Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1004/2014-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Χ.Α

Mε την Πολ.1004/2.1.2014 τουΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/2.1.2014 τεύχος Β') με θέμα " Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999" ορίζεται ότι. 
Ειδικότερα,
 Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά που αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται η μέση τιμή κλεισίματος των τριάντα μίας (31) εργάσιμων ημερών που έχουν στο μέσο τους την 29η Σεπτεμβρίου 1999.Ως τιμή κτήσης των τίτλων που αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, αλλά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής τους.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1004/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUUZDOFRKdFVZU1k/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *