Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ.Β.Σ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μετονομάσει τον υφιστάμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε ΚΑΣ (Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών) και να αλλάξει αρκετές διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της οικονομίας, δηλαδή την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και την περιστολή της φοροδιαφυγής. Στην εισηγητική έκθεση που θα συνοδεύει το νέο ΚΑΣ θα αναφέρεται ότι «έχει γίνει σημαντική προσπάθεια απλοποίησης εκσυγχρονισμού και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων»...........................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του express.gr
http://www.express.gr/news/finance/644870oz_20120930644870.php3

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
28 Σεπτεμβρίου 2012

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ .

Κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε), των  υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων αλλά και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε σήμερα απόφαση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
· Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
· Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
· Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
· Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
· Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
· Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
· Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
· Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ τους λήγει στο 8.
· Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
· Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.
 

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

· Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.   τους λήγει στο 1, 2,3.
· Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5,6.
· Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.

Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :

· Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
· Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ . τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως  προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕΧΡΙ 1/10/12 ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒ. ΔΗΛΩΣ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

28.9.2012
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ.2 της 1026510/1658/370/ΠΟΛ.1101/Α0014/19.3.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524Β΄), παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά την ημέρα που οι αρμόδιες για την υποβολή ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (όπως απεργία τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων, ύπαρξη βλάβης του συστήματος TAXIS κ.λ.π.), μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.3 της ίδιας ως άνω Α.Υ.Ο., παρατείνεται  και η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ που κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα γίνονται (κατά ΚΕΔΕ) ληξιπρόθεσμα μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
Συνεπώς, λόγω της συνδυαστικής απεργίας τραπεζικών και εφοριακών υπαλλήλων στις 26/09/2012 και της συνεχιζόμενης απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων στις 27/09/2012 και 28/09/2012 και σε εφαρμογή της ανωτέρω Α.Υ.Ο. προκύπτει, ότι οι δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, εισφορών και τελών, θα παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα από τις ΔΟΥ μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους, δηλαδή την 01/10/2012, ημέρα Δευτέρα.
Ομοίως, θα καταβάλλονται εμπρόθεσμα στις ΔΟΥ μέχρι και την 01/10/2012 τα βεβαιωμένα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες των απεργιών.

ΜΕΧΡΙ 31/10/12 ΠΑΡΑΤ. ΤΟ ΕΙΔ. ΣΗΜ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ

28.9.2012
 Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται μέχρι 30.10.12 η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.'
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ.1190/27.9.2012. με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν."
Ειδικότερα
                           Αποφασίζουμε
 1. Παρατείνουμε μέχρι 30.10.2012 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΜΕΧΡΙ 31/10/12 Η ΔΗΜΟΣΙ/ΣΗ ΤΩΝ Ε.Ο.Ε ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την Α.Υ.Ο  ΕΜΜ¨43/Β 1547/25-9-2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Τροποποίηση της ΥΑ 24596/Β.1019/30.5.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1758, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 1771)" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                Αποφασίζουμε
Η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της  παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 για το διάστημα 1.1.2012 − 30.6.2012 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 31.10.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
                                 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012
                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

  ΣτΕ 1906/2012
 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και του ν.2190, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατ’ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες αποβλέπουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για χρονικό διάστημα αντίστοιχο προς την διαχειριστική περίοδο, ενώ οι δαπάνες που συμβάλλουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις είναι αποσβεστέες τμηματικώς σε περισσότερες χρήσεις. Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται ως τίμημα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά (ασώματες ακινητοποιήσεις), ήτοι περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΕΦΑΛΟΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ


Κατά την σημερινή τρίωρη  σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου κλείδωσαν τα νέα επώδυνα μέτρα. Οι πολιτικοί αρχηγοί συμφώνησαν στα βασικά σημεία των μέτρων.Το  πακέτο περιλαμβάνει "όλα τα δημοσιονομικά μέτρα εκτός των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή μειώσεις μισθών και συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ αποσύρθηκε η πρόταση για κλιμακούμενο έκτακτο φόρο, αλλά θα εφαρμοσθεί η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου στους ελεύθερους επαγγελματίες. κλ.π "
Τελικώς έμειναν στα λόγια οι προεκλογικές δεσμεύσεις  των πολιτικών αρχηγών...................

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔ. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Με την Πολ.1188/ 24.9.2012 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» - Κοινοποίηση νέων διατάξεων¨ διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σημειώνεται ότι η προπτωχευτική αυτή διαδικασία, όπως και η συνδιαλλαγή, διεξάγεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Στο άρθρου 99 παρ. 1 ΠτΚ ορίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο είναι το κατ΄ άρθρο 4 ΠτΚ «πτωχευτικό δικαστήριο», δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1188/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcklLYUs5dmVHM1E/edit

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (Α.Δ)

Με την Δ 12 1133259 ΕΞ 24.9.2012 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Μετά την υποβολή της δήλωσης του 2012, ο φορολογούμενος μαζί με το εκκαθαριστικό του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα επικαλεσθεί μπορεί να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου ν' αμφισβητήσει τα ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης μπορεί και ν' απορρίψει αιτιολογημένα το μαχητό τεκμήριο. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας αφού ελέγξει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μειώσει ανάλογα την αντικειμενική δαπάνη, θα προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12 1133259  ΕΞ 24.9.2012.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFRzYlZvN2p3cFk/edit

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 3 ΔΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ

Κατά την ενημέρωση που έγινε χθες από τον Υπουργό   Οικονομικών κ. Στουρνάρα στον κ .Βενιζέλο και στον εκπρόσωπο της ΔΗ.ΜΑΡ για τα νέα επώδυνα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν  των 13,5 δις το φορολογικό πακέτο θα είναι 3 δις από 2 που προβλεπόταν αρχικά. Το φορολογικό πακέτο προβλέπει .
1) Την επιβολή φόρου 35% στους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση του αφορολογήτου.
Θα εξαιρεθούν οι μισθωτοί  με εξαρτημένη εργασία που αμείβονται με μπλοκάκι.
2) Την αύξηση της προκαταβολής στο 60% (από 55%)
3) Αύξηση της παρακράτησης στο 25% (από 20%) για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις εμπορικές  επιχειρήσεις.
4) Φορολόγηση με 35%  των αδήλωτων καταθέσεων που έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό ή παραμένουν στις Ελληνικές Τράπεζες και προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα.
5) Νέα Φορολογική κλίμακα με τέσσερα (4)κλιμάκια για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με συντελεστές από 15%  έως 35%.
6) Κατάργηση των φοροαπαλλαγών.
7)  Αυξάνεται στο 15%(από 10%) ο φόρος για τις τραπεζικές καταθέσεις.
8) Καταργείται το αφορολόγητο ποσό για τα παιδιά.
9) Ενιαίος φόρος στα ακίνητα που θα ενσωματώσει τον ειδικό φόρο ακινήτων και το ΦΑΠ
10)Μείωση του Συντελεστή φορολόγησης των Α.Ε & Ε.Π.Ε καθώς και των συντελεστών παρακράτησης των μερισμάτων.( εξετάζονται δύο σενάρια 20% + 15% στα μερίσματα ή 15% + 15% στα μερίσματα ).........
Τα μέτρα πρόκειται σήμερα να εγκριθούν από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αυτή την ώρα λαμβάνουν χώρα οι απεργιακές συγκεντρώσεις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Πεδίον του Άρεως και του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια, στο πλαίσιο της 24ωρης Απεργίας που έχουν κηρύξει τα Σωματεία κ.λ.π , κατά των νέων επώδυνων  μέτρων των 13,5 δις που πρόκειται να ανακοινωθούν.Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.Μετά το τέλος της ογκώδους διαδήλωσης έγιναν  επεισόδια από τους γνωστούς-άγνωστους ευτυχώς μικρής έκτασης.

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔ. ΔΗΛ. Φ.Π.Α

  25.9.2012
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26/09/12 μέχρι και την 28/09/12.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦ. ΑΠΑΙΤ.

ΣτΕ 1485/2011 Δικαίωμα σχηματισμού προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων πωλήσεως). Οι προβλεπόμενες από την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εκκαθάριση και κατάσταση, οι οποίες συντάσσονται ή εκδίδονται από τον αντιπρόσωπο για άλλους σκοπούς και συγκεκριμένα για τον διακανονισμό της συναλλαγής μεταξύ αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου, πλην άλλων περιπτώσεων, και επί παραλαβής αγαθών από τρίτο προς πώληση για λογαριασμό του επιτηδευματία, υποκαθιστούν μεν κατά την διάταξη αυτή τα στοιχεία πωλήσεως του αντιπροσωπευόμενου, δεν παρέχουν όμως δικαίωμα σχηματισμού προβλέψεως για επισφαλείς απαιτήσεις, δοθέντος, άλλωστε, ότι από την εν λόγω διάταξη του Κ.Β.Σ. δεν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση προς διάκριση ή ανάλυση των πωλήσεων επί των παραστατικών αυτών

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤ. ΔΗΛ. Ε.Ε.& ΕΜ. ΕΠ

Με την Πολ.1186/21.9.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των προαναφερομένων νέων διατάξεων και σχετικών αιτημάτων περί αναστολής υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υποβολής τους ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να καταχωρηθούν όλες οι σχετικές συναλλαγές με νέα μηχανογραφική εφαρμογή και λαμβανομένου υπόψη ότι οι σχετικές κατασκευές των εφαρμογών υποβολής των εν θέματι οριστικών δηλώσεων των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών και των καταστάσεων μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., εντάσσονται στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου TAXISnet του 2013, αναστέλλεται η υποβολή τους για την χρήση 2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1186/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRDhsbjdpWjZQYVE/edit

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

Αύριο στις 10.00 πμ πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Εφοριακών προκειμένου να αποφασίσει τριήμερη απεργία  του κλάδου για να διαμαρτυρηθούν  για τις μειώσεις των  μισθών των που ανέρχονται  μέχρι σήμερα στο  50%  και που με τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα ανέλθουν υπολογίζουν στο 70%. Συνεπώς  εάν η πλειοψηφία της Γ.Σ  την αποφασίσει οι εφορίες θα παραμείνουν  κλειστές κατά την 26, 27, και 28 Σεπτεμβρίου 2012.


 

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου, με βάση τις κυβερνητικές προθέσεις, προβλέπουν τα εξής:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται με βάση τον εταιρικό φόρο που θα μειωθεί.
- Ολη η επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογείται με βάση βιβλία και στοιχεία και θα σταματήσουν να εφαρμόζονται οι τεκμαρτές και αυτοτελείς φορολογίες.
- Προωθείται η εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας με λιγότερα κλιμάκια.
- Προτείνεται η εξίσωση προς τα κάτω των ανώτατων φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από εργασία κι επιχειρηματική δραστηριότητα.........

Δείτε το άρθρο του  Κέρδους.http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1803879&nt=103

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΤΟ 30% Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της Νέας φορολογικής μεταρρύθμισις που σχεδιάζει το οικονομικό  επιτελείο του ΥΠΟΙΚ  προτίθεται να καθιερώσει ενιαίο συντελεστή φορολόγησης για όλους τις επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Οι  Α.Ε  και  Ε.Π.Ε σήμερα φορολογούνται  σε επίπεδο Νομικού Προσώπου με 20%  στα κέρδη και παρακρατείται  και φόρος 25% στα διανεμόμενα μερίσματα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με αποτέλεσμα η τελική  φορολογική τους επιβάρυνση  να  ανέρχεται στο 40%.
Σχεδιάζονται δύο σενάρια.
Στο 1ο σενάριο προβλέπεται μείωση του συντελεστή των κερδών στο 15% (από 20%)  και μείωση της παρακράτησης στα διανεμόμενα μερίσματα στο 15% (από 25%).
Στο 2ο σενάριο προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών στο 30% (από 20%) και κατάργηση της παρακράτησης του 25%  του φόρου  στα διανεμόμενα μερίσματα.
Για τις Ο.Ε.& Ε.Ε προβλέπεται ο φορολογικός συντελεστής να αυξηθεί στο 30% (από 20%) με εξάντληση της φορολογικής επιβάρυνσης και να καταργηθεί η επιχειρηματική αμοιβή που προβλέπει την φορολόγηση του 50% των κερδών των εταίρων με την φορολογική κλίμακα. Για τις εταιρείες αυτές θα επέλθει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση κατά 10%.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

OI ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡ. ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ

Η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων των πάσης φύσεως εμπλεκομένων, όσο και στην ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται. Η λειτουργία μιας σύγχρονης και ενημερωμένης κεντρικής βάσης μητρώου επιχειρήσεων θα διευκολύνει απεριόριστα στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών δημιουργίας ή μεταβολής μιας επιχείρησης, αλλά και έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών «εταιρικής ενημερότητας» για όλες σχεδόν τις συναλλαγές μιας εταιρείας.
Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
  • Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12
  • Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 - 11/10/12
  • Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
  • Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.
  • Δείτε την Κ1-1184/12.6.12 εγκύκλιο που  παρέχει διευκρινίσεις για την αυτοαπογραφή.
  • http://www.businessportal.gr/pdf/k1-1184.pdf 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤ. 49 ΕΦΟΡΙΩΝ

21.9.2012
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για αναστολή λειτουργίας 49 εφοριών, ανακοινώνεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν εγκαταλείπονται ιδιόκτητα κτίρια προκειμένου να μεταστεγαστούν σε μισθωμένα κτίρια.
Ειδικά για την ΔΟΥ Χολαργού, -όπως αναφέρεται καθαρά στην απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα- αυτή μεταφέρεται διοικητικά (και όχι κτιριακά) στη ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής.
Η ενοποιημένη πλέον ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, θα στεγάζεται από 1ης Οκτωβρίου στο ιδιόκτητο κτίριο που στεγάζεται ακόμη και σήμερα η εφορία Χολαργού.
Όλα όσα γράφονται περί του αντιθέτου είναι εκ του πονηρού και απολύτως ανακριβή.

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘ/ΜΕΣ ΔΗΛ. Φ. ΕΙΣ.

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1178/3.8.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 της ΑΥΟ−ΠΟΛ.1079/26.3.2012 τροποποιούνται από την 1η Αυγούστου 2012, ως εξής: Ηλεκτρονικά υποβάλλονται μόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αντιθέτως οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.2. Δεδομένου ότι, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, μέσω του διαδικτύου TAXISNET, έχει παραμείνει ανοικτή και μετά το πέρας της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή τους και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 31.10.2012 και για λόγους άμεσης εκκαθάρισης των δηλώσεων, η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.3. Για τις περιπτώσεις πιστωτικών και μηδενικών εκπρόθεσμων δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997  η ΓΓΠΣ θα αποστείλει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καταστάσεις υπόχρεων, προκειμένου να τους επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012Ο                                               ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ

 20.9.2012
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Η  ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤ.-ΦΟΡΟΤ/ΚΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1163/23.7.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ανάκληση της ΠΟΛ.1166/1.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'1869) σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών."
Ειδικότερα,
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ανακαλούμε την ΠΟΛ.1166/1.8.2011 από το χρόνο έκδοσής της
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ακριβές Αντίγραφο   

ΜΕΧΡΙ 30/11/12 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕ/ΤΙΚΕΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΑ

Υπεγράφη χθες Απόφαση με την οποία παρατείνονται οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  Πελατών -Προμηθευτών της § 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (ΠΔ 186/1992)  καθώς και τα Ισοζύγια  της § 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ(Π.Δ 186/92)  μέχρι 30/11/2012 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

 Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σε συνέχεια οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει έρθει σε συμφωνία μαζί της  σε σχέση με την εναρμόνιση της φορολογίας στην αγορά των παιγνίων, περιλαμβανομένων των παιγνίων που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Συγκεκριμένα το περιεχόμενο της συμφωνίας έχει ως εξής:
α. Από 01.01.2013 τα κέρδη των παικτών από τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα φορολογούνται ανεξαρτήτως ύψους με 10%, όπως προβλέπεται και για τα κέρδη των παικτών από παίγνια στο διαδίκτυο και στα παιγνιομηχανήματα...
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση
 http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/8eb8b1c3-6205-4a9c-a8ed-62df876847d7

ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ Η/Ρ ΣΕ ΕΡΓ/ΝΟΥΣ


  Με την Πολ 1184/17.9.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της 140/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ." έγιναν δεκτά τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 140/2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε., από την παροχή ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο, αποτελεί εισόδημα υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος.
                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΤΩΧΟ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

Με την Πολ.1183/17.9.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της αρ. 38/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ." γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αρ. 38/2012 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών την 03/04/2012.
Σύμφωνα με αυτή, το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα τα εξής:
1. Σε περίπτωση εκτέλεσης πρακτικού του Ν.Σ.Κ. επί αιτήματος ρύθμισης των χρεών πτωχού οφειλέτη μετά την ισχύ του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της ρύθμισης η σύνταξη και υπογραφή ιδιαίτερου συμφωνητικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του πτωχού οφειλέτη, αλλά αρκεί η δήλωση αποδοχής της ρύθμισης από τον πτωχό στο σώμα του πρακτικού............

Δείτε ολόκληρη την Πολ.1183/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY296YS1MTjg1T00/edit 
Δείτε την Γνωμ.38/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMzJjV3hXNjBDTW8/edit 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΕΛ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1182/13.9.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. - Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004(ΦΕΚ 318 Β')."προβλέπονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Η συνολική αποζημίωση για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται με τον κανονικό συντελεστή (23%).
 Αμέσως μετά την έκδοσή της, η πιο πάνω εκκαθάριση παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου που αφορά και αποτελεί για αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, το νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) και συμπεριλαμβάνεται στις εκροές της φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχα αποτελεί στοιχείο δαπάνης για το ΚΤΕΛ Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στις εισροές της φορολογικής περιόδου....
Δείτε ολόκληρη την  Α.Υ.Ο-ΠΟΛ.1182/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM3pXUDdyaDJYblE/edit 

ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΜΙΣΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Το 1/4 του τζίρου τους και τα μισά καθαρά κέρδη τους έχασαν στην τετραετία της ύφεσης οι  ελληνικές επιχειρήσεις, αποτυπώνοντας με το δραματικότερο τρόπο τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης του ελληνικού ΑΕΠ και της περιορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της  Hellastat, η σωρευτική απώλεια τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 23%, εκτίμηση η οποία βασίστηκε στην επεξεργασία ισολογισμών 52000 εταιρειών.
πηγή. η Ναυτεμπορική

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ 24 ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 17.9.2012               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 96 

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
      24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ!
             ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ
Τη διάλυση των υπηρεσιών μας, μέσω της στοχοποίησης, απαξίωσης και κατασυκοφάντησης του κλάδου μας .
·                Άλλες μειώσεις στους μισθούς μας.
·                Απολύσεις μέσω εφεδρειών κλπ.
·                Τους άδικους φόρους και τα χαράτσια .
Συντονιζόμαστε με τους άλλους εργαζόμενους, με όλη την κοινωνία στον αγώνα για να υπάρξει επίλυση των προβλημάτων και όχι επιδείνωσή τους.
Συνεχίζουμε με 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 .9.2012 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ  - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ,ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ.
                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                           ΡΕΒΕΚΑ ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΜΨΗΦ. ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1176/10.9.2012 που δημοσιεύθηκε στο 2462 Φ.Ε.Κ τεύχος Β' του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ. 1077/ 16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β75.6.2003) Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών"προβλέπονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
*Η Γ.Γ.Π.Σ., στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων τρέχοντος έτους προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:.............
* Β΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι άνω των 1.500 ευρώ.
Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1167/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRHhTTnRmVGYzcFk/edit

O NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 Πόσα θα πληρώνουμε με την καινούργια κλίμακα - Αφορολόγητη ατομική περιουσία ως 100.000 ευρώ - Θα υπολογίζονται όμως και τα αγροτεμάχια.
Εναν ενιαίο φόρο ακινήτων θα πληρώνουν ετησίως από το 2013 όλοι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων. Ο νέος φόρος θα αντικαταστήσει το χαράτσι που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η ,το ΕΤΑΚ, και το Φ.Μ.Α.Π.
πηγή:  www.tovima.gr

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ

Εισηγήσεις στελεχών  του  οικονομικού επιτελείου του ΥΠΟΙΚ αλλά και συζητήσεις  που διεξάγονται  με την τρόικα για το κλείσιμο των επώδυνων  μέτρων των 11,5 δις , μελετάται και η  πλήρης κατάργηση ή στην καλύτερη περίπτωση η μείωση του αφορολογήτου στα 2000 € ή  3000 € σε όλες η σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών που είναι πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή.( υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π). Επανεξετάζεται επίσης   και το μέτρο των αποδείξεων να  εκπίπτουν ορισμένες δαπάνες 100% από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου που προέρχονται από την κατηγορία των επαγγελματιών αυτών.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΟΧΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1110094 ΕΞ 2012 /25.7.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή δήλωσης ή οχι κατοίκου εξωτερικού." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο κάτοικος εξωτερικού ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος εγγράφου ή στις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ, δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, είτε αυτό αφορούσε το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) είτε αφορά το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Αναφορικά με το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), στην περίπτωση που κάθε φυσικό πρόσωπο κάτοικος εξωτερικού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ και έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, εφόσον δεν αποκτά κανένα πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος εγγράφου (περίπτωση η' του άρθρου 18 του ΚΦΕ), δεν φορολογείται.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ Δ12Α 1110094 ΕΞ 2012 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pazBRdVZNeElHTTQ/edit 

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣ. ΣΕ ΟΦΕΙΛ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Με την Πολ.1181/12.9.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  " Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Για την διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών, δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α') και τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ..1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β78.12.1999) όπως ισχύουν. Επίσης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν υφίσταται κώλυμα διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών λόγω της ύπαρξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/12.9.2012.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLURsNkJJWUlYbFU/edit

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε ΣΕ Ο.Ε Η Ε.Ε

Με την Πολ.1180/10.9.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012." αναφέρονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα, 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ. 312/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του ν.4072/2012 , επιτρέπεται η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 283 (γνήσια μετατροπή), με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η νομική προσωπικότητα της Ε.Π.Ε. με νέα νομική μορφή στο πρόσωπο της Ο.Ε. ή Ε.Ε., χωρίς να επέρχεται διάλυση της Ε.Π.Ε..
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΚΑΤΑΣ/ΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡ 2011


Υπενθυμίζουμε ότι οι εκκρεμείς υποχρεώσεις των εταιρειών μέχρι το τέλος του έτους 2012 είναι οι εξής:
 1. Συγκεντρωτικές Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών – παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. – Α.Υ.Ο. Πολ. 1090/14-06-2010 (υποβάλλεται ηλεκτρονικά)
 Με ανακοίνωση της 31/05/2012 του ΥΠΟΙΚ και την Α.Υ.Ο. – Πολ. 1135/31-05-2012, παρατάθηκαν ως ακολούθως:
·      Μέχρι 20/09/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3. 
·         Μέχρι 24/09/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6.
·         Μέχρι 27/09/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9.
·         Μέχρι 01/10/2012 για υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.
Δείτε όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της χρήσεως 2011. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *