Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 31.05.2010


Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της δυνατότητας καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων


Με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 84 του νόμου 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» έχει δοθεί το δικαίωμα για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με έκπτωση 80% επί των προστίμων και προσαυξήσεων και για την υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα έως το 2009 χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Η προθεσμία καταβολής λήγει σήμερα, 31 Μαΐου 2010.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμώντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας και τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, των συλλόγων και των υπηρεσιών, παρατείνει την προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων αυτών, τη δυνατότητα καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010. Σχετική ρύθμιση θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονομικών τις προσεχείς μέρες.

©2010 Υπουργείο Οικονομικών

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ(ΑΡΘ.84 Ν.3842/2010)

Με την Πολ 1070/26-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα ¨ «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την ΠΟΛ 1044/22-4-2010", δίδονται νέες οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων μέχρι 31-5-2010.
Ειδικότερα,

Ορίζεται, ότι οι ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή για αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με τις οποίες δηλώνεται ζημία.
Επειδή όμως, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι μπορούν να υποβάλλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, συνάγεται, ότι στην ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται ή μηδενίζεται η αρχικά δηλωθείσα ζημία, καθώς και όταν η αρχικά δηλωθείσα ζημία μετατρέπεται σε κέρδη.

Αντίθετα, δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με τις οποίες δηλώνεται ζημία επιπλέον της αρχικής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1070.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1070_16_05_2010.pdf

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛ.1055/2003 ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘ. ΦΟΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Πολ 1069/25-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα ¨ Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003.¨ δίδονται διευκρινίσεις  για την εφαρμογή της Πολ 1055/2003.
Ειδικότερα,

Ορίζεται ότι στις υποθέσεις οι οποίες κατά την 21-4-2003 εκκρεμούν προς έλεγχο και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία ,πριν τη διενέργεια ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για  την υπαγωγή του ή μη στη ρύθμιση της ΠΟΛ 1055. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, που έχει εκκρεμή υπόθεση, να αποφασίζει με ρητή  δήλωσή του, αν θέλει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης ή στα ισχύοντα  κατά το χρόνο φορολογίας του, δεδομένου ότι κατά το χρόνο φορολογίας δεν είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη απόφαση (ΠΟΛ 1055/2003).

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών και δεν εκδηλωθεί η επιθυμία του φορολογού
μενου,εγαρμόζεται υποχρεωτικά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1055/2003.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1069.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1069_2010_05_25.pdf

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ

1.Με τηνΑπόφαση-Πολ 1065/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως",
καθορίζεται από 1/10/2010  η ένταξη στην Β' Κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων  και στην  έκδοση  αποδείξεων λιανικής πώλησης, ο επιτηδευματίας πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.
2.Με την Απόφαση-Πολ 1066/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας»
καθορίζεται από 1/7/2010 η ένταξη στην Β' Κατηγορία τήρησης βιβλίων ,ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης και του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας.
3.Με την Αποφαση-Πολ 1067/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του εκμεταλλευτή περιπτέρου.»
 καθορίζεται από 1/7/2010  η ένταξη στην Β' Κατηγορία τήρησης βιβλίων,ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης και του εκμεταλλευτή περιπτέρου.
4.Με την Απόφαση-Πολ 1068/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Έκδοση στοιχείων πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών» ορίζεται ότι,
-Από 1/7/2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
-Για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από τους συνδρομητές φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εκδίδεται διπλότυπη αθεώρητη απόδειξη είσπραξης συνδρομών

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

1.Με την Πολ1063/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής,"παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3842/2010.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 30/6/2010 παρατείνονται μέχρι 31/12/2010.
Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 30/6/2010, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002 και 2003, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ( σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002 και παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003), υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν. 3212/2003)και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης(για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής).
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 – 17 του ν. 3091/2002).

2.Με την Απόφαση -Πολ 1062/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010," παρατείνεται  η προθεσμία μέχρι  την 30η Νοεμβρίου 2010 (από την 20η Μαΐου) για να υποβάλουν οι  OFFSHORE τη δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων που κατέχουν στην Ελλάδα και να φορολογηθούν με το νέο συντελαστή 15%.(από 3%)

3.Με την Απόφαση-Πολ 1064/18-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων." παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2010 η ηλεκτρονική μέσω διαδικτύου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων απο μισθωτούς ,συνταξιούχους,όσους αποκτούν εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία,ή κοινοπραξία ,κοινωνία, εφημεριδοπώλες, πράκτορες, ασφαλειομεσίτες κ.λ.π (ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ)

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Ν.3842/2010 )

Με την Απόφαση- Πολ 1059/14-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  "Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο «δήλωσης –εξουσιοδότησης», της διαδικασίας επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο σε περίπτωση  τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010, " ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3842/2010.

Ειδικότερα,
Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν κεφάλαια στο Εξωτερικό μπορούν μέχρι 15/10/2010 να τα μεταφέρουν σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, εξαντλώντας τη φορολογική τους υποχρέωση (χωρίς πόθεν έσχες ) με την καταβολή φόρου 5% επί του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, υπό την προυπόθεση όμως ότι η κατάθεση θα είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Αν τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή οφείλεται φόρος 8% πάνω σε αυτά.

Επισημαίνεται οτι εαν τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, αμοιβαία κεφάλαια, ή διατεθούν  για την αγορά  ή ανέγερση ακινήτουκ.λ.π επιστρέφεται το 50% του φόρου που έχεικαταβληθεί (άτοκα).

Σημειώνεται ότι με την Απόφαση-Πολ 1058/14-5-2010 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των
Δηλώσεων απόδοσης των φόρων 5% ή 8%.
Η Δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων (για την απόδοση του 5%), ή εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου (για την απόδοση του 8%  από τον ίδιο τον υπόχρεο.)
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση -Πολ 1059.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1059_14_05_2010.pdf

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ. Ε ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡ. ΚΛΙΜΑΚΑ

Με την Πολ 1060/14-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους  κατά ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3842/2010 ,"δίδονται οδηγίες σχετικά με την νέα παρακράτηση.
Ειδικότερα,
Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1η Μαΐου 2010, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ και την  νέα φορολογική κλίμακα.

Ο ι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που έχουν ήδη διενεργήσει εκκαθάριση μισθοδοσίας  προσδιορίζοντας τον παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Μάϊο του 2010 με  βάση τη φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων 2010 που αναφέρεται στην2191/ΠΟΛ.1151/Α0012/11.12.2009 εγκύκλιο (κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως ίσχυσε μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις του ν.3522/2006 και του ν.3697/2008) θα πρέπει στον παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Ιούνιο του 2010 που προσδιορίζεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα του ν.3842/2010  να συμψηφίσουν μόνο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ παρακρατουμένωνΦΜΥ για το μήνα Μάϊο του 2010 (και όχι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,Μάρτιο, Απρίλιο του 2010) που προσδιορίζονται με βάση τις προαναφερθείσες φορολογικές κλίμακες.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που έχουν διενεργήσει εκκαθάριση μισθοδοσίας προσδιορίζοντας τον
παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Απρίλιο του 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα του ν.3842/2010 δεν θα εφαρμόσουν ανάλογους συμψηφισμούς για τους προηγούμενους του Απριλίου μήνες του 2010 και θα εξακολουθήσουν να προσδιορίζουν τον παρακρατούμενο ΦΜΥ μέχρι τέλος του 2010 με βάση την ανωτέρω νέα φορολογική κλίμακα του ν.3842/2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1060.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1060_14_05_2010.pdf

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤοΥΠΟΙΑΝ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι 25/5/2010 το σχέδιο Νόμου για το νέο αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος θά αντικαταστήσει τον Ν. 3299/04.
Ειδικότερα,

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις

 1. Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μίας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν
  1. κατά πόσο η συγκεκριμένη επένδυση καταλήγει στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην παροχή μίας υπηρεσίας που είναι ανταγωνιστική, ποιοτική και συνεισφέρει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας
  2. κατά πόσο ενσωματώνει πράσινες δράσεις που συνιστούν και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και
  3. κατά πόσο συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη
  4. Τα κριτήρια αυτά είναι ενιαία ανεξαρτήτως αν αφορούν στο μεταποιητικό τομέα ή την παροχή υπηρεσιών
 2. Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές οι οποίες ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο, είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται μία βασική αδυναμία του προηγούμενου νόμου ο οποίος περιλάμβανε πλήθος ρυθμίσεων ως προς το είδος και εύρος των δραστηριοτήτων που ενισχύονται.
 3. Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις.                    Δείτε περισσότερα 
 4. http://www.opengov.gr/ypoian/?option=anaptyxiakos_nomos

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την Πολ 1050/30-4-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Οδηγίες για την είσπραξη χρεών πτωχών οφειλετών", ζητείται από όλες τις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα ( Π.Ε.Κ-Δ.Ε.Κ )  η  άμεση ενεργοποίηση   ολων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατάσχεση κινητών και ακινήτων) σε βάρος των συνυπόχρεων προσώπων πτωχών οφειλετών  του  Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι ο Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει την ανάκληση και επιζήμιων πράξεων εκτός της ύποπτης περιόδου, εφόσον διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία πριν από την κήρυξη της πτώχευσης και έγιναν με δόλο του οφειλέτη να ζημιώσει τους πιστωτές του ή να ωφελήσει ορισμένους σε βάρος άλλων και ο τρίτος αντισυμβαλλόμενος γνώριζε κατά το χρόνο διενέργειας της πράξης το δόλο του οφειλέτη (βλ. άρθρο 44).
κ.λ.π.........
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1050.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1050_30_04_2010.pdf

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την  Πολ 1055/12-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν 3842/2010 σχετικά με θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,'' παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των αρθρων 65,67 και 68.
Ειδικότερα,

-Καταργείται το αναγκαστικό μέτρο της προσωπικής κράτησης πρός είσπραξη Δημοσίων εσόδων.
-Αρμόδια όργανα χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής
α) ο προϊστάμενος της Δ.O.Y. ή του Τελωνείου, για βασική βεβαιωμένη
οφειλή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,
β) επιτροπή, που συγκροτείται από τον προϊστάμενο της Δ.O.Y. ή του Τελωνείου, ως πρόεδρο και μέλη το νόμιμο αναπληρωτή του και τον προϊστάμενο του δικαστικού τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασική βεβαιωμένη οφειλή
που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, και μέχρι τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ.
γ) O Yπουργός Oικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 για βασική βεβαιωμένη οφειλή, που υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ
κ.λ.π............
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1055/2010
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1055_2010_05_12.pdf

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Με την Πολ 1052/7-5-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διασύνδεση των Δημόσιων Οικονομιών Υπηρεσιών με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας." προβλέπεται η διασταύρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα φορολογικά Κίνητρα.
Ειδικότερα,
-Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 10 του ν. 3816/2010
(ΦΕΚ Α’ 6), η έναρξη δαπανών για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, ήταν δυνατή έως και την
29η Ιανουαρίου 2010.


-Επισημαίνεται, ότι οι επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 που άρχισαν να
πραγματοποιούνται μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2010 και δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα  εξακολουθούν να υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, εκτύπωση της  Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1052http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1052_2010_05_07.pdf

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν .3842/2010

Με την Πολ 1054/10-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων", αναφέρονται ορισμένες  μεταβολές  που επέρχονται στη φορολογία  εισοδήματος οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή.
-Οι  Αποζημιώσεις απόλυσης που καταβάλλονται από 23.4.2010 και μετά υπολογίζεται με βάση την Νέα Κλίμακα.
-Αυξήθηκε από 24.4.2010 σε 40% (από 25%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στούς τόκους που καταβάλλουν οι ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που ειναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών.

-Από 23.4.2010 και μετά οι τόκοι από καταθέσεις και ομολογιακά δάνεια που αποκτούν νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν περιλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα που διατηρούν την απαλλαγή τους υπόκεινται σε φορολογία και επομένως οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο 10% στούς τόκους αυτούς.

α μερίσματα των οποίων η διανομή εγκρίνεται μέσα στο τρέχον έτος εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου με συντελεστή 10%.

-Για τις προσφυγές που ασκούνται από 23.4.2010 βεβαιώνεται ποσοστό 25%(από 10%) του αμφισβητούμενου  φόρου, πρόσθετου κ.λ.π ανεξάρτητα από το οικ. έτος που αναφέρεται η προσφυγή.    κ.λ.π............
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1054http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1054_2010_05_10.pdf

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ(ΑΡ.2 Ν3808/2009)

Με την Πολ 1053/10-5-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα"Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων,"   δίδονται επεξηγήσεις και λύσεις σε προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί  (όπως αρνητικές λογιστικές διαφορές  σε κωδικό  διαφορετικό του 462 κ.λ.π)   κατά την επιβολή της.

Προβλέπεται η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις πρός την αρμόδια  Δ.Ο.Υ με την οποία να ζητήσουν νέα εκκαθάριση της εισφοράς,χωρίς την υποβολή κυρώσεων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1053.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1053_2010_05_10.pdf

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Επειδή τελευταία ο INTERNET EXPLORER 8 της MICROSOFT παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα να μήν εμφανίζεται ολόκληρη η σελίδα του blog (αλλά και όλων των Blogs), μπορείτε να επισκέπτεστε την σελίδα, χωρίς προβλήματα από τον  BROWSER MOZILLA FIREFOX.
Ευχαριστώ πολύ.
Θ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010
Κατόπιν εντολής της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκας Τ. Κατσέλη, η Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ΥΠΟΙΑΝ απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 3 Μαΐου 2010 προς 40 εταιρείες –μέλη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πολυεθνικών και ελληνικών, δίνοντας τους προθεσμία 30 ημερών ώστε να υποβάλλουν και να τεκμηριώσουν με στοιχεία τις τιμές μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.
Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ζήτησε από τις εν λόγω εταιρείες, να υποβάλουν αναλυτικούς φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών, στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους στις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), καθότι σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται από το νόμο τόσο η επιβολή χρηματικών προστίμων, όσο και ποινικών κυρώσεων.
Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν υψηλό τζίρο και  δραστηριοποιούνται σε κλάδους των τροφίμων, της μαζικής κατανάλωσης, των φαρμακευτικών προϊόντων και του λιανεμπορίου. Οι εταιρείες καλούνται να υποβάλουν το «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» σε περιπτώσεις, όπου η μητρική εταιρεία είναι ελληνική και τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», όταν η μητρική εταιρεία είναι αλλοδαπή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκινά ο έλεγχος συμμόρφωσης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920) βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή με την υποχρέωση εφαρμογής στις μεταξύ τους συναλλαγές, όρων ταυτόσημων ή όμοιων με αυτούς που θα εφαρμόζονταν για τις ίδιες ή παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων (αρχή των ίσων αποστάσεων).
www.ypoian.gr

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν.3845/6-5-2010 ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 65Α) την ίδια ημέρα που ψηφίστηκε ο Ν. 3845/6-5-2010, με θέμα
"Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, από τα Κράτη-Μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο."
Δείτε το Νόμο 3845/2010http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/n3845_mhxanismos.pdf

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Ψηφίστηκε  χθές  από την Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο, " Μέτρα για την εφαρμογή του  Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κράτη -Μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο."
Από τα πρακτικά της ολομέλειας της Βουλής ,Σύνοδος PIE' της 6/5/2010:

Συνεπώς το νομοσχέδιο του  Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής............

Δείτε ολόκληρο το ψηφισθέν Νομοσχέδιο.
http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/1436/M-DNTAMEIO-PAP.qxp.pdf 

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ(ΑΡΘΡ.26 § 4 Ν.3728/2008)

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις  μέχρι 14/5/2010 (η 15η είναι φέτος  Σάββατο) της Κατάστασης των Ενδοομιλικών Συναλλαγών και για την χρήση 2009, πρός  το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 §4 του ν. 3728/2008 η εν λόγω κατάσταση υποβάλλεται εντός τεσσάρων (4 ) μηνών και δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την λήξη της διαχειριστικής  τους  χρήσης.

Με την § 8 της  Α2-2233/7-5-2009  ερμηνευτικής εγκυκλίου,διευκρινίστηκε ότι οι υπόχρεες εταιρείες θά πρέπει να περιλαμβάνουν στίς υποβαλλόμενες καταστάσεις, κάθε μία από τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, ανα αντισυμβαλλόμενο και κατηγορία συναλλαγής ,ενώ το όριο των 200.000,00 ευρώ ετησίως, ισχύει μόνο για την ύποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Σε περίπτωση που δέν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα προβλέπεται  αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών.

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000,00

Κατατέθηκε σήμερα στήν Βουλή, το σχέδιο νόμου με θέμα "  Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού  Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας απο τα Κράτη Μέλη της Ζώνης του ευρω και το Διεθνές  Νομισματικό Ταμείο."
Σημειώνεται οτι  στο σχέδιο νόμου αυτό ενσωματώνεται στο άρθρο Τέταρτο και  το χθεσινό σχέδιο νόμου για την αύξηση του Φ.Π.Α και των ειδικών φόρων Κατανάλωσης κλπ.
Ειδικότερα:
1. Με το Άρθρο Πέμπτο επιβάλλεται  Εκτακτη Εισφορά κοινωνικής ευθύνης,στα κέρδη των επιχειρήσεων,  εφόσον  υπερβαίνουν τις 100.000,00 ευρώ., ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή.
Υπολογίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα της διαχειριστικής χρήσης του 2009.
                            μέχρι                 300.000,00  με συντελεστή        4%
από  300.001,00      εως             1000.000,00   "           "                6%
  "   1000.001,00       "               5000.000,00   "           "                 8%
  "   5000.001,00   και άνω                                 "         "               10%
Για τίς επιχειρήσεις που τηρούν  Δ.Λ.Π  επιβάλλεται στα μεγαλύτερα κέρδη(εφόσον τα κέρδη Δ.Λ.Π ειναι μεγαλύτερα  από το συνολικό καθαρό εισόδημα.)
Καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις .Αν καταβληθεί εφάπαξ χορηγείται έκπτωση 2%.
Σημειώνεται ότι η εισφορά  δέν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
2. Επίσης επιβάλλεται ειδικός φόρος 20% στίς διαφημίσεις που προβάλλονται από την Τηλεόραση, από 1/7/2010.
Ο φόρος βαρύνει άμεσα κατά περίπτωση τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή το διαφημιστή που μεσολαβεί.
Τον ειδικό αυτό φόρο εισπράττουν τα Τηλεοπτικά  Μέσα ενημέρωσης και τον αποδίδουν μέχρι την  20 ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα του προηγούμενου μήνα.
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο Νόμου.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/nomosxedia/Documents/2010_05_04_SxedioNomou.pdf

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το Νέο σχέδιο Νόμου, με θέμα «Αύξηση Φ.Π.Α και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης». Με το νέο σχέδιο νόμου αυξάνονται εκ νέου οι συντελεστές Φ.Π.Α και ειδικοί Φόροι κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά, καθώς και ο φόρος πολυτελείας, κ.λ.π.

Ειδικότερα:

        Αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.ΠΑ.) από το 21% που ισχύει στο 23%. Επίσης, αυξάνεται ο μειωμένος συντελεστής που ισχύει για αγαθά και τις υπηρεσίες του παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. από το 10% στο 11%.
        Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων και των προϊόντων που εξομοιώνονται με αυτά ως ακολούθως:
·   Ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. επί της πλέον ζητούμενης τιμής αυξάνεται σε 67% (από 65%), με ελάχιστο φόρο είσπραξης τα 80,40 (από 78,00 ) ΕΥΡΩ ανά χίλια (1.000) τσιγάρα.
·   Το ποσό του πάγιου φόρου (Ε.Φ.Κ.) είναι ίσο προς 10% (από 7,5%) της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (άθροισμα Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.) που επιβάλλονται στην πλέον ζητούμενη τιμή πώλησης των τσιγάρων.
·   Ο συντελεστής του αναλογικού φόρου μειώνεται σε 58,43 % (από 58,823%)
        Αυξάνονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. των λοιπών βιομηχανοποιημένων καπνών ως εξής:
·   Στα πούρα ή σιγαρίλλος στο 34% (από 32%) επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης τους.
·   Στον λεπτοκομμένο καπνό στο 69% (από 67%) επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης τους.
        Οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και αυτής που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά, αυξάνονται από 1.884 και 942 ΕΥΡΩ που είναι σήμερα σε 2.450 και 1.225 ΕΥΡΩ αντίστοιχα, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
        Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. της μπύρας, καθώς και αυτής που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία από 1,96 και 0,98 ΕΥΡΩ, σε 2,60 και 1,30 ΕΥΡΩ αντίστοιχα, ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.
        Αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), στο φωτιστικό πετρέλαιο και στο βιοντήζελ, που προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση (με εξαίρεση το DIESEL και το φωτιστικό πετρέλαιο που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, κατά τη χειμερινή περίοδο).
        Αυξάνεται ο φόρος πολυτελείας, που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 στα επιβατικά αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα τύπου Jeep των οριζόμενων δασμολογικών κλάσεων, καθώς και στα μεταχειρισμένα όμοια αυτοκίνητα. Ο ανωτέρω φόρος υπολογίζεται πλέον επί της τιμής χονδρικής πώλησης ως εξής:
Καινούργια αυτοκίνητα
i) από 15.000 - 20.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 10%
ii) άνω των 20.000 - 28.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 30%
iii) άνω των 28.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 40%.

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
i) από 11.000 - 14.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 10%
ii) άνω των 14.000 - 19.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 30%
iii) άνω των 19.000 ΕΥΡΩ ποσοστό 40%.

Σύμφωνα με το άρθρο Δεύτερο η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α ισχύει από την 1η Ιουλίου 2010 με εξαίρεση τα αγαθά της § 2 (καπνικά) που ισχύει από την 3η Μαΐου 2010.

Οι §§ 2 έως και 7 του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010.

Δείτε ολόκληρο το νέο σχέδιο νόμου.http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/Fototypies/1434/fpa.pdf

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν σήμερα απο τον Υπουργό Οικονομικών κ.  Γ .Παπακωνσταντίνου και νέα σκληρά μέτρα λιτότητας για την ενεργοποίηση του πακέτου στήριξης των 110 εκ.ευρώ,από Ε.Ε  και ΔΝΤ.
A) Απο την πλευρά των εσόδων ειναι τα παρακάτω:

1.Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 21% στο 23% και από 10% σε 11% και από το 5% σε 5.5%.
2.Αύξηση των ειδικών φόρων κατά 10% σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά.
3· Φορολόγηση των αυθαίρετων και τέλος διατήρησης ημιυπαίθριων χώρων
Αύξηση στους φόρους πολυτελείας
5· Λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων
Φόροι στα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια
7·Άδειες για τεχνικά και τυχερά παιχνίδια
8· Ειδικός φόρος στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ
10· Πράσινα τέλη
11· Αύξηση αντικειμενικών αξιών
12· Φορολόγηση αποδοχών σε είδος
B) Για  την μείωση των δαπανών είναι:
Στην οριζόντια εφαρμογή δώρων και επιδομάτων  σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα δίνεται πλέον:
250 ΕΥΡΩ δώρο Πάσχα
250 ΕΥΡΩ επίδομα αδείας
500 ΕΥΡΩ δώρο Χριστουγέννων
για τους εργαζόμενους, που λαμβάνουν μικτές αποδοχές - μαζί με επιδόματα - κάτω των 3.000 ΕΥΡΩ.
Επιπλέον, τα επιδόματά τους θα μειωθούν κατά επιπλέον 8%.
Επίσης,
Ο 13ος και 14ος μισθός καταργείται και για τους συνταξιούχους, που λαμβάνουν πάνω από 2.500 ΕΥΡΩ το μήνα. Για τους υπόλοιπους, θα καταβάλλεται το ίδιο ποσό, ανεξαρτήτως από το ύψος των αποδοχών, ως εξής:
400 ΕΥΡΩ τα Χριστούγεννα,
200 ΕΥΡΩ το Πάσχα και
200 ΕΥΡΩ το καλοκαίρι. 

κλπ......
* Διασώζεται ο Ιδιωτικός  Τομέας.
Δείτε ολόκληρα τα νέα μέτρα.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/press_office/DeltiaTypou/Documents/20100502_EU_IMF_support_framework_memo-2.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *