Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Δ.Τ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26/10/2018 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Για τη στήριξη των πολιτών οι οποίοι επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη Ζάκυνθο την 26.10.2018, με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου την 30.10.2018, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
- Παρατείνονται μέχρι και την 28.01.2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή εγκατάσταση (έδρα) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που λήγουν ή έληξαν από 26.10.2018 μέχρι και την 28.01.2019.

ΠΟΛ.1195/2018-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Με την Πολ.1195/24.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4861/31.10.2018 τεύχος  Β-'με θέμα " Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
    Ειδικότερα
                                    αποφασίζουμε:
 Την αναβάθμιση ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων

ΠΟΛ.1202/2018- ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ 10.000€


 Με την Πολ.1202/29.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018(ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                   
Ειδικότερα,
1.    Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018) «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις» για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Ν.4571/2018- Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

 Δημοσιεύθηκε  σήμερα  στο ΦΕΚ 186/30.10.2018 τεύχος Α' ο Νόμος 4571/2018 με θέμα " Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις." με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του πόθεν έσχες(Ν.3213/2003)
Ειδικότερα, 
Η σημαντικότερη αλλαγή έγινε στην §14 του άρθρου 1 στις νέες ημερομηνίες υποβολής
 Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 ως την δημοσίευση του παρόντος και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 04-01-2019 ως 04-03-2019».
 Κατεβάστε το Ν.4571/2018 Eδώ.

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/11/2018 ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, θέτουν από σήμερα 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου ‘για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων’.

Δ.Τ. ΑΑΔΕ-ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ Νο.2132122400

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της εξοικονόμησης και περιστολής των δαπανών, προχώρησε στην αντικατάσταση των επιμέρους γραμμών στη Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, από σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με μενού επιλογών.

ΕΓΚ.47/2018 -ΕΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΕΣ ,ΑΥΤΟΑ/ΝΟΥΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 47/29.10.2018 του ΕΦΚΑ  με θέμα " Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες "Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4488/2017, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4387/2016 από τότε που ίσχυσε,

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χαρακτηρισθεί ως προαιρετικές, εκτός εάν  έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.
Φέτος η εορτή της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η οποία είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόλησή τους και η λειτουργία των επιχειρήσεων

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΛ.1187/2018-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΜΙΣΤΡΟ


Με την Πολ.1187/8.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
      1. Για την εφαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον πρόκειται για πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα,

ΠΟΛ.1196/2018-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ


Με την  Πολ.1196/24.10.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας " διευκρινίζονται  τα
ακόλουθα.  Ειδικότερα,
      Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

ΜΕΧΡΙ 15/11/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε4)


Με την Απόφαση  οικ.54891/Δ1.18905/23.10.2018 της Υπουργού Εργασίας με θέμα " Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018."  

ΠΟΛ.1194/2018- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1194/19.10.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4782/25.10.2018  τεύχος Β-' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                       αποφασίζουμε:
         Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1187/2017 (Β’4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

Δ.Τ. ΑΑΔΕ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

 Αναρτήθηκε σήμερα στο site της ΑΑΔΕ,  Δελτίο Τύπου με  θέμα " Επιστροφές φόρων " το οποίο περιλαμβάνει τα στατιστικά για τις επιστροφές φόρων.

Κατεβάστε το Δ.Τ.Eδώ.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

 Ψηφίστηκε κατ' άρθρων χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα " Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα, 
Η σημαντικότερη αλλαγή έγινε στην §14 του άρθρου 1 στις νέες ημερομηνίες υποβολής
 Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 ως την δημοσίευση του παρόντος και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 04-01-2019 ως 04-03-2019».
Κατεβάστε το ψηφισθέν νομοσχέδιο  Eδώ

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΜΕ Ε-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟ 2019


Στην επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων στοχεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως αποκάλυψε χθες η διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ Σοφία Σεχπερίδου, μιλώντας στο 5ο Συνέδριο «Athens Law Forum on Τaxation», η Φορολογική Διοίκηση προγραμματίζει να θέσει σε εφαρμογή από την 1η-1-2019 την ηλεκτρονική τήρηση των φορολογικών βιβλίων.

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αναρτήθηκαν στο site της ΑΑΔΕ  οι συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις  για τη  Βραχυχρόνια Μίσθωση  επικαιροποιημένες  με την η 35η  ερώτηση  με τίτλο: 
35. Πως θα υποβάλλω τη Συγκεντρωτική Δήλωση
Βραχυχρόνιας Διαμονής:
Ε

 Ειδικότερα,
 Α  Οι αρχικές «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


 Κυβέρνηση: Τον Νοέμβριο η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου με τα μέτρα που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από 1/1/2019
Οριστικοποιείται το πλαίσιο φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων που θα ισχύσει το 2019 με πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ενσωματωθούν στο οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την 21η Νοεμβρίου, αφορούν τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος των κερδών των επιχειρήσεων, του συντελεστή φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των εταιρειών, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και την επιδότηση των εισφορών νέων εργαζομένων ηλικίας έως 25 ετών, μέτρο που θα συνδυαστεί με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.

ΠΟΛ.1188/2018- ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Πολ.1188/11.10.2018 της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4685/18.10.2018 τεύχος Β)'  με θέμα " 
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62 "ορίζονται   τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
                                                               ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1.  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της αριθμ. ΠΟΛ.1223/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


                                        Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.


 Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών στις 22/10/2018, λόγω εργασιών αποκατάστασης προβλήματος στην πληροφοριακή υποδομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ).

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Δ.Τ. ΑΑΔΕ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ


                                       Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018
Υπεγράφη σήμερα από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, απόφαση με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ. 1187/2017, αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

ΠΟΛ.1193/2018-ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018


Με  την  Πολ. 1193/19.8.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α') με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΛ.1192/2018-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΥ ΠΕΖΟΝΤΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ

Με την  Πολ.1192/12.10.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
-    Με το άρθρο 50 παρ.3 του ν.4223/2013 (Α΄287) προστέθηκε παράρτημα στον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 170/Α΄/26-7-2013), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2014, με τις εντασσόμενες στον ΚΦΔ φορολογίες, εισφορές, τέλη, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

ΠΟΛ. 1191/2018-ΘΕΣΗ Η ΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Με την  Πολ.1191/12.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
Από την κοινοποίηση της παρούσας οι Δ.Ο.Υ. δεν θα κάνουν πλέον δεκτά, αιτήματα φορολογουμένων περί θέσης του οχήματός τους σε αναγκαστική ακινησία, τα οποία υποβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας από την  Τροχαία, λόγω κυκλοφορίας του οχήματος ως ανασφάλιστου,

Η ΚΑΤ ΆΡΘΡΟΝ 9 Ν.4554/18 ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Κ.Λ.Π

Άρθρο
Η κατ’ άρθρο 9 Ν. 4554/18 εις ολόκληρον ευθύνη τού αναθέτοντος έργο ή τμήμα έργου (εργοδότη) με τον εργολάβο γιά την πληρωμή τών αποδοχών κλπ.(παρ. 1)
Υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΚΟΥΛΑ, Δικηγόρου
1. Το άρθρο 9 τού Ν. 4554/18
Το άρθρο 9 τού Ν. 4554/18 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση τής αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση τής προστασίας τών εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130/Α/18-7-2018 έχει επί λέξει ως εξής:
«Άρθρο 9. – Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι τών εργαζομένων.

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΔΟΥ


           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο πλαίσιο διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της συγκέντρωσης ανθρώπινων και υλικών πόρων σε ενισχυμένες Δ.Ο.Υ., καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., προχώρησε σε συγχωνεύσεις συγκεκριμένων Δ.Ο.Υ. στο νομό Αττικής.

ΠΟΛ.1184/2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Με την Πολ.1184/27.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  4512/15.10.2018  τεύχος  Β-' με θέμα "  
Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(2% ΥΠΕΡ ΕΔΟΕΑΠ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το Δ.Σ. και Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στην οποία διατυπώθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% (επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου), παραθέτουμε ενδεικτικά και εν αναμονή της γραπτής απάντησης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., για ενημέρωση του κοινού, κάποιες πρώτες διευκρινήσεις που διατυπώθηκαν στην συνάντηση:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αρχική     Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018 
 Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr , προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά για την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 31.10.2018.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).
                                                                                           Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

ΣΛΟΤ: Α.Π.1759/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΕ

  Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1759 ΕΞ 9.10.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστικη Αντιμετωπιση Εξωκεφαλαιακων Εισφορων ΙΚΕ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ      [...] 
Με τη λήψη της απόφασης των εταίρων για τη σύσταση της εταιρείας ή για την μεταγενέστερη αύξηση του κεφαλαίου, θα χρεώνεται ο λογαριασμός 40.06.02 «εταίροι οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο (αντίθετος λογαριασμός)» με πίστωση του λογαριασμού 40.06.01 «εταιρικό κεφάλαιο οφειλόμενο».
 Με την καταβολή της εισφοράς θα χρεώνονται οι λογαριασμοί των διαθεσίμων ή των εισφερόμενων σε είδος περιουσιακών στοιχείων, με πίστωση του λογαριασμού 40.06.02 «εταίροι οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο (αντίθετος λογαριασμός)» και ταυτόχρονα με χρέωση του λογαριασμού 40.06.01 «εταιρικό κεφάλαιο οφειλόμενο», θα πιστώνεται ο λογαριασμός 40.06.00 «εταιρικό κεφάλαιο καταβλημένο».

ΣΛΟΤ: Α.Π.1717/2018-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΕΛΠ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1717 ΕΞ 18.9.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν 4308/2014, όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Νόμου 4308/2014, (παρ. 37.5.1 της Λογιστικής Οδηγίας) στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ, παρέχεται η δυνατότητα «για κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους».

ΠΟΛ.1190/2018- Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ.Δ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ Ε.Δ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ


Με την Πολ.1190/12.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α'179/11-10-2018) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,       
      Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως πιστωτή, στις δίκες του ν. 3869/2010 (Α' 130 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»), καθώς προβλέπεται πλέον η εκπροσώπηση αυτού κατά την εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων σε πρώτο βαθμό και κατά τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5, 5α, 6 και 7 του ν. 3869/2010 από τον «Προϊστάμενο της αρμόδιας νια την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντα Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης»,

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΝ ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Στις δραματικές προβλέψεις για απώλεια εσόδων από φόρους και παρακρατήσεις, οι οποίες βαραίνουν τις  συντάξεις, βασίζεται σχεδόν κατά ένα μέρος το επιχείρημα της κυβέρνησης  έναντι των θεσμών περί μη περικοπής των συντάξεων το 2019.
Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη των υπ. Εργασίας και Οικονομικών, συνολικά το δημόσιο θα χάσει 1,2 δισ. ευρώ, σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις έως 18% σε λιγότερο από τρεις μήνες από σήμερα.

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΛ.1189/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4557/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την Πολ.1189/11.10.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
* Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικό μητρώο όλοι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιρειών (το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα )
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του Ν.4557/2018 με τις οποίες, ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 32,33, & 34/2018- ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ CAPITAL CONTROLS

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ  4492/11.10.2018  τεύχος  Β΄ οι Αποφάσεις 32, 33, και 34 της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με θέματα :
- Απόφαση  32 /2.10.2018 " Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα "
- Απόφαση  33/2.10.2018  "Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει"
- Απόφαση   34/2.10.2018 " Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει"

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

 Δημοσιεύουμε το Σ/Ν  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  όπως  διαμορφώθηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2017/1132, με θέμα " Σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς " που  δόθηκε σήμερα σε  δημόσια διαβούλευση έως και την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.  ώρα 16.00μμ.
Ειδικότερα,
Αποτελείται από 148 άρθρα  και θα ισχύσει από 1.1.2019.
 Tο Σ/Ν αυτό ομαδοποιεί μια πολυδιάσπαρτη νομοθεσία και προβλέπει πλέον  σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται να διασπώνται και να μετατρέπονται  Επίσης καθιστά γνήσιες όλες τις μετατροπές, διασπάσεις και συγχωνεύσεις, διαδικασίες που μέχρι σήμερα αποκαλούνται καταχρηστικές.Όσον αφορά τις φορολογικές διατάξεις η  § 1 του άρθρου 4 (Σχέση με φορολογικές διατάξεις )  αναφέρει.
1. Oι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), του ν. 2166/1993 (Α’ 137), του ν. 4172/2013 (Α’167) και άλλων νόμων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, οι οποίες  αναφέρονται σε μετασχηματισμούς που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις φορολογικές ρυθμίσεις τους και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή κίνητρα.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αναρτήθηκε στο site  του ΕΦΚΑ η εγκύκλιος 45/9.10.2018 με θέμα " Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων "
Ειδικότερα,
 ΣΧΕΤ: 1. Οι αρ.πρωτ. Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183/2018/14-2-2018 και Δ.15/Δ'/οικ.Δ.15/Δ'/οικ.45697/1235/2018/2-10-2018 εγκύκλιες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ 
                                2. Η εγκύκλιος 21/ 27-4-2018 της Διοίκησης του ΕΦΚ 
 Με την ανωτέρω (2) σχετική εγκύκλιο οδηγία του ΕΦΚΑ ενημερωθήκατε, μεταξύ  άλλων, για την διαδικασία υλοποίησης και τους κανόνες που διέπουν την ετήσια   εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων, σύμφωνα με  όσα προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 4387/2016.

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΛ.1186/2018-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 54Α ΤΟΥ Ν.4174/2013 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΛΠ

Με την Πολ.1186/28.9.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α' του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
           Για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α' του ν. 4174/2013, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

"ΜΙΚΡΕΣ " ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ του κ.  Γ. ΑΛΗΦΑΝΤΗ *
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι ανώνυμες εταιρείες διακρίνονται σε «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες» επιχειρήσεις (ή «οντότητες»).

Η διάκριση αυτή έχει ληφθεί από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών αναμορφώθηκε με τον Ν. 4548/2018, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 1ης.1.2019 (άρθρο 190, Ν. 4548/2018).
Για τους σκοπούς του νέου νόμου 4548/2018 οι ανώνυμες εταιρείες διακρίνονται (άρθρο 2, παρ. ια) ως «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες’ επιχειρήσεις. Η διάκριση αυτή είναι η αντίστοιχη με την ισχύουσα για τις οντότητες νομοθεσία του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τίθενται σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές - «Βροχή» οι μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές
«Φωτιά» έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα οι μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων, καθώς χιλιάδες είναι οι φορολογούμενοι που… τρέχουν στα συμβολαιογραφεία για να προλάβουν τις νέες επιβαρύνσεις που έρχονται από τις αρχές του επόμενου έτους.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τίθενται σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, που εφαρμόστηκαν ήδη για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ και οι οποίες αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε αυξήσεις περίπου 20 φόρων που βαρύνουν τα ακίνητα.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΦΙΑ: Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

Ένας από τους πιο άδικους και βαρείς φόρους είναι ο ΕΝΦΙΑ για τη μεσαία τάξη και τη μεσαία ιδιοκτησία. Και θα γίνει ακόμη πιο βαρύς και άδικος μετά την εφαρμογή των αλλαγών που ετοιμάζει στον φόρο η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διανομής του υπερπλεονάσματος. Περιορισμένος αριθμός ιδιοκτητών, η μεσαία τάξη της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι φορολογούμενοι που έκαναν το λάθος είτε να κληρονομήσουν είτε να αποταμιεύσουν και να επενδύσουν στο δεύτερο και τρίτο ακίνητο, καλούνται κάθε χρόνο να σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος.

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια  της  Βουλής το Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών."
Ειδικότερα,Οι φορολογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 35,36,37,38, 51 και 52

ΠΟΛ.1182/2018-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Α ΤΟΥ Ν.4174/2018 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΓΡΑΦΟΥΣ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1182/28.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4422/4.10.2018 τεύχος Β-' με θέμα " Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του v. 4174/2013 από τους συμβολαιογρά­φους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊ­σταμένους κτηματολογικών γραφείων " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
                          αποφασίζουμε:
       1. Το έτος 2018 διενεργούνται έλεγχοι γραφείου από τα Τμήματα ή Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α'170) από συμβολαιογράφους ή/και από υποθηκοφύλακες.

ΠΟΛ.1177/2018-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α

Με την Πολ. 1177/19.9.2018 τωνΥπουργών  Οικονομικών και Ναυτιλίας κ.λ.π. (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4420/4.10.2018  τεύχος Β)' με θέμα " Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας" ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                               αποφασίζουμε:
      Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοία ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και ει­σαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ : 11 NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 88.500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

«Διασφαλίζουμε έως 800 ευρώ επιχορήγηση για μισθούς 1.600 ευρώ για άνεργους επιστήμονες» δήλωσε η υπουργός
Τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για την προκήρυξη μέχρι το α' τρίμηνο του 2019 συνολικά 11 νέων προγραμμάτων προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους, παρουσίασαν η αρμόδια υπουργός Έφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος. Τα τρία από αυτά τα προγράμματα θα ξεκινήσουν άμεσα, με το πρώτο να προκηρύσσεται εντός του Οκτωβρίου.

ΠΟΛ.1185/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με την  Πολ. 1185/ 2.10.2018   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *