Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΠΟΛ.1152/2014-ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Με την Πολ.1152/19.5.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών. Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων» (Β' 1079/2009), υποχρεούνται στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για την παροχή έκπτωσης (όπως οι κλίμακες που ορίζονται στην περίπτωση αυτή) επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας εντός του έτους 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 11 , δηλαδή το αργότερο έως 7.6.2014.
 * Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα βιβλία τη χρήσης 2014 και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθησαν. Συγκεκριμένα, στα απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) καταχωρούνται σε ιδιαίτερη στήλη ως «εκπτώσεις προηγούμενης χρήσης» στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, δύνανται να καταχωρηθούν στο τέλος της χρήσης 2013, στις τακτοποιητικές πράξεις της χρήσης αυτής. Στα διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), με λογιστική «πρόβλεψη», εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές ισολογισμού, στις τακτοποιητικές πράξεις της χρήσης 2013. Στην περίπτωση που έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές ισολογισμού και η σύνταξη αυτού, η καταχώρηση των τιμολογίων αυτών θα γίνει στη χρήση 2014 και εφόσον αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης (2013), θα τακτοποιηθούν λογιστικά είτε στις εγγραφές κλεισίματος της χρήσης 2014, είτε με εγγραφή οποτεδήποτε στη χρήση 2014.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1152/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb2dyeWdnTk05Slk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *