Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Ν.4360/2016-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/29.1.2016 τεύχος Α'  ο νόμος 4360/ 29.1.2016  των Υπουργείων Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών,  με θέμα " Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ."
 Κατεβάστε τον Ν.4360/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzN2NjN5ay1Fd2c/view?usp=sharing

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015-Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 23.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
α) Η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων δεν αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών αλλά και την παράδοση των αγαθών (όπως στην περίπτωσή σας παράδοση φαγητού) που πραγματοποιούνται στην εν λόγω εκδήλωση.
 β) Για την εφαρμογή της απαλλαγής απαιτείται έγκριση μετά από έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης, ο οποίος συνίσταται στην συνδρομή των προϋποθέσεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVWJLSGl0R0hVT2M/view?usp=sharing

ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Με την Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 27.12016 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/28.1.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ.2785/Β') Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η εν λόγω  απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει.
1. Όλοι οι οινοπαραγωγοί οι οποίοι θα υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
 -       έως 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/02/2016 να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στα αρμόδια τελωνεία μόνο με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου. Με την υποβολή της αίτησης χορηγούνται άμεσα οι άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.
-       έως 30/04/2016 να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  2. Οι μικροί οινοπαραγωγοί που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
-       έως την 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/04/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 30/06/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/08/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/10/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το εναπομείναν 1/4 των αποθεμάτων.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVlFYTJXdjJuUm8/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε. 
 Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία -που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2016- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για το ζήτημα αυτό.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών είναι προς υπογραφή η σχετική απόφαση για την παράταση στην προθεσμία υποβολής των εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής δραστηριότητας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών.

ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11

Με την  απόφαση 3657/Δ9.997 του Υπουργού Εργασίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 /27.1.2016 τεύχος Β' ) παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής  για το 2016 του εντύπου Ε11(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)
Δείτε την απόφαση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUHo1RlJEazZXNWs/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 -ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα. " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
O εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη - παραγωγό για την αμοιβή των οποίων αμείβεται σε είδος από τους αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή, από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου ο συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί από 20.7.2015 είναι ο κανονικός 23%. Η ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αμοιβή σε είδος από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου α) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος. β) επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του κανονικού καθεστώτος.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWV3aklIRWpnV2s/view?usp=sharing

Δ14Β 1082681 ΕΞ2015- ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1082681 ΕΞ17.6.2015   της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
H αντιπαροχή που λαμβάνει ο οριζόμενος ως σύνδικος πτώχευσης υπάγεται σε κάθε περίπτωση σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον χαρακτηρισμό της αμοιβής αυτής ως δικηγορικής ή όχι.
Δείτε ολόκληρη την Δ14Β 1082681 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTV3YlJyLUtuY0U/view?usp=sharing

Δ14Β1061918ΕΞ2015-ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: Δ14Β1061918ΕΞ29.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς."
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η αντιπαροχή που λαμβάνουν οι οριζόμενοι ως κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς υπάγεται σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον τρόπο που καλύπτεται η αμοιβή (είτε καταβάλλεται είτε από το ενεργητικό της εκκαθαριζόμενης περιουσίας ή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής).
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. Δ14Β1061918ΕΞ2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRm5KTmdoZ2o4b3c/view?usp=sharing

Ο.Ε.Ε-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, είχε ζητήσει την παράταση εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για το φορολογικό έτος 2016, καθώς η εφαρμογή τους για το 2015 ήταν πρακτικά αδύνατη, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας του Ν.4308/2014.
 Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Φορέα μας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΟΕΕ ότι στο επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα αρθεί  η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015.

ΠΟΛ.1015/2016-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Με την Πολ.1015 /26.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για την υποβολή δήλωσης Intrastat." διευκρινίζονται τα ακόλουθα
Ειδικότερα,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 546/Γ4-51/15.1.2016 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2016 έως 31.12.2016, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:
 α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και
 β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1015/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ3M0ajJndGh6OEE/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1014/2016- ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ

Με την Πολ. 1014 /25.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  "Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω τα εν λόγω προϊόντα κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 3808, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι εικοσιτρία τοις εκατό (23%).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1014/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV2MxdVpqWDFPRFk/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1013/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με  την  Πολ.1013/21.1.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ."
διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 22/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
 Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, κοινωνία αστικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ως παγίων στοιχείων της υπ΄ αυτής ασκουμένης επιχειρήσεως, μπορεί να διενεργήσει, απ΄ ευθείας στο όνομά της, αποσβέσεις για τα εν λόγω ακίνητα, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως της περίπτ. στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 .
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1013/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDhPNGdSZkJKUFU/view?usp=sharing

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΣΛΟΤ : Α.Π. 9/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 9 ΕΞ 20.1.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κόστος απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή, είναι το ποσό των χρημάτων ή η ισοδύναμη αξία μετρητοίς, ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που καταβάλλεται/δίδεται από μια οντότητα για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης του.
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή της οντότητας από την οποία αποκτάται, αν υπάρχει και όλα τα λοιπά άμεσα σχετιζόμενα με τη συναλλαγή κόστη, όπως αμοιβές διαμεσολάβησης προς άλλη οντότητα, αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών και φόροι.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 9/2016 του ΣΛΟΤ. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paXBzaHR3WmI2VFU/view?usp=sharing

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 -ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Mε την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 21.1 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. κατόπιν ελέγχου, από τη Δ.Ο.Υ. …….., ενώ όπως ενημερωθήκαμε προφορικώς έχετε υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
Η Υπηρεσία μας, όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», δεν είναι αρμόδια για την επανεξέταση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Αρμόδια Υπηρεσία προς τούτο είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016.

ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ19.1. 2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα .
Ότι τα ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας στο κεντρικό του κατάστημα στην αλλοδαπή, ως δικαιώματα, αλλά και ως αμοιβές διοίκησης ή αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες δεν ενέχουν, με βάση τη δικαστηριακή νομολογία, μεταφορά περιουσιακού οφέλους από ένα πρόσωπο σε άλλο και συνεπώς δεν συνιστούν για το κεντρικό έσοδα. Επομένως, επί των ποσών αυτών δεν νοείται παρακράτηση φόρου.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ1 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNHQ4LThJRUpiSjQ/view?usp=sharing

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ(ΠΙΝΑΚΕΣ)

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μπορεί να «κουρεύτηκαν» κατά 4% έως 19% όμως οι στρεβλώσεις στην κτηματαγορά παραμένουν. Το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών παραμένει τεράστιο κυρίως στις λεγόμενες ακριβές περιοχές του λεκανοπεδίου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια της κρίσης στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι εμπορικές τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει σημαντικά με αποτέλεσμα οι αντικειμενικές αξίες να τις ξεπερνούν και πάνω από 50%.
Ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που έγινε και ισχύει από τις 21 Μαίου 2015, αυτές παραμένουν σε πολλές περιοχές υψηλότερες των εμπορικών τιμών σε ποσοστά 40%, 50%, 60% και 70% .
Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η «ΗτΣ» για την Αττική μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προκύπτουν τα εξής: ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113897217

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΠΟΛ.1012/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α.

Με  την  Πολ.1012/14.1.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της υπ. αρ. 258/2015 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την διαδικασία βεβαίωσης κατόπιν φορολογικού ελέγχου του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν και υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/200" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα 
Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση σας την υπ. αρ. 258/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ομόφωνα ότι:
Ανεξάρτητα από τη νομική φύση της επιβάρυνσης, σε ποσοστό 5% επί των νοσηλίων που εισπράττουν και υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000, σε περίπτωση μη απόδοσης, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης απόδοσης της, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 2523/1997 και όχι του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), η δε διαδικασία βεβαίωσης της, μετά από διενέργεια φορολογικού ελέγχου, είναι η προβλεπόμενη στις διατάξεις της Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β' 647/19-04-2011) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1012/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYTduSmhsQnFvZVE/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε. 
Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται έως και τις 22.02.2016 η προθεσμία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση των, κατά τις διατάξεις της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1022/2014, αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 2669/2015-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2669 ΕΞ 28.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει επί της ουσίας του ερωτήματος που είναι φορολογικής φύσης. Σε ότι αφορά όμως το λογιστικό χειρισμό, διευκρινίζονται τα εξής:
 α) Από λογιστικής απόψεως ο ΦΠΑ που συμψηφίζεται (ΦΠΑ που αναλογεί στα έσοδα και ΦΠΑ που αναλογεί στα έξοδα και τις αγορές), δεν συνιστά έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα. Άρα στη λογιστική παρακολούθηση ο ΦΠΑ συνεχίζει να μην αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο.
 β) Από πλευράς σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, θέμα που δεν είναι λογιστικό, οι πληρωμές και οι εισπράξεις υπολογίζονται σε ταμιακή βάση, δηλαδή περιλαμβάνουν και τα ποσά του εισπρακτέου ή πληρωτέου ΦΠΑ με τα έσοδα και τα έξοδα/αγορές αντίστοιχα. Άρα ο προϋπολογισμός μπορεί να αντιμετωπίζει τις εισπράξεις του ΦΠΑ ως έσοδα και πληρωμές του ΦΠΑ ως έξοδα.
 Η διαφορετική μεταχείριση του ΦΠΑ στο πλαίσιο της λογιστικής βάσης και της βάσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν δημιουργεί πρόβλημα και προβλέπεται στα κλαδικά λογιστικά σχέδια.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Π.2669/2015. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUXYxTDMtY0VNZEU/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π 2651/2015 - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/10/2015

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2651 ΕΞ 29.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/10/2015 " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο νόμος 4308/2014, έχει εφαρμογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2015. Συνεπώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας για την περίοδο 01.11.2014 - 31.10.2015 θα συνταχθούν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Π 2651/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pal9EVzMxWVJpSlU/view?usp=sharing

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Πραγματοποιείται σήμερα Μεγάλη Συγκέντρωση Επιστημονικών Φορέων( Φοροτεχνικοί , Οικονομολόγοι, Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί κ.λ.π ) στα Προπύλαια κατά του Ασφαλιστικού. Κεντρικό σύνθημα "Μη βιώσιμο και φοροεισπρακτικό τοΑσφαλιστικό." Αυτή την ώρα η πορεία που ξεκίνησε από τα Προπύλαια κατευθύνεται στο Υπουργείο Εργασίας μέσω των οδών Πανεπιστημίου-Αιόλου -Σταδίου. Κλειστοί  οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί τους οικονομολόγους και λογιστές φοροτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες να αντιδράσουν μαζικά στο προτεινόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που οδηγεί στην εξαθλίωση και αφανισμό του κλάδου τους, με τη συμμετοχή τους στο Συλλαλητήριο των Επιστημονικών Φορέων την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:30 στα Προπύλαια.
 Η πρόταση της Κυβέρνησης δεν λύνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος, είναι κοινωνικά άδικη, οικονομικά αναποτελεσματική, συρρικνώνει την οικονομική δραστηριότητα και παρατείνει την ύφεση που βιώνει η χώρα μας.
Καλούμε τις Ομοσπονδίες Οικονομολόγων και Λογιστών Φοροτεχνικών να συμμετάσχουν από κοινού με το ΟΕΕ  στο Συλλαλητήριο.

ΠΟΛ.1009/2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ. 1009/18.1.2016 του Αναπληρωτή  ΥΠΟΙΚ  κ. Τ. Αλεξιάδη(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/20.1.2016 τεύχος Β') με θέμα " Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία
μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές οι οποίες είχαν καθοριστεί με τις με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 ΠΟΛ.1034/27.2.2007 (ΦΕΚ 269/Β΄/28.2.2007), 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200/28.12.2010 (ΦΕΚ 2038/Β΄/29−12−2010) και ΠΟΛ.1093/29.4.2013 (ΦΕΚ 1068/Β΄/29−4−2013) αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών που τις συνοδεύουν, ως ακολούθως: .....
* Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 21/5/2015.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1009/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY2FwYXdyNEJUeEU/view?usp=sharing

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λόγω των σημερινών  προβλημάτων του taxis που εμφανίστηκαν κατά την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων( που έληγε σήμερα) ανάγκασαν τον Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ κ. Τ. Αλεξιάδη να δώσει ως την Παρασκευή 22.1.2016 σιωπηρή παράταση (χωρίς απόφαση)  Όσον αφορά τις διορθώσεις που λήγουν 29.1.2016  η ημερομηνία αυτή θα μετατεθεί  για ένα ακόμα μήνα.

ΠΟΛ.1010/2016-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ

Με την Πολ.1010 /18.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες
διαδρομές"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία τα οποία διενεργούν πλόες σε πορθμεία των οποίων η απόσταση από τις ακτές είναι κάτω των 12 ν.μ. δεν μπορούν να χαίρουν των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ. Και αυτό συμβαίνει παρότι ενδέχεται τα πλοία αυτά να είναι ικανά να πλέουν σε ανοικτή θάλασσα, ωστόσο η δραστηριοποίησή τους δεν διενεργείται σε αυτή. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν απαλλαγές για ναυπηγήσεις πλοίων οχηματαγωγών - επιβατηγών τα οποία δραστηριοποιήθηκαν ή προορίζονται να δραστηριοποιηθούν σε πορθμεία μικρής απόστασης, γίνεται δεκτό ότι στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς αυτή, διατηρούν την ισχύ τους οι διοικητικές πράξεις έγκρισης των ναυπηγήσεων με απαλλαγή από ΦΠΑ που έχουν ήδη εκδοθεί και υλοποιούνται. Το ίδιο ισχύει για τα καύσιμα και λιπαντικά που αγοράστηκαν με απαλλαγή, καθώς και για επισκευές και λοιπές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν στα πλοία αυτά.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1010/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa1duR3pDTV92QTQ/view?usp=sharing

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΙΝΤRΑSΤΑΤ)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι τα στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για τις δηλώσεις intrastat1 (Κανονισμός ΕΕ 638/2004, άρθρα 7 και 10), ως ακολούθως
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016   
                  ΑΦΙΞΕΙΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
                    150.000 €    90.000 €

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Εκδόθηκε η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση του δικηγόρου Γιώργου Πιτσιλή στη θέση του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Γιώργος Πιτσιλής γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1975.
Είναι επιτυχημένος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ερευνητής και έμπειρος επαγγελματίας, με μακρά σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα.
Αποφοίτησε από το Κλασσικό Λύκειο Αναβρύτων. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος DEA Φορολογικού Δικαίου του ΠανεπιστημίουPantheon – Sorbonne (Paris I).
Από το 2011, είναι ιδρυτικό μέλος του δικηγορικού γραφείου ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ – ΠΙΤΣΙΛΗΣ – ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ (K|P|V).
Προηγουμένως, υπήρξε συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας FDMA(1999-2010). Από το 2010 έως σήμερα υπήρξε φορολογικός σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Ειδικεύεται σε όλο το φάσμα του  Φορολογικού Δικαίου, Ελληνικού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (2008-), έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε νομικά έντυπα και οικονομικές εφημερίδες και συμμετέχει στις επιστημονικές ομάδες διαφόρων νομικών περιοδικών. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ διαθέτει και γνώσεις Γερμανικών.
Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014

Σήμερα λήγει  μετά από αρκετές παρατάσεις η προθεσμία για την υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων του φορολογικού έτους 2014. Υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι σήμερα στην Γ.Γ.Π.Σ  θα πληρώσουν πρόστιμο 100€.
Σημειώνεται  ότι για τις αποκλίσεις η Πολ.1267/21.12.2015  αναφέρει τα κάτωθι.
"Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29/01/2016."


 

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017

 20.01.2016: Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2017 - μεταβολές περιουσιακής κατάστασης μετά την 1/1/2016 - μέσω της εφαρμογής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Υπογράφηκε την Τρίτη 19.1.2016, η Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
 Η Υπουργική Απόφαση:
1) Εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, με αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
 2) Εφαρμόζει τις νομοθετικές αποφάσεις, που έχουν ψηφιστεί από το 2007, και καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε προχωρήσει σε εφαρμογή τους.
 3) Διαψεύδει τις Κασσάνδρες, οι οποίες έσπευσαν να παραπληροφορήσουν για ¨αυξήσεις και νέα φορολογική επιβάρυνσή των πολιτών¨, χωρίς να έχουν δει καν τις προτάσεις των αρμόδιων επιτροπών.
 4) Επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις περί καμίας αύξησης στις αντικειμενικές αξίες, εκ μέρους της Κυβέρνησης. Στις εννέα κλίμακες διαδοχικών ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν όλη την επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 ευρώ. Σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης έχουμε μείωση των ισχυουσών τιμών από 5- 19%.
 5) Παρά τις εισηγήσεις για αύξηση των τιμών αντικειμενικής αξίας (σε μερικές ζώνες), η πολιτική βούληση ήταν ξεκάθαρη και σταθερή για καμία αύξηση στις τιμές των αντικειμενικών αξιών.
 Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιτροπές που συστάθηκαν (για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών) διεκπεραίωσαν επιτυχώς το έργο τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν στις νομικές και κοινωνικές αναγκαιότητες.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΕ,ΕΕ,Κ.Λ.Π ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Με την Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ19.1. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ' του ιδίου άρθρου και νόμου (κοινοπραξίες) στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.), όταν αποκτούν εισόδημα από τεχνικά έργα μετά την 1.1.2014, ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, προσδιορίζουν το εισόδημα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUDRucGkxQVV6NUU/view?usp=sharing

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016-ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Με την Δ.Λ. Α.Π. : ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ13.1. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/10.3.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/6.4.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDlVYmxnNGZSZGM/view?usp=sharing

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΠΟΛ.1271/2015-ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000€

Με  την  Πολ. 1271/19.12.2015  του  ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3001/31.12.2015 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/1.9.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσμες κατά Κ.Ε.Δ.Ε., βασικές οφειλές προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ βεβαιωμένες, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές, σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013 και το Ν.δ. 356/1974, προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα». Στο ίδιο άρθρο μετά τις λέξεις: «των ανωτέρω οφειλών που δημοσιοποιούνται προστίθενται» διαγράφονται οι λέξεις «και οι» και προστίθενται οι λέξεις «τόκοι, πρόστιμο,».
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1271/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSFlOeUY1VnBURGs/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1007/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με  την  Πολ.1007/5.1.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 231/2015 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, υποθέσεων, για τις οποίες την 26.7.2013, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε επίσημο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 231/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, υποθέσεις για τις οποίες στις 26.7.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4174/2013, είχε ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση, αλλά δεν είχε παρέλθει η προθεσμία για άσκηση έφεσης ή αναίρεσης κατ’ αυτής, μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1007/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWjl2OVVieHVYNVE/view?usp=sharing

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στις πωλήσεις και τις εκμισθώσεις ακινήτων, καθώς από την 1η Ιανουαρίου είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα κτίσματα (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια κ.λπ.), προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να τα πουλήσουν ή να τα νοικιάσουν.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα πρέπει μάλιστα να αναγράφεται στις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο και στο Διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου, ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27198&subid=2&pubid=113892994 

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΟΕ

Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή 15.1.2016, η σχετική απόφαση για την τοποθέτηση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρήστου στη θέση του νέου Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Κωνσταντίνος Χρήστου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και ασκεί από το έτος 2001 μαχόμενη δικηγορία στην Αθήνα με επιστημονική ειδίκευση σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου και στο οικονομικό ποινικό δίκαιο.
Εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος και δικηγόρος πολιτικής αγωγής για την έρευνα, αποκάλυψη και υποβολή μηνυτήριων αναφορών σε υποθέσεις  οικονομικών σκανδάλων που απασχόλησαν τη κοινή γνώμη επί σειρά ετών.
Γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από Βοιωτία.  Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.

ΠΟΛ.1008/2016-ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ

Με την Πολ.1008/13.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα
 "Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα" διευκρινίζονται  ότι.
Ειδικότερα,
• Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 03 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», για τα γάλατα και τα προϊόντα γαλακτοκομίας του Κεφ. 4, μεταξύ άλλων εκείνα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 0402 ήτοι, γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 13%,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», για τα προϊόντα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 2202 ήτοι, σοκολατούχα γάλατα, ροφήματα γάλακτος με γεύση καφέ καθώς και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 23% .
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1008/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSjB0VlhuWmpnWmc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1006/2016-ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με  την  Πολ. 1006/5.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση ακριβούς αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθμ. 256/2015 του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 256/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.  
Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό
 α) Δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1006/2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOV9LdXZKa0N2QVU/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π.2668/2015-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2668 ΕΞ 29.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παράγραφος 5 άρθρο 3 του νόμου 4308/2014, επιβάλλει την παρακολούθηση της λογιστικής βάσης των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, καθώς και την παρακολούθηση της φορολογικής βάσης των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης
.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου ορίζει ότι η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος, χωρίς να ορίζει περαιτέρω την μεθοδολογία και τον τρόπο τήρησης.
Βάσει των προαναφερθέντων κάθε μεθοδολογία παρακολούθησης που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις αξιοπιστίας και δυνατότητας ελέγχου του νόμου, είναι αποδεκτή.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π 2668/2015 του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYTN6YUlTZXM4bVU/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *