Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018 -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ(ΑΡΘΡΑ 92, 93 ΚΑΙ 109) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4583/2018(ΦΕΚ Α΄212)

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
 Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 92 , 93 και 109 του νόμου 4583/2018 (Α'212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», για ενημέρωση και εφαρμογή και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΜΕΧΡΙ 30/6/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογράφηκε σήμερα υπουργική απόφαση από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία προβλέπει την παράταση ισχύος του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις προσφυγικές ροές (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος) μέχρι την 30.6.2019.
Η απόφαση έρχεται σε εκτέλεση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 21.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα ,
Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 των Ε.Λ.Π. από τα λογιστικά αρχεία

ΜΕΧΡΙ 11/1/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει προς διευκόλυνση των πολιτών ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11.1.2019 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΑΔΕ 
Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή πατήστε Εδώ.

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

AΑΔΕ Δ.Τ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους καθώς και της προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων ΤAΧΙS - ΤΑΧΙSnet στη νέα οικονομική ταξινόμηση εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, ανακοινώνονται τα παρακάτω:
-      Η εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. 2014 έως και 2018 θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2018 ώρα 23:00 (ενδεικτική ημερομηνία ανοίγματος 07/01/2019).

ΠΟΛ.1236/2018-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την  Πολ.1236/27.12.2018 του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5864/28.12.2018 τεύχος Β)' με θέμα "Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού."ορίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
 Άρθρο 1-Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανση
    1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας.

ΠΟΛ.1242/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΤΟΥ Ν.4582/2018

Με την Πολ.1242/28.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄208) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4582/2018 ( ΦΕΚ Α΄ 208) με τις οποίες αποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 τουν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών).

ΠΟΛ.1241/2018- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4583/2018

Με την Πολ.1241/28.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212), αναφορικά με τροποποιήσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), καθώς και των άρθρων 11, 34, 67 και 72 του ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).
 Ι. Άρθρο 54 ν. 4583/2018

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2190/1920 ΣΤΟΝ Ν.4548/2018

Με την Αριθ. Πρωτ.: 141372/28.12.2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κ.λ.π.με θέμα "Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ κατά την μετάβαση από το ν. 2190/1920 στο ν. 4548/2018""  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών, μετά την ψήφιση του ν.4548/2018 και την κατάργηση πολλών διατάξεων του ν.2190/1920, επιφέρει σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το εύρος των αρμοδιοτήτων τόσο των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας όσο των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.). Ως εκ τούτου πρέπει να διευκρινιστούν θέματα που θα προκύψουν κατά το μεταβατικό στάδιο και αφορούν πράξεις, στοιχεία και διαδικασίες που εκκινούν μέχρι την 31/12/2018, αλλά θα περατωθούν μετά την 01/01/2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4548/2018.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ)Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28-12-2018
 Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την καταβολή, από την 1/1/2019, ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) σε εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017.
Η υπουργική απόφαση - η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ - βάζει τέλος στην πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέποντας διαδικασία απογραφής και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

ΠΟΛ.1238/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Φ.Σ.Κ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Σ.Τ.Ε.1774/2018

Με την Πολ.1238/21.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων - Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018.          "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Με την υπ΄ αριθ. 3015/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, ο εισφέρων περιουσιακά στοιχεία δεν αποκτά κατά την στιγμή της καταβολής, δικαιώματα ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι (δικαιώματα στα κέρδη, δικαιώματα ψήφου, κλπ) και επομένως δεν πληρούνται, κατά την στιγμή της καταβολής, οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1676/1986 για την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

AΑΔΕ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ


                                     Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Στην αλλαγή, από την 1η Ιανουαρίου του 2019, του τρόπου ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης των αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών, που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προχωρά η ΑΑΔΕ, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή.
Ειδικότερα, καταργείται το πρόθεμα ΠΟΛ (από το «ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ»), που τίθεται ως σήμερα αδιακρίτως πριν από τον αριθμό πρωτοκόλλου των αποφάσεων και εγκυκλίων και δημιουργεί, ως εκ τούτου, σύγχυση τόσο στους φορολογούμενους, όσο και στους υπαλλήλους της Αρχής ως προς το είδος και το σκοπό του εγγράφου.

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1217/2018-ΜΕΧΡΙ 31/3 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την Πολ. 1217/29.11.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων " για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
     Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
      1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
    «α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

Ν.4587/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν.4548/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

    Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 218  24.12.2018 ο  Ν.4587/2018 του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής." τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 λίγο πριν την έναρξη της εφαρμογής του.
 Κατεβάστε τον ν.4587/2018 Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.3032/2018-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΔΔΗΕ

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 3032 ΕΞ 11.12.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταικό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 947 του Αστικού Κώδικα, «πράγματα λογίζονται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα, εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισμένο χώρο» Υπό την ίδια έννοια εκλαμβάνεται και στον Ποινικό Κώδικα επισύροντας μάλιστα και ποινές σε περίπτωση κλοπής (Ηλεκτρισμός, ΠΚ παρ. 2, άρθρο 372). Ομοίως και η Πολ. 1003/2014 (παρ. 11.2.6), η οποία, μεταξύ άλλων, ερμήνευσε και τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 15 (Παραστατικά πωλήσεων) του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), αναφέρεται στον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου,

ΣΛΟΤ: Α.Π.2929/2018-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 2929 ΕΞ 11.12.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Διαγραφή Παγίου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Η παύση καταχώρισης ενός παγίου ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ).
Ένα πάγιο στοιχείο παύει να εμφανίζεται στον ισολογισμό, όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται (δηλαδή πωλείται, δωρίζεται ή αυτοπαραδίδεται), ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την χρήση ή την διάθεσή του. Αν το πάγιο που αναφέρετε στο ερώτημά σας εξακολουθεί να βρίσκεται καταχωρισμένο στα λογιστικά αρχεία της οντότητας, με την λογιστική του αξία, ενώ δεν υφίσταται, εν τοις πράγμασι, στις εγκαταστάσεις της, θα πρέπει να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, με την ανάλογη περιγραφή της απώλειάς του (καταστροφή, κλοπή κ.λπ.).

ΣΛΟΤ: Α.Π.2706/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 2706 ΕΞ 11.12.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστική αντιμετώπιση διαγραφής υποχρεώσεων Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού ακινήτου μετόχου της  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Συνεπώς, η απάλειψη της δανειακής υποχρέωσης της ανώνυμης εταιρείας, οφείλεται σε κατάσχεση της περιουσίας τρίτου και όχι σε μείωση των ενεργητικών της στοιχείων.
 Το ληφθέν δάνειο της ανώνυμης εταιρείας, από τραπεζικό ίδρυμα, με εξασφάλιση την προσημείωση ακινήτων τρίτου, χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση αυτής (άρθρο 23 Ν 4308/2014), οπότε καταχωρίζεται στα βιβλία, βάσει του αρχικώς οφειλόμενου ποσού του. Μεταγενέστερα της ως άνω αρχικής καταχώρισης, το τραπεζικό δάνειο θα αποτιμάται (επιμέτρηση) στο τρέχον, κάθε φορά, οφειλόμενο υπόλοιπό του.

ΠΟΛ.1235/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν.4577/2018(ΦΕΚ Α' 199)


Με την Πολ.1235/ 20.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
          Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 31 του ν.3986/2011 αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 καταργείται, για λόγους νομοτεχνικούς, η περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, καθώς οι εν λόγω Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εξαιρούνται γενικώς από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου.

ΠΟΛ.1234/2018-ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την Πολ.1234/14.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
         Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της Eπικρατείας (ΣΤΕ) 2105/2018, η οποία έκρινε επί ζητήματος μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, και προς ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, και για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018

TΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

H ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/) ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 Ημέρες αργίας λόγω εορτών
Η 25η και η 26η Δεκεμβρίου είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (αρθ. 4 ΒΔ 748/1966 και άρθρο 42 Ν. 4554/2018).
Η 1η Ιανουαρίου και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) δεν ανήκουν στις υποχρεωτικές αργίες από το νόμο, ωστόσο χορηγούνται είτε βάσει ειδικών ρυθμίσεων σε ΣΣΕ, Κανονισμούς εργασίας κλπ, είτε κατ’ έθιμο, είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ 5 ΝΗΣΙΑ

Την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά που έχουν δεχθεί αυξημένες προσφυγικές ροές, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Βίτσας, στο πλαίσιο της ψήφισης απόψε από την Ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ο κ. Βίτσας, ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κατατεθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά που υφίστανται το βάρος της προσφυγικής κρίσης.
Το μέτρο, αφορά τις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο.
πηγή. newmoney.gr

ΠΟΛ.1232/2018-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)


Με την Πολ.1232/20.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
          Λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας κοινοποιούμε διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής (άρθρο 23 του ν.3427/2005) ενημερωμένη μέχρι και το ν.4474/2017.

ΠΟΛ.1231/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)


 Με την Πολ.1231/20.12.201της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα "Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)"
  Ειδικότερα
 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018))
Κατεβάστε την κωδικοποίηση  Eδώ.

NEA ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ανακοίνωση
Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186/2018).
Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν.4548/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ


 Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στο  Σ/Ν του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής." τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 λίγο πριν την έναρξη της εφαρμογής του.
Ειδικότερα,
1. Με την παρ. 1 αποσαφηνίζεται η αρμοδιότητα τήρησης του ΓΕΜΗ των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών από τη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει σήμερα με το ΠΔ 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). Συγκεκριμένα, καθίσταται σαφές ότι τηρείται το μητρώο υποκαταστημάτων αλλοδαπών ασφαλιστικών και

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

 Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στο  Σ/Ν του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής." παρατείνεται για ένα έτος ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων
Ειδικότερα,
α. Μειώνονται τα ποσοτικά όρια, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.4469/2017, σχετικά με τη μη συμμετοχή πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη μη δέσμευση τους από την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ 2018-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.4172/2013


 Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ 18.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
  Για την έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αυτές μπορούν να αποδεικνύονται, μεταξύ άλλων, με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 στοιχεία, ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ή διαφύλαξης (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) αυτών, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε..
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ .2018  Eδώ.

ΠΟΛ.1225/2018-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ


Με  την  Πολ.1225/12.12.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  5726/19.12.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  "ορίζονται   τα  ακόλουθα.      Ειδικότερα,

ΣΛΟΤ: Α.Π.2602/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 2602 ΕΞ 11.12.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα"Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προιόντος " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 Σε σχέση με το ερώτημα σας , στον Ν. 4308 (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: «Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση στη συνήθη εμπορική δραστηριότητα της οντότητας (εμπορεύματα ή προϊόντα) ή βρίσκονται υπό επεξεργασία για τη μετατροπή τους σε προϊόντα. Περιλαμβάνουν επίσης τα πάσης φύσεως υλικά που προορίζονται να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία, για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1228/2018-ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ.1228/14.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201), με τις οποίες μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.

ΠΟΛ.1227/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την Πολ. 1227/14.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα"Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης "
 διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
-  Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι αναφορικά με την έκπτωση των εισφορών υπέρ Τ.Ε.Α. που καταβάλλονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, κρίσιμη είναι η ιδιότητα με βάση την οποία αυτό συμμετέχει στο εν λόγω ταμείο. Συνεπώς:

Ν.4583/2018-Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  212/18.12.2018 τεύχος Α' ο Ν.4583/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα,
Με τον Νόμο αυτό,α) δεν μειώνονται οι συντάξεις, β) αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος ήτοι μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας, γ) καταργείται από 1.1.2019 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

ΠΟΛ.1229/2018-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Με την Πολ.1229/14.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Συμπληρωματικός πίνακας περιοχών εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
        Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1212/2018 εγκυκλίου μας (ΑΔΑ 671Ο46ΜΠ3Ζ-Μ2Χ) με την οποία κοινοποιήθηκε πίνακας των περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019,

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *