Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

ΜΕΧΡΙ 14/7/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΤΟΥ 2014 & ΜΕΧΡΙ 31/7/2014 Η Α' ΔΟΣΗ Φ.Ε ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                                               Αρθρο ....
                     Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου
1. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Εξαιρετικά για το φόρο που αναλογεί, σύμφωνα με το εδάφιο 1, στο οικονομικό έτος 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31 Ιουλίου 2014. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, κατά το ίδιο οικονομικό έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο 4, είναι μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, αυτό καταβάλλεται έως την 29 Αυγούστου 2014».
2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ειδικότερα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και την 14η Ιουλίου 2014.»
Δείτε την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX0o1bERmMGRXLUE/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *