Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Δ6Α 1069061 ΕΞ 2014 -ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Με την   Αριθ. Δ6Α 1069061 ΕΞ 2014 τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1170/2014 τεύχος  Β')  με θέμα " Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών" ορίζεται ότι. 
Ειδικότερα,
1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συστήθηκε και καθορίσθηκε η εσωτερική της διάρθρωση με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85), είναι υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό, της οποίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της.
2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθοι:  ..............
Δείτε ολόκληρη την Δ6Α 1069061 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peVUzR2E1TUtvZzg/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *