Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Α2/38310/0025/2014-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

Μ ε την Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014  Α.Υ.Ο του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 1262/16.5.2014 τεύχος Β') με θέμα "Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα, το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2015, το χρεολύσιο της δόσης 30.06.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 31.12.2015 και το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2016. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως αυτή προσαυξάνεται με το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως μία δόση. ............
Δείτε ολόκληρη την Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 .
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ0pxN2NHTmMxckU/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *