Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1140/2016-ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Με την Πολ.1140/14.9.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3086/28.9.2016 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015(ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις διατάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/ 2001 (ΦΕΚ 265/Α), εκτός εάν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 2960/2001.»  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1140/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDV6aVVrN0pJQnc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *