Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

OΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: ΤΑ 15 SOS ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

Τουλάχιστον 15 σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν στα τεκμήρια των κατοικιών θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να υπολογίσει σωστά τα τεκμαρτά ποσά που αντιστοιχούν στις κατοικίες σας.
Το τεκμήριο υπολογίζεται για κάθε κατοικία την οποία χρησιμοποίησε για τη διαμονή του ο φορολογούμενος, είτε αυτή ήταν ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη είτε δωρεάν παραχωρημένη. Ειδικότερα:
1. Τα στοιχεία των κατοικιών συμπληρώνονται στον πίνακα 5.1 του Ε1. Στον πίνακα αυτό πρέπει να δηλώσετε ή απλά να επιβεβαιώσετε αναλυτικές πληροφορίες για τις κατοικίες που χρησιμοποιήσατε πέρυσι, είτε αυτές ήταν ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες είτε σάς παραχωρήθηκαν δωρεάν. Για να εμφανιστούν τα στοιχεία κάθε κατοικίας, όπως τα δηλώσατε πέρυσι, πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από τη σχετική ένδειξη και να «κλικάρετε» πάνω σ' αυτό. Δηλαδή εάν θέλετε να δείτε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας θα πρέπει να «κλικάρετε» στο κίτρινο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα από την ένδειξη «κύρια κατοικία». Από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σύγκριση με πέρυσι δεν έχετε παρά να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία (να χαρακτηρίσετε δηλαδή το εμφανιζόμενο ακίνητο ως «κύρια κατοικία) και στη συνέχεια να επιλέξετε «μεταφορά στη δήλωση». Αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε και για τη δευτερεύουσα κατοικία σας ή για τις περισσότερες της μιας δευτερεύουσες κατοικίες σας..   .............

Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113283056 

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΠΟΛ.1144/2014-ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με την Πολ.1144/15.5.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1374/29-5-2014 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" ορίζεται ότι.
(Επέρχονται  νέες  τροποποιήσεις)
Ειδικότερα,
 Ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, τον «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προς τεκμηρίωση συναλλαγές.
α. Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης Ο «βασικός φάκελος», ο οποίος σε περίπτωση ομίλου είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για τον υπόχρεο, τις μόνιμες εγκαταστάσεις του και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα.
Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
αα) μια γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος,
ββ) μια γενική περιγραφή, σε περίπτωση ομίλου, της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του, που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων, περιγραφή της σχέσης σύνδεσης αυτών, καθώς και τις αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος στην ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των φορολογικών αποτελεσμάτων του ομίλου, .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1144/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbjhRamNTZHpTVDA/edit

ΠΟΛ.1141/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ Φ.Η.Μ.ΑΔΗΜΕ

Με την Πολ.1141/13.5.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1374/29-5-2014 τεύχος Β') με θέμα " Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Η δήλωση της Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr., με το Έντυπο δήλωσης έναρξης − μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις εξής κατηγορίες: ..........
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1141/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbjhRamNTZHpTVDA/edit

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΦΙΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9

          Δελτίο Τύπου  ΥΠΟΙΚ
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι, λόγω της εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ για πρώτη φορά, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την έκδοση των εκκαθαριστικών-δηλώσεων του φόρου στα μέσα Ιουνίου, με βάση νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί για ψήφιση, δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα.  
Μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών, θα προβλεφθεί νομοθετικά εύλογος χρόνος για διορθώσεις τυχόν λαθών χωρίς επιβαρύνσεις.  
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Ε9) παραμένει ανοικτή (σήμερα είναι η 103η ημέρα λειτουργίας της) και το 50% των δηλώσεων έχει υποβληθεί τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Δ12 Α 1083591 ΕΞ 2014 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1083591 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Οταν σε ασφαλιζόμενο με ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο εφάπαξ παροχής καταβάλλεται ποσό που προκύπτει από επιστροφή κεφαλαίου προερχόμενο από κρατήσεις που είχαν γίνει στη μισθοδοσία και οι οποίες δεν εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (αρθ. 47 ν. 2238/1994) (αλλά φορολογήθηκαν στο εκάστοτε έτος), τότε το ποσό αυτό δεν θεωρείται εισόδημα και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω το ποσό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, διότι αποτελεί το επενδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται, και επομένως δεν αναγράφεται καθόλου στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1).
Αντίθετα το ποσό που προκύπτει από υπεραπόδοση (προϊόν υπεραπόδοσης) των μαθηματικών αποθεμάτων είναι εισόδημα που προκύπτει από κινητές αξίες και αναγράφεται στον κωδικό 659 του έντυπου Ε1.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12 Α 1083591 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTG1SOVpZZWF4YVU/edit

ΠΟΛ.1156/2014-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡ. ΔΗΛ. Φ.Π.Α

Με την Πολ.1156/29.5.2014 (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1373/29.5.2014 τεύχος Β') με θέμα ' Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 1. Η εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet με ίδια καταληκτική ημερομηνία καταβολής, απαλλάσσεται από τόκους εφόσον το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί έως τις 30.5.2014.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας στους υποκείμενους στο φόρο, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο 1, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
3. Τόκοι που τυχόν έχουν εισπραχθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και δεν αφορούν σε εισπράξεις μέσω Τραπεζών και ΕΛΤΑ που θα τακτοποιηθούν κεντρικά, επιστρέφονται κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου ως αχρεωστήτως καταβληθέντες.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1156/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZTd3dGlzUEswb2M/edit

ΠΟΛ 1146/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ.1146/19.5.2014 του  Γ.Γ.Δ.Ε. (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/29.5.2014) με θέμα "
  1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014" ορίζεται ότι.(Kαταργείται από την Δημοσίευση της παρούσας η Πολ. 1051/6.3.2014 -ΦΕΚ 635 Β')
Ειδικότερα,
 1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του N. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τις 20.03.2014 έως τις 30.06.2014. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ.. Η υποβολή των δηλώσεων για τους φορολογούμενους που συμμετέχουν στα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2, γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης του ΝΠ.
 ,,,,,,,,,,,,
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1146/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNjBiQlNOdzRqMzA/edit

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Δ13 ΦΜΑΠ 1083016 ΕΞ 2014-ΕΝ.Φ.Ι.Α ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΜΙΣΘΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ. ΑΕ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1083016 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητο το οποίο έχει εκμισθωθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Υποκείμενος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην «ΕΤΑΔ Α.Ε.» με τη συναίνεση της ως άνω εταιρείας και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου. Επιπλέον, και σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 και 8 του ιδίου άρθρου, ακίνητο το οποίο εκμισθώνεται από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΑΔ Α.Ε.», δηλώνεται από το μισθωτή του ακινήτου, ο οποίος οφείλει φόρο που ισούται με το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ13 ΦΜΑΠ 1083016 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peGJFTWlSb0dWMlU/edit

ΠΟΛ.1150/2014-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε- ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Με την Πολ.1150/15.5.2014 τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.1357 /28.5.2014 τεύχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Προκειμένου η Υπηρεσία να αποδεχθεί και να ελέγξει την εγκυρότητα του e-Παραβόλου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο Δημόσιος Φορέας, αφού πρωτίστως έχει καθορίσει τα είδη των παραβόλων που αποδέχεται, λαμβάνει από το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν σχετικού του αιτήματος προς τη «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.» και την «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές)» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ:41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ 1916/Β'/09-12-10) και δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής «e-Παράβολο».
Ακολούθως, ο Δημόσιος Φορέας ορίζει τουλάχιστον δύο υπαλλήλους ως υπεύθυνους Διαχείρισης της εφαρμογής. Ο υπεύθυνος Διαχείρισης της εφαρμογής έχει την αρμοδιότητα να εξουσιοδοτήσει τους υπαλλήλους που αποδέχονται/δεσμεύουν τα e-Παράβολα για λογαριασμό του Δημόσιου Φορέα. Για την ταυτοποίηση των υπαλλήλων που αποδέχονται/δεσμεύουν e-Παράβολα θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί πρόσβασης (Username και password) που χρησιμοποιεί ο υπάλληλος στο Taxisnet και συνεπώς δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία του Taxisnet.  .............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1150/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc0ZfYk1DaVFORGc/edit

ΠΟΛ.1147/2014-ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1147/16.5.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.1357 /28.5.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
      αποφασίζουμε
 1. Για το έτος 2014, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η αρχική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ..
3. Στις περιπτώσεις αναγραφής απαλλασσόμενων ακινήτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά κωδικοποιημένος ο λόγος απαλλαγή.  .....................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1147/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc0ZfYk1DaVFORGc/edit

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Δ12Α 1080610 ΕΞ 2014-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Ε1,Ε2 ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1080610 ΕΞ 2014/22.5.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα από εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή ιδιόχρηση οικοδομής που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, και ανακατασκευάζεται, στην στήλη 2, εκτός από τα στοιχεία της τοποθεσίας, αναγράφονται σε παρένθεση οι λέξεις «διατηρητέο ανακατασκευασμένο».
Δείτε ολόκληρη την  Δ12Α 1080610 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV2trTjFIMUJWZVk/edit

Δ12Α 1080613 ΕΞ 2014-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 50% ΚΑΤΑΒΛΗΘ. ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1080613 ΕΞ 2014/23.5.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Επιστροφή 50% καταβληθέντος φόρου για το ποσό επενδύσεων που αφορά ανέγερση οικοδομής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Συνάγεται, ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο προκειμένου να τύχει της έκπτωσης του φόρου (50%), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3842/2010, για τα κεφάλαια που εισάγει, και για την εφαρμογή των διατάξεων για τον επαναπατρισμό κεφαλαίου θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που θίγονται σε αυτό. Επομένως εάν έχετε οποιοδήποτε αμφιβολία γι αυτά μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  Δ12Α 1080613 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSnc0YlZNTlJhMmc/edit

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5000E

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αντισυνταγματική κρίθηκε η αυτόφωρη σύλληψη και άμεση παραπομπή στη δικαιοσύνη πολίτη που οφείλει πάνω από 5.000 ευρώ στο Δημόσιο, με βάσει τον οποίο οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο με χειροπέδες χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα, βάζει απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης.
Οπως γραφει το capital.gr το δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε επί υπουργίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου, είναι αντισυνταγματικός καθώς παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η απόφαση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, παρά το γεγονός ότι εκδίδεται από δικαστήριο χαμηλότερης βαθμίδας, καθώς είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται δικαστικά η συνταγματικότητα ενός νόμου ο οποίος δέχτηκε πολλά πυρά για τη στόχευση και την αποτελεσματικότητά του. Η αξία της βέβαια θα αυξηθεί αν επικυρωθεί και από ανώτερης βαθμίδας δικαστήριο, αν δηλαδή η υπόθεση φτάσει στο Εφετείο.
πηγή. ημερήσια

ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ

Αύξηση των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 12 σε τουλάχιστον 48 σχεδιάζει η κυβέρνηση.
«Πρέπει να κάνουμε κάτι για να πάρει ο κόσμος ανάσα τώρα» σχολιάζει υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. Δεν κρύβει τον προβληματισμό του για το μήνυμα της κάλπης προς την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τα νεότερα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αναδεικνύουν τον απόλυτο εφιάλτη των φορολογουμένων.
Στο τέλος Απριλίου 3.344.246 φορολογούμενοι, περισσότεροι από ένας στους τρεις, είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία. Μάλιστα τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα από τις αρχές του 2014 στο τέλος Απριλίου είχαν σκαρφαλώσει ήδη στα 4,323 δισ. ευρώ - από 3,5 δισ. ευρώ το Μάρτιο - και εκτιμάται ότι σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και περίπου 62 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν συσσωρευτεί έως τα τέλη του 2013. «Αν έχουμε ξεκινήσει έτσι από τις αρχές του έτους, τι θα γίνει όταν από τον Ιούλιο θα αρχίσουν να τρέχουν οι δόσεις για τον φόρο εισοδήματος και το φόρο ακινήτων» αναρωτιέται άλλο στέλεχος της Καραγιώργη Σερβίας. 
πηγή .τα νέα

ΜΕΧΡΙ 30/5/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπενθυμίζει ότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Ακινήτων Έτους 2014 (Δήλωση Ε9) είναι η 30η Μαΐου 2014. Καλούμε όλους τους φορολογούμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης να το πράξουν έγκαιρα ώστε να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα.
Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ε9 για το έτος 2014 έχουν:
 • Όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
 • Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013).
 • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση αυτού (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013).
 • Όσοι έχουν τακτοποιηθέντα ή νομιμοποιηθέντα ακίνητα ή ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.
 • Όσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
 • Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
 • Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών.
 • Ο Ο.Τ.Α., για ακίνητο που έχει δεσμεύσει για οποιονδήποτε λόγο, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Ο κάτοχος δεσμευμένου ακινήτου από ΟΤΑ, για το οποίο εκκρεμεί καταβολή αποζημίωσης, οφείλει να το αναγράψει και αυτός στο Ε9, και να σημειώσει ότι το ακίνητο είναι δεσμευμένο από ΟΤΑ και εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης.
 • Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή και πριν την παρέλευση της τετραετίας εφόσον το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει χρησιμοποιηθεί από αυτόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο οικοπεδούχος για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΕKΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι και στον ιδιωτικό τομέα με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια.
Ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την απόσταση και έχει ώς εξής:


για εργαζόμενους με πενθήμερο:

 • από 200 - 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
 • από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
 • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες
για εργαζόμενους με εξαήμερο:
 • από 100 - 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
 • από 201 - 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
 • από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
 • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Δ12Γ 1079455 ΕΞ 2014-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

Mε την Δ.Λ Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1079455 ΕΞ 2014/22.5.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Οσον αφορά στην απόσβεση της ίδιας της καλλιέργειας (η αξία της φυτείας και όχι της καλλιεργούμενης έκτασης), επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1060/28.3.2013 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδημα από το 6ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν από το έτος αυτό και μετά με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ' της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Λοιπά πάγια στοιχεία 10%) (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1033836/15031/Γ0012/15.11.2007) έγγραφό μας.
Όσον αφορά στην έκπτωση των δαπανών που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αποκλειστικά της δραστηριότητας καλλιέργειας πορτοκαλιών, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου), θα αποσβεσθούν από το έτος πραγματοποίησής τους και τέλος, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία (μηχ/τα και εγκαταστάσεις) της δραστηριότητας αυτής, θα αποσβεσθούν από το έτος εκείνο που αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ Δ12Γ 1079455 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGFaTkxwdHVPUUU/edit

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΜΕΧΡΙ 31/7/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡ. ΕΤΟΥΣ 2014

Με την Πολ.1149/16.5.2014  του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1299/22.5.2014 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
                  αποφασίζουμε
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων ΕσόδωνΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ως ακολούθως:
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος 2014,», καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.»
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1149/2014.

ΜΕΧΡΙ 10/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Με την Πολ.1148/16.5.2014  του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1299/22.5.2014 τεύχος Β')  με θέμα " Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
     αποφασίζουμε
Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 25η Ιουνίου 2014, για την υποβολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν. 4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1148/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRmNqYWJudDVuaUU/edit

ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 2014 -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Mε την Αριθμ. ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 2014 του  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1270/20.5.2014 τεύχος Β') με θέμα "Εξαίρεση από την υποβολή στη ΔΟΥ συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094421389 και των συνδρομητών−πελατών της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                        αποφασίζουμε
1. Εξαιρούμε την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094421389 από την υποχρέωση υποβολής και θεώρησης στην αρμόδια ΔΟΥ 3μηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών και μόνο αυτών που καταρτίζει με τους συνδρομητές−πελάτες της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού.
2. Εξαιρετικά, η 3μηνιαία κατάσταση με τα συμφωνητικά της παρ. 1 της παρούσας που καταρτίστηκαν ή θα καταρτιστούν από 1.4.2014 έως 30.6.2014 θα υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 3μηνιαίων καταστάσεων του Β΄ Τριμήνου της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2014, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                       Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
                          Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡ.72 Ν.4172/2013 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Με την με Α.Π. 437/21.2.2014 το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών έδωσε στη δημοσιότητα, μεταξύ άλλων και οδηγία για το Λογιστικό χειρισμό των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Στην οδηγία αυτή για το λογιστικό χειρισμό των υπαγόμενων, στις διατάξεις ν. του άρθρου 4172/2013, αφορολόγητων αποθεματικών αναφέρονται τα εξής:
«α) Εφόσον η ελεγχόμενη εταιρεία, με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου (όπως π.χ. έκτακτη γενική συνέλευση), προβαίνει σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της, στη χρήση που έληξε την 31.12.2013, αναγνωρίζεται η τρέχουσα φορολογική υποχρέωση στον ισολογισμό της χρήσης 2013 ως «Φόρος εισοδήματος» με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι οι διατάξεις του νόμου 4172/2013 είχαν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. Ο προαναφερόμενος φόρος εισοδήματος απεικονίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τις λογιστικές αρχές των διατάξεων 42β έως 43α του Κ.Ν. 2190/1920. ....................................
Δείτε ολόκληρη την  Α.Π. 437/21.2.2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYUROd3RObWJpZDQ/edit

Δ12Β1078427 ΕΞ2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ Α.Ε

Με την Δ.Λ  Αριθ. Πρωτ. Δ12Β1078427 ΕΞ2014/19.5.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση της ζημίας επωφελούμενης εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης κλάδου διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Οτι η επωφελούμενη εταιρεία στην οποία εισφέρεται ο εν λόγω κλάδος διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και μετά την εισφορά, συνάγεται ότι οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν, εφαρμόζονται για τις ζημίες της χρήσης 2010 της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας «.ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ .» οι οποίες υφίσταντο κατά το χρόνο της απορρόφησης (31.03.2011), κατ΄ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση για την περίπτωση της εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ιδίου αναπτυξιακού νόμου (ν.2166/1993). Όσον αφορά στις ζημίες τις προερχόμενες από τη διασπασθείσα «.ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.», όπως προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.01.2011, εμφανίζονται να αφορούν στο σύνολό τους το «τμήμα Α» που απορροφήθηκε από την επωφελούμενη «.ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.» και δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, δηλαδή δεν προσαυξάνουν ενδεχόμενες φορολογικές ζημίες της «.ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.» και δεν μειώνουν ενδεχόμενα φορολογητέα κέρδη της. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο της απορρόφησης (31.03.2011) η τελευταία επίσης παρουσίαζε ζημίες θα είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ως ανωτέρω.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12Β1078427 ΕΞ2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRG1OQlR0d1hRY1U/edit

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΠΟΛ.1152/2014-ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Με την Πολ.1152/19.5.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών. Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων» (Β' 1079/2009), υποχρεούνται στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για την παροχή έκπτωσης (όπως οι κλίμακες που ορίζονται στην περίπτωση αυτή) επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας εντός του έτους 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 11 , δηλαδή το αργότερο έως 7.6.2014.
 * Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα βιβλία τη χρήσης 2014 και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθησαν. Συγκεκριμένα, στα απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) καταχωρούνται σε ιδιαίτερη στήλη ως «εκπτώσεις προηγούμενης χρήσης» στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, δύνανται να καταχωρηθούν στο τέλος της χρήσης 2013, στις τακτοποιητικές πράξεις της χρήσης αυτής. Στα διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), με λογιστική «πρόβλεψη», εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές ισολογισμού, στις τακτοποιητικές πράξεις της χρήσης 2013. Στην περίπτωση που έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές ισολογισμού και η σύνταξη αυτού, η καταχώρηση των τιμολογίων αυτών θα γίνει στη χρήση 2014 και εφόσον αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης (2013), θα τακτοποιηθούν λογιστικά είτε στις εγγραφές κλεισίματος της χρήσης 2014, είτε με εγγραφή οποτεδήποτε στη χρήση 2014.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1152/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb2dyeWdnTk05Slk/edit

Δ6Α 1077285 ΕΞ2014 -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Με την Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1077285 ΕΞ2014 /15.5.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1266/19.5.2014 τεύχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 1. Συμπληρώνουμε και κωδικοποιούμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτών, που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων και των οποίων η λειτουργία καθορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, οι οποίες είναι οι κατωτέρω:.............
Δείτε ολόκληρη την  Δ6Α 1077285 ΕΞ2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peDByOEFGaEh0YlU/edit

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

ΠΟΛ.1138/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Δ

Με την Πολ.1138/13.5.2014 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β' 3186) και 14242/23.04.2014 (ΦΕΚ Β' 1010) και παροχή σχετικών οδηγιών"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
  Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Σχετική η ΠΟΛ.1086/23.4.2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1138/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUWZtUTFROGJJTjA/edit

ΠΟΛ.1145/2014-ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΟΛ.1117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Με την Πολ.1145/16.5.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, ότι ανακαλείται η ΠΟΛ.1117/25.4.2014 εγκύκλιος μέχρι έκδοσης νεωτέρας διαταγής μας. 
                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                       ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Α2/38310/0025/2014-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

Μ ε την Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014  Α.Υ.Ο του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 1262/16.5.2014 τεύχος Β') με θέμα "Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα, το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2015, το χρεολύσιο της δόσης 30.06.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 31.12.2015 και το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2016. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως αυτή προσαυξάνεται με το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως μία δόση. ............
Δείτε ολόκληρη την Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 .
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ0pxN2NHTmMxckU/edit 

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

ΤΟ TAXIS ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Περίπου 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα φτάσουν στο σημείο να υποβάλλουν κοντά στα 30 εκατομμύρια ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις τον χρόνο. Η πληρωμή των φόρων (εισόδημα, ΦΠΑ κ.λπ.), οι εισπράξεις επιδομάτων (τέκνων, θέρμανσης, κοινωνικού μερίσματος), ακόμη και η προστασία του τραπεζικού μας λογαριασμού από την κατάσχεση της εφορίας, περνούν πλέον υποχρεωτικά μέσα από το σύστημα taxis, οι αντοχές του οποίου θα δοκιμαστούν σκληρά τους επόμενους μήνες.
Το «ρεκόρ», που αναμένεται να καταρριφθεί μέσα στο 2014, φαντάζει ασύλληπτο για τα ελληνικά δεδομένα σύμφωνα με την Καθημερινή. Τα στοιχεία δείχνουν με αριθμούς την εκρηκτική ανάπτυξη του taxis: το 2011 υποβλήθηκαν περίπου 12,8 εκατομμύρια δηλώσεις, το 2012 ανεβήκαμε στα 19 εκατομμύρια, το 2013 στα 23,3 εκατομμύρια και πλέον είμαστε έτοιμοι για νέα ιστορικά υψηλά.
Δύο είναι οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται αυτή η κατακόρυφη αύξηση:
1. Στη μετατροπή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που προϋπήρχαν από χειρόγραφες σε ηλεκτρονικές. Πλέον δεν επιτρέπεται σε κανέναν πολίτη να κάνει χειρογράφως τη φορολογική του δήλωση, εκτός και αν αντιμετωπίζει πραγματική αδυναμία. Ακόμη και για την υποβολή ενός ενοικιαστηρίου στην εφορία απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση, σταδιακά, όλα τα παράβολα θα εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ ηλεκτρονική θα καταστεί και η υποβολή του «πόθεν έσχες» από δημοσιογράφους, πολιτικούς, εφοριακούς και λοιπούς υπόχρεους (σ.σ. ήδη ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή).
2. Στην προσθήκη ολοένα και περισσότερων «ηλεκτρονικών υποχρεώσεων».
Πάνω από 14 εκατομμύρια ηλεκτρονικά έντυπα θα συμπληρώσουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εκπληρώσουν τη βασική τους υποχρέωση, που είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Το περίφημο Ε1 θα συμπληρωθεί κοντά στις επτά εκατομμύρια φορές. Δύο είναι οι λόγοι: η φορολογική βάση έχει διευρυνθεί, καθώς η υποβολή είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους φορολογουμένους άνω των 18 ετών οι οποίοι έπαψαν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι επιτρέπεται χωρίς πρόστιμο η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και να εκπνεύσει η προθεσμία, δηλαδή μέχρι τις 30/06. Αυτό σημαίνει ότι τα έντυπα από χιλιάδες φορολογουμένους θα υποβληθούν και δεύτερη φορά. Από την άλλη, το έντυπο δεν είναι ένα: εκτός από το βασικό Ε1, θα υποβληθεί το Ε2 από όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητα (πρόκειται για τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια έντυπα, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα), αλλά και το Ε3 το οποίο συμπληρώνουν όσοι έχουν εισοδήματα από επιχειρήσεις, ελεύθερο επάγγελμα κ.λπ. Για τουλάχιστον ένα εκατομμύριο γονείς με παιδιά (ένα ή περισσότερα) υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Α21, καθώς μόνον έτσι καταβάλλεται τοnews επίδομα τέκνων.
πηγή. news.gr

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων 2006 και 2007, υποθέσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 εντολή ελέγχου, διαφυλάσσονται μέχρι τις 31.12.2015, αφού τότε λήγει, για τις χρήσεις αυτές, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή προστίμων, μπορούν όμως αυτά να καταστραφούν πριν την ημερομηνία αυτή, εφόσον διενεργηθεί έλεγχος και τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης ή αποσβεστεί ολοσχερώς αυτή λόγω εξόφλησης.
 Δείτε ολόκληρη την  Δ15Α 1076425 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcVNSSWtrdkUwZkE/edit

ΠΟΛ.1143/2014-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Με την Πολ.1143/15.5.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περ. β’ των κοινοποιούμενων διατάξεων, δεν εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 τα αφορολόγητα αποθεματικά της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, δηλαδή τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείτο ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της επιχείρησης καθώς και τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οι λογαριασμοί των υπόψη αποθεματικών μπορούν να εξακολουθούν να τηρούνται στους ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις με 31.12.2014 και μετά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα αποθεματικά των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και αυτά των ειδικών διατάξεων νόμων.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1143/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc1k3V2V0LThWdUk/edit

ΠΟΛ.1142/2014-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Υ.Ε.Ε ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

Mε την Πολ.1142/15.5.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού και δεν εξετάσθηκαν" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα.
 Ορίζεται ότι οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α΄ του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994, με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013, εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει ασκήσει σχετική προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή έχει παραιτηθεί από προσφυγή που ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4183/2013 (Α΄186). Η σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εξετάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (5.5.2014).
Συνεπώς και υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποθέσεις που εισήχθησαν με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013, δύνανται να εξετάζονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, κατόπιν υποβολής μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετικής αίτησης του φορολογούμενου, η οποία αποφαίνεται στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, μετά την οποία η αίτηση θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί. Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στην ως άνω νέα περίπτωση γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014, δεν καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο του δικαστικού συμβιβασμού.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1142/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ2ZscjNKRFQzVGc/edit

ΠΟΛ.1140/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Με την Πολ. 1140/13.5.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 για τις παραβάσεις εκείνες για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 (πλην της παραγράφου 10) του ν. 2523/1997 (παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988)) και έχουν διαπραχθεί μέχρι την 31.12.2013, καθώς και των παραβάσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που έχουν διαπραχθεί μέχρι την 26.7.2013 (για τις οποίες δεν υποβάλλεται δήλωση για υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013), ανεξαρτήτως του χρόνου διαπίστωσής τους.
Για τις παραβάσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 εφόσον ο φορολογούμενος:
α) υποβάλει δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη αυτή και
β) καταβάλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής. Το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1140/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdzZIaDZiNHpjbFE/edit

ΥΠΟΙΚ- ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΟΛ.1117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

 To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι  η εγκύκλιος 1117 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αναφέρεται στη διαδικασία δήλωσης του φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από ξένους επενδυτές, ανακαλείται.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Ουδεμία φορολόγηση υφίσταται στην υπεραξία από μεταβιβάσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για ξένους επενδυτές που λαμβάνουν χώρα από 01/01/2014 και εφεξής.
Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αναδρομική φορολόγηση ή πρόθεση αναδρομικής φορολόγησης είναι παντελώς αναληθή.
Οι υπεραξίες που προέκυψαν από 29/02/2012 μέχρι 31/12/2013, φορολογούνται με τις παλιές διατάξεις του νόμου 4051/2012, εκτός και εάν προβλέπεται ευμενέστερη μεταχείριση στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
Αυτή η κυβέρνηση στόχο έχει τη μείωση της φορολογίας.
Αυτό αποδεικνύεται και από την κατάργηση του φόρου αυτού από 01/01/2014.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΠΟΛ.1123/2014-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Μ1

Με την Πολ.1123/30.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1220/14.5.2014 τεύχος Β') με θέμα " Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.
2. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, των στοιχείων του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 "Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων" που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1123/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYTJpMk9VLVZwSHM/edit

ΠΟΛ. 1137/2014-ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με την Πολ.1137/13.52014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014 " ορίζεται ότι . 
Ειδικότερα,
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και δεδομένου ότι το Προεδρικό Διάταγμα που προβλεπόταν να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της περίπτ. ια' της παρ. 1 του άρθ. 31 του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 29 του άρθ. 3 του ν.4110/2013 και πριν την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013 ουδέποτε εκδόθηκε, σας γνωρίζουμε ότι για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το οικ. έτος 2014 θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα από την αριθ. 12962 (ΠΟΛ)2029/3.11.1987 (ΦΕΚ Β' 743/1987) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1137/2014.                     
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbEZnLW1jVGNwV3c/edit

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Αποτελεί συνέχεια της αναρτησής μας της 5.5.2014
 Αποφάσεις Σ.τ.Ε. 3639/2013 και 124/2014)
1.
Με την απόφαση 3639/2013, η οποία αφορά δανειακή σύμβαση, που καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, το Σ.τ.Ε. δέχτηκε ότι υποχρέωση εκτελεστέα στην Ελλάδα συντρέχει και όταν αποστέλλονται τα οφειλόμενα χρήματα στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η εκτελεστότητα στην Ελλάδα σε λογαριασμό του δανειζόμενου από το πρόσωπο που τα κατέβαλε (δανειστή), περίπτωση την οποία, κατά τη γνώμη μας, ήθελε να αντιμετωπίσει στο Σ.τ.Ε. Φαίνεται όμως, όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση, ότι το Σ.τ.Ε. δέχεται με την απόφαση αυτή, ότι εκτελεστότητα στην Ελλάδα υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία τα χρήματα τα αποστέλλει με έμβασμα ο δανειζόμενος στο λογαριασμό του οποίου στην αλλοδαπή είχαν κατατεθεί από τον δανείζοντα.

Το Σ.τ.Ε., όμως, την υποχρέωση αυτή τη συναρτά με το γεγονός ότι προβλεπόταν, με την επίδικη σύμβαση, το σχετικό δάνειο ως καταβλητέο σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα του εξωτερικού στο όνομα του οφειλέτη με την εντολή του να εμβάσει η εν λόγω τράπεζα το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα.
Εφόσον επομένως, σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, ο σχετικός αυτός όρος δεν αποτελεί στοιχείο της σύμβασης που καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να έχουν εφαρμογή, για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, τα γενόμενα δεκτά με την ανωτέρω απόφαση του Σ.τ.Ε.
Με την απόφαση 124/2014, που επίσης αφορά δανειακή σύμβαση που καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, το Σ.τ.Ε. δέχτηκε ότι, εφόσον η δανείστρια είχε υποχρέωση να καταθέσει το προϊόν του δανείου σε λογαριασμό της δανειζόμενης, ο οποίος ανοίχτηκε, για το σκοπό αυτό, στην Τράπεζα της αλλοδαπής, η δε τράπεζα της αλλοδαπής, σύμφωνα πάντα με τους όρους του δανείου, είχε υποχρέωση να εμβάσει αυθημερόν το ποσό του δανείου σε λογαριασμό τον οποίο διατηρούσε η δανειζόμενη στην ίδια τράπεζα στην Ελλάδα, ενέργειες οι οποίες και έγιναν... το προϊόν δεν μπορούσε να τεθεί στη διάθεση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην αλλοδαπή, αλλά μόνο στην Ελλάδα, και επομένως η σύμβαση εκτελέστηκε στην Ελλάδα.
Και αναφορικά με την απόφαση αυτή, εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ο σχετικός όρος (η υποχρέωση δηλαδή αυθημερόν εμβάσματος σε λογαριασμό της δανειζόμενης στην Ελλάδα) δεν αποτελεί στοιχείο (όρο) της σύμβασης που καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να έχουν εφαρμογή, για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, τα γενόμενα δεκτά με την ανωτέρω απόφαση του Σ.τ.Ε.
2.
Ενόψει των ανωτέρω, μέχρι να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών, για την έκταση εφαρμογής των υπόψη αποφάσεων του Σ.τ.Ε., έχουμε τη γνώμη ότι για τις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε., οι περιπτώσεις αυτές πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αντιμετωπίζονται με βάση τα γινόμενα δεκτά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ. 1027/1990, η οποία είχε εκδοθεί ύστερα από τη γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων 679/1989.

                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 Διατηρείται 12ετής χρονική διάρκεια για τις παλαιές μισθώσεις χωρίς δικαίωμα 4ετούς παράτασης
 Ενόψει των νέων αλλαγών που έχουν θεσπισθεί από την Κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4242 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014), αξίζει να σημειωθεί ότι για μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν από το νέο νόμο, διατηρείται η δωδεκαετής χρονική διάρκεια για τις παλαιές μισθώσεις χωρίς όμως το δικαίωμα της τετραετούς παράτασης. Επιπλέον, αν ο μισθωτής καταγγείλει την μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη τρία ενοίκια για την τρίμηνη προειδοποίηση και ένα ενοίκιο ως αποζημίωση.
Ποιες είναι οι αλλαγές στο νόμο για τις επαγγελματικές μισθώσεις, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενοικιαστών – επαγγελματιών και των ιδιοκτητών των ακινήτων. Ο νέος νόμος είναι ο 4242 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014);
Αν ο μισθωτής καταγγείλει την μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη τρία ενοίκια για την τρίμηνη προειδοποίηση και ένα ενοίκιο ως αποζημίωση.
Επίσης, σύμφωνα λοιπόν με τον νέο νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα προστασίας της επαγγελματικής μίσθωσης ορίζεται η τριετία, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία θα πρέπει να είναι έγγραφη και τα έννομα αποτελέσματα της θα επέρχονται τρεις μήνες από την κοινοποίηση της.
Δε θα είναι πια υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να καταβάλει στον ενοικιαστή ως αποζημίωση 24 ενοίκια για "αέρα", όπως  όριζε η νομοθεσία για την λύση της μίσθωσης.
Στην καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ο εκμισθωτής πρέπει να καταβάλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα 8 μηνών από 16 μήνες που ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο.
Στην καταγγελία της μίσθωσης λόγω ανοικοδόμησης ο μισθωτής θα λαμβάνει ως αποζημίωση το μίσθωμα 6 μηνών από 12 που ήταν έως τώρα.
Σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της δωδεκαετούς διάρκειας ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) μήνες από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης έξι (6) μηνών. Ακολούθως  μπορεί να παραλάβει το μίσθιο.
Ο μισθωτής με αίτησή του προς το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση μέχρι εννέα (9) μηνιαία μισθώματα.
Η προηγούμενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιμήσει τις  ειδικότερες συνθήκες και  ειδικά τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.
Το δικαστήριο μπορεί υπό προϋποθέσεις να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης για ιδιόχρηση μέχρι είκοσι μηνιαία μισθώματα.
Το υπουργείο Ανάπτυξης με το νέο αυτό Νόμο επικαλείται την ανάγκη άρσης των εμποδίων που προκαλούν στην αγορά οι μακροχρόνιες μισθώσεις και επιχειρεί να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες να μισθώνουν τα ακίνητά τους για μικρότερο χρονικό διάστημα σε χαμηλότερες τιμές, χωρίς να έχουν μακροχρόνια δέσμευση.
πηγή.news.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *