Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1201/25.10.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012" δίδονται διευκρινίσεις για την διαδικασία υποβολής του Ε9.
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής του Ε9 Οικ.'Ετους 2012 έχει παραταθεί μέχρι την 30/11/2012 με την Πολ 1162/16.7.2012
 Ειδικότερα,
Οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων για το έτος 2012, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012. Μετά την καταχώρηση των μεταβολών της ακίνητης περιουσίας, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του νομικού προσώπου πρέπει να ταυτίζεται με αυτήν της 1ης Ιανουαρίου 2012. Σε περίπτωση εμφάνισης μέρους της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου ή σε περίπτωση εμφάνισης λανθασμένων στοιχείων επί των ακινήτων, το νομικό πρόσωπο πραγματοποιεί υποχρεωτικά τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2012. Νομικά πρόσωπα, στην περιουσιακή κατάσταση των οποίων δεν επήλθε μεταβολή κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2012, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους αυτού.  ...........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1201/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peHlKdzVMUmJscnc/edit 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 31/10/2012, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, δίνεται η δυνατότητα στα Φυσικά πρόσωπα όχι μόνο να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012, αλλά και να προβούν σε έλεγχο της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 πραγματοποιώντας τις απαραίτητες διορθώσεις
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 έτους 2012, εφόσον επήλθαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2011.

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

  30.10.2012
Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας θα καταθέσει αύριο Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, στις 11:00 π.μ. το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2013 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
Στις 11:30 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

OI ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Αμεσο «κούρεμα» στις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης προβλέπει ο νέος νόμος για τα εργασιακά που άρχισε να γράφεται με... αστερίσκους λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής διαπραγμάτευσης που γίνεται, με στόχο να θωρακιστεί η καθολικότητα της ισχύος των μελλοντικών Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (οι οποίες θα μπορούν να προβλέπουν, εφόσον συμφωνήσουν οι εργοδοτικές οργανώσεις και η ΓΣΕΕ, την καταβολή επιδόματος γάμου και κάθε άλλης πρόσθετης παροχής στους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό).............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της Ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112942334

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ & ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ Δ.Π.Ε.Δ. 3000

Με την  Α.Υ.Ο Α.Π 41655/723/1.10.2012 του  ΥΠΟΙΚ με θέμα" Έγκριση και ισχύς του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα ΔιασφάλισηςΠέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» στην ελληνική
γλώσσα."
ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Αποφασίζουμε
 Εγκρίνεται η εκπονηθείσα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σε συνεργασία με την Ε.Λ.Τ.Ε. μετάφρασητου Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή ΕπισκόπησηςΙστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», η εφαρμογή του οποίου επιβάλλεται, σύμφωνα με την ΚανονιστικήΠράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. αριθ. 001/11 «Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του
Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή
ΕπισκόπησηςΙστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Το μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα κείμενο του ως άνωΔιεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο 41655/2012.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTWdmTDdZejRvVU0/edit

ΕΓΚΡΙΣΗ & ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε.Π ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Με την Αριθ. 41658/772/1.10.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα"ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Αποφασίζουμε
 1. Εγκρίνεται η εκπονηθείσα μετάφραση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, η εφαρμογή των οποίων επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 3693/2008 , ήδη από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Το μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα κείμενο των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
2. Οι νόμιμοι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τους κατά την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και το πρωτότυπο κείμενο αυτών, το οποίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα.
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ
Δείτε την Α.Υ.Ο & τα Δ.Ε.Π
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSk12V3F4QXJBWUk/edit 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. Ν.Π

 Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101§1 (έντυπο Φ010) με ημερομηνία λήξης διαχειριστικής περιόδου την 30/06/2012 και καταληκτική ημερομηνία την 10/11/2012.
Επίσης από σήμερα καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ( έντυπα Ε5, Φ 010, Φ 012) των οικονομικών ετών 2011 & 2012 με χρεωστικό υπόλοιπο.

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 Η ΔΙΑΘΕΣΗ Φ.Η.Μ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/09


Με την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1200/18.10.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. / ΠΟΛ 1015/10.1.2012 ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών". ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
                 Αποφασίζουμε
Η παράγραφος 1 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ 1015/10..2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους τύπους ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας από 1-1-2010 και εντεύθεν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β’) απαγορεύεται, μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας, η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή, η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών». 
2. Η παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ 1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τυχόν αποθέματα τύπων ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας έως και 31-12-2009 και εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.O./ΠΟΛ 1063/26.3.2008(ΦΕΚ 633Β΄), έχουν δε εισαχθεί, παραχθεί και θεωρηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας που τους έχει χορηγηθεί επιτρέπεται να διατίθενται έως 31-12-2013». 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                
                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οι 17 κυριότερες αλλαγές που προβλέπει το προσχέδιο του Νέου Φ ορολογικού, σύμφωνα με τα νέα σενάρια.
 1.Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα λόγω τέκνων, που είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά.
Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά θα αντικατασταθεί με τα νέα οικογενειακά επιδόματα.
Σύμφωνα με το σχέδιο τα νέα επιδόματα θα ανέρχονται σε 40 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα.
Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
2.Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατροφή λόγω διαζυγίου, και ασφάλιστρα. Μέχρι και φέτος εξέπιπταν κατά 10% από το φόρο. Ορισμένες από τις φοροαπαλλαγές θα καταργηθούν αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2012, επιβαρύνοντας κατά 500 εκατομ. ευρώ τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Διατηρούνται μόνο οι εκπτώσεις για ιατρικές επισκέψεις, νοσήλια και ασφάλιστρα ζωής.
3.Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλους τους επιτηδευματίες και τους αγρότες. Τα καθαρά τους κέρδη θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ  κλιμακωτά, με συντελεστές 26% και 33%, ενώ για τα αγροτικά εισοδήματα η φορολογία θα αρχίζει από 6%.
Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογούνται όσοι:
- Έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 και έχουν ως έδρα την κατοικία τους και έχουν μέχρι τρεις εργοδότες.
- Υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη και αποκτούν εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
Στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενους έχει εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή ακίνητα και ασκεί ελευθέριο επάγγελμα θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τη μισθωτή εργασία και με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών για τα εισοδήματα που προκύπτουν από το ελευθέριο επάγγελμα.
4.Αυξάνεται η φορολογία στις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού από 6% σε 15% και στις αμοιβές των μελών των κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων από 3% σε 10%.
5.Στο 33% διαμορφώνεται ο συντελεστής φορολόγησης του συνόλου των κερδών των Α.Ε., των ΕΠΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε., ενώ καταργείται η φορολόγηση των μερισμάτων αφού η υποχρέωση των εταίρων θα εξαντλείται στη φορολόγηση του συνόλου των κερδών.
6.Κατάργηση εκπτώσεων χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.
7.Μειώνεται από 11% σε 6% το ποσοστό επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, από 1-1-2013.
8.Μειώνονται οι επιστροφές φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, από 0,391 σε 0,264 ευρώ το λίτρο.
9.Αυξάνεται η φορολογία στα φθηνά τσιγάρα και μειώνεται στα ακριβά.
10.Αυξάνεται από 10% σε 15% ο φόρος στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων.
11.Αυξάνονται τα τέλη για αγωγές και ποινικές δίκες.
12.Επιβάλλεται επιπλέον χρέωση στον ετήσιο κύκλο εργασιών των παιχνιδιών VLTs του ΟΠΑΠ.
13.Μειώνεται ο ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13%, αλλά επιβάλλεται ειδικό τέλος στα καταστήματα που έχουν χώρους καπνιζόντων.
14.Επιβάλλεται φόρος στους εφοπλιστές.
15.Καταργούνται 150 ΔΟΥ μέχρι το Μάρτιο του 2013, ώστε να μείνουν μόνο 120.
16.Έως τον Ιούνιο του 2013 δίδεται προθεσμία για την αντικατάσταση του ΚΒΣ από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
17.Προωθούνται αλλαγές για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών, ενώ διορίζεται και μόνιμος γενικός γραμματέας φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.
πηγή η ναυτεμπορική
Δείτε το προσχέδιο του νέου φορολογικού( λείπουν μερικά άρθρα)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZlROWHV5SDFxRUk/edit

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την Πολ.1195/12.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)."ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος........................
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1195/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSm54bnc2TXptXzQ/edit

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

"Πρέπει να βγούμε γρήγορα από την κρίση, διότι δεν μπορείς να ζητάς περισσότερα απ΄αυτόν τον λαό που τα έχει δώσει όλα", δήλωσε αμέσως μετά τη στρατιωτική παρέλαση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Κάρολος Παπούλιας.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Την Τρίτη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το πολυνομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει σε ένα άρθρο όλες τις ρυθμίσεις (δημοσιονομικές, διαρθρωτικές ,εργατικές) του νέου μνημονίου.
 Το πολυνομοσχέδιο θα ψηφιστεί έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. 
Δεν ψηφίζει τις αλλαγές στα εργασιακά η ΔΗΜΑΡ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2012
Προθεσμία υποβολής αναφορών και στοιχείων στην ΕΛΤΕ
Αθήνα, 24-10-2012
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας »
Σύμφωνα με το αρ.6 της 004/09 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του ελεγκτικού γραφείου υποβάλλει προς την Ε.Λ.Τ.Ε., ανά διετία, λεπτομερή αναφορά της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης του γραφείου κατά το χρονικό αυτό διάστημα ..................................
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.      
http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/003-2012.pdf 

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΥ

Με την Α.Υ.Ο  Δ6Α 1144678 ΕΞ  2012(που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 2828Β) με θέμα "  Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της αριθ. Δ6Α1130258 ΕΞ 2012 /20-9-2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Αποφασίζουμε 1. α) Αναστέλλουμε, από την 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ’ αυτού, ως εξής:.............
Δείτε την Α.Υ.Ο δ6α 1144678 εξ 2012
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDJmTEx1QmNDQ3M/edit

ΤΡΟΠΟΠ. ΑΥΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤ. ΟΡΙΣ. Δ.Ο.Υ

  Με την Α.Υ.Ο .Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012 ( που δημοσιεύθηκε  στο Φ.Ε.Κ 2828Β /19.10.2012 )του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20-9-2012
(Β’2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.”
ορίζονται τα ακόλουθα.
 Ειδικότερα,
  Αποφασιζουμε
 Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20-9-2012 (Β’2552) απόφασή μας, όπως ισχύει, προσθέτοντας υποπαραγράφους γ’ και δ’ στην παράγραφο 1, ως εξής:
«1. γ) Ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. της Στήλης Γ’
του Πίνακα 1, ασκείται και από Γραφεία αυτών που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου
στέγασής τους, στην έδρα των Δήμων του παρακάτω Πίνακα 3, εφόσον διατεθούν οι
κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους
Δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτά.

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ο.Υ

Με την Α.Υ.Ο Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012 του ΥΠΟΙΚ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ28288/19.10.2012 με θέμα "Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Αποφασίζουμε
1. α) Αναστέλλουμε, από την 19 Νοεμβρίου 2012, τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά της, στη Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ΄ αυτού, ως εξής:..................
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο  Δ6Α 1144680 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paHhZbk5nWXowMmM/edit

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ

Με την Δ15Β 1137942 ΕΞ 2012/5.10.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απεικόνιση της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας και τη μετονομασία ορισμένων Δ.Ο.Υ." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ 6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία, από 8 Οκτωβρίου 2012, αναστέλλεται η λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι σε έκδοση φορολογικών στοιχείων, ως προς την αναγραφή της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά τους στοιχεία και μόνο, σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας, συγχώνευσης ή μετονομασίας Δ.Ο.Υ. ισχύουν τα οριζόμενα με την αριθμ. ΠΟΛ 1066/14.3.2012 (ΑΔΑ:Β44ΤΗ-7Ε2) Εγκύκλιό μας, αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν για ενημέρωσή σας.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

                                                              Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
                                                                     Γεώργιος Κριτσέλης

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Με την  ανάρτησή μας της 3.10.2010 με θέμα" Παρατηρήσεις για την μείωση του  χρόνου άσκησης της προσφυγής" είχαμε επισημάνει την νομοτεχνική αστοχία της διάταξης του άρθρου πέμπτου κεφ.Β' παρ 2α του ν.4079/20.9.2012, εάν δηλαδή μειώνεται ο χρόνος άσκησης της προσφυγής από τις 60 ημέρες στις 30 ημέρες για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές. Πολλοί είχαν υποστηρίξει αντίθετες απόψεις γράφοντας και άρθρα με ερμηνείες που δεν προέκυπταν από την τροποποιημένη διάταξη της § 2 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ ( Ν.2717/1999)
Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν  μάλιστα και δύο εγκύκλιοι(  του Υπουργείου εσωτερικών και από την τελωνειακή Δ/νση του ΥΠΟΙΚ) που ερμήνευαν λανθασμένα την εν λόγω διάταξη.
Με την  Νομοτεχνική προσθήκη-βελτίωση του άρθρου τέταρτου § 6 του νομοσχεδίου που συζητείται στην Βουλή  με θέμα" Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 ‘Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015’ (Α΄152), όπως ισχύει», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κ.λ.π ", καταργείται  από τότε που ίσχυσε  (20.9.2012) η § 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 και αντικαθίσταται και επαναδιατυπώνεται η § 2 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ(ν.2717/1999)  και η προθεσμία των 30 ημερών καταλαμβάνει πράξεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του νέου αυτού νόμου.
 Η προσθήκη  της § 6 του άρθρου τέταρτου αναφέρει τα παρακάτω.
" 6. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται, από τότε που προστέθηκαν με το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 (Α’ 182 ) οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».
β. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 καταργείται από τότε που ίσχυσε.
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα(30) ημερών, που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 64 η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης.»
δ. Η ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με την υποπαράγραφο γ΄ της παρούσας παραγράφου,
καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου"

Τελικά συμπεριελήφθη και ψηφίστηκε με τον ν. 4093/12.11.2012 υποπερ.ΙΓ'2 και καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται από 12.11.2012( και όχι από 20.9.2012)


TA 20 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ


 Ειδικότερα, στα μέτρα που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του νέου Μνημονίου περιλαμβάνονται τα εξής:
 1. Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών το Μάρτιο του 2013, ώστε να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές.
2. «Μόνιμη» έως το 2018 θα είναι η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σήμερα στους φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
3. Αύξηση του φόρου στους τόκους των καταθέσεων από 10% στο 15%, το 2014.
4. Κατάργηση φοροαπαλλαγών και προτιμησιακών καθεστώτων.
5. Κατάργηση 150 ΔΟΥ μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Θα παραμείνουν σε λειτουργία 120 εφορίες σε όλη τη χώρα.
6. Άντληση εσόδων 200 εκατ. ευρώ στη διετία 2013 - 2014 από το νέο σύστημα φορολόγησης των εφοπλιστών.
7. Διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλων στη διετία 2012 - 2013 εκ των οποίων την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο θα δουν μέχρι το τέλος του χρόνου 5.000 υπάλληλοι.
8. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και για τους ασφαλισμένους προ του 1993.
9. Κατάργηση δώρων για όλους τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους.
10. Καταβολή του ΕΚΑΣ μετά το 64ο έτος ηλικίας.
11. Μείωση 23% στο εφάπαξ.
12. Εισφορά 3% σε όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά το 1995, οπότε αυξήθηκε το ποσό του εφάπαξ.
13. Ένταξη όλων των Ταμείων χωρίς εξαιρέσεις στον ΕΟΠΥΥ.
14. Νέες περικοπές 300 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή 150 εκατ. ευρώ το 2013 και άλλα τόσα το 2014.
15. Μεγάλες περικοπές από 2% - 35% στις αποδοχές των ειδικών μισθολογίων, που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012.
16. Πλαφόν 1.900 ευρώ στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ.
17. Δραστική περικοπή του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους 2.000 από 15.226.
18. Αύξηση των εισιτηρίων κατά 25% στις αστικές συγκοινωνίες τον Μάρτιο του 2013.
19. Αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ σε δύο ή τρεις δόσεις από 1η Ιανουαρίου του 2013 και ιδιωτικοποίηση τμημάτων της εταιρείας.
20. Επιβολή επιπλέον χρέωσης 2% - 4% στον ετήσιο κύκλο εργασιών των παιχνιδιών VLTs του ΟΠΑΠ.
πηγή Ημερησια

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Με την Πολ.1199/22.10.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της αριθ.126/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Συνεπώς, εφόσον ο δανειστής υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για χορήγηση στοιχείων οφειλέτη κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγήσει τα στοιχεία στον αιτούντα, όχι όμως να χορηγήσει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1199/2012.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOE8xWldRbnQ5QVE/edit

ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚ. ΦΟΡΟΥΣ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΗΝ Ε.Α.Σ

Με την Πολ.1198/22.10.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ)"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ. 254/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία για την πληρωμή των χρεών της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών, όσον αφορά μεν τον ΦΜΑΠ, δεν μπορεί να θεμελιωθεί, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 115  του ν. 2238/1994, προσωπική και εις ολόκληρον ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της Ενώσεως, όσον αφορά, όμως, τους παρακρατούμενους φόρους θεμελιώνεται, κατά τις ίδιες διατάξεις, ευθύνη των μελών του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης, στο οποίο με πράξη του Δ.Σ. της Ενώσεως είχαν εκχωρηθεί το μάνατζμεντ και όλες οι βασικές αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης της Ενώσεως.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

 Το οικονομικό επιτελείο του ΥΠΟΙΚ σχεδιάζει την επιβολή ενιαίου φόρου στα ακίνητα με την ταυτόχρονη κατάργηση του αφορολογήτου των 100.000 € Οι συντελεστές θα κυμαίνονται από 0.1 % έως και πάνω από 2%, επί της αντικειμενικής αξίας. Ο ενιαίος φόρος θα αντικαταστήσει το Φ.Α.Π  και το ειδικό τέλος ακινήτων ΕΕΤΗΔΕ.Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται και στις  εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις δηλαδή και στα αγροτεμάχια..........

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Φ.Μ.Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Δ.Α ΜΕ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Με την Πολ 1197/18.10.2012 του ΥΠΟΙΚ  με θεμα "Κοινοποίηση της με αριθ. 127/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ακυρότητα μεταβίβασης ακινήτου."η οποία έγινε αποδεκτή από το Υφυπουργό Οικονομικών.
 Ειδικότερα,
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτό ότι δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων για τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα τηςμεταβίβασης ακινήτου η οποία συνετελέσθη από πρόσωπο μη κύριο αυτού, κατόπιν απατηλών καιαξιοποίνων ενεργειών, ακόμη και μετά από παρέλευση περισσοτέρων των τεσσάρων ετών από την κατάρτιση της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, αλλά υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α. με αρνητικό περιεχόμενο.
Κάθε προηγούμενη αντίθετη ερμηνεία της Διοίκησης αναφορικά με το παραπάνω θέμα παύει
να ισχύει.
Δείτε ολοκληρη την Πολ.1197/2012.

 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUk55WG8wRF9FbkU/edit

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Με την Πολ.1196/16.10.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 "Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008" διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,  
Οι λογιστές - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση του λογιστικού, ελεγκτικού ή συμβουλευτικού έργου τους, για περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα......... 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1196/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYklteWs1WC1IODg/edit

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *