Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ο ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ.ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

                 Δελτίο Τύπου
Στις 29/12/2011 έγινε η  συνάντηση αντιπροσωπείας της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων με τον ΓΓ του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ιωάννη Καπελέρη. Τα θέματα που  συζητήθηκαν αφορούσαν την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού. 
Η  συζήτηση επικεντρώθηκε στα κάτωθι θέματα:
Υποχρεώσεις Λ/Φ   , Ε9 , φορολογική αναμόρφωση, προθεσμίες , αδυναμία  λειτουργίας  φοροεισπρακτικού μηχανισμού, προβλήματα στην ίδρυση επιχειρήσεων μέσο επιμελητήριων – μια στάση - , τα φορολογικά πιστοποιητικά και  ο τρόπος φορολόγησης των Λ/Φ . .............

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου.
http://www.poo.gr/default.asp?node=page&id=273

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 20/1/2012 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π

Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 13/1/2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας του έτους 2012 που λήγει 31-12-2011 καθώς και για την θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται μέχρι και τις 13-1-2012.Για το χρονικό διάστημα από τις 2-1-2012 έως και τις 13-1-2012, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ

Υπενθυμίζεται η πάγια ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.  για οποιονδήποτε λόγο,  να παρατείνονται όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών  στις  Δ.Ο.Υ.,  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ειδικότερα, οι φορολογικές εκκρεμότητες με διορία αντιμετώπισης το τέλος του χρόνου, μπορούν να επιλύονται  την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012. 

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Λόγω της απεργίας των εφοριακών  που θα διεξαχθεί την Πέμπτη( 29/12) και Παρασκευή(30/12) μετά την άκαρπη συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΕ-ΔΟΥ  με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης  και ΥΠΟΙΚ ,δόθηκε τελικώς παράταση για την πληρωμή φόρων κ.λ.π  και τελών κυκλοφορίας.
Ειδικότερα,
τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να καταβληθούν έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012,
*οι δόσεις για το φόρο εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, την ετήσια και τις έκτακτες εισφορές καταβάλλονται έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012.

ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜ/ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΤΕΚΜΗΡΙΑ) ΤΟΥ 2011


Με την Πολ.1259/28.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α )" αναπροσαρμόζονται τα τεκμήρια για τη χρήση 2011.
Ειδικότερα,
*Αυξάνονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ( τεκμήρια ) για κατοικίες ,αυτοκίνητα,σκάφη και πισίνες,για το 2011.Οι αυξήσεις για τις κατοικίες κυμαίνονται από 30% έως 37,5% και για τα αυτοκίνητα από 33,3% έως και 100%.(άρθρο 28 §§ 1,2,3,4,5)
* Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2013 το πόθεν έσχες  όλων των ακινήτων. (άρθρο 28§ 6 και 7)
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1259/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNzg1ZGMxNzQtYWNlMi00YjJhLTlhZTktMmIxZDM3YzhlZWUz&hl=en_US

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Χ/ΜΟΥ ΣΤΙΣ Α.Π.Α. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΕ την Πολ.1254/21.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας».διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν αυτού, σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθ. 1037246/256/Τ.& Ε.Φ./Πολ1051/7.4.2009, διευκρινίζουμε ότι, η προαναφερθείσα κατάργηση τελών χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών αφορά και στη νομική προστασία, δεδομένου ότι πρόκειται για κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1254/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/65/d8/f1/65d8f16baf574ca1071730485bdb58ca8f7a7def/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1254.pdf

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΙΩΣΗ 10% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝ. ΑΝ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την Πολ.1257/27.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον". διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παρ.1 του ιδίου άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), μεταξύ άλλων, του ποσού της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
  Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
  Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 38  του ν.4024/2011, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2011 και μετά.
Δείτε ολοκληρη την Πολ.1257/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pOTU4OWEyNjgtMDU5Mi00NGFjLTliOGMtNjBiNjU0NjI3MWRi&hl=en_US

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.Β.Σ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2012

Με την Πολ.1256/23.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο – Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α΄)»προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 ) ή σε άλλο φορολογικό νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ 186/1992  – ΦΕΚ 84 Α΄) και μετά την 1.1.2012.
Σχετικές μας αναρτήσεις την 7.11.2011 & 22.12.2011  με τις επικείμενες αλλαγές και σχόλιό μας.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1256/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZGZkZGNkYTktMjViMi00NTBmLTgxNjktOGNjZGM5MDE2NWVm&hl=en_US

ΣΤΙΣ ΤΡΑΠ.ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔ.ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙ ΠΛΗΡ ΤΩΝ Τ.Κ

Με την Πολ.1255/27.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρησιμοποίηση Ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας από το Διαδίκτυο." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι εκτυπώσεις αυτές μπορούν να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες έντυπες ειδοποιήσεις και να χρησιμοποιηθούν στα τραπεζικά ιδρύματα, τα ΕΛΤΑ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Δ.Ο.Υ για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας.Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ταλαιπωρία και ο συνωστισμός στις ΔΟΥ, όπου είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται αποκλειστικά όσοι δεν είχαν ειδοποίηση....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1255/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNjJmNmMwODMtY2JmOC00ZWQyLThjNGUtODI4YjZlMTYyYzEz&hl=en_US 

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

   Στο site του ΥΠΟΙΚ αναρτήθηκε η παρακάτω Ανακοίνωση.
Η  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα 23/12/2011 αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι ειδοποιήσεις τελών κυκλοφορίας έτους 2012.
Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλουν στην οθόνη του υπολογιστή τους και να εκτυπώσουν τις συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που τους αφορούν..................
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση. http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/ff7c259b-726e-4b7c-bc8d-0fb88b2a3879 
Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ

Μεγάλη απογοήτευση στο  υπουργείο Οικονομικών από την πορεία της φοροκάρτας καθώς οι πολίτες δεν προχωρούν στην προμήθειά της ενώ πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της.Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται να οδεύει στα" βράχια" καθώς τα κίνητρα από τη χρήση της μετά τη μείωση του αφορολογήτου είναι μηδαμινά, ενώ οι πολίτες ακόμη ειναι δύσπιστοι για το αν καταγράφονται μέσω της εν λόγω  κάρτας οι συναλαγγές τους και εν  γένει η καταναλωτική τους συμπεριφορά.Είναι  εντυπωσιακό το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο έως σήμερα μόλις 30.000 φορολογούμενοι σε σύνολο περίπου 8,5 εκατομμυρίων έχουν προμηθευτεί τη φοροκάρτα ενώ πολλοί είναι αυτοί που ενώ την έχουν προμηθευτεί ακόμη δεν έχουν μπεί καν στο κόπο να την ενεργοποιήσουν.
πηγή.το Βήμα της Κυριακής.

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, αλλά και εισοδήματος σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με μοναδικό στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση εσόδων από τον προϋπολογισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι υπερβάσεις του τρέχοντος έτους που οδηγούν το έλλειμμα πάνω από το 10% του ΑΕΠ, αλλά και για να αποφευχθούν νέες αποκλίσεις το 2012 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και τους φορολογούμενους.Με δεδομένο ότι οι «πηγές» εσόδων έχουν στερεύσει, αλλά και την κατηγορηματική δέσμευση των κυβερνητικών στελεχών ότι νέα εισπρακτικά μέτρα δεν θα υιοθετηθούν, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στρέφεται στον περιορισμό των ελαφρύνσεων που ισχύουν σήμερα στη φορολογία κεφαλαίου, αλλά και στη δεύτερη και πιο «σκληρή» φάση της κατάργησης φοροαπαλλαγών, που θα περιληφθούν «πακέτο» στο νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του επομένου έτους.................

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ TAXΙSNET

                     Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι από χθες 22/12/2011  τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ένα νέο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο περιβάλλον του νέου TAXISnet.  
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 
1. Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας: 
• Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις  (έντυπο Φ2)  για
φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής. 
• Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις  (έντυπο Φ1) 
που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2010  και
εφεξής. .................
Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου με όλες τις νέες υπηρεσίες.  http://www.gsis.gr/cmdocs/8257.taxisnet.pdf

H ΒΟΥΛΗ ΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Η Βουλή χθές κύρωσε το Πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  και ΥΠΟΙΚ  κ. Ε. Βενιζέλος διαβεβαίωσε ότι το Πρωτόκολλο δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία. Οσον αφορά, πάντως στη συμφωνία για τη φορολόγηση των καταθέσεων ,υπάρχει ήδη,  ανταλλαγή σχεδίων με την Ελβετία προκειμένου να εφαρμόσει και η Ελλάδα αυτό που εφάρμοσαν η Γερμανία και η Αγγλία.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΙΣΧΥΕΙ Ο Κ.Β.Σ(Π.Δ.186/92) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2012

Η διάταξη § 5 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 προέβλεπε την κατάργηση των διατάξεων του Κ.Β.Σ (Π.Δ.186/1992) στο σύνολό του από την 1.1.2012.
Η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ 262/16.12.2012) η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά και με θέμα "Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011."  στην § 3 του άρθρου 5 αναφέρει:
 " 3.Η προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης ά της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 (Α' 175) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – Α' 151) ή άλλο φορολογικό νόμο."
Στην ανάρτησή μας της 7/11/2011 με θέμα ΑΛΛΑΓΕΣ  Κ.Β.Σ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ είχαμε δημοσιεύσει Συνοπτικό σημείωμα της επιτροπής προς τα μέλη της με τις αλλαγές και είχαμε κάνει  και το παρακάτω σχόλιο.
"Ουσιαστικά δεν πρόκειται για κατάργηση του Κ.Β.Σ. Γίνονται κάποιες καλές βελτιώσεις  και οι υπόλοιπες  διατάξεις μεταφέρονται στην Φορολογία Εισοδήματος στο κεφάλαιο Τέταρτο  (άρθρα 119 έως 140)"
Συνεπώς εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος Κ.Β.Σ(Π.Δ.186/1992)  και μετά την 1.1.2012, μέχρι να κατατεθούν και  ψηφισθούν οι νέες  διατάξεις με τις αλλαγές των Κανόνων Απεικόνισης των Συναλλαγών (Κ.Α.Σ) οι οποίες θα ενσωματωθούν στα άρθρα 119 έως 140 του Κ.Φ.Ε.(Ν.2238/94)

ΜΕΧΡΙ 28/2/2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 αιτήσεις.
Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σκοπεύουν να παρατείνουν την προθεσμία του μέτρου της απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών για ένα χρόνο, μέχρι το τέλος του 2012.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αναρτήθηκε στο site της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η  παρακάτω Ανακοίνωση.
                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Παρατείνεται η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Intrastat μηνός Νοεμβρίου 2011 μέχρι και την

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011.
Η ομάδα διαχείρισης

ΜΕΧΡΙ 30/12/2011 Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1243/1.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 18 ν. 4002/2011.παρατείνεται μέχρι 30/12/2011(από 30/11/2011.
Ειδικότερα,
1. Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011, η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2011, των διατάξεων της παραγράφου 5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄) και αναφέρεται στην καταβολή των οφειλών, των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία του Κράτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και των χρεών των ανωτέρω νομικών προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 22.08.2011 και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9


1. Ποιά Φυσικά Πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2011; 
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) το έτος 2011 έχει: 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε μεταβολές στην οικογενειακή - περιουσιακή του κατάσταση. 
2.Ποιές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο; Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παράγραφος 4 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.(ΠΟΛ 1022/03-02-2011 άρθρο2).............

Δείτε ολόκληρες τις ερωτήσεις-απαντήσεις για το Ε9. http://www.gsis.gr/faq/faq_E9.html

ΜΕΧΡΙ 30/6/2012 Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

 Με την Α.Υ.Ο.- Πολ .1249/16.12.2012 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "
« Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες»  παρατείνεται μέχρι 30/6/2012 (από 31.12.2011) η λήψη από τους φορολογούμενους των κλειδαρίθμων από τις  Δ.Ο.Υ
Ειδικότερα,
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και την 30η  Ιουνίου 2012.
Συνεπώς, οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση. 
Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε

 Με την Πολ.1251/20.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011." παρέχονται οι παρακάτω συμπληρώσεις-οδηγίες και διευκρινίσεις για το ειδικό τέλος ακινήτων.
Ειδικότερα,
τα ακίνητα των οποίων η χρήση δεν είναι οικιακή και το εμβαδόν της δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας, βάσει της οποίας υπολογίζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., είναι μεγαλύτερο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους, που προκύπτει βάσει της τιμής ζώνης, μειώνεται κατά 30% για το άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.
*Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.
* Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αποτυπώνονται στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. κατά την 31η Μαρτίου 2012, βάσει των οποίων λογίζεται κατά την ίδια ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.Για το έτος 2012, το τέλος βαρύνει τον κατά την 31η Μαρτίου 2012 κύριο ή επικαρπωτή του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.
* Προβλέπεται ότι για το έτος 2012 το ειδικό τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε πέντε ισόποσες δόσεις, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1251/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYzUwMDYyOGItNTRhMS00NjdlLTlmM2MtYjRmZWYwYmRkYTJi&hl=en_US

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

 20 /12/ 2011  
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου  παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 η  προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης  φορολογικής αναμόρφωσης.

ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

 Το ΥΠΟΙΚ παγώνει μέχρι το τέλος του έτους τις επιστροφές φόρων προκειμένου να συγκρατηθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού.Επίσης για τον ίδιο λόγο θα γίνονται δεκτοί συμψηφισμοί οφειλών από τις εφορίες μόνο εάν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για το Δημόσιο. Σχεδιάζεται επίσης νέα ρύθμιση χρεών με 60 δόσεις με μειωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ Ε9 & ΚΑΤ.ΦΟΡ.ΑΝΑΜ.

Σε απάντηση προφορικού μας ερωτήματος  στο ΥΠΟΙΚ ,μας ενημέρωσαν ότι ειναι πρός υπογραφήν οι παρατάσεις:
1) Της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων(Ε9) μέχρι 31/1/2012.
2) Της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης  μέχρι 15/2/2012.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 16/12/2011

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ 262 τεύχος Α'  /16.12.2011 ) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα "Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.
Ειδικότερα,
*Αναστέλλονται  από την 1/1/2012 έως την 31/12/2012 οι πλειστηριασμοί άνω των 200000€
*Προβλέπεται επαναυπολογισμός του ειδικού τέλους ακινήτων σε περιπτώσεις διορθώσεων λαθών.
*Παρέχεται επίσης δυνατότητα διακανονισμού  του ειδικού τέλους τόσο για το 2011 όσο και το 2012.
*Το ειδικό τέλος ακινήτων θα καταβληθεί το 2012 μέσω της Δ.Ε.Η σε πέντε(5) δόσεις( από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013.
*Το  ειδικό τέλος ακινήτων βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 'ετος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
* Η εκτέλεση της εντολής διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αναστέλλεται με πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
*Επίσης απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος ακινήτων οι κοινόχρηστοι χώροι μόνο αν αναλογούν μεχρι  το 35% της συνολικής επιφάνειας.
Δείτε ολόκληρη την Π.Ν.Π. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZWY5ZWQxMjYtYjJhNy00ZWVkLTgwNzMtOGU4YjhjNTk3Njc0&hl=en_US 

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κίνητρα για τον επαναπατρισμό με φόρο 5% και απαλλαγή από "το πόθεν έσχες"
Το έλλειµµα εµπιστοσύνης για την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας µέσα στη ζώνη του ευρώ και την απαισιοδοξία που έχει κυριεύσει τους πολίτες που «τρέχουν» να προστατευθούν φυγαδεύοντας καταθέσεις στο εξωτερικό ή κρύβοντας χρήµατα σε θυρίδες και συρτάρια προσπαθεί να ανατρέψει ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήµος , ο οποίος τις επόµενες ηµέρες θα καλέσει εφοπλιστές και εκπροσώπους επιχειρηµατικών κλάδων να συµφωνήσουν στις αρχές που θα βοηθήσουν στον επαναπατρισµό των κεφαλαίων και στην αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονοµία. 
Οπως είναι γνωστό, από την αρχή της κρίσης οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες έχουν µειωθεί κατά 80 δισ. ευρώ, ενώ το 2011 έφυγαν 35 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίµηνο. Ετσι οι διαθέσιµοι πόροι στις ελληνικές τράπεζες περιορίστηκαν στα 170 δισ. ευρώ. ...............

πηγή: tovima.gr http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=435340 

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να γίνει φορολογικός επανέλεγχος, καθώς και έλεγχος των δηλώσεων «πόθεν έσχες» όλου του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο Οικονομικών, έδωσε ο Ευ. Βενιζέλος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εφοριακών Χ. Νικολακόπουλο και τον πρόεδρο των εργαζομένων του Κέντρου Πληροφορικής του ΥΠΟΙΚ (ΚΕΠΥΟ) Ν. Ρουμελιώτη.Στη διάρκεια πρωϊνής τηλεοπτικής εκπομπής, ο κ. Νικολακόπουλος είχε ισχυριστεί ότι οι εφοριακοί δέχονται διαχρονικά παρεμβάσεις από την πολιτική ηγεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ ο κ. Ρουμελιώτη υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση για την πάταξη της φοροδιαφυγής.............

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΑΙΡ/ΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜ. & ΤΥΧΕΡ. ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1248/13.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οι οποίες κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν έως και 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, λογίζεται ότι έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό αυτό καθεστώς με την καταβολή των οφειλομένων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9 του άρθρου 50 του ανωτέρω νόμου, ποσών έως την ανωτέρω ημερομηνία.................
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1248/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZjIwNzY1MDgtOGJlYi00YjMyLWJkZmYtZWU0NmQxZGJlZGM2&hl=en_US

ΥΠΕΡ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Δράση αναλαμβάνουν οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, οι οποίοι ρίχνονται άμεσα στη «μάχη» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού που «ακροβατεί» σε τεντωμένο σχοινί.
Με βάση το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, σε όλη τη χώρα θα δραστηριοποιηθούν 2.235 ελεγκτές, που θα στελεχώσουν τις μεγαλύτερες εφορίες της χώρας, το ΣΔΟΕ την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και θα είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν συμβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό διάστημα 8 μηνών...........

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΜ/ΤΗ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ. 1163933/30.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Φορολογική αντιμετώπιση διακανονισμού χρέους με προμηθευτή, όταν λαμβάνει χώρα κεφαλαιοποίηση
αυτού."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οτι ο διακανονισμός χρέους με προμηθευτή στην περίπτωση που συμφωνείται κεφαλαιοποίηση αυτού, αποτελεί ουσιαστικά μεταβολή των στοιχείων του παθητικού (μεταστοιχείωση), αφού λαμβάνει χώρα μείωση των υποχρεώσεων και ταυτόχρονα ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, από τον διακανονισμό αυτό δεν επηρεάζονται τα φορολογικά αποτελέσματα της οφειλέτριας εταιρίας, όπως συμβαίνει με την άφεση χρέους, και επομένως, δεν υπάρχει καμία φορολογική συνέπεια για την εταιρία που προέβη στον διακανονισμό, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 28του ν. 2238/1994.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ 1163933.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNTA0Njc1NjQtMzFmZS00N2Q4LWI2ZjMtNWI2MGRjZDAzZGI0&hl=en_US 


Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1124/12.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  "Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου (αρθρ. 28 ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 Α)"
προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Όταν χορηγείται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές
β) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1124/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZTE2NTJhZWItZTc5MC00OTRjLWJlY2UtZmI5Y2JlZDAwYjk1&hl=en_US

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Με την Πολ.1247/12.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Ύπαρξη ή μη υποκαταστήματος σε εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων όταν έχουν περαιωθεί οι εργασίες.» διευκρινίζονται μετά από  σχετικά ερωτήματα  τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
-Οτι το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται ειδικά σε περίπτωση διακοπής των εργασιών του εργοταξίου επιχείρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος.
-Προκειμένου να δηλωθεί η διακοπή εργασιών του υποκαταστήματος (εργοταξίου), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής εργασιών όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περ. β της παρ.1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄).Η εκπρόθεσμη υποβολή της ανωτέρω δήλωσης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4  του ν. 2523/1997 , όπως ισχύει.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1247/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNjE3MjhkMzgtYjI5Zi00Y2Y5LWFiOTktZDI5NzUxOGU0MDcy&hl=en_US 

ΑΠΟ 1/12/2011 Η ΥΠΟΒ. ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Δ.Ε.Φ.Δ,

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1238/22.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151)» προβλέπονται τα παρακάτω.
Με το άρθρο 42§ 5 του Ν. 4024/27.10.2011 η επιτροπή του άρθρου 70Α ειναι αρμόδια για φορολογικές διαφορές που υπερβαίνουν το ποσό των 300000€
Ειδικότερα,
 -Ορίζουμε, την 1/12/2011, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
- Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. κατατίθεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την οικεία πράξη, είτε με το δικόγραφο της προσφυγής, είτε με ιδιαίτερη αίτηση πριν από την άσκηση της προσφυγής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο για την άσκησή της και διαβιβάζεται με έγγραφο της αρχής στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της μαζί με το σχετικό φάκελο. Το έγγραφο περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών που περιέχονται στην αίτηση. ............
Δείτε ολόκληρη την ΑΥ.Ο-Πολ 1238/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pODBhMGY0NTMtMTExMy00ZjhlLTk3YjUtOGZkMjQwNmMyM2M4&hl=en_US 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Μ3(ΜΕΤ.-ΔΙΑΚ.) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓ. Δ.Ο.Υ

 Μ ε την Α.Υ.Ο -Πολ.1228/7.11.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων των περ. α ' και β ' του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται από 10/10/2011 στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.Στις επιχειρήσεις, εκτός νομού Αττικής, που έχουν ενταχθεί στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα, να καταθέτουν δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών με τα συνημμένα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιος πριν την ισχύ των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 55  του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), η οποία μετά από έλεγχο τα αποστέλλει, αυθημερόν μέσω τηλεομοιότυπου, στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
Δείτε ολόκληρη τηνΑ.Υ.Ο-Πολ.1228/2011. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMjAxMGEzODEtY2JlNi00MDEwLTk4NDEtYTY4NGU5OTVjZDA0&hl=en_US

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΡΩΝΕ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τα συνήθη φορολογικά «θύµατα», οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, θα διαπιστώσουν σε λιγότερο από έναν µήνα ότι οι µηνιαίες αποδοχές τους µειώνονται σηµαντικά καθώς επιβαρύνονται µε µεγαλύτερη παρακράτηση φόρου αλλά και µε την ετήσια εισφορά που πλέον θα εισπράττεται µήνα-µήνα. Για του λόγου το αληθές, ιδιωτικός υπάλληλος που λαµβάνει σε ετήσια βάση µισθούς συνολικού ύψους 15.000 ευρώ θα διαπιστώσει από 1ης Ιανουαρίου 2012 µείωση στον µισθό του κατά 32 ευρώ, δηλαδή σε ετήσια βάση οι συνολικές απώλειες θα ανέλθουν σε περίπου 450 ευρώ. Στο ποσοστό αυτό θα περιληφθεί και η ετήσια εισφορά για τα εισοδήµατα του 2012 που θα παρακρατείται κάθε µήνα από τον µισθό του. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι την 1η Ιανουαρίου 2011 το αφορολόγητο για µισθωτούς και συνταξιούχους ήταν 12.000 ευρώ, ενώ πλέον από 1ης Ιανουαρίου 2012 το αφορολόγητο µειώνεται κατά 7.000 ευρώ, για να διαµορφωθεί πλέον στο επίπεδο των 5.000 ευρώ. Ωστόσο ο συγκεκριµένος φορολογούµενος, όταν υποβάλει τη φορολογική δήλωσή του τον Μάιο του 2012, θα κληθεί να πληρώσει και έκτακτη εισφορά 150 ευρώ για τα εισοδήµατα του 2011. Κατά συνέπεια, µέσα στο 2012 θα επιβαρυνθεί τριπλά, αφού θα δεχθεί περαιτέρω πλήγµα από τη µείωση του αφορολογήτου, θα παρακρατείται η εισφορά του 2012 και θα πληρώσει και την εισφορά του 2011. .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=434278&h1=true

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

 
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Μετά από σημερινή επίσκεψη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν σκέψεις για παράταση:
  1. Η υποβολή του Ε9 πιθανόν μέχρι τις 31-01-2012  
  2. Οι Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης πιθανόν μέχρι 28-02-2012
    3. Η έκδοση κλειδαρίθμου για τους έχοντες παλαιούς κωδικούς μέχρι 30-06-2012.
    Αναμένονται οι εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονομικών, τις επόμενες ημέρες.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Με την Δ 17 Ε 5051406 ΕΞ 2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Έλεγχος τιμολογίων εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος από αρμόδιες ΕΛΥΤ." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Για το λόγο αυτό, μέχρι να επανεξετασθεί η διαδικασία της εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος, όταν τελωνίζονται αγαθά με την διαδικασία αυτή, θα πρέπει στο εξής τα τελωνεία να αποστέλλουν αντίγραφα των σχετικών διασαφήσεων και των τιμολογίων εκχώρησης στις αρμόδιες ΕΛΥΤ προκειμένου αυτές να προβαίνουν σε ελέγχους για την απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ, να επιμελούνται την είσπραξη τυχόν διαφυγόντος ΦΠΑ και να ενημερώνουν σχετικά την Yπηρεσία μας.
Δείτε ολόκληρη την Δ 17 Ε 5051406 ΕΞ 2011.  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMTdkYzI0MGQtZjQ5MC00MmJjLTkwMzctZTgyODQ3OTkyMDc5&hl=en_US ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Κατά την χθεσινή Σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες των ηγετών της Ευρωζώνης ,αποφασίστηκε " νέο δημοσιονομικό σύμφωνο." μεταξύ των κρατών -μελών  της νομισματικής ένωσης το οποίο θα προβλέπει αυστηρούς  κανόνες για το περιορισμό του ελλείμματος στο 0.5% του Α.Ε.Π , και του χρέους ,στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες, και ενίσχυση με 200 δισ. € του Δ.Ν.Τ για την αντιμετώπιση  της κρίσης χρέους.
Λ. Παπαδήμος . Σημαντικό Βήμα

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Μ.Υ & ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Με την Πολ.1246/7.12.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011."παρέχονται οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με την νέα παρακράτηση του 2012.
Ειδικότερα,
-Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:...........
-Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 ορίζεται, ότι οι νέες διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και μετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1246/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/a0/30/e6a03088515b3f67a298aef9cbf47497d5417a6b/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1246.pdf

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ & Τ.Ε

Με την Δ 12Α 1146045 ΕΞ 2011/25.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ενστάσεις των υπόχρεων κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011  και σχέδιο έκθεσης απόψεων επί ασκηθείσας προσφυγής" διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1.Σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος ν. 3986/2011, ο
φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού, μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού.
2. Σύμφωνα με την περιπτ. γ' της 
παρ 4 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. .................
Δείτε ολόκληρη την Δ 12Α 1146045 ΕΞ 2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNGRlYzgwNWYtNzgzOS00NWJhLWFkMjgtZTM3YmNhZDhmNmNj&hl=en_US 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *