Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

31.7.2014
 Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων σε περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία στο Ε9 είναι ασαφή και προκειμένου να μην δημιουργείται αδικαιολόγητη σύγχυση στους φορολογουμένους, από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επισημαίνονται τα εξής:
Οι φορολογούμενοι, όπως είναι γνωστό, είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία των ακινήτων τους, προκειμένου η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ να πραγματοποιηθεί με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση την 01/01/2014. Ιδιαίτερα φέτος, πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου φόρου, λήφθηκε μέριμνα ώστε ο χρόνος να είναι επαρκής.
Σε κάθε περίπτωση, αν ορισμένοι φορολογούμενοι δεν μερίμνησαν να συμπληρώσουν έγκαιρα τα στοιχεία όπως κατ’ επανάληψη είχε ζητηθεί, με αποτέλεσμα να διενεργηθεί εκκαθάριση με βάση παραδοχές ή να μην απεικονίζεται η ορθή περιουσιακή τους κατάσταση, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμων και χωρίς κυρώσεις διορθωτικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.Τονίζεται, επίσης, ότι έχει ήδη υλοποιηθεί πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ώστε για ορισμένες περιπτώσεις να μειωθεί η επιβάρυνση.

TΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

Τέθηκε σε λειτουργία από την Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ   η εφαρμογή για την  υποβολή των τροποποιητικών Δηλώσεων  Φορολογίας Εισοδήματος  Οικ. έτους 2014.

ΠΟΛ.1185/2014-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την Πολ. 1185/30.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2074/30.7.2014
  τεύχος  Β' ) με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014. "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                    αποφασίζουμε
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
2. Στις περιπτώσεις, στις οποίες η μηχανογραφική εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1185/2015.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWQ2aDhjVElla1U/edit 

ΠΟΛ.1184/2014-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την Πολ. 1184/30.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2074/30.7.2014
  τεύχος  Β' ) με θέμα " Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε
Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.
2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).
3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1184/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWQ2aDhjVElla1U/edit 

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"
Το πολυνομοσχέδιο των 216 σελίδων περιλαμβάνει 232 άρθρα και αποτελείται από  6 ενότητες.
Στο πρώτο μέρος  περιλαμβάνει τις φορολογικές διατάξεις του ΥΠΟΙΚ.
Ειδικότερα,
προβλέπει
 •   την απενεργοποίηση του ΑΦΜ εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα 
 •  την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης στο τέλος του έτους για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ. 
 • Την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τη σύσταση 400 οργανικών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της και να λειτουργήσει ομαλά η Φορολογική Διοίκηση.
 •  οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών  καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Δείτε το πολυνομοσχέδιο
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbUtzcWIwOTZkZzA/edit
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQW5aMEFSSm1qWlU/edit

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΕΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ανακοινώνει τα παρακάτω:
- Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το έτος 2014, δε θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 30 Ιουλίου στις 11:00 π.μ.
- Προσωρινές δηλώσεις οι οποίες δε θα οριστικοποιηθούν μέχρι τότε, θα διαγραφούν.
- Η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Αυγούστου.
- Δυνατότητα διόρθωσης των ανωτέρω πράξεων θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων Εν.Φ.Ι.Α., με νεότερη ανακοίνωση.
 
Υπηρεσίες προς
Πολίτες

ΠΟΛ.1183/2014- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔ. ΧΑΡΑΚ/ΡΑ

Με την Πολ.1183/28.7.2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:
α) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2013:
α1) να πραγματοποιήσουν την επιστροφή συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού για όσες υποθέσεις δεν απαιτείται έλεγχος, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απολογιστικά.
α2) Να διενεργήσουν μερικό έλεγχο (εφόσον απαιτείται) και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού εντός εξήντα (60) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
α3) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται, εκταμιεύεται/συμψηφίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
β) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και εφεξής, να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής έγγραφου αιτήματος, το ποσό που απομένει προς επιστροφή μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση. ............
 Δείτε ολόκληρη την Πολ1183/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM1RYaHZFV2VLU2M/edit

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤO ΓΚΙΣΕ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Ένα κολασμένο πεντάμηνο περιμένει εκατομμύρια φορολογούμενους έως το τέλος του έτους. Χωρίς ανάσα η εφορία απαιτεί κάθε μήνα να μπαίνει το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρωθεί ένα βουνό φόρων συνολικού ύψους 7.928 δισ. ευρώ.
Τα βάσανα αρχίζουν από την Πέμπτη. Λήγει η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος για 2.493 εκατομμύρια φορολογούμενους και εάν δεν πληρωθεί αρχίζουν να τρέχουν τόκοι και απειλές κατασχέσεων.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, η πρώτη δόση των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος, απαιτεί  κοντά στο 1.25 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για όσους δεν έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό είναι 1.503 ευρώ.
Την Παρασκευή χτυπά η καμπάνα του ΕΝΦΙΑ. Με ενάμιση μήνα καθυστέρηση, η οποία στοίχισε την απώλεια μιας δόσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ξεκίνησε  η εκκαθάριση του φόρου. Τα ραβασάκια θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σταδιακά στο Taxisnet από την 1η Αυγούστου. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν ενημερωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ότι εκδόθηκε το εκκαθαριστικό του και θα πρέπει να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του Ε9 για να αρχίσουν να πληρώνουν σε πέντε δόσεις έως το τέλος του έτους, περίπου 2, 65 ευρώ.
πηγή. τα νέα-enikos.gr

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

8 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της δασμοαποφυγής περνάει η έγκριση της τρόικας για τις φοροελαφρύνσεις που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Η τρόικα δεν έχει αντίρρηση να αλλάξει το φορολογικό μείγμα στην Ελλάδα, έχει, όμως, εντολές να μην αποδεχθεί αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους για κανένα από τα έτη του προγράμματος σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα.
«Βάλτε δικούς σας επιμέρους στόχους, βρείτε τι πάει στραβά στις κατηγορίες φόρων που πέφτουν έξω, καλύψτε τη διαφορά και μετά θα μιλήσουμε για διαφοροποίηση του φορολογικού μείγματος». Αυτό το μήνυμα στέλνουν οι ελεγκτές στην Αθήνα, οι οποίοι επιστρέφουν για συζητήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου, έχουν όμως το θέμα των φοροελαφρύνσεων στο τέλος της μακράς ατζέντας τους.
πηγή.enikos.gr

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΟΙ 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Μέτρα κατά φοροφυγάδων, πιο σκληρό «πόθεν έσχες» - Και δικαστικοί στην κεντρική επιτροπή ελέγχου βουλευτών και υπουργών.
Αφαίρεση ΑΦΜ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συστηματικά φοροδιαφεύγουν, κατάργηση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, πρόσληψη 400 φοροελεγκτών και αναμόρφωση του πλαισίου για το «πόθεν έσχες»  προβλέπουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή .
Το πιο σκληρό μέτρο αφορά την αφαίρεση του Α.Φ.Μ που θα οδηγήσει ουσιαστικά σε κλείσιμο όλων όσοι κατά σύστημα φοροδιαφεύγουν. ......
πηγή.το βήμα.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ 400.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Μπιλιετάκι» από την εφορία θα πρέπει να περιμένουν πλέον περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων(ΕΕΤΑ) για το 2013. Η ΔΕΗ απέστειλε τα σχετικά ανεξόφλητα ποσά στις αρμόδιες ΔΟΥ οι οποίες είναι αρμόδιες πλέον να εισπράξουν τα ποσά. Η ημερομηνία πληρωμής του γνωστού «χαρατσιού» έληξε την Παρασκευή και οι οφειλέτες θα έχουν να κάνουν πλέον με την εφορία και τις προσαυξήσεις ανάλογα με το χρόνο που δεν θα γίνεται η εξόφληση.
Η ΔΕΗ διευκρίνισε ότι:
 • Όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στον λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».
 • Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα - ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο. Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες - πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ - είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.
Το 2013 ήταν η τελευταία χρόνια που εισπράχθηκε το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος καθώς από εφέτος εφαρμόζεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ θα αρχίσει να πληρώνεται από τα τέλη Αυγούστου και σε πέντε δόσεις χωρίς καμιά εμπλοκή της ΔΕΗ.
πηγή.ημερήσια

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Δ12 Α 1109216 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με την  Δ12 Α 1109216 ΕΞ/ 24.7. 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα  "Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12 Α 1109216 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paEdDcnc2dG44b28/edit

Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ /24-7-2014 της  Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων). Επομένως, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUVjckg5c1V1Q2c/edit

Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ/24.7. 2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Συνάγεται ότι στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τις εκατό (3%). Το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή της αξίας για τις πιο πάνω περιπτώσεις υποχρεούται να παρακρατεί το φόρο.
 Από την κείμενη νομοθεσία δεν παρέχεται η δυνατότητα ο παρακρατούμενος φόρος να αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής και επομένως η τροποποίηση της ΠΟΛ.1027/20.1.2014 δεν είναι σύννομη.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWmJuXzNtOGFERDA/edit

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Φ. Π

Με την Πολ. 1182/25.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων"ορίζεται  ότι. 
Ακατάσχετο ποσό μέχρι 1500€ για τα φυσικά πρόσωπα και ισχύει για μία μόνο τράπεζα.
Ειδικότερα,
 Για το μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής των ειδικότερα οριζόμενων στην παρούσα και μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει γνωστοποιήσει κατά τα ανωτέρω στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, δύναται να εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXISnet σχετικό αποδεικτικό γνωστοποίησης, το οποίο θα προσκομίζεται στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1182/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbTMzNTd5TmdVcW8/edit

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Δ6Α 1107671 ΕΞ 2014- 4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ 1/9/2014

 Με την  Αριθμ. Δ6Α 1107671 ΕΞ/22-7-2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/23-7-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων"  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε
Καθορίζουμε την 1−9−2014, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 23 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, Β΄ 1079 και Β΄ 1846) απόφασής μας.
Δείτε ολόκληρη την απόφαση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWdQUjNpY181LWc/edit

ΜΕΧΡΙ 26/9/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

24.7.2014
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 25/07/2014 με το ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 26/09/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 26/09/2014.

ΠΟΛ. 1181/2014-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤ. 2014

Mε την Πολ.1181/23.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014" διευκρινίζονται ότι.
Ειδικότερα,
* Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση (μηδενικές ή πιστωτικές) ή τροποποιητικών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ισχύει η παράγρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 βάσει της οποίας επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 παράγρ. 1 εδάφιο 1 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε κάθε περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.
* Υπενθυμίζουμε ότι με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 2523/1997, ΠΟΛ.1317/2.12.1997, είχε διευκρινισθεί ότι εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2IwTFB6OTVWSVU/edit

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014-ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΠΙΣΙΝΕΣ

Με την Δ.Λ.  Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1107659 ΕΞ 21.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Στις πισίνες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, αφού αυτός επιβάλλεται πάνω στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται οι πισίνες στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). ...........
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd3dtNFNCZ3FCclU/edit

Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 2014-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 22-07-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013" διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Δεδομένου ότι ο συμβολαιογράφος κατά τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4178/2013 και των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.1562/1985, υποχρεούται να συντάξει σχέδιο συμβολαιογραφικού εγγράφου, το σχέδιο θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύεται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., χωρίς βέβαια την αναγραφή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και την επισύναψη αυτού, ώστε, κατά τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου να συμπληρωθεί μόνο ο αριθμός αυτού και να επισυναφθεί τούτο.
Βεβαίως, η προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (φΕΚ 170 Α') είναι απαραίτητη από το δικηγόρο στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής.
Δείτε ολόκληρη την   Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZEpmTkdRdldzbVk/edit

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 2 ΔΙΣ € "ΚΡΑΧ " ΣΕ 23 ΤΑΜΕΙΑ

Στην κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων προχωρά η κυβέρνηση από τις αρχές του επόμενους έτους ενώ παράλληλα επιχειρεί μια καταγραφή της «τρελής» λίστας με έμμεσες επιβαρύνσεις των πολιτών οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων θα τινάξει στον αέρα κυρίως τα επικουρικά ταμεία.
Ο κατάλογος που έχει δημιουργηθεί από μια πρώτη καταγραφή αναφέρει 199 φόρους υπέρ τρίτων, οι 93 εκ των οποίων σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 40 επιβαρύνουν την τουριστική αγορά και 25 καταβάλλονται υπέρ διαφόρων νομικών ενώσεων.
Όπως αναφέρει το Εθνος, το ξήλωμα της παράλογης πολλές φορές λίστας ξεκίνησε με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, συνεχίζεται με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για φόρους υπέρ τρίτων που αποτελούν έσοδα επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο με την επικαιροποιημένη λίστα των φόρων που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης για να τη θέσουν υπόψη της τρόικας.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113314367

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ε40 / 573/2014 ΙΚΑ- ΤΑ 20€ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.Δ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με το Γενικό Έγγραφο   με  Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 573/17.7.2014 τουΙΚΑ  με θέμα "Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στους υπόχρεους εργοδότες θα υπενθυμίζεται κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., στο αποδεικτικό παραλαβής, ότι « η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2014 ». ....
Δείτε το Γενικό έγγραφο  Ε40 / 573/17.7.2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWG5mUTVMY2E2R1U/edit

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  Το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2014)
 Ειδικότερα,
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 •  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 •  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

                                                                                                        ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 Δείτε όλες τις Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlQwN3RlcFF4Zm8/edit

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στον αέρα βρίσκονται τα έσοδα του κράτους καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός αδυνατεί να εισπράξει τους φόρους, ειδικά από την αρχή του έτους.
Στις μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν 291 έλεγχοι (από στόχο 340). Βεβαιώθηκαν 91,5 εκ. ευρώ, από τα οποία στα δημόσια ταμεία έφτασαν 40,6 εκ. ευρώ
Τόσο ο φοροελεγκτικός όσο και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός δεν κατάφεραν να κάνουν τους ελέγχους που είχαν προγραμματιστεί και να συλλέξουν τους βεβαιωθέντες φόρους και τα αναλογούντα πρόστιμα.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων για τους ελέγχους που έγιναν σε μεγάλες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, και τα έσοδα που έφεραν στα δημόσια ταμεία.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους πλήρεις ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί 250 και να έχει εισπραχθεί το 65% των βεβαιωθέντων ποσών.
Τελικά έγιναν μόνο 194 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 274,37 εκατ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν 82,07 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό εισπραξιμότητας μετά βίας προσέγγισε το 30%.
Σε επίπεδο μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν 291, όταν ο στόχος για το εξάμηνο είχε τεθεί στους 340. Βεβαιώθηκαν 91,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία στα δημόσια ταμεία έφτασαν 40,6 εκατ. ευρώ. Ετσι η εισπραξιμότητα των φόρων έφτασε στο 44,4%, έναντι στόχου 65%.
Οσον αφορά τους ελέγχους φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, ναι μεν υπερκαλύφθηκε ο στόχος για τον αριθμό των ελέγχων, καθώς ολοκληρώθηκαν 377 από στόχο 307, αλλά οι εισπράξεις δεν ήταν οι προσδοκώμενες.
Συνολικά βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 93,2 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκε μόλις το 20,5%, έναντι στόχου 50%.
Εξάλλου συνεχίζεται η αλματώδης αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, με αποτέλεσμα 2,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι «όμηροι» της Εφορίας, όπως αποκάλυψε χθες το «Εθνος της Κυριακής».
Αύξηση 6,2 δισ. ευρώ
Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 6,22 δισ. ευρώ και έφτασαν τα 67,25 δισ. ευρώ.
Μόνο τον Ιούνιο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους και πρόστιμα ύψους 1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
• Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο εντός του 2014, διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 6,22 δισ. ευρώ.
• Το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 61,025 δισ. ευρώ.
• Οι εισπράξεις έναντι του παλιού ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν στο εξάμηνο στα 994 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώθηκαν στα 739 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικό της αποτυχίας των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι το γεγονός ότι από τα 67,25 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις μόλις 2,06 δισ. ευρώ, δηλαδή το 3% του συνόλου.
Από τα 2,06 δισ. ευρώ που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις, έχουν εξοφληθεί μέχρι στιγμής μόνο 665,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, από τα 2,6 εκατομμύρια των οφειλετών, έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις λιγότεροι από 153.000.
 πηγή.Ημερήσια

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΙΣΩ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η πρώτη δόση θα πληρωθείστις 31 Αυγούστου και όχιστις 31 Ιουλίου - Μικρότερεςοι επιβαρύνσεις για τα οικόπεδα
 Εναν μήνα πίσω πηγαίνει η πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, ενώ η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με βελτιώσεις στον υπολογισμό του φόρου των οικοπέδων ώστε να μην προκύψουν «τρελές επιβαρύνσεις» για τους ιδιοκτήτες γης που δεν έχουν κανένα έσοδο από μέρος της περιουσίας τους. Μέσα.στον Ιούλιο θα γίνει η εκκαθάριση  του νέου φόρου ακινήτων με την πρώτη δόση να πληρώνεται στις 31 Αυγούστου και όχι  στις 31 Ιουλίου, όπως αρχικά  είχε προγραμματιστεί απο το Υπουργείο Οικονομικών. ............

πηγή.το βήμα.

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π

18.7.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.
Με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα αποσαφηνίζεται ότι το ποσό του φόρου μειώνεται στη βάση των αποδείξεων δαπανών για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, όπως επίσης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου υποβολής της δήλωσης (όπως δηλαδή ισχύει και για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις).
Κατά τα άλλα, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις.

ΜΕΧΡΙ 30/11/2014 ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε9 2011,2012,2013, & ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 ΤΟΥ 2014

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις." επέρχονται οι παρακάτω  φορολογικές αλλαγές.
Ειδικότερα
1α)  του άρθρου 23 του ν.3427/2005, όπως ισχύει, αναφορικά με την υποβολή, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα δήλωσης στοιχείων ακινήτων στα εξής κατά βάση σημεία: 
Ορίζεται η 16η Νοεμβρίου ενεστώτος έτους ως η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα που δήλωσαν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους της 1ης Ιανουαρίου 2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
Προβλέπεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα οριζόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014 (ήταν μέχρι 31 Μαΐου 2014) υποβάλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2014. (Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι 30 Ιουνίου 2014).
- Οι οριζόμενες διατάξεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται μέχρι και την 30/11/2014 για τη διόρθωση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός αν προκύπτει φόρος προς επιστροφή,
1β) Του άρθρου 32 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. 
2.    Ορίζεται, ως χρόνος έναρξης επιβολής των τόκων και προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και εξ αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. 
 3)Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 4 του ν.4223/2013, σχετικά με τον υπολογισμό του κύριου φόρου, ο οποίος αποτελεί μέρος του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
4) Προστίθεται στο άρθρο 6 του ν.4223/2013 διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς. 
5) Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα, ειδικά για το έτος 2014, να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέχρι 30-11-2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής, προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) Ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της ανωτέρω τροποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων καθορίζεται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ. 
6)  Προβλέπεται ότι, τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα αποδεικτικά ενημερότητας, που εκδόθηκαν την 6η Ιουνίου 2014, είναι ισχυρά
 Δείτε ολόκληρη την τροπολογία. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG1RMW5JRmZ3bnc/edit

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν της υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να μην υποβληθούν ενδικοφανείς προσφυγές εκπρόθεσμα, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν αναστέλλεται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία αφορά τις προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, τα οποία προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

ΠΟΛ.1180/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την Πολ.1180/16.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008(ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013(ΦΕΚ 170 Α΄), ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα,
Προστίθεται ως βασικό αδίκημα και το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, άνω των 10000 € λόγω της σημασίας του εν λόγω αδικήματος στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Συνεπώς τα 4 βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής είναι : Η μη υποβολή Δήλωσης, η μη απόδοση Φ.Π.Α, η έκδοση εικονικών στοιχείων και η μη καταβολή χρεών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1180/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdERIREIxWldFM1U/edit

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράταση για δύο ή τρεις ημέρες στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να δοθεί με τροπολογία, που θα κατατεθεί στην Βουλή τη Δευτέρα. 
Ετσι μετά από τη θύελλα των αντιδράσεων που ξέσπασε από λογιστές-φοροτεχνικούς με το κλείσιμο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας φαίνεται πως στο υπουργείο Οικονομικών αποφάσισαν να δώσουν μικρής διάρκειας παράταση ώστε να υποβάλλουν δηλώσεις και οι 100.000 φορολογούμενοι που δεν έκαναν μέχρι την πρώτη καταληκτική ημερομηνία.
πηγή.sknews.gr

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

ΠΟΛ.1176/2014-ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ & Β¨ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2014

Με την Πολ.1176/14.7.2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ(που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1909/15.7.2014 τεύχοςς Β') με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει."ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014». 
Επίσης και για τα επόμενα έτη 2015 και μετά θα υποβάλλονται από τους εκδότες  κάθε τρίμηνο(από μήνα που προβλεπόταν)
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1176/2014. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjBCZG84ckFwdXc/edit

ΠΟΛ.1175/2014-ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Με την Πολ.1175/14.7.2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ(που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1909/15.7.2014 τεύχοςς Β') με θέμα " Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
            αποφασίζουμε
 Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1175/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjBCZG84ckFwdXc/edit

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΠΟΛ.1177/2014- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την Πολ.1177/14.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και εφαρμόζονταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν από την 01.01.2014, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1177/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX2VtWFRhQjZaR1E/edit

ΠΟΛ.1174/2014-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π.

Με την Πολ.1174/14.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων παρελθόντων ετών (οικ. ετών 2013 και προηγούμενα), μπορούν να υποβληθούν μέσα στη προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013). Για τις δηλώσεις αυτές θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).
 Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά τα οποία ορίζονταν ρητά στην παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προστιθέμενη διαφορά δαπάνης, υποβάλλονται χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) .......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1174/2014.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTG9ST21STXkyOTA/edit

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

15.7.2014
 Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος ολοκληρώθηκε χθες.
Κατά την χθεσινή τελευταία ημέρα υποβλήθηκαν 276.000 φορολογικές δηλώσεις με το σύνολό τους να διαμορφώνεται στις 5.812.000. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε μια εβδομάδα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 90.000 τροποποιητικές δηλώσεις, ενώ αντίστοιχα το 2013 το ίδιο πλήθος δηλώσεων υποβλήθηκε χειρόγραφα και εκκαθαρίστηκε από τις Δ.Ο.Υ. μετά τον Οκτώβριο του 2013.
Με την παράταση των 14 ημερών που δόθηκε εκτιμάται ότι το 99% περίπου των φορολογούμενων υπέβαλαν εμπρόθεσμα την φορολογική τους δήλωση.
Το Υπουργείο Οικονομικών ευχαριστεί τους φορολογούμενους για την ανταπόκρισή τους, καθώς και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που εργάστηκαν για την ομαλή πορεία της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης και τους λογιστές για την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν.
Σε ό,τι αφορά τη ροή των δηλώσεων επισημαίνουμε ότι:
 • Την πρώτη ημέρα υποδοχής δηλώσεων, δηλαδή στις 20 Μαρτίου 2014, υπέβαλαν δήλωση 78 φορολογούμενοι και την τελευταία ημέρα 276.000.
 • ‘Ένας στους πέντε φορολογούμενους υπέβαλε δήλωση την τελευταία εβδομάδα.
 • Έξι στους δέκα φορολογούμενους υπέβαλαν δήλωση τον τελευταίο μήνα.
Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων αποτελεί σημαντικό βήμα για το μέλλον και μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε συνέχεια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δ12Α 1103636 ΕΞ2014-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ/ΜΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.

Με την Αριθ.Πρωτ: Δ12Α 1103636 ΕΞ/14.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Σύμφωνα με τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), στις δηλώσεις χρήσεων ως και 31/12/2013 εφαρμόζονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθ. 1 και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής σε πιστωτική ή μηδενική δήλωση του άρθ. 4 του ν. 2523/1997.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
3. Συνεπώς, οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1317/1997 ερμηνευτική εγκύκλιο, ισχύουν και για τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση 2013), σύμφωνα με την οποία ως κατά τον νόμο προθεσμία θεωρείται και η μετά από παράταση προθεσμία, εφόσον η παράταση δόθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε με βάση εξουσιοδοτική διάταξη νόμου.
4. Επομένως για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 που θα υποβληθούν μετά την 14/7/2014, θα επιβληθεί: 
α. πρόσθετος φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, με αφετηρία υπολογισμού την 15η Ιουλίου 2014. 
β. για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο 1 του ν. 2523/97, με τον περιορισμό το καταβλητέο σε κάθε μία περίπτωση ποσό, να μην ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ. 
                 Η Γ.Γ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΤΟ TAXIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κλείδωσε τα μεσάνυχτα η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Το υπουργείο Οικονομικών τηρώντας «ευλαβικά» την προθεσμία που τέθηκε στις 30 Ιουνίου για παράταση της υποβολής των δηλώσεων έως τις 14 Ιουλίου έκλεισε χθες την εφαρμογή υποβολής του Ε1, κάτι που έως και σήμερα το πρωί έχει ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην έχουν καμία πρόσβαση στα στοιχεία δηλώσεων.
Είναι ενδεικτικό πως προς το παρόν  δεν υπάρχει καν η δυνατότητα για προβολή των εκκαθαριστικών, αλλά ούτε και η δυνατότητα αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εκτός συστήματος έμειναν περίπου 80.000-100.000 δηλώσεις.
Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί κανονικά ως την 31 Ιουλίου 2014.
Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση έως την τελευταία εργάσiμη ημέρα του Νοεμβρίου 2014.
Ειδικά για φορολογούμενους με συνολικό οφειλόμενο φόρο εισοδήματος έως 300 ευρώ, η εξόφληση θα πρέπει να γίνει εφ άπαξ έως τις 29 Αυγούστου.
πηγή.in.gr

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με την υποβολή δηλώσεων από τους ομογενείς, ανακοινώνει τα εξής:
Με σημερινή εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων επιλύεται μια σειρά από πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υποβολή των δηλώσεων των ομογενών που κατοικούν στο εξωτερικό.
Επιπλέον, εισάγονται απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες σε ό,τι αφορά την απόδειξη της φορολογικής κατοικίας των ομογενών κατά τα προηγούμενα χρόνια, στη λογική παλαιότερης απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

ΤΕΛΟΣ Ο Φ.Π.Α ΓΙΑ 1 ΣΤΟΥΣ 2 ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ περίπου 400.000 μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με χαμηλό τζίρο δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.


Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αφορά 400.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλό τζίρο.
Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης θα θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το σχέδιο με βάση το οποίο θα εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκια και εμπίπτουν στις διατάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το σχέδιο, θα καθιερωθεί ένα όριο ακαθάριστων εσόδων μέχρι το οποίο θα ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και απόδοσης ΦΠΑ. Το όριο αυτό κυμαίνεται μεταξύ 10.000 έως 25.000 ευρώ.
Αν περάσει η πρόταση για το όριο των 25.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας, ένας στους δύο επιτηδευματίες (για την ακρίβεια, το 52% των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών) θα σταματήσει να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδίδει κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, τον φόρο στο Δημόσιο. Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτήν την πρόταση είναι οι μικρές απώλειες εσόδων που εκτιμάται ότι θα έχει το Δημόσιο.
πηγή. ethnos.gr

 

ΣΤΕ 2306/2014-ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 12 ΠΑΡ.13 ΤΟΥ Ν.3052/2002

ΣτΕ.Ολ 2306/2014
Γιατροί ΕΣΥ - Φορολόγηση αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε σεμινάρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.
Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν. 3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και την κάλυψη δαπανών για συμμετοχή σε σεμινάρια, δηλαδή παροχής μη έχουσας τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, είναι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.
 Δείτε ολόκληρη την απόφαση 2306/2014 του Σ.τ.Ε.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVFctTDdTeW1Sb0E/edit

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Χιλιάδες φορολογούμενοι αντικρίζοντας το εκκαθαριστικό τους βρίσκονται αντιμέτωποι με εξόφθαλμες αδικίες και απίστευτες ιστορίες φορολογικής τρέλας.
 Αντιμέτωποι με απίστευτες ιστορίες φορολογικής τρέλας βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι αντικρίζοντας το εκκαθαριστικό τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ τα εισοδήματα του 2013 μειώθηκαν, ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι λόγω τεκμηρίων, κατάργησης φορολογικών απαλλαγών αλλά και παράλογων επιβαρύνσεων, όπως το τέλος επιτηδεύματος που επιβάλλεται σε όλους, ακόμη και αν δεν έχουν εργασθεί.  ..............
πηγή. το βήμα

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ 4.500 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μεγάλες ανατροπές για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, φέρνει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, γνωστού και ως ΕΝΦΙΑ.
Οι ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ μπορούν να προκαλέσουν σημαντική φοροελάφρυνση καθώς διορθώνονται αδικίες που υπάρχουν στον υπολογισμό του σχετικού φόρου.
Η εισήγηση που έχει κάνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνης, προβλέπει νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για 4.500 περιοχές της χώρας.
Πρόκειται για περιοχές που εντάχθηκαν στο σύστημα αντικειμενικών τιμών το 2011 κι έχουν συμπληρωματικό φόρο (για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ). Παράλληλα, φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν την ευκαιρία να τροποποιήσουν αναδρομικά το Ε9, ώστε να αποφύγουν χαράτσια.
Με τις αλλαγές αυτές ρυθμίζονται εκκρεμότητες που υπήρχαν στον υπολογισμό του φόρου και γίνεται εφικτή η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Ιουλίου. Κατά συνέπεια, εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ενημερωθούν, μέσω e-mail, για τις οφειλές τους τόσο για τον ΕΝΦΙΑ όσο και για το συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται σε ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. .............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27198&subid=2&pubid=113307344

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Σε  συνέχεια σημερινών δημοσιευμάτων στον Τύπο, αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, από το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Με εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων, δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας για τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ειδικότερα, ότι εφόσον στη Δ.Ο.Υ. υπηρετεί υπάλληλος που είχε μετακινηθεί από το ΣΔΟΕ θα συμμετέχει υποχρεωτικά στα συνεργεία αυτά.
Ήδη, η Διοίκηση έχει μεριμνήσει για τη διευκόλυνση της διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων και απέστειλε  Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), στις Δ.Ο.Υ. της χώρας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω συνεργεία.
Όσον αφορά στους 23 ελεγκτές που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, «αποτελούσαν τα συνεργεία ελέγχου για ολόκληρη τη χώρα», διευκρινίζεται ότι αποσπάστηκαν - μετακινήθηκαν οικειοθελώς προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω το προσωπικό που θα διατεθεί από τις Δ.Ο.Υ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΣΤΟ ΕΒΕΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΣΤΟ ΕΒΕΑ     
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΑΕ (Μέχρι 18/7/2014)
Όσες ΑΕ δεν υποβάλλουν, για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, ηλεκτρονικά (μέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις καταθέσουν με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ, θα πρέπει:
-      Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ & να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της.
-      Τα υποβαλλόμενα αίτηση & νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), να έχουν πρωτότυπες υπογραφές.
-       Να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ & Δ), που θα βρουν στη Δ/νση : “www.acci.gr> “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Αίτηση- Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.”. (Για κατάθεση μέχρι 18/7/2014)
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcUpVNDZxWlM2WmM/edit

ΤΡΟΙΚΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2015 ...

Την παράταση της  Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και για το έτος 2015 καθώς και  το πάγωμα των φοροελαφρύνσεων επιχείρησε χθες η τρόικα  βάζοντας φρένο στις εξαγγελίες της κυβέρνησης κατά την συνάντηση που είχε χθες το βράδυ  με τον ΥΠΟΙΚ κ. Γκίκα Χαρδούβελη. Επίσης  τέθηκαν 15 θέματα μείζονος σημασίας μεταξύ των οποίων και η κάλυψη του κόστους των 600 εκ. των εν στόλων, κ.λ.π............

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΙΧ

Λύση στο θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς φορολογούμενους κατόχους ΙΧ, που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα και καλούνται να πληρώσουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης αν και το αυτοκίνητό τους είναι πάνω από 10 ετών, καθώς οι εφορίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας έδωσε με παρέμβασή του ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Με εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών καλούνται οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην ενημέρωση των αδειών κυκλοφορίας αναγράφοντας σε αυτές και το έτος πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων σε χώρες της ΕΕ ή σε χώρες της Ε.Ο.Χ.
Ο πρόσφατος νόμος, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου, ορίζει ότι πλέον για τον καθορισμό υπολογισμού της ηλικίας των ΙΧ που εισήχθησαν μεταχειρισμένα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος σε χώρα της ΕΕ ή της ΕΟΧ και όχι το πότε αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
πηγή.sknews

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στό site της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ αναρτήθηκε νέο " Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα  (Ιούνιος 2014) "
                               ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
- ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
- ΜΗΤΡΩΟΥ
- ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


                                                                                                ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 
Δείτε ολόκληρο το Εγχειρίδιο της Γ.Γ.Δ.Ε.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pclJUS3draHVHYVk/edit

TO YΠOIK ΜΕΛΕΤΑ ΤΗΝ ON LINE ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξετάζεται η εφαρμογή του «πορτογαλικού μοντέλου» στα φορολογικά της χώρας μας
 Την on line διασύνδεση των ταμειακών μηχανων των επιχειρήσεων με την φορολογική διοίκηση  εξετάζουν ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης και η νέα γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου, καθώς η διαδικασία αυτή έχει τεθεί ως στόχος από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη.
Ηδη το επιτελείο του ΥΠΟΙΚ μελετά το παράδειγμα της Πορτογαλίας, χώρα στην οποία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη φορολογική διοίκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Αν και το σχέδιο διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο της φορολογικής διοίκησης με τις ταμειακές μηχανές είχε απορριφθεί από την τρόικα, ωστόσο η ελληνική πλευρά το επαναφέρει στο τραπέζι. Ο κ. Χαρδούβελης την  Τετάρτη τάχθηκε δημοσίως υπέρ της χρήσης συστημάτων που θα επιτρέπουν στο Δημόσιο να λειτουργεί με προληπτική και όχι κατασταλτική φιλοσοφία, όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με τις ταμειακές μηχανές ή το περιουσιολόγιο.
Ο πρώην γ.γ. δημοσίων εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης αναγνώριζε πως στην Πορτογαλία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αλλά θεωρούσε πως στην ελληνική περίπτωση η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ είναι ένα «φαραωνικό» σχέδιο. Στη βάση αυτή είχε εξετασθεί να εφαρμοσθεί στις συναλλαγές χονδρικής  και όχι λιανικής. Η προσέγγιση αυτή εξετάζεται και από τη νέα ηγεσία της ΓΓΔΕ. Η Πορτογαλία ήδη από το 2008 έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα που με τη χρήση ειδικής κάρτας το υπουργείο Οικονομικών καταγράφει αυτόματα σε κάθε συναλλαγή τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ αυτομάτως καταγράφεται στο μηχανογραφικό κέντρο του υπουργείου Οικονομικών και η απόδειξη αγοράς του πολίτη.
πηγή. το βήμα

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 1.1.2015

Με το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Μείωση των διοικητικών Βαρών σε 15 επιλεγμένους τομείς της Οικονομιας " που τέθηκε σε δημόσια  διαβούλευση που λήγει 11/7/2014 προβλέπεται  με το άρθρο 1  ότι μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα είναι υποχρεωμένες από την 1η Ιανουαρίου 2015 να δημοσιοποιούν τα έγγραφα δημοσιότητας οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα έγγραφα που υποχρεωτικά οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ δημοσίευαν στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θα δημοσιεύονται μόνο στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
Επίσης προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απαιτείται να προσκομίζουν στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ για την καταχώρισή τους σε αυτό τα δικαιολογητικά, εάν αυτά έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση βεβαίως της ηλεκτρονικής υποβολής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή. Ο,τι αναρτάται δημόσια στο ΓΕΜΗ μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί και να εκτυπωθεί δωρεάν.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *