Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1032/2014-Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Δ.Ο.Υ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΕΤΗΔΕ & ΕΕΤΑ

Με την Πολ. 1032/24.1.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164/30.1.2014 τεύχος Β')  με  θέμα "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις Έκτακτου ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε,
Καθορίζουμε ως αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ, τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου σε ΕΕΤΗΔΕ ή ΕΕΤΑ κατά τα έτη βεβαίωσης αυτών. Ο ίδιος προϊστάμενος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των προβλεπόμενων για τα ειδικά αυτά τέλη απαλλαγών και μειώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                        Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
                             Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                           ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *