Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ Κ.Α.Δ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Με την Πολ.1221/2692013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών
Δραστηριοτήτων" ορίζεται ότι:
Eιδικότερα
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 β του άρθρου 38 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α'), αναφορικά με την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσθήκης νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.Κατόπιν τούτου, προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας κάτω από την υποκατηγορία CPA 52.22.11 ως εξής: 
  52.22.11.06 «Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων».
                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                                  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ Γ.Γ.Π.Σ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Με την Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1145867 ΕΞ 25.9.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών." ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
                αποφασίζουμε:
 1. Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα για τις εξής πράξεις:
 α) Αποφάσεις μεταφοράς πίστωσης από έναν κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των υπηρεσιών και των φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 β) Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι του ύψους του Προϋπολογισμού Υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 γ) Συμβάσεις για τα έργα των υπηρεσιών και των φορέων που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν αιτήματος αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5 εκ.) ευρώ».
 2. Η αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003) ομοία, εξακολουθεί να ισχύει.
Δείτε ολόκληρη την  Δ6Α 1145867 ΕΞ 25.9.2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlNCa0FvOV9CODA/edit?usp=drive_web

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

O NOMOΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι νέες προσαρμογές των συντελεστών προσαυξάνουν την επιβάρυνση σχεδόν όλων των ιδιοκτητών
«Ο κύβος ερρίφθη». Το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2014 εγκρίθηκε από την τρόικα και τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας θα δώσει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα «Το Βήμα της Κυριακής». Από τη νέα φορολογία δεν εξαιρείται κανένα ακίνητο. Διαμερίσματα, μονοκατοικίες, γραφεία, καταστήματα, εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα, γήπεδα ,χωράφια, λατομεία, ακόμη και δάση που έχουν στην κατοχή τους φυσικά η νομικά πρόσωπα θα φορολογηθούν από το πρώτο τετραγωνικό χωρίς αφορολόγητο και χωρίς εξαιρέσεις. ...........
πηγή.http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=532323

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ Ο Κ. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με πρόταση του ΥΠΟΙΚ ο κ. Κ. Μανιατόπουλος θα αναλάβει πρόεδρος στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Ο κ. Μανιατόπουλος ήταν έως σήμερα πρόεδρος στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και μέλος του εποπτικού συμβουλίου στον ΔΕΣΦΑ και πριν από τον διορισμό του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Με την απόφαση 3341/2013 του Σ.τ.Ε κρίθηκε   κατά πλειοψηφία  Αντισυνταγματικός ο ν.4014/2013 καθότι είναι αντίθετος με το άρθρο 24 § 2 του Συντάγματος που προστατεύει το περιβάλλον, τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό, το οικιστικό περιβάλλον, κ.λπ. Επίσης κρίθηκε ότι  οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από το Ν. 4014/2011 δεν αναιρούνται από την πρόβλεψη ότι το ειδικό πρόστιμό που επιβάλλεται για το «πάγωμα» της κατεδάφισής τους περιέρχεται στο «Πράσινο Ταμείο».

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Με την Δ.Λ Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1132704 ΕΞ 30.8.2013 με θέμα "Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων" διευκρινίζινται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με σχετική επιστολή σας μας γνωρίζετε ότι αλλοδαπή εταιρεία η οποία έχει ως έδρα την Πολωνία πρόκειται να συμμετάσχει σε έκθεση στην Ελλάδα για μία ημέρα, θα ορίσει δε για τη πράξη της αυτή φορολογικό αντιπρόσωπο και ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος των φορολογικών στοιχείων που πρέπει να εκδώσει για τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει.
 Επί του ερωτήματός σας αυτού, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
 Με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1011/20.1.2011 διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 5 του ν. 3453/2006 (ΦΕΚ Α' 74) οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του.
 Η Δ/νση Φ.Π.Α. διευκρίνισε ότι «ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή του οφειλόμενου από τον εντολέα φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55.δ' του ίδιου Κώδικα.
 Σημειώνεται ότι με την ανωτέρω τροποποίηση δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου από τα ανωτέρω πρόσωπα.
 Τα πρόσωπα αυτά, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορούν να εκπληρώνουν τα ίδια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με λήψη ΑΦΜ απ' ευθείας στο όνομά τους.
 Ήδη με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1113/22.5.2013 καθορίστηκε διαδικασία για την ηλεκτρονική απόδοση ΑΦΜ και την υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.»
 Όσον αφορά την πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δεδομένου ότι ο ορισθείς φορολογικός αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης του εντολέα (αλλοδαπή εταιρία), στα οποία αναγράφεται εκτός από τον Α.Φ.Μ. του εντολέα και ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί για σκοπούς απόδοσης Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
                                                        ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΟ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Με την Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1139416 ΕΞ 13.9.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις επί της αρμοδιότητας ελέγχου συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') όπως ισχύει"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει αρμόδια υπηρεσία για τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον μία από αυτές έχει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39Α είναι το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.3775/2009 (διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά), και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη ο φάκελος τεκμηρίωσης που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3728/2008. Ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια φορολογική αρχή όπως αυτή ορίζεται στη παράγραφο 5 του άρθρου 39 του ν.2238/1994.
 Επομένως, για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.3775/2009 μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν.4110/2013 αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων εφόσον μία τουλάχιστον από αυτές έχει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης είναι το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
                           Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
                                         ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡ.

ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την Δ.Λ Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1132483 ΕΞ 30.8.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών από καθηγητή που παρέχει υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην έδρα του" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σχετικό: Η από 19/8/2013 και 27/8/2013 ηλεκτρονική αίτησή σας.
 Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, στην οποία περιγράφετε ότι παρέχετε υπηρεσίες παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων στην οικία σας, η οποία κατά την έναρξή σας δηλώθηκε ως έδρα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 Με τις διατάξεις της παραγράφου 23, του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, ΦΕΚ 222 Α'/2012), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013, εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου θεωρείται ο υπόχρεος φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του μέχρι την έκδοση του στοιχείου (αθεώρητη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών). Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα θεωρημένα έντυπα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εκδίδεται θεωρημένη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών.
 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. τα έντυπα καταχώρησης ασφαλών πληροφοριών τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν, δηλαδή στον τόπο που ασκείται η σχετική δραστηριότητα (έδρα, υποκατάστημα) για την οποία επιβάλλεται η τήρησή τους.
 Ενόψει των ανωτέρω, υφίσταται η υποχρέωσή σας να παρέχετε στην επαγγελματική σας εγκατάσταση, στην προκειμένη περίπτωση στην κατοικία σας όπου ασκείται και η σχετική δραστηριότητα, ασφαλείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχετε, μέχρι την έκδοση του σχετικού αθεώρητου φορολογικού στοιχείου, με εξαίρεση την περίπτωση που θα εκδίδεται εκ των προτέρων θεωρημένο στοιχείο με την έναρξη της εκάστοτε παροχής υπηρεσίας.
                                          Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                                      Σαΐτης Ευθύμιος

ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Mε την Πολ. 1220/26.9.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Αντικείμενο τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση που μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχει συναφθεί δανειακή σύμβαση και προκειμένου για τον υπολογισμό των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 39Α του ν.2238/1994, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που χρεώνεται /πιστώνεται και όχι το ποσό του κεφαλαίου επί του οποίου υπολογίστηκαν.
Συνεπώς στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αντικείμενο τεκμηρίωσης προκειμένου για τη διαπίστωση της τήρησης της «αρχής της ανοικτής αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων (Arm's Length Principle)» με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994, αποτελούν οι δεδουλευμένοι τόκοι που χρεώνονται /πιστώνονται. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1220/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdWpYX0tDb09pd1E/edit?usp=drive_web

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

27.9.2013
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, υπεγράφη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012,  παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:
•    Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3.
•    Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6.
•    Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9.
•    Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Eν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πο. 1219/26.9.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012" η οποία αναφέρει.
                                            Αποφασίζουμε

 1. Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 30η Σεπτεμβρίου 2013, για την υποβολή όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84Α'), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ως ακολούθως:

• Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3.
• Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6.
• Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9.
• Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ

Την παράταση των Συγκεντρωτικών Πελατών - Προμηθευτών κ.λ.π της  χρήσεως 2012 για το τέλος Νοεμβρίου 2013 ανάλογα με το Α.Φ.Μ  προανήγγειλε ως συνήθως από το twitter o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης.
Σημειώνεται ότι οι εκ παρατάσεως ημερομηνίες υποβολής(Πολ.1147/20.62013) αρχίζουν :
την 30/9/2013 για τον Α.Φ.Μ  1, 2, 3
την 3/10/2013   "     "        "       4, 5, 6
την 7/10/2013   "    "        "        7, 8,
 την 10/10/2013  "    "         "       0.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ Ν.4178/13

Με την Πολ.1218/23.9.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 «Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων», της παρ. 1 του άρθρου 24 «Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων», της παρ. 3 του άρθρου 25 «Ενέργειες αρμοδίων Υπηρεσιών», της παρ. 8 του άρθρου 30 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α» του ν. 4178/08.08.2013 (ΦΕΚ 174Α') και παροχή σχετικών οδηγιών. Β) Διάκριση της περίπτωσης διαγραφής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. προστίμων για αυθαίρετα κτίσματα με/χωρίς δικαίωμα επιστροφής (επισυνάπτεται το 36796/01.08.2013 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προς τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣΧ) της Επικράτειας (για ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής τους αρμοδιότητας)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Ι. Άρθρο 20 «Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων» Παράγραφος 1: «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος δεν αναζητούνται...».
II. Άρθρο 24 «Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων» Παράγραφος 1: «Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίμων από τις Δ. Ο. Υ. και το ΙΚΑ μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων...
 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1218/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ2V6Y1VOUk03TUU/edit

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.195/2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με την Πολ.1217/25.9.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ. 195/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ." Εκδόθηκε και κοινοποιείται η αριθ. 195/2013 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην ως άνω γνωμοδότηση, το Β’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμώντας τις αριθ. 477/2006 και 284/2005 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., για την υπαγωγή νομικού προσώπου στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α’ του ν.1892/1990, καθώς και την πρόσφατη νομολογιακή θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι η υπαγωγή του οφείλοντος προς το Δημόσιο, νομικού προσώπου στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης του ως άνω άρθρου και νόμου και η εξ αυτού του λόγου αναστολή των κατά του προσώπου αυτού αναγκαστικών, συντηρητικών και άλλων μέτρων, ως ισχύει, δεν σημαίνει την αυτόθροη επέκταση της αναστολής αυτής και στα εκ του νόμου συνυπόχρεα πρόσωπα που το εκπροσώπησαν, έκανε ομόφωνα δεκτό, για τους λόγους που επικαλείται και υπό το πρίσμα του δεδομένου ιστορικού, ότι η Διοίκηση νομίμως λαμβάνει ή διατηρεί τα ως άνω διασφαλιστικά μέτρα κατά των εκπροσώπων επιχειρήσεων, έστω και αν οι τελευταίες έχουν τεθεί στην ειδική εκκαθάρισης του άρθρου 46α’ του ν.1892/1990. ................... 
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1217/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcDFYa1piS2wxQ0U/edit

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Ν.4110/13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Με την Πολ.1216/24-9-2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ Α' 17) « Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4141/5.4.2013 ( ΦΕΚ Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», της παρ. 6 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013» και της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4170/12.7.2013 (ΦΕΚ Α' 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»"δίδεται στην δημοσιότητα η Ερμηνευτική του ν.4110/2013(§22 του άρθρου 3 ) για τις αποσβέσεις.
Ειδικότερα,
* Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4110/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περ.γ' της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4141/2013, για δαπάνες αποσβέσεων που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
Επομένως, οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων αυτών είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01/01/2013 είτε μετά την ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση ότι οι αποσβέσεις αφορούν στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.
Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που κατά την 01/01/2013 κάποια επιχείρηση βρίσκεται σε διαχειριστική περίοδο η οποία έχει αρχίσει πριν την 01/01/2013 και θα κλείσει την διαχειριστική της αυτή περίοδο μετά την 01/01/2013, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων της θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 299/2003 αποκλειστικά για τη χρήση αυτή και οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο.
Προσοχή: Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013 καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος και οι συντελεστές απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 72 του ιδίου νόμου, οι νέες διατάξεις περί αποσβέσεων του νόμου αυτού θα ισχύουν για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την 1/1/2014 και μετά.
* Η διενέργεια των αποσβέσεων για κάθε έτος με τους καθορισθέντες νέους συντελεστές αποσβέσεων της υποπερ. γγ' είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν οι ίδιες ή τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.
 * Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
 *  Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
  * Αυξάνεται από χίλια διακόσια (1.200) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, η αξία κτήσης κάθε πάγιου στοιχείου που δυνητικά μπορεί να αποσβεσθεί εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτό χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία.
*Ορίζεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2012 χρησιμοποιούσαν τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ 299/2003( Α'255 ) και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στην σταθερή μέθοδο απόσβεσης και στους νέους συντελεστές απόσβεσης της υποπερ. γγ'. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η φθίνουσα μέθοδος με το Π.Δ 299/2003, αλλά οι αποσβέσεις μέχρι την 31.12.2012 δεν είχαν υπερβεί το 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, δηλαδή τη φθίνουσα μέθοδο μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη σταθερή μέθοδο.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης της υποπερ. γγ', πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή δύο (2).
Οι επιχειρήσεις αυτές αντί της παραμονής τους στη φθίνουσα μέθοδο μέχρι συμπλήρωσης του 50 %, δύνανται από 01/01/2013 να εφαρμόσουν απευθείας τη σταθερή μέθοδο με τους συντελεστές της υποπερ. γγ'.
* Προβλέπεται ότι οι νέες επιχειρήσεις, κατά τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους, με πρώτη εκείνη εντός της οποίας άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους και για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους, έχουν τη δυνατότητα να μη διενεργούν καθόλου αποσβέσεις. Από την τέταρτη διαχειριστική περίοδο και μετά, θα υπολογισθούν αποσβέσεις κανονικά και για όλα τα πάγια ανεξάρτητα από τη χρήση της εν λόγω τριετίας που αποκτήθηκαν τα πάγια αυτά.
 * Παρέχεται η δυνατότητα στον εκμισθωτή (οικοπεδούχο) διενέργειας αποσβέσεων επί της αξίας ακινήτου που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητάς του από τον μισθωτή. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δαπάνες αποσβέσεων που πραγματοποιούνται μόνο στη διαχειριστική περίοδο 2013, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσης του ακινήτου. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1216/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNGV1bUNzd3FWY1U/edit

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε

Με την Δ.Λ  Αρ.Πρωτ.: Δ12Β 1144752 ΕΞ 2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση ζημίας που προκύπτει σε βάρος ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχει." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Η ζημία που θα προκύψει λόγω της συμμετοχής σας στην αλλοδαπή ΕΠΕ κατά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της τελευταίας συμψηφίζεται μόνο με κέρδη από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύψει ζημία, αυτή δεν αναγνωρίζεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ  Δ12Β 1144752 ΕΞ 2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMDJoZTVmbVBfZTg/edit

ΜΕΧΡΙ 30/9/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ

Με την  Αρ.Πρωτ.: Δ12 1144717 ΕΞ2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Σε συνέχεια των Δ12 1121500 ΕΞ2013/1.8.2013 , Δ12 1124312 ΕΞ2013/7.8.2013 και Δ12 1125315 ΕΞ2013/8.8.2013 διαταγών μας, σας επισημαίνουμε ότι:
 Για τους φορολογούμενους που μετά την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της δήλωσής τους στις Δ.Ο.Υ., λόγω του συνωστισμού που παρατηρείται και προκειμένου να υπάρχει ομαλή διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας, ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης αυτών των δικαιολογητικών στις Δ.Ο.Υ., ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013.
                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                     ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ.Ι.Χ ΣΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143409 ΕΞ 2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  "Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολ ής"  διευκρινίζονται ότι.
Ειδικότερα,
  Απαντώντας στην από 08/08/2013 αίτη ση σας, αναφορικά με την υποχρέωση ή μη αναγραφής του αριθμού Φ.Ι.Χ. στο δελτίο αποστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από τις διατάξεις της περ. γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ.(ν.4093/2012) προκύπτει ότι στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.
Κατά συνέπεια, στο δελτίο αποστολής που εκδίδει η εταιρεία αποθήκευσης για εμπορεύματα που παραδίδει στη "ράμπα" της δεν αναγράφεται αριθμός κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δεδομένου ότι, με την παράδοση αυτή δεν μεταφέρονται αγαθά με φορτηγό αυτοκίνητο.
Αντίθετα για τις μεταφορές αγαθών από τη "ράμπα" της εταιρείας αποθήκευσης με φορτηγό αυτοκίνητο στο δελτίο αποστολής που εκδίδεται πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

                       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                Ε υ θ ύ μ ι ο ς Σ α ι τ η ς

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Ε

Με την  Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1143404 ΕΞ 20.9.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Επιχειρηματική αμοιβή και υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τη νομοθετική κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής δεν σημαίνει ότι εκλείπει η κατηγορία του εισοδήματος, από την οποία προκύπτει προκαταβολή φόρου. Εξάλλου, παραμένετε μέλος ομόρρυθμης εταιρείας η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί και από την οποία λάβατε επιχειρηματική αμοιβή για το οικον. έτος 2013, ενώ το επόμενο έτος (οικον. έτος 2014) αλλάζει μόνο ο τρόπος φορολόγησης των ομόρρυθμων εταιρειών. Συνεπώς, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τον κωδικό 655 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, καθόσον στην περίπτωση σας πρέπει να υπολογισθεί προκαταβολή φόρου επόμενου έτους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος (παρ. 1 άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε.), μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. η οποία και κρίνει τις προϋποθέσεις αυτές με βάση τα πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.
Δείτε ολόκληρη την   Δ12Α 1143404 ΕΞ 20.9.2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU2x6bElLUGVlMW8/edit

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

O NEΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στο στόχαστρο κτίσματα, οικόπεδα, βοσκότοποι και πάσης φύσεως εκτάσεις.
Υπ' αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο κατοχής παρά για φόρο επί της περιουσίας. Οι κατοικίες θα φορολογηθούν κατ΄ελάιχστον με 4 ευρώ το τ.μ. ενώ για πρώτη φορά περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου πόλης οικοπέδων, αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων θα κληθούν να καταβάλλουν φόρo από 1,5 ως και 236 ευρώ(!) το στρέμμα.
πηγή. http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=531211

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ενα βήμα πριν από την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών καθώς με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται, αλλά κυρίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υλοποίηση του περιουσιολογίου, από το 2014 θα καταστεί δυνατός ο αντικειμενικός προσδιορισμός των εισοδημάτων.
Η καθιέρωση του καθολικού περιουσιολογίου αποτελεί ουσιαστικά απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κατάργησης των τεκμηρίων, αφού βασικός στόχος είναι να καταγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα των φορολογουμένων.    .......
πηγή.http://www.naftemporiki.gr/finance/story/702744

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9

  20.9.2013
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται πως η προθεσμία συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2013.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ. 1215/20.9.2013 τουΥΠΟΙΚ  (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2369/23.9.2013 τεύχος Β') με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013" που αναφέρει τα εξής.
                                                  αποφασίζουμε:

 1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2013.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2013
                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

18.9.2013
Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους στους φορολογούμενους αποτελούν το βασικό γνώμονα στο σχεδιασμό του νέου φόρου στα ακίνητα, ο οποίος αντικαθιστά τους παλαιούς φόρους.
Η νέα φορολογία είναι ακόμη υπό επεξεργασία, το δε σχέδιο νόμου θα οριστικοποιηθεί μετά τη διαβούλευση με τα κόμματα της κυβέρνησης και τη δημόσια διαβούλευση.
Ως εκ τούτου οι σχετικές πληροφορίες και οι πίνακες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Με την Δ.Λ Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1137825 ΕΞ 10.9.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εστίασης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Εδικότερα,
Οι υπηρεσίες εστιατορίου, εκτός των καταναλώσεων αλκοολούχων ποτών, όπου παράλληλα παρουσιάζεται και θέαμα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση που προέχουν οι υπηρεσίες εστίασης και το θέαμα προσφέρεται με τα συνήθη μέσα που εμπίπτουν στην εκμετάλλευση του εστιατορίου, όπως ηχητικές εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, χρήση τραπεζοκαθισμάτων από καθήμενους πελάτες με προσφορά φαγητού, μη ύπαρξη όρθιων πελατών στο μπαρ για κατανάλωση ποτών, μη συμμετοχή των πελατών με χορό κ.α., καθώς και οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με αυτές των αντίστοιχων εστιατορίων της περιοχής. Αντιθέτως, στην περίπτωση που για την παρουσίαση του θεάματος χρησιμοποιούνται όλες οι υποδομές του κέντρου διασκέδασης όσον αφορά στον ήχο, τη δυναμικότητα του χώρου, την πίστα, τις καταναλώσεις του μπαρ κλπ, πρόκειται για λειτουργία της επιχείρησης ως κέντρου διασκέδασης και υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ όλες οι παροχές που πραγματοποιούνται εντός του καταστήματος. ........
Δείτε ολόκληρη την  Δ14Β 1137825 ΕΞ 10.9.2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOWN1ejFlY211bUU/edit

ΜΕ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ


ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (18/9/2013 σελίδα 48)
Του Νίκου Φραντζή
 Τον ιστορικά καταγεγραμμένο ιδιότυπο βηματισμό που περιλαμβάνει «ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω» φαίνεται πως τον γνωρίζει καλά η ελληνική δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερα στο φορολογικό πεδίο, όπου οι μεταβολές και οι αλλαγές του περιβάλλοντος είναι πολλές και συνεχείς, εύκολα χάνεις το λογαριασμό σε ποιο ακριβώς στάδιο «μεταρρύθμισης» βρίσκεσαι.
Δύσκολα, ωστόσο, μπορείς να καταλάβεις αν οι αλλαγές αυτές έχουν προχωρήσει πράγματι ένα βήμα παραπέρα την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, που θα αποδίδει πράγματι στο κράτος αυτό που πρέπει να λάβει από τις πηγές δημιουργίας πλούτου και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν παραγωγικά και καταναλωτικά.
Πολύ απλά, λοιπόν, στα τριάμισι χρόνια της κρίσης ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει σε ποιο ακριβώς στάδιο του βηματισμού βρισκόμαστε; Και ακόμη σημαντικό είναι το ποιος μπορεί να υποστηρίξει με επιχειρήματα ότι το φορολογικό μας σύστημα τείνει τώρα να είναι καλύτερο απ’ όσο ήταν πριν ξεσπάσει η κρίση και ότι έχει πράγματι τοποθετηθεί στην κατεύθυνση που θα μπορούσε κάποτε να το οδηγήσει στην ιδανική του μορφή;
Το φορολογικό πιστοποιητικό καθιερώθηκε επί των κυβερνήσεων Γιώργου Παπανδρέου, με σκοπό να εκδίδεται από ιδιώτες ελεγκτές που θα κάνουν ελέγχους σε επιχειρήσεις. Ο θεσμός ουδέποτε λειτούργησε ουσιαστικά στην πράξη. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έκαναν λόγο για «ένα νέο σημαντικό κόστος που αναγκάστηκαν να υποστούν, παρά την κρίση, υπό την απειλή ενός αντισυνταγματικού και υπερβολικού προστίμου».
Υπήρξαν περιγραφές απίστευτης ταλαιπωρίας από «νέους μαθητευόμενους των ελεγκτικών εταιρειών που έγιναν “ελεγκτές” διά της επιφοιτήσεως των δύο ή τριών σεμιναρίων που τους έκαναν». Αναφέρθηκε πως το φορολογικό πιστοποιητικό εφαρμόζεται μόνο στην Τουρκία και επισημάνθηκε ότι ενώ καθιερώθηκε ως δήθεν απαίτηση της τρόικας, τελικά οι ίδιοι οι επικεφαλής της εκφράστηκαν δημόσια απαξιωτικά γι’ αυτό.
Τελικά, το πιστοποιητικό καταργείται από 1/1/2014 με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν έντονες πιέσεις από πλευρές οι οποίες ωφελούνται από τη διατήρησή του, να επανέλθει και μάλιστα διευρυμένο.
Τα ερωτήματα είναι προφανή: Αν απέδωσε, γιατί καταργήθηκε; Αν, πάλι, δεν απέδωσε, γιατί γίνεται προσπάθεια επανεισαγωγής; Η χώρα χρειάζεται ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό, άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα, που δεν θα φέρει τα βάρη του παρελθόντος και θα λειτουργεί σωστά για να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την τόνωση των εσόδων και την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Η απορία είναι γιατί αυτή η προφανώς σωστή διαπίστωση δεν χρησιμοποιείται ως οδηγός επιλογών και πολιτικής.
 

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

17.9.2013 
Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εισροών-εκροών καυσίμων στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ. Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων, μέσα από τη δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων, καθώς και την υπηρεσία υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών για τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Η λειτουργία της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει με τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου προς τους εγκαταστάτες και τους ιδιοκτήτες/εκπροσώπους για τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Η υπηρεσία μητρώου θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 18/09/2013. 
Οι παραπάνω ομάδες χρηστών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα με χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός προσβασης) TAXISNET, από την ιστοσελίδαhttps://www1.gsis.gr/fuelmgt/Οι οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μητρώου για εγκαταστάτες και πρατήρια υγρών καυσίμων στο σύστημα Εισροών-Εκροών θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδαhttps://www1.gsis.gr/fuelmgt/Docs/help.html?cls=file 
Για περισσότερες πληροφορίες οι χρήστες θα μπορούν να αποταθούν: 
·         στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html 
·         στην ιστοσελίδαhttp://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html
Και στις δυο ιστοσελίδες, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική «Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων» η οποία θα περιέχει ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εν λογω σύστημα.
Τονίζεται ότι η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων μητρώου εισροών-εκροών για εγκαταστάτες και πρατήρια είναιυποχρεωτική.
Το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών από τα πρατήρια θα είναι διαθέσιμο κατά προσέγγιση εντός 3 εβδομάδων από τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου. Η χρήση του από τις εγκατεστημένες συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων προϋποθέτει: 
·         Την προσαρμογή της εγκατεστημένης διάταξης στην επικαιροποιημένη έκδοση του μορφότυπου σχήματος των αποστελλόμενων στοιχείων (αρχείο XSD) για το σύστημα εισροών-εκροών. Ενημερωμένες εκδόσεις του αρχείου αυτού θα είναι διαθέσιμες στη θεματική των παραπάνω ιστοσελίδων. 
·         Την οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων μητρώου από εγκαταστάτες για κάθε πρατήριο που βρίσκεται σε ετοιμότητα διασύνδεσης με το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.
Επισημαίνεται ότι το παραπάνω σύστημα, ως νέα υπηρεσία, υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις (στάδιο τελικών δοκιμών χρήστη) και άρα ενδέχεται να μεταβληθεί, ως προς τη δομή και τον μορφότυπο των στοιχείων. Για το λόγο αυτό η επερχόμενη υπηρεσία υποδοχής στοιχείων από τις διατάξεις εισροών-εκροών των πρατηρίων, θα είναι διαθέσιμη σε πιλοτική/δοκιμαστική λειτουργία (test mode availability) για περίοδο 30 ημερών, πριν την έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της.
Σε κάθε περίπτωση για προβλήματα και ερωτήματα που δεν απαντώνται από τα παραπάνω, οι χρήστες μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htmεπιλέγοντας τη θεματική «Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων».  
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηστών και από το κέντρο εξυπηρέτησης συναλλασσομένων της ΓΓΠΣ, στο τηλέφωνο 15515, επιλέγοντας τη θεματική «Σύστημα Εισροών-Εκροών».

ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Τον τελικό τρόπο με τον οποίο θα φορολογούνται οι εκτός σχεδίου εκτάσεις, παρουσιάζει το Capital.gr.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, τα αγροτεμάχια θα φορολογούνται με βάση έναν μαθηματικό τύπο, βασικός συντελεστής του οποίου είναι το 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο συντελεστής αυτός θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη θέση των αγροτεμαχίων, την χρήση του, το αν έχει πρόσοψη στην εθνική οδό, το εάν υπάρχει στην επιφάνειά του κατοικία κα. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό χοντρικά, κάθε στρέμμα φορολογείται από 0,75 ευρώ έως και περίπου 50 ευρώ. Ο μέσος φόρος υπολογίζεται σε περίπου 3 έως 7 ευρώ ανά στρέμμα. Εφόσον στο αγροτεμάχιο υπάρχει κατοικία ο φόρος για το αγροτεμάχιο πενταπλασιάζεται. Από την φορολόγηση των αγροτεμαχίων που θα ξεκινήσει το 2014 το YΠΟΙΚ προσδοκά την είσπραξη περίπου 950 εκατ. ευρώ.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα:..............
πηγή . http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1872200

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ.1208/3.9.2013 του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2306/16.9.2013) με θέμα " Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄)." ορίζονταιτα εξής.
Ειδικότερα,
  Τα ποσά που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων, με βάση τιςδιατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων τωνπαραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), βεβαιώνονται και
καταβάλλονται ως εξής:
α) Εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές
υπηρεσίες, ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου
με το
ευνοϊκότερο καθεστώς (περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν.
4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό
αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 66 του ν. 4174/2013), βεβαιώνεται και καταβάλλεται το εξήντα τοις εκατό
(60%) του οφειλόμενου ποσού.

β) Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση
της πράξης επιβολής προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του
πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το
ευνοϊκότερο καθεστώς, βεβαιώνεται και καταβάλλεται το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό
(40%) του οφειλόμενου ποσού. 

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ1208/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUGNuV2lCOEhpQ2M/edit

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

17.9.2013
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι :
Μεταβολές ακινήτων έτους 2013, που υποχρεούται το φυσικό πρόσωπο να αναγράψει στον Πίνακα 1 (Στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός & εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), πραγματοποιούνται μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 23:59:59.
Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις και εάν το φυσικό πρόσωπο είναι κύριος αγροτεμαχίων, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων πρέπει να συμπληρώσει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες στα ακίνητα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεμαχίων), που ίσως ζητηθούν κατά τη διαδικασία οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της.
Επικαιροποιήσεις ακινήτων έτους 2013 που υποχρεούται το φυσικό πρόσωπο να πραγματοποιήσει στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεμαχίων) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), πραγματοποιούνται μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 23:59:59.
Τροποποιήσεις στα στοιχεία των αγροτεμαχίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, δύναται να πραγματοποιούνται μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία (14/10/2013) με την υποβολή νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
Ως εκ τούτου, καλούμε τους φορολογουμένους και τους επαγγελματίες του κλάδου να μην προβαίνουν σε επικαιροποιήσεις δηλώσεων με αλλαγές μόνο στα αγροτεμάχια μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου καθώς υπάρχει αρκετός χρόνος επικαιροποίησης μέχρι και την 14η Οκτωβρίου.
Παράδειγμα:
Φυσικό πρόσωπο εντός του έτους 2012 αποπεράτωσε μονοκατοικία επιφανείας 80 τ.μ. η οποία βρίσκεται εντός αγροτεμαχίου.
Ενέργειες:
Το φυσικό αυτό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 και να τροποποιήσει τα στοιχεία του κτίσματος στον Πίνακα 1 της δήλωσης (να απαλείψει τον κωδικό 99 – ημιτελές κτίσμα, στήλη 10 Ειδικών Συνθηκών) μέχρι και την 20ή Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 23:59:59.
Εάν κατά τη διαδικασία της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες για το αγροτεμάχιο, αυτές οφείλει να τις χορηγήσει μέχρι την ίδια ημερομηνία.
Το ίδιο φυσικό πρόσωπο μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, διαπιστώνει κάποιο λάθος στα περιγραφικά στοιχεία του αγροτεμαχίου (π.χ. λανθασμένη αναγραφή της επιφάνειας), μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 αποκλειστικά για τον Πίνακα 2 της δήλωσης μέχρι την μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 23:59:59  και να αναγράψει τα σωστά περιγραφικά στοιχεία του αγροτεμαχίου.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *