Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Δ15Β 1096610 ΕΞ 2014 -ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Mε την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Απαντώντας στην από 10.3.2014 αίτησή σας και αναφορικά με το ερώτημα που θέτετε και σχετίζεται με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις που μνημονεύετε στην αίτηση σας, μπορείτε να κάνετε ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1106/29.6.2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β’ 16.01.2014) με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) όπου αναφέρεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1106/29.6.2010 δελτίο αποστολής ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, από 1.1.2014, νοείται το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β’ 16.01.2014).
β) αντί συνενωμένου τιμολογίου-δελτίου αποστολής εκδίδεται μόνο τιμολόγιο.
                                    Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                    Ε υ θ ύ μ ι ο ς Σ α ΐ τ η ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *