Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ. Ε ΚΑΙ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓ. ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Με την Απόφαση του ΥΠΟΙΚ (Αριθ. Πρωτ .Δ121025692Ε2010/25-2-2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.       Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που λήγει την 1η Μαρτίου 2010, ορίζεται η 12η Απριλίου 2010. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1 την 12η Απριλίου 2010.
2.       Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, ορίζεται η 12η Απριλίου 2010, αντί της 10ης Μαρτίου 2010.
3.       Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Φ.Π ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Με την ΠΟΛ 1014/22-2-2010 του ΥΠΟΙΚ διευκρινίσθηκε.
Δεν προσμετρώνται για τήν επιβολή της εισφοράς τα παρακάτω εισοδήματα που αποκτούν κάτοικοι Ελλάδος(φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από Διεθνείς Συμβάσεις.

α) μισθοί, ημερομίσθια και λοιπές αποδοχές που καταβάλλουν οι Κοινότητες στους υπαλλήλουςκαιτο λοιπό προσωπικό τους επί των οποίων επιβάλλεται φόρος υπέρ των Κοινοτήτων και δεν επιβαρύνονται με εθνικούς φόρους,.  
β) συντάξεις αναπηρίας, αρχαιότητας ή ζώντων, οι οποίες καταβάλλονται από τις Κοινότητες, αποζημιώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση οριστικής λήξεως των καθηκόντων . 
γ) αποδοχές που καταβάλλονται στα πρόσωπα που υπηρετούν στα Δικαστήρια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων.
δ) αποδοχές και λοιπές απολαυές που καταβάλλει στα μέλη και το προσωπικό της η EUROPOL (όχι συντάξεις και ετήσιες πρόσοδοι που καταβάλλονται σε πρώην μέλη του προσωπικού της Ευροπόλ) οι οποίες υπόκεινται σε φόρο υπέρ της EUROPOL και απαλλάσσονται από τον φόρο της εθνικής νομοθεσίας.
ε) μισθοί, ημερομίσθια και λοιπές αποδοχές(όχι οι συντάξεις) που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
στ) αποδοχές γενικά που καταβάλλονται από τις Κοινότητες στα μέλη των οργάνων της το προσωπικό της και στα πρόσωπα που υπάγονται στον πιο πάνω Κανονισμό.
ζ)αποδοχές και απολαυές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών(ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του.

Οσοι φορολογούμενοι υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Προίστάμενο της ΔΟΥ τους, για τον επαναύπολογισμό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στον Οδηγό αυτό περιλαμβάνονται:

α) τα συνηθέστερα λάθη των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανά πίνακα και κωδικό αριθμό (Κ.Α.) αυτού και
β)σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις προς τους φορολογούμενους, για την ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων σημείων (κωδικών αριθμών) της παραπάνω δήλωσης.

Δείτε ολόκληρο τον οδηγό.    http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/foros_eisodimatos/foros_eisodimatos.html

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ   ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (INTRASTAT)


Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας ανακοινώνει ότι βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της ΕΕ με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3, τα στατιστικά κατώφλια εξομοίωσης τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 αναπροσαρμόζονται ως εξής.
             ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

            ΑΦΙΞΕΙΣ                     ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

              130.000 €                        90.000 €
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Απόψεις – Παρατηρήσειςτου κ. Γ. Θ. Κρεκούκια

τ. Δ/ντή Υπουργείου Οικονομικών

Συνεργάτη της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.»Καίτοι οι βασικές ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που εξαγγέλθηκαν είναι πολύ συνοπτικές και λιτές, εντούτοις φαίνεται ότι, τα φορολογικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί, περιλαμβάνουν αρκετές χρήσιμες καινοτομίες, οι οποίες εφόσον διαμορφωθούν σε ένα προσεκτικό και εύληπτο νομοθετικό κείμενο, θα συμβάλουν τόσο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και της συνακόλουθης βελτίωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Αυτά με την προϋπόθεση πάντα ότι τα νέα αυτά μέτρα θα τύχουν αφενός μεν της αποδοχής των πολιτών και αφετέρου εάν θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά.

Εντούτοις, στο συνοπτικό αυτό κείμενο, που είδε το φως της δημοσιότητας, θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες, κατά τη γνώμη μας, παρατηρήσεις:

1. Νέα φορολογική κλίμακα – Αποδείξεις δαπανών. Η σχεδιαζόμενη αυτή κλίμακα με ανάπτυξη των κλιμακίων και μείωση μάλιστα των συντελεστών των πρώτων κλιμακίων, θα συμβάλει κατ’ αρχήν στη μείωση του φορολογικού βάρους των μικρών εισοδηματιών. Τούτο βέβαια με την επιφύλαξη της νέας ρύθμισης που συνδέει το αφορολόγητο όριο (12.000,00€) με τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, που πρέπει να προσκομίζουν οι φορολογούμενοι, για την κάλυψη του αφορολόγητου αυτού ορίου.

Η νέα αυτή διαδικασία φρονούμε ότι θα δημιουργήσει αφενός μεν ένα γραφειοκρατικό κυκεώνα, αφετέρου δε θα καταλήξει στην επιβάρυνση πολλών φορολογούμενων οι οποίοι δεν θα μπορούν, ή έστω και θα αμελούν, να συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό αποδείξεων, έτσι ώστε να διασφαλίσουν το μέχρι σήμερα αφορολόγητο όριο.

Κατά τη γνώμη μας, το αφορολόγητο όριο έπρεπε να μείνει ανέπαφο, ακόμα και να μειωθεί π.χ. στο ποσό των 10.000,00€ και το κίνητρο της συγκέντρωσης αποδείξεων να περιοριστεί αυστηρώς στις ευαίσθητες από απόψεως φοροδιαφυγής κατηγορίες επαγγελμάτων (εργολάβοι, κατασκευαστές πάσης φύσεως τεχνικών έργων, συνεργεία αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) .

2. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης – Νέος τρόπος φορολόγησης των κερδών των ανωνύμων εταιρειών.

Το μέτρο της κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης αρκετών εισοδημάτων είναι βέβαιο ότι, εκτός από τη δίκαιη ευθυγράμμιση του τρόπου φορολογίας των ευνοούμενων μέχρι σήμερα εισοδημάτων, θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Εντούτοις, καθόσον αφορά το νέο τρόπο φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων κ.λπ.), τα οποία σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, θα υπόκεινται στο εξής σε παρακράτηση φόρου (40%), που θα γίνεται στο επίπεδο του νομικού προσώπου της εταιρείας, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά με ένταξη του διανεμόμενου αυτού ποσού στη φορολογική δήλωση του υποχρέου, θα επιφέρει δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος σε πολλές περιπτώσεις, μικρών κυρίως εισοδηματιών, οι οποίοι εκτός από ένα μικρό ποσό μερισμάτων (μικρομερισματούχοι), θα έχουν και ένα μικρό εισόδημα π.χ. από μισθό ή σύνταξη, όπου με τη συνάθροιση των δύο αυτών εισοδημάτων θα προκαλείται υψηλή και δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση.

Επισημαίνεται ότι η περίπτωση αυτή, της υψηλής δηλαδή φορολογικής επιβάρυνσης, είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με ειδική ρύθμιση που είχε θεσπιστεί στο προηγούμενο φορολογικό καθεστώς που ίσχυε πριν από τον Ν. 2065/92, όπου εφορολογούντο ιδιαιτέρως τα μη διανεμόμενα και τα διανεμόμενα κέρδη. Με τις διατάξεις δηλαδή αυτές είχε προβλεφθεί ένα αφορολόγητο όριο, στον παρακρατούμενο φόρο ποσού 50.000 δραχμών για κάθε μέτοχο για μερίσματα που εισέπραττε από την ίδια ανώνυμη εταιρεία. Το αφορολόγητο αυτό ποσό μπορούσε να φθάσει μέχρι τις 200.000 δραχμές για εισπραττόμενα μερίσματα από περισσότερες ανώνυμες εταιρείες. Η ελάφρυνση αυτή φρονούμε ότι είναι δίκαιο να καθιερωθεί και με τον νέο φορολογικό νόμο.

Περαιτέρω όμως επισημαίνεται ότι, με την καθιέρωση του νέου τρόπου φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των ανωνύμων εταιρειών, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ισχύοντος σήμερα τρόπου φορολογίας των διανεμόμενων κερδών σε μητρικές εταιρείες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπαγορεύεται μάλιστα από Κοινοτικές Οδηγίες.

Τούτο δε διότι ο προτεινόμενος τρόπος φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των Α.Ε., ήτοι με παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% στα διανεμόμενα κέρδη και τη συνακόλουθη ένταξη των κερδών αυτών στη φορολογική δήλωση του δικαιούχου (φορολογίας εισοδήματος), ενώ δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην περίπτωση ημεδαπών μετόχων, αντίθετα φαίνεται ότι δημιουργεί καταρχάς σοβαρό πρόβλημα στην περίπτωση μετόχων μητρικών εταιρειών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πράγματι, στην προαναφερθείσα περίπτωση διανομής κερδών σε μετόχους μητρικών εταιρειών κρατών-μελών της Ε.Ε., δεν είναι εφαρμοστέος ο προαναφερθείς τρόπος φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών, καθόσον προσκρούει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), όπως αυτές τέθηκαν με την παράγραφο 18 του Ν. 3697/2008. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις αυτές «ειδικά, οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30Α΄), όπως ισχύει».

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του τελευταίου αυτού νόμου οι αλλοδαπές μητρικές εταιρείες των κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου από τις θυγατρικές τους ελληνικές, εφόσον συμμετέχουν στο κεφάλαιο αυτών για δύο τουλάχιστο συνεχή χρόνια, με το κατώτερο ποσοστό 10%, από την 1/1/2009 και μετά.

Επομένως, αν ήθελε εφαρμοστεί η προτεινόμενη ρύθμιση, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα μπορούν να παρακρατούν φόρο 40% στα κέρδη που διανέμουν στις μητρικές τους εταιρείες, εφόσον αυτές συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εν λόγω ελληνικών (θυγατρικών τους) εταιρειών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω ρύθμιση του άρθρου 11 του Ν. 2578/98 έχει θεσμοθετηθεί κατ’ επιταγή της κοινοτικής Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ και επομένως δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τον νέο νόμο.

Ακόμα όμως η ίδια σχολιαζόμενη ρύθμιση θα δημιουργήσει προβλήματα και στον τρόπο φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες σε μητρικές εταιρείες οι οποίες δεν είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε. (εταιρείες τρίτων χωρών), όπου η διανομή των μερισμάτων ρυθμίζεται από τις διατάξεις των διεθνών διμερών συμβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας. Με τις διατάξεις δηλαδή αυτές, που, ειρήσθω εν παρόδω, κατά το σύνταγμα (άρθρο 28 § 1) υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προβλέπονται πολύ χαμηλότερα ποσοστά παρακράτησης φόρου από το ποσοστό 40% που προβλέπει η προτεινόμενη και σχολιαζόμενη διάταξη. Τα ποσοστά αυτά που προβλέπονται στις εν λόγω διμερείς συμβάσεις, που έχει υπογράψει η χώρα μας με πολλές τρίτες χώρες είναι, ως επί το πλείστον, μικρότερα του εν λόγω ποσοστού 40% που έχει ανακοινωθεί για τον νέο νόμο. Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να περιορίζονται σε παρακράτηση φόρου με βάση τα χαμηλά αυτά ποσοστά κατά τη διανομή μερισμάτων στις μητρικές τους τρίτες χώρες, έναντι φυσικά πολύ υψηλότερου ποσοστού (40%) που θα φορολογούν τις εγχώριες ανώνυμες εταιρείες.

3. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων

Όπως έχουμε επισημάνει και στο προεπισημειούμενο άρθρο μας στην έγκριτη αυτή εφημερίδα, ένας από τους σημαντικότερους λόγους της μεγάλης φοροδιαφυγής στη χώρα μας, είναι η κατακερματισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολος, αν μη αδύνατος, ο έστω και δειγματοληπτικός ακόμα τακτικός έλεγχος και η εν γένει συστηματική φορολογική μεταχείριση όλων αυτών των μικροεπιχειρήσεων. Επομένως, θα ήταν σκοπιμότερο και οικονομικότερο να υπαχθούν οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα προαιρετικό απλοποιημένο αντικειμενικό φορολογικό καθεστώς, κατά το πρότυπο του ισχύοντος σήμερα κατ’ αποκοπή συστήματος φορολόγησης ορισμένων επαγγελμάτων όπως, οι εκμεταλλευτές ταξί, οι εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι μικρέμποροι των λαϊκών αγορών, οι εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. (σχετ. άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε.). Αντ’ αυτού, δυστυχώς κατά τη γνώμη μας, με τις εξαγγελθείσες νέες φορολογικές ρυθμίσεις, φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί όχι μόνο η επέκταση του απλοποιημένου και οικονομικού αυτού συστήματος που προτείνουμε, αλλά και η κατάργηση του υφιστάμενου σε πολύ μικρή κλίμακα κατ’ αποκοπή συστήματος φορολογίας. Έτσι, πολύ φοβούμεθα ότι, η υπαγωγή σε κανονικό σύστημα φορολογίας όλων αυτών των μικρών (αλλά όχι ασήμαντων από πλευράς φορολογικών εσόδων) επιχειρήσεων, αφενός μεν θα ζημιώσει τα δημοσιονομικά έσοδα και θα επιβαρύνει το κόστος φοροτεχνικής διαχείρισης του δημοσίου, αφετέρου δε θα επιβαρύνει οικονομικά και διαχειριστικά τις πολυάριθμες αυτές μικροεπιχειρήσεις.

4. Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία

Στο θέμα της μετονομασίας του φόρου αυτού και της ορθής, φρονούμε, προοδευτικής ανάπτυξής του δεν θα θέλαμε να υπεισέλθουμε, αφού δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία για μελέτη. Εκείνο πάντως που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι το πρόβλημα της άδικης και εξαιρετικά ζημιογόνου, σε πολλές περιπτώσεις, φορολόγησης των μη προσοδοφόρων ακινήτων. Το ενδεχόμενο αντεπιχείρημα ότι, τυχόν θεσμοθέτηση παρόμοιας ρύθμισης, θα οδηγήσει σε καταστρατηγήσεις, σχετικά με την απόδειξη του «μη προσοδοφόρου» του ακινήτου, νομίζω ότι δεν μπορεί να πείσει τη σημερινή ηλεκτρονική εποχή οποιονδήποτε εχέφρονα πολίτη. Η απάντηση σε τυχόν τέτοιες ή παρόμοιες αντιρρήσεις είναι ότι οι δυσκολίες στις φορολογικές ρυθμίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο με γραφειοκρατικά μέσα, αλλά και με σωστούς και αντικειμενικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

5. Λοιπές φορολογικές ρυθμίσεις

Με τις πιο πάνω παρατηρήσεις μας προσπαθήσαμε να σχολιάσουμε τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις των φορολογικών προτάσεων. Εντούτοις, σχολιάζοντας γενικά τις υπόλοιπες πολυάριθμες και σημαντικές φορολογικές προτάσεις, θα λέγαμε ότι με την καθιέρωση αυτών θα βελτιωθεί σημαντικά τόσο ο υφιστάμενος φορολογικός μηχανισμός, αλλά και η αποτελεσματικότητα αυτού από πλευράς αποδόσεως φορολογικών εσόδων, τα οποία, όσο ποτέ άλλοτε, είναι τόσο αναγκαία για τη βελτίωση του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:


1. Φορολογική κλίμακα

Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Ισχύων Νόμος (μισθωτοί) Νέος Νόμος

Ύψος εισοδήματος Συντελεστής Ύψος εισοδήματος Συντελεστής

0 - 12.000 0 % 0 - 12.000 0 %

12.001 - 30.000 25% 12.001 - 16.000 18%

30.001 - 75.000 35% 16.001 - 22.000 24%

Άνω των 75.000 40% 22.001 - 26.000 26%

26.001 - 32.000 32%

32.001 - 40.000 36%

40.001 - 60.000 38%

Ανω των 60.000 40%

Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου
1.350 Ευρώ (7%).

2. Αποδείξεις και αφορολόγητο όριο

Μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Το μέρος του αφορολογήτου που απαιτείται να καλυφθεί με αποδείξεις ισούται με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 12.000 Ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 Ευρώ. Για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου προσμετράται το 100% της αξίας των αποδείξεων που θα υποβληθούν. Εάν οι αποδείξεις που θα υποβληθούν δεν καλύπτουν το αφορολόγητο όριο η διαφορά έως τα 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%. Για ποσά αποδείξεων μεγαλύτερα του πιο πάνω ορίου και για αξία αποδείξεων έως 15.000 Ευρώ ατομικού εισοδήματος (30.000 οικογενειακού) εκπίπτει φόρος ίσος με το 10% της επιπλέον του αφορολογήτου αξίας.

Παραδείγματα:

Α) Έστω φορολογούμενος χωρίς οικογένεια δηλώνει ατομικό εισόδημα 30.000 Ευρώ και φέρνει αποδείξεις 12.000 Ευρώ. Το 30% του εισοδήματος άρα 30.000 x 0.30=9.000 Ευρώ απαιτείται για τη κάλυψη του αφορολόγητου. Απομένουν αποδείξεις 3.000 Ευρώ οι οποίες εκπίπτουν φόρο 10% άρα 3.000 x 0.1=300 Ευρώ λιγότερο φόρο. Β) Έστω φορολογούμενος με το ίδιο εισόδημα που συγκεντρώνει μόνο 5.000 Ευρώ αποδείξεις. Όπως είδαμε για το αφορολόγητο χρειάζεται 9.000 άρα 9.000-5.000=4.000 ακάλυπτο αφορολόγητο που επιβαρύνεται με συντελεστή 10% και πληρώνει επιπλέον φόρο 4.000x0.1=400 Ευρώ. Σε σχέση με τον προηγούμενο η διαφορά είναι 300+400=700 Ευρώ επιπλέον φόρο.

Β) Έστω φορολογούμενος με οικογένεια και εισόδημα 20.000 Ευρώ φέρνει αποδείξεις 8.000 Ευρώ. Τα 6.000 Ευρώ (20.000 x 0.3) χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη του αφορολογήτου και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση φόρου κατά 200 Ευρώ (2.000 x 0.1). Αν φέρει μόνο 4.000 Ευρώ αποδείξεις τότε δεν καλύπτει το αφορολόγητο κατά 2.000 Ευρώ οπότε φορολογείται με 2000 x 0,1=200 Ευρώ. Άρα διαφορά από τη προηγούμενη περίπτωση 200 + 200 = 400 Ευρώ.

Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στη Δ.Ο.Υ. Προβλέπεται η αντικατάσταση από ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αποδείξεων.

3. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης

Καταργούνται όλες οι περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

Παραδείγματα: Καταργείται η αυτοτελής φορολόγησης των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.

4. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών

Καταργούνται όλες οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ( άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, πολύτεκνες μητέρες, η αποζημίωση λόγω απόλυσης κ.α.) αλλά σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.

5. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων

Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:

Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων (χωρίς ελάχιστο όριο 7 δωματίων), Κάμπινγκ, Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα, κ.α.

6. Φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών

Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων εξηγείται πιο κάτω στην ενότητα της φορολογίας Νομικών Προσώπων.

Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσεται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών. Για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ο φορολογούμενος από τις πιο πάνω πράξεις.

7. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

Για τα εισοδήματα του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).

8. Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό

Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Τα κεφάλαια ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλωθούν, να παραμείνουν εκτός Ελλάδας και να εξαιρεθούν του πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 8% επί της αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9. Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία

Το Ειδικό Τέλος Ακινήτου Περιουσίας καταργείται. Επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:

Αξία ακίνητης περιουσίας Φορολογικός συντελεστής

Έως 400.000 0%

400.001 - 500.000 0.1%

500.001 - 600.000 0.3%

600.001 - 700.000 0.6%

700.001 - 800.000 0.9%

Άνω των 800.000 1%

Η πιο πάνω κλίμακα εφαρμόζεται στις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές. Εφόσον οι αντικειμενικές τιμές μεταβληθούν η κλίμακα θα αναπροσαρμόζεται.

10. Μεταβιβάσεις

Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

11. Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 10% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών. Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.


12. Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Αρμόδιες Επιτροπές Εκτίμησης Εμπορικών Αξιών ανά έτος εκτιμούν και δημοσιεύουν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κάθε ζώνης ώστε οι τελευταίες να προσεγγίζουν τις πραγματικές εμπορικές αξίες. Για να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που ενδεχομένως προκύψει σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, πέραν της προαναφερθείσας αναπροσαρμογής των κλιμακίων για τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα προσαρμοσθούν και οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

13. Φορολόγηση της εκκλησίας

Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Ομοίως φορολογούνται και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14. Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη

Η κύρια μεταβολή αφορά στο διαχωρισμό των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη. Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή 40%. Στη συνέχεια τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Το ποσοστό των μερισμάτων που εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, θα υπολογίζεται έτσι ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά το 40%. Επιστρέφεται φόρος σε όσους από τη συνολική φορολόγηση προκύπτει φόρος μικρότερος του 40%.

15. Ευνοϊκή μεταχείριση για μικρές επιχειρήσεις

Θεσπίζεται 5ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 30 ετών.

16. Επέκταση ΦΠΑ
Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται.

17. Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη

Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).

18. Κριτήρια αυτοελέγχου

Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ' αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ' αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Βέβαια εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ' εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.

19. Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών

Επανεξέταση και κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες.

20. Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές

Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν τη φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης. Με βάση σχετικό πιστοποιητικό η εταιρία θα καταβάλει το βεβαιωθέντα φόρο και θα θεωρείται κατ' αρχήν φορολογικά ενήμερη. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.


Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

21. Ελάχιστο τεκμαρτό κόστος διαβίωσης

Προτείνεται η καθιέρωση ενός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται να γίνουν λόγω της κατοχής και χρήσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Θα λαμβάνεται υπόψη ένα τεκμαρτό ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, εναέριων μέσων, πισινών, διδάκτρων, οικιακών βοηθών κ.α. προκειμένου να εκτιμηθεί ένα τεκμαρτό εισόδημα ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Το τεκμαρτό κόστος διαβίωσης δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο όσον αφορά στην ακριβή δήλωση των εισοδημάτων του. Επίσης λειτουργεί ως βάση για την καταρχήν αξιολόγηση από τις φορολογικές αρχές της ειλικρίνειας του δηλούμενου εισοδήματος στο πλαίσιο του ανωτέρω συστήματος μορίων κινδύνου. Το μέτρο αυτό δεν καταλαμβάνει τους συνταξιούχους.

22. Επαγγελματικοί λογαριασμοί

Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται το ελάχιστο ύψος ανά συναλλαγή που θα υπόκειται στη παρούσα διάταξη και κάθε άλλη διαδικασία για την εφαρμογή της. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τις επιχειρήσεις που έχουν περιληφθεί στον Τειρεσία και για όσο διάστημα περιλαμβάνονται εκεί. Οι Τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

23. Περιουσιολόγιο

Η ΓΓΠΣ εντός έξι μηνών συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.

24. Διασταυρώσεις στοιχείων

Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

25. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές, είτε για μισθούς, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα Δημόσια έργα , άδειες οικοδομών, από το Υπ. Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. Δικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.

26. Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου

Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis). Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.

27. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 Ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

28. Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής

Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.

29. Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά
Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές.

30. Ταμειακές μηχανές παντού

Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κλπ.

31. Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής

Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία με το ποσό πενταπλάσιο του ποσού της δωροδοκίας.

32. Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις

Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ να επιβάλει επί τόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων. Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.

33. Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο

Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.

34. Ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης χρεών

Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.

35. Πάταξη λαθρεμπορίου

Ηλεκτρονικός έλεγχος όλου του συστήματος διακίνησης πετρελαιοειδών και παρακολούθηση της διακίνησης πετρελαιοειδών μέσω βυτιοφόρων οχημάτων με συστήματα GPS. Εισαγωγή δυνατότητας κατάσχεσης για παραβάσεις. Σταδιακά εντός του 2010 εγκαθίστανται ογκομετρικά συστήματα μέτρησης των εισροών και εκροών καυσίμων σε όλα τα πρατήρια καυσίμων.
Επίσης ταινίες ιχνηλασίας στα τσιγάρα για τον εντοπισμό των λαθραίων.

36. Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες

Έλεγχος και φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες εταιρείες που υποκρύπτονται πίσω από εταιρείες αντιπροσώπευσης (Nominee εταιρίες) ή εξωχώριες εταιρίες που λειτουργούν ως υπεργολάβοι κοινοτικών εταιριών.

37. Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών

Ενισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών transfer pricing μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στο νόμο 3728 / 08 και ενεργοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.

38. Ενεργοποίηση Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. (συστήθηκε με τον ν.3610/07) και στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

39. Φόροι ακίνητης περιουσίας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εξετάζεται η αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και η απόδοσή τους ως έσοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης.

40. Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα
Διατηρούνται και ενισχύονται στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για την έρευνα - καινοτομία και το περιβάλλον και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

41. Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών

Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).
Επίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης.

42. Νέος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας

Θα προωθηθεί η σύνταξη νέου, ενιαίου Κώδικα όλης της Φορολογικής Νομοθεσίας και της Διαδικασίας με συνεχή ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.

43. Αναθεώρηση Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων

Επίσης με χωριστό νομοσχέδιο το Υπουργείο Οικονομικών θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων επιβάλλοντας ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

44. Κατάργηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Σε χωριστό νομοσχέδιο θα προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η ένταξη των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία με προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την εφαρμογή τηλεματικών και πληροφοριακών συστημάτων.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΑΜΕΡΙΚ. ΕΠΙΜΕΛ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

• Μείωση Φορολογικών Συντελεστών στα νομικά πρόσωπα: Με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των Α.Ε., Ε.Π.Ε & αλλοδαπών υποκαταστημάτων πρόκειται να μειωθεί μέχρι το 2014 στο 20%. Η τάση αυτή όχι μόνο δε θα πρέπει να ανατραπεί, αλλά η μείωση θα πρέπει να επισπευσθεί, δεδομένου ότι οι γειτονικές χώρες, με τις οποίες εκ των πραγμάτων ανταγωνίζεται η χώρα μας, έχουν ήδη πολύ χαμηλούς συντελεστές. Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα.

• Όχι σε διάκριση κερδών σε διανεμόμενα και διακρατούμενα. Δε θα πρέπει να ισχύσει βαρύτερη φορολογία για τα διανεμόμενα κέρδη, αφού η «τιμωρία» με τον τρόπο αυτό των κεφαλαίων που αναλαμβάνονται για επανεπένδυση είναι αντίθετη με το σύγχρονο πνεύμα της ακώλυτης και ανέξοδης κίνησης των κεφαλαίων και συνεπώς είναι μη ελκυστική για τους επενδυτές.

• Εφαρμογή της ομιλικής φορολογίας (group taxation). Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει -επιτέλους- να τολμήσουμε τη μη επαναφορολόγηση (απαλλαγή) των εισερχομένων μερισμάτων από θυγατρικές επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν εφαρμόζει την απαλλαγή των μερισμάτων από θυγατρικές (participation exemption) και ως εκ τούτου βρίσκεται μονίμως εκτός του σχεδιασμού των επενδυτικών σχεδίων των ομίλων.

• Διαμόρφωση σε θεσμικό επίπεδο, του απαραίτητου φορολογικού και κανονιστικού πλαισίου, που θα επιτρέπει σύμφωνα με πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από σχετική έγκρισή της, τη λειτουργία στην Ελλάδα από διεθνείς ή εθνικούς ομίλους, επιχειρησιακών μονάδων παροχής επιλεγμένων υπηρεσιών εξειδικευμένης διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης ή εταιρειών συμμετοχών (global service ή holding companies) με έδρα την Ελλάδα. Βελτίωση του ν. 3427/2005. Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και οι φόροι υπεραξίας (capital gain taxes) που συνδέονται με τους μετασχηματισμούς (restructuring) των επιχειρηματικών ομίλων, ώστε να παρέχεται ευελιξία στις επιχειρηματικές επιλογές.

• Ενοποίηση των δύο ισχυόντων πλαισίων για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές και αυστηρή εφαρμογή αυτού, ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή φορολογητέας ύλης. Δημιουργία ειδικής ομάδας ελέγχου ενδο-ομιλικών τιμολογήσεων. Εισαγωγή του θεσμού της συμφωνίας φορολογουμένου και φορολογικής αρχής σχετικά με την μεθοδολογία ενδο-ομιλικής τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements).

• Προκειμένου να τονωθεί η επενδυτική δραστηριότητα θα πρέπει, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θεσμοθετηθούν φορολογικά κίνητρα για τη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων, με έμφαση στις πράσινες επενδύσεις, στον μεταποιητικό τομέα, αλλά και στον εμπορικό τομέα και στις υπηρεσίες, τόσο για πάγιο εξοπλισμό και σχετικές δαπάνες όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή τη συγκράτηση των υφιστάμενων. Έναντι των επενδύσεων αυτών να παρέχονται φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές, όχι όμως υπό την προϋπόθεση της δέσμευσης αντιστοίχων κερδών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η δέσμευση κεφαλαίων αποτελεί ανασταλτικό όρο για τη διενέργεια επενδύσεων.

• «Αντικειμενικοποίηση» Φορολογίας: Για επιχειρήσεις με έσοδα κάτω από ένα όριο καθιέρωση αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος και δυνατότητα επιλογής από την επιχείρηση της υπαγωγής της σε λογιστικό προσδιορισμό.

• Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες, και εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (Controlled Foreign Corporation Legislation) και εφαρμογή του κριτηρίου της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης. Αξιοποίηση των διεθνών συμβάσεων και Οδηγιών για αμοιβαία διοικητική συνδρομή με άλλα κράτη.

• Επανεξέταση και βελτίωση της κατάστασης των εκπιπτόμενων δαπανών με μη περιοριστικό χαρακτήρα. Καθιέρωση γενικής αρχής (παραγωγικότητα δαπάνης) και κατάρτιση κατάστασης των μη εκπιπτόμενων που θα ανανεώνεται. Επανεξέταση και καθορισμός ορίων για μερικές από τις δαπάνες (π.χ. ασφάλιστρα προσωπικού, κ.λ.π). Συστηματική εξέταση και καταλογισμός στα στελέχη των επιχειρήσεων δαπανών που ωφελούν αυτά (π.χ. αυτοκίνητα, κινητά κ.λ.π εφόσον χρησιμοποιούνται και εκτός

επιχείρησης).

• Εξαίρεση από τους κανόνες υποκεφαλαιοδότησης, εκτός από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, και άλλων εταιρειών με χρηματοδοτικές δραστηριότητες (π.χ. factoring, ΕΕΣ κλπ) όπως ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία).

• Μη φορολόγηση της υπεραξίας από πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (πρόκειται να ισχύσει από 1/7/2010), τουλάχιστον για μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνονται από βεβαιώσεις της ΕΧΑΕ με βάση το ΣΑΤ του επενδυτή.

• Άμεση πρακτική εφαρμογή των ήδη νομοθετημένων στο εσωτερικό δίκαιο νέων κοινοτικών διατάξεων περί ΦΠΑ (επιστροφή σε μη εγκατεστημένους, μη υποχρέωση τηρήσεως διατυπώσεων φορολογικού αντιπροσώπου).

• Κατάργηση των απαλλασσόμενων ή ειδικώς φορολογούμενων εισοδημάτων (εκτός διανεμομένων κερδών) και υπαγωγή όλων στη φορολογία.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΩΝ

• Σύσταση Γραφείου Διαβουλεύσεων επί φορολογικών θεμάτων Μεγάλων Επιχειρήσεων. Κατά το πρότυπο προηγμένων χωρών της Ε.Ε (π.χ. Ην. Βασίλειο), με σκοπό την θέσπιση προηγμένης φορολογικής διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών, σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικών, τακτοποίησης δυσλειτουργιών, εξασφάλισης νομοπαρασκευαστικού υλικού, αξιολόγησης παραπόνων, αλλά και άμεσης τακτοποίησης πιεστικών θεμάτων που παράγουν τριβή και κόστος στη λειτουργία του Φορολογικού Συστήματος.

• Επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας. Καθιέρωση ειδικών και δίκαιων φορολογικών κινήτρων, στα πεδία φορολογικής συμμόρφωσης και υποδοχής φορολογικών ελέγχων, με τελικό σκοπό την επιβράβευση επιχειρήσεων που επιδεικνύουν άριστη φορολογική συνέπεια. Εφόσον αξιολογηθούν μετά από εξονυχιστικό έλεγχο τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και η ευρωστία της διαδικασίας τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων από μέρους της επιχειρήσεως, δεν θα ελέγχεται πλέον. Η υποχρέωσή της με το ευνοϊκό αυτό καθεστώς, θα περιορίζεται εις το να γνωστοποιεί ενδεχόμενες αλλαγές, ή ειδικές συναλλαγές.

• Φορολογικοί Έλεγχοι με την ελάχιστη δυνατή όχληση της επιχείρησης, μείωση της φορολογικής μνήμης, αξιολόγηση της φορολογικής συνέπειας, όχι «ταρίφες» απορρίψεων, όχι εκβιαστικοί φορολογικοί συμβιβασμοί, ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμόρφωσης.

• Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές των φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών και των επιχειρήσεων πάνω από από το συγκεκριμένο όριο και συνυπευθυνότητα για τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ενίσχυση των φορολογικών αρχών με νομικούς ώστε να αποφεύγονται λάθη και νομικές πλημμέλειες κατά την διαδικασία έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ανάθεση της εκπροσώπησης και υποστήριξης του Δημοσίου σε εξειδικευμένους συμβούλους και νομικούς παραστάτες σε υποθέσεις με σημαντικό οικονομικό ή νομικό αντικείμενο.

• Δημιουργία ηλεκτρονικού προφίλ επιχειρήσεων και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων τους από εκπαιδευμένους ελεγκτές. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Ηλεκτρονική έκδοση φορολογικών στοιχείων και, κατά συνέπεια, καταγραφή συναλλαγών. Χρήση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών για την διενέργεια όλων των συναλλαγών, που υπερβαίνουν συγκεκριμένη (χαμηλότερη από την προβλεπόμενη σήμερα) αξία. Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων, χρήσιμων για σκοπούς φορολογίας, με σεβασμό στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και με εξασφάλιση του αυστηρού ελέγχου των προσώπων που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές.

• Κατάργηση ΚΒΣ με μεταφορά ορισμένων αναγκαίων διατάξεων σε άλλες φορολογίες (π.χ. αποτίμηση στο εισόδημα). Τήρηση βιβλίων με τρόπο που να προκύπτει το λογιστικό αποτέλεσμα και να είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Διπλογραφική μέθοδος για όλες τις εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις με έσοδα πάνω από ένα όριο.

• Ελεγκτές - Επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης: Θέσπιση point system για τους ελεγκτές. Αλλαγή σύνθεσης και λειτουργίας επιτροπής διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων των επιτροπών διοικητικής επίλυσης. Διάκριση ελεγκτών όχι ανά κατηγορία βιβλίων αλλά ανά τύπο ή/και ανά κλάδο ελεγχόμενης επιχείρησης. Σύνδεση των στόχων των ελεγκτικών υπηρεσιών με τα ποσά των τελικώς εισπραχθέντων φόρων και όχι απλώς των βεβαιωθέντων. Αυστηρή τήρηση των χρονικών ορίων που τίθενται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας των αναγκαστικών μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φορολογικών εσόδων και τη μείωση των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο.

• Στήριξη των φορολογούμενων που αδυνατούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης επί της συμμόρφωσης των φορολογουμένων

• Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής των (μη οφειλόμενων) φόρων, με σκοπό την εμπέδωση εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοσίου και φορολογούμενων.

• Τροποποίηση των διατάξεων για τη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, προκειμένου να διασφαλίζονται τα έσοδα του Δημοσίου, αλλά ταυτόχρονα να μη δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

• Χρηστή συνεργασία: Ανάπτυξη μηχανισμού χρηστής συνεργασίας και αμοιβαιότητας επιχειρήσεων και ελεγκτικών υπηρεσιών, σε πρότυπο σύμπραξης στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών υπηρεσιών ελέγχου, για τη μεταφορά επιλεγμένης λειτουργικής γνώσης, από πεπειραμένα στελέχη των επιχειρήσεων, σε εξειδικευμένα θέματα διασυνοριακών συναλλαγών και όχι μόνο (π.χ. αξιολόγηση σκοπιμότητας και παραγωγικότητας δαπανών royalties, διοικητικής υποστήριξης, ειδικά λογιστικά θέματα ομίλων, μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, ενοποίηση ισολογισμών, υπεραξιών και συμμετοχών, εφαρμογής διεθνών λογιστικών προτύπων κ.α.)

• Καταστατικός Χάρτης Φορολογούμενων: Στα πρότυπα του Βρετανικού μοντέλου (Charter for Inland Revenue taxpayers), που θα καλύπτει τους καταστατικούς σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών, με δικαιοσύνη, αμεροληψία, αποτελεσματική επικοινωνία, ποιότητα υπηρεσιών, υπευθυνότητα, προθυμία για συνεργασία με τις φορολογούμενες επιχειρήσεις, και πραγματοποίηση των ελέγχων με συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας.

• Σεβασμός των αρχών φορολογικού και συνταγματικού δικαίου: Όχι αναδρομική φορολογία, όχι προκαταβολική φορολογία, όχι αιφνιδιασμοί, όλοι ίσοι απέναντι του νόμου, όχι φόρος χωρίς νόμο, δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους με βάση την φοροδοτική ικανότητα, ανταπόκριση στα ερωτήματα-αιτήματα των φορολογουμένων κλπ. Δε θα πρέπει να επιβάλλονται αιφνίδια μέτρα ισοδύναμα με φορολογικό βάρος (όπως π.χ. η έκτακτη εισφορά), διότι αυτό κλονίζει τον μακροχρόνιο σχεδιασμό των επιχειρήσεων και προσβάλλει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

• Στήριξη του δικαιώματος προσφυγής στην Δικαιοσύνη: Ταχύτερη δικαστική διαδικασία, απεξάρτηση του ποινικού κολασμού από την διοικητική διαδικασία.

• Κατάργηση περαιώσεων (εκτός ελάχιστων επιβεβλημένων περιπτώσεων) και αλλεπάλληλων παρατάσεων του χρόνου παραγραφής. Δικαιώνει και επιβραβεύει τους φοροφυγάδες ενώ φέρνει σε δυσμενέστερη ανταγωνιστική θέση τους συνεπείς προκαλώντας το κοινό αίσθημα δικαίου.

• Βασική επιδίωξη του φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να είναι η πρόληψη (ενίσχυση του προληπτικού και προσωρινού ελέγχου) και όχι η καταστολή, χωρίς επιβολή δυσανάλογων κυρώσεων ή υψηλών προσαυξήσεων, οι οποίες τελικά δυσχεραίνουν την είσπραξη του βεβαιωμένου φόρου.

• Με σκοπό την πάταξη του φαινόμενου των πλαστών και εικονικών τιμολογίων, χρονική εγγύτητα ανάμεσα στην παραβατικότητα των φορολογουμένων (μη υποβολή οιασδήποτε δήλωσης) και του (προσωρινού) φορολογικού ελέγχου αυτών. Χρονική εγγύτητα ανάμεσα στην ελεγχόμενη χρήση και στον τακτικό φορολογικό έλεγχο μέσω της μείωσης του χρόνου παραγραφής.

• Εξυπηρέτηση του πολίτη κατά το στάδιο των συναλλαγών του με τους εισπρακτικούς μηχανισμούς της φορολογικής διοίκησης.

• Εξισορρόπηση των καταρχήν αντιφατικών συμφερόντων της διασφάλισης των φορολογικών εσόδων και της στήριξης των φορολογούμενων που αδυνατούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο.

• Μείωση του κόστους είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ A', Β', Δ'

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1012
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα Τηλ.: 210 3375063-206-068


ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός ελέγχων έτους 2010.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας αριθ. ΠΟΛ.1154/18.12.2009, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως έχει ήδη κατ' επανάληψη τονισθεί, βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής άσκησης του ελεγκτικού έργου είναι ο έγκαιρος και ορθός προγραμματισμός του, τόσο σε επίπεδο επιμέρους υπηρεσιών όσο και Υπουργείου συνολικά, καθόσον η ύπαρξη συγκεκριμένων ελεγκτικών στόχων εξυπηρετεί και τη χάραξη στρατηγικής ελέγχων, αλλά και την ομαλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Προς τούτο, τόσο τα Ελεγκτικά Κέντρα όσο και οι Δ. Ο. Υ. καλούνται να καταρτίσουν έγκαιρα και με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα ετήσιο σχέδιο ελέγχου έτους 2010 (προσωρινοί και τακτικοί έλεγχοι), ανά ημερολογιακό τρίμηνο του έτους αυτού και συνολικά για όλο το έτος, με βάση τις πραγματικές ελεγκτικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας και έχοντας πάντα υπόψη την ανάγκη ορθολογικότερης αξιοποίησης του υπάρχοντος ελεγκτικού δυναμικού.

Για το σκοπό αυτό, με βάση τον προγραμματισμό που θα γίνει από κάθε ελεγκτική υπηρεσία, θα πρέπει να συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν με μέριμνα των ίδιων των προϊσταμένων των υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές και τους Επόπτες Ελέγχου, σχετικό Δελτίο προγραμματισμού ελεγκτικού έργου, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.5.21 που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στις επιλογές «Θέματα ελέγχου» .

Περαιτέρω, το ανωτέρω Δελτίο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δελτίο προγραμματισμού ελεγκτικού έργου έτους 2010», θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στην υπηρεσία μας με ευθύνη των προϊσταμένων και το αργότερο μέχρι 20/2/2010, με τη συμπλήρωση της οικείας φόρμας σε όλες υποχρεωτικά τις ενδείξεις της και την περαιτέρω ηλεκτρονική αποστολή της. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αποστολής θα ελεγχθεί.

Διευκρινίζεται ότι για τον κατά τα ανωτέρω προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου έτους 2010 θα ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας και το υφιστάμενο ελεγκτικό δυναμικό κάθε υπηρεσίας κατά το χρόνο κατάρτισης του σχεδίου ελέγχου. Στις περιπτώσεις που εντός του 2010 επέλθουν σημαντικές μεταβολές είτε ως προς το ελεγκτικό δυναμικό (π.χ. λόγω μεταθέσεων, μετακινήσεων κ.λπ.) είτε ως προς οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το ελεγκτικό έργο, θα υποβληθούν αναθεωρημένα σχέδια ελέγχου για το υπόλοιπο του έτους.

Τονίζεται επίσης ιδιαίτερα ότι το σχέδιο ελέγχου κάθε υπηρεσίας πρέπει να καταρτίζεται με αντικειμενικότητα, χωρίς να υπερεκτιμούνται οι πραγματικές δυνατότητες, αλλά και χωρίς να τίθενται στόχοι μικρότεροι των εφικτών. Προς το σκοπό αυτό, ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου που θα υποβληθεί από κάθε υπηρεσία θα αξιολογηθεί και εφόσον κριθεί ότι υπάρχει εμφανής δυσαρμονία με τις πραγματικές υπηρεσιακές δυνατότητες, τότε θα γίνονται σχετικές συστάσεις και ο προγραμματισμός θα καθορίζεται από την υπηρεσία μας, με υποχρέωση πλέον υλοποίησης του καθορισθέντος προγραμματισμού.

Επισημαίνεται ότι ο βαθμός υλοποίησης των τεθέντων στόχων από κάθε ελεγκτική υπηρεσία θα παρακολουθείται συνεχώς και σχολαστικά. Τυχόν αδικαιολόγητες αρνητικές αποκλίσεις θα ελέγχονται.

Τέλος, για την καλύτερη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση τόσο των ίδιων των επί μέρους ελεγκτικών υπηρεσιών όσο και συνολικά, σε σχέση με τις υφιστάμενες ελεγκτικές εκκρεμότητες, θα πρέπει ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση και αποστολή του ως άνω « Δελτίου προγραμματισμού ελεγκτικού έργου έτους 2010» να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από κάθε Δ. Ο. Υ. και Ελεγκτικό Κέντρο και να αποσταλούν ηλεκτρονικά και οι ενδείξεις που υπάρχουν στην ίδια φόρμα με τίτλους «Ανέλεγκτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών» (ανά χρήση) και «Συνολικός αριθμός παραγραφόμενων την 30.6.2010 υποθέσεων που εμπλέκονται με πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία», για τις ως άνω ανέλεγκτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώς και ειδικά τις ως άνω παραγραφόμενες συνολικά την 30.6.2010 υποθέσεις, αντίστοιχα, ελεγκτικής αρμοδιότητας της κάθε υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο) με βάση τις κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                     
                                                                          
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *