Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΠΟΛ.1004/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.253/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

 Με  την  Πολ. 1004/12.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 253/201 4 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το αρ. 68 του ν.3601/2007, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού να συνέτρεξαν σε χρόνο πριν την θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 253/2014 Γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών στις 09-12-2015. 
Με την ως άνω γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 36 του ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) και συνεπώς το δικαίωμα του Δημοσίου για συμψηφισμό ανταπαίτησής του, προς αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη του πιστωτικού ιδρύματος, εξακολουθεί μεν να ισχύει και μετά τη θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση, αρκεί οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού να συνέτρεξαν πριν από την ημερομηνία που το πιστωτικό ίδρυμα τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1004/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOUMtRzBDV01nZFU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *