Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

ΠΟΛ.1277/2015-ΤΑ 39 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την Πολ.1277/29.12.2015 του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2905/31.12.2015 τεύχος Β')  με θέμα "Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015"ορίζεται  ότι.
Ειδικότερα,
 Καθορίζουμε τα 39  κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του ν.4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα. Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2015, είναι τα ακόλουθα:
Δείτε και τα 39 κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkRGbFZPOF9STEE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *