Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1036/2014-ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Mε την Πολ. 1036/22.1.2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Κεφαλαίου Γ' «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επικρατείας» του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α') με τις οποίες συμπληρώνεται το άρθρο 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α')" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Οφειλές των επιχειρήσεων της παρ. 1 άρθρου 10 ν.4071/2012, ήτοι οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31.12.2010 
II. Πράξεις βεβαίωσης και διαγραφής από τις βεβαιούσες εν ευρεία εννοία αρχές:Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, επιχειρήσεων, διαγράφονται και βεβαιώνονται στους οικείους ΟΤΑ ως ακολούθως:
1. αα. διαγράφονται με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία εννοία αρχής και ..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1036/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb3Zjb3dNRGV1UGc/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *