Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1011/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 10% ,15%,20%

Mε την Πολ. 1011/2.1.2014 του  Γ.Γ.Δ..Ε  τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8/8-1-2014)  με θέμα " Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 " ορίζεται 'οτι.
Ειδικότερα,
   Για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1011/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTllVdWUzWG9rMFE/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *