Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Ψηφίστηκε σήμερα στο Γ΄ θερινό τμήμα της Βουλής το Νομοσχέδιο  με θέμα
 "Εκούσια Κατάργηση Φορολογικών Διαφορών, Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων χρεών, Διατάξεις για την Αποτελεσματική Τιμωρία της Φοροδιαφυγής και Άλλες Διατάξεις",
εν μέσω αντεγκλήσεων της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης ,με αιχμή του δόρατος την ρύθμιση που δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις με τζίρο και άνω των 20 εκ. € να υπαχθούν στην ρύθμιση, έστω και εάν έχουν λάβει εικονικά  ή πλαστά  ή έχουν εκδώσει εικονικά Τιμολόγια,  ή έχουν ελεγχθεί  και καταδικαστεί πρωτόδικα , εφόσον καταβάλουν το 55%(ΑΕ, ΕΠΕ)  ή το 40%( για τις λοιπές) του φόρου που αναλογεί στη συνολική  αξία των τιμολογίων αυτών (προ Φ.Π.Α).
 Προϋπόθεση για τους επιτηδευματίες αυτούς είναι να μη έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε  να βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.
(Αναδιατύπωση στην Βουλή της επίμαχης διάταξης της § 6 του άρθρου 12.)
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης και την ρύθμιση για την επίταξη των αυτοκινητιστών Φ.Δ.Χ.
Δείτε το ψηφισθέν στη  Βουλή  νομοσχέδιο.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/E-TOMOROF-pap.pdf

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/10 ΟΙ ΦΟΡ.ΥΠΟΧΡ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1133/27-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β΄ κατηγορία βιβλίων,"
παρατείνεται μέχρι 30/11/2010 (από 30/9/2010)  η προθεσμία  των  νέων υποχρεώσεων  του  Κ.Β.Σ των Πρακτόρων Κρατικών Λαχείων και Παιγνίων(ΠΡΟΠΟ,ΛΟΤΤΟ και συναφή) και των εφημεριδοπωλών, κ.λ.π
Ειδικότερα,
-Παρατείνεται μέχρι την 30/11/2010 η προθεσμία για να θεωρήσουν και  ενημερώσουν το βιβλίο εσόδων-εξόδων(χειρόγραφο) καθώς και την μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων- εξόδων.
-Επίσης για διευκόλυνση των εκμεταλλευτών ΕΔΧ  αυτοκινήτων ,το βιβλίο εσόδων-εξόδων μπορεί να ενημερωθεί για τούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι την 15/10/2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1133/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/68/23/9d/68239d657010d7be33c8a5ef677f5012f3ff45db/application/pdf/pol1133_20100927.pdf

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή για ψήφιση  με την διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα  " Εκούσια  Κατάργηση Φορολογικών Διαφορών, Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων χρεών, Διατάξεις για την Αποτελεσματική Τιμωρία της Φοροδιαφυγής και Άλλες  Διατάξεις."
Ειδικότερα,
-Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε.
1)Για τον υπολογισμό του φόρου, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις για τις οποίες προτείνεται μικρότερος συντελεστής.
2) Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας 1 έως 1,30 ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
3) Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
4) Το ποσό του φόρου προσαυξάνεται με ποσοστό από 20% έως 60% αν υπάρχουν οι οριζόμενες παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία.
5) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 15% ο δε φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) έως εξήντα τοις εκατό (60%) κατά περίπτωση.
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο Νόμου.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/3forologiko.pdf

Δείτε ολόκληρη την Αιτιολογική Έκθεση.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/1forologiko.pdf

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίθηκε  σήμερα ομόφωνα το σχέδιο νόμου για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων  2000 έως
 2009 απο το Υπουργικό Συμβούλιο, και κατατίθεται την Πέμπτη  στη Βουλή για να ψηφιστεί με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
Οί   βελτιωμένες αλλαγές που επέφερε το Υπουργικό Συμβούλιο  στό αρχικό σχέδιο είναι:
- Μείωση  του ποσού της προκαταβολής από 25% στό  20%.
- Μειώνονται από τα  700 € στά 500 € τα ελάχιστα ποσά φόρου για την Β' κατηγορία.(Εξαιρούνται οι  Ελεύθεροι Επαγγελματίεςγια τούς οποίους παραμένει 700€)
- Αύξηση του αριθμού των Δόσεων από 12 σε 24.
- Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν κάνει αυτοπεραίωση έως και το 2007 ,θα εξαιρούνται από την περαίωση με εξαίρεση αυτούς που υπάγονται στό δείγμα έλέγχου.
- Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν κάνει αυτοπεραίωση  για τα έτη 2008 και  2009 θα μπορούν να υπαχθούν στήν περαίωση αφού καταβάλλουν το 50% των ελάχιστων  ποσών φόρων.
- Τέλος παραμένει το όριο του τζίρου των 20 εκατ. € που υπάγονται στήν ρύθμιση.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ

Με την Πολ.1132/22-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008.,
δίδονται οδηγίες για την αποστολή τους στην Γ.Γ.Π.Σ μέχρι την 30/9/2010.
Ειδικότερα,
 Εν όψει της ολοκλήρωσης έκδοσης εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων, παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 στη Γ.Γ.Π.Σ. τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008, που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία σας είτε για διόρθωση εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3842/2010 και δεν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του εσωτερικού του εντύπου.

Η αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. σε εθελοντική βάση με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δεν θα αποσταλούν, θα εκκαθαρισθούν από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2010, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΟΠΣ - Περιουσιολόγιο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ,1132/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/bb/40/07/bb40073b76ad15d1639b367b1aa58a6f12b4c06c/application/pdf/pol1032_20100922.pdf

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α

Με την Πολ.1130/17-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων,"
δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εντατικοποίηση των προσωρινών ελέγχων, στίς
περιπτώσεις  εκείνες που δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α ,και δέν έχει αποδοθεί ο παρακρατούμενος φόρος, αλλά και στήν ταχύτερη έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ, κλπ.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Εάν όντως υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3610/2007. Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την προσέλευση τους στη Δ.Ο.Υ. και πριν την υποβολή των δηλώσεων, η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική περίοδο, κ.λπ.
Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει άμεσα σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1131/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b0/b1/e4/b0b1e4f2af9cdfb4d83da4945de0859a72e6fef9/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1130.pdf

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

21/9/2010
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ  "Ανακοίνωση για το Πλαίσιο Διαβούλευσης για ρύθμιση φορολογικών οφειλών, για την
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 Ειδικότερα,
Β. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου ακόμη και αν είναι εκκρεμείς, οι ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:
α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής.
β) Οι υποθέσεις φυσικών προσώπων με εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί βιβλία και μόνο όσον αφορά τα εισοδήματα αυτά.
γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, με εξαίρεση τις ανέλεγκτες προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών.
δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των (ενδεικτικά): είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.
ε) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας και έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.
στ) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών.
ζ) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
η) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.
θ) Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008 υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο για την περαίωση.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/7f/f3/47/7ff347dbc58194f95d11bb4038f87451ad3e0b4e/application/pdf/NOMOTHETIKH+PEREMBASH.pdf

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ

Με την Πολ.1131/20-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010."
δίδονται οδηγίες για έλεγχο και αποστολή των Ε9 στην  Γ.Γ.Π.Σ.
Ειδικότερα,
Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010 φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν υποβληθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, θα αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2010.

Τονίζεται πως οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να ελέγχονται στα παρακάτω σημεία:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1131/2010.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/89/eb/37/89eb37141489bcbf390149c0e0b7fa1914b0590f/application/pdf/pol1131.pdf

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Δόθηκε στην Δημοσιότητα από την Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων  του ΥΠΟΙΚ το φυλλάδιο  με τις πληροφορίες για τα Φορολογικά και Τελωνειακά θέματα.
Γίνεται  μία συνοπτική αναφορά στίς ισχύουσες διατάξεις των κυριότερων φορολογιών.
Δείτε ολόκληρο το φυλλάδιο.
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/xrpl2010.pdf

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ Ε.Τ.ΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Με την Απόφαση-Πολ.1129/14-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 1084198/517/0013 2-9-2009 ΠΟΛ 1113 ΦΕΚ 1933Β΄ Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών»
δίδονται  νέες τιμές για τον υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ για το Δήμο Χίου και την Κοιν.Φολεγάνδρου.
Ειδικότερα,
                                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Για το έτος 2009 οι τιμές οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής τους Ενιαίου Τέλους Ακινήτων στα φυσικά πρόσωπα είναι οι οριζόμενες στις 1085779/886/0013 ΠΟΛ.1117/12.8.2008 (Φ.Ε.Κ. 1701 Β΄) και 1084198/517/0013 ΠΟΛ.1113/2.9.2009 (ΦΕΚ 1933Β΄/8-9-2009) Αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών, εκτός των κατωτέρω δήμων για τους οποίους οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Περιφέρια Νομός Δήμος Τιμή
Β. Αιγαίου Χίου Χίου 55,00€
Ν. Αιγαίου Κυκλάδων Κοιν. Φολεγάνδρου 50,00€
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Δείτε ολόκληρη την Απόφ.-Πολ. 1129/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e2/60/3d/e2603d130e2bd24492ef098c1895f73b3a3a46a1/application/pdf/pol1129.pdf

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΑΙΩΣΗ.ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ 200 - 1000 €.ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ


Με την καταβολή τουλάχιστον 200 έως 1.000 ευρώ για κάθε χρήση κλείνουν οριστικά περισσότερες από 1.000.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο αποκαλύπτει σήμερα η «Η», ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα σύσκεψη που θα έχει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με το επιτελείο του την Παρασκευή, προκειμένου το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που συζητά το οικονομικό επιτελείο προβλέπει:
1. Ρυθμίζονται εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιλαμβάνονται και υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Στις εκκρεμείς υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς και όσες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
2. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω των 9.000.000 ευρώ. Οι παραγωγικοί φορείς ζητούν υψηλότερο όριο.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
Μαθηματικός τύπος
Σε κάθε υπόθεση επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία που δεν βαρύνεται με φορολογικές παραβάσεις, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε ανέλεγκτης χρήσης θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1%. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 2% και αν τα βιβλία έχουν χαρακτηριστεί ανακριβή ο συντελεστής ανεβαίνει στο 3%. Το γινόμενο αυτό αποτελεί τη βάση υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ της περαίωσης.
Ο φόρος εισοδήματος θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με συντελεστή 20%.
Ο φόρος εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 100 έως 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή ο ελάχιστος φόρος κυμαίνεται από 200 - 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από 300 - 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
Ο πρόσθετος ΦΠΑ θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή ΦΠΑ ή το μεσοσταθμικό συντελεστή σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός συντελεστών.
Το ποσό Φ.Π.Α. που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση η οποία δεν βαρύνεται με παραβάσεις δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 100 - 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή ο ελάχιστος ΦΠΑ κυμαίνεται από 200 - 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από 300 - 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
4. Τα ελάχιστα ποσά κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί κάθε επιχείρηση και είναι συνάρτηση με το βάρος τυχόν παραβάσεων που τους έχουν καταλογισθεί.
5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα εκδίδει «μηχανογραφημένο φύλλο περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων».
6. Ποσοστό 10% θα πρέπει να καταβληθεί με την υπαγωγή στη ρύθμιση περαίωσης.
7. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού φόρου περαίωσης καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:
6 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 ευρώ.
9 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ.
12 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από 30.000 ευρώ.
8. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου υπογράφηκε η σχετική πράξη επί του «μηχανογραφημένου φύλλου περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων».
9. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης θα παρέχεται έκπτωση 5%.
10. Οι επιτηδευματίες που θα περαιώνουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους, εφόσον εξοφλήσουν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης θα έχουν τη δυνατότητα:
Για τις χρήσεις 2000-2004, να καταστρέψουν βιβλία και στοιχεία.
Για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους 2005-2009 να καταστρέψουν μόνο τα στοιχεία.
Εξαιρέσεις από την περαίωση
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω των 9.000.000 ευρώ.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεις επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
O μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των φόρων περαίωσης
Βάση υπολογισμού: Τζίρος Χ 1%
Φόρος εισοδήματος: Βάση υπολογισμού Χ 20%
ΦΠΑ: Βάση υπολογισμού Χ συντελεστή ΦΠΑ ή μεσοσταθμικό ΦΠΑ
Συνολικός φόρος περαίωσης: Φόρος εισοδήματος + ΦΠΑ
Ο συντελεστής 1% αυξάνεται σε 2% σε περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης έχουν κριθεί ανεπαρκή και σε 3% εάν τα βιβλία έχουν κριθεί ανακριβή.
Η περαίωση σε αριθμούς
1εκατ. είναι οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
200-1.000 ευρώ θα καταβάλει ανα χρήση που περαιώνεται ο κάθε φορολογούμενος
100-300 ευρώ το ελάχιστο ποσό ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση
5% είναι η έκπτωση που παρέχεται για εφάπαξ εξόφληση.


Πηγή : Ημερησια
Της Μαρίας Βουργάνα.

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 20% Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ

Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε από το βήμα της 75ης Δ.Ε.Θ σήμερα το βράδυ :
1) Την μείωση από το 2011 των φορολογικών συντελεστών στα αδιανέμητα κέρδη στο 20% των επιχειρήσεων.
Σημειώνεται οτι με το άρθρο 13 του Ν. 3842/2010 προβλεπόταν η σταδιακή μείωση από το 24% στό  20% σε  τέσσερα χρόνια.(μία μονάδα το χρόνο)
2) Νέα Περαίωση.
Θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να κλείσουν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις,(2000-2009) καθώς και όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα Φορολογικά δικαστήρια.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο Α.Φ.Μ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΤ.ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ

Με την Απόφαση-Πολ.1128/1-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τους "αφανείς επιτηδευματίες".
περιγράφονται οι ενέργειες που θα λαμβάνονται για τους επιτηδευματίες αυτούς που πραγματοποιούν εικονικές συναλλαγές κ.λ.π. ,( όπως απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ.)
Ειδικότερα,
α) για τους «αφανείς επιτηδευματίες» σύμφωνα με τον κανονισμό 1925/2004 της Επιτροπής που έχουν προβεί σε ενδοκοινοτικές πράξεις και η οικονομική τους δραστηριότητα αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται ή αφορά εικονικές συναλλαγές ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για αυτό από τις ελεγκτικές αρχές. Ειδικά η οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν υφίσταται όταν δηλώνεται ότι πραγματοποιείται από εγκατάσταση η οποία δεν επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έκθεση αυτοψίας.

β) στην περίπτωση που παύει να υφίσταται ο χαρακτηρισμός των προσώπων αυτών ως «αφανών επιτηδευματιών» σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη τηνΑπόφαση-Πολ.1128/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/48/b3/97/48b397c5b24eb345bf76bd905d428bed5c7cdfd1/application/pdf/pol1128.pdf

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την Πολ.1127/31.8.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του",
κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν.3691/2008 και ορίζονται οι βασικές έννοιες του νόμου, τα βασικά αδικήματα και τα υποκείμενα στίς υποχρεώσεις του νόμου υπόχρεα πρόσωπα.
Ειδικότερα,
α) Ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς και διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), όπως ίσχυαν.

β) Ενσωματώθηκαν ορισμένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), που είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
γ) Εισήχθησαν νέες σημαντικές εθνικές διατάξεις που καλύπτουν οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες.
δ) Συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και οι κείμενες διατάξεις του Ν. 2331/1995, όπως ίσχυαν, σε ένα ενιαίο και εύχρηστο κείμενο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1127/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cc/a5/63/cca563e027677e2a8322ec5814cbc92ca1391846/application/pdf/pol1127.pdf

.

Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Με την Πολ.1126/6-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από πτωχό"κοινοποιείται η γνωμοδότηση 302/2009 του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
Ειδικότερα,
α) Ομόφωνα, ότι μετά την κήρυξη της πτώχευσης δικαίωμα άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός) έχει μόνο ο σύνδικος της πτώχευσης.

β) Κατά πλειοψηφία, ότι σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου της πτώχευσης, ο πτωχός νομιμοποιείται, κατ΄ εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του, ασκώντας προσφυγή κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής ή υποβάλλοντας πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Τ.ΑΚ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Με την Απόφαση-Πολ.1125/1-9-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Εκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009".
ορίζεται η διαδικασία και δίδονται οδηγίες για την διόρθωση των εν λόγω δηλώσεων.
Ειδικότερα,
Για τις διορθώσεις που πραγματοποιούνται μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς έτους 2009 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της καταβολής μήνα, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ειδικά για την πρώτη εκκαθάριση Ε.Τ.ΑΚ. και έκτακτης εισφοράς έτους 2009 της 22ας Ιουνίου 2010, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέχρι 30/9/2010.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1125/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cd/7c/05/cd7c058f0649b12cc7673b9c2438a81414d07870/application/pdf/pol1125.pdf

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΑΓΩΝΕΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Στο «πάγωμα» της μετάταξης προϊόντων από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11% στον υψηλό 23%, προσανατολίζεται η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας ότι η υιοθέτησή του θα βυθίσει σε μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία.
Στο «πάγωμα» της μετάταξης προϊόντων από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11% στον υψηλό 23%, προσανατολίζεται η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας ότι η υιοθέτησή του θα βυθίσει σε μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία.
Ως αντιστάθμισμα όμως, εξετάζεται μεταξύ άλλων, η πλήρης ενοποίηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης από τα μέσα Οκτωβρίου, γεγονός που θα σημάνει σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στην πορεία των εσόδων που βρίσκονται σε «ελεύθερη πτώση», παρά τη βελτίωση των εισπράξεων από το σκέλος του ΦΠΑ που αυξήθηκαν κατά 10,8% τον Αύγουστο, το οικονομικό επιτελείο είναι αναγκασμένο να αναζητήσει νέες «πηγές» προκειμένου να «καλύψει» 1 δισ. ευρώ το 2011 και άλλα 600 εκατ. ευρώ το 2012.
Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, ψάχνουν για τις εναλλακτικές πηγές εσόδων και καταστρώνουν σχέδια τα οποία θα παρουσιάσουν εντός των προσεχών ημερών στον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος και θα δώσει το «πράσινο φως» για την υλοποίησή τους.
Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, τα εναλλακτικά σχέδια που εκπονούν οι παράγοντες του υπουργείου
προβλέπουν:
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της  Ναυτεμπορικής
http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1861751

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

          31/8/2010                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, συγκροτείται έκτακτη δομή για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

Με την ψήφιση του νόμου «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», άλλαξε ριζικά το φορολογικό σύστημα, θέτοντας τέρμα σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης ατόμων και εισοδημάτων, καθώς και σε φαινόμενα απαλλαγών, εξαιρέσεων και εκπτώσεων. Απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου. Η έκτακτη δομή που συγκροτείται εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων.
Την έκτακτη δομή συντονίζει η Κατευθυντήρια Επιτροπή, που αποτελείται από τους συναρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς και Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, υπό τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.
Στο πλαίσιο της έκτακτης δομής συγκροτούνται πέντε Ειδικές Ομάδες Εργασίας:
1. Ειδική Ομάδα Εργασίας Εφαρμογής Φορολογικής Μεταρρύθμισης. Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και εφαρμογή προτάσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης που εισάγεται με το Ν. 3842/2010.
2. Ειδική Ομάδα Εργασίας Είσπραξης Οφειλών. Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Ειδική Ομάδα Εργασίας Μεγάλων Φορολογούμενων. Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, για την διασφάλιση της πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων φορολογουμένων (οι χίλιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις).
4. Ειδική Ομάδα Εργασίας Μεγάλης Περιουσίας και Υψηλών Εισοδημάτων. Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, για την πάταξη της φοροδιαφυγής από τους υψηλού πλούτου φορολογουμένους με μεγάλη ακίνητη περιουσία και υψηλές δαπάνες διαβίωσης κυρίως στο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών
5. Ειδική Ομάδα Εργασίας Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης. Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και πλήρη απόδοση των παρακρατούμενων φόρων (κυρίως Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ.)
Η διάρκεια λειτουργίας τους είναι 18 μήνες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *