Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1170/2018-ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την Πολ. 1170/23.8.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3720/30.8.2018   τεύχος  Β΄-με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» " ορίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
                                  αποφασίζουμε:
     Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

Δ.Τ. ΑΑΔΕ-ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα, 30 Αυγούστου 2018, τίθενται σε λειτουργία στον ιστότοπο www.aade.gr : 
α) το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», και
 β) Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar ), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων.

ΠΟΛ.1168/2018-ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 71Β ΚΑΙ 71Γ

Με την Πολ.1168/22.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3717/30.8.2018 τεύχος  Β-' με θέμα Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013."  ορίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
                              αποφασίζουμε:
              Άρθρο 1
     1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της δήλωσης απόδοσης του φόρου στην περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013,

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

 Αναρτήθηκαν από χθες βράδυ τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ, καθώς όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση. Συνολικά, αναρτήθηκαν ειδοποιητήρια για 7.310.185 φυσικά πρόσωπα και για 58.287 νομικά πρόσωπα.
Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, από τα 7.310.185 εκκαθαριστικά χρεωστικά είναι 6.279.207 σημειώματα, στα οποία βεβαιώνεται το ποσό των 2,642 δισ. ευρώ.

ΣΟΛ ΑΕ -ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017.

Από το Ενημερωτικό  Δελτίο του Ιουνίου/ Ιουλίου  2018 του ΣΟΛ.ΑΕ  αναδημοσιεύουμε την απάντηση της Φορολογικής Επιτροπής-Τεχνικού Γραφείου με θέμα " Χρόνος Φορολόγησης Διανεμομένων Κερδών που προκύπτουν βάσει Δ.Π.Χ.Α και  τα οποία  υπερβαίνουν τα Φορολογητέα κέρδη της χρήσεως 2017."
Κατεβάστε την Γνωμοδότηση του ΣΟΛ. Εδώ.

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ(Μ.Ι)

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις νησιωτικές επιχειρήσεις Εδώ.
Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.) είναι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.
Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο της υλοποίησης του μέτρου (από 1 Ιουλίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018) δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις με έδρα στα εξής νησιά

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Ε-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

Τις επτά σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης των μισθωτηρίων ακινήτων επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Οι οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ αφορούν την απόφαση (ΠΟΛ. 1162/03-08-2018) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία καθορίστηκε η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης των μισθωτηρίων των ακινήτων, καθώς και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1166/2018-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ ΦΗΜ

Με την  Πολ.1166/10.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3603/24.8.2018  τεύχος  Β-'  με θέμα " Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,
                     αποφασίζουμε:
 Τον ορισμό προδιαγραφών πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, που εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και αφετέρου οι ΦΗΜ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, όλες οι ΕΑΦΔΣΣ και τα λογισμικά διαβίβασης δεδομένων των Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Παραστατικών Πωλήσεων.

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

ΕΓΚ. 36/2018-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος  36/2018 του ΕΦΚΑ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α'/18-7-18) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας»"
Ειδικότερα,
Σχετ: η υπ'αρθ. 43614/996/9.8.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β'3521/21-08-2018)
       Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύουν, και της υπ' αριθ. 43614/996/9.8.2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β' 3521/21-08-2018), θεσπίζεται νέο πλαίσιο αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και επαναπροσδιορίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων.

ΠΟΛ.1169/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με την  Πολ. 1169/22.8.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
Εξ αφορμής ερωτημάτων υπηρεσιών και φορολογουμένων επί του εν θέματι ζητήματος και προκειμένου για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των ως άνω περιπτώσεων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΠΟΛ.1162/2018- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με την Πολ. 1162/3.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                                                                Άρθρο 1
         Υπόχρεοι υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

ΠΟΛ,1158/2018-ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Ε.-Φ.Π. ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την Πολ.1158/6.8.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3541/21.8.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων" ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                                 αποφασίζουμε:
 Καθορίζονται τα Πιστωτικά Ιδρύματα (εφεξής Π.Ι.) και οι όροι συμμετοχής τους στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της αρχικής δήλωσης εκάστου έτους καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ


                                       Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Ιουλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

ΑΡΙΘ. 43614/2018- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3521/21.8.018 τεύχος Β'  η  Αριθ. 43614/996/9.8.2018 Απόφαση  του Υπουργείου Εργασίας με θέμα "Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)."
Ειδικότερα,               αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας
 1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου,

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

EΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να δρομολογηθεί το τελικό στάδιο της δημιουργίας του περιουσιολογίου. Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια που έχει εξαγγελθεί η "οικοδόμησή" του ο σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι έως το τέλος το τέλος του τρέχοντος έτους θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του περιουσιολογίου. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου δεν θα κολλήσει στους εκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης καθώς το αργότερο τον επόμενο Μάιο αναμένεται να γίνουν οι εθνικές εκλογές.

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

ΣΤΟΝ " ΑΕΡΑ " ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΣΩΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

Χιλιάδες εργαζόμενοι που στο
παρελθόν αμείβονταν με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, έσπευσαν να κλείσουν τα μπλοκάκια τους και κατέφυγαν στη λύση της πληρωμής με τίτλους κτήσης. Αυτοί, για όσο διάστημα το υπουργείο Εργασίας δεν εκδίδει τη σχετική απόφαση, δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ


Η… επίθεση της εφορίας έχει ξεκινήσει και οι φορολογούμενοι θα πρέπει τους επόμενους μήνες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοφλήσουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δεν μπορούν. Τα επίσημα στοιχεία της εφορίας δείχνουν ότι ένας στους πέντε φορολογούμενους δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους στην ώρα τους. Υπάρχουν λύσεις, όμως, που μπορούν να διευκολύνουν τους φορολογούμενους.

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

AΑΔΕ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α 2018

                              Αθήνα, 16 Αυγούστου 2018
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι:
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2018 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 17 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Η αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος (2018) συμπίπτει με ημέρα Tετάρτη,  από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεωνεκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

ΠΟΛ.1159/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με την Πολ.1159/3.8.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3391/10.8.2018  τεύχος Β)'  με θέμα "Καθορισμός των βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77)" ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                               αποφασίζουμε:
   1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 ορίζεται ότι με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται φόρος και εισφορά στα υπό ελληνική σημαία πλοία.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1148/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1159/2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Με την Πολ.1148/27.7.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3381/10.8.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’). "ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
                              αποφασίζουμε:
       1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, καταργούνται.
       2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΟΛ.1165/2018- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 147/2018 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ 5ΕΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Με την  Πολ. 1165/10.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 147/2018 γνωμοδότησης της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ούτε οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και οι εντολές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν μπορούν να σταματήσουν τα κρούσματα αυθαιρεσιών σε βάρος φορολογουμένων, και ειδικά τη φάμπρικα που έχει στηθεί στο υπουργείο Οικονομικών -με την πίεση και των εισαγγελικών αρχών- με βάση την οποία θεωρείται μαύρο χρήμα η κατάθεση και χρήση μετρητών.

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Π.Ν.Π. 10/8/2018-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε   στο ΦΕΚ   149/10.8.2018  τεύχος Α΄ η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  της 10.8.2018  με θέμα "  Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. "

Δείτε την Π.Ν.Π  Eδώ.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.1210/2018-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 1216/2017-ΕΝΤΑΞΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ ΣΤΟΝ Ν.4308/2014

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1210 ΕΞ 19.6.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014 "  η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 του Ν.4257/14-4-2014 (όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4483/31-7-2017 άρθρο 40) προβλέπονται τα εξής:
«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Ά 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις

ΠΟΛ.1163/2018-ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ Ν.4559/2018 ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την  Πολ.1163/9.8.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α'142/3-8- 2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 («Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α'142/3-8-2018), με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 15 του ν. 4469/2017 («Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 62) και τέθηκαν σχετικές μεταβατικές διατάξεις.

ΠΟΛ.1157/2018- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Με την Πολ.1157/18.7.2018 του Υπουργού Οικονομικών και  της  Υφυπουργού  Οικονομικών  και του Διοικητού της ΑΑΔΕ (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3299/9.8.2018  τεύχος Β)'  με θέμα
" Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α' του ν. 4170/2013 (Α' 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α' 190) και του άρθρου τέταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α' 18) και ν. 4516/2018 (Α' 19).  "ορίζονται τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                 Δελτίο Τύπου
                                              Αθήνα, 09-08-2018
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν.4554/2018, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή.

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1154/2018- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την Πολ.1154/31.7.2018 του Υπουργού Οικονομικών &  της  Υφυπουργού  Οικονομικών  &  του Διοκητού της ΑΑΔΕ  (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3253/8.8.1018  τεύχος Β)'  με θέμα " Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων "ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.1622/2018-ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1622 ΕΞ 24.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο Παράρτημα Α (ΟΡΙΣΜΟΙ) του Ν. 4308/24/11/2014 αναφέρονται τα εξής:
«Βελτίωση παγίου (improvement of a fixed asset): Μια δαπάνη με σκοπό την επέκταση ωφέλιμης οικονομικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της επίδοσης του, σε σχέση με την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική του αναγνώριση.»

ΣΛΟΤ: Α.Π.1406/2018- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΠΑ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1406 ΕΞ 24.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
1. Άρθρο 49 του Κώδικα ΦΠΑ («Πράξη προσδιορισμού του φόρου») και με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ εκδίδει πράξη προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο (παρ. 1).

ΣΛΟΤ: Α.Π.1263/2018- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1263 ΕΞ 24.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Εγγραφές Ανακαίνισης " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του Ν.4308/2014 (η «Οδηγία») και ειδικότερα η ενότητα 18.1.13, αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία γίνονται δαπάνες ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου. Ως γνωστόν, τα διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν 4308/2014,

ΠΟΛ.1153/2018-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚ. ΣΤΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Με την Πολ. 1153/30.7.2018 της  Υφυπουργού Οικονομικών- που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3225/7.8.2018 τεύχος  Β-' με θέμα "Απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής
 διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
                  αποφασίζουμε:
        Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στον φόρο που παραδίδουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24.7.2018,

ΠΟΛ.1152/2018- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Με την Πολ. 1152/30.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3225/7.8.2018 τεύχος  Β-' με θέμα "Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής. " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
                        αποφασίζουμε:
      Καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της περίπτωσης ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, " Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών

ΠΟΛ.1151/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Με την Πολ.1151/30.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3225/7.8.2018 τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της απαλλαγής που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), για κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
                                   αποφασίζουμε:
      1. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της απαλλαγής που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας «δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης προσδιορισμού φόρου» του οικείου έτους.

ΠΟΛ.1150/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Με την  Πολ. 1150/30.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3220/6.8.2018  τεύχος  Β-' με θέμα Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 6 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα
                                  αποφασίζουμε:
        Άρθρο 1
       Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 6 της από 26.7.2018            Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1161/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Με την Πολ.1161/2.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν.2121/1993 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
I. Εύλογη αμοιβή
 ΦΠΑ
 Αναφορικά με την αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, της εύλογης αμοιβής, δηλαδή των τελών που εισπράττονται επί των πωλήσεων μαγνητοφώνων και παρόμοιων συσκευών εγγραφής ήχου ή/και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, κενών υποθεμάτων δεδομένων και λοιπών τεχνικών μέσων

ΠΟΛ.1160/2018-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Με την  Πολ. 1160/3.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:
 Με την Κ.Υ.Α. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β' 2812/2017) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίστηκαν μεταξύ άλλων τα υπόχρεα πρόσωπα για

ΠΟΛ.1141/2018-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Σ. ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Με την Πολ.1141/24.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3198/6.8.2018  τεύχος  Β-' με θέμα " Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23/7/2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
          Άρθρο 1
      1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2018 οι προθεσμίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών,

Α.Π. 84615/2018 ΓΕΜΗ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Δημοσιεύθηκε σήμερα η  με Α.Π. 84615 /6.8.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα " Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ - Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και εγγραφή τους στο Μητρώο"  με την οποία  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 15-18 της ΚΥΑ 63577/13.6.2018 συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1156/2018-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Με την Πολ.1156/1.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων
 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τη διάταξη του άρθρου 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 138/26-7-2018), με την οποία ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου

ΠΟΛ.1155/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την Πολ. 1155/1.8.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
           Προς τον σκοπό αυτό, παρέχονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες οδηγίες:
      I. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης έναρξης στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο που έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αυτής δεν είχε δηλώσει

ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ  1117701 ΕΞ 1.8. 2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Η  διακοπή της σύμβασης χρηματοδοτικής σύμβασης (leasing), λόγω καταγγελίας της από την εκμισθώτρια εταιρεία, που έχει συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεδομένου ότι για τις εν

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Α. ΓΝΩΜ. ΝΣΚ 146 2018-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αναρτήθηκε στο site του Ν.Σ.Κ. η Ατομική Γνωμοδότηση  146 /2018  με θέμα " ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) – Χρόνος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα νέου καταλογισμού των αξιώσεων"
Ειδικότερα,
Οι αξιώσεις του Ι.Κ.Α./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (στη θέση του οποίου υπεισήλθε από 1-1-2017 ο Ε.Φ.Κ.Α.) οι οποίες αναφέρονται στο ερώτημα δεν έχουν παραγραφεί, από δε την ημέρα της καθοιονδήποτε τρόπο τελεσιδικίας της αναφερόμενης στο ερώτημα πρωτόδικης απόφασης θα αρχίσει νέα (εικοσαετής) παραγραφή.

ΕΦΚΑ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

ΠΟΛ.1149/2018-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ


Με την Πολ.1149/30.7.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3147/31.7.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3147/31.07.2018) "ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα,                    αποφασίζουμε:
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *