως ισχύει."
Ειδικότερα,
                            αποφασίζουμε:
      1.Η παράγραφος 5 της με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2018, διενεργούνται έλεγχοι πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

ΑΠΟΦ. 3932/2018 Δ.Ε.Δ.-ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,40% ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2009

Με την Απόφαση 3932/7.9.2018 της Δ.Ε.Δ. διεγράφη  Τέλος Χαρτοσήμου 2.4% σε Επιχείρηση  για σύμβαση δωρεάν παραχώρησης μηχανημάτων της προς άλλες επιχειρήσεις (χρησιδάνειο ) κατά την  χρήση  2009.
Ειδικότερα,
Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του ν. 4474/2017 όπως ισχύουν σήμερα, συνιστούν κατά την προπαρατεθείσα αιτιολογική έκθεση, νομοτεχνική προσαρμογή και λαμβάνουν υπόψη τις Συνταγματικές Αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, είναι προφανές ότι καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά τον χρόνο δημοσίευσής τους, συνεπώς, καταλαμβάνουν και την παρούσα υπόθεση.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΑΡΘΡΟ  του κ.   Γ. ΑΛΗΦΑΝΤΗ *
Πολλές φορές οι ανώνυμες εταιρείες προβαίνουν σε αύξηση με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου τους το οποίο καλύπτεται είτε από παλαιούς είτε από νέους μετόχους, όπου οι εταιρείες προβαίνουν σε έκδοση νέων μετοχών, για την απόκτηση των οποίων οι μέτοχοι καταβάλλουν αντίτιμο μεγαλύτερο από την ονομαστική αξία των μετοχών. Στην περίπτωση των νέων μετόχων, ο λόγος για τον οποίο οι μέτοχοι καταβάλλουν μεγαλύτερο τίμημα από την ονομαστική αξία της μετοχής είναι για να επέλθει εξίσωση των δικαιωμάτων στην υπεραξία της επιχείρησης των νέων μετόχων προς τα δικαιώματα των παλαιών (ΝΣΚ 824/1986) Η διαφορά αυτή, η οποία ονομάζεται «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», καταβάλλεται από τους νέους μετόχους και όπως αναφέρει ο αείμνηστος Ν. Τότσης αποτελεί το λεγόμενο «κέρδος εκδόσεως (Φορολογία Εισοδήματος Ν. και Χ. Τότση, Πάμισος 1975, σελ. 372).

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ


Νέες επιβαρύνσεις στην κτηματαγορά θα φέρει η επικείμενη εφαρμογή του από το 2019
Προ των πυλών βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο φόρος υπεραξίας ακινήτων, καθώς στο τέλος Δεκεμβρίου λήγει και η τελευταία παράταση για μη εφαρμογή του, που είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών.
 Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει νέα παράταση θα πρέπει από τις αρχές του 2019 να εφαρμοστεί ένας ακόμη φόρος στα ακίνητα, ο οποίος και θα προστεθεί στο «πακέτο» των 20 φόρων και τελών που ήδη τα επιβαρύνουν.

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

OI ΦΟΡΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ


10 φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να έχετε κλείσει πριν λήξει το 2018
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειασθεί να βάλουν μέχρι τέλος του έτους οι φορολογούμενοι: Εκτός από τα καθιερωμένα "ραντεβού" με την εφορία, πρέπει να τακτοποιήσουν και έκτακτες υποχρεώσεις - όπως να πληρώσουν τους φόρους κληρονομιών και να τακτοποιήσουν γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών για να δικαιολογήσουν τα απαιτούμενα τεκμήρια.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ(ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ) ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

  Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, έκανε αποδεκτή τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και την ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού. 
Στο εξής ισχύει ότι η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών, δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητας. 

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1210/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕ.Π.Α.Η.

Με  την Κ.Υ.Α - Πολ.1210/7.11.2018  των  Υπουργών  Οικονομικών και Ναυτιλίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5170/16.11.2018 τεύχος Β)'με θέμα " Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους " ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,

       Με την παρούσα, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

       α) ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TO E- MHΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα 15.11.2018, το απόγευμα, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο «Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών» (ε-Μητρώο Πλοίων), κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4256/2014, στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.(www.aade.gr - στην ενότητα «Υπηρεσίες προς πολίτες» και στην ενότητα «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»).
Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών ΤΛΧΙSΝΕΤ που διαθέτουν

ΣΛΟΤ: Α.Π.1552/2018-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Μ.Ε.Π.Ε ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ Ν.2166/1993

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 6.11.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάσει τον ν. 2166/1993."  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ     
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, ρυθμίστηκαν θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η μετατροπή οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, ακόμη και ατομικής επιχείρησης, σε ΑΕ ή ΕΠΕ.
Η επιχείρηση που μετατρέπεται θα πρέπει να τηρεί βιβλία κατά την διπλογραφία και να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο διάστημα, ενώ υποχρεούται να συντάξει απογραφή και ισολογισμό μετασχηματισμού, κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Τα οικονομικά δεδομένα των παραπάνω καταστάσεων θα αποτελέσουν τα στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας που θα προέλθει από τον μετασχηματισμό.

Κ.Υ.Α.-ΠΟΛ.1209/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Με  την Κ.Υ.Α - Πολ.1209/12.11.2018  των  Υπουργών  Οικονομικών και Ναυτιλίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5092/14.11.2018 τεύχος Β)'με θέμα " Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού." ορίζονται   τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
                                          αποφασίζουμε:
 Τη λειτουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με τίτλο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», εφεξής «e - Μητρώο Πλοίων», στο οποίο καταχωρίζονται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ορίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ Γ.ΠΙΤΣΙΛΗ ,ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Έτοιμη προς υπογραφή είναι η απόφαση για την καθιέρωση από το 2019 των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών, το πλήρες κείμενο της οποίας παρουσιάζει το ictplus.gr. Το κείμενο της απόφασης είναι έτοιμο και απομένουν μόνο οι υπογραφές από την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Η απόφαση καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής και συγκεκριμένα τη διαδικασία έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων, αλλά και τη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων επί των τιμολογίων που θα εκδίδονται από τους επιχειρηματίες.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1211/2018-ΜΕΧΡΙ 30/11/2018 ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Με την Πολ.1211/8.11.2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών, λόγω συντήρησης βλάβης και στη συνέχεια της υποδομής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤaxisNet κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22.10.2018."
Ειδικότερα
Με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990κατάστασης συμφωνητικών του Γ' τριμήνου 2018, λόγω βλάβης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:
«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».

"ΟΧΙ" ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από την Ολομέλεια του ΣτΕ η οριστική κρίση για τα ανείσπρακτα τιμολόγια εταιρειών έναντι τρίτων
Αντισυνταγματική έκρινε το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας την αναδρομική φορολόγηση των επισφαλών (ανείσπρακτων) απαιτήσεων εταιρειών και επιχειρήσεων έναντι τρίτων, παραπέμποντας πάντως το επίμαχο θέμα στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση, λόγω σπουδαιότητας.
Συγκεκριμένα, η αυξημένη, επταμελής, σύνθεση του Β’ Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, με τις υπ. αριθμ. 2238 και 2339/2018 (παραπεμπτικές) αποφάσεις της (πρόεδρος, η αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Μαίρη Σαρπ) έκρινε ότι είναι αντίθετο στο άρθρο 87 του Συντάγματος το άρθρο 9 του νόμου 3296/2004, που προβλέπει την αναδρομική φορολόγηση, με 25% των επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών κ.λπ. έναντι τρίτων.

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις."    Ειδικότερα,
Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4387/2016 .Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται απαριθμούνται κατωτέρω:
1. Μειώνεται, από 1-1-2019, σε ποσοστό 13,33% έναντι του ποσοστού 20% που ισχύει σήμερα, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματικών) και το πρώην ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) (άνω πενταετίας).

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ1. Παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέχρι και 25 Νοεμβρίου 2018.
2. Σχετικά με τα παραστατικά, για τα οποία λόγω χαμηλού ποσού δεν προκύπτει ποσό επιδότησης, επιτρέπεται πλέον, η υποβολή συγκεντρωτικής καρτέλας εξόδων μεταφοράς φορτίων.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2% ΥΠΕΡ ΕΔΟΕΑΠ:ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Ξ.Ε.Ε ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ


Με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 24παρ.2 περ. στ του Ν.4498/2017) έχει προβλεφθεί ειδική εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως) ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων  ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο  μέσω διαδικτύου εφόσον ο λήπτης των υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα.
Το ΞΕΕ ανέθεσε σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο τη σύνταξη αναλυτικού υπομνήματος, καθώς και την  υποστήριξη των θέσεων του τόσο στις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ όσο και στα αρμόδια υπουργεία.
Ο ΕΔΟΕΑΠ απάντησε στο επισυναπτόμενο υπόμνημα του ΞΕΕ με το  παρακάτω έγγραφό του, με το οποίο αποδέχεται τις θέσεις μας:

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας καυσίμου η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα παραστατικά των πωλήσεών τους με τη χρήση ταμειακής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων καυσίμων που πωλούν.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1207/2018-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


Με την  Πολ.1207/5.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα
Ειδικότερα
  Υποβάλλεται μέχρι 30/4/2019 από τον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή, καθώς αυτός είναι ο υπόχρεος στον ΦΠΑ, αίτηση στη ΔΟΥ του ακινήτου, που είχε υποβληθεί η ειδική δήλωση ΦΠΑ, με την οποία γνωστοποιείται η αναδρομική μείωση της αντικειμενικής αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου σύμφωνα με την Απόφαση ΠΟΛ.1009/18.1.2016, το οποίο είχε φορολογηθεί στην αντικειμενική αξία ως μεγαλύτερη και ζητείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού.

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 H ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/) ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη χορήγηση άδειας του τρέχοντος έτους 2018.
 Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.
 Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αρχική                                                Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και εφεξής θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις για τις μειώσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Δ.ΑΣΦ./1069/1315813/2018-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση  Δ.ΑΣΦ./1069/1315813/06-11-2018 του ΕΦΚΑ με θέμα "Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών τν οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης "
Ειδικότερα, 
Οι μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. θεωρούνται ιδιοκτήτες ΔΧ λεωφορείων σε ποσοστά ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. 
Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που τυγχάνουν ταυτόχρονα μέτοχοι συγκεκριμένου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγοί στα ΔΧ

ΑΠΟΦ.107766/2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4925/5.11.2018  τεύχος Β' η με Αριθμ. 107766 -12/10/2018  Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα " Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.»"
 Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, το άρθρο δεύτερο της υπουργικής απόφασης 31637/2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» (Β' 928) αντικαθίσταται ως εξής:

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 Αναρτήθηκε σήμερα στο site της ΑΑΔΕ  η Ομιλία Διοικητή ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή σε συνάντηση με φορείς με θέμα το νέο νόμο περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από αυτόν.
Δείτε ολόκληρη την Ομιλία.Εδώ.
Δείτε επίσης και την σχετική παρουσίαση της Δ/νσης Ελέγχων Εδώ.

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1206/2018-ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ (Μ.Α.Π) ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την Πολ.1206/31.10.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Οι παροχές (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην πιο πάνω κοινή απόφαση και οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθόσον τα χορηγούμενα ποσά αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος που συμβάλλουν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY Ε4 «Πίνακας Προσωπικού

 Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας οι οδηγίες σχετικά με την υποβολή του εντύπου Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)
Ειδικότερα,
 1. Προϋποθέσεις υποβολής
 Το έντυπο Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός» υποβάλλεται με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΔΕΑΦ 1161859/ΕΞ 2018 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1161859/31.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "
Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και των μετόχων αυτού μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017
"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
Όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση του Ο.Α.Σ.Θ. και των μετόχων αυτού μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017 και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής του, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΠΟΛ.1198/2018-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


 Με την Πολ.1198/ 26.10.2018   της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4890/1.11.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βρόχοπτώσεις-κατάστροφικές πλημμύρες) στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας "ορίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
                                              AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.  Παρατείνονται μέχρι και την 01.04.2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2081/2018-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 2081 ΕΞ 9.10.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα  " Ενοποιηση Επιμελητηριων " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Οι περί ενοποιήσεως διατάξεις (άρθρα 90 έως 109) του κ.ν. 2190/1920 έχουν καταργηθεί. Αντίστοιχες με τις καταργηθείσες διατάξεις, προερχόμενες από την οδηγία 34/2013 ΕΕ, έχουν ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο 7 «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» (άρθρα 31 έως 36) του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

ΣΛΟΤ: Α.Π.1754/2018-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1754 ΕΞ 16.10.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του "  η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Οι Γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ. και του Σ.ΛΟ.Τ. πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αν μεταγενέστερες αλλαγές στο νομοθετικό ή κανονιστικό πλαισίου τις έχουν καταστήσει μη εφαρμόσιμες.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *