Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Δ6Α 1198349/2013 -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με την  Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1198349 ΕΞ 31.12.2013 του Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3366/31.12.2014 τεύχος Β') με θέμα " Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Μεταβιβάζουμε τις κατωτέρω αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, στα παρακάτω όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, ως ακολούθως:
 Δείτε ολόκληρη την Δ6Α 1198349/2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY3plSmRsMlNtVG8/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *