Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το άρθρο δημοσιεύετε σήμερα στην εφημερίδα 
 " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "  σελίδες 36,37,38.
Αρθρο
του κ. Γ. Κρεκούκια πρώην  Διευθυντού του ΥΠΟΙΚ και μέλος του Δ.Σ  και συνεργάτης της εταιρείας "Συνεργάτες Γ. Γιαμαρέλλου Α.Ε-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων"

Με τις τελευταίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις σε σημαντικά φορολογικά αντικείμενα, ήτοι: α) στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), β) στη Φορολογική Διαδικασία, με τη θέσπιση ενιαίου κώδικα (Κ.Φ.Δ.) για την βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων από όλους τους φόρους και τις χρηματικές κυρώσεις, γ) στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), με τη θέσπιση νέου Κώδικα με την ονομασία “Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών” (Κ.Φ.Α.Σ.) και δ) στη Φορολογία Ακινήτων με τη θέσπιση του “Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων” (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 Ειδικότερα:
 (1). Με τον πρόσφατο Ν. 4172/23-07-2013, ο οποίος συμπληρώθηκε αρκετά από τον νεότερο Ν. 4223/31-12-2013, και ακολούθως από τον Ν. 4254/07-04-2014, θεσπίστηκε ένας καινούργιος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι κυριότερες διατάξεις (άρθρα 1-71) του οποίου ισχύουν από 01/01/2014. Σημειώνεται ότι ο νέος αυτός Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) αντικατέστησε τον Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με τον οποίο είχαν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο (Κ.Φ.Ε.) οι διατάξεις των ιστορικών νόμων Ν.Δ. 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του Ν. Δ/τος 3843/1958 περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.
(2). Με τον Ν. 4174/26-07-2013 θεσπίστηκε νέος (αυτοτελής) Κώδικας με την ονομασία Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, με τον οποίο καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την κείμενο φορολογική νομοθεσία.
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού κατά βάση ισχύουν από 01/01/2014 με εξαίρεση ορισμένα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. (ήδη Κ.Φ.Α.Σ.), που εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 26/07/2013.
(3). Με τον Ν. 4093/12-11-2012 (υποπαράγραφος Ε.1 παράγραφος Ε του άρθρου πρώτου) καταργήθηκαν οι διατάξεις του μέχρι 31/12/2013 ισχύσαντα Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και αντικαταστάθηκαν με τον ονομαζόμενο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ο οποίος ισχύει από 01/01/2013.  .....................
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του κ. Γ.Κρεκούκια.
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN0MyM2Q3OWstUWM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *