Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕΧΡΙ 8/3/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)


Παρατείνεται από τις 28/02/2019 στις 8/03/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού που ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Α.Π. Φ.40021/2019-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε η  Αρ. Πρ. Φ. 40021 / οικ.9491/737 /28.2.2019 του Υπουργείου Εργασίας  με θέμα "Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους" με την οποία διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
           Σας γνωρίζουμε ότι για την χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2019 έως 29/2/2020, έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι:

MΕΧΡΙ 8/3/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019


 Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 και Δ.Χ. 2018 έως την Παρασκευή, 8.3.2019.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΥΜΝΟΥ


                                    Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου για όσους  έχουν  την  έδρα  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  στους  Νομούς Χανίων και  Ρεθύμνου στην Κρήτη, που επλήγησαν από τα καιρικά  φαινόμενα, προχώρησε  με  Απόφαση  του  ο  Διοικητής  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Σ.τ.Ε 355/2019(ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Σ.τ.Ε 355/20199 (Πρότυπη Δίκη)  που εισήχθη  στο Β΄Τμήμα του Δικαστηρίου κατόπιν της από 12 Ιουνίου 2018 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3900/2010. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης  αυτής το Σ.τ.Ε. δέχεται την μείωση της βάσης επιβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος από τον αντισυμβαλλόμενο του .(Υπόθεση Μαρινόπουλου)
 Κατεβάστε την Απόφαση του Σ.τ.Ε 355/2019 Eδώ.

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ. ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά το τέλος του διμήνου κάθε έτους υποχρεούται να διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ το αρχείο των  λογιστών – φοροτεχνικών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στο αρχείο είναι καταχωρημένοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί που έχουν υποβάλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους την προβλεπόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση των λογιστών – φοροτεχνικών στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβασή σας στα συστήματα της ΑΑΔΕ για το έτος 2019, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή της ΥΔ μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

E.2035/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 ΤΟΥ Ν.4589/2019


Με την Ε.2035/25.2.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4589/2019"διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
              Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες τροποποιούνται οι παράγραφοι 2,3,4 του άρθρου 6 «Φορολογικές ρυθμίσεις για πυρόπληκτους» της από 26 Ιουλίου 2018 ΠΝΠ

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ε4 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)

 ΠΡΟΣ
Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου Έφη
Κοινοποίηση:
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Φωτίου Θεανώ
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Νεφελούδη Ανδρέα
Αθήνα ,25 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 016
Θέμα: Αίτημα για παράταση της ημερομηνίας που αφορά στην υποχρέωση υποβολής πίνακα τροποποιητικού αποδοχών Ε4
Κα Υπουργέ,

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2019-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 8  Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕIΣΦΜΜ/141/230792 του ΕΦΚΑ με θέμα " Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες " διευκρινίζοντια τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
   Mε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 & 2 του Ν.4387/2016 ρυθμίστηκε το καθεστώς εισφοροδότησης ασφαλισμένων που από 01/01/2017 και μετά ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, υπαγόμενοι στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, καθώς και ασφαλισμένων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και παράλληλα εξαρτημένη εργασία, υπαγόμενη στην ασφάλιση ενός π. Φορέα.

Α.Π. Φ.10141/44090/1189 /2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε η  Αρ. Πρωτ.: Φ.10141/44090/1189 /19.2.2019 του Υφυπουργού Εργασίας με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών "με την οποία διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σχετ. (α) το αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 έγγραφό μας                  
(β) το αριθμ. Δ.ΑΣΦ.833/985391/2018/10-8-2018 έγγραφό σας
        Απαντώντας στο  αριθμ. Δ.ΑΣΦ.833/985391/2018/10-8-2018 έγγραφό σας, και σε συνέχεια του αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Για το θέμα της ασφάλισης των διαχειριστών εταίρων σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.   ισχύουν τα επιμέρους αναφερόμενα στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας.  Όσον αφορά στην καταβολή εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., αυτές δεν θα πρέπει να  καταβάλλονται για τα ανωτέρω πρόσωπα,

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π. 212/2019-ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

  Με την Αριθμ. Πρωτ. 212  ΕΞ 29.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " Διανομή  Μερίσματος" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Η ανώνυμη εταιρεία του ερωτήματός σας είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χ.Α. και, κατά συνέπεια, το λογιστικό της πλαίσιο είναι αυτό των Δ.Π.Χ.Α. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να τηρείτε τα λογιστικά σας βιβλία με δύο λογιστικά πλαίσια, εκτιμούμε ότι με τον όρο Ε.Λ.Π. υπονοείτε τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (φορολογική βάση), οπότε η αναφορά σας σε «καθαρή θέση κατά Ε.Λ.Π.» υπονοεί «καθαρή θέση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας».

Α.1055/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΙΑΣΜΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Με την  Α.1055/30.1.2019  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 501/20.2.2019  τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών " ορίζονται   τα  ακόλουθα.  
Ειδικότερα,
αποφασίζουμε:
                    Άρθρο 1
            Η παράγραφος 2.6 της ΠΟΛ 1258/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.6 Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου Α.Φ.Μ. στα πελατοκεντρικά συστήματα των υπόχρεων προσώπων της παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ακολουθείται ο αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης».

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

                                 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019
                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Θέσεις του Κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς   
Τις προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «περί εταιρικών μετασχηματισμών», παρουσίασε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή στις 19/2/2019, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Βασίλης Καμπάνης.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν κοινές θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ενώ απηχούν τα αιτήματα του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών .Δείτε τις προτάσεις Εδώ.

ΕΓΚ.7/2019-ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Ε.,ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 7 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕIΣΦΜΜ/128/210959 του ΕΦΚΑ με θέμα «Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης  Ελευθέρων Επαγγελματιών,
Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.»  
Ειδικότερα,
 ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του  Ν. 4578/2018  (ΦΕΚ 200/ ΤΒ/3.12.2018).
  Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις αντικαθίστανται τα άρθρα 39 και 40 και προστίθεται νέο άρθρο (39Α) στο Ν.4387/2016. Με τις νέες διατάξεις διατηρούνται:
  - Το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των          εισφορών,  

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Α.1057/2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


 Με την Α. 1057/11.2.2019  της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  487/19.2.2019  τεύχος Β)'  με θέμα "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου." ορίζονται   τα  ακόλουθα.  
Ειδικότερα ,      αποφασίζουμε:
     1. Παρατείνονται μέχρι και την 12.04.2019 οι προθε-σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Α.Π. 7613/395/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

  Δημοσιεύθηκε η  Αρ. Πρωτ. οικ: 7613/395/18.2.2019  του Υπουργείου Εργασίας με θέμα ¨" Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. "
Ειδικότερα,
 Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής:  α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).  

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Ε.2033/2019-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ Ε. Α ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ


Με την  Ε. 2033/13.2.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα «Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος» διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                     
Ειδικότερα
   Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών περί Φ.Π.Α. διατάξεων και δεδομένου ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί με την παράγραφο β) της Ενότητας Γ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής (υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. – καταβολή Φ.Π.Α. επί του συνολικού μισθώματος) για τις περιπτώσεις

Ε.2032/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Με την  Ε. 2032/15.2.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
   Η καταβολή των μερισμάτων σε φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.4141/2013, αποτελεί εισόδημα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών.

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Ν.4592/2019-Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ Π.Ν.Π ΤΗΣ 31/12/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ 5 ΝΗΣΙΑ

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  20/13.2.2019 τεύχος Α' ο Ν.4592/2019 με θέμα " Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018» και άλλες διατάξεις. "
Κατεβάστε τον Ν.4592/2019 Eδώ.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ε.2029/2019-ΤΕΛΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ 200€ ΑΝΑ Τ.Μ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 Τ.Μ ΣΕ ΚΑΖΙΝΟ & ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

 Με την  Ε. 2029/12.2.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "   Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α΄).   "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Το τέλος καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος του ορίζεται στο ποσό  των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων

Ν.4591/2019-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ(ΕΕ) 2016/2102 & Ν2017/2455 ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/12.2.2019 ο Νόμος 4591/12.2.2019 του Υπουργείου Ανασυγκρότησης με θέμα "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017" που περιέχει στα άρθρα 14, 15 και 16 και φορολογικές τροποποιήσεις στον ΦΠΑ (Ν2859/2000)  και Ε.Λ.Π (Ν.4308/2014)     Ειδικότερα,
 Ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο ρυθμίσεις του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες τροποποιούν την Οδηγία 2006/112/ΕΚ, σχετικά με τον Φ.Π.Α., ως προς τα κάτωθι:

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ε.2028/2019-ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 15% Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ(ΠΩΛΗΣΗ)

Με την Ε. 2028/11.2.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
 Από τις ως άνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι κατά τη σύσταση ή τη μεταβίβαση (στην εξαιρετική περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ότι η επικαρπία είναι μεταβιβάσιμη) της επικαρπίας ο κύριος του πράγματος δεν απολλύει την κυριότητα επ' αυτού αλλά στερείται μόνο τη χρήση και κάρπωσή του, ενώ ο επικαρπωτής δεν αποκτά την κυριότητα του πράγματος, αλλά απλώς και μόνο το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα στον κύριο αυτού μετά τη λήξη της επικαρπίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

                                     Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Από 18 Φεβρουαρίου 2019, όλα τα κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα που εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας προκειμένου να τελωνισθούν, ανεξάρτητα του τρόπου μεταφοράς τους (έμφορτα ή αυτοδύναμα), έχουν την υποχρέωση να δηλώνονται αμέσως, με την Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) στην πλησιέστερη στην είσοδο Τελωνειακή Αρχή και όχι στον πρώτο τόπο εκφόρτωσης όπως ίσχυε για τα μεταφερόμενα έμφορτα οχήματα. Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε μετά την έκδοση της αρ.πρωτ. Α.1051/6-2-2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία της υποβολής της ΔΑΟ.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Α.1041/2019-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 & Ε2 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


 Με την Α. 1041/29.1.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 353/11.2.2019τεύχος  Β-' με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,
       Άρθρο 1
       Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων  
 1. Oι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Ε.2026/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Φ.Ε. 2018

Με την Ε.2026/8.2.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018   "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
 ΓΕΝΙΚΑ
 Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2018 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Κατατέθηκε σήμερα  στην Βουλή το Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων."
Αναμορφώνεται     το     νομοθετικό     πλαίσιο     των     εταιρικών μετασχηματισμών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
Α'
.α. Παρατίθενται οι μορφές εταιρικών μετασχηματισμών (συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή) και τα υποκείμενα των εταιρικών μετασχηματισμών.
β. Διατηρούνται σε ισχύ υφιστάμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου περί των εταιρικών μετασχηματισμών, κ.λπ.       (άρθρα 1-5)

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π 3382//2019-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 3382  ΕΞ 29.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και Λογιστκός Χειρισμός  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ, άρθρο 23) οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται στα βιβλία ως υποχρεώσεις [κατάλληλος υπολογαριασμός του 45, παράδειγμα 45.80 «Κρατικές επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις» Σχέδιο Λογαριασμών ΕΓΛΣ ή λογ. 58 «Κρατικές επιχορηγήσεις» του Σχεδίου Λογαριασμών ΕΛΠ], εντός της περιόδου που εισπράττονται ή εντός της περιόδου, κατά την οποία καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.

ΣΛΟΤ: Α.Π 28//2019-ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 28 ΕΞ 29.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εκθλιπτικό Δικαίωμα " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου εισπράττει, από τους αγρότες-παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (στην προκειμένη περίπτωση του ερωτήματος, από αγρότη του ειδικού καθεστώτος), την αμοιβή του σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, συνεπώς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά.
Συγκεκριμένα προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος (έκθλιψη), για την αμοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου, ενώ ταυτοχρόνως θεωρείται και αγοραστής, για την λαμβανόμενη, ως αμοιβή από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος.

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

25000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ


 Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1190548/24.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 6211/31.12.2018  τεύχος Β' με θέμα " Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,.......αποφασίζουμε:
       1. Το έτος 2019 θα διενεργηθούν είκοσι πέντε (25.000) χιλιάδες πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Ε.2023/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


 Με την Ε. 2023/4.2.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
       Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Α.1037/2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 213/1.2.2019), με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ε.2022/2019-ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ


Με την Ε. 2022/4.2.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α' 192/14-11-2018) σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.      Ειδικότερα,
        Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (Α' 192) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών - μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

A.1035/2019-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ( REBATE-CLAWBACK) ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Κ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Φ.Κ.Α


Με την Α.1035/25.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 235/5.2.2019   τεύχος Β-' με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012 ορίζονται   τα  ακόλουθα  Ειδικότερα,  .........αποφασίζουμε:
              Άρθρο μόνο
           Τροποποιούμε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΓΓΔΕ), ΠΟΛ.1115/2016, «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012», (2665 Β’), ως εξής:

Α.Π. 4624/106/2019- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Γ'/οικ.4624/106/5.2.2019 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) "διευκρινίζονται τα ακόλουθα.   Ειδικότερα,
Θα έχει  εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 1/2/2019.
         Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4509/2017 (Α' 201) ρυθμίστηκαν θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

16620 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Υ.Ε.Δ.Δ.Ε )

 Με την  Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 9.1.2019 της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 233/4.2.2019 τεύχος Β)' με θέμα " Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων κατά το έτος 2019 "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
  Ειδικότερα, ..........αποφασίζουμε:
        1. Το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. τουλάχιστον εξακόσιοι είκοσι (620) έλεγχοι-έρευνες και δεκαέξι χιλιάδες (16.000) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕΧΡΙ 28/2/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ


  Mε την Αριθ. οικ. 4595/Δ1.1613/31.1.2019 του Υπουργείου Εργασίας( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 234/4.2.2019 με θέμα " Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας." ορίζονται τα ακόλουθα.   Ειδικότερα, .......  αποφασίζουμε:
 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών,

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΦ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΔ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Ε3

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση για τις ΜΥΦ και θέματα ανά ΚΑΔ ανάλυσης στο Ε3
 Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι με την ΠΟΛ.1217/2018 επήλθαν αλλαγές στην βασική απόφαση 1022/2014, ως προς την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.   
Προβλέπεται ένα αρχείο, για όλο το 2018 από: 
  • Υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 
  • Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)  
  • Μη υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.  
  • Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31/3/2019 (μεταφορά λόγω αργίας 1/4/2019)  
Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών) - καταληκτική ημερομηνία υποβολής  15/5/2019 

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Α.1037/2019- ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν)

Με  την  Α.1037/25.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 213/1.2.2019 τεύχος  Β-'με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 " ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
                        ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
                         ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
                         ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
           1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.    Δείτε όλες τις αλλαγές του εντύπου Ν.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Ε.2020/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Με την Ε. 2020/29.1.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "    Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP και
παροχή σχετικών υπηρεσιών πηγής Βουλγαρίας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας –Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Ν. 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α’)  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Για τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος του αντιτίμου που καταβάλλεται από Ελληνική προς Βουλγάρικη εταιρία για την κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP, θα πρέπει να εξετάζεται: αν η πληρωμή αποτελεί αμοιβή για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων που αποτελούν ξεχωριστή και συγκεκριμένη περιουσία και συνεπώς η κυριότητα των δικαιωμάτων αποξενώνεται, ή αν το αντίτιμο καταβάλλεται για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού βάσει αδείας.

Ε.2019/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΗΓΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΒΕΤΟ

Με την  Ε. 2019/29.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας –Σύμβαση μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, ορίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ότι το άρθρο 18 για τη φορολόγηση των συντάξεων της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας

Α.1034/2019-ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3)

Με την  Α. 1034/25.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 175/31.1.2019  τεύχος Β)' με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3." ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα
 αποφασίζουμε:
          Άρθρο 1
       1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.Δείτε όλες τις αλλαγές του εντύπου Ε3

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *