Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει γίνει η νέα εκκαθάριση του φόρου - Η πρώτη δόση θα πληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η έκτη έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Κερδισμένους και χαμένους θα έχουν οι αλλαγές που θα έρθουν σε δόσεις το επόμενο διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών μετά τον σάλο που ξέσπασε από την υπερφορολόγηση περίπου 600.000 ιδιοκτητών ακινήτων λόγω των λαθών που έγιναν στην επιβολή και στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκυησίας Ακινήτων.
Στους ωφελειμένους σε σύγκριση με τα αρχικά εκκαθαριστικά "σοκ" αναμφισβήτητα περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός 4.000 οικισμών εκτός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων στην Κεφαλλονιά.
Στους μεγάλους χαμένους παραμένουν όσοι έχουν κενά , μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα οποία, ακόμη και αν ισχύσει η έκπτωση 20%-30%, και πάλι θα φορολογηθούν αυστηρά καθώς τα τελευταία χρόνια με το "χαράτσι" ακινήτωνμέσω των  λογαριασμών της ΔΕΗ η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων δεν πλήρωνε ούτε ένα ευρώ φόρο.  .............
πηγή.το βήμα
 

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΡΑΝΕ ΜΕΡΕΣ

Υστερα από 36 χρόνια . Το εισόδημα κάθε φορολογουμένου καθορίζεται ηλεκτρονικά .Τους τελευταίους μήνες ζωής τους μετρούν τα τεκμήρια διαβίωσης. Στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η κατάργησή τους από το 2015 καθώς η Γενική Γραμματεία Εσόδων γνωρίζει ήδη τι έχει και τι δεν έχει ο κάθε φορολογούμενος ενώ μπορεί να συμπεράνει και το ύψος των ετήσιων πραγματικών δαπανών του το πραγματικό ελάχιστο εισόδημα που απέκτησε.Σκαλίζοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς άλλωστε η λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας έχει γίνει εύκολη υπόθεση για τους ελεγκτές...........
πηγή.τα νέα


Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

ΠΟΛ.1198/2014-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Με την Πολ. 1198/25.8.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α" δίδεται στην Δημοσιότητα το νέο εντυπο της δήλωσης ΦΠΑ που  θα ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται απο 1.1.2015.
Ειδικότερα,
                  Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/14.7.2011 και ΠΟΛ.112
/3.6.2013 καταργούνται από 1.1.2015.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                         Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                 Αικ .Σαββαίδου
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1198/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVjZFejZfbGV3M2s/edit 
 Δείτε το νέο έντυπο. 
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pamQ3ZENpSlZmYVk/edit

Οι βασικότερες αλλαγές του νέου εντύπου είναι:
1. Δεν θα αναγράφονται οι εισροές (δαπάνες και αγορές) ανά συντελεστή ΦΠΑ σε 12 κωδικούς,  όπως απαιτούσε το παλαιό έντυπο, αλλά  θα χρησιμοποιούνται μόνο 2 κωδικοί (αξία και αναλογών ΦΠΑ).
 2. Οι ειδικοί λογαριασμοί (κωδικοί πληροφοριακού χαρακτήρα) ενσωματώνονται αντίστοιχα στις εκροές και εισροές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ορθότερη δήλωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων για σκοπούς ΦΠΑ και την απαραίτητη διασταύρωση αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση.

3. Ενσωματώνεται η αίτηση επιστροφής με την απλή συμπλήρωση ενός κωδικού για το ποσό και αντίστοιχων κωδικών για το λόγο της επιστροφής και δεν θα απαιτείται πλέον κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επιστροφής.
4. Ενσωματώνεται η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές.
5. Δίνεται η δυνατότητα να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση σε αυτόν του προς επιστροφή ποσού.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό παγίων και για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση περίπλοκων πινάκων για τον προσδιορισμό των παραπάνω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

29.8.2014
Αναρτήθηκε σήμερα στο site  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω             
                    Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε για την τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, που ψηφίστηκε στις 28.8.2014 από τη Βουλή των Ελλήνων:

Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.»
Υπενθυμίζουμε την υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 13.8.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία μέχρι και την 30.9.2014, «Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.»

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Η 1Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  η  πρώτη προσθήκη-τροπολογία για τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α στο σχέδιο νόμου "Ανάπτυξη 
Υδατοκαλλιεργειών" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ειδικότερα,
Με την υπόψη τροπολογία συμπληρώνεται το άρθρο 8 του ν.4223/2013, που αναφέρεται στην πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας  Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και ορίζεται ότι οι πράξεις προσδιορισμού που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου:
 • δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από τις 30.9.2014,   
 • δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία.   
Δείτε ολόκληρη την  προσθήκη-τροπολογία.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3palp0Zk1FLTM0VHc/edit

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

27.8.2014
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Με την καθιέρωση του ΕΝΦΙΑ, γίνεται ένα πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαία βάση για την Ακίνητη Περιουσία, με στοιχεία που συμπληρώνονται και διορθώνονται συνεχώς.
Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά κοστολογήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογία παρ΄ ότι δεν υπάρχει συλλογική – τόσο για τους πολίτες όσο και για το Δημόσιο - εμπειρία μιας τέτοιας διαδικασίας.
Αυτός είναι ο τρόπος που εφαρμόζεται και διεθνώς για να περιοριστούν οι πιθανότητες φοροδιαφυγής και να αποδυναμωθεί η αδιαμεσολάβητη σχέση φορολογούμενου - έφορου που πολλές φορές οδηγούσε σε στρεβλώσεις.
Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων περιουσίας εφαρμόζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Η χώρα μας παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά παράλληλα δεν είχε Κτηματολόγιο, στερείτο  οργανωμένης σύγχρονης κτηματαγοράς και κυρίως δεν υπήρχε φορολογική βάση για τα ακίνητα αφού όσα στοιχεία υπήρχαν ήταν αποσπασματικά και ελλιπή, αφού άλλα καταγράφονταν στα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης (Ε9 και Ε2) και άλλα από τους ΟΤΑ και τη ΔΕΗ.
 Μέσα  σε σύντομο χρόνο έγιναν πολλά. Υπήρξαν, όμως, αστοχίες στην εφαρμογή του νόμου. Το πρώτο σφάλμα που εντόπισα, επιχείρησα να το βελτιώσω άμεσα. Η παρέμβαση που έγινε τον Ιούνιο αφορούσε περίπου 2.000.000 φορολογούμενους πολίτες. Εντοπίστηκαν όμως και άλλα λάθη στη συνέχεια για τα οποία – με τη νομοθετική παρέμβαση που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών - προχωρούμε στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό τους.  Στο μέλλον θα υπάρξουν νέες βελτιώσεις όσο η βάση γίνεται πληρέστερη και αντιπροσωπευτικότερη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των μη ηλεκτροδοτούμενων ανοίκιαστων κτισμάτων.
Βασική δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει η  διεύρυνση της φορολογικής βάσης ως προϋπόθεση σωστής και δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών καθώς και η διόρθωση λαθών και αδικιών που μπορεί να προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νόμου.  Στόχος είναι οι επιβαρύνσεις να μειώνονται σταδιακά και ο ΕΝΦΙΑ να γίνει πλήρως ανταποδοτικός, δηλαδή να αποτελεί το βασικό έσοδο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να προβούν και εκείνοι με τη σειρά τους στις απαραίτητες διορθώσεις και παράλληλα να εξασφαλίσει το δημοσιονομικό στόχο με διευρυμένη ,όμως, φορολογική βάση. Περισσότεροι υπόχρεοι να πληρώσουν λιγότερα.

Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι εξής:
1.    Για  οικόπεδα εντός οικισμών αλλά εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων  θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου, τόσο του κυρίου όσο και του συμπληρωματικού,  η ευνοϊκότερη αξία για το φορολογούμενο, μεταξύ της αξίας που ίσχυε για τον υπολογισμό του ΦΑΠ και αυτής  που χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπολογιστεί φόρος με μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος  αλλά στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προβλήματα, όπως αυτές ορισμένων οικισμών, η αξία που θα ληφθεί υπόψη θα είναι η ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο.
2.    Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου σε έξι δόσεις, με την πρώτη  να είναι καταβλητέα την 30η Σεπτεμβρίου 2014  και την τελευταία στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 2015.
3.    Βελτιώνεται και ηλεκτρονικοποιείται το πλαίσιο για τη χορήγηση εκπτώσεων και απαλλαγών σε όσους τις δικαιούνται. Συγκεκριμένα:
3.1.    Καταργείται ως  προϋπόθεση για τη χορήγηση απαλλαγής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 
3.2.    Ηλεκτρονικοποιείται  και απλοποιείται η διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής σε αναπήρους για τη διευκόλυνσή τους.
4.     Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το 2014, πέραν των σεισμοπλήκτων ακινήτων, το σύνολο των ακινήτων  της Κεφαλονιάς.
 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της  νέας εκκαθάρισης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει απλό και χρηστικό οδηγό ορθής συμπλήρωσης του Ε9, επισημαίνοντας στους φορολογούμενους συνήθη σφάλματα τα οποία έχουν διαπιστωθεί. Σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχιών του συστήματος, αυτές θα διορθωθούν πριν την έκτη και τελευταία δόση.
Η διευκόλυνση του πολίτη  αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών.

ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με αφορμή τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν αναρτηθεί στην Γ.Γ.Π.Σ. για τις επιχειρήσεις, υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4223/31-12-2013 για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που υπολογίζεται στην συνολική αξία με ποσοστό 5‰, εξαιρείται η αξία των κτισμάτων, οικοπέδων, γηπέδων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Διαπιστώσαμε ότι σε αρκετά εκκαθαριστικά δεν έχει υπολογιστεί η μείωση λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, καθότι στα Ε9 των εταιρειών δεν έχει συμπληρωθεί, όπως προβλεπόταν, ο Κωδικός 4 στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει να γίνει τροποποιητική Δήλωση του Ε9 των εταιρειών για να συμπληρωθεί ο Κωδικός 4 στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, όταν τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., για να μειωθεί ο καταβαλλόμενος φόρος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ. Φ2-2155 του ΥΠΑΝ με θέμα " Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Παρακαλούμε για την άμεση διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χωρικής σας αρμοδιότητας ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος εισροών- εκροών και την ενημέρωση μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
  Σχετικά επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός σημείων ελέγχου του συστήματος εισροών- εκροών ..
Δείτε ολόκληρη την Φ2-2155.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZmx3aFZKa0xnMm8/edit

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

26.8.2014
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Αναφορικά με τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, περί σχεδίου καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ και κατάργησης των μειωμένων φορολογικών συντελεστών το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:
Τα όσα λέγονται και γράφονται περί καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή και κατάργησης μειωμένων φορολογικών συντελεστών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν επεξεργάζεται σχέδιο για επιβολή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, ούτε για κατάργηση των εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΤΟ 19% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

Από τους ισχύοντες 23% και 13% - Aναμένεται να επιβαρυνθούν οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης
 Νέες ανατροπές στο καθεστώς του ΦΠΑ σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα περιλαμβάνει «πακέτο» ελαφρύνσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι τα μηνύματα από το Παρίσι, στις αρχές της άλλης εβδομάδος, κατά τη συνάντηση με την τρόικα θα είναι θετικά.
Ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης έχει ήδη ζητήσει και αναμένει εντός των προσεχών ημερών ειδική μελέτη από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με τις προτάσεις του επί των αλλαγών στον ΦΠΑ, αλλά κυρίως πώς θα μπορούσε να γίνει σταδιακά η μετάπτωση σε νέο καθεστώς χωρίς τη δημιουργία αναταράξεων στην αγορά και πρωτίστως χωρίς την απώλεια εσόδων.
Στο πλαίσιο αυτό θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται πλέον ο εξορθολογισμός των χαμηλών συντελεστών του ΦΠΑ, με απώτερο στόχο, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», την καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή στα επίπεδα του 19% ή του 21%.
Αλλωστε αποτελεί πάγιο αίτημα των εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ, ενώ με βάση και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει «εντός του καλοκαιριού ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του ΦΠΑ, να το νομοθετήσει έως τον Οκτώβριο και να το θέσει σε ισχύ από την 1-1-2015».  .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/848622/eniaios-suntelestis-fpa-sto-19-kai-katargisi-olon-ton-eksaireseon

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ;

Είναι αυτονόητο ότι οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, πρέπει να σταθμιστούν με μεγάλη προσοχή και κυρίως σοβαρότητα. Οι πολίτες  που δικαιολογημένα αγανάκτησαν αντικρίζοντας τα τρελά , σε πολλές περιπτώσεις, εκκαθαριστικά  δεν έχουν άλλα περιθώρια ανοχής. Οι συσσωρευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις επί δικαίων και αδίκων , έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο αρνητικό κλίμα που υπονομεύει και την αξιοπιστία του φόρου και την αποτελεσματικότητα του.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει  επίσης τα προβλήματα που αφορούν  τις κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται απαλλαγές ή μειώσεις του φόρου, γιατί είναι ανάπηροι, πολύτεκνοι ή διαθέτουν ελάχιστο εισόδημα. Είναι απαράδεκτο να φορτώνονται οι πολίτες τα λάθη ,τις παραλείψεις και την ανοργανωσιά της διοίκησης και να ταλαιπωρούνται από μια ατέλειωτη γραφειοκρατία, για να βρουν το δίκιο τους. Είναι απαράδεκτο την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα σχεδόν τα στοιχεία , να απαιτούν από τους πολίτες να αποδείξουν ότι δικαιούνται πράγματι τις απαλλαγές.

Επιτέλους κάποιοι επιτέλους πρέπει να αντιληφθούν ότι  αφού δεν μπορούν να μειώσουν την υπέρμετρη φορολογία, ας μας απαλλάξουν τουλάχιστον από την υπέρμετρη γραφειοκρατία. Γιατί είναι παράλογο στην εποχή της κυριαρχίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, να κυριαρχεί ακόμα  στη διοίκηση η λογική του χαρτοβασίλειου.
πηγή.το βήμα

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

ΦΠΑ: Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Η κυβέρνηση μετά το πείραμα στην εστίαση παίρνει χαρτί και μολύβι με στόχο να κάνει πράξη τις φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν ανάσα στους πολίτες και ώθηση στην ανάπτυξη.

Το πείραμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση βάζει την κυβέρνηση σε σκέψεις. Θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ από το 23% στο 13% και σε άλλους κλάδους αποφέροντας και μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες αλλά και μια αναπτυξιακή ώθηση. Ενδεχόμενη μείωση του Φ.Π.Α στην οικοδομή θα μπορούσε να δώσει το φιλί της ζωής στον κλάδο όπου καταγράφεται ένα απόθεμα απούλητων κατοικιών της τάξεως των 150.000-200.000 και η επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α απειλεί να δώσει τη χαριστική βολή.  .......

πηγή.τα νέα

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΓΝΩΜ.256/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ-ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Γνωμ.256/2014 του Ν.Σ.Κ - συνεδρίαση της 26.6.2014
  Περίληψη ερωτήματος: Ενόψει, του άρθρου 9 του Συντάγματος, που θεσπίζει το άσυλο της κατοικίας και δεν επιτρέπει την έρευνα σε αυτήν παρά μόνον όταν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, είναι επιτρεπτή και υπό ποιες προϋποθέσεις η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης στην κατοικία φορολογουμένου, για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 25 και 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΑΊ70], όπως ισχύουν σήμερα;

Επί του ως: άνω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδότησε ως ακολούθως:  ...................................................
 Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία (ψήφοι 14 έναντι 10) ως εξής: Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών.
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.256/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYzV3OHAtcG5wcDg/edit

ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΟΙ ΕΞΙ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Σε έξι δόσεις θα καταβληθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με την πρώτη να πληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε διορθώσεις  των τιμών υπολογισμού του φόρου για τα οικόπεδα 4.000 οικισμών ώστε η φορολογητέα αξία τους να υπολογίζεται με την ευνοϊκότερη τιμή ζώνης  μεταξύ της τιμής ζώνης που χρησιμοποιήθηκε για τον ΕΝΦΙΑ και την τιμή ζώνης που χρησιμοποιήθηκε για τον ΦΑΠ. Ακόμη, το υπουργείο θα διευκολύνει όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγώντας ταχύτερα την έκπτωση.
Στην ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τις τελικές ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ προέκυψε πως οι παρεμβάσεις στο φόρο θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν μόνον στα ακίνητα των οικισμών που οι τιμές τους ήταν εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού. Για τις διορθώσεις στα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακίνητα των οικισμών θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ζώνης που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ΦΑΠ. Η αλλαγή αυτή θα μειώσει τις βεβαιώσεις εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ κατά 167 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Χαρδούβελης ενημέρωσε τους βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης ο ΕΝΦΙΑ να καταβληθεί σε έξι δόσεις ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι , ενώ συζήτησε μαζί τους το θέμα της χορήγησης έκπτωσης ή απαλλαγής από το φόρο για το οποίο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση. Οι βουλευτές Φ. Σαχινίδης, Χ.Πρωτόπαπας και Δ. Καρύδης ζήτησαν από τον υπουργό Οικονομικών, τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου οι εκπτώσεις να δοθούν με τις απλοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες καταβολής του κοινωνικού μερίσματος.
Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολύνει όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ τροποποιώντας  το Ν.4223/2013 ώστε ακόμη και φορολογούμενοι με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία να λαμβάνουν την έκπτωση του 50% ή την πλήρη απαλλαγή. Πάντως, η  γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου θα εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο με την οποία θα δίνονται εντολές στη φορολογική διοίκηση για τη μεταχείριση των δικαιούχων έκπτωσης και απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ αμέσως μετά τη ψήφιση της τροπολογίας του ΕΝΦΙΑ από τη Βουλή.
πηγή.in.gr

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Γ.Γ.Δ.Ε-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε
 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει τα συνοπτικά αποτελέσματα μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας κατά το χρονικό διάστημα 07/07/2014-17/08/2014, ως εξής:
Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013, Δ33Ε 53102 ΕΞ 2013 και Δ33Ε 50303 ΕΞ 2014 εγκυκλίους της Γ.Γ.Δ.Ε. συγκροτούνται στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας κάθε εβδομάδα συνεργεία μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, στις 8 Ιουλίου 2014 εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Ε. η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1100944 ΕΞ2 014 εγκύκλιος για την εντατικοποίηση των ελέγχων αυτών και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους ειδικά κατά τη θερινή περίοδο και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Επίσης, έγιναν ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υπαλλήλων που συμμετέχουν στους ελέγχους αυτούς.
Κατά το διάστημα από 07/07/14 έως 17/08/14 πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία συνολικά 17.861 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν περαιτέρω το αμέσως επόμενο διάστημα.
Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOXkwdzM1Z2RiU0E/edit

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ-ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50% Η 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στη δίνη νέου φορολογικού αλαλούμ το οποίο αναμένεται να προκαλέσει και πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ ή και απαλλαγή από αυτόν.
Πρόκειται για χιλιάδες τρίτεκνους, πολύτεκνους, ανάπηρους ή άνεργους πολίτες.
Οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί παρ' ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και μήνες και χιλιάδες φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν αν και πότε πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις για να πληρώσουν λιγότερα.
Ο φόβος των «ουρών» στις εφορίες έχει κινητοποιήσει το οικονομικό επιτελείο που προσπαθεί να δημιουργήσει την πλατφόρμα εκείνη ώστε να γίνουν όλα ηλεκτρονικά.
Σύμφωνα με το Βήμα στο υπουργείο περιμένουν την κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που θα διευκρινίζει τα των δόσεων και ενδεχομένως τον νέο τρόπο υπολογισμού στους οικισμούς εκτός αντικειμενικού συστήματος για να προχωρήσουν στη συνέχεια στην έκδοση της απόφασης για τις απαλλαγές.Δεν αποκλείεται οι δικαιούχοι των απαλλαγών να μην πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον η κυβέρνηση δεν βρει λύσεις μέχρι τότε. Ενδεχομένως, όμως, να κληθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση και να γίνει συμψηφισμός.
Μεγάλο πάντως παραμένει και το πρόβλημα με το ποιοι τελικά θα είναι οι τυχεροί των ελαφρύνσεων στον ΕΝΦΙΑ καθώς σύμφωνα με το νόμο τις δικαιούνται όσοι δεν έχουν χρέη στην εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκτός του ότι είναι δύσκολη η διασταύρωση με τα Ταμεία, οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 3,38 εκατομμύρια, ενώ όσοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, με τα σημερινά δεδομένα, θα πάρουν ελάχιστοι.
Υπενθυμίζεται ότι σε ευνοϊκό καθεστώς για το φόρο ακινήτων βρίσκονται συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα:
*Εχουν έκπτωση 50% εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχει το νοικοκυριό δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.) και
γ) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

* Δίνεται έκπτωση 100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.),
γ) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και
δ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
πηγή.ημερήσια.

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Π

20.8.2014
Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
1.  Η ΠΟΛ 1194/14.08.2014 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ, κοινοποιεί και παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προκειμένου οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να ενημερώνουν την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
2.    Η ενημέρωση της Αρχής της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες από τη ΓΓΔΕ για την τέλεση ορισμένων φορολογικών παραβάσεων, συνιστά υποχρέωση της ΓΓΔΕ σύμφωνα με το ν.3691/2008. Μετά την ενημέρωσή της, η Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν προβαίνει αυτόματα στη λήψη μέτρων όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Η λήψη των μέτρων αυτών από την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιείται μόνο εφόσον η Αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητη και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που συνδέονται με τις αρμοδιότητές της.

ΠΟΛ.1195/2014-ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Φ.Π

Με την Πολ.1195/14.8.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπόχρεα με τις δημοτικές επιχειρήσεις για την εξόφληση των οφειλών, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 4071/2012 και 4170/2013 δεν ευθύνονται για το ποσό της κύριας οφειλής.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1195/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWJHRlM3ZmNTQlk/edit

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΠΟΛ.1194/2014-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την Πολ.1194/14.8.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Αντικείμενο του ν.3691/2008 (Α΄ 166), όπως ισχύει, είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν. Στο άρθρο 3 του ν.3691/2008 ορίζονται τα βασικά αδικήματα στα οποία περιλαμβάνονται τα αδικήματα α) της φοροδιαφυγής που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1  του ν.2523/1997 (Α΄ 179), όπως ισχύουν, β) της λαθρεμπορίας και γ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν.1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει, με την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές. ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1194/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMEdkak00ZFVaYjQ/edit

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε

Με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών και της  Γ.Γ.Δ.Ε τοποθετήθηκαν.
 • νέος Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής ο Γεώργιος Κωστολιάς. 
 •  Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Μπάκας, 
 • επικεφαλής στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ τοποθετήθηκε η Ειρήνη Γιαλούρη 
 • προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους ο Νικόλαος Βλάχος. 
 • Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού τοποθετήθηκε ο Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

ΦΥΛΑΚΗ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει ως διακριτό έγκλημα και δεν διώκεται ποινικά η μη καταβολή χρεών πρός το Δημόσιο. Στην Ελλάδα πέρυσι η οικονομική Αστυνομία συνέλαβε 3.072 άτομα για οφειλές προς το  Δημόσιο συνολικού ύψους 9947 δις Ευρώ. Η Κυβέρνηση εξετάζει τώρα αλλαγές στο νόμο του 1990 ώστε όσοι απλώς χρωστούν αλλά δεν έιναι φοροφυγάδες να μην διώκονται ποινικά και να μην πηγαίνουν στη φυλακή.
πηγή.τα νέα

ΟΙ 7 ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Αγώνα δρόμου προκειμένου να ετοιμάσει ένα ελκυστικό πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα είναι έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα συζητηθεί στη συνάντηση στο Παρίσι με την τρόικα, κάνει το οικονομικό επιτελείο.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι κάνει νέο ξεκίνημα με φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν «ανάσα» σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ειδικά αυτή την περίοδο που πρέπει να πληρωθούν φόροι πάνω από 6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Τις «διορθώσεις» στην οικονομική πολιτική θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που θα έχει με τον Ζ. Κ. Γιούνκερ στις 30 Αυγούστου και λίγες ημέρες μετά ο Γκ. Χαρδούβελης στους εκπροσώπους των δανειστών.
Σύμφωνα με το Έθνος, με βασικό στόχο την προώθηση -άμεσα- διορθωτικών αλλαγών στο πεδίο της φορολογίας, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και δανειστές της χώρας.
Για τον κ. Σαμαρά, οι φορολογικές αλλαγές που έχει ήδη προαναγγείλει αποτελούν μονόδρομο καθώς, όπως έχει ήδη τονίσει, αυτές και θα ανακουφίσουν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και μπορούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Οι ανακοινώσεις των φοροελαφρύνσεων στους πολίτες ενδεχομένως να γίνουν στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα αφορούν:
1. Στη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης από 30% έως 50%. Η εισπρακτική αποτυχία της εξίσωσης του φόρου οδηγεί σε γενναίες μειώσεις που μπορούν να ρίξουν τις τιμές και να αυξήσουν την αγορά πετρελαίου το φετινό χειμώνα ώστε να μην «παγώσουν» χιλιάδες πολυκατοικίες. Ο φόρος αυτός μπορεί να μειωθεί πριν την έναρξη χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο
2. Προωθείται μείωση της φορολογίας φυσικών προσώπων ως προς τον ανώτατο συντελεστή, μια μείωση που θα φέρει το φόρο από το 42% στο 33%. Ενδεχομένως η μείωση να ξεκινήσει από το νέο φορολογικό έτος.
3. Ενδεχομένως να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 26% στο 20% με στόχο τη μείωση στο 15%. Κι αυτό το μέτρο θα αφορά το 2015.
4. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέφτει και η μείωση της έκτακτης εισφοράς για μισθωτούς και συνταξιούχους κατά 50% με τους συντελεστές να είναι σήμερα από 1% ως και 4% ανάλογα με το εισόδημα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί η έκτακτη εισφορά ή τουλάχιστον να μην πληρώνουν τα χαμηλά εισοδήματα. Πιθανότατα τη μείωση αυτή στο φόρο να τη δουν οι φορολογούμενοι με την εκκαθάριση του επόμενου καλοκαιριού
5. Η διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και ει δυνατόν η διεύρυνση των προϊόντων που θα υπάγονται στο καθεστώς αυτό.
6. Η επέκταση του συμψηφισμού των χρεών μεταξύ δημοσίου και πολιτών και πέραν του ΦΠΑ. Ενα μέτρο που μπορεί να ισχύσει άμεσα.
7. Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες χωρίς εισόδημα την τελευταία τριετία. Το τέλος σήμερα φτάνει τα 650 ευρώ το χρόνο. Κι αυτό το μέτρο θα μπορεί να ισχύσει από του χρόνου.
πηγή.ημερήσια

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ΕΞΑΡΣΗ.....ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Όργιο φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ με πλαστά τιμολόγια. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται 267 σκαστές περιπτώσεις ενω ο όγκος των τιμολογίων μαιμού που χρησιμοποίησαν ορισμένες επιχειρήσεις φθάνει τα 613 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 0,4% του ΑΕΠ.
Τα κόλπα των αετονύχηδων

 • Στήσιμο επιχειρήσεων-έκδοση δεκάδων στοιχείων-εξαφάνιση υπευθύνων.
 • Στήσιμο επιχειρήσεων με πλαστά ή κλεμμένα στοιχεία ταυτότητας- έκδοση στοιχείων μεγάλης αξίας.
 •  Στήσιμο επιχειρήσεων από αχυράνθρωπους (αλλοδαπούς-υπερήλικες-άστεγους ) 
Χρήση
  • αύξηση εκπιπτομένων δαπανών
  • μείωση φορολογητέου εισοδήματος
  • επιστροφές φ.π.α 
  • Κοινοτικές απάτες(τριγωνικές συναλλαγές με κύκλωμα επιχειρήσεων) 
  • Κάλυψη τοκογλυφίας-ξεπλύματος-λαθρεμπορίου
   Πως απαντά το ΥΠΟΙΚ.
  • Ξεκαθάρισμα απενεργοποίηση τουλάχιστον 100.000 ανενεργών Α.Φ.Μ
  • Εφαρμογή διάταξης για μηνιαία υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
  Σε πρώτη γραμμή .
  • Εμβάσματα,ακίνητα εξωτερικού,κινήσεις λογαριασμών ανω των 100.000 
  • 2000 μηνυτήριες αναφορές στον Οικονομικό Εισαγγελέα
  Στόχος
  τουλάχιστον 600 εκατ € 
  πηγή. mega

  Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

  ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

  "Βροχή" ειδοποιητηρίων και κατασχέσεων θα στείλουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σε μεγάλους κυρίως οφειλέτες, πιέζοντας έτσι όσους οφείλουν σε εφορίες και Ταμεία, να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
  Παράλληλα συνεχίζουν την επεξεργασία του σχεδίου βελτίωσης αυτών των ρυθμίσεων, εν όψει των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το Φθινόπωρο.
  Από τις εφορίες ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε 2.293 οφειλέτες που βγήκαν εκτός ρυθμίσεων και αναζητούνται 78,6 εκατ. ευρώ μέσω κατασχέσεων κινητών και ακινήτων. Στόχος είναι να έχουν εισπραχθεί έως το τέλος του έτους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ από τις παλιές οφειλές και τουλάχιστον το 25% των νέων χρεών.
  Από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχουν σταλεί προσκλητήρια για ρύθμιση σε 64.267 οφειλέτες αλλά και ειδοποιητήρια σε 94.548 οφειλέτες, οι οποίοι έχουν περιθώριο 20 ημερών πριν ξεκινήσουν οι κατασχέσεις. Στόχος είναι να εισπραχθεί 1,448 δισ. ευρώ.
  Πάντως στο οικονομικό επιτελείο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές "φουσκώνουν" μήνα με το μήνα ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και υπέρογκων προσαυξήσεων και προστίμων. Πέρα από το... στοκ των παλιών οφειλών ύψους 52 δισ. ευρώ, οι εφορίες καλούνται να χειριστούν τα νέα "κανόνια".
  Ενδεικτικό είναι ότι τον Ιούλιο προστέθηκαν άλλα 1,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα από την αρχή του έτους να έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές ύψους 4,6 δισ. ευρώ, ενώ από 1/1/2013 οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση, ξεπερνάνε πλέον τα 15 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω οφειλέτες αγγίζουν πλέον τα 2,5 εκατομμύρια και μόλις σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά περίπου 172.000. Σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί μόλις 1,1 δισ. ευρώ και 164.204 οφειλέτες κι από αυτά έχουν εισπραχθεί περίπου 567 εκατ. ευρώ.
  Ανάλογη είναι η εικόνα στα Ταμεία, όπου το σύνολο των οφειλών, παλιών και νέων, αγγίζουν τα 11 δισ. ευρώ και βαραίνουν 211.451 ασφαλισμένους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Από αυτά, σε ρύθμιση είναι μόνο τα 587 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί έως τώρα 177 εκατ. ευρώ.
  Με τα δεδομένα αυτά, η Τρόικα και ειδικά το ΔΝΤ άσκησε, σύμφωνα με πληροφορίες, πίεση στην ελληνική πλευρά να ανατεθεί σε εισπρακτικές εταιρίες ο ρόλος του "κυνηγού" των οφειλετών προς τα Ταμεία, ενώ ανάλογη πρόταση είχε πέσει στο τραπέζι και για τα χρέη προς τις εφορίες, όταν οι εκπρόσωποι των δανειστών είχαν ζητήσει τη στελέχωση των δικαστικών τμημάτων των ΔΟΥ από ιδιώτες, που θα αναλάμβαναν το ξεκαθάρισμα του μητρώου των υπόχρεων και των συνυπόχρεων.
  Αρνητική ήταν η απάντηση της Αθήνας στις συστάσεις αυτές, και ήδη προχωρά στη σύσταση και λειτουργία ειδικών μονάδων εντός των υπηρεσιών, για τη βελτίωση των δεικτών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  πηγή.ημερήσια.

  Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

  ΒΡΟΧΗ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ "Η ΦΩΤΙΑ" ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

    Παράταση έως και τον Απρίλιο συζητούν στο οικονομικό επιτελείο
   Σχέδιο «πυρόσβεσης» για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε 6 ως 8 δόσεις (ως το Πάσχα του 2015) θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με σκοπό να περιορίσει τη ζημιά από το φιάσκο με τα εκκαθαριστικά και να κατευνάσει τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταστρώνει σχέδιο για μια "λαίτ" εκδοχή του ΕΝ.Φ.Ι.Α από το 2015 και αναμορφώνει τις αντικειμενικές αξίες. .......
  πηγή . το βήμα της Κυριακής

  Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

  Tα παλαιού τύπου τεκμήρια διαβίωσης φεύγουν, έρχονται τα τεκμήρια νέου τύπου. Για πρώτη φορά από το 1978 που πρωτοεφαρμόστηκαν τα τεκμήρια, το υπουργείο Oικονομικών επιχειρεί τον «εκσυγχρονισμό», εγκαταλείποντάς τα ως πεπαλαιωμένη μέθοδο προσδιορισμού του εισοδήματος που προκαλεί αδικίες χωρίς να συντελεί στην αποκάλυψη του πλούτου.
  O ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η διασύνδεση των υπηρεσιών με τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις συναλλαγών των φορολογουμένων μπορεί να σκιαγραφήσουν με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια το προφίλ και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οικονομική ευρωστία τους. Oι αρμόδιες υπηρεσίες αντιλαμβάνονται τώρα ότι είναι σε θέση να ελέγχουν σχεδόν όλες τις δαπάνες, κρυφές ή φανερές, του φορολογούμενου και μέσω αυτών να διαπιστώσουν εάν δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα στη φορολογική δήλωση.....
  Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113325865 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Όνομα

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

  Μήνυμα *