Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ. 1119/2016-ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ

Mε την Πολ.1119/2.8.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 κωδ. ΦΠΑ, για αγορά ακινήτου από πρεσβεία" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 157/2016 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι η αγορά ακινήτου, εκ μέρους άλλης Χώρας, για να στεγάσει γραφεία της Πρεσβείας της, πρέπει να τύχει απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, λαμβανομένης υπόψη και της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας εκ μέρους της Χώρας αυτής. 
                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΜΕΧΡΙ 7/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.
Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές καταστάσεις, ότι για το έτος 2015 μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί 1.070.000 δηλώσεις, και ότι ο αριθμός υποβληθεισών καταστάσεων την εβδομάδα που διανύουμε ανέρχεται σε κατά μέσο όρο 74.000/ημέρα, το συγκεκριμένο διάστημα κρίνεται επαρκές, ώστε να υποβληθούν και οι εναπομείνασες καταστάσεις.


Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1143/2016-ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΚΑΙ ΕΔΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με την Πολ.1143/21.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4410/2016 (141 Α΄) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με το άρθρο 46 του Ν. 4410/2016 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011 και επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.
Συγκεκριμένα όπου στις παραπάνω διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».
Κατά συνέπεια, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα......Δείτε ολόκληρη την Πολ.1143/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2xzRUFQRmhVdTg/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1140/2016-ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Με την Πολ.1140/14.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3086/28.9.2016 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015(ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις διατάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/ 2001 (ΦΕΚ 265/Α), εκτός εάν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 2960/2001.»  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1140/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDV6aVVrN0pJQnc/view?usp=sharing

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ " ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» με την οποία η διάταξη  «1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με τη φράση 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017».
 Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται για 15 ημέρες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015), ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής (www.pothen.gr), να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία που προβλέπει ο ν. 4389/2016 και να τεθεί η εν λόγω εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία για το σύνολο των υπόχρεων.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ 15 ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΙΚ: Κατάργηση φοροαπαλλαγών, αυτόματες κατασχέσεις και νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
Σε περαιτέρω απλοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα ΦΠΑ και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων έχει δεσμευτεί να προχωρήσει η κυβέρνηση με το συμπληρωματικό Μνημόνιο ΙΙΙ το οποίο υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταργήσει εκατοντάδες φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων, να τροποποιήσει διατάξεις που προβλέπουν φορολογικά κίνητρα, αλλά και να εξαλείψει περιττές διαδικασίες υποβολής δηλώσεων.....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1151786/pro-ton-pulon-15-nees-forologikes-parembaseis 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Η  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  εξέδωσε " Συνοπτικό Εγχερίδιο με χρήσιμες πληρωφορίες για Φορολογικά και τελωνειακά Θέματα."  Σεπτέμβριος 2016.

 Δείτε το Συνοπτικό Εγχειρίδιο.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWUkwbl8yMmsyQ3c/view?usp=sharing

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΑ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ

 Κορυφαίος αξιωματούχος ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά του φορολογικού βάρους σε πιο πρόσφατα αυτοκίνητα, μεγάλης αξίας, τα οποία ωστόσο δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
 Στη σύσταση διυπουργικής επιτροπής η οποία μελετά το θέμα των τελών κυκλοφορίας του 2017, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο είσπραξης του 1,1 δισ. Ευρώ, όσα δηλαδή είχε εισπράξει και τ0 2016.
Κορυφαίος αξιωματούχος ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την επιστροφή των πινακίδων που μπορεί να αφορούν και μείωση των τελών για παλιά οχήματα μεγάλου κυβισμού.
Έδωσε ως παράδειγμα όχημα του 1995, 4.000 κυβικών εκατοστών, με εμπορική αξία 500 ευρώ και τέλη κυκλοφορίας ύψους 1000 ευρώ, κάνοντας λόγο για "παραλογισμό".
Μέχρι σήμερα, 600.000 – 700.000 οχήματα έχουν καταθέσει πινακίδες και πολλά από αυτά παραμένουν από 5 έως 7 χρόνια σε ακινησία.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά του φορολογικού βάρους σε πιο πρόσφατα αυτοκίνητα, μεγάλης αξίας, τα οποία ωστόσο δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Στο θέμα των τελών με τον μήνα, το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι θα εξετάσει ανεξάρτητα από το θέμα των τελών κυκλοφορίας, καθώς το υπουργείο θα περιμένει να δει πρώτα την πορεία των εσόδων και αν επιτυγχάνονται οι στόχοι.
Πάντως το μέτρο θεωρείται καλό καθώς βοήθησε κυρίως τον τουρισμό σε νησιά, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, ακόμα και ομογενείς που επισκέπτονται τη χώρα....
Αναφερόμενος στο θέμα, ο αναπληρωτής υπουργός, Τρύφων Αλεξιάδης, είπε άτι σύντομα θα ανακοινωθεί η απόφαση για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2017, "τα οποία θα είναι πιο δίκαια και πιο αναλογικά από αυτά του 2016".
Πηγή: http://www.skai.gr/,

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Γ.Γ.Π.Σ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΜΥΦ(ΑΠΟ 01/01/2014)

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών - ΜΥΦ (από 01/01/2014)

(Ενημέρωση εφαρμογής ΜΥΦ 22/09/2016):
1. Στην κατηγορία «Δαπάνες» υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων.
2. Στην κατηγορία «Συγκεντρωτικές Εξόδων» επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος «ναι», υπόχρεος «όχι».

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σε περίπτωση υποβολής από 21/01/2016 έως 22/02/2016, τροποποιητικής κατάστασης προμηθευτών για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, δεν λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη «εκπρόθεσμο» που εμφανίζεται στη στήλη «κατάσταση».

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Α.Π.95625/2016-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Με την Α.Π. Αριθμ. Πρωτ. : 95625/19.9.2016 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα "Ορισμός Ελεγκτών Χρήσης 2016 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υπαγωγή σε υποχρεωτικό έλεγχο από ελεγκτές του ν. 4336/2015 είναι αυτά που ορίζει ο νόμος αυτός, σε συνδυασμό με τον νόμο 4308/2014.
 Συνεπώς, οντότητες οι οποίες βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των ετών 2014 και 2015 θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2016.
Δείτε ολόκληρο το Α.Π.96625/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWWpvRkh4M2lyT3M/view?usp=sharing

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1139/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Mε την Πολ.1139/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στις 08.09.2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα
1. Παρατείνονται μέχρι και την 08/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 08/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 08/03/2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1139/2016.

ΠΟΛ.1138/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 Mε την Πολ.1138/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 10.09.2016 στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου, της Τοπικής Κοινότητας Ουρανούπολης και της Τοπικής Κοινότητας Νέων Ρόδων του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής" ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 10.12.2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική Ενότητα Σταγείρων - Ακάνθου, στην Τοπική Κοινότητα Ουρανούπολης και στην Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής, που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 10.12.2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 10.12.2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1138/2016.

ΠΟΛ.1137/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Mε την Πολ.1137/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, στην Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της ΠΕ. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου"ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 07/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, στην Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 07/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07/03/2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1137/2016.

ΠΟΛ.1136/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Mε την Πολ.1136/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα"Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06.09.2016 στον Δήμο Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 07.03.2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Θερμαϊκού της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 07.03.2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07.03.2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1136/2016.

ΠΟΛ.1135/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Mε την Πολ.1135/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.08.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης και Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου" ορίζεται ότι.

Ειδικότερα
1. Παρατείνονται μέχρι και την 30/11/2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης και Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 30/11/2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 30/11/2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1135/2016.

ΠΟΛ.1134/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Mε την Πολ.1134/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα" Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
1. Παρατείνονται μέχρι και την 25/10/2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 25/10/2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 25/10/2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1134/2016.

ΠΟΛ.1133/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Mε την Πολ.1133/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
1. Παρατείνονται μέχρι και την 06/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 06/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 06/03/2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1133/2016.

ΠΟΛ.1132/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Mε την Πολ.1132/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 06, 07 και 08/09/2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 06/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 06/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 06/03/2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1132/2016.

ΠΟΛ.1131/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Mε την Πολ.1131/16.9.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021/21.9.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών στις 10.09.2016 στον Δήμο Θάσου, της Π.Ε. Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
1. Παρατείνονται μέχρι και την 10/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Θάσου, της Π.Ε. Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 10/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 10/03/2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1131/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paDBfYVlvQkZEM1U/view?usp=sharing

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου  "Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων"
O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης,
Θέτει από σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 09:00 π.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γεώργιος Σταθάκης
 Δείτε το σχέδιο Νόμου.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ2ZXVE5IV01lbkE/view?usp=sharing

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1141/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Mε την Πολ.1141/16.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας κατ' άρθ. 12 ΚΦΔ και την Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύουν, λαμβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσμες, άνω των 30€, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) - τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ., κλπ) - για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις. .
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1141/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTHhWdi1xcmhkMGc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1142/2016-ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Mε την Πολ.1142/15.9.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
* Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές
 i. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.), διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των παραπάνω φόρων, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη. 
 Τα ως άνω εγκλήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:
 - με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (περ. α της παρ. 3 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ.) και 
 - με ποινή κάθειρξης, εφόσον, κατά τα ως άνω, το ποσό του φόρου υπερβαίνει, τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ (παρ. 4 του ως άνω άρθρου). 
Περιπτώσεις διαπίστωσης αδικημάτων φοροδιαφυγής που τελέσθηκαν έως 31-12-2013 (σχετ. η με αριθ. 4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου).
 Με την αριθ.4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eisap.gr) μεταξύ άλλων, διατυπώνεται στα πλαίσια μιας επιτρεπτής διασταλτικής ερμηνείας η άποψη ότι και μετά την κατάργηση της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, η ρύθμιση του άρθρου 24 παρ.2 Ν.2523/1997 δεν έχει απενεργοποιηθεί εντελώς, τουλάχιστον επί υποθέσεων αδικημάτων φοροδιαφυγής (άρθρα 17, 18 και 19 του Ν.2523/1997) που έχουν τελεσθεί μέχρι 31-12-2013 και ότι η τελευταία μπορεί να τύχει εφαρμογής στο πεδίο των φορολογικών εγκλημάτων, ακόμα και όταν αυτά διαπιστώνονται ή οριστικοποιούνται μετά την 1-1-2014. 
 Συνεπώς, σε διευκρίνιση των ανωτέρω, κάθε φορά που ο φορολογούμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αρχική απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου που εκδίδεται σε βάρος του με οποιοδήποτε σήμερα προβλεπόμενη διαδικασία, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, σε εφαρμογή της παραπάνω Γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των τιθέμενων σε αυτήν προϋποθέσεων (χρόνος τέλεσης του αδικήματος μέχρι 31-12-2013), θα υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές μόνο στις περιπτώσεις που η οικεία οφειλή δεν καταβληθεί από τον φορολογούμενο μέσα στην προβλεπόμενη από τον Κ.Φ.Δ. προθεσμία.
 Στις συγκεκριμένες ως άνω περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), η μηνυτήρια αναφορά θα υποβάλλεται αμελλητί, αμέσως δηλαδή μετά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και πάντως αμέσως μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας άσκησής της, σε περίπτωση μη άσκησης αυτής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1142/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR2MtT2tybjFWdGc/view?usp=sharing

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1124/2016-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με την Πολ.1124/5.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων" διευκρινίζοντα τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
α) οι υπόχρεοι σε καταβολή τελωνειακής οφειλής κατά τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τελωνείο αίτημα συμψηφισμού των βεβαιωμένων οφειλών τους με τις απαιτήσεις από τη Δ.Ο.Υ. για επιστροφή Φ.Π.Α. και παράλληλα να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Υ. σχετικά.
 β) η ΔΟΥ σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί το παραστατικό θα προβεί στη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του Τελωνείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή μεταφοράς. 
γ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της οφειλής με συμψηφισμό, το Τελωνείο θα πρέπει προηγούμενα να ελέγξει εάν υφίστανται άλλες οφειλές των υπόχρεων (ληξιπρόθεσμες ή μη), οι οποίες υπόκεινται σε συμψηφισμό και προηγούνται της εξόφλησης των οφειλών που απαιτούνται για τη θέση σε ανάλωση των εμπορευμάτων και στη συνέχεια να ζητήσει το συνολικό ποσό, προς πίστωση του λογαριασμού του, από τη ΔΟΥ.   ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1124/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWVadThoRURXbnc/view?usp=sharing

ΦΟΡΟΣ 45% ΩΣ 65% ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑ

Φόρο-πέναλτι 45% σε όσους έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό χωρίς να τα έχουν δηλώσει στην Εφορία θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τα αδήλωτα εισοδήματα.

Στην περίπτωση των επαγγελματιών ο συντελεστής αυτός μπορεί να φθάσει και στο 65% καθώς στην ποινή θα υπολογιστεί και ο ΦΠΑ που αναλογεί στα αδήλωτα εισοδήματα και ο οποίος ποτέ δεν αποδόθηκε στο κράτος.
Στη συμφωνία αυτή φαίνεται να έχει καταλήξει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τους δανειστές που έχουν στυλώσει για τα καλά τα πόδια στο θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού που θα λειτουργούσε ως αποτελεσματικό κίνητρο για την εφαρμογή της χρήσης του πλαστικού χρήματος και την περιστολή της φοροδιαφυγής στο σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.


Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ. 1126-1127-1128-1129/2016 -ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2970/16.9.2016  οι αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Πολ.1126/14.9.2016,  Πολ.1127/14.9.2016,  Πολ.1128/14.9.2016 και Πολ.1129/14.9.2016
 με τις οποίες παρατείνεται η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα τους σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες  φυσικές καταστροφές
 Δείτε τις  ΠΟΛ. 1126-1127-1128- 1129/2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTUpCSEZHQndid0E/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1130/2016-ΓΝΩΜ 148/2016 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Πολ.1130/9.9.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών, που διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή και εφαρμογή την με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β"" Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
 Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό, ομόφωνα, ότι για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ σε αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν αυτά για την πραγματοποίηση πτήσεων στο εσωτερικό της χώρας, πρέπει να λαμβάνεται ως κριτήριο η φύση της συνολικής μεταφορικής δραστηριότητας της εν λόγω εταιρείας και όχι αποκλειστικά το τμήμα εκείνο της μεταφορικής δραστηριότητας που υποστηρίζεται από το Ελληνικό υποκατάστημα.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1130/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUzRCa1ZPQ2JlLW8/view?usp=sharing

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ 2016-ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 Με την  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ15.9. 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Έντυπο Ν) του φορολογικού έτους 2014 από τις οποίες προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, θα πρέπει να εξετάζεται αν το ποσό φόρου που αναγράφεται στον κωδικό 052 που καταβλήθηκε για τα εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπή θυγατρική εταιρεία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου του ΚΑ 004 ή του αθροίσματος των ΚΑ 004 και 523, καθόσον και στην περίπτωση αυτή η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω εγκύκλιό μας.
Δείτε ολόκληρη την :ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ 2016  

ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 -ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Με την  Αρ.Πρωτ: ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 16.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ. ως δώρα λόγω γάμου αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοηθήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου) αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 Επομένως, οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και εκπίπτουν ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου 22 του ν.4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU0E3ZmxhWHZ2V3c/view?usp=sharing

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ2016-ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με την  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ7.9. 2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η επιστροφή χρημάτων (για λόγους προώθησης πωλήσεων προϊόντων), σε ιδιώτες καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι - πιστοποιημένοι χρήστες μιας ιστοσελίδας, για κάθε αγορά που πραγματοποιούν από τα συνεργαζόμενα με την ιστοσελίδα αυτή διαδικτυακά (on line) καταστήματα, ως έκπτωση, δεν αποτελεί εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα, καθόσον αφενός μεν δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις κατονομαζόμενες κατηγορίες εισοδήματος του άρθρου 7, αφετέρου δεν φέρει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος. ...
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ2016.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.Τ.Αλεξιάδη οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνεται η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, λόγω των πρόσφατων καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν, βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) το οποίο και κηρύσσει την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, την περιοχή και το χρονικό διάστημα.
     Συνημμένα ο πίνακας με τις περιοχές.
 

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1125/2016-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΦΜ Η ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ..

Με την Πολ.1125/8.9.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων καθώς και των τελωνειακών τους αντιπροσώπων αναφορικά με την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ για εγκατεστημένα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή εκτός Ε.Ε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων ή θέτουν εμπορεύματα τρίτων χωρών σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα μέσω υποβολής των κατά περίπτωση προβλεπομένων τελωνειακών παραστατικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : ...
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1125/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzI1bDR2aWl5bWc/view?usp=sharing

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ 2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ 8.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ.πρωτ. -2016 έγγραφό σας. 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν αποκτά εισόδημα στη χώρα μας, διευκρινίζεται ότι, βάσει των οριζομένων στην παρ.2 της ΠΟΛ.1058/18.3.2015, αυτή γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι ενσωματώνει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. 
                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                  α/α
                                                         ΘΑΝ. ΣΑΦΑΡΗΣ

ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 -ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Mε την ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 δεν συνδέεται με την καταβολή μερίσματος από το νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, αλλά με τη διενέργεια τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται με την συμμετοχή σε αυτό το νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρ.1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό συμμετέχει.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 .
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLURCbmFKNW0zSDA/view?usp=sharing

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Ερχονται απίστευτες επιβαρύνσεις για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να πουλήσουν ή να μισθώσουν την περιουσία τους αλλά και για εκατομμύρια άλλους που είναι υποχρεωμένοι να έχουν «ηλεκτρονική ταυτότητα» κτιρίου, ενεργειακό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό περί αυθαιρεσιών κ.λπ.
Με το? καλημέρα οι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον 500 ευρώ για μια απλή επίσκεψη μηχανικού στο χώρο ο οποίος θα βεβαιώσει για το αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και να εκδώσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που είναι πλέον υποχρεωτικά ακόμη και για μια απλή δικαιοπραξία. Όχι μόνο δηλαδή όταν αλλάζει η μίσθωση αλλά και για την αποδοχή κληρονομιάς, την πώληση, τη γονική παροχή ή την παραχώρηση της ψιλής κυριότητας ενός ακινήτου.
Τα χαράτσια πολλαπλασιάζονται, ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης μπορεί να κληθεί να πληρώσει όσα θα εισπράξει το χρόνο από ενοίκια και σίγουρα πολύ περισσότερα από τον ετήσιο ΕΝΦΙΑ.......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114132096 

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

"ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ" ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Την ερχόμενη εβδομάδα ευελπιστεί η κυβέρνηση να «κλειδώσουν» οι τελευταίες λεπτομέρειες του φορολογικού νομοσχεδίου με τους πιστωτές της χώρας, το οποίο θα περιλαμβάνει διατάξεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων και τη φορολόγηση της «σκιώδους» φιλοξενίας. Αν και κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται ότι κατατίθεται το σχέδιο νόμου στη Βουλή, ακόμα είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, καθώς υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα κυρίως για τον τρόπο αντιμετώπισης όσων αποκαλύψουν αδήλωτα εισοδήματα.
Αρχικώς οι πιστωτές της χώρας επέμεναν στη φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών με ποσοστό 80%, προκειμένου επί της ουσίας να αναγκάσουν την κυβέρνηση να αποσύρει τις διατάξεις αυτές, ωστόσο τις τελευταίες μέρες διαπιστώνεται οπισθοχώρηση από πλευράς δανειστών και ενδεχομένως μέσα στην επόμενη εβδομάδα να βρεθεί η χρυσή τομή ως προς το ύψος του συντελεστή. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/874222/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kleidwnei-to-neo-forologiko-nomosxedio

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2014_56_ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537/2014
Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής) ενόψει της ενσωμάτωσης στην Ελληνική νομοθεσία της ανωτέρω Οδηγίας που αφορά τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την οικονομική δραστηριότητα των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και την ποιότητα των υποχρεωτικών ελέγχων και κατ΄ επέκταση την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κλπ), να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, όπου κριθεί αναγκαίο, πριν αυτό προωθηθεί στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης 17/9/2016 και ώρα 10:00
Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Δείτε το σχέδιο νόμου      http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2016/09/Sxedio_Nomou_Odigia_56_2014_final.pdf       
Δείτε την Αιτιολογική έκθεση.
http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2016/09/Atiologiki_Ekthesi_Odigia_56_2014_10_6_2016.pdf                                                                         

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στους οφειλέτες των Ταμείων, υπό την προϋπόθεση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, από 1ης Ιανουαρίου 2017 και εφ’ εξής, διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους των δανειστών η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Η κακή πορεία των εσόδων από τις τρέχουσες ρυθμίσεις, καθώς τους τελευταίους μήνες πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα όσοι σταματούν να εξυπηρετούν τις δόσεις τους και βγαίνουν εκτός διακανονισμού, αλλά και ο φόβος κατάρρευσης του εγχειρήματος αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την επόμενη χρονιά, οδηγούν την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας σε λύσεις «ανάγκης». ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/873852/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/asfalistikh-enhmerothta-kai-me-lh3ipro8esmes-ofeiles-p

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ ΦΠΑ

Τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να εξοφλούν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τα τελωνεία, προερχόμενες από εκτελωνισμούς προϊόντων, μέσω συμψηφισμών με τις επιστροφές ΦΠΑ που δικαιούνται να λάβουν από τις ΔΟΥ παρέχει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας, οι συνολικές επιστροφές ΦΠΑ που εκκρεμούν απλήρωτες στις 120 ΔΟΥ της χώρας ανέρχονται στο ποσό των 983,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται να περιοριστεί κατά πολύ με τη διενέργεια των συγκεκριμένων συμψηφισμών.
πηγή. ναυτεμπορική

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 800 ΕΚΑΤ. ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Κατά 800 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τον Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Τον προηγούμενο μήνα, είχε σημειωθεί αύξηση 1,2 δισ. ευρώ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, βάσει των ίδιων στοιχείων.
Από τις αρχές του έτους, το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθε σε 7,618 δισ. ευρώ. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ακόμη ότι ο αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία αυξήθηκε, τον Ιούλιο, κατά 125.000 και ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τους 4.128.962.
Επίσης, συνολικά έως και τον Ιούλιο, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχαν εφαρμοσθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις) για οφειλές προς το δημόσιο σε 774.282 φορολογούμενους έναντι 755.806, τον Ιούνιο. Ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους μπορεί να επιβληθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, αυξήθηκε σε 1.573.858 από 1.492.088, τον Ιούνιο.
πηγή. ναυτεμπορική

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΛΟΣ Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Σε αναγκαστική αλλαγή της νομοθεσίας οδηγείται η κυβέρνηση μειώνοντας τον χρόνο παραγραφής των υποθέσεων σε 10 χρόνια από 20 που ισχύει σήμερα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί σχετική διάταξη στη Βουλή που θα άρει επί της ουσίας της ομηρία των επιχειρήσεων από το ελληνικό δημόσιο αλλά και επίορκους εφοριακούς οι οποίοι έβρισκαν διάφορους τρόπους για να προχωρήσουν σε επανέλεγχο κάποιας υπόθεσης ή δήθεν στοιχεία φοροδιαφυγής.
Αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια το ελληνικό δημόσιο το έκανε η δικαιοσύνη «καταργώντας» τον σχετικό νόμο με τον οποίο η κυβέρνηση μπορούσε να πάει μέχρι και 20 χρόνια πίσω για να επιβάλει πρόστιμα.
Μετά την απόφαση αυτή του ΣτΕ δεν μπορεί να γίνει τακτικός έλεγχος προ 2011 και δεν μπορεί να γίνει έκτακτος ή επανέλεγχος προ του 2011, εφόσον ανακύψουν από τις φορολογικές αρχές νέα στοιχεία σε βάρος του φορολογουμένου. Επίσης το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2011 δεν μπορεί να γίνει έλεγχος εάν δεν ανακύψουν νέα στοιχεία σε βάρος του φορολογουμένου. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της  liberal
http://www.liberal.gr/arthro/75064/oikonomia/2016/telos-i-omiria-ton-epicheiriseon-sta-10-chronia-meionetai-o-chronos-paragrafis.html

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ......ΦΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Στην αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που θα επιβάλλεται στη συνολική ακίνητη περιουσία και με κλιμακωτούς συντελεστές ανάλογα με την αξία της προχωρά η κυβέρνηση με στόχο τη δικαιότερη ανακατανομή των φορολογικών βαρών, αλλά χωρίς αλλαγές στα έσοδα που παραμένουν στα 2,65 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο για τον νέο φόρο στα ακίνητα που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
Καταργούνται οι δύο φόροι του ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός) και καθιερώνεται ένας φόρος που θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου.
Καταργείται ο υπολογισμός του φόρου ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο της αξίας των ακινήτων κάθε φορολογούμενου.....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27198&subid=2&pubid=114119904 

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΛΑΘΗ

Ποια σημεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) πρέπει να ελέγξετε για να εντοπίσετε τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να σας στοιχίσουν με άδικες υπερχρεώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Πώς θα διορθώσετε τα λάθη που θα βρείτε, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις.
Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής διορθωτικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010-2016 με πρόστιμα μειωμένα κατά 50% θα έχουν έως το τέλος Νοεμβρίου 2016, οι φορολογούμενοι. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία, το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50%, δηλαδή περιορίζεται στα 50 ευρώ.
Η υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο σύστημα TAXISNET (ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr). ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=114117093

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *