Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟ 1/1/2011 ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 13% Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ

 31.12.2010
Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω ανακοίνωση:

Με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, ο μειωμένος συντελεστής που προβλέπεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011, από 11% σε 13%. Παράλληλα, διευρύνεται από 1.1.2011 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή, ο οποίος διαμορφώνεται στο 6,5%, στα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες.
Τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.Τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903.Τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.
Συνεπώς από 01.01.2011 ο «κανονικός» συντελεστής Φ.Π.Α. παραμένει 23%, ο μειωμένος συντελεστής αυξάνεται από 11% σε 13% και ο υπερμειωμένος κατά 50% συντελεστής αυξάνεται από 5,5%, σε 6,5%. Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, διαμορφώνονται σε 16%, 9% και 5%, από 16%, 8% και 4% αντίστοιχα
.Μετά τις ανωτέρω μεταβολές και προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής μετά την 01.01.2011, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Τα φάρμακα για τα οποία ισχύουν Δελτία Τιμών, θα διατίθενται από 01.01.2011 σε τιμές που εμπεριέχουν το νέο συντελεστή Φ.Π.Α. και οι οποίες κοινοποιήθηκαν με το με αρ.πρωτ. Α3-3121/28.12.2010 Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Οι τιμές αυτές προέκυψαν από τον επαναϋπολογισμό των ισχυουσών λιανικών τιμών, έτσι ώστε να εμπεριέχουν Φ.Π.Α. υπολογισμένο με συντελεστή 6,5% (αντί του 11%). Διευκρινίζεται ότι στο συντελεστή ΦΠΑ 6,5% υπάγονται μόνο τα φάρμακα και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου και όχι φάρμακα και εμβόλια που χορηγούνται για άλλες χρήσεις εκτός της ιατρικής του ανθρώπου.
2. Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή (6,5%) στις υπηρεσίες διαμονής, αφορά μόνο την τιμή που καταβάλλεται για τη διανυκτέρευση, ενώ άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύματα υπάγονται στους ανάλογους συντελεστές (π.χ. εστίαση 13%, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 23%, άλλες υπηρεσίες, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ενοικίαση ομπρελών, διάφορες αθλητικές υπηρεσίες, κλπ. στο 23%). Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσχερειών στον επιμερισμό κατά συντελεστή των τιμών που εμπεριέχουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες (διανυκτέρευση με ημιδιατροφή κ.λπ.), περιλαμβάνονται στη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.
3. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται με συνεχόμενο τρόπο, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταξί, κλπ., ο συντελεστής του φόρου μεταβάλλεται με την αλλαγή της ημερομηνίας, δηλαδή για στοιχεία που εκδίδονται μετά τις 12μ.μ. και φέρουν ημερομηνία 01.01.2011, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη διαμονή σε ξενοδοχείο, για τη διανυκτέρευση της 31ης Δεκεμβρίου 2010, για την οποία το φορολογικό στοιχείο εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2011 – κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας – οφείλεται φόρος με το συντελεστή 6,5%. Αντίστοιχα όσον αφορά εστιατόρια, ταξί, κλπ, ο φόρος οφείλεται με το συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του «Ζ» από την ταμειακή μηχανή. Κατά συνέπεια εάν το «Ζ» εκδοθεί την 1η Ιανουαρίου 2011 οφείλεται φόρος με το συντελεστή 13%. Είναι όμως δυνατόν να εκδοθούν δύο «Ζ» για το βράδυ της αλλαγής συντελεστών, οπότε για το «Ζ» που θα εκδοθεί μέχρι την 24η ώρα της 31ης Δεκεμβρίου 2010, οφείλεται φόρος με το συντελεστή 11%.
4. Όσον αφορά στην προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές, μπορεί να γίνει απευθείας από τους χρήστες. Έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβολών αυτών με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/06.03.2010.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 5/1/2011

31.12.2010.
Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να καταβληθούν στις Δ.Ο.Υ., μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011, χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων και προστίμων.
Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν επίσης την δυνατότητα να το πράξουν ως την ίδια ημερομηνία.
Για την εν λόγω  παράταση εξεδόθη η Πολ.1001/31.12.2010

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΒΣ

Με την Πολ.1208/29.12.2010 του Κ.Β.Σ του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Ειδικότερα,
-Με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του προαναφερόμενου νόμου τροποποιήθηκε ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος (δικηγόροι, ιατροί, οικονομολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) και από 1.1.2011, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, αντί του χρόνου κτήσης του εισοδήματος με την είσπραξη των αμοιβών που ισχύει μέχρι 31.12.2010. Οδηγίες για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1135/4.10.2010.
- Με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του προαναφερόμενου νόμου εναρμονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα με το χρόνο κτήσης του εισοδήματος. Οδηγίες για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010. 
- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του προαναφερόμενου νόμου καταργήθηκε η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών των δικηγόρων και από 1.7.2010, οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται σε Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%). Οδηγίες για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1100/24.6.2010.
-Ουσιαστικά  με την Πολ. αυτή ,αλλάζει η υποβολή των συγκεντρωτικών  καταστάσεων όπου για το ημερολογικό έτος 2011 και εφεξής θα αναγράφεται η συνολική αξία της αμοιβής (συνολική αμοιβή στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) ενώ για το ημερολογιακό έτος 2010  θα αναγράφεται η καθαρή αμοιβή (συνολική αμοιβή μείον κράτηση δικηγορικού συλλόγου.)
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1208/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/24/42/5f/24425f0d6ad930f6b090a0053b2a9cd2660fe1b5/application/pdf/1208.pdf

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΛΠ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ

Με την Πολ.1206/30.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Π.
2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται όχι μόνο τα πάγια των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν το χαρακτήρα μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και τα έπιπλα, ο λοιπός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) όπως ισχύει, υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. Συνεπώς υπάγονται τα ενσώματα αγαθά τα οποία, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής, περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες παγίων στοιχείων, με δεδομένο ότι έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του ενός έτους και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1206/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/6b/d7/3d/6bd73da128f00bb6d0bf9cb478ab493a8454d833/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1206.pdf

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2012 ΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1205/29.12.2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων", παρατείνεται μέχρι την 1.1.2012 (από 1.1.2011) η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να ζητούν την προσκόμιση του πιστοποιητικού της Δ.Ο.Υ κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Ειδικότερα,
Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, με τα οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προϊστάμενου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δυο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1205/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/1b/df/bd/1bdfbd45755125ecc90b6ab6a13b09b6c8877edb/application/pdf/1205.pdf

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2011 4489 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΣΥΣΤΗΜΑ

Με την Α.Υ.Ο - Πολ.1200/28.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 41α του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων»,  εντάσσονται 4489 περιοχές στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Ειδικότερα,
Με την Α.Υ.Ο αυτή επέρχεται μεγάλη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στα ακίνητα( φόρο μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών,δωρεών,γονικών παροχών και στο Φ.Α.Π)
Δείτε ολοκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1200/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f8/fc/1f/f8fc1ffb95e0aae1e57b977ac59696840b67c43a/application/pdf/1200.pdf

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο -Πολ.1199/28.12.2010 με θέμα "Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010" παρατείνεται μέχρι 31.12.2010
η περαίωση.
Ειδικότερα,
          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1175/29.11.2010 όπως ισχύει για την υποβολή αίτησης από τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010 .
2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, όπως ισχύει, για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., παρατείνεται μέχρι την 24.1.2011 για τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010 το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 και έχει υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι την 31.12.2010 .
3. Η αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 28.12.2010, καθώς και αυτών που εκδίδονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, γίνεται το αργότερο μέχρι την 28.1.2011 .
4. Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, καθώς και 9 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010 . Η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 28.1.2011, είτε πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 28.12.2010 είτε για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πιο πάνω παράτασης.
5. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010 .
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1199/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/f9/28/fff9281bac05c68880c6c221c90b6f0b44e07740/application/pdf/pol1199.pdf

ΜΕΤΑ 3 ΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ

Με την Πολ.1204/29.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου.", διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του ν.3842/2010 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί.
Με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3842/2010 «έναρξη ισχύος», ορίζεται ότι η ισχύς των παραπάνω διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή οι παραπάνω διατάξεις περί παραγραφής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 23-4-2010 και μετά.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1204/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/dc/a2/45/dca2457425220b7ecb0f4115f61392218ad17f13/application/pdf/1204.pdf

ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ

Με την Πολ.1202/27.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οι ετήσιες δαπάνες διοδίων ιδιωτών-συνδρομητών για διελεύσεις
αυτοκινητοδρόμων με τη χρήση συστημάτων τηλεδιοδίων αποδεικνύεται με «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ» της αρμόδιας για την εκμετάλλευση εταιρείας" ,διευκρινίζονται μετά από ερωτήματα τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Γίνεται δεκτό ότι στους φορολογουμένους (ιδιώτες - συνδρομητές) που κάνουν χρήση τηλεδιοδίων για τις ετήσιες δαπάνες διοδίων που πραγματοποιούν, η αρμόδια για την εκμετάλλευση των διοδίων εταιρεία μπορεί να χορηγεί τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ» που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Τη βεβαίωση αυτή οι φορολογούμενοι θα τη συμπεριλάβουν στις λοιπές αποδείξεις δαπανών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού της φορολογικής κλίμακας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1202/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/0a/99/34/0a99348743a5aeb4f5cf44e871f90f66a5e65d9a/application/pdf/1202.pdf

ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑ/ΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ

 Με την Πολ.1201/28.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές"  ορίζονται τα εφάπαξ ποσά φόρου που θα καταβάλλονται από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010.
Ειδικότερα,
 -Με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.3842/2010, οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργήθηκαν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.
-Τα ποσά φόρου που καταβάλλουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις αντιστοιχούν στα πιο κάτω ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1201/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/5b/dd/81/5bdd817bfe99039efd6796db915129db9d635488/application/pdf/pol1201.pdf

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ 17 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν 3842/10 ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2011

Την 20/04/2010 δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» τις 45 κυριότερες αλλαγές του Ν. 3842/2010 για τις επιχειρήσεις.
Μερικές από τις αλλαγές αυτές είχαν, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3842/2010, έναρξη ισχύος την 01/01/2011.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στη φορολογική νομοθεσία και ισχύουν από την 01/01/2011 είναι οι παρακάτω:
1. Μεταβάλλεται από 01/01/2011 ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής που ίσχυε, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Σημειώνεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά παραμένει ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής (εξαίρεση) (άρθρο 6 § 9).
2. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελματίες για συναλλαγές μέχρι 300,00 ευρώ (ανά συναλλαγή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α.) (άρθρο 6 § 11).
3. Επεκτείνεται η υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης και στους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και επί του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58 και 55 του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.), εκτός από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που η οριστική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους. Η υποχρέωση των νέων οριστικών δηλώσεων αρχίζει από το οικονομικό έτος 2011 και μετά [δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα στο έτος (χρήση) 2010 και μετά].
Οι νέες οριστικές δηλώσεις υποβάλλονται:
– η οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους,
– η οριστική δήλωση αμοιβών από εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαΐου κάθε έτους (άρθρο 7 § 5).
4. Μειώνεται σε 23% (από 24%) ο φόρος στα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3842/2010. Σημειώνεται ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε τη μείωση στο 20% από την 01/01/2011 καταργώντας προφορικά την σταδιακή μείωση κατά μία μονάδα το χρόνο. Προφανώς, αναμένεται η κατάθεση της σχετικής ρύθμισης στο Νέο Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς στην Βουλή (άρθρο 13).
5. Φορολογούνται με συντελεστή 40% τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011. Από το φόρο που οφείλεται 40% θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή που αναλογεί στην χρήση στην οποία ανάγονται (40% ή 35% ή 32% ή 25% κ.λπ.) (άρθρο 13).
Από πληροφορίες που έχουμε μελετάται η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος φορολόγησης των νομικών προσώπων (Ν. 3697/2008), με διαφοροποιημένο ποσοστό παρακράτησης 15% ή 20% (από 10%) ακόμα και για τη χρήση 2010.
6. Για τις εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές που αποκτώνται από 01/01/2011 και πωλούνται με κέρδος, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12) (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις) (άρθρο 16).
Από πληροφορίες που έχουμε μελετάται η παράταση φορολόγησης της υπεραξίας των εν λόγω μετοχών για 01/01/2012.
7. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1).
8. Καθιερώνεται η εξόφληση όλων των φορολογικών στοιχείων καθώς και των λοιπών εγγράφων που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 20 § 2).
9. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν προμήθειες για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 3).
10. Καθιερώνεται η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων και από τους λήπτες αυτών. Συνεπώς το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου και οφείλει να επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκδοτών και την ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων μέσω βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ (άρθρο 20 § 4).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 § 5 του Ν. 3842/2010 για τις πιο πάνω περιπτώσεις 7, 8, 9 και 10 προβλέπεται, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων οι οποίες θα ρυθμίζουν τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση.
Συνεπώς η μη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων (κανονιστικές πράξεις) καθιστά τις ανωτέρω υποχρεώσεις ανενεργές, μέχρι της εκδόσεώς τους.
11. Ο φορολογικός έλεγχος (Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) δεν περιορίζεται πλέον στη μη αναγνώριση της δαπάνης μισθοδοσίας όταν διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενημερώσει τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ κ.λπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρεία έχει αποδώσει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, για να επιληφθεί για την είσπραξή των (άρθρο 11 § 2).
12. Οι δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοί-αμοιβές) θα αναγνωρίζονται μόνο εάν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Σημειώνεται ότι προβλέπεται η έκδοση απόφασης του ΥΠΟΙΚ με την οποία θα καθοριστεί η σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση (κανονιστική πράξη) του ΥΠΟΙΚ με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή η διάταξη καθότι ισχύει από 23/04/2010 (άρθρο 11 § 2).
13. Καθιερώνεται η υποχρέωση στους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 για έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Θα διενεργούν παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα με βάση πρόγραμμα που θα καθορίζεται από το ΥΠΟΙΟ και την ΕΛΤΕ (άρθρο 17 § 3).
14. Καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997 πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ πρόκειται να καθοριστούν το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του εν λόγω πιστοποιητικού (άρθρο 17 § 7).
15. Προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΟΙΚ. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια κ.λπ. για την εφαρμογή της διάταξης αυτής (άρθρο 17 § 8).
16. Προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Για τις εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογική αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρμόδια φορολογική αρχή, με τη μορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 17 § 9).
17. Καθιερώνεται η υποχρέωση των λογιστών-φοροτεχνικών για υπογραφή πέραν των δηλώσεων της § 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών κ.λπ.) και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ, με υποχρεωτική αναγραφή όλων των στοιχείων του λογιστή-φοροτεχνικού καθώς και του αριθμού μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός του.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 ισχύουν από 23/04/2010 και μετά και η κατάσταση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η δήλωση για την υποβολή όλων των δηλώσεων θα συνυποβάλλονται με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010).
Για τις περιπτώσεις 14, 15 και 17 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
29/12/2010

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ

                             28.12.2010
 Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση :
Η διαδικασία οικειοθελούς συμμόρφωσης για το κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ολοκληρώνεται με μεγάλη ανταπόκριση από επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2010, υπήχθησαν στην περαίωση 522.000 φορολογούμενοι, εισπράχθηκαν 891 εκατ. ευρώ και βεβαιώθηκαν
1,958 δισ. ευρώ.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν μέχρι σήμερα εκκαθαριστικό σημείωμα, μπορούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, να προσέλθουν στις οικείες ΔΟΥ και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.
Αυτονόητο είναι πως όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση διόρθωσης του αρχικού σημειώματος ή αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, διατηρούν το δικαίωμα υπαγωγής τους σε αυτήν, οι δε ΔΟΥ είναι υποχρεωμένες να εκδώσουν το σχετικό σημείωμα μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2011.
Η αποδοχή-καταβολή του αναλογούντος ποσού μπορεί να γίνει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2011. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για δικαστικές εκκρεμότητες.
Ευχαριστούμε τους φορολογούμενους για τη μαζική ανταπόκρισή τους. Ζητάμε την κατανόησή τους για τυχόν σφάλματα ή καθυστερήσεις που αφ’ ενός οφείλονται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστολής μεγάλου αριθμού σημειωμάτων, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά, αφ’ ετέρου στο μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓ/ΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ


Με την Πολ.1195/24.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2010» , δίδονται οδηγίες
για το σωστό κλείσιμο των εν λόγω βιβλίων.
Ειδικότερα,
Με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, γίνεται το κλείσιμο των βιβλίων όλων των Δημοσίων διαχειρίσεων (χρηματικού και
υλικού), των διαχειρίσεων των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τη (δ) σχετική Υπουργική Απόφαση, εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των υπολόγων διαχειριστών να θεωρήσουν το κλείσιμο των βιβλίων των προαναφερόμενων διαχειρίσεων.
Στην περίπτωση που συμπίπτει το πρόσωπο του Προϊσταμένου και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται από την αμέσως Προϊσταμένη αυτού Αρχή ή την Υπηρεσία που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το Ν.Π. Στις διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών ο υπάλληλος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης (σχετ. η αριθ. 1116586/1128/Α-Β-0006/04-12-2007 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1195/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/54/16/a9/5416a91a0c068b5dbbbcd59f25811fb2297e9d66/application/pdf/pol1195_20101224.pdf

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

Με την Πολ.1194/23.12.2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3900/2010» κοινοποιείται ο ν. 3900/2010.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για άμεση ενημέρωσή σας τις διατάξεις του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213 Α/17.12.2010), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α').Οι διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 70 αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Δείτε το Ν.3900/2010.http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=fL9IdnZZXog%3D&tabid=132
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1194/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2e/bf/9a/2ebf9a6e5beeb53cb3e5de9ab8220d9c55b84872/application/pdf/pol1194_20101223.pdf

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Πολ.1191/17.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους»  δίδονται αναλυτικά οι μεταβολές που έγιναν στο ν.3296/2004.
Ειδικότερα,
Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 με το οποίο επήλθαν μεταβολές στον αυτοέλεγχο των υποβαλλομένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  και των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α κ.λ.π που υποβάλλονται από 1.1.2011.
Παρατίθενται επίσης και αναλυτικά παραδείγματα.
Ουσιαστικά καθίσταται ακριβότερος ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.
Σημειώνεται ότι εάν  η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας κ.λ.π. επιθυμούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, πρέπει να δηλώσουν ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον ίσα ή μεγαλύτερα αυτών που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων) και των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1191/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b8/73/73/b873737a5a8011255a33eac465589147294e722b/application/pdf/pol1191_20101217.pdf

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

ΠΩΛΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Με την Πολ.1192/21.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας", δίδονται διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση της παρακαταθήκης όταν παραλαμβάνονται είδη από το εξωτερικό.
Ειδικότερα,
Εφόσον υφίσταται αποστολή εμπορευμάτων αλλοδαπής εταιρίας που παραλαμβάνονται από ημεδαπή εταιρία για «παρακαταθήκη» χωρίς να πληρούται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της έννομης αυτής σχέσης κατά τα ανωτέρω (παρ. 3 του παρόντος), πρόκειται ουσιαστικά για αποστολή εμπορευμάτων με σκοπό την πώληση. Κατά συνέπεια ο χρόνος γένεσης της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης είναι ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω εμπορευμάτων από την αλλοδαπή εταιρία στην ημεδαπή, δεδομένου ότι, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν η τιμολόγησή τους πρέπει να προηγείται της παράδοσής τους με σκοπό την πώληση στους πελάτες της ημεδαπής εταιρίας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1192/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/48/ab/ce48ab81c352dd465c6cbbeaacc1f812dc50f885/application/pdf/pol1192_20101221.pdf

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ


Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1185/17.12.2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010", δίδονται νέες παρατάσεις για την περαίωση μέχρι  28.12.2010. Ειδικότερα,  1. Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, καθώς και 9 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010. Η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, είτε πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 17.12.2010 είτε για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πιο  πάνω παράτασης.
2. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010.  

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΠΩΣ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ DEALER ΣΤΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Με την Πολ.1190/20.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης¨", διευκρίνίζονται τα ακόλουθα,
Ειδικότερα,
Παρέχουμε τη δυνατότητα από 1.1.2011 και εξής, για τις συναλλαγές που αφορούν λιανικές πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, μέσω προσώπων που μεσολαβούν στην προώθηση των πωλήσεων σε ιδιώτες – καταναλωτές, να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία ως εξής:
- Για τις πραγματοποιούμενες λιανικές πωλήσεις, με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, οι εταιρίες διάθεσης των προϊόντων θα εκδίδουν δελτία αποστολής – αποδείξεις λιανικής πώλησης (συνενωμένο στοιχείο), στο όνομα κάθε πελάτη - καταναλωτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 (παρ.1) και 13 (παρ.1) του Κ.Β.Σ., όπου μπορεί να αναφέρεται (προαιρετικά) και το όνομα του αντιπροσώπου – πωλητή.
Σημειώνεται, όσον αφορά τα παραπάνω εκδιδόμενα συνενωμένα στοιχεία (Δ.Α. – Α.Λ.Π.) ότι, μπορεί να παρατηρείται εύλογη ολιγοήμερη χρονική απόκλιση μεταξύ της αναγραφόμενης ημερομηνίας έκδοσης του στοιχείου και της ημερομηνίας παράδοσης αυτού στον πελάτη – καταναλωτή, λόγω του τρόπου διάθεσης των υπόψη προϊόντων (συνήθως αποστέλλονται στον αντιπρόσωπο, ο οποίος στη συνέχεια τα διανέμει στους πελάτες, σε εύλογο χρονικό διάστημα μίας έως δύο ημερών), γεγονός που δεν καθιστά, κατ’ αρχήν, ανεπίκαιρο το εκδοθέν φορολογικό στοιχείο, δεδομένου ότι αυτό ως συνοδευτικό των αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.5 (τρία τελευταία εδάφια) του Κ.Β.Σ., μπορεί να συνοδεύει τα αγαθά μέχρι την παράδοσή τους στον τελικό παραλήπτη - καταναλωτή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1190/2010.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/54/5d/55/545d55dd260a3997f53dda762c15f3966d100490/application/pdf/pol1190_20101220.pdf

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Λ. Α ΜΕΧΡΙ 31.12.2010

Με την Πολ.1189/20.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»  παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις μετά από γραπτά και προφορικά αιτήματα.
Ειδικότερα,
-Εντάσσεται υποχρεωτικά από 1/10/2010 στην τήρηση Β΄ κατηγορίας βιβλίων, εκτός των άλλων επιτηδευματιών και «ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές». «Λαϊκή αγορά» για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, είναι οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά της λαϊκής (κινητή ή μόνιμη), ήτοι προσδιορισμένος χώρος ανάπτυξης της δραστηριότητας λιανικού εμπορίου από ομάδα - σύνολο πωλητών αγροτικών προϊόντων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη άδειας από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού ή άλλης Αρχής. Στην κατά τα ανωτέρω έννοια της «λαϊκής» εντάσσεται και η λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων, που λειτουργεί σε διάφορους χώρους δήμων της χώρας
-Δεν θα επιβάλλονται στους αγρότες παραγωγούς που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους σε λαϊκές αγορές, πρόστιμα του Κ.Β.Σ. για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών μέχρι την αγορά και χρήση φορητής ταμειακής μηχανής και πάντως μέχρι τις 31/12/2010, εφόσον για το υπόψη χρονικό διάστημα καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, με τις λοιπές πράξεις του μήνα Δεκεμβρίου και μέχρι την 15/1/2011, έσοδα τα οποία θα προκύψουν με την προσαύξηση της κανονικής αξίας που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/20.10.2010) με το μικτό κέρδος, με τη χρήση συντελεστή 25%. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται δεκτό το ειδικό στοιχείο να εκδοθεί συνολικά για όσες παραδόσεις δεν έχει ήδη εκδοθεί, όπως υπήρχε υποχρέωση, μέχρι τις 31/12/2010. Η καταχώρηση του εσόδου με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο, για το διάστημα μέχρι την εγκατάσταση της ταμειακής μηχανής, μπορεί να γίνει συγκεντρωτικά με ένα ποσό, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που καλύπτει.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1189/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/28/83/ca/2883cada094445287a8c7fd49cce5216322df288/application/pdf/pol1189_20101220.pdf

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Μ.Υ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΤΟ 2011

Με την Πολ.1188/21.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011",
ορίζεται ο υπολογισμός του Φ.Μ.Υ που θα παρακρατείται από 1.1.2011,μετά τις αλλαγές που επήλθαν με το ν.3842/2010.
Ειδικότερα,
Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς.
*Διαφοροποιείται δηλαδή ο υπολογισμός του Ετήσιου καθαρού εισοδήματος ,μεταξύ των μισθωτών του Δημοσίου μετά τις περικοπές των επιδομάτων (Χριστ, Πάσχα,Αδείας) καθότι πολλαπλασιάζεται με 12, και των μισθωτών του Ιδιωτικού  Τομέα που πολλαπλασιάζεται με 14.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1188/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f1/93/9b/f1939b4aa56d50ea97381b6dd7dba8efd09cb37e/application/pdf/pol1188_20101221.pdf

ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ

Με την Πολ.1184/17.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)" διευκρινίζεται ότι εκπίπτουν σαν ιατρικές δαπάνες οι θεραπείες αποκατάστασης στην ΕΛΕΠΑΠ.
Ειδικότερα,
Ερμηνεύοντας ευρέως την έννοια της «ιατρικής επίσκεψης», όπως αυτή αναφέρεται στην ΠΟΛ.1185/5.9.1991, και δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης των παιδιών που παρακολουθούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης, γίνεται δεκτό ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται στην ΕΛΕΠΑΠ λογίζονται ως ιατρικές δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ, εφόσον προσκομίζονται τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, στα οποία αναφέρονται αναλυτικά οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής, καθώς και η ιατρική γνωμάτευση. Τέλος, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές οι δαπάνες οδοιπορικών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της ΕΛΕΠΑΠ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1184/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/42/60/5a/42605af2d9ca03caa5bbd106568d58770b4ed725/application/pdf/pol1184_20101217.pdf

Α.Φ.Μ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Με την Πολ.1187/21-12-2010 τουΥΠΟΚ με θέμα « Χορήγηση ΑΦΜ στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις»  διευκρινίζεται ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Ειδικότερα,
Η χορήγηση ΑΦΜ στα αναφερόμενα πρόσωπα θα διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, με την προσκόμιση του συστατικού τους εγγράφου ήτοι το ν. 3852/2010 και την υποβολή του εντύπου Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1187/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d4/79/e4/d479e429ba9d007836e63d911eff9d07a2230fdb/application/pdf/1187.pdf

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

Με την Πολ.1186/20.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας",
διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1186/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c3/79/5d/c3795d0eeeaa2c18ee793f01a6857b618f1c682c/application/pdf/pol1186_20101220.pdf

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ  212 τεύχος Α' ) ο Νόμος 3899/17.12.2010  με θέμα " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας".
Με τον Νόμο αυτό επέρχονται  σημαντικές  τροποποιήσεις στην Φορολογική και Εργατική  Νομοθεσία κ.λ.π.
Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι παρακάτω:
Α ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1Αυξάνεται από την 1.1.2011 από 11% σε 13%, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000. Ειδικά για τα φάρμακα και τα εμβόλια για την ιατρική ανθρώπων, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%. Στην μείωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία με εικόνες για παιδιά καθώς και η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους (κατασκηνώσεις, κάμπινγκ κ.λπ.).
2) Μετατίθεται, από την 1/7/2010 στην 1/1/2012, η έναρξη ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
3) Παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου Κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.). (άρθρο 4)
4)Απλοποίηση του συστήματος διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης με την κατάργηση της καταβολής του αυξημένου ΕΦΚ καυσίμου κατά τον εκτελωνισμό από τους προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης.
(αρθρο 5)
5). Ορίζεται ειδικά για τα τσιγάρα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος διαρθρώνεται σε πάγιο και αναλογικό φόρο, σε ποσοστό επί της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αντί επί της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης που ισχύει.
6) Μειώνεται ο Ε.Φ.Κ. τσιγάρων από 67% σε 65%. Ο πάγιος φόρος που συμπεριλαμβάνεται στον Ε.Φ.Κ. αυξάνεται από 10% σε 15%, ενώ ο αναλογικός μειώνεται από 58,43% σε 52,445%.
7) Επανακαθορίζεται το μήκος των τσιγάρων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Φ.Κ.
(Η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2011. (άρθρο 6)
8) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται από 2,5 σε 5 Ευρώ/MWh για τους καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ μειώνεται, από 5 σε 2,2 Ευρώ/MWh για οικιακή χρήση.(άρθρο 7 )
9) Εξαιρείται από το πόθεν έσχες, μέχρι 31/12/2012, η δαπάνη για την αγορά, καθώς και για την ανέγερση οικοδομής πρώτης κατοικίας από ενήλικα, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των 200.000 Ευρώ. Μέχρι του ίδιου ποσού εξαιρείται και η δαπάνη για δωρεά ή γονική παροχή για τον δωρεοδόχο ή τον γονέα.
Σε περίπτωση που η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη.
10) Προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση ομοίων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε μέχρι 31/12/1998 και αποσύρονται για καταστροφή. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται:
- Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά για φορολογητέα αξία μέχρι 6.000 Ευρώ
- Από 901 μέχρι 1400 κυβικά για φορολογητέα αξία μέχρι 8.000 Ευρώ
- Από 1401 μέχρι 1600 κυβικά το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι 11.000 Ευρώ
- Από 1601 μέχρι 2000 κυβικά το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 Ευρώ
11). Με Κ.Υ.Α καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.
Ορίζεται ότι, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α. και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι την 20/12/2011.
 (άρθρο 8 )
Επίσης με τον νόμο αυτό επέρχονται σημαντικές ανατροπές στίς εργασιακές σχέσεις και στίς ΔΕΚΟ.
Β)  ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Οι αλλαγές στίς εργασιακές σχέσεις  είναι :
1. Οι όροι της ΕΕΣΣΕ (Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) θα συμφωνούνται στο επίπεδο της επιχείρησης, σε ετήσια βάση. Με αυτή θα προσδιορίζεται η απόκλιση των μισθών από εκείνους που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις, αλλά και ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και ζητήματα όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα και η διάρκεια εφαρμογής της επιχειρησιακής σύμβασης.
2. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα κατισχύουν των κλαδικών και θα προβλέπουν μείωση μισθών με κατώτατο όριο τα 740€.
3. Επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν να υπογραφούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους, στις οποίες δεν υπάρχει σωματείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενοι θα εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.
4. Εργοδότες και εργαζόμενοι θα είναι μεν υποχρεωμένοι να καταθέσουν κοινή αιτιολογημένη έκθεση στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά εκείνο θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο.
5. Παρέχεται στους εργοδότες η δυνατότητα να απολύουν νέους και πρωτοδιόριστους εργαζομένους χωρίς ή με ελάχιστη αποζημίωση.
6. Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία μικρότερη του ενός έτους στον ίδιο εργοδότη θα μπορούν να απομακρύνονται χωρίς αποζημίωση.
7. Μείωση 50% μπαίνει στην αποζημίωση όσων απασχολούνται έως και δύο χρόνια στον ίδιο εργοδότη.
(άρθρα 13 εως και 17 )
Δείτε τον νέο νόμο 3899/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2b/6e/2c/2b6e2cdfa7f6d17622df01c672df12b6a38564cf/application/pdf/%CE%A6%CE%95%CE%9A+%CE%91%27212-17-12-2010.pdf

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Με την Πολ.1183/16.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών", δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες  των λογοθεραπευτών.
Ειδικότερα,
- Από 1.7.2010, μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α/23.4.2010), οι υπηρεσίες που παρέχονται από λογοθεραπευτές απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ως υπηρεσίες περίθαλψης.
 - Η δαπάνη για λογοθεραπεία περιλαμβάνεται στα ιατρικά έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες του λογοθεραπευτή παρέχονται μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και υπάρχει βεβαίωση του ιατρού αυτού ότι έλαβε υπόψη τα πορίσματα της λογοθεραπείας για την τελική παρασχεθείσα ιατρική περίθαλψη (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1159/17.5.2000).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1183/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/75/be/13/75be139461ddba41e24e27044dad33bec4e8db6a/application/pdf/pol1183_20101216.pdf

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Υ.Ο ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ

Με την Πολ. 1182/16.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού" κοινοποιείται η Γνωμ. 188/2010 του Ν.Σ.Κ, η οποία έγινε αποδεκτή απο τον Υπουργό Οικονομικών.
Επίναυλος είναι το ποσοστό 3% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στίς τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες, υπέρ του Λογαριασμού Ακτοπλοικων Συγκοινωνιών. Υπόχρεοι οι πλοιοκτήτες.
Ειδικότερα,
Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό:
α) Ομόφωνα μεν, ότι ο επίναυλος του άρθρου δέκατου του Ν.2932/2001 αποτελεί φόρο, η είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου επιδιώκεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, με νόμιμο τίτλο κατ΄ άρθρο 2, παρ. 2, περίπτ. β΄ αυτού, το προς βεβαίωση δε δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου παραγράφεται είκοσι έτη μετά τη γένεση της σχετικής αξίωσής του.
β) Κατά πλειοψηφία δε, ότι η ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και η αρμοδιότητα για τη συγκρότηση του σχετικού νόμιμου τίτλου, ανήκει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1182/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f7/bb/ca/f7bbca320226dfcacafb9da9f57162f858a1b836/application/pdf/1182.pdf

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο- Πολ.1180/13.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν.3888/2010 "
δίδονται δύο ( 2 ) νέες παρατάσεις σε προθεσμίες της περαίωσης.
Ειδικότερα,
-Παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010 (από 29.11.2010 ) η προθεσμία για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ.
-Παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010 ( από 13.12.2010 ) η προθεσμία για  τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς.
Η αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων γίνεται το αργότερο μέχρι την 28.12.2010.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1180/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e7/23/00/e723007e2cdb36d5196a1c5b9e1d0c33237f99d5/application/pdf/1180.pdf

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με την Πολ.1181/14.12.2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων, με βάση τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Ν. 3845/2010", παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Ειδικότερα,
1) Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος
2010 (χρήση 2009).
σε όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα  (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων,προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που πραγματοποίησαν καθαρά κέρδη άνω των 100.000 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2010.
2) Η εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη οικονομικού έτους 2010 . Στα κέρδη που υπόκεινται στην εισφορά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα από την εκμετάλλευση ή παρεπόμενα έσοδα (π.χ. μερίσματα), είτε προέρχονται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και ανεξάρτητα αν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ή αν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. υπεραξία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.) ή αν φορολογούνται κατ΄ ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις τράπεζες).
Συνεπώς , η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό κέρδος μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών (δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση) που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022, 023 και 025 (Φ.01.010 και Φ.01.013). Από τις δηλώσεις των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ.01.011 και Φ.01.014) λαμβάνονται υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022 και 062.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να αφαιρούνται οι αρνητικές λογιστικές διαφορές (κωδικός 462: ποσό που φορολογήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση λόγω αναμόρφωσης της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού). Πέραν των ανωτέρω, δεν αφαιρείται κανένα άλλο ποσό. Δηλαδή, ούτε οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων, ούτε οι αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόμων (Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004, κλπ.), ούτε τυχόν αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994 (από αφορολόγητα έσοδα, έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο, κλπ.).
3) Για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στις πιο πάνω καταστάσεις και αυτών που προκύπτουν με βάση τα άρθρα 31 και 105 του Ν. 2238/1994, εφόσον υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π., θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη των οικονομικών καταστάσεων πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος (ΠΟΛ. 1053/Β0012/2010 εγκύκλιος).
4) Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς με διαφοροποιούμενους συντελεστές που αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με το ύψος των συνολικών καθαρών κερδών, ως εξής: 4% για καθαρά κέρδη μέχρι και 300.000 ευρώ, 6% για κέρδη από 300.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ, 8% για κέρδη από 1.000.001 έως 5.000.000 και 10% για κέρδη από 5.000.001 ευρώ και άνω.
5) Ορίζεται έπίσης ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών 2008 και 2009. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την αρ. 11668/ΠΟΛ. 1156/Β0012/22-12-2009 εγκύκλιο. Δηλαδή, ως κέρδη των προηγούμενων οικονομικών αυτών ετών, θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα κέρδη (φορολογικά ή Δ.Λ.Π.) που ελήφθησαν υπόψη και για το οικον. έτος2010, ανεξάρτητα ποια από αυτά είναι μεγαλύτερα.
Σημειώνεται  ότι σε περίπτωση εμφάνισης ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε κάποιο από τα προηγούμενα οικονομικά έτη, για τον υπολογισμό του διπλάσιου του μέσου όρου των καθαρών αυτών κερδών, προκειμένου να εξευρεθεί η βάση επιβολής της έκτακτης εισφοράς, λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των αποτελεσμάτων των οικ. ετών 2008 και 2009.
6) Εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στον Κ.Α. Εσόδων 0893 «Έκτακτη οικονομική εισφορά στις επιχειρήσεις» μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
7) Η βεβαιωθείσα έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα Ιανουαρίου 2011, και η καθεμία από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα, ημέρας. To ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%. Έκπτωση δεν χορηγείται στην περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς είναι καταβλητέο σε μία δόση.
8) Τέλος ορίζεται, ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς που θα καταβληθεί δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του οικον. έτους 2012 (διαχειριστική περίοδος 2011).
* Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/43/90/67/4390678350b7d88b7d803a30d91f0b276dd123b3/application/pdf/1181.pdf

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΦΠΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ- ΔΕΚΟ


Ψηφίστηκε  επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο  κατά πλειοψηφία απο την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας"
 Ειδικότερα,                                  
-Με το πολυνομοσχέδιο αυτό αυξάνεται ο  μεσαίος συντελεστής Φ.Π.Α από 1.1.2011 απο 11% σε 13% κ.λ.π  και επέρχονται σημαντικές ανατροπές στίς εργασιακές σχέσεις και στίς ΔΕΚΟ.
-Αποσύρθηκε η διάταξη του άρθρου 7 για την διαγραφή οφειλών πρός το Δημόσιο.
-Μετατίθεται από την 1/7/2010 στην 1/1/2012 ( από 1/1/2013  που προέβλεπε το κατατεθέν νομοσχέδιο) η έναρξη ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου 20% στίς τηλεοπτικές διαφημίσεις.
Μειώθηκε δηλαδή η αναστολή κατά ένα  ( 1 ) χρόνο.
-Εκτός Κοινοβουλευτικής ομάδας ετέθη ο Βουλευτής Πρεβέζης του ΠΑΣΟΚ Ε. Παπαχρήστος καθότι καταψήφισε επί της αρχής το Πολυνομοσχέδιο.
 *Δείτε το ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-eloik-pap.pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε στο site της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ το
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
• ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
• ΜΗΤΡΩΟΥ
Ειδικότερα,
Δίδονται απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα των πολιτών στα παραπάνω φορολογικά θέματα, μετά τις αλλαγές που επήλθαν το 2010 στις φορολογίες αυτές.
Δείτε  το Εγχειρίδιο.
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2010.pdf

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ


13.12.2010    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) προχώρησε στην έκδοση και αποστολή ταχυδρομικά ειδοποιήσεων για την πληρωμή της δόσης μηνός Δεκεμβρίου ή την ολική εξόφληση με έκπτωση 10% (επί του υπολοίπου που απομένει στην οφειλή μετά την αφαίρεση της προκαταβολής), σε όσες επιχειρήσεις αποδέχτηκαν το μήνα Νοέμβριο, το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν.3888/2010 καταβάλλοντας το 20% του συνολικά οφειλόμενου ποσού στις τράπεζες.Για τους πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου πληρωμής της δόσης του Δεκεμβρίου, που τους απεστάλη ταχυδρομικά.
Η Γ.Γ.Π.Σ. δεν προχώρησε στην έκδοση και αποστολή ταχυδρομικά ειδοποιητηρίου πληρωμής της επόμενης δόσης για τις επιχειρήσεις όπου:
α) το μήνα Νοέμβριο αποδέχτηκαν το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του Ν.3888/2010, καταβάλλοντας ποσά στις τράπεζες παραπάνω από μία φορά.
β) το υπόλοιπο της οφειλής περαίωσης του Ν.3888/2010 είναι κάτω των δεκαπέντε ευρώ (15,00 €).
Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται μετά τις 20/12/2010 στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., ώστε να πληροφορηθούν την ακριβή εικόνα του υπολοίπου της οφειλής περαίωσης Ν.3888/2010 που έχουν ή τυχόν ποσά που πρέπει να τους επιστραφούν λόγω των πολλαπλών καταβολών στις τράπεζες το μήνα Νοέμβριο.
Η προθεσμία καταβολής στις τράπεζες της δόσης μηνός Δεκεμβρίου ή της εξόφλησης με έκπτωση 10% των οφειλών περαίωσης του Ν.3888/2010 είναι μέχρι και την 31/12/2010. Η καταβολή αυτή γίνεται με την προσκόμιση της ειδοποίησης πληρωμής (δόσης ή ολικής εξόφλησης) και όχι του αρχικού εκκαθαριστικού που εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ TAXISNET

 Με την Α.Υ.Ο - Πολ. 1178/7.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  « Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet » περιγράφεται η νέα διαδικασία εγγραφής χρηστών στο νέο σύστημα Taxisnet.
Ειδικότερα,
Ο νέος χρήστης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Taxisnet  θα πρέπει να μεταβεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει έναν ειδικό κλειδάριθμο, με τον οποίο θα ενεργοποιήση  ηλεκτρονικά τον νέο του  λογαριασμό (User Account )
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ. 1178/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/31/af/2e/31af2ec5b8624684f8910c74e9f723b1f6053be2/application/pdf/1178.pdf

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου  2010
Οι Οικονομολόγοι, όλης της χώρας, προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν την Διοίκησή τους.
Στην ΑΤΤΙΚΗ η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο ΖΑΠΠΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΟ.
Λόγω της στάσης εργασίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Οικονομολόγων, οι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από τις 08:00 έως τις 20:00,
(υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στο χώρο του ΖΑΠΠΕΙΟΥ).
Γραφείο Τύπου
Του Ο.Ε.Ε.
H αστυνομική ταυτότητα ή η ταυτότητα μέλους, ή οποιοδήποτε άλλο  ισοδύναμο αποδεικτικό, είναι απαραίτητο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
Μάθε που ψηφίzεις.
http://www.oe-e.gr/oee_gr.htm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ

Με την Πολ.1179/7.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Έ κδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν .1809/1988 , συνδεδεμένων με τις αντλίες."παρέχονται διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων που ανακύπτουν  στίς περιπτώσεις πωλήσεων πρός το Δημόσιο, παροχή εκπτώσεων,  πωλήσεων επί πιστώσει,  και εξαγωγής καυσίμων για έλεγχο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1179/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/4b/04/fd/4b04fdd31dd0f4c07aac26a39f9e5ad055a368a0/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1179.pdf

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


Κατατέθηκε χθές στην Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας."
Με το σχέδιο αυτό προβλέπονται τα παρακάτω φορολογικά μέτρα.
1) Αυξάνεται  από την  1.1.2011 από 11% σε 13%, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000. Ειδικά για τα φάρμακα και τα εμβόλια για την ιατρική ανθρώπων, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%. Στην μείωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία με εικόνες για παιδιά καθώς και η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους (κατασκηνώσεις, κάμπινγκ κ.λπ.).
2)  Μετατίθεται, από την 1/7/2010 στην 1/1/2013, η έναρξη ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
3)  Παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου Κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.). (άρθρο 4)
4)Απλοποίηση του συστήματος διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης με την κατάργηση της καταβολής του αυξημένου ΕΦΚ καυσίμου κατά τον εκτελωνισμό από τους προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης.
(αρθρο 5)
5). Ορίζεται ειδικά για τα τσιγάρα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος διαρθρώνεται σε πάγιο και αναλογικό φόρο, σε ποσοστό επί της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αντί επί της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης που ισχύει.
6) Μειώνεται ο Ε.Φ.Κ. τσιγάρων από 67% σε 65%. Ο πάγιος φόρος που συμπεριλαμβάνεται στον Ε.Φ.Κ. αυξάνεται από 10% σε 15%, ενώ ο αναλογικός μειώνεται από 58,43% σε 52,445%.
7) Επανακαθορίζεται το μήκος των τσιγάρων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Φ.Κ.
(Η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2011. (άρθρο 6)
8) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται από 2,5 σε 5 Ευρώ/MWh για τους καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ μειώνεται, από 5 σε 2,2 Ευρώ/MWh για οικιακή χρήση.(αρθρο 8)
9) Εξαιρείται από το πόθεν έσχες, μέχρι 31/12/2012, η δαπάνη για την αγορά, καθώς και για την ανέγερση οικοδομής πρώτης κατοικίας από ενήλικα, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των 200.000 Ευρώ. Μέχρι του ίδιου ποσού εξαιρείται και η δαπάνη για δωρεά ή γονική παροχή για τον δωρεοδόχο ή τον γονέα.
Σε περίπτωση που η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη.
10) Προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση ομοίων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε μέχρι 31/12/1998 και αποσύρονται για καταστροφή. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται:
- Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά για φορολογητέα αξία μέχρι 6.000 Ευρώ
- Από 901 μέχρι 1400 κυβικά για φορολογητέα αξία μέχρι 8.000 Ευρώ
- Από 1401 μέχρι 1600 κυβικά το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι 11.000 Ευρώ
- Από 1601 μέχρι 2000 κυβικά το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 Ευρώ
11). Με κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.
Ορίζεται ότι, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α. και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι την 31/12/2011. (άρθρο 9)
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο Νόμου.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/7256980_%20σχεδιο%20νομου.pdf

Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


Παρουσιάστηκε χθές στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης  & Ανταγωνιστικότητας το σχέδιο Νόμου  με θέμα  «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

Ειδικότερα,
Ο νέος νόμος προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων.
Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων:
1. Ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας,
2. Στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
3. Προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.
Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Αφορούν:
1. Την επιχειρηματικότητα των νέων,
2. Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια,
3. Τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων,
4. Τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).
Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:
1. Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.
2. Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου.
3. Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός.
4. Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν
Δείτε το ενημερωτικό Σημείωμα του Νέου Επενδυτικού Νόμου.
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2010/12/10.12.09_Enimerotiko-Simeioma-Ependitkos-Nomos1.doc
Δείτε το σχέδιο Νόμου.
http://naftemporiki.gr.s3.amazonaws.com/docs/2010/12/09/sxedio.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *