Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0002/12 ΕΛΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


                                           Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) ανακοινώνει τα εξής:
1..........
4 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ε.Λ.Τ.Ε ανακοινώνει ότι τα Ετήσια Φορολογικά Πιστοποιητικά τα οποία λόγω των ανωτέρω δυσλειτουργιών, θα υποβληθούν μετά τις 31/07/2012 δεν θα θεωρούνται κατ’ αρχήν εκπρόθεσμα. Εξ αυτών θα θεωρούνται εκπρόθεσμα τα Ετήσια Φορολογικά Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση 72 ωρών συνεχούς απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση 0002/12   http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/0002-12.pdf

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1162/16.7.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με ηλεκτρονικό τρόπο, φυσικών και νομικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ

ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1161/16.7.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,.
                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012.
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΔευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκπνέει αύριο η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων  που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και από πληροφορίες που έχουμε  από το ΥΠΟΙΚ , η  Γ.Γ.Π.Σ  θα δέχεται  και μετά την 31.7.2012 σιωπηρώς μέχρι την Κυριακή 5.8.2012 την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως εμπρόθεσμες καθότι θα αφήσει ανοικτή την  εφαρμογή του Συστήματος.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ

Με την Αρ. Πρωτ. ΔΝΥ Δ 1098866 ΕΞ 2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα  "Άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως επί ανέκκλητων αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων"διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
α) Σε περίπτωση εκδόσεως πρωτόδικης αποφάσεως σε βάρος του Δημοσίου με χρηματικό αντικείμενο (φορολογική διαφορά) μέχρι 5.000 ευρώ, πρέπει να εξετάζεται κατά πρώτον, αν αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του αρθ. 92 ΚΔΔ, οπότε και επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση.
β) Η παρερμηνεία για τις υπηρεσίες μας δημιουργείται από την ανωτέρω εξαίρεση της περ. γ' της παρ. 4 του αρθ. 92 ΚΔΔ, καθώς, σύμφωνα με την προαναφερθείσα παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ως αντικείμενο της διαφοράς θεωρείται, για τη Διοίκηση η διαφορά του κύριου φόρου που προκύπτει ανάμεσα σε εκείνον που ορίστηκε με την πράξη και σε αυτόν που καθορίστηκε με την Απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου............
Δείτε ολόκληρη την ΔΝΥ Δ 1098866 ΕΞ 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc1BrTTdYa3FQVnc/edit

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Κόβονται οι συντάξεις για όσους τις απέκρυψαν ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, ώσπου να υποβάλουν τις συμπληρωματικές.
Ενα από τα «όπλα» που αναμένεται να αξιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μην αναγκαστεί να προχωρήσει σε οριζόντια μέτρα για την εξασφάλιση των 11,6 δισ. ευρώ που απαιτεί η τρόικα είναι οι εκτεταμένες διασταυρώσεις σε κάθε είδους εισοδήματα και δαπάνες. Με αυτόν τον τρόπο προσδοκούν στην κυβέρνηση να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής και να εισπραχθούν τα πολυπόθητα έσοδα. ........Δείτε το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.  http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=468727

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Υφυπουργός Οικονομικών προχθες από το βήμα της Βουλής δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης για το θέμα των χρεών προς το Δημόσιο.Μελετάται  από το οικονομικό επιτελείο να διαχωριστεί το αδίκημα της φοροδιαφυγής μεγάλου ύψους από τα λοιπά χρέη προς το Δημόσιο. Επίσης μελετάται να δοθεί αμνηστία σε όσους δεν δήλωσαν  έσοδα  και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία που κατέχουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡ.ΠΕΡ.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους έχει προγραμματίσει και διενεργεί στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η δημιουργία κλίματος πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, για το χρονικό διάστημα από 06/07/2012 μέχρι 23/07/2012, πραγματοποιήθηκαν 1.410 έλεγχοι. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,1%. Αναλυτικά στον παρακάτω παρουσιάζεται, ανά περιοχή, η πορεία των ελέγχων από 06/07 έως 23/07/2012:

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ


Με την Δ.Λ. Δ12Β 1104674 ΕΞ 2012/13-7-2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 25 του ν.2238/1994 σε περίπτωση χορήγησης δανείου από ημεδαπή ΑΕ σε συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία." αναφέρονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
" Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά συνάγεται, ότι για το δάνειο που χορηγεί ημεδαπή εταιρεία στη συνδεδεμένη της στην αλλοδαπή, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές εφαρμόζονται σήμερα, ως μη κατονομαζόμενη η συγκεκριμένη συναλλαγή από τις διατάξεις αυτές. Κατά συνέπεια, για το δάνειο αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα τεκμηρίωσης, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών, του ύψους του επιτοκίου και ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2238/1994, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (δεν έχουν καταργηθεί). Άλλωστε, η αλλοδαπή εταιρεία, αν και θεωρείται συνδεδεμένη με την ημεδαπή εταιρεία για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α του Κ.Φ.Ε., δεν παύει να είναι «τρίτη» έναντι της ημεδαπής, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, καθόσον δεν υφίσταται ουδεμία σχέση άμεσης εξάρτησης (μετοχική ή διοικητική) μεταξύ των δύο εταιρειών"
Διαφωνούμε  με την έκδοση της Δ. Λύσης αυτής καθότι δεν λαμβάνεται υπόψιν η τεκμηρίωση του επιτοκίου των δανείων μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών ,ούτε οι  διεθνείς όροι χρηματοδότησης  των εταιρειών και επιχειρείται να εφαρμοσθεί μία παρωχημένη αντισυνταγματική διάταξη που επιβάλλει ένα αμάχητο τεκμήριο που σήμερα είναι εκτός πραγματικότητας.
Θ.Β

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔ. ΤΜΗΜ. ΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

Με την Πολ.1167/23.7.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων καταργείται ή αναστέλλεται η λειτουργία των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω, για την ομοιόμορφη εφαρμογή διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων τα Τμήματα Ελέγχου ή τα Γραφεία Ελέγχου καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων ή των αρμοδιοτήτων Δικαστικού και μεταφέρεται η αρμοδιότητά τους σε άλλη Δ.Ο.Υ. και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Νέου TAXIS, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, ανά φορολογία, για τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις, τις υποθέσεις για τις οποίες έχει συνταχθεί η έκθεση ελέγχου, αλλά δεν έχει εκδοθεί η καταλογιστική πράξη και τις υποθέσεις στις οποίες απαιτείται η διενέργεια ελέγχου. ..........
Δείτε ολόκληρη τηνΠολ.1167/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTk5PNUh6UFFIRzQ/edit

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Ν ΣΥΜΒΛ. ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι:
Πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) αναλαμβάνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ και πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Τάκης Αθανασόπουλος.
Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης.

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 21 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε χθες στην Δημοσιότητα λίστα με 21 φορείς του Δημοσίου που καταργούνται ή συγχωνεύονται μέσα στον Αύγουστο για την περιστολή του χρεοκοπημένου Δημοσίου.Οι 21 φορείς περιλαμβάνουν 213 Νομικά πρόσωπα. Από τη συγχώνευση προκύπτουν 9 ομάδες φορέων αποτελούμενες από 34  Νομικά  Πρόσωπα. Στους φορείς αυτούς απασχολούνται 5256 εργαζόμενοι.

2000 € ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Για την κάλυψη του πακέτου των νέων μέτρων των 11,5 δις που ζητά από την κυβέρνηση μετ' επιτάσεως η τρόικα ,οι συντάξεις το εφάπαξ και τα κοινωνικά επιδόματα θα πληρώσουν τον λογαριασμό.Το πλαφόν για τις συντάξεις  θα καθορισθεί στα 2000€, και οι περικοπές που μελετώνται υπολογίζονται στο 50% του πακέτου( 5δις € )

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

ETOIMAZOYN NEA ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ

Νέα περαίωση των ανέλεγκτων 800000  φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000 έως 2009 ετοιμάζουν στο ΥΠΟΙΚ, για να καλύψουν την μαύρη τρύπα των εσόδων που υστερούν σημαντικά του στόχου που έχει προ υπολογισθεί.
Γ.Μαυραγάνης. "Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν παλιούς φόρους.Μπορούμε να βεβαιώσουμε σημαντικούς φόρους μέχρι το τέλος του χρόνου από ανέλεγκτες υποθέσεις"
!!!Τι είχες Γιάννη τίχα πάντα !!!

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ & ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜ. 9%

Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1155/12.7.2012 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ Ν.2122'τεύχος Β' )με θέμα" Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β’1657) και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης" επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις
Ειδικότερα,
«Εκτός των εταιριών που ελέγχονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιριών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν:».
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1155/2012.  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMjdFQTFERWcwNzg/edit

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ

Ποια σενάρια εξετάζονται για τους μισθωτούς - Εκπτωση για τις εισφορές των επαγγελματιών.
Τα πάνω κάτω στη φορολογία εκατομμυρίων πολιτών θα φέρουν οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση με την κατάργηση αρκετών φοροαπαλλαγών, τη μείωση της έκπτωσης φόρου για κάποιες άλλες και την ενίσχυση τρίτων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της τρόικας για αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να βελτιώσει σημαντικά τη διάταξη με την οποία περίπου 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες έχουν σήμερα πολύ μικρή έκπτωση φόρου από το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλουν σε ταμεία ασφάλισής τους..................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.    http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=467949

ΦΟΡΟΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Αναγνωρίζοντας ότι το ισχύον σύστημα συλλογής αποδείξεων έχει αποτύχει στη μάχη για την πάταξη της φοροδιαφυγής, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει δραστικές αλλαγές με απώτερο στόχο την εφαρμογή του αμερικανικού μοντέλου φορολόγησης. Το σχέδιο είναι να ωθήσει τους φορολογουμένους να πληρώνουν για τις συναλλαγές τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με αντάλλαγμα τη μείωση του ΦΠΑ
πηγή tanea.gr

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

60 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ & 10 ΓΙΑ ΦΟΡ. ΕΙΣ/ΔΗΜΑΤΟΣ

Για την αύξηση των εσόδων που πάνε από το κακό  στο χειρότερο εξετάζει το ΥΠΟΙΚ  να επαναφέρει καινούργια ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα  που  θα προβλέπει  την καταβολή των σε 60 δόσεις (από 24). Επίσης θα νομοθετήσει καινούργια ρύθμιση θα την εξόφληση των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που έρχονται φουσκωμένα από την μείωση των φοροαπαλλαγών και του αφορολογήτου σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΣΕ 5 ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

18.7.2012       Aνακοίνωση Τύπου
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υφιστάμενη Νομοθεσία και λόγω τεχνικών δυσχερειών και χρονικών περιορισμών ο τρόπος είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) δεν είναι εφικτό να τροποποιηθεί. Κατά συνέπεια το τέλος ακίνητων θα εξακολουθήσει να εισπράττεται από την ΔΕΗ και άλλους παρόχους αλλά σε πέντε διμηνιαίες δόσεις αντί των δυο που ίσχυσαν για το τέλος του 2011 αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν εφεξής.   
Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή του τέλους για το 2012 ήταν μια υποχρέωση που είχε ήδη προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012 ενώ από το 2013 θα αντικατασταθεί από ένα Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. 

ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒ. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Με την Απόφαση 1602/2011 το Σ.τ.Ε έγκρινε τα ακόλουθα.
"Ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως νοούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχειρήσεως, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν, κατά βάση, στη διεύρυνση των εργασιών της επιχειρήσεως και στην αύξηση του εισοδήματός της, μη επιτρεπομένου στη φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια του ελέγχου της σκοπιμότητας ή του προσήκοντος μέτρου των δαπανών αυτών, τα οποία, ως εκ τούτου, οφείλουν να ερευνούν κατ’ ουσίαν εάν σε κάθε περίπτωση προκύπτει η αιτία, και περαιτέρω, η παραγωγικότητα των δαπανών, καθώς και εάν η καταβολή των αντιστοίχων ποσών αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά έγγραφα. Εξάλλου, στην έννοια των γενικών εξόδων διαχειρίσεως εμπίπτουν, κατά την ως άνω διάταξη, όχι μόνο οι δαπάνες που καταβάλλονται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρεώσεως, αλλά και οι καταβαλλόμενες οικειοθελώς, εφόσον είναι κατά τα ανωτέρω παραγωγικές."
Σημειώνεται ότι με την § 15 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 η οποία αναριθμήθηκε από 16 με τη παραγρ. 4 του άρθρου 78 του ν 3842/2010(ΦΕΚ Α'58) και ισχύει από 1.1.2010 ορίζονται τα παρακάτω.
"Ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους της ή σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα."
Συνεπώς έχει εφαρμογή για υποθέσεις πρίν της 1.1.2010.
Θ.Β

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν. 3845/2010

Με την απόφαση  2086/25.2.2011 το Δοικητικό Εφετείο Αθηνών(Τμήμα 1 Τριμελές) έκρινε τα ακόλουθα. "Από τις διατάξεις του Ν.3845/2010 συνάγεται ότι η επιβαλλόμενη με αυτές έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη που απέκτησαν τα νομικά πρόσωπα κατά το οικονομικό έτος 2010, αποτελεί αναγκαστική παροχή ) που επιβλήθηκε σε βάρος τους χάριν των κρατικών σκοπών, ειδικότερα δε, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του νόμου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από το μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα της Χώρας και στα πλαίσια της προσφυγής στο μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και το Δ.Ν.Τ."

ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΑ FISH SPA

Mε την Πολ.1156/9.7.2012  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις σωματικής ευεξίας που εκμεταλλεύονται Fish Spa."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Προς άρση των αμφιβολιών που έχουν προκύψει όσον αφορά την υποχρέωση των εκμεταλλευτών fish spa για τήρηση πρόσθετου βιβλίου η επιχείρηση που έχει ως κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες σωματικής ευεξίας – fish spa δεν εμπίπτει στην έννοια του κέντρου αισθητικής και επομένως δεν έχει υποχρέωση πρόσθετου βιβλίου πελατών ακόμη και στην περίπτωση που παράλληλα με αυτή ασκεί και δευτερεύουσα δραστηριότητα, αυτή της περιποίησης νυχιών. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ

Taxisnet 17.07.2012
                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμες αύριο 18/07/2012 και από ώρα 06:00 έως 07:30, λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών. 
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την Πολ.1160/16.7.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης."ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, για το οικονομικό έτος 2012, οι άνεργοι που έχουν βεβαιώσεις από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, καθώς και από τον λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τον λογαριασμό ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προκύπτει από την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α'/1 -7-2011) και την περιπτ. δ' της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της ΑΥΟ - ΠΟ.. 1167/2.8.2011 , με τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά κατά την 30/04/2012: ..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1160/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc1hoaF91TjkxeXc/edit

ΜΕΧΡΙ 28/9/2012 ΤΟ ΕΙΔ. ΣΗΜ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α

16.7.2012
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, δόθηκε  παράταση για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004,  έως και 28.09.2012.
Στη συνέχεια εξεδόθη  η Α.Υ.Ο-ΠΟΛ. 1159/16.7.2012

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο μέσω τραπέζης με τη χρήση "πλαστικού χρήματος"
Άνετη αποπληρωμή των οφειλών τους προς το Δημόσιο σε πολλές δόσεις αλλά και με εξασφαλισμένη την έκπτωση  όπου αυτή προβλέπεται, μπορούν να πετύχουν οι πελάτες των τραπεζών.Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν έτοιμα να εξυπηρετήσουν τους φορολογουμένους, οι οποίοι ως το τέλος του 2012 θα πρέπει  να εξοφλήσουν μια σειρά υποχρεώσεις προς το κράτος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ιδιαίτερα αυξημένος φόρος εισοδήματος και το τέλος ακινήτων, η πληρωμή των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει από τον ερχόμενο μήνα...........
πηγή το Βήμα της Κυριακής
ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας σε 12 άτοκες δόσεις  και δεν πληρώσετε μία δόση θα επιβαρυνθεί τε από την τράπεζα  με τόκο καθυστέρησης 17,5% -  20% , ενώ στην εφορία η επιβάρυνση  για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής είναι 1%. Η απόλυτη τοκογλυφία............
Θ.Β

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΦΟΡΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Λίστα στην εφορία για όλους, με εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα,αμοιβαία.
Στο στόχαστρο όλα τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας. Όπλο της φοροδιαφυγής το περιουσιολόγιο.  Πόθεν έσχες  για τις αγορές ακινήτων, τις καταθέσεις,ακόμα και  για τις καταναλωτικές δαπάνες. Το δηλωθέν εισόδημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα όλων των δαπανών και των ετησίων αποταμιεύσεων του φορολογουμένου. Στις δαπάνες θα υπολογίζονται οι δόσεις δανείων, τα ασφάλιστρα, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η, νερού, τηλεφώνου, καθώς και τα έξοδα για φάρμακα και νοσήλια στα ιδιωτικά νοσοκομεία.........
πηγή ημερήσια

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΜΕΧΡΙ 31.7.2012 ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜ.ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ

13.7.2012             Ανακοίνωση Τύπου.
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη θα δοθεί παράταση για την υποβολή των «Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» έως και 31 Ιουλίου 2012.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε -ΛΗΞ. & Ε9

12.7.2012  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη θα δοθεί τελευταία παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής καθόσον όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία θα έχουν την ίδια μεταχείριση. 
Οι λογιστές και τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία είναι σκόπιμο να μεριμνήσουν τόσο για την σωστή κατανομή του χρόνου υποβολής δηλώσεων όσο και για την ενημέρωση των φορολογουμένων για τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ή της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων. 
Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ήδη ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) είναι υπερδιπλάσιος του περσινού τα συστήματα έχουν ανταποκριθεί πλήρως.
Η ΓΓΠΣ συνεχίζει να παρακολουθεί και να ενισχύει τα συστήματα της ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία όλοι οι φορολογούμενοι. 
Τέλος, κατόπιν αιτημάτων, φορολογουμένων οι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά λόγω του ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έληγε στις 16 Ιουλίου θα παραταθεί για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου 2012
Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 έως 30 Νοεμβρίου 2012.

EΦΑΡΜΟΓΗ Ε9 2012


   12.7.2012            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, προς το παρόν, η εφαρμογή για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2012, δεν έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
Σύντομα θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία έναρξης και για τις προθεσμίες υποβολής.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Σε πέντε δόσεις θα καταβληθεί το χαράτσι των ακινήτων ανακοίνωσε ο υφυπουργός των οικονομικών κ. Γ .Μαυραγάνης  και τα σχετικά ειδοποιητήρια θα αποσταλούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Επίσης διευκρίνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα αποφασισθεί αν το ειδικό τέλος θα ενσωματώνεται στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η  Επίσης ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αφού οι αγορείες τιμές των έχουν μειωθεί αρκετά.

3 ΔΙΣ € ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕUROGROUP

O υπουργός Οικονομικών κ. Γ.Στουρνάρας  ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες ότι μας ζητούν να πάρουμε άμεσα νέα μέτρα 3 δις €υρώ. Στην συνεδρίαση ο  Έλληνας ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε τους ομολόγους του την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να επαναφέρει το πρόγραμμα προσαρμογής σε σωστή τροχιά . Για επαναδιαπραγμάτευση  ουδέν.........Επισφαλής  η δόση του Αυγούστου. Σύσκεψη σήμερα των τριών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

ΟΛΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Τριετές σχέδιο Σαμαρά: Επιθετικές αποκρατικοποιήσεις, πωλήσεις 80.000 ακινήτων, στο 15% ο φόρος στα κέρδη, στο 30% ο ανώτατος συντελεστής για τα εισοδήματα.
Η τρόικα πιέζει με κάθε τρόπο ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο, υπό την «αόρατη απειλή» της μη καταβολής της  δόσης του Αυγούστου που υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ και θα διατεθεί για την εξόφληση ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ. Αν η Ελλάδα δεν πάρει τη δόση, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση. Αυτό που συζητείται είναι η παράταση για έναν μήνα της εξόφλησης των ομολόγων.Το θερινό μπρα ντε φερ της κυβέρνησης με την τρόικα για τη διαμόρφωση της νέας οικονομικής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.......
Δείτε ολόκληρο  το κύριο άρθρο του Βήματος της Κυριακής.  http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=466004

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

ΜΕΧΡΙ 30/9/2012 Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΩΝ Α.Π.Δ

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2012
ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση λαθών ΑΠΔ περιόδων 01/2002 - 03/2012 από χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ και Επανυποβολές ΑΠΔ περιόδων 1/2002 - 3/2012, που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου. Το ΙΚΑ έχοντας προβεί, στο πλαίσιο της νομιμότητας των ενεργειών και των ορίων ευθύνης του, σε κάθε ενέργεια η οποία ήταν δυνατόν να μειώσει τα προβλήματα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τις περιόδους 01/2002 - 03/2012, απευθύνεται πλέον στους εργοδότες για την αποκατάσταση των εναπομεινάντων λαθών και την ενημέρωσή τους για την αποφυγή των ίδιων λαθών, κατά την υποβολή των επόμενων ΑΠΔ. Για τους εργοδότες χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή αυτών επίσης μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως πλήθους λαθών και νομικής μορφής έως 30/9/2012....
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση. http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20120706.cfm


ΜΕΧΡΙ 16/7/2012 Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΤΟΥ 2009

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2009, θα κλείσει οριστικά στις 16/07/2012.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

ΜΕΧΡΙ 31/7/2012 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡ. ΣΥΜ/ΣΗΣ

        6.7.2012     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/2011, όπως αυτή ισχύει, αναφορικά με την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011, παρατείνεται έως την 31.07.2012.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ανάρτηση στοιχείων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012.
Αναφορικά με την δημοσίευση στοιχείων    εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012, σαςγνωρίζουμε ότι,  τα επικαιροποιημένα δεδομένα  (με το β΄ τρίμηνο του 2012)
διαμορφώθηκαν ως εξής:
Δείτε ολόκληρα τα στοιχεία..........................
http://www.gsis.gr/ANARTISI.pdf

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΤΗΝ 16/7/2012 ΛΗΓΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞ. ΤΟΥ Ι.Κ.Α

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 05 Ιουλίου 2012.
Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης
Στη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση με το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλο αποφασίστηκε η παράταση υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών έως τις 16/07/2012. Οι οφειλέτες του Ιδρύματος θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα προκειμένου να τύχουν των προβλεπόμενων από το ν.4038/2012 ευνοϊκών διατάξεων.............
Δείτε ολόκληρο το Δελτίο τύπου.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ 9 ΔΟΣΕΙΣ

Σχέδιο για καταβολή των Φόρων σε 9 δόσεις  (από 3) μελετά το ΥΠΟΙΚ το οποίον προτίθεται να θέσει προς συζήτηση με την τρόικα. Το σχέδιο κρίνεται αναγκαίο λόγω της φετινής αυξημένης  φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά που έρχονται όπου τα 7 στα 10 είναι χρεωστικά, λόγω της μείωσης του αφορολογήτου και των φοροαπαλλαγών.Θα ισχύσει για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα (μέχρι 16/7/2012) την φορολογική τους Δήλωση(ηλεκτρονικά)

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Οι εκλογές τελείωσαν και για την τόνωση των εσόδων που πάνε από το κακό στο χειρότερο, άρχισαν να έρχονται οι οκτώ (8) φόροι και οι φορολογούμενοι θα βρεθούν προ μιας σκληρής γι’ αυτούς πραγματικότητας.
Τα οκτώ (8) χαράτσια που έρχονται είναι:
1. Φόρος εισοδήματος 2011
Αυξημένα και χρεωστικά τα 7 στα 10 εκκαθαριστικά και λόγω μείωσης του αφορολόγητου στα 5.000,00€ (από τα 12.000,00€) και των φοροαπαλλαγών.
2. Εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011
Επιβάλλεται στα πάνω από 12.000,00€ εισοδήματα με συντελεστή 1% έως 4%.
Φέτος θα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος 2011.
3. Τέλος επιτηδεύματος
Αυξημένο θα είναι φέτος το τέλος επιτηδεύματος 500,00€ (από 300,00€). Για τα φυσικά πρόσωπα φέτος θα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος 2011.
4. Ε.Τ.ΑΚ. 2009
Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων.
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 2010
Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που η ατομική ακίνητη περιουσία τους υπερβαίνει τις 400.000,00€.
6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 2011
Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που η ατομική ακίνητη περιουσία τους υπερβαίνει τις 200.000,00€.
7. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) 2012
Επιβάλλεται στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., σε τέσσερες (4) δόσεις (από 5 δόσεις) από τον Ιούλιο.
8. Έκτακτη εισφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων
Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν ατομική ακίνητη περιουσία την 01/01/2009 άνω των 400.000,00€. Η εισφορά θα βεβαιωθεί με το εκκαθαριστικό του Ε.Τ.ΑΚ. του 2009.
                Καλό κουράγιο…

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Ζανιά, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρατείνεται:
Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 2 Ιουλίου 2012, έως και τις 10 Ιουλίου 2012.

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘ.ΟΦΕΙΛΕΣ

Νέα παράταση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έδωσε  το υπουργείο Οικονομικών.
 Με απόφασή (ΠΟΛ 1153) του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *