Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Προς τις Ενώσεις - Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. Εξερχόμενου 098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατανοώντας την ανησυχία των συναδέλφων και με αφορμή τα αιτήματα συγκεκριμένων Ενώσεων για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εν όψει του σχεδίου νόμου 4174/2013 που ψηφίστηκε στις 26/7/2013 και μέχρι σήμερα έκανε και συνεχίζει να κάνει ,ότι είναι δυνατόν χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει καταρχήν την νομοθετική εξουσία (Βουλευτές) και αφετέρου ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο για το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί ο νόμος 4174/2013 και ποιον αντίκτυπο θα έχει στα οικονομικά πράγματα του κλάδου μας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επιπλέον παράλληλες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί και για τα περιβόητα πρόστιμα των 10.500 ευρώ που νομοθέτησε τον Δεκέμβριο το υπουργείο εργασίας (και δεν αναφερόμαστε στην αδήλωτη εργασία ) τόσο με παραστάσεις στην Βουλή αλλά και στους επιχειρηματικούς φορείς.
Ενδεικτικά σας παραπέμπουμε σε όλα τα Δ.Τ. και τις ανακοινώσεις που σας αποστείλαμε για την εξέλιξη της δράσης αυτής όπου μεταξύ άλλων η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αντέδρασε ακόμη και στην Βουλή(βλέπε σχετικά βίντεο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων , Ιούλιο και Δεκέμβριο 2013). Η παραπάνω προσεχτική και ασυμβίβαστη δράση μας συνεχίστηκε με την πρόσφατη ημερίδα στις 23/1/2014, όπου ενημέρωσε τους κοινωνικούς φορείς της χώρας για το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ισχύ του νόμου 4174/2013.
Όπως γνωρίζετε από την ημερίδα προέκυψε το παρακάτω κοινό ψήφισμα όλων των παρισταμένων φορέων, το οποίο έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ.
Έχει ήδη κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό , στους αρχηγούς κομμάτων και στα ΜΜΕ. Θα ακολουθήσει και επιστολή για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μαζί με τους κοινωνικούς φορείς.
Συνεπώς δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τις προσπάθειες μας για την κατάργηση των άρθρων 53 έως 60 του νόμου 4174/2013 και θα σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες μας που θα ακολουθήσουν,(επανάληψη της συγκέντρωσης στην Αθήνα με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, προσφυγή στο συμβούλιο Επικρατείας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο).
Ήδη όμως όλες οι παραπάνω ενέργειες έφεραν αποτέλεσμα και στην σημερινή ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική του ομάδα, όπου έγινε ευρεία αναφορά και συζήτηση για τα πρόστιμα ο κος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα ο εξορθολογισμός των προστίμων.
Ύστερα από τα παραπάνω, η Ομοσπονδία μας σας ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προσπάθειας θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να σας ενημερώσει διεξοδικά προκειμένου να προγραμματισθούν οι επόμενες κινήσεις.
                                                                                         Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ Φ.Π.Α - Κ.Λ.Π

Κατατέθηκε στην Βουλή τροπολογία  προσθήκη του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας "Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις"
Ειδικότερα,
 1) Δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και, κατά συνέπεια, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ η δωρεάν διάθεση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων ή άλλων αγαθών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό
Δείτε την τροπολογια προσθήκη & την αιτιολογική έκθεση του ΥΠΟΙΚ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdnFRRFpPTHdqcjA/edit

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α21


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.ΓΑ. 
                                   Δελτίο Τύπου
Παρασκευή 31.01.2014
 «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α21 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»
 Με απόφαση της Διοίκησης του ΟΓΑ παρατείνεται έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή αρχικών αιτήσεων Α21, που αφορά στη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων του 2013, και η οποία έληγε στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει πως δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση και καλεί τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21 να προβούν στις σχετικές ενέργειες.
Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος κριθούν δικαιούχοι με την ολοκλήρωση των ελέγχων, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως: 
1) Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο.
2) Όσοι έχουν τροποποιήσει ή συμπληρώσει την αρχική αίτηση Α21 και έχουν υποβάλει και τα προβλεπόμενα έγγραφα, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, με βάση την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και δρομολογείται η καταβολή των επιδομάτων σε όσες απ' αυτές τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΟΛ.1036/2014-ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Mε την Πολ. 1036/22.1.2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Κεφαλαίου Γ' «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επικρατείας» του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α') με τις οποίες συμπληρώνεται το άρθρο 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α')" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Οφειλές των επιχειρήσεων της παρ. 1 άρθρου 10 ν.4071/2012, ήτοι οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31.12.2010 
II. Πράξεις βεβαίωσης και διαγραφής από τις βεβαιούσες εν ευρεία εννοία αρχές:Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, επιχειρήσεων, διαγράφονται και βεβαιώνονται στους οικείους ΟΤΑ ως ακολούθως:
1. αα. διαγράφονται με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία εννοία αρχής και ..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1036/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb3Zjb3dNRGV1UGc/edit

ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Ψαλιδίζονται κατά 50% τα χρηματικά πέναλτι των 1.000 και 2.500 ευρώ που θα επιβάλλονταν για εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
πηγή. τα νεα

 

ΠΟΛ.1032/2014-Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Δ.Ο.Υ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΕΤΗΔΕ & ΕΕΤΑ

Με την Πολ. 1032/24.1.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164/30.1.2014 τεύχος Β')  με  θέμα "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις Έκτακτου ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε,
Καθορίζουμε ως αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ, τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου σε ΕΕΤΗΔΕ ή ΕΕΤΑ κατά τα έτη βεβαίωσης αυτών. Ο ίδιος προϊστάμενος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των προβλεπόμενων για τα ειδικά αυτά τέλη απαλλαγών και μειώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                        Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
                             Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                           ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σ.Τ.Ε 29/2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης
ΣτΕ Ολ 29/2014
 Ως εισόδημα που υπόκειται σε φόρο θεωρείται το καθαρό εισόδημα, δηλαδή, αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των δαπανών απόκτησής του, οι δε δαπάνες που μνημονεύονται στην παρ. 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων βάσει ενδείξεων, όπως είναι οι δαπάνες. Παρέπεται ότι, όταν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λπ.), αν κατά το νόμο από τη φύση της προορίζεται να καλύψει δαπάνες στις οποίες ο ίδιος υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός. Ενόψει των ανωτέρω, προκειμένου να κριθεί αν η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν 3052/2002, κατά το μέρος που υπάγει σε φορολογία εισοδήματος την πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, είναι συνταγματική, τίθεται το ζήτημα αν η παροχή αυτή προορίζεται κατά το νόμο και από τη φύση της να καλύψει δαπάνες στις οποίες οι λειτουργοί και οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί. Η αποζημίωση αυτή παρέχεται όντως προς κάλυψη των προσθέτων δαπανών στις οποίες τα μέλη ΔΕΠ υποβάλλονται και οι οποίες είναι από τη φύση τους, κρίνονται δε και από τον νομοθέτη αναγκαίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Εξάλλου, τον χαρακτήρα αυτό της πάγιας αποζημίωσης δεν αναιρεί το γεγονός ότι παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη συγκεκριμένης μηνιαίας συμμετοχής σε συνέδρια και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών, διότι αποτελεί προφανή επιμερισμό τους σε ετήσια βάση, θεωρούμενης από το νομοθέτη ως ελάχιστης αναγκαίας δαπάνης που καταβάλλεται για τον ως άνω σκοπό.
πηγή.epixeirisi.gr

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ANEΞΟΦΛΗΤΑ ΠΟΣΑ ΕΕΤΗΔΕ 2012

30.1.2014
Σχετικά με τα σημειώματα που εστάλησαν στους φορολογούμενους και αφορούν οφειλή ΕΕΤΗΔΕ 2012, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΔΕΗ ενημερώνουν για τα ακόλουθα: 
Τα ποσά αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο σε εκπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ που έληγαν μέχρι 21 Ιουνίου 2013 και συμπεριελάμβαναν ποσό ΕΕΤΗΔΕ.
Η ΔΕΗ όπως είχε ενημερώσει το κοινό με σχετικό Δελτίο Τύπου στις 31.5.2013, πραγματοποίησε εκκαθάριση ανεξόφλητων ποσών ΕΕΤΗΔΕ στις 22.6.2013 και τα απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών.
Στον επόμενο λογαριασμό μετά τις 21.6.13, εμφανίστηκε σε όσους είχαν ανεξόφλητο ΕΕΤΗΔΕ, μια διακριτή γραμμή με τίτλο “Επιστροφή ΕΕΤΗΔΕ ΔΟΥ” και το ανεξόφλητο ποσό πιστωμένο.
Συνεπώς, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ποσό πιστώθηκε στον λογαριασμό της ΔΕΗ και ως εκ τούτου οφείλεται από τους φορολογούμενους που καλούνται να εξοφλήσουν. Δεν τίθεται δηλαδή ζήτημα διπλοπληρωμής.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις ακινήτων για τα ανεξόφλητα ποσά του ΕΕΤΗΔΕ, που κατά τεκμήριο είναι μικρά, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Υπενθυμίζουμε πως υπόχρεοι καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ 2012 είναι όσοι έχουν ακίνητα που ηλεκτροδοτούντο την 31/3/2012. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείτο την ημερομηνία αυτή και βεβαιώθηκε ποσό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην ΔΟΥ.
Τέλος, οι φορολογούμενοι που θέλουν να ενημερωθούν για τον αριθμό παροχής για τον οποίο έχει βεβαιωθεί ΕΕΤΗΔΕ μπορούν να το κάνουν στην ιστοσελίδα http://link.minfin.gr/eidop

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014


Δελτίο Τύπου

Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας - Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχοντας ως στόχο την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και στο πλαίσιο της προσπάθειας απλούστευσης της διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους για το έτος 2014 (01/03/2014 - 28/02/2015), γνωστοποιεί τα εξής:

 1. Έχουν ήδη αποσταλεί 1.408.233 αυτοκόλλητες ετικέτες ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014, σε 1.295.342 εργαζόμενους και 112.891 τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι μέχρι και τον 10/2013 είχαν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή είχαν επιδοτηθεί για 100 ημέρες από τον ΟΑΕΔ.


 2. Η επεξεργασία των ασφαλιστικών δεδομένων συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν νέες αποστολές ετικετών για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους εργαζόμενους και τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, που σταδιακά συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των 100 ημερών εργασίας ή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, στο προηγούμενο έτος (2013) με την επεξεργασία των στοιχείων του 11/2013 και 12/2013.


 3. Οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας καθώς και όσοι διαθέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014, δεν θα προσέρχονται στις υπηρεσίες μας για θεώρηση του αντίστοιχου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομίσουν στους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κτλ) το μη θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με το αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους παρόχους υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


 4. Από Δευτέρα 3/2/2014 θα τεθεί σε λειτουργία Ηλεκτρονική Υπηρεσία (που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.ika.gr), η οποία θα επιτρέπει μόνο σε ασφαλισμένους να ενημερώνονται άμεσα εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (01/03/2014 - 28/02/2015) και για την διεύθυνση αποστολής της αυτοκόλλητης ασφαλιστικής ετικέτας. Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένη η διεύθυνση αποστολής ετικέτας, οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αλλά αυτή θα τους αποσταλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη δ/νση της έδρας του εργοδότη τους ή στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΑΧΙS). Η υπηρεσία αυτή προς το παρόν δεν απευθύνεται σε συνταξιούχους.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ανωτέρω δράσεις, καθώς και με όσες έχει δρομολογήσει για την αναβάθμιση της συνεργασίας της με τους εμπλεκόμενους Φορείς, προσβλέπει στην ολοκλήρωση ενός πολυσύνθετου Έργου Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ικανότητας, στοχεύοντας στα ακόλουθα:

 • Πλήρη αυτοματοποίηση της απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας.
 • Κατάργηση των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας.
 • Κατάργηση της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας.
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση των ασφαλισμένων, μέσω του Διαδικτύου, για την ασφαλιστική τους ικανότητα.
 • Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων από τους Παρόχους Υγείας (συνταγογράφοι γιατροί, διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κλπ).
 • Ολοκλήρωση μητρώου ασφαλισμένων αμέσων και εμμέσων μελών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Ελαχιστοποίηση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ         

Π.Ο.Φ.Ε.Ε-ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Προς
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ.
Αντώνη Σαμαρά
Τον Πρόεδρο της Βουλής , κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Μεϊμαράκη 
Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων      
                                              Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014
      ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
Οι παρακάτω φορείς, που εκπροσωπούμε σχεδόν το σύνολο του μικρομεσαίου επιστημονικού, επιχειρηματικού, επαγγελματικού και γενικά παραγωγικού δυναμικού της Χώρας, ενώνουμε την κραυγή αγωνίας και απόγνωσης μας απέναντι στα εξοντωτικά πρόστιμα και ποινές, που επιβάλλουν αδιακρίτως «κατά δικαίων και αδίκων» για φορολογικές παραβάσεις οι πρόσφατα ψηφισθείσες και ισχύουσες διατάξεις των νεότερων φορολογικών νόμων.
Με το παρόν ψήφισμα και με την επιθυμούμενη συνάντηση, προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τους εύλογους προβληματισμούς σύσσωμου του παραγωγικού ιστού της χώρας, για τα νομοθετημένα από τον περασμένο Ιούλιο και ισχύοντα από 1-1-2014 φορολογικά πρόστιμα, τα οποία κατά κοινή ομολογία δεν στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής (στόχο, τον οποίο όλοι συμμεριζόμαστε και στον οποίο όλοι συμπαρατασσόμαστε), αλλά στην εξόντωση της μικρομεσαίας επιχείρησης (από τον αυτοαπασχολούμενο επιστήμονα και τον πάροχο υπηρεσιών έως τον ελεύθερο επαγγελματία και τον μικροκαταστηματάρχη, αλλά και τον πιο απλό ιδιοκτήτη ακινήτου).
Σε μία εποχή, που ο μικρομεσαίος παραγωγικός ιστός της χώρας επιβάλλεται να διατηρηθεί στην ζωή, για να τρέξει την προσδόκιμη για όλους ανάπτυξη και ανάκαμψη της πατρίδας μας, η εύκολη και αβασάνιστη λύση της επιβολής καταστροφικών ποινών με ισοπεδωτικές διατάξεις, οι οποίες εξαφανίζουν κάθε ίχνος επιείκειας και αναλογικότητας, οδηγεί σίγουρα στην αντίθετη λύση. Σε αυτήν που θέλουν οι εχθροί και οι επιβολείς της χώρας, δηλαδή στην οικονομική καταστροφή και στην εξαφάνιση κάθε μορφής ανάπτυξης.
Η ανάγκη ορθολογισμού των πρωτοφανούς αυστηρότητας και πέραν κάθε νομιμότητας προστίμων, ενισχυόμενη από τα βάσιμα και λογικά επιχειρήματα που σας παραθέτουμε, προβάλλει επιτακτική και αδήριτη. Είναι αδύνατο και αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου η καθυστέρηση για μία μόλις εβδομάδα υποβολής δήλωσης 4 € να επιφέρει τριπλή ποινή και πρόστιμο έως 2.500 ευρώ, που σε ετήσια βάση ξεπερνάει τις 43.000 ευρώ.
Ζητάμε από τους ανώτερους πολιτειακούς άρχοντες να αφουγκραστούν την απέλπιδα κραυγή αγωνίας των παραγωγικών φορέων της χώρας, που σύσσωμοι μεταφέρουν το εύλογο και αυτονόητο αίτημα για ένα δίκαιο, ανθρώπινο και αναλογικό πλαίσιο φορολογικών κυρώσεων, που θα τιμωρεί σκληρά και παραδειγματικά τους πραγματικούς και κατ' επάγγελμα φοροφυγάδες, αλλά θα επιτρέπει και την επιεική και αναλογική μεταχείριση του ανθρώπινου λάθους και της σε κατάσταση ανάγκης προκύπτουσας μικροπαράβασης. Η πολιτική της αδιάκριτης επιβολής τριπλών και τετραπλών προστίμων (ακόμη και σε περιπτώσεις εθελούσιας συμμόρφωσης ή αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας), εκτός του ότι παραβιάζει θεμελιώδεις νομικές και δικαιϊκές αρχές (για τις οποίες παραβιάσεις, αν δεν εισακουσθούμε, δεν καταλείπεται άλλη οδός προστασίας πλην της καταφυγής μας στη δικαιοσύνη), καταλύει κάθε έννοια δικαίου και απειλεί την εικόνα της Χώρας μας ως κράτους δικαίου. Δημιουργεί, δε, εύλογες αμφιβολίες και σκέψεις, ακόμη και για την σκοπιμότητα ή την αφετηρία της ψήφισης των εξοντωτικών αυτών διατάξεων.
Από την στιγμή, λοιπόν, που αναμφίβολα η πολλαπλή φορολογική τιμωρία, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε προφανή ανισότητα συμμετοχής των φορολογούμενων στα δημόσια βάρη, η παραβίαση της αντίστοιχης συνταγματικής αρχής της φορολογικής ισότητας, καθιστά αναγκαία και άμεση την παρέμβασή σας, για την αποκατάσταση της τάξης και της ισονομίας.
Ζητάμε να ανακληθούν και να τροποποιηθούν άμεσα όλες εκείνες οι διατάξεις και τα μέτρα, που δεν στοχεύουν στην πραγματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά στην εξόντωση και στην τιμωρία αυτών που, με απέλπιδες αξιοπρεπείς προσπάθειες, απέμειναν να παράγουν σήμερα στην χώρα μας. Ζητάμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ στα φορολογικά πρόστιμα και μέτρα. Ζητάμε να σταματήσει και να αποτραπεί, η διαφαινόμενη αθρόα προσαγωγή των κυττάρων του παραγωγικού ιστού της χώρας, στο φορολογικό εκτελεστικό απόσπασμα της δαμόκλειας σπάθης των απάνθρωπων διατάξεων, που δεν κρίνουν, αλλά μόνο τιμωρούν. Η ενωμένη φωνή αγωνίας και ανησυχίας όλων των φορέων που συνυπογράφουν, ας γίνει η δύναμη που θα αφυπνίσει το ενδιαφέρον και την παρέμβασή σας για την αποτροπή μίας απειλούμενης να συντελεσθεί οικονομικής γενοκτονίας
                                                 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών) Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ( Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνων Ελλάδας Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου) ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών)
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. (Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων)
Δ.Σ.Α. (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)
Σύλλογος Συμβολαιογράφων Αθηνών
Ομοσπονδία Κτηματομεσιτών Ελλάδας
Ο.Β.Ε. (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας )
ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών)
Ε.ΒΕ.Π. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς)
ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών)
Ε.Ε.Π. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά)
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά

ΔΕΛ Α 1009902 /2014-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Mε την  Αριθ. ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ 15.1.2014( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/29.1.2014 τεύχος Β') του  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Tύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου" ( το μέχρι σήμερα Φύλλο Ελέγχου) ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,  
                      αποφασίζουμε
  Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                      Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014
                                     Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Α 1009902/2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pREhhZWgxTWJuQjQ/edit

ΕΧΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ΄΄ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μπλόκο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων με γονικές παροχές ή δωρεές από φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές βάζει η εφορία.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου άνευ τιμήματος από φορολογούμενο ο οποίος οφείλει στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος, η διαδικασία κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου δεν μπορεί να προχωρήσει, αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος δεν βάλει υποθήκη είτε το ίδιο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είτε κάποιο άλλο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του. Επειδή στις γονικές παροχές δεν υπάρχει τίμημα, η εφορία απαιτεί την υποθήκευση ακίνητης περιουσίας (είτε του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είτε άλλου εφόσον υπάρχει) προκειμένου να χορηγήσει φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης.
Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο φορολογούμενος που θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή ή δωρεά την ακίνητη περιουσία του δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει την μεταβίβαση, αν διαπιστωθεί από την εφορία ότι κατά την τελευταία πενταετία δεν υπέβαλε μία ή περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ακινήτων ή άλλες δηλώσεις για τις οποίες ήταν υπόχρεος.
πηγή .ημερήσια

23/5/2014 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

 1. Σας ξαναρωτάω για πολλοστή φορά .Σε απλογραφικά βιβλία οι μηνιαίες ΜΥΦ εσόδων πάνε 18/2 η μέσα στον Απρίλιο .Ευχαριστώ.
 2. Όλες πάνε πιο μετά για την αρχική υποβολή. Θα έχετε τον χρόνο που χρειάζεστε.
 3. Περίπου 18 δηλαδή.?? :)
 4. περίπου 18 ποιού μήνα...δεν μας λέτε όμως...αλλά γνωρίζουμε περίπου 20 μετά την υποχρέωση υποβολής
 5. Μέχρι 23. Αρχικά μέχρι και 4 μήνες μαζί

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ, ΕΤΕΑ & ΤΑΥΤΕΚΩ

  29.1.2014                                       
          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τις Διοικήσεις των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ ανακοινώνεται ότι, από 1/12/2013, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4225/2014  προβλέπεται υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ), με Υπουργική δε Απόφαση θα καθοριστεί ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απόδοσή τους στα οικεία Ταμεία.
Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο Υ.Α., οι εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2013 υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ θα καταβληθούν στα οικεία Ταμεία και Τομείς όπως καταβάλλονταν μέχρι και το μήνα Νοέμβριο 2013, κατά τα γνωστά.
Τονίζεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2013 θα καταβληθούν ενιαία με αυτές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ + ΕΤΕΑ), κατά τα γνωστά και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι μέχρι 31/01/2014.
Ειδικά οι εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2013 υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ θα καταβληθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ξεχωριστή εγγραφή (δηλ. με ξεχωριστό γραμμάτιο) από αυτή των ενιαίων εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑ, κατά τα γνωστά, και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι μέχρι 31/01/2014.
                                                                              ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ.Δ.Ε

29.1.2014
Στην Ολομέλεια της Φορολογικής Επιτροπής του ΟΟΣΑ παρουσίασε, σήμερα 29/01/2014, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και τις αλλαγές στο φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο (νέοι κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικών Διαδικασιών, Απεικόνισης Συναλλαγών και ΕΝΦΙΑ).Η παρουσίαση στην Επιτροπή- που αποτελείται από εκπροσώπους 34 χωρών-μελών του Οργανισμού- έγινε στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειας της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, που έχει ως στόχο την ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για τα εκσυγχρονιστικά επιτεύγματα της χώρας.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΜΕΧΡΙ 28/2/2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Σχετικά με τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α’ κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.
Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων.  Σημειώνεται ότι στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Tο Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού παραβόλου από τη Δευτέρα 27/1/2014, μετά την επιτυχή πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής με παράβολα του Υπουργείου «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Οι φορείς που εντάσσονται στην εφαρμογή «e-Παράβολο» είναι :
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
2. Υπουργείο Τουρισμού
3. Υπουργείο Εξωτερικών
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
5. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - Ε.Ο.Τ.
6. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού - Α.Σ.Ε.Π.
7. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας
8. Γ.Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης
Στις επόμενες ημέρες θα ενταχθούν παράβολα και από άλλους φορείς του Δημοσίου.
Κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας (από το Σεπτέμβριο 2013) έχουν εκδοθεί 100.000 ηλεκτρονικά παράβολα και έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη 52.000 παράβολα στις υπηρεσίες του Υπουργείου «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Για την χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή «e-Παράβολο».
Τα e-παράβολα είναι διαθέσιμα για κατάθεση στον αντίστοιχο φορέα δύο εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή τους.
Από την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2014 θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για την πληρωμή του e-παραβόλου και ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει άμεσα το ηλεκτρονικό παράβολο στον Φορέα.
Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από τις Γενικές Γραμματείες Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, φορείς και πιστωτικά Ιδρύματα, υπό το συντονισμό του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

27.1.2013
 Παράταση διάρκειας τριών μηνών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αντίστοιχης διάρκειας παράταση στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Κεφαλονιάς.
Η παράταση στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων δίνεται με εντολή του Πρωθυπουργού σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΠΟΛ.1029/2014-ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Mε την Πολ. 1029/22.1.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.(Επαναφέρεται το τρίμηνο αντί του πενθημέρου σε ειδικές περιπτώσεις  όπως , Τιμολόγια Τόκων, Αποζημιώσεων, Αγοράς -Κτήσης )
Ειδικότερα,
Εως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1029/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT0dHTUNUOGliYW8/edit

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ . ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ

ΣΧΟΛΙΟ 
Αυτά συμβαίνουν γιατί και οι δύο νέοι  πολυδιαφημιζόμενοι νόμοι Ν.4172/2013(K.Φ.Ε) και Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ) δεν καταρτίστηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΟΙΚ( για πρώτη φορά). Οι νόμοι αυτοί έγιναν από ¨ Συμβούλους ¨ οι οποίοι είτε αντέγραψαν(κακή μετάφραση) είτε δεν γνώριζαν την  Φορολογική Ελληνική πραγματικότητα , αφού δεν κάλυψαν όλα τα φορολογικά θέματα της χώρας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερμηνευτικά προβλήματα, σύγχυση και να επικρατεί ένα γενικευμένο χάος. Οι Υπηρεσιακοί παράγοντες από τον περσινό Ιούλιο  που ψηφίστηκαν οι νόμοι  είχαν ενημερώσει την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ για τα προβλήματα των νέων νόμων και επέφεραν  μάλιστα  και αρκετές τροποποιήσεις με το Ν.4223/2013. Με τα όσα συμβαίνουν σήμερα θα αναλάβουν οι υπεύθυνοι την ευθύνη ή θα την επιρρίψουν όπως συνήθως γίνεται στους υπηρεσιακούς παράγοντες ?   Θ.ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ                            .......................................................................................................
Ένα απίστευτο φορολογικό χάος επικρατεί στην αγορά από τις αρχές του έτους. Πολλές από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που ενεργοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου βρίσκονται ουσιαστικά στον «αέρα», αφού το υπουργείο Οικονομικών ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το νέο φορολογικό τοπίο και δεν έχει βρει τις λύσεις που θα επιτρέψουν την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Πολλές συναλλαγές έχουν «μπλοκάρει», ενώ λογιστές, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, συμβολαιογράφοι, επενδυτές, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες βρίσκονται στα όρια νευρικής κρίσης.
Αυτή τη στιγμή έχουν «παγώσει» όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων καθώς και οι υπόλοιπες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο δεν γνωρίζουν πόσο φόρο υπεραξίας θα πληρώσουν για τις συναλλαγές τους, οι λογιστές βρίσκονται «χαμένοι στη μετάφραση των νέων φορολογικών ρυθμίσεων», οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες «βλέπουν» να τους επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα ακόμη και για ένα μικρό λάθος ή απροσεξία, οι αγρότες δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα φορολογηθούν, μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν γνωρίζουν πόσες και ποιες αποδείξεις θα πρέπει να μαζεύουν φέτος, αφού κάθε μέρα αλλάζουν τα σχέδια και οι ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν να μάθουν τις λεπτομέρειες του νέου φόρου στα ακίνητα, για να υπολογίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών δεν δείχνει να βιάζεται, αφού σε εκκρεμότητα παραμένουν δεκάδες εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις που θα διευκρινίζουν τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες μάλιστα έχουν νομοθετηθεί από το καλοκαίρι του 2013. Πολλά είναι τα κενά και οι ασάφειες που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, ενώ ακόμη και οι υπηρεσιακοί παράγοντες «σηκώνουν τα χέρια», καθώς αδυνατούν να δώσουν λύσεις σε πολλά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην εφαρμογή των νέων διατάξεων.  .............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.  
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113207561 

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ 2014

Επαναφέρεται  για το 2014(άρθρο 72 παρ. 24 ν. 4172/2013 όπως προστέθηκε με τον ν. 4223/2013).
 το καθεστώς των αποδείξεων που ο φορολογούμενος(μισθωτός ή συνταξιούχος ) απαιτείται να προσκομίσει σε ποσοστό 10%(από 25%) του φορολογητέου εισοδήματος του, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου.( 2100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ και περιορίζεται κατά εκατό ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ) .Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των 10.500 €. Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις θα έχουν προσαύξηση του φόρου κατά 22% επί της θετικής διαφοράς των αποδείξεων που προσκόμισαν και αυτών που απαιτούνται.
Το υπουργείο Οικονομικών κινείται προς τη λύση της αναγνώρισης μόνο του 50% της αξίας των αποδείξεων από σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, παρουσιάζοντας μια σειρά από παραδείγματα από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση των φορολογούμενων

ΠΟΛ.1030/2014-ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με την Πολ.1030/24.1.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρείας που φέρει παράλληλα και την ιδιότητα διαχειριστή αυτής" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, σε περίπτωση εξόδου εταίρου προσωπικής εταιρείας, που είναι παράλληλα και διαχειριστής της, η Φορολογική Διοίκηση θα προβαίνει στην καταχώρηση της μεταβολής που αφορά στην έξοδο εταίρου, με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία επέρχεται η μεταβολή αυτή, όπως αυτά αναφέρονται στην ΠΟΛ.1199/20.8.2013 εγκύκλιο, ενώ θα προβαίνει στην μεταβολή της σχέσης του, ως διαχειριστή, με την τροποποίηση του καταστατικού, όπου απαιτείται, καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1030/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ2ozaHNSYkZtUkk/edit

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

2/4416/0004-ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Με την  Αριθ. 2/4416/0004/17.1.2014 τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/23.1.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του ν.4002/2011, όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Ο Υπουργός Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις καθορίζει, υπό τον συντονισμό της 4ης Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους, για τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως ισχύει, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο της θητείας τους, η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται στο τέλος του κάθε τριμήνου.
 2. Οι ποσοτικοί και ειδικοί ποιοτικοί στόχοι που δημοσιεύονται με την απόφαση τοποθέτησης των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος και κατανέμονται ανά τρίμηνο αποτυπώνονται στο «ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» του παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας . ..........
Δείτε ολόκληρη την 2/4416/0004
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRHBoM0pMQ0haLVU/edit

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

 Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα λογιστές, φοροτεχνικοί και οικονομολόγοι. 
Περίπου 300 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρόμενοι για την τροποποίηση του νέου νόμου που αφορά στην αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις για τυχόν λάθη. 
Oι διαδηλωτές συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος τους ζήτησε να φτιάξουν σχετικο υπόμνημα με τις θέσεις τους, δηλώνοντας ανοιχτός σε  συζήτηση για τα θέματά τους.
Οι  Λογιστές- Φοροτέχνες απέδωσαν  προηγουμένως στο κ. Μαυραγάνη ψήφισμα διαμαρτυρίας Λογιστικών Οργανώσεων με το οποίο μεταξύ άλλων  ζητούν. 
1. Επαναφορά του καθεστώτος του Ν. 2523/1997 για το 1ο εξάμηνο του 2014, μέχρις ότου η μικτή επιτροπή (Λογιστές-Φοροτεχνικοί, Οικονομικοί Διευθυντές, Θεσμικοί Φορείς, Νομικοί του Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου)που θα σχηματιστεί για επανεξέταση Προστίμων και Κυρώσεων, θα εισηγηθεί και θα υιοθετηθούν τα νέα μέτρα.
 2. Ανάληψη από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών της ευθύνης της επίβλεψης του επαγγέλματός μας (όπως εξάλλου γίνεται και σε άλλα επαγγέλματα) και ακύρωσης διοικητικών μέτρων όπως η ΠΟΛ.1228/4.10.2013, που μας έβλαψαν ηθικά και επαγγελματικά και έναρξη αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών στην βάση λειτουργίας μικτής επιτροπής. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *