Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ"

Σχετικά με τα όσα λέγονται και γράφονται για τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών περί «δημιουργικής ασάφειας» της απόφασης του Eurogroup και του καταλόγου μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης, επισημαίνεται ότι:
Τα δημοσιεύματα περί «δημιουργικής ασάφειας» ως «τέχνασμα» της ελληνικής κυβέρνησης για να παραπλανήσει τους εταίρους έρχονται σε πλήρη ρήξη με την πραγματικότητα καθώς και με το πνεύμα της πρόσφατης απόφασης του Eurogroup.
Ο όρος «δημιουργική ασάφεια», που επικαλείται η ελληνική κυβέρνηση, περιγράφει, πιστά, το πνεύμα με το οποίο το Eurogroup, με την καθοριστική συμβολή του Προέδρου του, πέτυχε να υπερκεράσει τις πρότερες διαφορές ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία παράτασης τεσσάρων μηνών της δανειακής σύμβασης της χώρας στην βάση προκαταρκτικού καταλόγου μεταρρυθμίσεων που συνέταξε η ελληνική κυβέρνηση με την συμβολή εταίρων και θεσμών.
Παραδείγματος χάριν, η φρασεολογία όσον αφορά τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων (τόσο για το 2015 όσο και για μελλοντικά έτη) επιλέχθηκε προσεκτικά ώστε να σηματοδοτήσει την αναθεώρησή τους ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις, αλλά και στο πλαίσιο της επανεξέτασης του γενικότερου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής για τα επόμενα έτη. Οι δηλώσεις ότι παραμένουν ανέπαφοι οι ίδιοι στόχοι με το παρελθόν (π.χ. 3% για το 2015 και 4,5% για το 2016 και επόμενα έτη) δεν συνάδουν ούτε με το πνεύμα ούτε και με το γράμμα της πρόσφατης απόφασης του Eurogroup.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΥΠΟΙΚ
Η έγκριτη ιστοσελίδα The Press Project (http://www.thepressproject.gr/article/73719) αναπαρήγαγε ανάρτηση του κ. Tyler Durden, της ιστοσελίδας Zerohedge http://www.zerohedge.com/news/2015-02-24/stunning-reason-why-eurogroup-r..., όπου αναπαρήχθη ο ισχυρισμός πως ο Κατάλογος Μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης που κατήρτισε και απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών την 23η Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου Eurogroup, εστάλη με αρχείο pdf το οποίο εμφανίζει (στα ψηφιακά στοιχεία του αρχείου) ως «συγγραφέα» τον κ. D. Costello, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξ αυτού, τα δύο δημοσιεύματα-αναρτήσεις συμπεραίνουν πως ο εν λόγω Κατάλογος Μεταρρυθμίσεων συνεγράφη, όχι από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά από τον κ. Costello.
Η αλήθεια, βεβαίως, είναι πολύ διαφορετική: Ο Κατάλογος Μεταρρυθμίσεων ολοκληρώθηκε την 23η Φεβρουαρίου και συντάχθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη και τον Πρόεδρο του ΣΟΕ κ. Γιώργο Χουλιαράκη. Το σχετικό αρχείο εστάλη σε μορφή docx στον κ. Costellο (καθώς και σε άλλους παραλήπτες) ο οποίος, με την σειρά του το μετέτρεψε σε αρχείο pdf (επί του οποίου κατεγράφη ως «συγγραφέας» κατά την μετατροπή του αρχείου), πριν το προωθήσει σε άλλους παραλήπτες και πριν αυτό αναρτηθεί σε διάφορες ιστοσελίδες.
Το Υπουργείο Οικονομικών κατανοεί ότι πέντε συναπτά έτη μνημονιακών πρακτικών, με τις ελληνικές αρχές να αναπαράγουν εντολές και κείμενα που υπαγόρευαν οι δανειστές, έχει δημιουργήσει μεγάλη και εύλογη καχυποψία. Όμως, αυτή η εποχή έχει περάσει στην ιστορία. Κανείς δεν υπαγορεύει κείμενα και πολιτικές στην νέα ελληνική κυβέρνηση η οποία εισηγείται τις ελληνικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις στο πλαίσιο των προγραμματικών επιλογών που ψήφισε και ελέγχει το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματέας  Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φορολογούνται υπό προϋποθέσεις ως μισθωτοί και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. στ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.
  Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.
 Επισημαίνεται ότι μετά τη μεταβολή της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εφόσον βεβαίως ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

                                Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /Γ.Γ.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση για την υποβολή των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έτους 2014, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται τροποποίηση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα, μετά από έλεγχο, απόκλιση δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 ευρώ.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όπου παρατηρούνται μικροδιαφορές στα ποσά μεταξύ δύο υπόχρεων, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις στρογγυλοποιήσεις, δεν θα απαιτείται  περαιτέρω διόρθωση. Στις λοιπές περιπτώσεις οι διορθώσεις θα μπορούν να γίνουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015.
Η λύση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων και κυρίως των λογιστών για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τη διασφάλιση της υποβολής ορθών πληροφοριών στη Φορολογική Διοίκηση.
Υπενθυμίζεται ότι η παράταση για την υποβολή των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015 
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας
Δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας περιόδου 1/3/2015-29/2/2016 και προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη προσέλευση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στις υπηρεσίες μας επισημαίνει τα εξής:
Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και η αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών για την ανανέωσή τους καταργήθηκε.
Για τους άμεσα ασφαλισμένους, που έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το έτος 2014), έχουμε ήδη αναγγείλει ηλεκτρονικά την ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, ώστε οι πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.) να τους εξυπηρετούν με την επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υγείας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και κυρίως χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας. Τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι και τέκνα έως 18 ετών) των ασφαλισμένων δικαιούχων περίθαλψης, εξυπηρετούνται από τους παρόχους υγείας χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, έστω και αν δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α. (δηλ. δεν έχουν απογραφεί), αρκεί να επιδείξουν ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι καταχωρημένα.
  1. Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα) των ασφαλισμένων του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. η ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015.


  2. Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα από το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους / Ασφαλιστική Ικανότητα).


  3. Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω τις οποίας θα παρέχεται δυνατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) των προστατευομένων μελών (συζύγων και τέκνων) που είναι καταχωρημένα σε οικογενειακά βιβλιάρια υγείας με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ      

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
         

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΙ

«Τσουνάμι» φορολογικών ελέγχων, νέα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιχειρήσεις που μπορεί να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας, στόχο είσπραξης 2,45 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη, ακόμη και 100.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογουμένων για να πληρώσουν τους φόρους τους, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015, που βάζει στο «μικροσκόπιο» τραπεζικές καταθέσεις, δάνεια και μετοχές.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι φέτος θα υπάρξει βεβαίωση εσόδων άνω του 1 δισ. ευρώ από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους και επιπλέον 700 εκατ. ευρώ από μερικούς φορολογικούς ελέγχους, αφού σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 2.000 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου, τουλάχιστον 5.000 φορολογικοί έλεγχοι από την ΥΕΔΕΕ, καθώς και 400 πλήρεις έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και 500 μερικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος τουλάχιστον 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, από τις οποίες σαράντα αφορούν απάτες στον ΦΠΑ.
πηγή. ναυτεμπορική

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΧΡΙ 30/4/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε 11

Παρατείνεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνου Σκουρλέτη, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, για την γνωστοποίηση των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, έως και τις 30 Απριλίου 2015.
Ειδικότερα,
 Η απόφαση προβλέπει ότι: «Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ' αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 30 Απριλίου 2015.»
Η απόφαση λήφθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο υποβολής των στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής καταγραφή τους.

Δ.Τ./ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για το 2015 στο οποίο αναλύονται οι προτεραιότητες και οι επιμέρους δράσεις για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
Ειδικότερα με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δράσεις επιδιώκεται μεταξύ άλλων:
1)  Η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων,
2)  ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,
3)  η ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού,
4)  η αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων,
5)  η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων,
6)  η βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης,
7)    η αξιοκρατική επιλογή, εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας,
8)  η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες,
9)  η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών,
10)    η προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος
11)    η δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.
Βασικό μέλημα, επίσης, του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η υλοποίηση δράσεων που θα στηρίξουν τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συνεχούς βελτίωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά της, θα υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.
Η ενεργός συνεργασία και συμβολή όλων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, καθώς έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν και να κατανοούν την αποστολή, τους στόχους της, αλλά και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν, ώστε από κοινού να συνδράμουν στην επίτευξή τους.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.  (www.publicrevenue.gr).

ΜΕΧΡΙ 30/4/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Δ. ΥΠΕΡ ΤΑ.Π.Ι.Τ

                                       Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου 
Υποβολή Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. υπαγόμενων στην ασφάλιση υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων με υποχρέωση υποβολής (συμπληρωματικών) Α.Π.Δ. για εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 και εφεξής και μόνο για τους ασφαλισμένους για τους οποίους δεν έχει αποδοθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ορθός χαρακτηρισμός στην κατηγορία, νέος/παλιός ασφαλισμένος, δίνεται η δυνατότητα, μόνο για τους εν λόγω ασφαλισμένους να υποβληθούν αντίστοιχες συμπληρωματικές Α.Π.Δ ανά μισθολογική περίοδο στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως 30/04/2015.
Επισημαίνεται ότι για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) που δεν παρουσιάζουν την ανωτέρω διαφοροποίηση (ανάγκη μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων), οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ θα πρέπει να υποβληθούν εντός της τασσόμενης ημερομηνίας από την σχετική Εγκ. 63/2014 (έως 28/02/2015). 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΤΟΥ   ΙΚΑ-ΕΤΑΜ         

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛ.1052/2015- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την Πολ.1052/20.2.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση άρθρων του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας. Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων δεν εμπίπτουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 δεν παραπέμπουν στην κλίμακα του άρθρου 15 (κλίμακα φορολόγησης μισθωτών - συνταξιούχων), όπως συμβαίνει με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4172/2013. Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1052/2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paFRGWnhpN2hiVWM/view?usp=sharing

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ

                                   Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015
      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις οποίες αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς καθώς και λόγω αναπηρίας, εμπίπτουν όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αλλά όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις δεν παραπέμπουν στην κλίμακα του άρθρου 15 (κλίμακα φορολόγησης μισθωτών-συνταξιούχων), όπως συμβαίνει με τη μείωση φόρου του άρθρου 16 Ν. 4172/2013 (μείωση φόρου 2.100 ευρώ).
Ειδικότερα με την εγκύκλιο προβλέπεται ότι:
1.    Τη μείωση φόρου κατά διακόσια ευρώ δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο.
Ειδικά για τα πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον 67% διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι ήδη πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εκδοθείσες γνωματεύσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών καθώς και αυτές από τις υγειονομικές επιτροπές του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας), έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο νόμο.
2.    Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.
Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:
-    Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
-    Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη,
-    Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
-    Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ’ οίκον,
-    Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ,
-    Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ,
-     Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.      
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν το φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της δαπάνης, για την απόδειξη του υπολοίπου ποσού της δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση  του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής επιχείρησης.
3.    Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές αυτές  υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Οι φορείς προς τους οποίους τα καταβαλλόμενα ποσά δωρεών αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο αναφέρονται αναλυτικά στην Πολ. 1010/2-1-2014. Για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΟΛ.1023/2015-ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤAXIS H ΔΙΑΚΟΠΗ Φ.Η.Μ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Με την Πολ.1023/21.1.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 252/20.2.2015 τεύχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης, η έχουσα την τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας κατασκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά την έκδοση της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσει αυτήν, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω taxis net. Εξαιρετικά για τις βλάβες που αφορούν το πρώτο τρίμηνο 2015 η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με την δήλωση αυτή είναι:, ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1023/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0QwTGtGX3lxSFU/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1022/2015-ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ 2015 ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Mε την Πολ.1022/21.1.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 252/20.2.2015 τεύχος Β') με θέμα " Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
  Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη−πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) του Νόμου 3054/2002, ή β) την χονδρική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. .........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1022/2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0QwTGtGX3lxSFU/view?usp=sharing

ΚΟΜΙΣΙΟΝ:ΕΠΑΡΚΩΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι χθες το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, έλαβε επιστολή με μια πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων από τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Γιάνη Βαρουφάκη, προς στον πρόεδρο της Ευρωομάδας Γ. Ντάισελμπλουμ, την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Της επιστολής αυτής, προηγήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ελληνικών αρχών και των εκπροσώπων της Επιτροπής και των άλλων θεσμών, αναφέρουν πηγές της Κομισιόν.
Κατά την άποψη της Επιτροπής ο κατάλογος αυτός είναι επαρκώς περιεκτικός (sufficiently comprehensive) ώστε να αποτελέσει ένα αξιόπιστο σημείο εκκίνησης για μια επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης όπως ζητήθηκε από την Ευρωομάδα στην τελευταία συνεδρίασή της. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ισχυρή δέσμευση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι περαιτέρω εξειδίκευση των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να κατατεθεί και να συμφωνηθεί πριν από τα τέλη Απριλίου σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Ευρωομάδας της περασμένης εβδομάδας. Υπογραμμίζουν επίσης ότι η αποφασιστική και άμεση εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις αποτελούν κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.-
"Η λίστα των μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης ελήφθη εγκαίρως", έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.
Η λίστα εστάλη σε όλους τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη του Eurogroup για την αξιολόγηση των προτάσεων.
πηγή.ημερήσια

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

BILD:ΕΣΟΔΑ 7.3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσει έως σήμερα το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση θα επιτρέψει στην Αθήνα να συγκεντρώσει έσοδα που θα ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία για το δημοσίευμά της επικαλείται πληροφορίες από πηγές κοντά στην ελληνική κυβέρνηση, οι μεταρρυθμίσεις που θα παρουσιάσει η Αθήνα, περιλαμβάνουν την πάταξη του λαθρεμπορίου της βενζίνης και των τσιγάρων, από όπου το ελληνικό κράτος θα συγκεντρώσει αντίστοιχα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 800 εκατομμύρια ευρώ.
Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να συγκεντρώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των ολιγαρχών, καθώς επίσης άλλα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της είσπραξης των ανεξόφλητων φορολογικών οφειλών των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, αναφέρει το δημοσίευμα της γερμανικής Bild......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113464340 

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η "ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ" ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έστειλε στις Βρυξέλλες ένα προσχέδιο των μεταρρυθμίσεων που προτείνει ώστε να πάρει το πρώτο «πράσινο φως» για την τελική αποστολή αύριο το βράδυ, οι FT δίνουν πληροφορίες για το τι θα προτείνει ο κ. Βαρουφάκης.
Οπως υποστηρίζει σχετικό δημοσίευμα, η επιστολή που θα στείλει ο Γιάνης Βαρουφάκης στους Θεσμούς θα περιλαμβάνει ένα περίγραμμα των μεταρρυθμίσεων στις οποίες προσανατολίζεται η ελληνική κυβέρνηση τους επόμενους μήνες και οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου για επέκταση για τέσσερις μήνες του προγράμματος διάσωσης της χώρας των 172 δισ. ευρώ . ............
Δείτε ολοκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113463939

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Δ14Β 1023642 ΕΞ 2015-ΣΤΟ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Mε την Δ.Λ Δ14Β 1023642 ΕΞ 18.2.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα "Δυνατότητα κέντρου διασκέδασης να υπάγει τις υπηρεσίες μουσικών παραστάσεων στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Με βάση τα παραπάνω, δεν προκύπτει η διενέργεια μουσικών παραστάσεων που θα μπορούσε να υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή, αλλά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης προκύπτει η άσκηση δραστηριότητας κέντρου διασκέδασης, τα έσοδα της οποίας υπάγονται όλα σε συντελεστή Φ.Π.Α. 23%. .....
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ14Β 1023642 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1BBUDRUcEl5RU0/view?usp=sharing

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ EUROGROUP

Eπετεύχθει  συμφωνία στο  EUROGROUP και εδόθη τετράμηνη παράταση στην Ελλάδα με δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις.
Βαρουφάκης .* Αποτρέψαμε  νέα υφεσιακά μέτρα.
                       * Επιτύχαμε την επανεκτίμηση του στόχου του πλεονάσματος
  * Όχι μονομερείς κινήσεις
                       * Θέσαμε τις βάσεις για Νέο Συμβόλαιο
                       * Έξυπνη Αναδιάρθρωση του χρέους
 Τέλος στην συνέντευξη του ο κ.  Βαρουφάκης τόνισε" Η Ελλάδα βγήκε από την απομόνωση."

ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

                                    Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015
                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
 Με σκοπό την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των λογιστών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι θα δοθεί παράταση έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών του έτους 2014. 
Αναφορικά με τις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών έτους 2015, ανακοινώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα προβεί κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με όλα τα σωματεία των λογιστών, σε βελτιώσεις του τρόπου υποβολής των εν λόγω καταστάσεων προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί το έργο των λογιστών.

ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ

Μπόνους σε όσους ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά τα έτη 2012 και 2013 αλλά και σε όσους θα εκπληρώσουν κανονικά μέχρι το τέλος του έτους τις φορολογικές υποχρεώσεις για το 2014 εξετάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real.
Σύμφωνα με την κα Βαλαβάνη, η σχετική ρύθμιση, που ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα κατατεθεί σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια, είτε για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας είτε τον φόρο εισοδήματος, και θα προβλέπει την καταβολή λιγότερου φόρου έναντι των υποχρεώσεών τους για όσους ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Όπως ανέφερε η υπουργός «Υπάρχει, λοιπόν, μια σκέψη: δεν έχει μορφοποιηθεί και δεν θέλω να τη δώσω πρόωρα, δεν θα είναι και σε αυτό το νομοσχέδιο, έτσι κι αλλιώς –αυτοί που πλήρωσαν κανονικά τις υποχρεώσεις τους κατά τα έτη οικονομικά έτη 2012 και 2013 που σημαίνει και αυτοί μέχρι το τέλος της χρονιάς θα εκπληρώσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους για το 2014, αυτοί που θα έλεγα εγώ συνεπείς φορολογούμενοι, δεν έχει νόημα να ζητάμε παραπάνω, ας είναι συνεπείς τα τελευταία 2 χρόνια και σε αυτά που ακόμα δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα- θα δώσουμε κάποιο μπόνους στο τέλος της χρονιάς, το οποίο το πιθανότερο είναι ότι θα αναφέρεται σε αυτά που έχουν να πληρώσουν για το 2014».
Επίσης η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η κατάθεση της ρύθμισης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια, καθώς δεν αυξάνει το δημοσιονομικό κόστος, αλλά αντίθετα αντιμετωπίζει τη δημοσιονομική βόμβα του ιδιωτικού χρέους, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 76 δισ. ευρώ
Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος είναι με τη νέα ρύθμιση να εισπραχθούν περίπου 9 δισ. από αυτό το ποσό και επισήμανε ότι μόνον το 2014 αυξήθηκε κατά 60% ο αριθμός των φορολογουμένων που σταμάτησαν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το 2013, ενώ 3,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν έως 3.000 ευρώ.
πηγή.ημερήσια

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι λόγω του τριημέρου της Καθαρής Δευτέρας , οι λογιστές φοροτεχνικοί έχουν την δυνατότητα να  στείλουν email  ( mgavatha@oe-e.gr, asoldatou@oe-e.gr  ) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 5229457 ,210 5202277 για διευκρινίσεις ή επανεξέταση της αίτησης τους  για την απόκτηση της Α τάξης μέχρι την Παρασκευή  27 Φεβρουαρίου 2015.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 Μια νέα τολμηρή ρύθμιση που προβλέπει ακόμη και «κούρεμα» έως και του 50% των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος, ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013 ανακοίνωσε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών και την άμεση ενίσχυση των δημόσιων ταμείων.
Στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να υπαχθούν 3.670.000 φυσικά πρόσωπα και 447.000 επιχειρήσεις που συνολικά χρωστούν στο Δημόσιο 76 δισ. ευρώ, από τα οποία όμως σύμφωνα με την κ. Βαλαβάνη μπορούν να εισπραχθούν μόνο 9 δισ. ευρώ. Από τα 76 δισ. ευρώ των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών τα 22,75 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία, καθώς εκατομμύρια φορολογούμενοι λόγω οικονομικής αδυναμίας άφηναν απλήρωτους φόρους πάνω από 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα. .................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113461149

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ

Με την Αριθμ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 23.12015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246/17.2.2015) με θέμα " Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990" ορίζρται ότι
 Ειδικότερα,
 Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο».
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVY0c0lhb1ZWV2s/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1036/2015-ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Με την Πολ.1036/26.1.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247 ) με θέμα "
  Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
*Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής, με τα οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων έχουν ως τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας, αντίστοιχα.
Τα πιο πάνω έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά περίπτωση.
* Ειδικά για όσες πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έκδοση της παρούσας, τα έντυπα εφαρμογής για το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013 (Παραρτήματα Α΄ και Β΄) υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 χωρίς κυρώσεις.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1036/2015.

ΠΟΛ.1038/2015-ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Mε την Πολ.1038/30.1.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 239/17.2.2015)
 με θέμα " Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/ 31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β'/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων»" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατά τον φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, και του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία παράβαση».  ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1038/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa2I2Mzh1WVNwWkk/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1020/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την Πολ.1020/19.1.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/27.2.2015) με θέμα " Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας: α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας:
α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης),
β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,
γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1020/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT1JkbEVMZmdUajA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1019/2015- ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Με την Πολ.1019/19.12015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221/17.2.2015) με θέμα " Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οντότητες που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), δύνανται να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) καθώς και να μην τηρούν το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1019/2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSEtqWUhVNGZhVnc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1015/2015-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε9

 Με την Πολ.1015/14.1.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245/17.2.2015) με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
«Αν οικόπεδο ή γήπεδο ή κτίσμα έχει αναγραφεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για όλα ή κάποια από τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη του τίτλου του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος, με επιφάνεια μεγαλύτερη της πραγματικής του κατάστασης, δεν απαιτείται, για τη λήψη πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τροποποίηση των δηλώσεων των αντίστοιχων ετών και ως εκ τούτου, στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το ακίνητο περιγράφεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οικείες δηλώσεις.»
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1015/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelFwRkc2VU9pUWc/view?usp=sharing

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΝ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Προκόπης Παυλόπουλος  είναι ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που πρότεινε ο πρωθυπουργός,  Αλέξης Τσίπρας.
 Γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 10 Ιουλίου 1950. Πατέρας του είναι ο φιλόλογος καθηγητής Βασίλης Παυλόπουλος από την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα τελείωσε το Λύκειο και κατόπιν σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Paris II, και το 1977 έγινε διδάκτορας στο Δημόσιο Δίκαιο στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα και δίδαξε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Επιμελητής (1981), Υφηγητής (1982), Επίκουρος Καθηγητής (1983), Αναπληρωτής Καθηγητής (1986) και Kαθηγητής (1989). Το 1986 έγινε και Επισκέπτης Καθηγητής στο γαλλικό πανεπιστήμιο Paris II. Εργάστηκε ως δικηγόρος, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Υπήρξε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 1996 έως το 2014

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2015
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» 
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2015. Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στα ελεγκτικά γραφεία λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 
-         Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή/και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος που o ελεγχόμενος φορέας ελέγχει. 
-         Το βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος που ο ελεγχόμενος φορέας ελέγχει. 
-         Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων. 
-         Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα. 
-         Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η Ε. Λ. Τ. Ε. έχει ήδη διενεργήσει. 
-         Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε. 
-         Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα του έτους 2015 θα ενταχθούν και περιπτώσεις ασυνήθιστα, χαμηλών αμοιβών, που έχουν παρατηρηθεί από τα υποβληθέντα πληροφοριακά στοιχεία, σε σχέση με το μέγεθος των ελεγχόμενων οντοτήτων. 
Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελούν: 
-         α) Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3693/2008, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης αυτού. 
-         β) Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που ο ελεγχόμενος φορέας αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία. 
-         γ) Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που ο ελεγχόμενος φορέας έχει δημοσιεύσει, σε σχέση με τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 3693/2008, ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαφάνειας. Πέραν των ανωτέρω οριζόμενων, περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελεί και η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που οι νόμιμοι ελεγκτές του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3693/2008 και τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 2 παρ. 3 του ιδίου νόμου έχουν υιοθετήσει σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της υπ' αριθ. 004/2009 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

Το ΣΔΟΕ θα έχει τη δυνατότητα βεβαίωσης φόρων και προστίμων που προκύπτουν από τον έλεγχο, ενώ θα έχει και δικαίωμα διενέργειας προληπτικού ελέγχου. 
 Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θα περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατάξεις που σχετίζονται με το ΣΔΟΕ και τις νέες αρμοδιότητές του, καθώς και διατάξεις που αφορούν το αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
Οπως φαίνεται, το νομοσχέδιο για τον νέο φόρο επί των ακινήτων και τη φορολογία εισοδήματος θα καθυστερήσει και πιθανόν να κατατεθεί στη Βουλή το δεύτερο εξάμηνο το 2015.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου θα προβλέπει τα εξής:
1. Ληξιπρόθεσμα χρέη:
• 100 δόσεις για οφειλές ακόμη και άνω του 1 εκατ. ευρώ.
• Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος.
• Σε περίπτωση ρύθμισης συγχρόνως φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό των δόσεων δεν θα υπερβαίνει το 30% του βεβαιωθέντος εισοδήματος.
• Τα ποσά που υπάγονται στη ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή.
• Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναστέλλεται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διατάξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών.
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει τη δυνατότητα ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, εφόσον ο πολίτης αμφισβητεί το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας συστήνεται πενταμελής επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, στην οποία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαφορές σε ποσά άνω των 20.000 ευρώ.
2. Στο σχέδιο νόμου θα περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία καταργείται ο χαρακτηρισμός του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο ως διαρκούς και εισάγεται η «αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής» ως νέος λόγος για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
3. Καταργείται μια σειρά ρυθμίσεων για την κατάσχεση σε χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με κατεπείγουσα και εξαιρετική διαδικασία και απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, ώστε να προστατευθεί το οικιακό άσυλο.
4. Το ΣΔΟΕ ενισχύεται και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, θα έχει τη δυνατότητα βεβαίωσης και των φόρων και προστίμων που προκύπτουν από τον έλεγχο. Επίσης, το ΣΔΟΕ θα έχει δικαίωμα διενέργειας προληπτικού ελέγχου.
5. Δημιουργία υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στα τελωνεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας. Σημειώνεται ότι από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου η κυβέρνηση υπολογίζει έσοδα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.
πηγή.καθημερινή

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φοροελαφρύνσεις σε περίπου 3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και πάνω από 2 εκατ. μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες υπόσχεται η νέα κυβέρνηση με τις αλλαγές που σχεδιάζει στη φορολογία των εισοδημάτων και της περιουσίας. 
Αλλαγές, με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος που σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να υπερβεί και τα 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών και αρμόδια για τα έσοδα Νάντια Βαλαβάνη.
Η ίδια από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων ανέφερε ότι οι απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα καλυφθούν από τα έσοδα που θα προέλθουν από την πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ τα έσοδα που θα χαθούν από τις ελαφρύνσεις των φορολογούμενων με χαμηλά εισοδήματα θα επιδιώξει να τα αναπληρώσει φορολογώντας τους έχοντες υψηλά εισοδήματα. ......
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του enikos.gr
http://www.enikos.gr/economy/297958,Oles_oi_allages_sth_forologia.html

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

9,7 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α

Αποκαλυπτική έκθεση της Κομισιόν για τη φοροδιαφυγή - Στην Ελλάδα εισπράττεται μόνο το 39% των εσόδων
 Η απάντηση στο ερώτημα πώς μια ανεπτυγμένη χώρα μπορεί να έχει χρεοκοπήσει ή πώς σε ένα χρεοκοπημένο κράτος χιλιάδες πολίτες και ολόκληρες περιφέρειες του τόπου να ζουν έπειτα από πέντε χρόνια λιτότητας πλουσιοπάροχα ίσως βρίσκεται στη φοροδιαφυγή. Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χάσμα μεταξύ των εισπράξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του ύψους του Φόρου που αναλογεί στο μέγεθος και τις δυνατότητες της οικονομίας, δηλαδή το VAT Gap,είναι αποκαλυπτική. ....
πηγή. το βήμα

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΕΝΦΙΑ ΦΕΥΓΕΙ ,Ο ΝΕΟΣ ΦΜΑΠ...ΕΡΧΕΤΑΙ

Αυτό θα προβλέπει ο νέος φόρος ακινήτων που σχεδιάζει να καθιερώσει η κυβέρνηση αντικαθιστώντας τον ΕΝΦΙΑ.
Ο νέος φόρος θα ονομάζεται «Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας» (ΦΜΑΠ), και το αφορολόγητο όριο θα αφορά μόνο μία κατοικία, τη λεγόμενη «πρώτη». 
Δηλαδή το αφορολόγητο θα αφορά ένα και μόνο ακίνητο.
Αν η αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο, θα απαλλάσσεται πλήρως μόνο η κατοικία αυτή, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα που ανήκουν στην περιουσία του φορολογούμενου θα υπόκεινται κανονικά σε φόρο.
Αν η αξία της πρώτης κατοικίας είνα μεγαλύτερη του αφορολόγητου ορίου, τότε θα φορολογείται και η κατοικία αυτή, αλλά μόνο για το τμήμα της αξίας της το οποίο υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα του φορολογούμενου θα υπόκεινται κι αυτά κανονικά σε φόρο.
Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο εκτιμάται ότι αφορολόγητο όριο της πρώτης κατοικίας θα οριστεί στις 200.000 ευρώ.
Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος που κατέχει ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ και ένα εξοχικό αντικειμενικής αξίας 70.000 ευρώ θα απαλλάσσεται από το φόρο μόνο για το διαμέρισμα και θα πληρώνει το φόρο για το εξοχικό.
Φορολογούμενος που έχει ακίνητο αντικειμενικής αξίας 180.000 ευρώ και ταυτόχρονα κατέχει ένα δεύτερο ακίνητο αντικειμενικής αξίας 50.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο για το ακίνητο των 180.000 ευρώ, αλλά θα πληρώνει για το δεύτερο ακίνητο.
πηγή.news.gr

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, προσέλαβε «δύο κόρες φίλων του». Διευκρινίζεται ότι ο Υπουργός δεν έχει κάνει καμία πρόσληψη και δη θυγατέρων φίλων του.
Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η Lazard συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών αμισθί και ατελώς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει πως τα σημειώματα που εστάλησαν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), προέρχονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο στέλνει κάθε μήνα σημειώματα με πανομοιότυπο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης των 100 δόσεων και για την αποστολή των οποίων δεν χρειάζεται και δεν δόθηκε οποιαδήποτε εντολή.
Διευκρινίζεται επίσης  ότι στην σχεδιαζόμενη ρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών θα περιλαμβάνονται χρέη προς το Δημόσιο που έχουν  λήξει στις 31-12-2014.
       

ΠΟΛ.1047/2015-ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1047/12.2.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013 "διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τέλος, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και παράλληλα αποκτά εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, φορολογείται για το μεν εισόδημα από μισθωτή εργασία των περ.α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, ενώ για το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσον αφορά την υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/25.4.2014. .......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1047/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY1pSZHpqSjBqamc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1046/2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Με την Πολ.1046/6.2.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Γίνεται δεκτό, ότι οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές και τα νομίμως καταβληθέντα ποσά σε ασφαλιστικά ταμεία που καταβάλλονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι, εφόσον η δήλωσή τους έχει υποβληθεί και έχει εκκαθαρισθεί, θα υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή προστίμων του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και δηλώνοντας τις ανωτέρω εισφορές και ποσά που κατέβαλλαν στα ασφαλιστικά ταμεία σε σχετικό κωδικό του ΠΙΝΑΚΑ 10 του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2014 (κωδ.399-400).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1046/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUmRxalVZYk9ERzg/view?usp=sharing

BLOOMBERG:ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Ελλάδα και η Γερμανία επιδιώκουν μία συμφωνία πάνω στους όρους με τους οποίους θα συνεχιστεί η βοήθεια στην Ελλάδα, καθώς και οι δύο πλευρές διαμηνύουν την επιθυμία τους για συμβιβασμό, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά του το Bloomberg.
Όπως ανέφεραν στο πρακτορείο δύο Γερμανοί αξιωματούχοι, το Βερολίνο δεν θα επιμείνει να συνεχισθεί το τρέχον πρόγραμμα της Ελλάδας με όλα τα στοιχεία του. Εφόσον επιμηκυνθεί το πρόγραμμα, σημείωσαν, η Γερμανία θα είναι ανοικτή να συζητήσει για το μέγεθος των απαιτούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων και για τους όρους πώλησης δημόσιας περιουσίας.
Οι ίδιοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι η βελτίωση στην είσπραξη των φόρων και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα έχει τη γερμανική στήριξη και η επίτευξη συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τις συνολικές δεσμεύσεις της Ελλάδας για μεταρρυθμίσεις.
Από την πλευρά της, η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεσμευθεί για την επίτευξη πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, εφόσον αυτά είναι μικρότερα από το 4% του ΑΕΠ που προβλέπονται σήμερα, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Η ελληνική κυβέρνηση ενδεχομένως να κάνει συμβιβασμό όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, δήλωσε ένας αξιωματούχος, σημειώνει το πρακτορείο.
  πηγή.ναυτεμπορική


Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛ.1045/2015-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με την Πολ.1045/10.2.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ., ό,που απαιτείται.
Στις περιπτώσεις που, τα πρόσωπα αυτά, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση. .......
 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1045/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbV96MnBoaUltR2s/view?usp=sharing

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2/2015

Για την ερχόμενη Δευτέρα στην τακτική συνεδρίαση του Εurogroup παραπέμπεται η όποια συμφωνία Ελλάδας και δανειστών, μετά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου.Οι δυσκολίες των διαπραγματεύσεων οδήγησαν σε μαραθώνια συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρξε κοινή ανακοίνωση.
Πιέσεις για επιμήκυνση του υφιστάμενου προγράμματος.  Νέο  !!!ΟΧΙ !!!από την Ελλάδα.
Συλλαλητήρια στην Ελλάδα και σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης με σύνθημα "Ανάσα αξιοπρέπειας "

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛ 1044/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 44,45 & 46 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε

Με την Πολ.1044/ 10 2.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων  των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε (ν.4172/2013)" δίδεται η ερμηνευτική των εν λόγω άρθρων που αφορά την φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων
Ειδικότερα, 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’), αναφορικά με το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα υποκείμενα του φόρου και τα απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1044/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZEVNSGNwWWhrX3M/view?usp=sharing

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΒΟNUS ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ

                                Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου/ΥΠΟΙΚ
Αναφορικά με δηλώσεις του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα σχετικά με το ενδεχόμενο να λαμβάνουν Bonus οι εφοριακοί επί των προστίμων που εισπράττονται, διευκρινίζεται το ακόλουθο: Η πρόταση αυτή εκφράστηκε το 2011 στη μελέτη «Νοθεία και λαθρεμπόριο καυσίμων» της ΓΣΕΒΕΕ και του ΠΟΠΕΚ και αφορούσε μόνο τα πρόστιμα επί των λαθραίων καυσίμων, και δεν αφορούσε τους εφοριακούς στο σύνολό τους. 

Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ

Με την  Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 5.2 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών" δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Ενόψει των ανωτέρω συνηθισμένων προβλημάτων στην πρακτική επίδοσης των δικογράφων των προσφυγών και των σχετικών κλήσεων, παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα, στα οποία εκ παραδρομής και ως εκ του περισσού επιδίδονται τα ανωτέρω, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης - και παρά το γεγονός ότι τέτοιες επιδόσεις μπορεί να κριθούν μη σύννομες - να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν έχει γίνει σχετική επίδοση και στην διάδικο υπηρεσία, ώστε να παρακολουθείται ορθώς η πορεία των υποθέσεων και να αποστέλλονται οι διοικητικοί φάκελοι και οι απόψεις στα δικαστήρια από αυτήν, όπου και όταν αυτό προβλέπεται. ........
Δείτε ολόκληρη την  Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdXFVMV9VVG51N00/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *